De Duitse Herdershond - Vereniging van fokkers en liefhebbers van

Commentaren

Transcriptie

De Duitse Herdershond - Vereniging van fokkers en liefhebbers van
VDH
Sept 2014 - Jaargang 80, nr. 9
De Duitse Herdershond
Visie van specialist
Mantrailing
Liefhebbers
FOKKERS
EBB
V.D.H.
EN
FH
IN
N
IE
D
U
O
N
N
D
VA
EN
ERS
VERENIG
A
L
G
V
IT
SE
ER
HERD
S
H
Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden
Supreme
Fit & Well
Fit & Well is een concept voor het zeer bewust
voeren van honden. Een teveel aan vet en proteïne
is vandaag de dag ook bij de hond vaak de oorzaak
van chronische aandoeningen – vooral bij weinig
beweging!
Fit & Well, naar het voorbeeld van de natuur:
• Gematigd vetgehalte
• Vrij van runderbestanddelen, bevat alleen
lam als herkauwersproteïne
• Geoptimaliseerde recepturen en brokvormen
voor middelgrote en grote rassen
• Hoge verteerbaarheid (90%)
• Met de natuurlijke variatie van het
Natural LifeConcept®
volg ons op
DIERENVOEDING TAK VOF | Julianaweg 11, 4725 SG Wouwse Plantage | T +31 (0)165 378391 | www.happydog.nu
3
De visie van een specialist
Interview met dierenarts Luc Janssens 4
6
Nieuwe begrippen
Verenigingsfokreglement en normenmatrix
Promotie, publieke belangstelling en plezier
Succesvolle liefhebbersdag in Loon op Zand
A
N
FOKKERS
EN
EBB
V.D.H.
FH
ERS
12
V
IE
10
L
Kleur of helderheid?
Kleuren, en niet helderheid, maken het verschil
8
N
N
D
VA
EN
G
There’s no hunt like a manhunt
Een nieuwe serie over neuswerk
IN
VERENIG
Inhoud
Het jaarlijkse topevenement in de africhtingsport
Redactioneel voorwoord
D
14
Sept 2014 - Jaargang 80, nr. 9
Kennis toepassen en delen
Vertrouwde namen en goede locatie bij Learning by Doing
17
Vereniging van fokkers en liefhebbers
van Duitse Herdershonden
Nieuwe activiteiten
VDH agility nieuws
20
Te warm voor hondensportactiviteiten
Bezoek aan het VDH jeugdkamp
21
Bestuursmededelingen
22
Kenneladressen
23
Aanleveren kopij
oktober
november Foto voorplaat:
Marloes vd Weide
In dit nummer
treft u foto’s aan van:
Michelle vd Linden, GAK9,
Eef Duin, Biff Bennet
Muidi Mooren, Herma Cornelissen,
Teun Riphagen, Ruby Dompeling,
Corrie vd Zweep, Peter Joosten,
Trientje Greven
28 augustus
3 oktober
U
O
Mooie kwalificaties
2e VDH preselectiewedstrijd in Schijndel
IT
SE
ER
HERD
S
H
Een weekend
vol top
hondensport
VDH
algemeen
3
Het jaarlijkse topevenement in de africhtingsport
Bijna iedere sport kent een wedstrijdkalender met daarin opgenomen een Nederlands
Kampioenschap. Ook binnen de IPO hondensport is dat het geval, iedere rasvereniging
heeft zijn “NK”, bij de NBG (Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen)
is de naam van dit NK: de Bondstrofee. Bij de andere rasverenigingen volstaat de benaming NK. Dit evenement kennen wij binnen onze VDH natuurlijk ook. De naam van dit
grootste evenement in de africhting binnen Nederland luidt het Nederlands Individueel
Africhting Kampioenschap, afgekort het NIAK. Dit Nederlands Kampioenschap is het
evenement met de meeste uitstraling in vergelijking met de anders NK’s, wij als grootste rasvereniging van Nederland zijn daar bijzonder trots op.
Het NIAK 2014 vindt plaats op 30 en 31 augustus in Apeldoorn. De organiserende vereniging is kringgroep Apeldoorn, de wedstrijd wordt gehouden bij de voetbalvereniging CSV, met als locatie het sportcomplex Orderbos. Voor de meeste hondensporters
is dit terrein bekend en vertrouwd. Dit natuurlijk door het ‘Learning by Doing’ weekend,
een seminar dat vier opeenvolgende jaren georganiseerd werd door de Commissie Bijstand Africhting (CBA) op dezelfde accommodatie. Daarnaast werd in 2013 het NIAK ook
daar gehouden.
De combinatie kringgroep Apeldoorn en CSV staat garant voor een perfecte technische organisatie, een gastvrijheid die de commerciële horeca doet verbleken, parkeergelegenheid te over en als klap op de vuurpijl de mogelijkheid tot gratis kamperen
op een steenworp afstand van het wedstrijdveld. Onze VDH-leden komen graag naar
Apeldoorn en wij hopen dat wij er nog vaak welkom zijn.
Voor de sportafrichters binnen onze VDH is het natuurlijk een groot streven om mee
te kunnen doen aan dit kampioenschap. De selectieprocedure is echter geen sinecure.
Deelname aan drie wedstrijden in de klasse IPO III, waaronder het Provinciaal Kampioenschap, vormt de selectieprocedure. Deelname alleen volstaat niet, ook een minimale eis is gesteld aan de prestaties op de wedstrijden; twee goede resultaten en een zeer
goed resultaat moeten behaald worden om in te kunnen schrijven voor het sportieve
NIAK. De VDH-leden zijn tevreden met dit eisenpakket dat een deelnemersveld van een
goede kwaliteit garandeert.
Op dit moment is het exacte aantal deelnemers nog niet bekend, de CBA verwacht en
hoopt op een dertigtal supercombinaties die het publiek een weekend voorschotelen van top hondensport met daaraan verbonden de spanning die hoort bij dit type
evenementen. Dertig combinaties is heel acceptabel in deze tijd, met dit aantal is dit
VDH-Kampioenschap ook in kwantiteit het grootste NK van Nederland binnen de
africhtingsport.
Tevens is dit NIAK de bepalende selectiewedstrijd voor het Wereldkampioenschap
Africhting voor Duitse Herdershonden. Dit WK wordt dit jaar georganiseerd in Frankrijk
en wel in het plaatsje Hagenau van 8 tot en met 12 oktober. Een team van vijf topafrichters zal de VDH hier vertegenwoordigen. De concurrentie zal weer groot zijn, het aantal
deelnemers zal rond de 160 liggen, afkomstig uit ongeveer 35 verschillende landen.
Wederom gaan we als VDH deze strijd vol vertrouwen aan. Met het topresultaat van
2013 in ons achterhoofd, waar wij zowel met een individuele deelnemer als met het
landenteam ‘Vice-Sieger’ werden, is ons zelfvertrouwen groot.
Tot ziens op het NIAK 2014 op het mooie sportcomplex Orderbos te Apeldoorn!
TOINE JONKERS
COMMISSARIS AFRICHTING VDH
VDH
algemeen
4
INTERVIEW MET DIERENARTS LUC JANSSENS DVM, PHD
DE VISIE VAN EEN SPECIALIST
Heeft een sterk aflopende ruglijn invloed op de toestand van de heupen?
Hebben schrale pups minder kans HD te ontwikkelen? Is het aanwezig zijn van een
achtste lendenwervel nadelig voor de hond? Welke skeletafwijkingen komen
voor bij de Duitse herdershond?
Allemaal prangende vragen waarop menigeen het antwoord denkt te weten. De
social media staan bol van de meest uiteenlopende visies en beschuldigingen en
maken de discussie er niet duidelijker op.
Hoog tijd dus om een deskundige te raadplegen. We gingen op bezoek bij een veterinair specialist op het gebied van skelet
en skeletontwikkeling en de daaraan gerelateerde afwijkingen.
IDEAAL
Dierenarts Luc Janssens, afkomstig uit België en praktijk houdend
te Rotterdam, heeft onder meer een naam verworven op orthopedisch-chirurgisch gebied en is voor ons een ideale adviseur op bovengenoemd vakgebied. We leggen hem onze vragen voor, ook in de
hoop om aanwijzingen te verkrijgen voor de fokkerij maar vooral om
skeletafwijkingen in de juiste proporties te zien en verbanden te kunnen leggen.
Allereerst een globale inventarisatie. De meest voorkomende problemen op orthopedisch gebied bij de Duitse Herdershond zijn heup-
dysplasie, elleboogdysplasie, lage rugproblemen, spondylose in de
rug en middenrugproblemen.
HEUPDYSPLASIE
Deze afwijking ontstaat als er geleidelijk aan teveel rek komt op de
pees die aanhecht aan de dijbeenkop en het heupgewricht omsluit.
Er ontstaat teveel beweeglijkheid en daardoor slijtage. Een en ander
is genetisch bepaald maar er is zeker sprake van milieu-invloeden.
Een relatief hoog lichaamsgewicht tijdens de groei is zeer nadelig,
ook een overdaad aan geforceerde beweging. Dr. Janssens noemt als
voorbeeld het houden van een pup als tweede hond samen met een
oudere soortgenoot.
HD is niet ontstaan bij de totstandkoming van de rassen, de wolf van
zowel vroeger als nu, was en is ook veelvuldig getroffen. De natuurlijke
selectie in de natuur verloopt veel strenger en meedogenlozer. Sommige rassen kennen HD weer totaal niet als probleem en zijn gevrijwaard van dit genetisch aangelegde defect.
ELLEBOOGDYSPLASIE
Eigenlijk is elleboogdysplasie (ED) een verkeerde benaming daar er in
de ellebogen vijf verschillende afwijkingen mogelijk zijn. Bij de Duitse
herdershond betreft het vooral LPA (Los Processus Anconeus) en, in
veel mindere mate, de LPC (Los Processus Coronoïdeus). Het lijkt erop
dat er in de jaren 80-90 minder problemen met ED voorkwamen maar
tegenwoordig treedt ED weer meer op de voorgrond.
RUGPROBLEMEN
Lage rugproblemen komen voor in wat meer gedaanten. Zeer vaak is de
aanwezigheid van een 8e lendenwervel de oorzaak van het probleem.
