Informatieblad

Commentaren

Transcriptie

Informatieblad
Informatieblad
Adaptive Cruise Control
ACC
ACC (Adaptive Cruise Control) is een geavanceerd cruisecontrolsysteem op basis van radar waarmee de chauffeur automatisch een veilige afstand tot het voorgaande
voertuig houdt.
Het systeem moet worden gezien als een comfort- en
veiligheidsverhogende voorziening waarmee de productiviteit, vooral bij langeafstandstransport, verder kan worden
verbeterd. Met ACC kan het verkeerspatroon van het omringende verkeer gemakkelijker worden gevolgd.
ACC laat de chauffeur het tijdsinterval kiezen voor voertuigen vóór de truck. ACC behoudt vervolgens dit interval
door automatisch de gas- en remfuncties te regelen.
Naast de hulpremmen maakt ACC tevens gebruik van de
schijfremmen. Deze combinatie zorgt voor betrouwbare
remprestaties van het systeem. Er wordt gebruik gemaakt
van brake blending en de vereiste remcombinatie wordt
constant gecontroleerd.
Het gebruik van een tijdsinstelling voor de afstand biedt een
veiligheidsvoordeel, omdat bij hogere snelheden tevens de
rijafstand toeneemt.
De cruisecontrol is gebaseerd op een geavanceerde dopplerradar. Het systeem kan bewegende objecten detecteren tot
een afstand van ongeveer 150 meter.
De radarfunctie ondervindt geen nadelige invloed van regen,
mist of duisternis. Bij extreme weersomstandigheden kan
de radar echter worden gehinderd door sneeuw of ijs. In dat
geval wordt de chauffeur hiervan op de hoogte gebracht
door een melding op het display.
ACC wordt gekenmerkt door de volgende producteigenschappen:
• ACC behoudt automatisch de ingestelde afstand met
voertuigen vóór de truck, waardoor het risico van achter
inrijden op deze voertuigen wordt verminderd.
• Door automatisch een bepaalde afstand te behouden,
wordt de belasting van de chauffeur in het snelwegverkeer verminderd.
• De truck volgt automatisch het verkeerspatroon van de
voorliggers, zodat de chauffeur ontspannen kan rijden
en een beter verkeersoverzicht heeft.
• ACC is geschikt voor alle remtypen en biedt een hoog
remvermogen, tot de maximaal toegestane vertraging
van 2 m/s2.
• ACC maakt een soepele rijstijl mogelijk. Minder accelereren/vertragen draagt bij tot economisch rijden.
ACC is gebaseerd op een geavanceerde radar met dopplerfunctie die de
frequentie van een uitgezonden puls vergelijkt met die van de echo.
Productkenmerken
Aanduiding .......................................................................................ACC
Radarfrequentie....................................................................... 77 GHz
Verticale hoek – radar ....................................................................11°
Azimuthoek – radar ........................................................................11°
Tijdsinterval............................................................1,5-3,5 seconden
Aantal gedetecteerde voertuigen...........................................1-12
Aantal geselecteerde doelvoertuigen.......................................... 1
Detectiecapaciteit –
bewegende voertuigen........................................ongeveer 150 m
Max. vertraging............................................................................2 m/s2
* Kan worden ingesteld in stappen van 0,4 seconden.
2007-06-15 DUT Version 02
Adaptive Cruise Control
ACC
Informatieblad
Geavanceerde dopplerradar met
technologie die afkomstig is uit
de luchtvaart
De ACC-technologie is gebaseerd op
het “dopplereffect”, waarbij wordt
gekeken naar de manier waarop de
frequentie van een geluidsgolf verandert, afhankelijk van de richting van de
geluidsgolf (naar de geluidsbron toe of
van de geluidsbron af).
Dopplerradar maakt gebruik van dit
principe door de frequentie van de
verzonden puls te vergelijken met die
van de echo. Op die manier kan de
snelheid worden vastgesteld van het
object dat de echo veroorzaakte. Zodoende kan de ACC-radar zeer kleine
snelheidsverschillen registreren tussen
de truck waarin de radar is geïnstalleerd
en de voertuigen vóór de truck.
Maakt gebruik van tijd voor
