februari - Golfbaan De Hooge Rotterdamsche

Commentaren

Transcriptie

februari - Golfbaan De Hooge Rotterdamsche
Hoogte
op de
27e jaargang • nummer 1 • FEBRUARI 2016
Erik van der Does
‘In de Schijnwerper’
Ed Schelkers neemt deel aan
Militaire Wereldspelen
Nieuwe clubfitter presenteert zich
Studentchauffeur – Directiechauffeur – Auto + chauffeur
Zakelijk – Woon-werk – Blessure – GOLF – Restaurant
www.pantarij.nl
010 - 413 72 30
Postbus 4353
3006 AJ Rotterdam
Straatweg 124, 3051 BM Rotterdam
t 010 4522767 / f 010 4524531
www.vsradvocaten.nl
Uw slagvaardige advocaten.
WE MOGEN WEER!
in! Dat mocht de
j. We mogen ‘de wei’ weer
rbi
voo
at
zow
is
,
ing
org
nd is niet je dat.
De winter, of wat er voor do
er of op bevroren ondergro
dd
mo
de
in
len
spe
ar
ma
We plaatsen
afgelopen maanden ook,
competitie begint in april.
De
.
an
ena
teg
er
we
er
we
en
gramma van
Zo langzamerhand kunn
iek de Langen met het pro
nem
An
van
ht
rzic
ove
het
er
misschien naar
in deze ‘Op De Hoogte’ we
e oude clubs, andere gaan
qu
chi
bij
eld
ede
ing
zijn
t allemaal niet uit,
alle teams. Sommige teams
tegenstanders. Het maak
ge
elli
gez
er
we
ffen
tre
ar
wedstrijdcommissie
minder mooie banen, ma
is van minder belang. De
sse
kla
lke
we
van
n,
rde
waar
als we maar kampioen wo
georganiseerd worden en
dstrijden die op onze baan
we
de
van
ht
rzic
ove
m.
tee
een
geeft
erde OGS sys
n via het (zo lezen we) verbet
iedereen op in kan tekene
‘grounden’ mag) en ‘In de
dere plek op hole 6 (waar
zon
wie
bij
een
op
a,
gin
rpa
Op de voo
s, want als er iemand is op
Does. Dat mag ook wel een
der
k
van
Oo
k
l.
Eri
we
at
het
sta
r’
hij
is
rpe
Schijnwe
van kopij, dan
wat betreft de aanlevering
laatste
we steeds kunnen rekenen
s weer op de hoogte van de
on
en
R Commissieled
H&
e
der
voudig.
an
een
de
l
ga
en
no
hij
r
en
kee
nu breng
len lijkt me dit
ote
rsch
voo
s
on
ze
die
er,
rek
met Antony
regelwijzigingen. De Breinb
ik. Ook leest u een interview
es
vre
en,
zitt
s
gra
het
der
on
nge gevestigd
Maar er zal wel een adder
het gebouw bij de drivingra
in
t
kor
ds
sin
zich
die
r,
tte
Morgan, de nieuwe clubfi
heeft.
waarbij
t plaatsvond in Zuid Korea,
da
ent
nem
eve
der
zon
bij
een
Olympische
Ed Schelkers doet verslag van
Militaire Wereldspelen, de
de
fer:
gol
als
en,
dig
oor
enw
en.
hij Nederland mocht verteg
e eer om mee te mogen do
dere gebeurtenis en een hel
zon
bij
is
’
Een
.
ach
iren
pre
lita
you
mi
r
Spelen voo
rden. ‘Practise what
e je gezonder oud kunt wo
David Young beschrijft ho
blijkbaar zijn devies.
na
t de rubriek zou verdwijnen
etter’. We waren bang da
ekw
lfg
urg
‘Go
nb
ijse
een
er
Nu
we
van
ook
Rob
Gelukkig is er
ft ‘oudere jongere’
lebregt, maar gelukkig hee
hoe de echte jongeren hun
het vertrek van Marieke Vol
rt te zetten. We lezen verder
voo
pig
rlo
voo
riek
rub
de
besloten om
o voor, we rekenen
Daar is gelukkig veel anim
eerste regellessen krijgen.
n vorderingen.
gehouden worden van hu
erop dat we op de hoogte
geslaagde
enkele commissies terug op
Verder kijken in deze ODH
juist activiteiten
d van 2015, terwijl andere
evenementen aan het ein
zij, het nieuwe
bekend maken. Hoe het ook
voor het komende seizoen
kunt u altijd
at,
ga
bedenk, als het even niet
golfseizoen begint weer en
at
ga het vast beter!
g van…de tjiftjaf. Daarna
nog genieten van het gezan
Colofon
Op De Hoogte is een periodieke uitgave van
Golfclub De Hooge Rotterdamsche
Vormgeving en lay-out en druk:
MediaCenter Rotterdam, Rotterdam
27 ste jaargang nummer 1, februari 2016
Fotografie: Rob van Nuijsenburg,
Op De Hoogte verschijnt driemaal per jaar Marga Noorman, Frits Louw, e.a.
Redactie Golfclub De Hooge
Rotterdamsche:
Thijs Beetstra • Benedicte Hermans
Evert Hummelen • Marga Noorman
Rob van Nuijsenburg
Redactie-adres:
Redactie-adres: Heemtuin 14,
2665 VR Bleiswijk
Tel. 010-5223935 06-81088338
e-mail: [email protected]
Advertenties:
Brenda Ebell; sales & events
[email protected]
telefoon 010-5220052
Ingezonden artikelen, brieven en
mededelingen zijn van harte welkom.
Anonieme bijdragen worden niet
geplaatst. De redactie behoudt zich het
recht voor om ingezonden artikelen
te weigeren, dan wel aan te passen.
Golfclub De Hooge Rotterdamsche
Rottebandreef 40
2661 JK Bergschenhoek
Website: www.dehoogerotterdamsche.nl
E-mail: [email protected]
Secretariaat:
Marlene Vreeke
Telefoon 010 522 07 03,
ma, di, do, vr 08.30-13.00 uur
E-mail:
[email protected]
Receptie: 010 522 00 52
Bestuur van De Hooge Rotterdamsche:
Voorzitter: Ad Koekkoek
Vice voorzitter: Ed Schelkers
Secretaris:
Tineke Hummelen-Wassenaar
Penningmeester:
Joost Koedoot
Bestuursleden:
Edwin Groeneveld
Robert Meijn
Henk Uilenreef
Contact via secretariaat
DEADLINE VOOR HET VOLGENDE NUMMER: VRIJDAG 6 MEI 2016
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 3
Thijs Beetstra
Dolle
Vastgoed
Verhuur
Beheer
Onderhoud
06 5393 0482
[email protected]
www.dollevastgoed.nl
In 2016 kost
een driedaags
Golfarrangement
€ 285.00 p.p.
2 overnachtingen in luxe
kamer met terras/balkon
met Panorama-uitzicht
2x 4-gangen diner
‘Table d'hote’
2x greenfee bij een van de
golfbanen in de omgeving
2x ‘fairway’ lunchpakket
Logobal en Bio Tees
Grindweg 90-96 Prins Willemstraat 29
3055 VD ROTTERDAM 2584 HT DEN HAAG
T (010) 278 11 00 T (070) 351 42 21
E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
www.hlb-denhartog.nl
De Zevende Heerlijkheid:
Hotel De Zevende Heerlijkheid is het golfhotel in
de regio voor de genietende golfer! Het hotel is
rustig gelegen en biedt zomede ook een goede
nachtrust. Onze gasten worden verwend met
een vers ontbijt en een heerlijke keuken. In de
Euregio liggen maar liefst acht golfbanen
waarmee wij voordelige greenfeeprijzen
afgesproken hebben.
Ons team heeft ruime ervaring met het golfspel
en kan zodoende de golfende gast optimaal
informeren en adviseren over de golfbanen. Wij
zorgen bovendien voor al uw golfreserveringen.
Hotel
De Zevende Heerlijkheid
Grensweg 9
6277 NA Slenaken
043-4573259
[email protected]
www.zevendeheerlijkheid.nl
Ook op de volgende baan krijgen onze gasten Greenfee-korting: Golf & Country Club De Zuid Limburgse
VAN DE VOORZITTER
Misschien is de winter echt gekomen, maar
misschien al weer achter de rug, als u dit leest.
We hebben gelukkig veel kunnen spelen in de
achterliggende maanden en hebben kunnen zien
dat de baan niet of nauwelijks gesloten was.
Als dat het enige effect van de klimaatverandering
is, zou dat mooi zijn. Maar nu zijn we in ieder
geval weer bijna aan het echte golfseizoen toe.
De competitie staat weer voor de deur met daarna
de vele fun- en qualifying wedstrijden die gepland
staan. We gaan tevens de faciliteiten en de baan
verder verbeteren en het nieuwe baanbeleid
monitoren.
Ik hoop dat Joost Luiten het in 2016 weer beter
gaat doen. Hij hoort nog steeds bij de wereldtop.