Dit is een erfelijk bepaalde afwijking die vooral voorkomt bij de Duitse
herdershond. Aan de Universiteit van Bern is hier onderzoek naar gedaan bij een groot aantal honden en zo’n 8 procent van de dieren bleek
een lendenwervel te veel te hebben. Veelal kenmerkt deze wervel zich
door een afwijkende stand waardoor er sprake kan zijn van een scheef
bekken of van afklemming. Bij een scheef bekken kan zich eenzijdig
een slechte heup ontwikkelen en is er in feite sprake van een foutieve
HD-weging omdat de oorzaak dus in een andere genetische afwijking
ligt. Een 8e lendenwervel is eenvoudig en vroegtijdig op te sporen dus
ver voordat een fokprogramma begint. De kans op een afklemming,
voortvloeiend uit de abnormale stand van een 8e lendenwervel is maar
liefst zeven maal groter dan bij een normaal aantal wervels.
Spondylose in de rug komt vooral voor in de lumbosacrale regio (laatste rugwervel-heiligbeen) en vertoont zich met name aan de onderkant van de wervels. In het bijzonder werkende honden kunnen hiermee behept zijn. Soms is de oorzaak te zoeken in een infectie, anderzijds is er een genetische aanleg. Een relatief vaak voorkomende aandoening die geen verband heeft met een discushernia. Zeldzamer is
Osteochondrose Dissecans (OCD) van het heiligbeen. Dit wordt vooral
gezien bij de Duitse herdershond en is gemakkelijk te diagnosticeren.
Problemen in de middenrug treden met name op bij oudere honden en bij de diagnostiek moet ook gedacht worden aan degeneratieve myelopathie als mogelijke oorzaak. Chirurgie biedt hiervoor
vaak uitkomst.
VDH
Er is geen directe
correlatie tussen de bouw
enerzijds en skeletafwijkingen
anderzijds
algemeen
5
GEEN DIRECTE CORRELATIE
We vragen dr. Janssens naar een verband tussen vorm en bouw enerzijds en het optreden van skeletafwijkingen anderzijds. Hij stelt dat er
amper sprake is van directe correlaties en dat meestal een specifieke
genetische aanleg bepaalt of er sprake is van het optreden van een
afwijking. Wel kan het milieu van invloed zijn op de ernst van het optreden. Verschillen in de anatomie spelen wel een rol bij de mate waarin
de invloed van het milieu zich manifesteert.
POSITIEF
Naast genoemde afwijkingen zijn er ook positieve zaken te melden:
een mooi voorbeeld is het gegeven dat bij de Duitse herdershond problemen met de voorste kruisbanden nauwelijks voorkomen. Ook zal
niet elk defect direct problemen gaan veroorzaken. Ofwel treedt het
pas op latere leeftijd op ofwel er is nauwelijks sprake van lichamelijk of
geestelijk lijden.
Dr. Janssens stelt dat er tegenwoordig steeds meer naar de mening
van dierenartsen geluisterd wordt en dat problemen ook meer in internationaal verband bekeken en aangepakt worden. Fokprogramma’s
behoeven vooral een objectieve aanpak waarbij de ethische weegfactor mede bepalend is. Tevens moeten we ervoor waken niet al te
voorbarig verbanden te leggen. Al te rigoureuze maatregelen leiden
tot vernauwing van de genenpool wat onherroepelijk tot het ontstaan
van nieuwe genetische defecten zal leiden.
Dr. Luc Janssens is een gerenommeerd specialist op orthopedisch gebied. Daarnaast weet hij de problematiek die zich binnen zijn vakgebied op ons ras toespitst, voor ons inzichtelijk te maken en te nuanceren. We zijn hem dankbaar dat hij door zijn kennis en inzichten de kijk
op ons ras heeft kunnen verrijken.
Peter Nefs
VDH
algemeen
6
Niet alleen je hond, maar
ook jijzelf blijft fit!
EEN NIEUWE SERIE OVER NEUSWERK
THERE’S NO HUNT LIKE A MANHUNT
Elke maand neem ik jullie mee in de wereld van geuren. Elke hond kan speuren, maar een ieder op zijn eigen
niveau. Er zijn meerdere disciplines die je kan beoefenen in Nederland. Zoeken en speuren zorgen ervoor dat de
hond geestelijke voldoening krijgt.
Vorige maand heb ik jullie wat verteld over de zoekoefening ‘persoon revieren’.
Deze oefening houdt in dat de hond los werkt en een persoon gaat zoeken. Als
de hond begrijpt dat hij iemand moet zoeken, dan is het handig als wij horen
wanneer hij die persoon gevonden heeft.
GEVONDEN!
Hoe leer je nu je hond aan te geven dat hij iemand gevonden heeft? Wanneer de
hond het ‘slachtoffer’ gevonden heeft, laat die persoon aan de hond z’n speeltje
zien, maar hij geeft het hem niet. Hierdoor raakt de hond wat gefrustreerd en zal
hij gaan piepen, omdat hij zijn beloning wil. Bij de eerste piep volgt meteen een
beloning, daarna stel je de beloning steeds verder uit. Sommige honden zullen
alles uit de kast halen om hun beloning te krijgen. Als je hond blaft, ook al is het
maar één blafje, dan beloon je hem onmiddellijk! Een blaf-timing is erg belangrijk.
HEEN EN WEER
Mocht je hond moeite hebben met blaffen, dan zijn er nog andere methodes die
gebruikt kunnen worden. Je hond kan jou gaan halen als hij iemand gevonden
heeft. Dit kun je je hond leren door de verstopte persoon je hond een koekje te
laten geven, daarna roep je je de hond naar je toe en geef je hem zelf een koekje.
Daarna vraag je aan je hond “waar zit die dan?” of “rrrrrrr” en je hond zal opnieuw
naar de verstopte persoon gaan, waar hij weer een beloning krijgt. Je ziet waar
de hond naar toe loopt en je loopt rustig naar de plek waar je hond naar toe gaat.
Je kunt je hond weer roepen en weer belonen en precies hetzelfde doen. Het
einddoel is dat de hond automatisch heen en weer blijft lopen tussen de verstopte persoon en jou als geleider. Er zijn nog meer manieren om dit aan te leren,
maar op dit moment beperken we ons tot deze methode.
MANTRAILING
Mocht dit ook niet de manier van speuren zijn die past
bij jou en je hond, dan is er geen reden tot paniek. Er
is al geruime tijd een nieuwe trend op hondengebied,
namelijk ‘mantrailing’: De aanleerfase bij mantrailing is
precies hetzelfde als bij persoonrevieren, iemand rent
weg voor de hond. De hond is vrij om op zijn eigen
manier deze persoon op te sporen waarbij je gebruik
maakt van een speurtuig of een lange lijn. Je leert je
hond als het ware te lezen. Als de hond goed op het
spoor zit, dan hangt hij als het ware in het tuig. Als
geleider voel je dan precies wanneer de hond lucht
heeft. Tijdens deze oefening werk je echt samen! Let
op, sommige honden kunnen behoorlijk hard achter
een persoon aanrennen, dus je hebt zelf ook meteen je
dagelijkse beweging. Op deze manier blijft niet alleen
je hond, maar ook jijzelf, goed fit.
NODIG
Wat heb je nodig bij ‘mantrailing’:
1. Een goed zittende speurtuig voor de hond
2. Een vijf à tien meter lijn
3. Een goed gemotiveerde baas en een helper die
wegloopt voor de hond
4. Als de hond weet wat de bedoeling is, krijgt de
hond geur (kledingstuk) van de persoon te ruiken
die hij moet gaan zoeken
GESCHIEDENIS
Heel vroeger werd er al op deze manier gewerkt. Men zette bloedhonden in die de ontsnapte slaven uit de kampen moesten volgen.
Het beeld dat we in de films zien bestaat nog steeds in Amerika, grote
stukken land zijn ideaal voor achtervolgingen van personen. De politie in Amerika maakt nog steeds gebruik van bloedhonden en andere
zweethonden (jachthonden die in de jacht worden gebruikt om een
gewond dier op te speuren). Ook herdershonden worden getraind
om dit werk te doen.
Waar kan deze sport – onder begeleiding – aangeleerd worden? Er
worden regelmatig seminars en groepslessen gegeven door Stichting
Mantrailgroep Nederland. De door hen getrainde honden worden ingezet zowel bij vermissingen in de stad als ook in het buitengebied.
In tegenstelling tot ‘reguliere’ reddingshonden zoeken deze honden
op de specifieke geur van de vermiste personen. Op hun website http://www.mantrailing.nl – kun je nadere informatie vinden.
Wesley Visscher
www.wesleyvisscher.nl
GAK9
Iedere mens laat vanaf het moment van geboorte tot ver na zijn
dood een geur (spoor) na. Voor een goed getrainde en ervaren
mantrailhond is dit geurspoor te ruiken en te volgen. De beste
resultaten worden behaald als een hond binnen 6 uur na een vermissing ingezet wordt. Daarna dalen de kansen op succes sterk.
Soms kan het zijn dat het erg moeilijk of onmogelijk voor de hond
wordt als de weersomstandigheden voor de geur niet gunstig zijn.
Een mantrailer of speurwerkhond zoekt gericht naar de specifieke
geur van een bepaalde persoon. Met behulp van een geurbron,
zoals een kledingstuk, sleutelbos, haarborstel, enz. van die persoon neemt de hond de geur op en zoekt waar hij die geur nog
meer vindt. Die persoonsgebonden geur is voor de hond als het
ware een soort vingerafdruk. Hij is individueel en specifiek. Op
deze manier kan een mantrailhond iemand die vermist is snel
opzoeken of in ieder geval aangeven in welke richting er gezocht
kan worden. Ook binnen het reguliere reddingshondenwerk kan
een mantrailhond zijn nut hebben. Deze hond kan uitzoeken in
welke richting er gezocht kan worden, of die persoon in een bepaald gebied is geweest enz.
Verdere informatie is te vinden op http://www.gak9.com/
VDH
algemeen
7
VDH
8
algemeen
VERENIGINGSFOKREGLEMENT & NORMENMATRIX
NIEUWE BEGRIPPEN
Een groot aantal nieuwe begrippen heeft in de afgelopen periode intrede in de kynologie gedaan. Format, Verenigingsfokreglement en Normenmatrix zijn er drie van. Bij nieuwe begrippen hoort nieuwe informatie. Deze
‘Raadar’, een uitgave van de Raad van Beheer, voorziet in die behoefte.
In het kader van een verantwoord fokbeleid wil de Raad van Beheer vooraf kunnen toetsen of pups niet alleen volgens zijn eigen
algemene fokbeleidsregels (Basisreglement Welzijn en Gezondheid, BWG) zijn gefokt, maar óók volgens aanvullende rasspecifieke regels.
VERANTWOORD FOKBELEID
In de kynologie is het Verenigingsfokreglement (VFR) inmiddels
een bekend gegeven. De naam zegt het al: het is een reglement
waarin de voorwaarden en normen van rasverenigingen voor
fokkers aangesloten bij de rasverenigingen zijn vastgelegd. Alle
bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen hebben een
format ontvangen, waarin zij hun voorwaarden en normen hebben kunnen plaatsen. Met dit format kregen de rasverenigingen
de mogelijkheid om de meeste van de eigen, specifieke eisen bij
de fokkerij van hun ras(sen) in te vullen. Dit ingevulde format is
het VFR.
