Van de Clubhuiscommissie en het Bestuur. Najaars

Commentaren

Transcriptie

Van de Clubhuiscommissie en het Bestuur. Najaars
HET
INFORMA
TIEB
ULLETIN
INFORMATIEB
TIEBULLETIN
VAN HONK- EN
SOFTB
AL
VERENIGING
SOFTBAL
ALVERENIGING
TWINS
In dit numme r :
TwinsTalk
Jaargang 4, nummer 33
Jaargang
Ka ntine be ze tting
2
Toe rnooi-/
e ve ne me nte n
c ommissie
2
Ve rja a rda ge n
2
Inle ve re n Honkba lma te ria a l
2
Frie ndship
tournooi
3
Me de we rke rsa vond
4
Club va n 1 0 0
5
13 oktober 2003
Najaars Ledenvergadering 16 oktober
De Algemene Najaars Ledenvergadering wordt gehouden op aanstaande donderdag 16 oktober om 20.00 uur
in onze kantine.
De belangrijkste agendapunten voor deze vergadering zijn een voorstel
voor de begroting voor volgend jaar en de verkiezing van een nieuwe
voorzitter.
Zoals jullie weten heeft Ron Breetveld aangekondigd de voorzittershamer neer te leggen. Kandidaten voor deze enerverende functie
wordt gevraagd zich aan te melden bij de secretaris van de vereniging,
Fred Cahuzak.
(0162-471464).
Verder zal, in vervolg op een agendapunt van de voorjaarsvergadering,
een ad-hoc commissie (die zich bezig houdt met het beleid rond het
invullen van vrijwilligerstaken) tijdens deze vergadering een voorstel
hiervoor voor de komende jaren ter goedkeuring voorleggen.
De benodigde stukken voor de vergadering zijn enkele dagen voor de
vergadering in de kantine beschikbaar.
Alle leden zijn hierbij uitgenodigd.
Van de Clubhuiscommissie en het Bestuur.
De clubhuis com. en het bestuur organiseren op 1 november 2003 de jaarlijkse medewerkersavond. Deze
avond is bedoeld voor leden en vrijwilligers die zich dit seizoen dienstbaar hebben gemaakt voor de
vereniging. Zoals coaches, teambegeleiders, commisieleden, bestuur, vrijwilligers en leden die kantinedienst
hebben gedraaid. enz. enz.
De uitnodiging geldt zoals andere jaren ook voor de partners.
Verder zal op deze avond indien noodzakelijk een verloten plaats vinden van de opblaasflessen van Sol en
Desparado in de kantine. Inschrijving voor een van deze attributen op de medewerkersavond zelf.
Het bestuur heeft het voorstel aan de leden om in de wintermaanden het clubhuis buiten vergaderingen ook
voor een wekelijks “gezelligheidsavond” open te stellen. Hierbij kan worden gedacht aan darten, kaarten,
sjoelen, tafelvoetbal enz. Ook internetten behoort tot de mogelijkheden. De gedachte is zelfs geoppeerd om
lan-party ‘s (voor de game ingewijden) te organiseren.
Hiervoor is er wel inzicht nodig of er voldoende belangstelling bestaat.
Dus,
Gezocht deelnemers en vrijwilligers om het een en ander te organiseren.
Contact kan worden opgenomen met :
Dick Hofman,
0162-460119
[email protected]
Jaargang
Jaargang 4, nummer 33
Pagina 2
Kantinebezetting
Za. 18 oktober
08.30-14.00
14.00-20.30
08.30-12.30
12.30-16.30
16.30-20.30
BC Ronald Bulterman
Cees Baart
Els Bulterman en Chantal v. Gool
Fred Cahuzak, Petra Schuurs en Marinka Hendriks
Gijs Duffhues en Joris Oomen
Zo. 19 oktober
08.30-14.00
14.00-einde
08.30-12.30
10.00.14.00
12.30-16.30
14.00-einde
BC Ben Smeets
BC John v. Wijk
Joke Smeets
Dubravka Becarevic en Piet Kuystermans
Edwin Evers
Pierre Moerenhout en Wim Pluymert
Aan Ouders/verzorgers en leden van Twins Honkbal
Twins heeft nu een jaar of 2 geen toernooi /evenementen commissie meer en dat betreuren wij. Daarom
willen wij voor het volgend seizoen die commissie weer nieuw leven in blazen.
We denken aan ouders/verzorgers van onze jeugdleden, maar leden, ouder dan 18 jaar mogen uiteraard ook
reageren, die een toernooi of evenement in elkaar gaan zetten en voor die dag ouders erbij gaan betrekken
om te helpen daar waar nodig is.
Gedurende de voorbereiding kan er altijd een beroep gedaan worden op de honkbal commissie. Zoals bij
vele bekend hebben we het Slotbossen toren toernooi. Dit komt ieder jaar rond de Pasen terug en dat is
bedoeld voor de Pupillen 1, de adspiranten 1 en de landelijk junioren. Hiervoor worden altijd dezelfde
verenigingen uitgenodigd en een draaiboek ligt klaar, vandaar dat dit nog ieder jaar door heeft kunnen gaan.
Maar ook de overige teams willen we zo graag een toernooi aanbieden, maar gezien het feit dat de leden van