Ik hoop ook dat wij allen, ieder op haar of zijn
eigen niveau, het beter zullen doen in 2016. Maar
vooral, dat we plezier zullen hebben in ons spel.
Daarom haal ik graag het gezegde aan van de
fameuze Arnold Palmer, waarin velen zich kunnen
herkennen: “what other people may find in
poetry or art museums, I find in the flight of a
good drive”.
Ad Koekkoek
Voorzitter
Ad Koekkoek.
De ‘Irish Pub’ in het drivingrange gebouw is
verbouwd tot lockerruimte. De reden hiervoor
was de vraag van veel leden naar meer lockers.
Na een verbouwing van twee weken is per 1
januari de nieuwe lockerruimte in gebruik
genomen. Het ziet er mooi en fris uit en het
oogt goed. We hebben al veel positieve reacties
mogen ontvangen.
Er zijn nog lockers beschikbaar
(75x70x120 cm):
Lockers zonder elektra:
Lockers met elektra:
€175,- per jaar
€275,- per jaar
Heeft u belangstelling dan kunt u contact
opnemen met Lisa Noorland.
([email protected]).
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 5
NIEUWE LOCKERS IN HET
DRIVINGRANGEGEBOUW
ANTONY MORGAN, DE NIEUWE CLUBFITTER
Benedicte Hermans
ervaring heb opgedaan met de golf launch monitor systemen
zoals Trackman, Golf Achiever & Vector.
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 6
Je stelt je voor als: ‘Your Game Improver’. Dat doet de
golfschool natuurlijk ook; onder het motto:”Het kan
altijd beter”. Waar onderscheid je je van de golfschool
en zijn er momenten dat je samenwerkt?
Iedere golfer heeft een individuele swing en mensen kunnen
bij mij terecht om hun golfclubs aan te laten passen aan hun
eigen swing met als doel deze zo goed mogelijk tot zijn recht
te laten komen. Ik kan het golfspel voor de golfer al snel
verbeteren door een simpele aanpassing van de lengte of
flexibiliteit van de shaft, het veranderen/aanpassen van de loft
en lie hoeken van het clubhoofd en het gewicht om er zeker
van te zijn dat de clubs goed aanvoelen. Ik check ook altijd of
de dikte van de grip correct is aangebracht. Dit is belangrijk
omdat de golfer een ontspannen grip moet hebben voor een
volledige golf swing. Doordat ik nauw samenwerk met de Golf
School kunnen we problemen sneller opsporen, die worden
veroorzaakt door slecht of nauwelijks gefitte golfclubs.
Kun je je even voorstellen?
Mijn naam is Antony Morgan en ik ben geboren en getogen in
Bath in het Zuidwesten van Engeland. In mijn geboorteplaats
heb ik de MTS afgerond en daarna kon ik meteen aan de slag
in de drukkerij van mijn vader. Al vanaf mijn jeugd heeft golf
altijd een prominente rol in mijn leven gespeeld. Vanaf mijn
13de jaar speelde ik golf op een hoog niveau bij de lokale
golfclub en op mijn 15de jaar vertegenwoordigde ik de county
Wiltshire. In 2002 heb ik een carrièreswitch gemaakt door de
opleiding tot professionele golfleraar te volgen en kort daarna
ook de opleiding tot master golfclub builder en fitter. In 2005
ben ik naar Zuid-Spanje verhuisd en ben mijn eigen golf
workshop begonnen vanuit ‘Cabopino Golfbaan’ in Andalusië.
Door de kredietcrisis in Spanje en het feit dat mijn vrouw
Nederlandse is, hebben we besloten om in 2008 terug te keren
naar Nederland, waar ik in oktober 2008 een baan aangeboden
heb gekregen als golfclub builder en fitter bij Rinus Goor te
Rhoon en Hitland. Tussendoor heb ik tevens voor een periode
van zes maanden voor Hans Lemmens gewerkt waar ik veel
De meeste golfers kopen kant en klare golfclubs, die
schitteren in de folders van de bekende golfshops.
Hoe kun je hen overtuigen om naar jou toe te komen
voor een gefitte set?
Ja, dat is een goede vraag! De meeste mensen gaan naar de
bekende golfshops of kopen online via internet sites. Het
grootste probleem met het online aanschaffen is, dat je eigenlijk
niet weet wat je precies koopt, is het nep of kun je de clubs
nog retourneren als er eentje of meerdere kapot gaan? Vaak
bevind je je in een mijnenveld. Je ziet ook met zeer grote
regelmaat, dat in de zogenaamde bekende golfshops bepaalde
merken golfclubs worden verkocht, omdat de winkel zich heeft
voorgenomen om ze op die dag te verkopen.. De verkoper
overtuigt de golfer door de computer te laten vertellen, dat
deze golfclub de juiste voor deze persoon is. Zijn de clubs, zodra
deze besteld en geleverd zijn, nagekeken op lengte, loft en lie?
Het antwoord is NEE! Kunnen de zogenaamde bekende
golfshops uw nieuwe clubs checken op flexibiliteit? Het
antwoord is wederom NEE, simpelweg omdat de grote shops
dit niet kunnen, omdat ze geen opgeleide clubfitters in dienst
hebben. Ik ga rustig met de klant aan tafel zitten om exact door
te nemen wat de wensen en ambities zijn en welke golfclubs
het beste bij de klant passen. Daarna neem ik de klant mee
naar de driving range voor het bepalen van de juiste lengte van
shaft, de loft en de lie. Daarbij kiezen we eventueel een passend
clubhoofd om voor de klant een nauwkeuriger schot te
bewerkstelligen.Tevens volgt een advies over een optimale
flexibiliteit van de shaft. Zodra de clubs zijn besteld en bij mij
worden afgeleverd, of als ik de clubs zelf gebouwd heb, zal ik
elke club stuk voor stuk controleren of aan de specificaties is
voldaan. De klant is koning en ik wil voor de volle 100% zeker
zijn dat de klant tevreden naar huis gaat. Het is daarom voor
mij erg belangrijk dat de samenwerking tussen mij en de klant
één op één is, om tot het beste resultaat te komen.
Als iemand het besluit heeft genomen tot clubfitting;
hoe gaat dat dan in zijn werk?
U kunt gewoon binnenlopen voor het maken van een afspraak.
U kunt mij uiteraard ook bellen op 0627401278 of een email
sturen naar [email protected] Het is binnenkort
ook mogelijk om via mijn website online een afspraak te boeken
op www.antonymorgangolf.com. U kunt ook met één
probleemclub langskomen voor advies en verder heb ik speciale
zachtere en dikkere grips op voorraad in geval van artrose.
Speciale aandacht voor wedges en putters?
Ja, ik heb binnenkort een Vokey fitting tas met verschillende
lofts, bounces en sole grinds. Ik zal ook mijn eigen wedges van
KZG bouwen. Voor putters doe ik ook een totale fitting: lengte,
loft, lie, dikte grip, evenwichtspunten, etcetera.
Kan iemand de mogelijk nieuwe club in de baan
testen?
Ja, op de driving range en ook op de golfbaan (try before you
buy)
Is het een probleem als iemand op de dag van de
clubfitting niet lekker in zijn swing zit, om hem toch
goed te beoordelen?
Ja, het is dan beter om de afspraak te verzetten. Het zou niet
eerlijk tegenover de klant zijn, om in zo’n geval de afspraak toch
door te laten gaan, ik wil de klant waar voor zijn geld geven.
Met welke merken werk je? Zijn dat losse onderdelen
die je dan samenstelt?
De merken waarmee ik werk zijn o.a. Titleist, Ping en KZG. Van
KZG bouw ik de gehele set.
Zijn er zaken die ik vergeten ben te vragen?
Hopelijk, voordat de zomer van 2016 aanvangt, zal ANTONY
MORGAN GOLF golfvakanties naar Zuid-Spanje en Portugal
aanbieden. Door mijn vorige werkervaring als clubfitter in
Andalusië heb ik op veel verschillende golfbanen gespeeld en
daardoor een uitgebreid portfolio opgebouwd van golfbanen
en accomodaties via mijn contacten in Zuid-Spanje. Ik zal de
leden op de hoogte houden van de data.
ANTONY MORGAN GOLF zal dit jaar ook gratis seminars voor
de leden organiseren, waarin alle voordelen van de clubfitting
zullen worden uitgelegd en na afloop zal er tijd zijn voor vragen.
De sessie zal niet langer duren dan 45 minuten.
Waar en wanneer ben je op de club te bereiken?
Men kan ANTONY MORGAN GOLF vinden op de driving range,
op dezelfde locatie als de Golfschool.
SAVE THE DATE!
De tijd gaat sneller dan u denkt: 12, 13 en 14 augustus van dit jaar is er weer de
Golfdriedaagse. Hoe de dagen eruit komen te zien is nog geheim, maar de commissie
zal er weer alles aan doen om hiervan een niet te missen evenement te maken!
Blokkeer deze dagen dan ook in uw agenda,
zodat u er bij kunt zijn!