ONVOLKOMENHEDEN
Inmiddels hebben vrijwel alle rasverenigingen hun VFR ter goedkeuring naar de Raad van Beheer gezonden. Echter, in de praktijk
komt het voor dat het format niet goed is gevolgd. In die gevallen
ontvangen de rasverenigingen hun VFR retour met de vraag de
onvolkomenheden te herstellen. Dat wekt wellicht enige wrevel
bij de rasverenigingen, maar men moet bedenken dat deze werkzaamheden de basis vormen voor zowel het fokbeleid voor de rassen en de rasverenigingen als voor dat van de Raad van Beheer.
Daarom is een uniforme werkwijze – het format – noodzakelijk.
Met het heen en weer zenden van VFR’s van en naar de Raad van
Beheer en het opnieuw laten controleren door de Raad van Beheer is veel tijd gemoeid. Omdat het hier om meer dan 200 rasverenigingen gaat, zal iedereen begrijpen dat dit veel werk met zich
mee brengt.
KWALITEIT OUDERDIEREN
Hoewel ‘gegoten’ in eenzelfde format, is elk VFR anders en bevat
het dus, per ras en/of rasvereniging, op bepaalde punten andere
eisen en normen. Van de Raad van Beheer kan niet worden verlangd, dat bij inschrijving van elk nest in het NHSB één van de
meer dan 200 VFR’s handmatig wordt geraadpleegd om te controleren of er aan de voorwaarden en normen van het VFR is voldaan.
In overleg met de rasvereniging(en) zullen er aan de hand van de
VFR(‘s) per ras normen worden opgesteld die door de Raad van
Beheer gecontroleerd kunnen worden. Deze normen worden opgenomen in de zogenaamde normenmatrix. Dat betekent dat er
voor één ras, waarvan de belangen door verschillende rasverenigingen worden behartigd, altijd dezelfde normen en eisen worden gecontroleerd door de Raad van Beheer.
Deze matrix met eisen en normen per ras moet de basis worden
voor de beoordeling van fokdieren. Al tientallen jaren leeft binnen de georganiseerde kynologie de vraag of de Raad van Beheer
twee ‘soorten’ stambomen zou kunnen produceren. De tweede ‘soort’
zou dan informatie moeten bevat-
Uit een tekst op de stamboom blijkt dat de pup is gefokt
volgens de voor dat ras geldende eisen en normen.
Niet alleen duidelijkheid voor de consument, maar ook een grote en belangrijke stap in de richting van zorgvuldig gefokte rashondenpups.
ten over de kwaliteit van de ouderdieren met betrekking tot hun
gezondheid. Aan die langjarige wens wordt nu gehoor gegeven,
omdat op de stambomen van pups die aan de vooraf gestelde eisen en normen van hun ras voldoen, een extra tekst wordt opgenomen. Uit die tekst blijkt dat de pup is gefokt volgens de voor dat
ras geldende eisen en normen.
WAT IS EEN NORMENMATRIX?
De term ‘normenmatrix’ is hiervoor al kort genoemd. In het algemeen is een normenmatrix een hulpmiddel, dat wordt toegepast
bij het vaststellen of een product of een productieproces voldoet
aan vooraf gestelde en/of overeengekomen normen (eisen, voorwaarden). Omdat het fokken van een nest rashondenpups, het
controleren van fokregels en het produceren van stambomen kan
worden vergeleken met een productieproces, ligt gebruik van een
dergelijke matrix voor de hand.
Het hanteren van een normenmatrix zal tot gevolg hebben, dat
een nest dat door een fokker is aangemeld, dankzij automatisering van het proces, wordt ‘herkend’ als zijnde wel of niet gefokt
volgens de fokregels van de Raad van Beheer en de eisen in de
normenmatrix. Dit betekent duidelijkheid voor de consument.
Immers, op stambomen van pups die daarvoor in aanmerking komen, gaat vermeld worden dat de desbetreffende pup volgens de
bestaande fokregels van dat ras is gefokt. Niet alleen duidelijkheid
voor de consument, maar ook een grote en belangrijke stap in de
richting van zorgvuldig gefokte rashondenpups. De stamboom
wordt daarmee niet slechts een afstammingsbewijs, maar ook een
kwaliteitsbewijs. Voor de rasverenigingen is het goed te weten dat
als een fokker géén lid is van een rasvereniging, hij of zij toch óók
aan de eisen en normen van de normenmatrix moet voldoen, wil
hij of zij een extra tekst op de stambomen van de pups krijgen.
REGELS VOOR ALLE FOKKERS
In overleg met rasvereniging(en) wordt een keuze gemaakt in de
(geprotocolleerde) gezondheidsonderzoeken en de minimale uitslag die daarbij hoort. In geval er een conflict ontstaat met betrekking tot de invulling van de normenmatrix, zal er advies worden
gevraagd aan de gezondheidscommissie. Het kantoor van de Raad
van Beheer gaat controleren of de ouderdieren aan deze gezondheidseisen voldoen. Deze regels gelden dan voor alle fokkers van
dit ras, ongeacht of men lid is van een rasvereniging of niet. Voor
vragen over het gebruik van de normenmatrix, kan contact worden opgenomen via: [email protected]
Bron: Raadar juli 2014
Stamboom of niet?
Voor pups uit combinaties waarbij de verwantschapregels zijn
overtreden, worden geen stambomen verstrekt. Voor pups uit andere combinaties worden altijd stambomen verstrekt, hetzij met
‘kwaliteitsaantekening’, hetzij zonder.
Het kantoor van de Raad van Beheer gaat controleren of de ouderdieren aan deze gezondheidseisen voldoen.
Voor de kynologie moet helder zijn, dat fokkers die geen lid van
een rasvereniging zijn, tóch moeten voldoen aan de voor het ras
geldende eisen en normen, wil men een stamboom krijgen waarop is vermeld, dat de pup is gefokt volgens de bestaande eisen en
normen van dat specifieke ras.
VDH
10
algemeen
VDH
algemeen
11
Succesvolle liefhebbersdag in Loon op Zand
PROMOTIE, PUBLIEKE BELANGSTELLING & PLEZIER!
Meer dan 110 mensen namen zondag 13 juli deel aan de Liefhebbersdag van de VDH. Van te
voren rekende de organisatie op 80 deelnemers en hoopte ze op 100. Om 14.30 uur werd de
laatste deelnemer - nummer 113 - nog ingeschreven.
Tijdens onze Liefhebbersdag kon iedereen met een raszuivere
Duitse herder terecht bij VV Uno Animo voor informatie, demonstraties en activiteiten op het gebied van honden en allerlei
vormen van hondensport. Uit de vele positieve reacties van de
bezoekers blijkt dat dit doel ruimschoots gerealiseerd is, vooral
ook omdat de deelnemers – al wachtende in de rij – heel plezierig met elkaar kennis maakten en ervaringen uitwisselden.
“Onze 3-jarige hond blijkt talent te hebben voor Agility, hij liep zo
in één keer het parcours, dit is echt iets voor onze oudste zoon, we
gaan op zoek naar een kringgroep”
SUCCES
Ook de controle door de aanwezige dierenartsen bleek een succes. De honden werden grondig bekeken en er werden praktische adviezen verstrekt. Daarna gingen ze door naar de beoordelaars op exterieur- en africhtingsgebied. Voor wat betreft het
exterieur werden de honden beoordeeld door Romy VondenHoff-Snijders en Mark Wisman.
Ad van Yperen, Greg Sipsma en Robbie de Jong bekeken de
honden en pups op africhtingstalent. De hondengedragsdes“Bij de demonstratie van Robbie de Jong keken we onze ogen uit,
wat een plezier straalde af van deze baas met zijn hond, wist niet
dat africhting tegenwoordig zo positief aangeleerd wordt”
“Onze pup blijkt te zwaar te zijn en dat brengt gezondheidsrisico’s
met zich mee. Goed dat we hier op gewezen worden”
kundige had het vooral na de middag erg druk. Daarnaast kon
het publiek kennis maken met de KCM, werden er demonstraties KNPV, Canicross en Agility gegeven en verzorgde Robbie de
Jong een demonstratie appel en manwerk met zijn hond Glenn.
CERTIFICATEN
Veel gezinnen waren aanwezig met hun kinderen om meer te leren over de veelzijdigheid van de Duitse herder en de sportieve
interactie tussen kind en hond te stimuleren. Een aantal bezoekers schreef zich na afloop direct in als VDH lid en zij gaan op
zoek naar een passende kringgroep. De certificaten die na afloop
aan de deelnemers werden uitgereikt vonden ook gretig aftrek.
VOLGEND JAAR WEER!
Doel van de Liefhebbersdag is de bezoekers, met hun Duitse
herder, jong of oud, kennis te laten maken met alle leuke, gezonde en leerzame activiteiten die er met hun hond gedaan
kunnen worden. De VDH heeft meteen na afloop besloten om
gezien het grote succes ook volgend jaar de Liefhebbersdag te
gaan organiseren tijdens het KCM weekend. We zien alle liefhebbers graag terug volgend jaar!
Maud Diemer
VDH
algemeen
12
KLEUREN, EN NIET HELDERHEID, MAKEN HET VERSCHIL VOOR HONDEN
KLEUR OF HELDERHEID?
In het februarinummer van dit jaar schreven we een uitgebreid artikel over het zien van
honden. In dit artikel wordt o.a. uitgelegd dat honden - in tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt - wel kleuren kunnen zien. Stanley Coren gaat hier wat dieper
op in. Hij beschrijft hoe honden kleuren gebruiken om beslissingen te nemen.
Het is een algemene misvatting dat honden de wereld enkel in zwartwit en in grijstinten zien. Jay Neitz van de Universiteit van California
in Santa Barbara heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Dit onderzoek
toonde aan dat honden kleuren kunnen zien. Echter, honden en mensen hebben verschillende kleurenspectra.
BEPERKT
Honden kunnen ook minder kleuren onderscheiden dan mensen. Dit
komt doordat mensen drie verschillende soorten kleurenontvangers
hebben op hun netvlies (de zogenaamde kegeltjes). Iedere soort kegeltjes is afgestemd op een eigen golflengte. Honden hebben niet
drie, maar twee soorten kegeltjes en in verhouding hebben ze ook
minder kegeltjes dan mensen. Dit betekent dat honden weliswaar
kleuren kunnen zien, maar dat hun kleurenpalet beperkt is tot tinten
geel, blauw, en grijstinten. Bovendien lijkt het er op dat het beperkt
aantal kegeltjes in het netvlies van de hond er toe leidt dat honden
kleuren minder intens kunnen zien. De twee regenbogen hiernaast
geven aan wat mensen (links) en honden (rechts) zien.
