de brochure

Commentaren

Transcriptie

de brochure
Een gezonde en evenwichtige levensstijl.
Essentieel voor uw gezondheid!
Consumentenfolder.indd 1
27/03/14 11:37
Consumentenfolder.indd 2
27/03/14 11:37
Welkom
Uw arts heeft u verwezen naar Weight Watchers Health Services om
samen te werken aan een gezondere levensstijl. Hierdoor zal uw gewicht
verminderen en daarmee de kans op een betere gezondheid toenemen.
Weight Watchers Health Services (hierna ook Weight Watchers genoemd) is een
samenwerking tussen Weight Watchers en uw arts.
U bent in goede handen. Al sinds 1974 helpt Weight Watchers mensen bij
het bereiken van een gezond gewicht. Wekelijks volgen wereldwijd meer dan
anderhalf miljoen mensen het Weight Watchers programma. Wij kijken ernaar
uit om ook u te begeleiden naar een gezonder gewicht.
Consumentenfolder.indd 3
27/03/14 11:37
De 4 pijlers van Weight Watchers
Voeding
Gedragsverandering
Weight Watchers begeleidt u naar
een gezonder eetpatroon, waarbij
de nadruk zal liggen op gewoon
gezond en vooral lekker eten.
Ook leert u beter herkennen
wanneer u genoeg gegeten hebt.
Verkeerde gewoontes zijn vaak
de oorzaak van overgewicht.
Weight Watchers legt daarom
veel nadruk op het veranderen
van oude, verkeerde gewoontes
in nieuwe, gezonde gewoontes.
Beweging
Groepsmotivatie
Beweging is belangrijk om gewicht
te verliezen en op gewicht te blijven.
Bewegen kan op meer manieren
dan u denkt! Het is vooral belangrijk
te ontdekken wat bij u en uw dagelijks
leven past en waar u plezier in hebt.
De begeleiding vindt plaats in
een groep, onder leiding van
een zeer ervaren coach. Zij praat
met de deelnemers over alles
waar iemand, die gewicht moet
verliezen, tegenaan loopt.
De sfeer is gemoedelijk, gericht
op inhoud, plezierig maar vooral
motiverend.
Consumentenfolder.indd 4
27/03/14 11:37
Hoe werkt Weight Watchers?
Elke week worden er op verschillende locaties en tijdstippen
Weight Watchers cursussen gegeven. Voor een cursus bij u in de
buurt gaat u naar www.weightwatchers.nl/health-services of
belt u met onze customer service 0900-2040734 à €0,10/min.
U volgt de cursus in principe zo lang als u wenst, maar
minimaal voor een periode van 3 maanden. Uw huisarts
blijft op de hoogte van de voortgang en de resultaten.
Een Weight Watchers cursus duurt gemiddeld
45 minuten en bestaat uit:
Discreet wegen door uw coach
Themabespreking
Wekelijks aanvullend cursusmateriaal
Online ondersteuning 24/7
•
•
•
•
De eerste keer krijgt u een volledige
uitleg van het ProPoints® plan zoals het
programma van Weight Watchers heet.
Weight Watchers is een informele, informatieve en interactieve cursus. U kunt actief aan
discussies deelnemen, maar u kunt ook gewoon luisteren naar alles wat er uitgelegd
wordt. Uw aanwezigheid op de cursus is wel heel belangrijk; deelnemers die wekelijks
naar de cursus komen verliezen meer gewicht!
Weight Watchers biedt ook een aantal zeer motiverende en doelgerichte online
hulpmiddelen via Weight Watchers @ssistent. Deze online hulpmiddelen maken
onderdeel uit van de aanpak van Weight Watchers. U bepaalt zelf of en in hoeverre u
er gebruik van wilt maken, maar ook voor deze online hulp geldt dat bij regelmatig
gebruik uw gewichtsverlies positief wordt beïnvloed.
Consumentenfolder.indd 5
27/03/14 11:37
✃
Voorbereiding
op de eerste bijeenkomst
De eerste keer verzoeken wij u, bij binnenkomst, de Weight Watchers Health
Services-bon uit deze folder aan de coach te geven, zodat zij op de hoogte is dat u
door uw arts werd geadviseerd de Weight Watchers cursus te volgen. U ontvangt
van de coach dan een inschrijfformulier dat u direct kunt invullen en aan de coach
terug kunt geven.
Voordat de cursus begint, wordt iedereen discreet door de coach gewogen. Uw gewicht
wordt nooit aan de andere deelnemers bekendgemaakt. Na de cursus krijgt u precies
uitgelegd hoe het Weight Watchers ProPoints® plan werkt zodat u direct kunt beginnen.
Manier van betalen Weight Watchers Health Services
Weight Watchers Health Services wordt aangeboden via een abonnement (Combi Pas)
tegen een speciaal tarief. De Weight Watchers online hulpmiddelen zijn bij dit
abonnement inbegrepen. De details staan op de bon die u mee kunt nemen naar
uw eerste cursus.
Wordt Weight Watchers Health Services vergoed?
Weight Watchers Health Services wordt door veel verzekeraars voor een bepaalde
periode gedeeltelijk of zelfs geheel vergoed. Voor de precieze voorwaarden raden wij
u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Eventueel kan Weight Watchers
een verklaring voor u opstellen die u kunt indienen bij uw verzekeraar.
WEEKPLAN
N
niet wil lukke
d en ove
trole, altij
ral
tips voor als het
even
5%
Je eerste doel behaald!
10%
Een grote winst voor je gezondheid
ER
ProPoi
LIJST nts®
Watchers bent? Welke nieuwe
49 al een tweede natuur geworden?goede
gewoonten zijn in je nieuwe leefstijl
Notities:
Naam:
Week:
ProPoints
• Welke nieuwe goede gewoonten
zou je je nog
waa
eigen
maken?
engraag
rden ken
Bijvoorbeeld meer tijd nemen voor
de bes
je ontbijt? Elke dag
te keuze
minstens
éénma nen is
stuk fruit meenemen naar je werk?
ken
Noteer hieronder jouw nieuwe goede
gewoonten die je vanaf deze week
stap voor stap zult inpassen in jouw
Gewicleefstijl.
htsverlies
deze week:
10 % slanker =
lichter leven = lichter bewege
n
Tien procent slanker is niet alleen
zichtbaar op de weegschaal. Je lichaam
hoeft ook minder gewicht mee te
dragen. En dat merk je! Gebruik dit
nieuwe lichte gevoel om actiever
te worden. Fietsen, wandelen, zwemmen
–
elke beweging wordt eenvoudiger.
Wordt dit je nieuwe goede gewoonte?
• Welke extra activiteit wordt vanaf
vandaag jouw nieuwe goede gewoonte?
bewust
voorbehouden. SKU 200518
t de con
Jij behoud
Waardevolle
n
® budget
Mijn leefstijl
eten
International, Inc. Alle rechten
Pro
PLAn
Mijn ProPoints
Mijn ProPoints
dagtotaal
Mijn weekextra • Wat doe je anders sinds je bij Weight
© 2013 Weight Watchers
ZETTEN
Points ® DOOR
» Zin om Weight Watchers
coach te worden en andere
mensen op weg te helpen naar
een slanker leven? Kijk snel op
onze website:
www.werkenbijweightwatchers.be
of
www.werkenbijweightwatchers.nl
ProPointslijs
t_VL_DEF.i
ndd 1
10/10/13
Consumentenfolder.indd 6
09:54
27/03/14 11:37
✃
Samen werken aan een
gezonde en evenwichtige levensstijl!
Omdat u bent verwezen door uw huisarts, kunt u tegen een zeer voordelig
starttarief deelnemen aan de Weight Watchers cursus.
De eerste maand Weight Watchers Health Services
Combi Pas
dat wil zeggen cursus en online @ssistent,
in plaats van € 39,95,- nu voor € 19,50
Uw arts blijft zelf ook graag op de hoogte van uw bezoekgedrag aan Weight Watchers
en uw gewichtsverlies. Indien u hier toestemming voor verleent, verstrekken wij deze
niet geanonimiseerde gegevens elk kwartaal aan de arts die u heeft doorverwezen.
De toestemming verleent u middels ondertekening van dit formulier. Uw arts dient
de gegevens vertrouwelijk te behandelen.
Gegevens verstrekking
Naam patient:
geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming dat zijn/haar gegevens met betrekking tot het
bezoekgedrag aan Weight Watchers en het gewichtsverlies niet geanonimiseerd worden verstrekt aan de arts en/of het medische centrum die/dat hem/haar heeft doorverwezen naar Weight Watchers zolang hij/zij staat ingeschreven bij Weight Watchers.
Na uitschrijving bij Weight Watchers zullen de laatst bekende gegevens nog worden
verstrekt aan de arts en/of het medische centrum.
Handtekening patient:
Handtekening wettelijke vertegenwoordiger:
Naam:
Consumentenfolder.indd 7
27/03/14 11:37
Ondergetekende
huisarts te
verwijst hiermee dhr/mw
naar Weight Watchers Health Services.
Plaats:
d.d.:
Handtekening:
Voor aanmelding, vragen of extra informatie over de Weight Watchers cursus
gaat u naar www.weightwatchers.nl/health-services of neemt u contact op met
Weight Watchers Customer Service, 0900-2040734 à € 0,10/min. Indien uw vragen
medisch van aard zijn, raden wij u aan contact op te nemen met uw arts.
Consumentenfolder.indd 8
27/03/14 11:37

