HPP en MPV in de VG - Verloskundig Consortium Zuid

Commentaren

Transcriptie

HPP en MPV in de VG - Verloskundig Consortium Zuid

										                  

Vergelijkbare documenten

HPP en of MPV in VG - Verloskundig Consortium Zuid

HPP en of MPV in VG - Verloskundig Consortium Zuid Etiologie voor HPP: • Uterusatonie (risicofactoren: overrekking van de uterus (b.v. polyhydramnion, meerlingen), weeënzwakte tijdens de baring, langdurige baring, macrosomie, grande multipariteit, ...

Nadere informatie

Protocol “Fluxus post partum” VSV Refaja

Protocol “Fluxus post partum” VSV Refaja Deze revisie werd opgesteld door: L. de Wit-Zuurendonk, gynaecoloog, M. Porath, perinatoloog, F. Wilms, gynaecoloog in opleiding, A. Meijs, eerstelijns verloskundige, In samenwerking met: ROAZ, tra...

Nadere informatie

Fluxus-overdracht

Fluxus-overdracht Als de placenta niet is geboren <30 minuten postpartum en/of aanhoudend e bloedverlies > 500 cc tijdens het nageboortetijdperk, dan overdragen aan 2 lijn

Nadere informatie

Protocol / werkafspraak: Manuele placenta verwijdering (MPV) in

Protocol / werkafspraak: Manuele placenta verwijdering (MPV) in De reden van de poliklinische partus op medische indicatie wordt bij aanmelding durante partu vermeld, aan de dienstdoende arts-assistent/verloskundige. Het dossier van de patiënte wordt dan opgezo...

Nadere informatie

bloedverlies in de tweede helft zwangerschap

bloedverlies in de tweede helft zwangerschap Etiologie voor HPP: • Uterusatonie (risicofactoren: overrekking van de uterus (b.v. polyhydramnion, meerlingen), weeënzwakte tijdens de baring, langdurige baring, macrosomie, grande multipariteit, ...

Nadere informatie

Lotusgeboorte - Yoga Sonja Smit

Lotusgeboorte - Yoga Sonja Smit • Mondelinge en schriftelijke informatieoverdracht naar ambulance en gynaecoloog door eerste lijn omtrent: o tijdstip geboorte kind o gewogen bloedverlies o allergieën o medicatiegebruik o bloedgro...

Nadere informatie

hier artikel NTOG_2015_10_Zorgt_oxytocine

hier artikel NTOG_2015_10_Zorgt_oxytocine De eerstelijnsverloskundige heeft de mogelijkheid om zich binnen het VSV voor deze vaardigheid te bekwamen. Bij overdrachtsmomenten op de verloskamers aanbrengen van e infuusnaald door de 1 lijnsve...

Nadere informatie