Wat mensen zien
Wat honden zien
VERZIEND
De meeste wetenschappers denken dat honden er baat bij hebben
dat ze kleuren kunnen onderscheiden omdat dit hen helpt om dingen
te zien die anders moeilijk of slechts wazig te zien zijn. Zonder kleu-
ren zouden honden dingen moeilijk of wazig zien omdat ze extreem
verziend zijn. Dit betekent dat honden hun ogen niet scherp kunnen
stellen op dingen die dichtbij zijn. Omdat honden minder kleuren kunnen onderscheiden dan mensen was een meerderheid van de wetenschappers er lang van overtuigd dat honden zelden kleuren gebruiken
om voorwerpen te onderscheiden. Het vermoeden is dat honden eerder op de helderheid van voorwerpen vertrouwen dan op kleuren om
beslissingen te nemen.
FEROMONEN
Je zou wellicht denken dat dieren hun best ontwikkelde zintuigen zullen gebruiken om beslissingen te nemen. Echter, dit gaat niet altijd op.
Mensen bijvoorbeeld, kunnen slechter ruiken dan honden. Dit weerhoudt mensen er niet van om informatie te verzamelen met de neus,
zelfs als dit niet altijd bewust gebeurt. Wetenschappers hebben aangetoond dat baby’s en jonge kinderen een bepaald feromoon (dat is
een biologische geur) afscheiden. Mensen – en dan vooral vrouwen
– reageren beschermend en liefhebbend op deze geur. Als je bijvoorbeeld vrouwen een aantal foto’s van kinderen laat zien en sommige foto’s zijn – zonder dat ze dit weten – ingesmeerd met dit feromoon, dan
zullen ze de foto’s met deze geur meer vertederend vinden. Seks werkt
op eenzelfde manier. Zonder dat volwassenen zich er bewust van zijn,
zullen ze zich meer aangetrokken voelen tot bepaalde individuen. Dit
komt door de werking van seksuele feromonen. Parfumfabrikanten
maken hier dankbaar gebruik van: zij vermengen deze feromonen
door hun parfums.
GOED RESULTAAT
Omdat nog niet geheel duidelijk was in welke mate honden kleuren
gebruiken, besloten wetenschappers van de Russische Academie van
Wetenschappen in Moskou en de Staatsuniversiteit in Tblisi een experiment op te zetten om na te gaan of honden bewust gebruik maken
van kleuren. Tevens wilden ze nagaan of honden eerder het verschil
in kleuren gebruiken in plaats van het verschil in helderheid. Het experiment was weliswaar eenvoudig, maar had een goed resultaat. De
wetenschappers begonnen met het printen van vier vellen papier, ieder in een verschillende kleur: donkergeel, lichtgeel, donkerblauw, en
lichtblauw. Ze besloten om deze kleuren te gebruiken omdat honden
deze kleuren zouden kunnen onderscheiden (geel of blauw) en omdat
honden het onderscheid kunnen maken in helderheid (licht of donker).
DOOS MET VLEES
In de trainingsfase van het experiment kregen de honden te maken
met twee dozen waar een stukje vlees in zat. De ene doos was op slot,
en de andere was niet op slot. Voor de ene doos stond een donkergele
kaart, en voor de andere doos stond een lichtblauwe kaart. Voor iedere
hond was slechts één kaart ‘correct’. Dat wil zeggen: slechts één kleur
kwam overeen met de ongesloten doos. Iedere hond had tien oefenrondes in negen dagen tijd. De honden deden er niet lang over om de
juiste kleur met de juiste doos te verbinden. Aan het einde van de trainingsperiode deden de honden het nagenoeg perfect. De volgende
tien dagen waren testdagen. Halverwege de gebruikelijke oefensessie
van één groep werden de kaarten vervangen door een donkerblauwe
en een lichtgele kaart. Stel nu dat een hond getraind was met donkergeel als de correcte kleur, maar dat hij nu de keuze heeft tussen lichtgeel en donkerblauw. Als de hond nu zou kiezen op basis van helderheid, dan zou hij kiezen voor de donkerblauwe doos. Als de hond nu
zou kiezen op basis van kleurenonderscheid, dan zou hij echter kiezen
voor de doos met de lichtgele kaart.
BEWUST
De resultaten gaven weinig redenen voor twijfel. In meer dan 70 % van
alle gevallen kozen de honden de doos op basis van kleur, waarbij zes
van de acht honden in 90 tot 100% van alle gevallen voor de kleur kozen. Dus, in tegenstelling tot wat veel wetenschappers voorspelden,
maakten de honden hun keuzes op basis van kleur en niet van helderheid om de beloning – het stukje vlees in de ongesloten doos – te pakken. Dit betekent dat honden kleurenonderscheid bewust gebruiken.
Dit is een bescheiden maar belangrijke bijdrage aan onze kennis over
hoe honden de wereld zien en interpreteren. Het onderzoek laat zien
dat we verschillende kleuren kunnen gebruiken als hulpmiddel tijdens
de training, zolang we een correcte kleurenkeuze maken. Je kan niet
van een hond verwachten dat hij een onderscheid kan maken tussen
rood en groen want deze combinatie past niet in het kleurenspectrum
van honden. Hoe dan ook is het leuk om te weten dat de wereld volgens honden kleurrijker is dan dat we eerst verwachtten.
Stanley Coren
Gepubliceerd op 22 juli 2013 in Canine Corner
Vertaling: Wouter Servaas PhD
Stanley Coren is hoogleraar psychologie aan de University of British Columbia en expert op het gebied van
de interactie tussen hond en mens. Hij
schreef verschillende boeken waaronder: De Psychologie Van De Hond, De
intelligentie van honden, De taal van
je hond en Hoe slim is mijn hond?
VDH
africhting
14
Felicitaties voor de winnaars
2e VDH preselectiewedstrijd in Schijndel
MOOIE KWALIFICATIES
Voor de tweede keer dit jaar waren we te gast bij kgp. Schijndel e.o. Dit keer werd op het
prachtige kringgroep terrein de tweede preselectiewedstrijd georganiseerd, die meetelt als
selectiecriterium voor de WUSV Wereldkampioenschappen in Hagenau Frankrijk.
Zoals ook tijdens de NKK het geval was, had kringgroep Schijndel weer gezorgd voor prima faciliteiten en een goede organisatie, zodat het er voor zowel deelnemers als toeschouwers goed
toeven was. Aanvankelijk hadden zich zestien deelnemers aangemeld, maar door diverse oorzaken moesten helaas kort voor
de wedstrijd drie deelnemers afzeggen. Er was besloten, dat op
zaterdag gespeurd zou worden en op zondag de afdelingen B en
C zouden worden afgewerkt.
GOEDE SPEURFACILITEITEN
In samenwerking met de kringgroep waren de speurvelden geselecteerd. Gelukkig zijn we dit keer verstoken gebleven van de
gebruikelijke bijzonderheden op het laatste moment en hebben
we niet hoeven te verkassen. De speurvelden waren licht geïnjecteerd, waren droog met diverse licht kale plekken, maar waren
van voldoende gras voorzien. Spooruitzetter (SpU) Hans Kerckhof en Spoorleggers (SpL) Frans van de Meerendonk en Jack van
Meer konden rond half tien aan de eerste serie van vijf honden
beginnen. Jack was op het laatste moment ingevallen voor SpL
Monique Mieras, die wegens een oogaandoening helaas niet kon
functioneren als SpL.
SPONSORING SPEURTEAM
Was het speurteam op de eerste preselectiewedstrijd en het NKK
in winterkleding gestoken, gesponsord door Chris Bierman in samenwerking met Euro Joe, nu functioneerde het speurteam in zomerkleding, gesponsord door K9 Shop te Kaatsheuvel. Geweldig
dat er iedere keer weer sponsoren zijn die eraan mee willen werken dat onze speurteams er weer correct uitzien. Hartelijk dank
daar voor.
WISSELENDE PRESTATIES
Ondanks gevestigde namen op speurgebied werden er in de
eerste groep niet echt hoge punten gescoord. De verantwoordelijke keurmeester was Toine Jonkers, die keurde zoals het hoort.
Correct en met een goed oog voor details. De hoogste punten in
Donder en bliksem en een
immense hoeveelheid water
deze groep gingen naar Frans van Gestel (93 ptn) met zijn Victor, gevolgd
door Toon Verhagen met 92 punten. Piet Keijzer en Anne-Marie Eijsvogels
behaalden een kwalificatie ‘goed’ en de hond van Ada Witteveen had helaas
zijn dag niet, wat resulteerde in een onvoldoende beoordeling.
In de tweede groep van vier deelnemers, die op hetzelfde weiland speurden,
waren de punten net iets beter. Hier was het Conçalo van Boxtel met zijn
Ando, die 94 punten scoorde, met direct daarachter Ad Vissers met Bokito
die 93 punten behaalde. Ingrid Jansen en Sjaak Thomassen behaalden een
kwalificatie ‘goed’. In de laatste serie van vier deelnemers zaten een paar
kanshebbers voor een goede klassering in dit weekend. Althans, volgens de
kenners. Als eerste liep Paul den Dulk met zijn Zodt von Conneforde. En inderdaad, een fantastisch geconcentreerd en intensief zoekende hond, die
met 98 punten werd beloond. Robbie de Jong met zijn Glenn behaalde ook
een prima resultaat met 96 punten. Vervolgens ging Hans de Bruin met zijn
Dax van de Jilles Hoeve van start. Tot aan de laatste hoek leek de hond vanaf
de kant foutloos te speuren, helaas voor Hans moest de laatste hoek correcter uitgewerkt worden en werd hij voor prima zoekwerk beloond met 97
punten. Met Peter van de Pol ging het wat minder, hij behaalde een hoge
‘goed’. Het speurteam onder leiding van Hans van de Kerckhof heeft een prima job gedaan, en gefunctioneerd zoals dat bij een selectiewedstrijd voor
de WUSV verlangd wordt.
KRAKER
Op de vroege zondagochtend werd gestart met Robbie de Jong en Hans de
Bruin. Keurmeester Toon Hop kon gelijk aan de bak. Ook van Toon kunnen
we zeggen dat hij correct, gelijkmatig en met oog voor details keurde, zoals
we dat ook van hem gewend zijn. Gelijk al een kraker, waarbij Robbie als
eerste liep en Hans de hond moest afleggen. Glenn toonde een goede concentratie, was zeer werklustig met prima apporteeroefeningen, beoordeeld
met 96 punten door de keurmeester. Hans behaalde 88 punten, maar we zijn
blij dat hij zelf fysiek weer in staat is om op dit niveau te acteren.