instellen van afstand
Een cruisecontrol stelt slechts een bepaalde snelheid in, maar met ACC kan
ook een tijdsinterval worden ingesteld
met betrekking tot het voertuig vóór
de truck. ACC houdt vervolgens dit
tijdsinterval in stand door automatisch het vermogen en de remkracht
te regelen.
ACC kan eenvoudig worden uitgeschakeld met een knop op de ACCbediening of door het rem- of koppelingspedaal in te drukken.
Inclusief waarschuwing
bij kans op botsing
Verschillende typen detectie
De radar controleert een vrij smal gebied
vóór de truck. De verstrooiingshoek
van de verzonden radargolven is 11
graden. Binnen dit veld worden aangeduide voertuigen verdeeld in twee
categorieën: gedetecteerde voertuigen
en geselecteerde doelvoertuigen.
Er kunnen tot 12 voertuigen worden
gedetecteerd, maar er kan slechts
één voertuig worden geselecteerd als
doelvoertuig. ACC richt zich op het
geselecteerde doelvoertuig en past de
snelheid van de truck hieraan aan.
Voertuigen in de naastgelegen rijstroken van de snelweg zijn gedetecteerde
voertuigen omdat ze geen invloed uitoefenen op de beweging van de truck.
Als een voertuig echter van rijstrook
verandert en vóór de truck gaat rijden,
wordt dit voertuig het geselecteerde
doelvoertuig.
De selectie van een doelvoertuig wordt
op het informatiedisplay weergegeven
met het groene doelsymbool.
Behoudt snelheid
in strakke bochten
Het systeem is voorzien van een sensor/
gyro die de laterale acceleratie controleert. Dit houdt in dat ACC aanvoelt dat
de truck door een strakke bocht gaat.
Het geheugen van het ACC-systeem
wordt geactiveerd en ACC houdt de
ingestelde snelheid aan, zelfs als de
radar geen contact meer heeft met het
geselecteerde doelvoertuig.
Met een groene LED wordt de ingestelde snelheid van de cruisecontrol aangegeven. Met het
gele LED daaronder wordt de snelheid aangegeven voor het geselecteerde doelvoertuig dat
in ACC is aangeduid. Tot de huidige snelheid
gaat tevens een rij gele LED’s branden.
De ACC-bediening. Het tijdsinterval kan
eenvoudig worden vergroot of verkleind met
de knop op de ACC-hendel.
Duidelijke informatie
op de snelheidsmeter
De snelheidsmeter in een truck met
ACC is voorzien van een extra cirkel
met LED’s.
Wanneer ACC is geactiveerd, gaat een
groene LED branden bij de ingestelde
snelheid. Als er geen andere voertuigen
vóór de truck zijn, werkt ACC als een
normale cruisecontrol en houdt de truck
een constante snelheid aan.
Naarmate de truck dichterbij een
langzamer rijdend voertuig komt, gaat
een gele LED branden bij de snelheid
van het geselecteerde doelvoertuig (de
doelsnelheid) en gaat een groen doelsymbool branden tussen de toerenteller
en de snelheidsmeter om aan te geven
dat een doel is geselecteerd. Het ACCsysteem wordt geactiveerd en de truck
gaat automatisch langzamer rijden.
Tussen de doelsnelheid en de huidige
snelheid gaan tevens gele LED’s branden om het snelheidsverschil aan te
geven.
Als een voertuig vóór de truck sneller
afremt dan het ACC-systeem de snelheid van de truck kan regelen, gaan
alle LED’s rood branden en wordt een
geluidssignaal weergegeven als waarschuwing voor de chauffeur.
De waarschuwing bij kans op botsing
wordt geactiveerd bij snelheden boven
60 km/u, zelfs als ACC passief is (maar
de bedieningshendel moet wel in de
Aan-stand staan).
Rode LED’s gaan branden wanneer de hulpremmen niet genoeg capaciteit hebben om de
snelheid te verminderen. Bij een dergelijke
waarschuwing bij kans op botsing wordt
tevens een geluidssignaal weergegeven.
Afzonderlijke regeleenheid
ACC beschikt over een afzonderlijke
regeleenheid voor het verwerken van
signalen. De ACC-regeleenheid is aangesloten op het elektronische systeem
van het voertuig en werkt voornamelijk
samen met de regeleenheden voor de
motor(rem), het EBS en de optionele
retarder.

Vergelijkbare documenten

ACC

ACC door een melding op het display. ACC wordt gekenmerkt door de volgende producteigenschappen: • ACC behoudt automatisch de ingestelde afstand met voertuigen vóór de truck, waardoor het risico van ac...

Nadere informatie