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 7
De openingstijden zijn dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 u.
tot 18.00 u. en op zaterdag van 10.00 u. tot 14.00 u.
IN DE SCHIJNWERPER
ERIK VAN DER DOES
Hoog tijd vonden wij het om Erik van der Does eens
te interviewen. Voor elke ‘Op De Hoogte’ kunnen we
rekenen op een niet geringe bijdrage van zijn kant
of tenminste van de Handicap- en Regelcommissie,
waar hij voorzitter van is. Verder zorgt zijn commissie
steeds weer voor een nieuwe Breinbreker, waarmee
zij onze regelkennis op de proef stellen. Tijdens wedstrijden is Erik (51) als clubreferee regelmatig beschikbaar om spelers te helpen bij een goede toepassing
van de golfregels. Redenen genoeg om hem eens ‘In
De Schijnwerper’ te zetten.
ben begonnen want dat heeft mijn korte spel veel goed gedaan.
Nadat ik met een vriend in 1993 tweemaal tien lessen genomen
had ben ik gestopt met lessen. Mijn toenmalige pro, Jeroen de
Jong, zei: “Je hebt gelijk dat je stopt, want als er nu iets misgaat,
weet je zelf wel wat er aan de hand is”. Later heb ik nog wel
enige jaren bij Bryan Seton gelest en nu ben ik onder de hoede
van Leonard Smit.
Thijs Beetstra
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 8
Je bent nog jong genoeg om te werken. Wat voor werk
doe je?
Ik ben IT’er en ben via mijn werkgever, Ordina, gedetacheerd bij
het Ministerie van Veiligheid en Justitie, waar ik als Functioneel
Beheerder van systemen werkzaam ben. Het betreft een regierol,
waarbij je vanuit het standpunt van de gebruiker systemen verbetert en storingen oplost. Een doelstelling is om de systemen
zo nauw mogelijk op de behoefte van de gebruikersorganisatie
aan te laten sluiten.
Heb je geen moeite om in een ambtelijke omgeving te
werken?
Ik houd als geboren Rotterdammer van aanpakken en dan is het
soms best moeilijk om te accepteren dat zaken volgens de voorgeschreven processen, trager verlopen dan je zou willen. Ik heb
overigens een uitstekende relatie met mijn collega’s binnen het
Ministerie, met wie ik werk. Ik werk 36 uur per week, vier keer
negen uur, daar buiten ben ik vaak op de golfbaan te vinden.
Regelmatig krijg ik daar de vraag ‘Moet je niet werken’. Maar
het voelt als mijn tweede thuis.
Ben je van jongs af aan met golfen bezig geweest of heb
je eerst aan andere sporten gedaan?
Ik kom uit een tafeltennisfamilie, aan sport doen is me met de
paplepel ingegoten. Eerst tennis en vooral tafeltennis, waarbij
ik competitie gespeeld heb en daarna golf. Ik heb het aan mijn
moeder te danken dat ik met golfen ben begonnen. Zij zag een
advertentie in de krant met een aanbieding voor tien golflessen
bij een samenwerkingsverband van banen in de regio. Na de
eerste les was ik meteen verslaafd aan het spelletje en heb ik
me bij GCR als lid aangemeld. Ik ben nog steeds blij dat ik daar
Ik weet dat je op de Herenavonden steevast je handicap
liep. Toen speelde je rond de 10. En nu?
Tien jaar was ik een zgn. witte GVB’er, ik was nergens lid en had
nog geen officiële handicap. In 2003 ben ik lid geworden bij ‘De
Hooge Bergsche’ en wist ik me te kwalificeren voor de A-groep
met handicap 17. Nu speel ik 8,8. Ik ben linkshandig. Ik gooi,
tennis en schrijf ook linkshandig, maar ik golf rechtshandig. Dat
heb ik mezelf zo aangeleerd. Voor een rechtshandige golfer
moet de meeste spierkracht uit je linkerarm komen en die is bij
mij als linkshandige speler goed ontwikkeld. Later heb ik geleerd
dat de meeste kracht tijdens de swing niet uit de armen, maar
uit de romp komt.
Hoe raakte je betrokken bij de Handicap- en Regel­
commissie?
Ik moet zeggen, dat ik in het begin helemaal geen affiniteit met
die golfregels had. Als ik iemand meemaakte die druk in de weer
was met het tot in de puntjes uitzoeken van de regels dacht ik
bij mezelf: “Doe eens normaal, man”. Via Freek Reckweg ben ik
met de H&R commissie in contact gekomen, waar toen onder
anderen Hans de Haas en André van Waveren in zaten. Na lang
nadenken ben ik in de commissie gaan zitten en werd door
omstandigheden direct voorzitter. Ik ben me er toen pas echt
voor gaan interesseren. Vooral ook nadat ik de cursus
‘Regelcommissaris 1’ bij de NGF gevolgd had. De commissie
bestaat nu verder uit Mil van Leeuwen, Bert Riel en Eric van
Mieghem.
Maar dan ben je nog geen clubreferee.
Zeker niet. Je moet ook de cursus ‘Regelcommissaris 2’ doen.
‘Regel­commissaris 1’ heeft tijdens het examen alleen een theoriegedeelte. ’ Regelcom­missaris 2’ heeft ook een praktijkgedeelte, waarbij het onder andere belangrijk is hoe je jezelf als refe-
Speel je ook competitie?
Ja, ik ben uiteindelijk ook overgehaald om competitie te gaan
spelen. Mij was beloofd dat het tijdens de competitie altijd redelijk weer is, maar direct tijdens de eerste wedstrijd was ik helemaal doorweekt. Ik ben begonnen in een gezelligheidsteam van
Heren 5, waarin ik het erg naar mijn zin had. Na een jaar geen
competitie gespeeld te hebben werd ik uitgenodigd om in Heren
1 te spelen. Dat heb ik drie jaar lang gedaan. In de jaren daarna
speelde ik in het tweede, het derde en, na een pauze, vorig jaar
weer in het eerste team. Met captain Danny Fiere, Kiffin Gish,
Thijs Rolink, Maurits van der Linden, Jeroen ten Doesschate en
vaste reserve Ed Schelkers was het erg gezellig, vooral ook vanwege de wekelijkse trainingen. Dit jaar speel ik geen competitie.
Op wedstrijddagen ben je de hele zondag weg en dat is niet
altijd even gezellig voor je partner. Zij speelt zelf niet, al heeft
ze wel haar GVB. Hoewel ze me alle ruimte geeft om te spelen,
houd ik daar wel rekening mee.
Via de ‘clubtamtam’ vernam ik dat je nu hele andere
plannen hebt.
Dat klopt. Ik overweeg om ‘teaching pro’ te worden. Ik heb kort
geleden de C-opleiding (golfinstructeur) afgerond en heb net
gehoord dat ik het gehaald heb. De C-opleiding is gericht op
‘werving en binding’. Je moet ervoor zorgen dat nieuwe spelers
met de golfsport in aanraking komen en ook blijven spelen. Als
C-pro geef je jeugdlessen en clinics. Ik ben erg enthousiast over
de opleiding die ik bij PGA Holland heb gevolgd. Tot nu toe heb
ik de lessen en de stage kunnen combineren met mijn werk. Ik
houd de optie open om door te gaan met de B-opleiding. Dan
moet ik echter meer tijd aan de stage besteden en ook veel
trainen. Dat valt eigenlijk niet te combineren met een reguliere
baan. Dan moet ik wel eerst mijn werkgever zover zien te krijgen
dat hij meewerkt.
Zijn er toelatingseisen voor de B-opleiding?
Ja, je moet naast een afgeronde C-opleiding minimaal een keer
handicap 9 gelopen hebben in een door PGA Holland
georganiseerde wedstrijd. Dat is me nog niet gelukt, maar onder
de winterse omstandigheden van het afgelopen jaar, was het
moeilijk om een goed resultaat te boeken. Ik vertrouw erop dat
het in de zomer wel gaat lukken. Om te slagen voor de
B-opleiding moet je tenminste een keer handicap 6 gelopen
hebben. Als je B-pro bent mag je individueel lesgeven aan spelers
met handicap 18 en hoger.
Wat is zo leuk aan golfles geven?
Het lesgeven zit mij in het bloed. Ik doe het vaak in de IT-wereld,
waarin ik werkzaam ben en ik merk het ook wanneer ik aan de
jeugd golfles geef. Het voordeel van golfles is, dat je bij beginners
vaak direct resultaat ziet. Lesgeven kost energie maar het geeft
ook positieve energie. Het is een uitdaging om de aandacht van
de jongste jeugd vast te houden. Je moet ze weten te boeien
door lessen intensief te houden en er spelelementen aan toe te
voegen. Vooral tijdens regellessen en bij putt-instructie is dat
een uitdaging. In dat opzicht heb ik veel aan de opleiding gehad.
Ik heb gemerkt dat het geweldig is om aan jongelui les te geven.
Ik heb eigenlijk ook nooit lastige leerlingen. Natuurlijk helpt het
dat golfen mijn passie is.