Peter van de Pol en Paul den Dulk toonden vervolgens hun kunnen. Waar
Peter door veel kleine details nogal wat punten liet liggen (84), bracht Paul
zijn hond geweldig voor. Temperamentvol, correct met in het apporteren
wat puntenverlies. Geweldig beeld dat beloond werd met 95 punten. Van de
laatste drie in deze serie voor het pakwerk, behaalde Piet Keijzer 92 punten
en Ada Witteveen en Frans van Gestel beiden 85 punten.
NOODWEER!
De tweede serie in het appel startte met Anne-Marie Eijsvogels met Barry,
en Toon Verhagen met zijn Cody, die beiden in het voorseizoen reeds mooie
kwalificaties hadden behaald. Barry was lang geblesseerd geweest, wat tijdens de oefeningen ook te zien was. Nog niet voldoende in het ritme, wat
haar 88 punten opleverde. Cody van Toon was niet echt bij de les (78). Tijdens het appel van Conçalo van Boxtel (78) en Ad Vissers (84) begon het al
te regen maar wat zich daarna voltrok, tart iedere beschrijving. De laatste
twee deelnemers in deze groep waren Ingrid Jansen en Sjaak Thomassen. Zij
probeerden er het beste van te maken, maar dat was absoluut onmogelijk tijdens de onweersbui met bliksem en donderslagen en de immense hoeveel
water, die zij over zich heen kregen. De honden voelden zich niet prettig,
schudden zich uit tijdens het afliggen of vooruit sturen en waren duidelijk
niet in hun normale doen. Bij Ingrid werkte dat zwaar door in de punten (72),
terwijl Sjaak eigenlijk nog een goede prestatie leverde onder deze omstandigheden (87).
ONTOEREIKEND
Dat de hemelwaterafvoer van het afdak, waaronder we met zijn allen schuilden tijdens het noodweer, de enorme hoeveelheid water niet kon verwerken,
Zodt von Conneforde van Paul den Dulk
was niet vreemd. Ondanks het feit, dat deze hoogst
persoonlijk door Jo van Schijndel aangebracht was.
Het leverde overigens wel spectaculaire beelden op
voor de sociale media.
GEWELDIGE KWALITEIT
Keurmeester Berry Klein Hesselink sprak na afloop
over de prima kwaliteit van de honden tijdens het
geleverde werk. De kanshebbers voor een zo goed
mogelijke eindklassering lagen dicht bij elkaar.
Robbie liep wederom als eerste en behoudens wat
kleine puntjes, scoorde deze combinatie 95 punten
voor het pakwerk. Vervolgens Hans de Bruin met
Dax. Deze geweldige steller verloor onder meer wat
punten in de bewakingsfases, maar scoorde wel 93
punten. Nadat Peter van de Pol 86 punten scoorde,
was het de beurt aan Paul den Dulk. Paul moest 95
punten scoren om eerste te kunnen worden. Na een
prima stukje pakwerk kwam hij op 94 punten uit.
Zowel Robbie als Paul kwamen tot een totaalscore
van 287 punten!
IN DE BREEDTE STERK
Dat het pakwerk in de breedte goed was, werd door
Anne-Marie, Ada, Toon, Ad en Piet bewezen, die allen een zeer goede kwalificatie scoorden. Vier deelnemers bereikten een goede kwalificatie. In zijn
dankwoord wijst Berry nog op de initiatieven die de
CBA ontplooit. “De VDH is goed bezig om de kwaliteit van de africhting te verhogen en zij hebben jullie steun daarbij hard nodig” stelde Berry vast.
Zoals we in Schijndel gewend zijn, verliep de prijsuitreiking in een vlot tempo in gelukkig droge
weersomstandigheden. Het podium zag er als volgt
uit: Robbie de Jong eerste met 287 punten, Paul den
Dulk 2e met ook 287 en Hans de Bruin 3e met 278
punten. Naast het podium mochten zich opstellen:
Piet Keizer 4e met 269, Ad Vissers 5e met 268, Anne-Marie Eijsvogels 6e met 264 punten.
Ad van Yperen
DIEREN
SPECIAALZAAK
UW VERDELER VOOR GAPPAY-MATERIALEN,
WURZ-HONDENTRAILERS EN MAATWERK VAN
AUTOBOXEN, THUISBENCHEN EN WERPKISTEN !
ONE STEP AHEAD ! GAPPAY FOR DOGS
ONE STEP AHEAD ! GAPPAY FOR DOGS
ERPABO
DOG-TRAILER
OUDE ANTWERPSEBAAN 195
2800 MECHELEN
BELGIE
TEL 0032 (0)477 29 62 48
FAX 0032 (0)15 20 41 07
[email protected]
www.gappay.be
www.wurz.be
OPENINGSUREN
MA-VR
9:00 – 12:00 U
13:00 – 19:00 U
ZA
9:00 – 18:00 U
ZON-EN FEESTDAGEN
EN NA SLUITINGINGSTIJD
MET TELEFONISCHE AFSPRAAK
GRATIS BIJ AANKOOP
HONDENTRAILER !!!!
(Zolang de voorraad strekt)
Vertrouwde namen en goede locatie bij Learning by Doing
VDH
africhting
17
KENNIS TOEPASSEN EN DELEN
In juli vond het Learning by Doing weekend plaats in het CSV stadion in het fraaie
Orderbos te Apeldoorn. Deze locatie is bij vele hondensporters bekend
van voorgaande LbyD en NIAK weekenden.
Met Bianca van der Post en het Jürgen Zank (Jogi) team van de Bianca’s Way
en de NEPOPO methode heb je niet alleen deskundige en sympathieke personen in huis, maar bovenal gepassioneerde docenten die ons blijvend boeien en motiveren.
THEORIE
Normaliter wordt pas zaterdags gestart met de theorie. Om dieper en breder het praktijkgedeelte te kunnen behandelen, zijn we voor wat de theorie
betreft vrijdagavond al met de leergierige ‘Lelystadgroep’ van start gegaan.
Deze ambitieuze groep die al volgens de moderne africhtingsmethoden
traint, wil op termijn haar kennis delen via leerstations verspreid over ons
land. Zij werden gedetailleerd meegenomen in de NEPOPO methode. Al snel
kwam respect voor de hond, timing, dosering, activering, non verbaal, verbaal en controle over de hond aan bod. Door de eentonigheid van het geluid is de ‘clicker’ bij uitstek een goed verbaal hulpmiddel. Eerst werd terug
gegaan naar de basis van de NEPOPO trainingspiramide, die gefaseerd klimt
naar de top van de piramide en uiteindelijk uitkomt bij deelname aan een
examen of wedstrijd.
PIEKMOMENTEN
Pieken naar een examen of wedstrijd toe, naar een moment waarop het echt
moet gaan gebeuren. Dat is het moment waar alles samen moet vallen. Na
een intensieve trainingsperiode komt het ultieme piekmoment en dit moment is helaas maar kort vast te houden. Na een evenement volgt een korte
pauze en keren we terug naar de reguliere trainingsarbeid.
TERUGBLIK
Op zaterdag 5 juli werd onder grote publieke belangstelling gestart. In het
welkomstwoord staat Toine Jonkers stil bij de drie voorafgaande LbD weekenden. Het jaar 2011 waren bedoeld als kennismaking met NEPOPO door
middel van seminars en workshops. Deze werden gegeven in een wat showachtige presentatie en was bedoeld om hondensporters te motiveren deze
trainingsmethode eventueel toe te gaan passen. In 2012 volgde een verdieping van NEPOPO en speuren met Julien Clement. In 2013 maakten we kennis met Obedience en Handtouch met Bianca van der Post en Tobias Oleynik
voor het afzekeren in NEPOPO.
START, BEGIN- EN EINDDOEL
Het LbyD weekend 2014 is gericht op drie fasen in de moderne africhting,
namelijk het begin- en eindresultaat (de afgezekerde fase) en de fase tussen begin- en eindfase. Dit in combinatie met het “NEPOPO” en “Bianca’s
Way”. Voor iedere gehoorzaamheidsoefening werden honden getoond met
of zonder problemen met die specifieke oefening. In zijn inleiding ging Jogi
specifiek in op de concentratie, stressvermijding en hoe je flexibel met de
trainingsintensiteit om dient te gaan. We trainen eerder te lang dan te kort.
Hierdoor wordt de basis voor uitdoving bij de hond gelegd, iets wat niet
wenselijk is.
CONFLICT EN STRESS
Conflict- en stressmomenten tijdens de training
dien je tijdig te herkennen en proberen te voorkomen. Stress ontstaat als er te veel stresshormonen
worden aangemaakt. Hierdoor stijgt het adrenalinegehalte en zo komt de hond in een stresssituatie.
Als de hond stressmomenten vertoont, is het niet
zinvol om verder te trainen en moet er een time out
genomen worden. Het terugbrengen van de hond
naar weer een neutraal werkniveau kan wel 12 uur
of langer duren.
PRAKTIJK
De zit-, af- en staoefening met een pup op een tafel
laat al snel resultaat zien. Veel aandacht voor de basispositie, positie van de hond bij het volgen waarbij de hond constant gericht is op het fixatie-beloningspunt. Om de beloning te bemachtigen moet
de hond deze totaal negeren, gefixeerd blijven en
eerst de oefening uitvoeren.
Springen over de haag - door de haag piramidevormig naar maximaal 110 cm te verhogen - leren we de
hond beter uit te strekken bij het springen.
Schutting: hier trainen we specifiek op het op- en aflopen waardoor we tegengaan dat de hond van bo-
ven van de schutting afspringt. Door bij iedere trede een hoepel op
de schutting te plaatsen, voorkomen we het springen van bovenaf
en bevorderen we het correcte op- en aflopen.
Het is zeer prijzenswaardig dat vele ervaren geleiders zo geïnteresseerd zijn en participeren in het aanbod van nieuwe methodes
en daarbij hun honden spontaan voor deze seminars beschikbaar
stellen. Het publiek op de tribunes anticipeert goed door vaak
inhoudelijke goede vragen te stellen.
THEORIE BIANCA
Op de zondag was het woord aan Bianca met haar presentatie
over de clicker- en handtouchmethode. Wat velen niet verwachten, is dat de handtouchmethode naast afdeling B tevens goed
toepasbaar is bij het gehoorzaamheidsgedeelte van afdeling C.
