Het VSV protocol fluxus pos

Commentaren

Transcriptie

Het VSV protocol fluxus pos

										                  

Vergelijkbare documenten

HPP en of MPV in VG - Verloskundig Consortium Zuid

HPP en of MPV in VG - Verloskundig Consortium Zuid snelle interventies. Doelgroep: 1e lijns verloskundigen, 2de lijns verloskundigen, gynaecologen, overpleegkundigen, kraamverzorgsters. Definitie: HPP> 1000cc bloedverlies in de eerste 24 uur na de ...

Nadere informatie

Protocol “Fluxus post partum” VSV Refaja

Protocol “Fluxus post partum” VSV Refaja beschrijft de handelingen in de 1e lijn. Deel 2 beschrijft de handelingen in de 2e lijn. Doel: Gezamenlijke en eenduidige VSV afspraken maken om retentio placentae, HPP, en de gevolgen hiervan, in ...

Nadere informatie

Fluxus-overdracht

Fluxus-overdracht - aktief met Controlled Cord Traction (CCT) de placenta geboren laten worden zodra de navelstreng is doorgenomen en er een goede uterus contractie is en dit bij elke contractie opnieuw doen totdat ...

Nadere informatie

Protocol HPP VSV - Kennisnet Geboortezorg

Protocol HPP VSV - Kennisnet Geboortezorg beschrijft de handelingen in de 1e lijn. Deel 2 beschrijft de handelingen in de 2e lijn. Doel: Gezamenlijke en eenduidige VSV afspraken maken om retentio placentae, HPP, en de gevolgen hiervan, in ...

Nadere informatie

Behandeling fluxus thuissituatie

Behandeling fluxus thuissituatie evidence dat het risico op fluxus doet verminderen): - spuit 10 IE oxytocine IM/ 5 IE IV. Zonodig na 15 minuten herhalen - navel bij voorkeur binnen 3 minuten na geboorte dichtbij de vulva af. - zo...

Nadere informatie

bloedverlies in de tweede helft zwangerschap

bloedverlies in de tweede helft zwangerschap - Factoren die leiden tot een verhoogde kans op atonie o grote uterusuitzetting bij macrosomie , o polyhydramnion of meerlingzwangerschappen, o langdurige baring, o kunstverlossing, o inleiding, o ...

Nadere informatie