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 9
ree presenteert. Je moet zeker van je zaak zijn en niet weifelend
overkomen. Ik ben er goed doorheen gekomen en daarna mocht
ik me clubreferee noemen. Toen ik alleen nog ‘Regelcommissaris
1’ had gehaald kreeg ik tijdens het Jeugd Open meteen al een
diskwalificatie voor m’n kiezen. Spannend en zeker ook voor de
referee, niet leuk. Een speler had een te lage score op z’n kaart
vermeld en wilde dit na het inleveren van de kaart nog corrigeren. Als je beslist om een speler te diskwalificeren moet je wel
heel zeker van je zaak zijn. De betrokken speler en zijn ouders
respecteerden gelukkig mijn uitspraak. Ook nu ik veel meer ervaring heb sta ik nog steeds achter mijn toen genomen beslissing.
HANDICAP- EN REGELCOMMISSIE
Handicap- en Regelcommissie
Mensen
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 10
Afgelopen jaar heeft Annemiek de Langen helaas afscheid genomen van onze
commissie. Wij danken haar voor alles wat ze voor ons heeft betekend. Dank voor
de baaninspecties, het voorbereiden van de baanrating (samen met Hans Nolte), het
regelen van diverse presentaties, het beantwoorden van vragen van leden en dank
voor de activiteiten, als achtervang voor de regelexamens en registraties van
Q-kaarten. Opvolger van Annemiek is Bert Riel. Bert heeft afgelopen jaar op eigen
initiatief de cursussen bij de NGF gevolgd en is inmiddels ook gepromoveerd tot
clubreferee. Bert, van harte gefeliciteerd hiermee en van harte welkom bij de
commissie. Ook Eric van Mieghem heeft zich als nationaal referee verder ontwikkeld
en is inmiddels opgeklommen tot regioreferee. Van harte gefeliciteerd met deze
promotie. Het is een hele eer voor onze club. Wellicht zien we je binnenkort in actie
op het ‘Dutch Open’ of wie weet ooit internationaal. De handicap- en regelcommissie
bestaat nu uit: Eric van Mieghem en Erik van der Does (voorzitter), Mil van Leeuwen
en Bert Riel. De volgende personen die actief iets met regels doen, hebben diploma’s
bij de NGF gehaald: Eric van Mieghem (regioreferee), Bert Riel (clubreferee), Erik van
der Does (clubreferee), Dylan Weggeman (clubreferee), Annemiek de Langen
(regelcommissaris) en Mil van Leeuwen (regel­commissaris).
Taken
Regels en handicaps
Het team van referees tijdens de
‘Rijnmond Open’ bestond voornamelijk
uit eigen leden. Het team onder de
bezielende leiding van Eric van Mieghem
heeft alles in goede banen geleid. Omdat
alle referees het afgelopen jaar actief
deelnamen aan de competitie, was het
alle hens aan dek om de beschikbaar­
heidsdienst tijdens de competitie rond te
krijgen. Daar zijn we echter met extra
mankracht, zoals van Dylan Weggeman,
uitgekomen.
Bij de regelavond voor competitiespelers
was er een iets beperktere opkomst. Bij
de meeste regelexamens waren slechts
enkele kandidaten aanwezig. Daar
tegenover staat dat er ook een
regelexamen was, met voor ons het
ongekende aantal van twaalf kandidaten.
In januari is de eerste regelcursus voor
gevorderden gehouden. Het was af en
toe nog wennen aan het nieuwe regi­
straties­ysteem. Doordat de Q-kaarten nu
door de spelers zelf worden bewaard, is
ons veel tijd bespaard in het ontcijferen
van soms onmogelijk herleidbare
aantekeningen die voor een score door
moesten gaan. Omdat de wijzigingen
voor 2016 een grote impact hebben voor
de diverse software leveranciers is er dit
keer geen handicaprevisie doorgevoerd.
2016
Komend jaar gaan we als commissie nog
een tandje bijschakelen. Naast alles wat
het afgelopen jaar is georganiseerd,
wordt dit jaar de regelcursus voor de
jeugd en zelf-niet-spelende-ouders
(opnieuw) opgepakt. Daarnaast orga­
niseren we in het voorjaar een regelquiz
in de vorm van een team­wedstrijd. Houd
voor deze evenementen de nieuws­
brieven en de nieuwsberichten op
www.dehoogerotterdamsche.nl/nieuws
in de gaten.
Wijzigingen van de regels
en handicapping in 2016
Sinds 1 januari 2016 zijn er relatief
weinig wijzigingen in werking getreden
maar naar onze mening hebben ze een
grote impact. Naast de wijzigingen in de
regels hebben we dit keer ook met een
grote wijziging in het handicapsysteem
te maken.
Wijzigingen in de regels
Lange putters (Regel 14-1b
Verankeren van de club)
Afstandsmeters (Regel 14-3
Afstandsmeters)
Een speler mag elke afstandsmeter
meenemen tijdens wedstrijden, op
voorwaarde dat de speler het instrument
enkel en alleen gebruikt om afstanden
te meten. Afstandmeters met ‘slope‘
mogen nu dus wel worden gebruikt,
alleen moet deze functionaliteit tijdens
wedstrijden zijn uitgeschakeld.
Hulpmiddelen (Regel 14-3
Kunstmatige hulpmiddelen en
ongebruikelijke uitrusting;
Afwijkend gebruik van uitrusting)
Het gebruik van kunstmatige
hulpmiddelen tijdens een ronde is ook
na 1 januari 2016 niet toegestaan, maar
de straf is nu anders. Bij een eerste
overtreding van deze regel is de straf
verminderd van diskwalificatie naar
twee strafslagen bij strokeplay of verlies
van de hole bij matchplay.
Stilliggende bal bewogen (Regel
18-2 Stilliggende bal bewogen
door speler, partner, caddie of
uitrusting)
Regel 18-2b (Bal beweegt na adresseren)
is ingetrokken. Regel 18-2 houdt nu in
dat als de speler, zijn partner of caddie
of de uitrusting van de speler of de partner de beweging van de bal in het spel
heeft veroorzaakt, de speler één strafslag krijgt en de bal moet terugplaatsen.
Hierdoor is het onderscheid tussen wel
of niet geadresseerd hebben, komen te
vervallen.
Verkeerde score (Regel 6-6d
Verkeerde score voor een hole)
Het kan voorkomen dat een speler zijn
kaart inlevert met op één hole een lagere score dan zijn werkelijke score. De
speler zal in een dergelijk geval gediskwalificeerd worden. Echter, als de te
lage score te wijten is aan het feit, dat
de speler een straf niet heeft geteld
omdat hij niet wist dat hij een straf had
opgelopen, dan krijgt de speler twee
straffen opgelegd:
1) De straf of straffen die hij, onkundig
over de regels, niet had geteld en 2)
extra nog twee strafslagen voor het feit
dat hij een te lage score had ingeleverd.
In het geval dat de speler voor een te
lage score heeft getekend en daarbij een
straf waarop diskwalificatie staat niet
heeft toegepast, dan blijft de straf
diskwalificatie.
Wijzigingen in handicapping
EGA-Handicap voor iedereen van
54 tot een plus-handicap
Vanaf 1 januari 2016 krijgen de spelers
met een handicap tussen de 54 en de 37
een officiële EGA-Handicap. De term
‘Clubhandicap’ vervalt hierbij. De spelers
met een handicap tussen de 54 en de
plus-handicap van 0 tot 36 maken
allemaal gebruik van het EGA-Handicap
Systeem, dat geldt voor alle landen in
Europa die verbonden zijn aan de EGA.
Geen onderscheid tussen handicaps
De benamingen ‘actief en ‘inactief’
verdwijnen. Nu deze benamingen zullen
verdwijnen, zal ook het sterretje op de
NGF-pas verdwijnen.
9-holes qualifying score voor
spelers met een handicap tussen
de 4.5 en 11.4
Alle golfers die een handicap hebben
tussen de 4.5 en de 11.4 (categorie 2,
Stap 7 en 8 van het 9-stappenplan)
mogen vanaf 1 januari 2016 over 9
holes Qualifying Scores inleveren.
De jaarlijkse herziening
Voor de jaarlijkse herziening zal een
nieuwe formule ervoor zorgen dat er
minder snel een herziening van je
handicap zal plaatsvinden. Een
herziening zal nu alleen plaatsvinden als
de aanpassing van je handicap echt
nodig is. De jaarlijkse herziening 2016
zal vanaf nu aan het einde van het jaar
plaatsvinden. Echter, indien je vindt dat
je handicap niet bij je past, dan kun je
altijd naar de handicapcommissie. Deze
kan op jouw verzoek je handicap
aanpassen naar de juiste speelsterkte. De
herziening kan dus ook gedurende het
jaar plaatsvinden, mits er voldoende
scores zijn ingeleverd om een aanpassing
op te baseren.