Net als Jogi benadrukte Bianca het belang van een goede beginpositie en de juiste positie vasthouden bij het volgen. In het begin
gaan we niet van start met de zit, maar met de sta naast de geleider. Door een juiste timing en klik bevestigen wij dit aan de hond.
Hierna volgt het beloningsmoment. Wees daarbij consequent en
vergeet niet dat kleine details het verschil maken. Werk ook met
uitgestelde beloningen. Een hond heeft al snel in de training de
neiging om zelfstanding te gaan zitten. Dit kun je voorkomen,
door de handpositie bij touch in hoogte aan te passen. Als je als
geleider stil staat, let dan op je eigen lichaamshouding. De spiegel als hulpmiddel van Jogi is hierbij een prima controlemiddel.
Een hond wil maar al te graag ingaan op je lichaamstaal en dit is
niet altijd gewenst. Een optimaal resultaat van de handtouch bereik je pas na circa zes maanden en dit bij driemaal trainen in de
week. Hoe langer je de methode toepast, hoe gemakkelijker blijkt
dat het af te bouwen is. Snelheid van de zit, af en sta dien je als
Op zoek naar een ventilator?
AF
VAN
€ 109,95
Incl. btw
AF
VAN
€ 64,95
Incl. btw
Elektronische Le Mans pakket
AF
VAN
€ 159,95
Incl. btw
Bezoek onze webshop
www.propim.nl
geleider zelf te stimuleren en uit te bouwen. Pas op met belonen
na een foutieve timing of na een onjuist uitgevoerde oefening.
Voorkom tijdens de training zoveel mogelijk iedere onnodige
vorm van frustratie bij de hond.
AFZEKEREN
Vorig jaar kreeg Bianca veel vragen over het afzekeren. In Bianca’s optiek zeker je vanaf het begin reeds af, door vooral vaak en
consequent te werken. Na afloop van haar theorie bleven velen
toch nog met de nodige vraagtekens zitten over het afzekeren.
Bij het NEPOPO systeem is dit per oefening in de derde fase van
de piramide duidelijker uit te voeren en zichtbaar te maken. Op
een examen of wedstrijd willen we dat de hond in alle oefeningen afgezekerd is. Een ultiem doel, maar, om hoge resultaten te
behalen, essentieel!
CONSEQUENTHEID IN TRAINEN
Wat je op het veld niet wenst te zien, moet je thuis ook niet tolereren. Training vraagt een totale consequentheid van je trainingsomgeving. Maak je hond vanaf de eerste dag duidelijk, dat het in
zijn belang is, dat hij er voordeel bij kan halen als hij op een bepaalde wijze meewerkt. Vanuit een positieve wijze iets aanleren,
waardoor je in een latere fase iets van een hond kan verlangen.
Bijvoorbeeld voor het correct en vlot uitvoeren van een bepaalde
oefening moet de hond deze oefening wel voor 100% begrijpen en
geleerd hebben wat er van hem wordt verlangd. Werk zoveel mogelijk in een omgeving met afleiding, die je zelf kunt doseren. Een
training mag voor de hond nooit vrijblijvend zijn. Voor het praktijkgedeelte had Bianca voor een demonstratie gekozen. Van pup tot
gevorderde hond werd het werken in diversen posities getoond,
VDH
africhting
19
met variatie in looptempo en passen. Met nadruk op de overgangen, wendingen, cirkels, slalom en keertwendingen. Dit allemaal in
handtouch uitgevoerd.
APPORTEREN
Na de middagpauze nam het Jogi-team het over en benadrukte bij het apporteren het in gewenst tempo en in juiste houding
voorkomen bij de geleider. Jogi traint het ‘voor’ komen pas, wanneer de hond geleerd heeft dit correct te beheersen. Knagen op
het blok is een veel voorkomend verschijnsel. Het duurt maanden
om dit op te lossen. Om dit te voorkomen of af te leren gebruikt
Jogi een blok met een metalen of hardplastic bijtgedeelte. De
hond moet bij herhaling bewust worden gemaakt dat niet knagen meer voordeel oplevert. Het gebruik van de tafel is zeker bij
jonge honden een goed hulpmiddel.
PAKWERK
Bij afdeling C werd de basis van het bijten, lossen en bewaken
behandeld. Met duidelijk de nadruk op een vaste beet in de overgangsfase. Hierbij rekening met en controle houden over de hoogte van de buitagressie, overgangsfase van bijten en vaste beet na
het lossen. Primair is van belang dat de beet vast is, de buitagressie
hoog is na het lossen en dat altijd weer teruggegaan wordt naar de
beloning. Verder aandacht voor de positie van de hond bij het rugtransport. De driften moeten zo op niveau worden gebracht, dat
de hond hanteerbaar en leerbaar blijft. Een positief effect heeft het
transport aanleren door het uit te voeren zonder mouw, waarbij je
als beloning voor de hond een bal of frisbee gebruikt.
Een hond moet wel voor
100% begrijpen wat van hem
wordt verlangd
TERUGBLIK
We kunnen terugkijken op wederom een goed bezocht en leerzaam weekend. De aanwezigen hebben de nodige indrukken en
ideeën opgedaan, waar ze wellicht verder mee kunnen. We hopen dat het een positieve uitwerking heeft en dat het resultaat
een kwaliteitsverbetering verenigingsbreed laat zien. Leden die
nog wat willen nalezen over beide methodes, verwijzen wij naar
de VDH-site onder het kopje moderne africhtingsmethodes.
Wij bedanken de vele geleiders die hun honden spontaan beschikbaar hebben gesteld. Zij zijn vast en zeker een ervaring en
training op vreemd veld rijker! Daarnaast was André van Eekelen
bereid om de vertaling te doen, waarvoor wij ook hem bedanken. Nogmaals dank aan het Jogi-team, Bianca en haar demoteam, voetbalvereniging CSV, Marian en Jan Veeneman, Jan van
den Berg, de sponsoren en de sponsorcommissie van de VDH. En
zeker niet in de laatste plaats alle belangstellenden. Voor de CBA
was deze vierde editie van LbyD ‘maybe the best of all’!
CBA
VDH
behendigheid
20
VDH AGILITY NEWS
NIEUWE ACTIVITEITEN
De zomermaanden zijn altijd een periode van uitrusten en genieten van een welverdiende vakantie. Energie opladen om het laatste kwartaal te knallen. Ook binnen de behendigheid. Op deze pagina berichten wij u over de
nieuwe activiteiten binnen de VDH behendigheid.
NIEUW LOGO
Binnen de werkgroep vonden wij het tijd om het bestaande logo te vernieuwen.
Een logo dat beter past bij de huidige tijd. Het logo moest alles zeggen waar VDH
behendigheid voor staat. Uiteraard de Duitse herder maar ook kracht, sportiviteit
en natuurlijk behendigheid. Wij zijn uitermate trots met het door Katalin Leferink
ontworpen logo. Dit logo gaat gebruikt worden bij al onze berichtgevingen en uiteraard op de wedstrijden in binnen- en buitenland. Bovenaan deze pagina treft u
het nieuwe logo aan. Mooi hé!
ENQUÊTE
De werkgroep behendigheid is op allerlei fronten bezig de populariteit van onze
sport onder de VDH-leden te vergroten. Dit kunnen wij uiteraard niet alleen en
daarom hebben wij een aantal maanden geleden een enquête gehouden onder
behendigheidsbeoefenaars binnen de VDH. Van de ruim 100 verstuurde enquêteformulieren hebben wij 35% ingevuld retour gekregen. Hieronder de belangrijkste
uitkomsten:
1. Men vindt dat binnen de VDH de sportdiscipline behendigheid nog te weinig
gepromoot wordt. De bal ligt hierbij bij de kringgroepen die zich hoofdzake-
lijk richten op de sportdiscipline ‘africhting’.
Men ziet nog te weinig promotie-uitingen op bijvoorbeeld Facebook en de website van de VDH.
3. Wedstrijden worden niet altijd bezocht. Men vindt
dat de drempel voor deelname (startlicentie) wellicht verlaagd kan worden.
Met deze uitkomsten gaan wij als werkgroep keihard
aan de slag.
2.
INSTRUCTEURSCURSUS
De werkgroep is bezig met het ontwikkelen van een
nieuwe instructeuropleiding behendigheid. Momenteel zijn wij druk bezig om deze opleiding aan te passen
aan de huidige standaard. Mocht u interesse hebben in
het volgen van deze opleiding wilt u dit dan aangeven
bij Ada Middelkoop, [email protected]?
TRAININGSDAG
Er komt weer een nieuwe trainingsdag aan. Dit keer bij
kgp. Kennemerland. De verwachte datum is begin 2015.
In de komende tijd zullen wij u op de hoogte houden van
de exacte datum. Gezien het grote succes van de vorige
trainingsdagen is het noodzakelijk snel in te schrijven.
WEDSTRIJDEN
September wordt een drukke en belangrijke maand
binnen de VDH behendigheid. Dan worden de prijzen
van dit jaar verdeeld. Wie wordt er Nederlands Kampioen en wie gaat er met de titel ‘Behendigheidshond van
het jaar 2014’ vandoor? En, last but not least, wie gaat er
in november namens de VDH naar de Internationale in
Duitsland? Dit kunt u meemaken op de volgende data:
• 7 september bij kgp. UDHV in Utrecht;
• 13 september de Belgische Kampioenschappen bij
kgp. Geel;
• 28 september de Nederlandse Kampioenschappen
bij kgp. de Ypelaar in Tilburg.
Wellicht tot ziens!
Wim de Hoogt
Namens de werkgroep behendigheid
VDH
jeugd
21
BEZOEK AAN HET VDH JEUGDKAMP
TE WARM VOOR HONDENSPORTACTIVITEITEN
Woensdagmiddag 23 juli ben ik naar het VDH jeugdkamp in Leeuwarden geweest. Ik werd daar gastvrij ontvangen door een enthousiaste groep vrijwilligers.
Bij aankomst kreeg ik een rondleiding over het terrein en mij werd uitgelegd welke activiteiten er zoal op het programma stonden. Daarna
kon ik, onder het genot van een kop koffie, genieten van een ‘scheerschuim-waterballet’. Omdat de temperaturen die middag tropische
waarden bereikten, was het te warm om met de honden te trainen. De
jeugd vermaakte zich prima in het zwembad en de honden hadden
een welverdiende siësta.
De begeleiders deden er alles aan om het de deelnemers naar de zin te
maken; wat zeker is gelukt. De jeugd genoot zichtbaar van sport, spel
en andere activiteiten. De honden genoten zichtbaar van hun rust op
dat moment.
Alle lof voor de mensen die het jeugdkamp mogelijk hebben gemaakt
en daaraan hun bijdrage hebben geleverd.