Vergelijkbare documenten

Gezonde voeding is dé brandstof voor elke dag!

Gezonde voeding is dé brandstof voor elke dag! blijft op de hoogte van de voortgang en de resultaten. Een Weight Watchers cursus duurt gemiddeld 45 minuten en bestaat uit: Discreet wegen door uw coach Themabespreking Wekelijks aanvullend c...

Nadere informatie

Een gezonde en evenwichtige levensstijl Belangrijk voor uw

Een gezonde en evenwichtige levensstijl Belangrijk voor uw blijft op de hoogte van de voortgang en de resultaten. Een Weight Watchers cursus duurt gemiddeld 45 minuten en bestaat uit: Discreet wegen door uw coach Themabespreking Wekelijks aanvullend c...

Nadere informatie

de brochure

de brochure buurt gaat u naar www.weightwatchers.nl/health-services of belt u met onze customer service 0900-2040734 à €0,10/min. U volgt de cursus in principe zo lang als u wenst, maar minimaal voor een perio...

Nadere informatie

Gezonde voeding is dé brandstof voor elke dag!

Gezonde voeding is dé brandstof voor elke dag! blijft op de hoogte van de voortgang en de resultaten. Een Weight Watchers cursus duurt gemiddeld 45 minuten en bestaat uit: Discreet wegen door uw coach Themabespreking Wekelijks aanvullend c...

Nadere informatie

Brochure fitbit - Marionschoofs.nl

Brochure fitbit - Marionschoofs.nl discussies deelnemen, maar u kunt ook gewoon luisteren naar alles wat er uitgelegd wordt. Uw aanwezigheid op de cursus is wel heel belangrijk; deelnemers die wekelijks naar de cursus komen verlieze...

Nadere informatie