Computed Buffer Adjustment (CBA)
De CBA is een rekenmethode die
rekening houdt met afwijkende weersen baanomstandigheden tijdens wed­
strijden. Een nieuwe formule voor de
bepaling van de CBA zal ervoor zorgen
dat er vaker een CBA van nul zal zijn.
Regel uit de praktijk, regel
10: volgorde van spelen
In de praktijk blijkt het toepassen van
deze regel nog wel eens tot wat
verwarring te leiden. De verschillende
toepassing van de regel bij strokeplay
en matchplay is daar mede debet aan.
De volgorde bij het begin van de eerste
hole is overeenkomstig: de volgorde van
indeling (wedstrijdlijst) bepaalt wie er
op de eerste hole mag beginnen. Anders
bepaalt het lot. Ook de volgorde van
spelen op een volgende hole is identiek:
de partij of speler met de laagste score
op de vorige hole heeft de eer. Is de
vorige hole gehalved of hebben bij
strokeplay meerdere spelers dezelfde
score op die hole, dan blijft de volgorde
tussen die partijen/spelers hetzelfde.
Provisionele of andere ballen op de
afslagplaats worden pas gespeeld als alle
spelers al hebben afgeslagen.
Wanneer we het echter over volgorde
van spelen hebben tijdens het spelen van
een hole, dan is de standaard regel dat
de speler die het verst van de hole ligt
als eerste aan de beurt is. Blijkt dat een
speler terug moet naar de vorige
afslagplaats, dan wordt dit de plek om
de volgorde te bepalen. Anders is het de
plek waar de bal oorspronkelijk lag (in
het geval van droppen onder een
bepaalde regel).
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 11
Spelers mogen de club bij het maken van
een slag niet meer verankeren tegen het
lichaam (bijvoorbeeld tegen de buik,
borst of kin) maar nog wel tegen de arm.
Dit verankeringsverbod geld voor alle
clubs.
Matchplay
Bij matchplay is het verplicht dat de
speler die het verst van de hole ligt, het
eerst speelt. Speelt een speler bij matchplay voor de beurt dan volgt geen straf,
maar kan de tegenpartij eisen dat de
bal opnieuw wordt gespeeld, uiteraard
als de betreffende speler wel aan de
beurt is.
Strokeplay
Bij strokeplay staat er echter volgens
regel 10 geen enkele straf op het voor
de beurt spelen. Vooral rond de green
zien we dit vaak gebeuren. Het is prak-
tisch als iedereen eerst op de green ligt,
waarna de vlag uit de hole kan worden
verwijderd en pas weer terug hoeft als
iedereen is uitgeholed. Ook wanneer een
eerste putt dicht bij de hole eindigt, is
het in het kader van het speeltempo
praktischer om eerst uit te holen, in
plaats van de bal te marken en later
opnieuw te putten. Het is netjes om te
vragen of je voor je beurt uit mag holen.
Beter is het om er rekening mee te houden dat je medespeler voor de beurt zal
uitholen. Zo niet, dan heb je zelf nog alle
tijd om je daar op in te stellen. Dit voorkomt dat je eerder dan verwacht aan de
beurt bent, waardoor je afgeleid kunt
worden. Een andere goede reden om
voor de beurt te spelen is, als de speler
die aan de beurt is er nog niet klaar voor
is en andere spelers wel. Voorkom wachttijd en daarmee slow-play.
Bij strokeplay geldt dat er niet mag worden afgesproken om bewust in de onjuiste volgorde te spelen om een van de
spelers daarbij een voordeel te geven.
Dit zou leiden tot diskwalificatie van
betreffende spelers. Enige uitzondering
daarbij zijn de wedstrijdvormen waarbij
in teams wordt gespeeld.
BREINBREKER
Een speler op de green ziet dat er een klodder modder aan
zijn bal zit. Omdat het merkertje op zijn handschoen
verdwenen is, merkt hij de bal even met zijn putter, die hij
vasthoudt in de linkerhand. Tegelijkertijd tilt hij met zijn
rechterhand de bal op en wrijft hem schoon over het gras
van de green. Mag dat?
Antwoord b. is correct. De speler zal namelijk praktisch de
bal moeten eerst markeren voordat deze volgens de regels
wordt opgenomen of aangeraakt. Was de bal eerst
gemarkeerd, dan zou er geen straf worden opgelopen (tenzij
de bal door het draaien ook wordt schoongemaakt). Dit staat
beschreven in Decision 12-2/2.
A. Ja, want……
B. Nee, want……
Winnaar
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 12
Oplossingen zien wij graag tegemoet over de mail: [email protected]
dehoogerotterdamsche.nl. Bij meer goede inzendingen wordt
er geloot. De uiteindelijke winnaar komt in het bezit van 1
doosje golfballen. Voor de inzender van de beste toelichting
wordt er nog 1 extra doosje ballen beschikbaar gesteld!
Goede oplossingen van de vorige
breinbreker
De afslag van hole 1, bovenaan de berg, resulteert voor een
speler in een afzwaaier naar rechts. De speler loopt de berg
af in de richting waarin hij zojuist geslagen heeft. Eenmaal
ter plekke ziet hij een bal liggen die half is ingegraven in
de rough. ‘Even identificeren’, zegt hij tegen zijn medecompetitor. Hij loopt naar de bal, pakt hem beet en draait hem
een kwart slag om het merkje te zien. ‘Het is mijn bal’
constateert hij opgelucht. Krijgt de speler straf?
A. Nee, de speler heeft correct gehandeld, hij krijgt geen
strafslag
B. Ja, de speler heeft niet correct gehandeld, hij krijgt 1
strafslag.
C. Ja, de speler heeft niet correct gehandeld, hij krijgt 2
strafslagen.
Bij de inzendingen was helaas geen enkel goed antwoord,
dus kunnen wij dit keer geen winnaar toewijzen.
COMPETITIE-OVERZICHT
Team, klasse, captain
Tegenstanders
zondag
10-4
17-4
24-4
1-5
8-5
Dames 1 Standaard
36-holes 1e klasse
Annemiek de Langen
Kralingen
Haverleij
Houtrak
ontvangst
Amsterdamse
Dames 1
27-holes 2e klasse
Sandra van de Venne
ANWB
Dronten
ontvangst
Westerpark
Openbaar Dronten
Heren 1 Standaard
36-holes 2e klasse
Danny Fiere
ontvangst
Westerpark
Toxandria
Reymerswael
Cromstrijen
Heren 2 Reserve
36-holes 3e klasse
Reinier Kok
De Dommel
ontvangst
Westerpark
De Dommel
vriendschappelijk
Liemeer
Heren 1
27-holes hoofdklasse
Erik Esveld
Princenbosch
ontvangst
De Woeste Kop
De Tongelreep
Cromstrijen
Heren 2
27-holes 1e klasse
Bert Riel
Rosendaelsche
De Pan
GVN
Goyer
ontvangst
Heren 3
27-holes 2e klasse
Andre Holt
ontvangst
Kleiburg
Westerpark
Grevelingenhout
Reymerswael
Heren 4
27-holes 3e klasse
Dirk Luger
Goyer
De Dorpswaardw
ontvangst
De Batouwe
De Haar
Heren 5
27-holes 4e klasse
Sjoerd Gunnewijk
de Merwelanden
Landgoed
Bergvliet
Bentwoud
ontvangst
Capelle ad Ijssel
Heren 6
27-holes 4e klasse
Willem van der Burg
Capelle ad Ijssel
Westerpark
Hitland
Anderstein
ontvangst
dinsdag
5-4
12-4
19-4
26-4
10-5
Dames dinsdag 1
27-holes 1e klasse
Hélène van Weel
Noordwijkse
Kagerzoom
ontvangst
De Pan
De Haar
Dames dinsdag 2
27-holes 1e klasse
Tineke Trip
ontvangst
Welderen
Nieuwegeinse
Zeewolde
Rosendaelsche
donderdag
7-4
14-4
21-4
28-4
12-5
Dames senioren 1
27-holes 1e klasse
Marga Noorman
De Goese Golf
Rijswijkse
Reymerswael
Grevelingenhout
ontvangst
Dames senioren 2
27-holes 4e klasse
Marijke Zinnemers
De Dommel
Toxandria
Lage Vuursche
Rozenstein
ontvangst
vrijdag
8-4
15-4
22-4
29-4
13-5
Heren Senioren 1
27-holes 1e klasse
Michiel van Ravenstein
ontvangst
Princenbosch
Koninklijke
Haagsche
Grevelingenhout
Capelle ad Ijssel
Heren Senioren 2
27-holes 4e klasse
Jan Derwort
Oude Maas
Kleiburg
Wouwse Plantage
ontvangst
Roxenisse
Heren Senioren 3
27-holes 5e klasse
Joop van den Berg
Princenbosch
Prise d'Eau
De Swinkelsche
ontvangst
Domburgsche
zondag
5-6
12-6
19-6
26-6
3-7
Jeugd 1
36-holes 2e klasse
Grevelingenhout
Cromstrijen
Leeuwenbergh
Grevelingenhout
ontvangst
Jeugd 1
18-holes 1e klasse
ontvangst
Olympus
Hilversumsche
Kromme Rijn
Amelisweerd
Jeugd 2
18-holes 2e klasse
De Haenen
ontvangst
Landgoed
Bergvliet
Koninklijke
Haagse
Kralingen
Jeugd 3
18-holes 3e klasse
Capelle ad Ijssel
Strijensche
Albatross
ontvangst
Delfland
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 13
Annemiek de Langen
ARENDSEN DE WOLFF TROFEE
Ed & Marianne Pruim
De Arendsen de Wolff Trofee is een seniorenwedstrijd, waarvan
de landelijke finale dit jaar werd gehouden op 10 oktober in
Zwolle. Deze wedstrijd wordt gespeeld door mixed koppels met
een maximale gezamenlijke exacte handicap van 55. De
deelnemers spelen een Greensome Stableford. De wedstrijd is
in 1989 in het leven geroepen als dank voor het vele werk dat
het echtpaar Arendsen de Wolff gedurende ruim 20 jaar voor
de NGF heeft verricht.