Trientje Greven
VDH
bestuursmededelingen
Agenda
22
Bestuursmededelingen
De bestuursmededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.
Eventuele opmerkingen graag richten aan het hoofdbestuur.
WERKGROEP ORGANISATIESTRUCTUUR VDH
De werkgroep organisatiestructuur is op 30 juli bijeen geweest op het bedrijf
van Jan Veeneman in Apeldoorn, waarbij de laatste stukken inhoudelijk werden
besproken en vastgesteld. Dit zijn, Organisatie, Personeel en Administratie en
Fokkerij, Gezondheid en Welzijn. De uitvoering verloopt volgens planning en op 16
augustus zijn de definitieve concepten besproken. Eventuele tekstuele en lay-out
technische aanpassingen zijn doorgevoerd. Op 23 augustus zou het concept met het
hoofdbestuur worden besproken echter blijken een aantal hoofdbestuursleden op
deze datum niet beschikbaar te zijn. Aangezien de tijdspanne, tussen een bijeenkomst
met het hoofdbestuur en de werkgroep en het toesturen naar de AV leden door het
hoofdbestuur, onder druk komt te staan heeft de commissie besloten haar definitieve
concept aan het hoofdbestuur voor te leggen. Mochten er naar aanleiding van dit
definitieve concept nog vragen zijn vanuit het hoofdbestuur dan zal de werkgroep
deze beantwoorden c.q. kan er alsnog nog een bijeenkomst gepland worden.
Vervolgens zal het hoofdbestuur de definitieve versie aan de AV voorleggen waarbij
u als lid ook inzage krijgt en inspraak hebt op de Algemene Ledenvergadering van
uw afdeling in november.
De individuele werkgroepjes en de werkgroep zelf hebben een geweldige prestatie
geleverd. Niet alleen werden deadlines gehaald maar ook de uitwerking van de
diverse stukken en de inhoudelijke bespreking heeft de nodige inzet en tijd gekost,
wat dat betreft alle lof en waardering. De analyse van de diverse onderdelen
met daarbij de voorstellen om tot verbeteringen te komen zal voor veel mensen
‘verrassend’ zijn en wij nodigen de VDH-leden dan ook uit de stukken te bekijken
zodra ze gepubliceerd worden. Uiteindelijk zullen, in de Algemene Vergadering van
de VDH in november 2014, de voorstellen behandeld worden.
Dit is voorlopig de laatste nieuwsbrief van de werkgroep herstructurering. Wij zijn er
nog niet maar denken met onze voorstellen een stevig fundament te hebben gelegd
waarop verder gebouwd moet worden in het belang van onze VDH en de Duitse
Herder.
Evert Mulder
Voorzitter Werkgroep Organisatiestructuur
DEKBERICHTEN
*Count-Ustinov v.d. Ybajo Hoeve IP 3 (83) E: H. Hupperich, D-Elsdorf, dekte 30-06
*Uschi v.d. Berkthoeve IP 1 (79) E: M. Pittens-Sesink, Loosbroek, (06) 52073525 en
dekte 15-07 *Olanda v.d. Herdersfarm SchH 1, (73) E: P. Peppenster, Nieuwkijk, (06)
53121181
*Juwika Destroyer IP 1 (83) E: K. Pedersen & M. v. Hout, D-Vissenbjerg, dekte 17-07
*Enzie v. Bisschofsheim SchH 1 (71) E: J. Minnema & T. v. Hiel, Leeuwarden, (058)
2675538
*Djambo v. Fichtenschlag IP 3 (88) E: M. Halter, Fr.-Shirhoffen, dekte 10-07 *Hâlde v.
Bommelswaard IP 1 (73) E: A. v. Geffen, Velddriel, (06) 53183341
*Kid v. Haus Valkenplatz SchH 2, IP 3 (69) E:R. Snollaerts, B-Merksplas, dekte 09-07
*Luna v. Scalindjo IP 3 (75) E: D. Knoop-de Krom, Fijnaart, (06) 28644174
*Untox v. Götzberg SchH 3 (80) E: A. Pruehs, D-Wakendorf, dekte 09-07 *Illy v.
Holtkämper See IP 1 (72) E: J. v.d. Velden, Liessel, (06) 54652224
*Xavi v. Tronje IP 1 (79) E: A. Vrijbloed, houder: J. Minnema, Leeuwarden, dekte 19-07
*Ussie v. Liedehof SchH 1 (76) E: K.M. Vrijbloed-v. Eijndthoven, Halfweg (06) 53796035
Nieuwe leden per 15 augustus, aangemeld per 1 juli
(definitief na betaling contributie)
Drenthe
T. van Elk, Holthe 15, 9411 TM Beilen
Gelderland
J.A. Degen, Pontanuslaan 71, 6821 HP Arnhem
M.E. Streussnig, Reekstraat 16, 6641 KK Beuningen
G.T. Bos, Westeinde 19, 4041 WC Kesteren
G.L. Ron, Ouwelsestraat 21, 5311 EG Gameren
A.M. Visser, Dorpsstraat 89, 7136 LJ Zieuwent
D.H. Marcus, Ringlaan 17 a, 6602 DR Wijchen
A. Zandwijk, Bommelweg 12, 4171 BK Herwijnen
Groningen
M.M.G. Rosien-Scholte-Aalbes, Moersloot 12, 9561 VE
Ter Apel
Limburg
C.I.A. Simons, Lavendelstraat 14, 6163 GL Geleen
R. Beukema, Edmond Jasparstraat 22, 6136 JK Sittard
E.J. Disse, Onderstraat 1, 6255 ND Noorbeek
Noord Holland
M. Krook, La Meye 2, 1060 NS Amsterdam
M. Breda, Dorpsstraat 104, 1693 AJ Wervershoof
J.W. Hufnagel, Overstag 4, 1602 CG Enkhuizen
Noord Brabant
J. Jaspers, Stenenhoef 30, 4641 CH Ossendrecht
J.H.A. Kimenai, Ruysdaelstraat 27, 5102 EG Dongen
C.B. de Koning, Slotlaan 24, 4902 AE Oosterhout
R. van der Spaan, J.P. Leijtenstraat 21, 4872 TJ Etten-Leur
J.G.M. van Santvoort, Staringstraat 378, 5343 GR Oss
S.P.J. Ermen, Bremstraat 3, 4711 CD st. Willebrord
K. Lodewijkx, Lindenheuvel 6, 5165 AZ Waspik
C. de Rooij, Vlaanderenlaan 11, 5628 SB Eindhoven
Overijssel
S. Gunnink, Johannes Ter Horststraat 7, 7513 ZE Enschede
Zuid Holland
E.J. van Dam, Lindelaan 43, 2612 VJ Delft
E.W.H. Stevens, Albast 19, 2719 TV Zoetermeer
M. Kievit, Mesdagstraat 38, 3331 VK Zwijndrecht
P. Burgersdijk, Ambachtsweg 46, 2291 EX Wateringen
C.M. Abrahamse, Hovenlaan 145, 3329 BC Dordrecht
D.E. Slump, Koningin Julianaplein 8, 3201 CH Spijkenisse
H. de Ridder, Repel 118, 3224 VJ Hellevoetsluis
Buitenland
B. Sneyers, Starrenhoflaan 7, 2950 Kapellen
P. Gerrits, Starrenhoflaan 7, 2950 Kapellen
Bundessiegerzuchtschau
5-6-7 september
SV in Nurnberg Duitsland
KM: L. Quoll, H.P. Fetten, A. Wörner, L. Schweikert, H. Buß, Dr Lauber,
F. Gerstenberg, W. Scheld,
J. Heß, H. Hohmann
Jonge hondendag
14 september
Kgp. Frisiana
KM: A. Boonemmer.
Secr. G. Houwer, 0621232809, www.kringgroepfrisiana.nl
Clubmatch
21 september
Kgp. Hoogeveen
KM T. Kopp en G. Bakker
Tentoonstellingen
7 september
Benelux Winner Ahoy Rotterdam CAC-CACIB
Secr: 0152124126,
[email protected]
27-28 september Dubbelshow, Maastricht Mecc, CAC-CACIB
Secr: Mw F. Lochs-Romans, 0464376473,
[email protected], www.dogshowmaastricht.nl
Behendigheid
28 september Kgp. de Ypelaar
Nederlandse Kampioenschappen behendigheid
Africhting
21 september
Kgp West Brabant
Vijf dorpen bokaal
19-21 september Bundessiegerprüfung
Meppen (D)
VDH
kenneladressen
23
Kenneladressen
VAN HET GROOT WEZENLAND
OET DE POETERIË
H. L. Boontjes,
Gaspeldoorn 19, 3068 MJ Rotterdam
Tel. (010) 4557137 - Fax (010) 4569856
GSM (06) 53981368
E-mail: [email protected] - www.adelplatz.nl
Willem en Larisa Dusseljee,
Kruisstraat 2, 3940 Hechtel-Eksel (België)
Tel.: (0032) 11748361 - GSM: (0032) 498574286
E-mail: [email protected]
www.grootwezenland.com
Bartho Leferink
Bosweg 2, 7481 RJ Haaksbergen
GSM: (06) 23204748
E-mail: [email protected]
www.oetdepoeterie.nl
VAN ADELRIK
VOM HAUS HAZELDA
VAN DE OSSENSTAL
Wout en Marjolein Haan,
Garreweersterweg 8, - 9903 TD Appingedam
Tel/fax: (0596) 628287 - GSM: (06) 55793140
E-mail: [email protected]
http://home.wanadoo.nl/whaan
J. v. Wolferen van Os,
Kolkstraat 15, - 4714 RT Sprundel
Tel.: (0165) 389048 - GSM: (06) 29501608
E-mail: [email protected] - www.hozwal.com
VOM ADELPLATZ
Lucie Vos en Greg Sipsma,
Hoogveldlaan 31-7, 6135 JD Sittard
Tel/fax (046) 4743829 - GSM (06) 42122680
E-mail: [email protected] - www.adelrik.com
VON SPITZBUBEZWINGER
VAN BARENDIKA
Coby en Ted Barendrecht, Laan v. Scheltema 25,
2548 AW Wateringen (gem. Den Haag)
Tel.: (0174) 294229 - GSM: (06) 15506782
E-mail: [email protected] www.barendika.nl
VON HAUS LACHEROM
Anja Boonemmer en Gerard Bakker,
Oostereind 31, 7843 PC Erm
Tel/fax: (0591) 362396 - GSM: (06) 53579926
E-mail: [email protected]
www.hauslacherom.nl
VAN HET BOOMBOS
S. J. M. Tak,
Julianastr. 12, 4725 SJ Wouwse Plantage
Tel.: (0165) 379304
V.d. BROEKSE HOEVE
Herman Eskes,
Voortseweg 3,
7227 NH Toldijk (gem. Steenderen)
Tel.: (0575) 461589
VOM CHICKHOFF
Karen Noorlander en Pauline Buwalda
Scheiding 47, 9865 VB, Opende
Tel: (0512) 340467 of (06) 50542521
E mail: [email protected]
VAN HET CHAINPARK
Yvon Schultz
Kraaienstraat 16, 2623 HS Delft
Tel: (015) 2616699
GSM: (06) 28235087
E-mail: [email protected]
www.gsdchain.nl
VOM ELSTER SCHLOSS
M. H. den Exter,
Mr Beerninkplantsoen 104, 2286 MN Rijswijk (ZH)
Tel.: (070) 3937018 - GSM: (06) 51325516
Fax: (070) 3962459
VON JABORA
Jouke Faber en Alida Boonstra,
Zuiderdiep 293, 9521 AH, Nieuw-Buinen
GSM: (06) 30080122
E mail: [email protected] - www.jabora.nl
VON JUVENISTY
Dennie en Debby Timman
Koraalstraat 17, 8255 AK Swifterbant
GSM: (06) 53438005
E-mail: [email protected]
www.vonjuvenisty.com
VON LOOSBROEKERHAUS
Peter Snijders,
van Alphenstraat 2, 6416 ED Heerlen
Tel/fax: (045) 5410331 - GSM: (06) 22453910
E-mail: [email protected]
www.loosbroekerhaus.nl
Gebruikshondenkennel “von Spitzbubezwinger”
Fokker van Duitse herdershonden over africhtingslijnen.