de Honkbal commissie al veel taken op zich heeft genomen, lukt het hen niet om die toernooien erbij te gaan
doen.
Vandaar deze dringende oproep
Uiteraard rekenen we op meerdere reacties zodat we de commissie ruim op kunnen zetten zodat het voor
ieder overzichtelijk blijft en nogmaals, je staat er niet alleen voor!!!
Voor vragen en/of aanmeldingen kunt u bellen naar
Atie Blaas: 0162 420177 / 06 456 18 538
E-mail: [email protected]
Verjaardagen
14 oktober
Ingrid van Kasteren
Sanne van den Berg
17 oktober
Didier Cosijn
Nicky van Uden
16 oktober
Laura Gruijters
Ed Kempen
18 oktober
Cen van Beers
20 oktober
Amanda Droog
Dagmar van Gils
Inleveren Honkbalmateriaal
Nu we weer aan het einde van het seizoen zijn, dient het materiaal van de honkbalteams weer worden
ingeleverd. De inname van het materiaal gebeurt dit jaar op
zaterdag 18 oktober tussen 12:00 en 15:00 uur.
Zorg dat het materiaal schoon wordt ingeleverd en dat eigendommen van spelers zelf uit de kast zijn gehaald.
Ook eventuele vragen, opmerkingen of suggesties zijn dan van harte welkom.
Materiaalcommissie Honkbal
John Geerts
Marcel van Dorst
Jaargang
Jaargang 4, nummer 33
Pagina 3
Sssss
6e Friendshiptournament
18 en 19 oktober 2003
Als afsluiter van een leuk, gezellig en goed seizoen
organiseren wij ook dit jaar weer ons Friendshiptournooi voor
Twins dames 3 en heren 3,
waar diverse teams wederom gaan strijden om de
wisselbeker, dit jaar
zelfs met een internationaal tintje want er speelt ook een
Belgisch softbal team mee!
Zaterdag 18 oktober is er uitgebreide barbecue met
aansluitend een
spetterend feest, muziek uiteraard verzorgd door onze eigen
D.J. TALLA.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom om dit evenement te
komen bekijken en mee te genieten!
Als jullie mee willen doen met de barbecue kunnen jullie
kaarten bestellen bij Christine Sieben
(tel. 0162 – 434194, [email protected] )De
barbecue bedraagt € 12,50 perpersoon..
We zien jullie graag dit weekend op
HET 6e FRIENDSHIPTOURNAMENT!
Christine en Annette
Jaargang
Jaargang 4, nummer 33
Pagina 4
UITNODIGING
1 november 2003, 20.30 uur
t
s
e
u
g
y
r
e
t
s
My
tainm
r
e
t
n
e
GE
ZAN
ent
Onder het genot van een hapje en een drankje.
Namens:
Bestuur honk- en softbalvereniging TWINS
Clubhuiscomissie.
G
Redactie :
Jaargang 4, nummer 33
Jaargang
Pagina 5
Patrijslaan 40
4901A
V Oosterhout
4901AV
[email protected]
Tel : 0162-459169
Oproep aan alle donateurs van
de Club van 100 !
Ruim 75 donateurs steunen ook
dit jaar weer onze vereniging.
Op 20 november om 20.30 wordt de jaarlijkse ledenvergadering van de Club van 100
gehouden.
In deze vergadering worden de ingebrachte verzoeken van o.a. de Technische Commissie
Honk- en Softbal behandeld, en wordt er teruggekeken op de bestedingen van het afgelopen
jaar.
Omdat over de bestemming van de gelden in deze vergadering wordt beslist, is het belangrijk
om aan deze vergadering deel te nemen.
De commissie nodigt u van harte uit om op deze vergadering aanwezig te zijn. Vanaf 20.00
uur bent u van harte welkom, zodat de vergadering om 20.30 stipt kan beginnen.
Ons Internet adres
http://www.twins-sc.com
ledenvergadering
Datum: 20 november 2003
Plaats: Clubhuis Twins
Aanvang: 20.30 uur.
De doelstelling van de Club van 100
De gelden die worden bijeengebracht door de leden van de Club van 100 zullen worden aangewend ten
behoeven van alle jeugdteams in onze vereniging te weten:
Peanuts - Pupillen - Adspiranten - Junioren - Landelijke Junioren.
De bedoeling is dat met de gelden van de Club van 100 extra dingen worden gedaan voor de jeugd; zaken
waaraan de vereniging vooralsnog geen prioriteit kan geven.
Hierbij denken wij aan zaken als:
*Het bevorderen en stimuleren van het spelniveau van de jeugd, dit in de brede zin van het woord
* In het verlengde hiervan het bevorderen van de kwaliteit van de jeugdtrainers middels opleidingen, clinics enz.
* Het stimuleren en bevorderen van de veiligheid middels aanschaf van deugdelijk materiaal
* Acties t.b.v. de werving van jeugdleden
* Het bevorderen van activiteiten buiten het speelveld die team- en clubgeest stimuleren
Peter de Vries, voorzitter van de commissie Club van 100