In totaal waren er 37 koppels die deelnamen. Deelnemers uit
alle delen van het land: Limburg (Burggolf Herkenbosch),
Zeeland (Domburgsche GC) tot de Kop van Noord Holland (GC
Ooghduyne), maar ook onze buren zoals GC Kralingen en G&CC
Capelle a/d IJssel. Een koude noordoostenwind voelden wij
opkomen. De baan kan omschreven worden als een weilandbaan
met weidse vergezichten en met veel lange par 4’s met (te) hoog
gras buiten de fairway en hobbelende ballen op de green, met
verrassende wendingen richting de hole. Als koppel waren wij
niet in de juiste vorm. Het verschil tussen goede en slechte slagen
was te groot, waardoor wij vele ‘dure’ punten hebben moeten
missen en wij eindigden in de grijze middenmoot.
Winnaar is geworden de G&CC Capelle a/d IJssel, met 38
stableford punten en 28 strokes mee. Als tweede eindigde de
Nieuwegeinse Golfclub met 37 stablefordpunten en als derde
Golf & Countryclub Crossmoor met 37 punten.
De prijsuitreiking werd gedaan door de
97-jarige mevrouw Arendsen de Wolff.
Tijdens de prijsuitreiking werd een
drankje plus bittergarnituur aange­
boden door de NGF!
Wij vonden het een leuke ervaring om
mee te doen aan deze landelijke finale.
DONDERDAG SENIORENDAG
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 14
Gebroeders Koelemij
Elke donderdagochtend komt een flink aantal senioren (uiteraard
zowel dames als heren) bijeen in het clubhuis, om een gezellig
partijtje golf te spelen. Zij melden zich bij de wedstrijdtafel aan
tussen 9.00 uur en 10.00 uur in de maanden november t/m maart
en tussen 8.00 uur en 9.30 uur in de maanden april t/m oktober.
De wedstrijdinschrijving geschiedt volgens het instuifprincipe.
Dus inschrijving gebeurt niet vooraf, maar ter plekke bij
binnenkomst.
De seniorencommissie bepaalt in haar jaarprogramma welke
soort wedstrijd gespeeld wordt. Vanzelfsprekend worden ook
zeer serieuze qualifying wedstrijden gespeeld. Na afloop van de
wedstrijd is er gelegenheid om in een uiterst gezellige sfeer nog
een drankje te nuttigen en vindt ook de prijsuitreiking plaats.
De definitie van senior luidt: eenieder, die de leeftijd van 50 jaar
heeft bereikt.
Hier vallen ook de veteranen onder en voor hen kan wellicht
het volgende van toepassing zijn:
Golfveteraan,
Niet goed meer ter been
Heeft een handicart te leen.
Haat wind, regen, kou en oude ballen
die zijn/haar golfvreugd vergallen.
Afslaan: blijft bij pogen.
Hij/zij heeft last van zon en ogen
Ziet nauwelijks de val
van de niet zo verre bal.
Ergert zich kapot
bij een volgend airshot.
Haalt daarna ook de green niet
tot zijn/haar zeer groot verdriet.
Maar is een voorbeeld voor velen
Want hij/zij blijft spelen!
Gebroeders Koelemij.
KERSTDINER VAN DE HEREN
De traditionele kerstviering van de Herendag vond plaats op
21 december. Het weer was zeer zacht voor de tijd van het jaar,
zodat nog zeven flights een wedstrijd hebben kunnen spelen
over 9 holes. Ze waren op tijd terug om met alle heren ‘strak
in het pak’ te kunnen genieten van het smartlappenkoor EDSK,
het ‘Eerste Delftse Smartlappen Koor’. De dames van dit koor
zetten weer hun beste beentje voor. Een geweldig repertoire
brachten ze ten gehore onder leiding van hun vaste dirigente.
Het was heel inspirerend voor de heren, die bij één van de
nummers vocale ondersteuning mochten bieden. Onze voorzitter, Rob Rapmund, heeft de dames uitgebreid bedankt.
Na een aperitief te hebben gedronken, geserveerd met kersthapjes, reikte Rob prijzen uit, onder anderen aan de heer die
het afgelopen jaar de meeste birdies behaalde, de heer die de
beste handicapverbetering had en de trouwste, ofwel vaakst
aanwezige heer op de Herendag. Dit jaar was er geen prijs voor
de heer die een ‘eagle’ had geslagen. Dat wordt dus een uitdaging voor 2016!
Na het uitstekende voorgerecht van een salade van rivierkreeftstaartjes stond onze voorzitter stil bij het afgelopen jaar, een
voortreffelijk jaar gezien de hoge opkomst van de heren. Ook
gaf hij een inkijkje in de plannen voor het jaar 2016. Tevens werd
er afscheid genomen van twee leden van de Herencommissie,
Victor Ouwehand en Niek Koelemij. Victor heeft zich vier jaar
ingespannen voor de Herendag. Zijn foto’s geven een mooi beeld
van onze maandagen. Niek was elf jaar lid van de commissie.
De vele statistische gegevens die hij heeft verzameld in de loop
der jaren, zijn zorgvuldig gearchiveerd. De Herendagcommissie
zal daar nog dankbaar gebruik van maken. Niek en Victor werden uitgebreid door de voorzitter bedankt voor hun jarenlange
inzet voor de Herendag. Sjaak van der Linden en Jan Willem
Gast gaan de Herendagcommissie versterken.
Met een hoofdgerecht
van runderbavette en
bijbehorende wijn vervolgden de heren het
diner, dat uiteindelijk
afgesloten werd met
een chocoladedessert en
koffie.
Na deze gezellige en
zeer smakelijke maaltijd
kon ieder zonder gevaar
voor gladheid de thuisreis aanvaarden, in het
besef dat een volgend
kerstdiner nog lang op
zich laat wachten.
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 15
Carel Hammer
BAANCOMMISSIE
TERUGBLIK 2015 EN VOORUITBLIK 2016
Ger Reckweg
gelegen is, voorzien is van een leeflaag
die voldoet aan het beoogde gebruik”.
Dit houdt dus in dat er geen (verdere)
verhogingen van de leeflaag uitgevoerd hoeven te worden.
•Boombeheer:
In het kader van het beheer van de
bomen op onze baan is een boombeheersplan opgesteld. Daarbij zijn alle
singuliere bomen geïnventariseerd en
vastgelegd in een GIS-systeem. Tevens
is van al deze bomen de vitaliteit
gecontroleerd en is bepaald welke
eventuele acties nodig zijn.
In 2015 werden verder
de volgende extra
investeringen in de baan
gepleegd:
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 16
Afgezien van het normale
baanonderhoud zijn
de volgende zaken het
vermelden waard:
•Vijf-jaren plan:
Er is een vijf-jarenplan voor investeringen in de baan gemaakt. Dit plan is
gepresenteerd tijdens de laatste ALV.
•Leeflaag:
DCMR, Milieudienst Rijnmond, heeft
schriftelijk laten weten dat: “de voormalige stortplaats waarop de golfbaan
•Nieuwe schuilhutten en toilet met stromend water.
•Aanleg van een buggypad op de holes
10 t/m 18.
•Omvorming van de steile schelpenpaden op hole 1, 3/10 en 17 naar paden
met asfaltverharding met slijtlaag.
•Alle bestaande drainage is opgespoord,
doorgespoten en waar nodig gerepareerd. Hierbij is tevens de locatie van
alle drains met GPS vastgelegd.
•De waterhuishouding bij het oefengebied, onderaan de Driving Range, is
verbeterd door het aanbrengen van
een grindkoffer met infiltratiekratten
met waterafvoer naar de watergang.
•De boarding rechts naast de green van
hole 15 is vernieuwd.
In 2016 zullen naar
verwachting de volgende
extra zaken worden
gerealiseerd:
•Alle acties zullen worden uitgevoerd
die nodig zijn, volgens de uitgevoerde
vitaliteitcontrole. Dit kan variëren van
een verzorgingssnoei, het verwijderen
van dood hout en het innemen van een
kroon tot het kappen van een boom.