Maria Bruynseels. Beheerder: Bavo Piron,
Bevelsesteenweg 53, B-2270 Herenthout (België)
Tel.: (014) 513894 - Fax: (014) 700351
E-mail: [email protected]
www.spitzbubezwinger.be
VAN DE TEMPELHOEVE
A. Phoelich,
Reekstraat 16, 6641 KK Beuningen
Tel.: (024) 6773284 - GSM: (06) 49925687
E-mail: [email protected]
www.tempelhoeve.nl
VAN HET ZUIDPARK
Mar v.d. Heuvel,
Druivenstraat 59, 2671 SE Naaldwijk
Tel.: (0174) 622831 - GSM: (06) 22311427
E-mail: [email protected]
www.vanhetzuidpark.nl
VAN ZUNDERLAND
I. H. v. Welie,
Broekergouw 6A, 1027 AH Zunderdorp
Tel.: (020) 6321926 - GSM: (06) 22154350
VAN DE MAURITSHOEK
A.F. Koers, Jokweg 60, 8394 VN De Hoeve
Tel: (0031)(0)561-433057
Fax: (0031)(0)561-433498
GSM: (0031)(0)6-45077018
Email:[email protected]
www.mauritshoek.nl
(advertenties worden geplaatst
tot wederopzegging vóór 1 december)
Colofon
HOOFDBESTUUR V.D.H.
Voorzitter: Marc Dhooge, (0115) 608688
Secretaris: Jos de Gouw, (06) 29036902
Penningmeester: Hans van Erven, (06) 53396204
Commissaris africhting: Toine Jonkers, (06) 21811531
Commissaris Kynologie: Peter Nefs, (076) 5011033
HB lid, PR en communicatie: Maud Diemer, (06) 53995598.
HB lid, Juridische zaken: Trientje Greven, (06) 11316244.
SECRETARIAAT
Jos de Gouw, St. Jorisstraat 23, 4761 BK Zevenbergen, (06) 29036902, [email protected]
LEDENADMINISTRATIE
Hans van Erven, Sibeliusstraat 49, 5011 JG Tilburg, (06) 53396204,
[email protected] (Beëindiging lidmaatschap uitsluitend schriftelijk)
REDACTIECOMMISSIE
Marian Servaas, Marloes v.d. Weide
Freelance medewerkers: Marieke Lemmen, Andy van Dijk, Annette Vahlé,
Redactieadres: Zuiderdiep 190, 7876 AK Valthermond
Maandblad:[email protected]
Uitslagen:[email protected]
ERELEDEN
A. Meulenbeld, G. in ’t Veen, Mevr. T. Spaas-Ramaekers,
B. Miggelbrink, C. van der Weide, R. van Eck
Bijzonder lid van verdienste: Marc Dhooge, Ben van Swaaij
ADVERTENTIES
Inzenden aan: Marian Servaas, Zuiderdiep 190, 7876 AK Valthermond,
Tel. (0599) 638845, e-mail [email protected]
Info advertentietarieven: Hans van Erven, [email protected]
BESTELLINGEN
Mevr. R. v. Eck-Plooster,
e-mail: [email protected] - www.vdh.nl
PUPINFO
Mevr. T. Spaas-Ramaekers, Kasteelsingel 57, 6001 JC Weert, (0495) 451409, [email protected]
Pupinfo, Certificaten van fokniveau, koopcontract, dek-en geboortemelding
FGK/CLUBMATCH
Deelnemerslijsten sturen aan [email protected]
AFRICHTINGSEVENEMENTEN
Alle correspondentie sturen naar [email protected]
FOTO VAN DE MAAND
Iedere maand plaatsen we hier een foto die
door één van de leden is ingezonden.
Grada v Exter
COMMISSIES
CBK (kynologie) Yvonne Verschoor, [email protected]
CBA (africhting), secr. Arie Veltman, (038) 4654930, [email protected]
Behendigheid, secr. Ada Middelkoop, (0182) 393500, [email protected]
Jeugdcommissie, secr. Ingrid Sanders, (06) 15001305, [email protected]
Sponsorcommissie, secr. Wim van Dijk (0187) 643647 en (06) 20522351, [email protected]
VERTROUWENSARTS
Aanvraag verwijskaart vertrouwensarts:
Romy Snijders, email [email protected]
VDH-SV CONTRACT DIERENARTSEN
Diergeneeskundig Centrum Nunspeet, Zwolsewegje 16, 8071 RX Nunspeet, (0341) 252353
D.A.P Bodegraven, Zuidzijde 63, 2411 RT Bodegraven, (0172) 613798
Kliniek voor gezelschapsdieren de Rashof, Bosscheweg 110,
5056 KD Berkel-Enschot, (013) 5400215
VDH/INTERNET
www.duitseherder.nl / / www.vdh.nl
SERVICE DESK
t.a.v. Ben van Swaaij, antwoordnummer 60679, 5000 WB Tilburg,
e-mail: [email protected]
RAAD VAN BEHEER
(020) 664 44 71, www.raadvanbeheer.nl
CONTACTPERSONEN
Indien u meer wilt weten over uw hond of over het werken met uw hond, kunt u zich wenden
tot onderstaande adressen:
• Afd. Groningen: B. van der Veen, (06) 25009583, [email protected]
• Afd. Friesland: Ton van der Heide, (0516) 491664 of (06) 54351239, [email protected]
• Afd. Drenthe: A. Leusink-Houwing, (0599) 212798, [email protected]
• Afd. Overijssel: J. Brinks, (0548) 615228, [email protected]
• Afd. Gelderland: A. van der Scheer, (06) 40989169, [email protected]
• Afd. Utrecht: zie Zuid-Holland, [email protected]
• Afd. Noord-Holland: J. Schol, (06) 20019486, [email protected]
• Afd. Zuid-Holland: Y. Verschoor, (06) 18871329, [email protected]
• Afd. Zeeland: J.C. Haak, (0115) 563907, [email protected]
• Afd. Noord-Brabant: J. van Steenis, (0497) 385083 (na 18:00 uur) of (06) 12635459,
[email protected]
• Afd. Limburg: Romy Snijders, (06) 23693343, [email protected]
VDH BANKREKENINGEN
Rabobank t.n.v. V.D.H. Tilburg, nr. 36.81.18.800
IBAN nummer RABO: NL56 RABO 0368 11 88 00, BIC Code: RABONL2U
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie en zonder bronvermelding. Advertenties bestuursmededelingen en artikelen onder het hoofd ’ingezonden’, worden geplaatst buiten verantwoordelijkheid van de redactie.
Ingezonden stukken zullen, indien daartoe aanleiding bestaat, zonder opgaaf van redenen worden
geweigerd. Kopij (niet aangetekend) en advertentieopgaven moeten uiterlijk de 23e van de maand
voorafgaande aan de maand van plaatsing op het betreffende adres aanwezig zijn.
Aangeleverde CD’s, diskettes en foto`s worden door de redactie niet geretourneerd.
n
a
v
e
z
u
De Ke SIONALS
S
E
F
O
R
P
liteit, weinig
a
w
k
te
n
a
st
n
o
n: c
d(en) verlange
g.
n
o
h
n
u
h
t
e
m
liteit verhoudin
en
a
rk
w
e
w
/k
s
js
ri
jk
p
li
e
e
g
d
a
e
go
Mensen die d
allemaal tegen
it
d
n
e
t
h
c
a
v
oie
ontlasting, mo
Verkrijgbaar in handige 10 kg en 20 kg zakken.
VDH - algemeen -
Kenmerken van Champ Dogfood:
• Gebruik van lecithine wat zorgt voor goede vertering en glimmende vacht.
• Vezelrijk johannesbrood draagt bij tot altijd vaste ontlasting.
• Aantoonbaar beter herstelvermogen na inspanning.
• Hoge acceptatie (80 % van de honden verkiezen Champ boven een ander).
• Voedselveiligheid dus alles is traceerbaar (een veilige gedachte).
• Geen gebruik van kleur-smaakstoffen.
/ -457666
Tel: +31 (0)495
57660
Ch
+31 (0)495 / -4
itstraat 9 Fax:
he
en
hr
Fa
m
,
pe
Champ-Euro
amp- europe.co
email: [email protected]
ds
lan
Nether
6003 DC Weert,
amp Dogfood:
m
e.co27
p
o
r
u
e
p
m
a
www.ch
Cavom is de volledige
en hoogwaardige maaltijd
voor uw hond.
Cavom bevat alle essentiële
voedingsstoffen in de juiste
verhouding.
de natuurlijke
voeding
Cavom is voordelig
in gebruik, door de hoge
energiewaarde en de lichte
verteerbaarheid.
Voor specifieke vragen over
Cavom kunt u altijd contact
met ons opnemen.
Netto ter beschikking
(M.E.) ± 4200 Kcal/kg
Cavom daar draait een gezond hondenleven om
Diervoederfabriek B.V., Tussendiepen 9 -13, 9206 AA Drachten,
Tel: +31(0) 512 51 59 55, Fax: +31 (0) 512 51 60 50, E-mail: [email protected]

Vergelijkbare documenten