Vergelijkbare documenten

Auto-, Takel-, en Bergingsbedrijf Ad Rutters De Wetering 24

Auto-, Takel-, en Bergingsbedrijf Ad Rutters De Wetering 24 HET INFORMA TIEB ULLETIN INFORMATIEB TIEBULLETIN VAN HONK- EN SOFTB AL VERENIGING SOFTBAL ALVERENIGING TWINS

Nadere informatie

Vooraankondiging Twinsgala seizoen 2003 Gezocht

Vooraankondiging Twinsgala seizoen 2003 Gezocht HET INFORMA TIEB ULLETIN INFORMATIEB TIEBULLETIN VAN HONK- EN SOFTB AL VERENIGING SOFTBAL ALVERENIGING TWINS

Nadere informatie

Iedereen bedankt, het was een gezellig, sportief en leuk sei

Iedereen bedankt, het was een gezellig, sportief en leuk sei HET INFORMA TIEB ULLETIN INFORMATIEB TIEBULLETIN VAN HONK- EN SOFTB AL VERENIGING SOFTBAL ALVERENIGING TWINS

Nadere informatie

5 Twins meiden naar Polen Foto uit de wedstrijd dames 1 tegen TTT

5 Twins meiden naar Polen Foto uit de wedstrijd dames 1 tegen TTT De bedoeling is dat met de gelden van de Club van 100 extra dingen worden gedaan voor de jeugd; zaken waaraan de vereniging vooralsnog geen prioriteit kan geven. Hierbij denken wij aan zaken als: *...

Nadere informatie