•In het kader van de veiligheid zullen
diverse populieren moeten worden
geveld in de plantvakken aan de rechterzijde van hole 12. Ter bescherming
van het verkeer op de Kromme
Tochtweg zal een ballenvanger worden
geplaatst met een totale lengte van 75
meter. Om zo snel mogelijk weer een
natuurlijk scherm van bomen te kunnen realiseren, zullen nabij de afslag
populieren worden teruggeplant, dit in
verband met de snelle groei en de
geringe kosten van de populier.
•In de komende jaren zullen steeds een
aantal afslagplaatsen worden gerenoveerd. In 2016 zijn alle afslagplaatsen
van hole 1 en 17 aan de beurt.
•Evenals in de komende jaren zal de
drainage op een aantal holes worden
uitgebreid.
Golfgekwetter van Rob van Nuijsenburg.
11 Dec 2015
10 Dec 2015
11 Jan 2016
@Golfnl
Lee [email protected]
Ian [email protected]
Rory McIlroy is in 2016 nog beter,
dankzij betere ogen.
Caddie life!!! Where did it all go
wrong?
Look what the bastards are making
me wear...
16 Dec 2015
#10: “The most interesting stretch in
golf”
@joostluiten
Proud to be Golfer of the Year in
Holland again! Thanks for everybody
fot the support.
The Ryder Cup is headed to Italy for
the first time in 2022
Where do they put the bar codes on
these @TaylorMadeGolf bags these
days?? @joostluiten
14 Jan 2016
14 Dec 2015
@PGATour
Dave Horsey @DaveHorsey
26 Dec 2015
@gwc
OK, this is getting ridiculous now!
#shitygolfgifts
[email protected]
Is @joostluiten trendsetter/
trendvolger? Het aantal topgolfers
met baard stijgt ... http://golf.nl/
nieuws/2016/jan/1301-baard ….
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 17
Golf Digest @GolfDigest
11 Jan 2016
18 Dec 2015
GOLF DAY AND NIGHT BY FLOODLIGHT
“DOE HET LICHT EVEN AAN ALS IK GA GOLFEN”
Marga Noorman
Floodlight is een term die in de theaterwereld wordt gebruikt
en is het tegenovergestelde van spotlight en betekent: egale
belichting. Je moet het één keer in je leven meegemaakt hebben,
golfen op een gehéél verlichte baan. Want met onze druilerige
en/of koude winter in het vooruitzicht, wordt het tijd om weg
te dromen over de prachtige eerste verlichte 18-holes golfbaan
in Europa: Carya Golf Club in Belek, Turkije. Onderdeel van het
‘Regnum Resort’.
Op ieder moment van de dag kunnen golfen tot ’s avonds laat.
Bent u nieuwsgierig geworden? Of denkt u: Good night, sweet
dreams! Maar niet in bed, maar op de golfbaan.
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 18
Ach, natuurlijk kan men ‘s avonds allerlei dingen doen in de
winter, zoals: Spelletjes spelen, b.v. Monopoly, Scrabble……..
Bij vrienden of familie op bezoek gaan. In de stad hangen en
koopavonden bezoeken. Bioscoopje pikken. Feestje bouwen.
Kokkerellen, want dat is nu helemaal hot. Jezelf in de sauna
of beauty salon laten verwennen. En natuurlijk op de bank
liggen voor de televisie.
Maar niets gaat boven een ronde ‘Good Night Golf’. Slecht
slapen is géén probleem meer, je gaat gewoon ’s avonds golfen
en daarna slaap je als een marmot. Dokters en recepten voor
slaappillen kunnen de deur uit. En als golfer leef je vijf jaar
langer!
Afslaan op een verlichte drivingrange is niet meer zo
spectaculair. Zelfs ‘De Hooge Rotterdamsche’ heeft een
drivingrange met kunstlicht, zoals vele banen tegenwoordig.
Ideaal voor mensen die overdag geen tijd hebben om te
oefenen. Maar wat zou het fantastisch zijn, als er ook ’s avonds
gespeeld kon worden!
Maar om terug te komen op die spectaculaire baan met
kunstlicht, die ’s avonds en ’s nachts geheel verlicht is: ‘Golfclub
Carya’ in Belek. Geopend in november 2008 en de 18-holes
verlichte baan is vanaf 2013 in gebruik. Dus een unieke
spelerservaring. De baan is ontworpen door vijf-voudig ‘British
Open’ kampioen, de Australiër Peter Thomson (geb. 23-8-1929).
De enige speler in de 20ste eeuw, die het ‘British Open’ driemaal
achter elkaar heeft gewonnen (1954 – 1955 – 1956). Maar in
die vijftiger jaren kwamen nog niet veel Amerikaanse spelers
naar Engeland om aan ‘THE OPEN’ deel te nemen. Van 19621994 was hij president van de Australische PGA en speelde zelf
ook op de Amerikaanse PGA TOUR. (hij was clubprofessional
van ‘The Royal Melbourne Golf Club’). Carya Golf Club doet
denken aan het heide-boslandschap in Surrey (bij Londen) en
dat heeft men dan ook als voorbeeld genomen. Het is omringd
door vele eucalyptus en pijnbomen, door een drietal meren en
75 bunkers! Oefenfaciliteiten zijn: dubbelzijdige ‘state of the
art’ drivingrange, een puttinggreen van 2300 m2 en 130 meter
lang. Par 72 baan en 6571 meter. Dus met recht een: TURKISH
DELIGHT GOLFBAAN.
Wij hebben op ‘Carya’ gespeeld in oktober j.l. in de week van
‘The Turkish Airlines Open’. Om 16.00 u. hadden we een
starttijd en speelden 9-holes bij daglicht en 9-holes bij kunstlicht,
een unieke ervaring en de ballen zijn fantastisch te volgen, ook
in de rough! Toen wij om 20.00 u. klaar waren met onze ronde,
kwamen nog vier spelers de baan in voor 9-holes. Het blijkt
dus een gat in de markt en ook op ‘Golfclub Montgomerie
Maxx Royal’ heeft men onlangs verlichting aangebracht op
9-holes. De concurrentie is groot tussen de golfbanen in Turkije,
net als in Nederland. Men moet zich blijven onderscheiden en
vooral investeren!
TURKISH AIRLINES (hoofdsponsor) heeft aangekondigd, dat
de komende drie jaar (2016, 2017, 2018) het toernooi gespeeld
zal worden op ‘Golfclub Carya’. De laatste drie jaar werd het
toernooi gespeeld op ‘Golfclub Montgomerie Maxx Royal’
(golfbaanarchitect Colin Montgomerie). Het enorme prijzengeld
zal ongetwijfeld weer vele topspelers doen besluiten om af te
reizen naar dit golfparadijs. En waar door de professionals
oefenrondes bij kunstlicht gespeeld kunnen worden!
RABBITS & RANGERS 2016
Heb je baanpermissie, GVB of een
handicap tussen 36 en 54, reserveer dan
alvast de R&R avonden in je agenda. Op
de maandagavonden in de periode van
april tot september is er voor beginnende
golfers of voor hen die hun handicap
willen verbeteren de mogelijkheid om
mee te doen aan een negen holes
golfactiviteit. Onder leiding van een
ervaren golfer, die als marker fungeert,
gaan twee spelers (rabbit of ranger) op
een ontspannen wijze kennis maken met
de baan en met het spelen van golf in
club- en wedstrijdverband. Rabbits zijn
leden met baanpermissie of GVB en
Rangers zijn golfers, die gebruik maken
van onze drivingrange en op onze baan
hun golfvaardigheid willen ontwikkelen.
Op iedere R&R avond start de eerste
flight om 17.15 uur, de laatste om 18.30
uur. Na afloop van de negen holes wordt
er met de flight een drankje gedronken,
wordt de scorekaart ingevuld en kan er
van een speciaal voor deze groep bereide
maaltijd worden genoten. Als de laatste
flight binnen is, wordt snel de uitslag
bekend gemaakt en worden de prijzen
uitgereikt. Voor deelname is eenmalig
een bedrag van € 7,50 verschuldigd.
Deelnemers die geen lid zijn van de
golfclub betalen tevens een 9 holes
greenfee (eventueel in combinatie met
een maaltijd tegen een aantrekkelijke
prijs). De drankjes en de (eventuele)
gezamenlijke maaltijd na afloop van de
speelavond zijn voor eigen rekening.
Inschrijven kan via de receptie van de
golfbaan (010 5220052) tot uiterlijk drie
dagen voor de speeldatum.
Noteer de data van de gezellige R&R
avonden in je agenda: 11 en 25 april,
9 en 23 mei, 6, 20 en 27 juni, 11 en
25 juli, 8 en 22 augustus, 5 en 19
sept. Op 24 september vindt de slot­
wedstrijd plaats.
Wil je vooraf meer informatie of wil je
opgenomen worden in de maillijst van
de deelnemers, geef dit dan door aan:
Leo Vermeer ([email protected])
of Bas Zwijnenburg ([email protected]
kpnmail.nl).
Ervaren golfers die als marker de baan
mee in willen, kunnen zich ook melden!
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 19
Nicolette Zwijnenburg
ONLINE GOLF SYSTEMS
Eric Rosendaal
U heeft er waarschijnlijk niet veel van
gemerkt, maar wij hebben in december
een nieuwe (database) server laten
installeren. De oude was afgeschreven
en voldeed niet meer aan de eisen.
Gelijktijdig met deze installatie zijn ook
de diverse directories aangepast om
beter aan te sluiten op de structuur van
de interne organisatie. Iedere commissie
of afdeling van de exploitatie­
maatschappij heeft haar eigen domein
en bijbehorende beveiliging tegen
onbevoegd gebruik. Tevens zijn de
e-mail adressen aangepast, zodat ze
duidelijker zijn voor de communicatie.
Ook op het gebied van de elektriciteits­
voorziening zijn de nodige werkzaam­
heden verricht. Niet direct onze
bemoeienis, maar meedenken in
oplossingen voor nieuwe afzonderlijke
groepen heeft zeker zijn nut gehad en
moet risico’s voor uitval minimaliseren.
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 20
Bovenstaande wijzigingen zijn tot
stand gebracht met een onmisbare
inzet van Paul Mostert, die bijna
elke dag op de club aanwezig was
om e.e.a. in goede banen te leiden
en de opdrachtnemers voor fouten
te behoeden.
Wat u wel gemerkt heeft, is een release
wijziging die OnlineGolfSystems heeft
doorgevoerd in de “look and feel” van
het gehele systeem. Hiermee is bereikt
dat ook gebruikers van tablets en
smartphones een betere toegang tot het
systeem hebben. Hierbij is echter niet
alles verbeterd, want de wijziging in de
starttijden module is geen verbetering
gebleken. Wij hebben hierop veel
negatieve reacties gekregen m.b.t. de
nieuwe lay-out (zonder namen) en
functionaliteit en hebben hierover ook
contact opgenomen met OGS om de
wijziging ongedaan te maken. Zeker als
je het “bijboeken” in een flight van één
of twee personen in 2016 mogelijk wilt
maken, is het essentieel om te zien wie
er een starttijd heeft en waar nog ruimte
is om bij te boeken. Degenen die niet
willen dat hun naam en overige
persoonlijke gegevens zichtbaar zijn
voor andere leden, kunnen dat zelf via
de privacy instellingen aangeven!
website van de vereniging in de steigers
om aan te sluiten bij de vormgeving van
de golfbaan en golfschool. De inhoud
van de oude site wordt opgeschoond en
grotendeels meegenomen. Voor het
raadplegen van de ledenlijst is een
functie beschikbaar, die echter nog
geïmplementeerd moet worden.
In november zijn twee delegaties van De
Hooge Rotterdamsche op uitnodiging
van OGS naar Amersfoort geweest om
met een grote groep andere gebruikers
van hun systeem van gedachten te
wisselen over wensen en eisen . Hierbij
is een lijst met vier punten van hoge en
circa 50 punten met gemiddelde
prioriteit opgesteld. Hier zal in de
wintermaanden aan gewerkt worden,
zodat we in het voorjaar bij de start van
het seizoen weer een releasewijziging
tegemoet kunnen zien.
Januari 2016 wordt voor Marlene
een spannende maand omdat dan
voor het eerst de gehele facturatie
voor jaarkaarten, contributie en
lockerhuur gedraaid gaat worden.
Tenslotte staat een wijziging van de
CADDIE-PRAAT……….
Golfer: “Zeg caddie, denk je dat het een zonde is om
op zondag te golfen?”
Golfer: “Jij moet echt zo’n beetje de slechtste caddie
ter wereld zijn!?”
Caddie:“Zoals u spe elt is het iedere dag van de week
een zonde, meneer”.
Caddie:“Dat denk ik niet: zo’n samenloop van
omstandigheden zou wel heel erg ongelooflijk
en bizar zijn”.
Wat er zoal gebeurde in de baan
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 21
22 november 2015, wat een weer!
WEDSTRIJDCOMMISSIE
Gert Dingemanse
Het is gebruikelijk om aan het eind van het jaar of begin van
het jaar terug te kijken op het verstreken jaar en een vooruitblik
te doen naar het nieuwe jaar. Voor golfers loopt het golfjaar
niet gelijk met het kalenderjaar en zijn er zelfs veel golfers die
niet het gehele jaar doorspelen en dan dus spreken over het
golfseizoen. In dit stukje wil ik terugkijken / vooruitblikken als
wedstrijdcommissie op het golfjaar, lopend van 1 april t/m 31
maart. Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we als
wedstrijdcommissie tevreden zijn. We hebben op 64
weekenddagen wedstrijden voor u georganiseerd, 24 qualifying
en 40 niet qualifying, waarvan 22 in de periode dat de baan
niet-qualifying was.
Wedstrijdcommissie
Een paar wisselingen binnen de wedstrijdcommissie: Anneke
Westerink, Arianne Schaap en Jeroen Janssens zijn gestopt. Ab
van der Knaap, Reinier Kok en Donna de Boer zijn de nieuwe
commissieleden.
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 22
Nieuwe spelvormen
Afgelopen jaar hebben we wederom een paar nieuwe spelvormen geïntroduceerd die zeer positief zijn ontvangen en dus ook
komend jaar zeker terugkomen op de agenda.
O.a. ‘Wat Wordt De Kleur’, waarbij het resultaat van de gespeelde hole bepalend was voor de volgende teebox en de ‘Twee in
Een’, waarbij in de eerste lus Strokeplay wordt gespeeld en in
de tweede lus Stableford. Dit heeft een extra vrolijk tintje gegeven aan het spelen in de wintermaanden.
De tweede editie van de ‘Battle of the Sexes’,waar we over de
dag verdeeld 3 x 9 holes gespeeld hebben in onze tweede lus
(10 t/m 18), is dit jaar gewonnen door de dames. Gelijke stand
dus na twee jaar competitie. Noteer alvast 7 augustus in de
agenda, editie 2016 van deze ‘Battle of the Sexes’.
De ‘Luilak’, de wedstrijd voor de vroege vogels onder ons, zal
dit jaar worden gespeeld op zaterdag 14 mei. We starten dan
om 7.00 u. (shotgun), om vervolgens 9 holes (10 t/m 18) te spelen en rond 10.00 u. tijdens een gezamenlijk ontbijt/brunch na
te praten en de prijzen te verdelen. Vanwege de 9 holes is de
bezetting bepaald op maximaal 54 spelers. Wees er dus snel bij,
inschrijving opent op 23 april!
Clubkampioenschappen
In 2015 hebben alle clubkampioenschappen op de kalender
gestaan. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk leden deel te
laten nemen aan de clubkampioenschappen door op zaterdag
één ronde te spelen en op zondag twee rondes. Omdat het
gebruikelijk is dat de spelers met de beste resultaten na twee
rondes als laatsten starten in de finaleronde heeft dat de nodige stress opgeleverd. Voor 2016 is er een wijziging voor de CK
Strokeplay. Iedereen speelt op zaterdag twee rondes in dezelfde startvolgorde, op zondag één finaleronde voor de besten uit
die twee rondes, waarbij de besten als laatste starten. De CK
Matchplay zal op dezelfde manier gespeeld worden als in voorgaande jaren, een aantal voorrondes en de finale in één weekend. De CK Tegen Par zal dit jaar over twee rondes worden
gespeeld, op zaterdag twee rondes in dezelfde startvolgorde.
Resultaat van beide rondes is tevens eindresultaat.
Data:
CK Strokeplay:
zaterdag 28 mei en zondag 29 mei
CK Tegen Par:
zaterdag 2 juli
CK Matchplay:zaterdag 3 september en
zondag 4 september
Beide categorieën (A en BCD) op één dag, dit is ons als wedstrijdcommissie goed bevallen. Echter op verzoek vanuit het
bestuur op verschillende dagen.
Data van de Monthly Medals in 2016:
Monthly Medal A:4/6 - 25/6 - 24/7 - 21/8 - 17/9
(strokeplay)
Monthly Medal B/C/D: 21/5 - 19/6 - 16/7 - 6/8 - 11/9
(stableford)
Vervolgens wordt op 2 oktober The Last Chance gespeeld
waarbij alle categorieën een gezamenlijke afsluitende
Monthly Medal spelen.
Sedert de introductie van de spelvorm ‘Eclectic’ over alle ronden
van de wintercompetitie is het animo zeer groot. Zelfs zo groot,
dat het aantal spelers groter is dan het aantal beschikbare starttijden, met als gevolg een volle inschrijflijst en reservespelers.
Een halfuurtje extra levert dan spelers op die met een zaklamp
binnenkomen. Nogmaals het verzoek om bij scores van twee
boven (netto) par de bal op te rapen en hiermee te zorgen voor
een snelle doorstroming. Om iedereen de gelegenheid te geven
geen 10 kansen komend jaar maar 11 wintercompetitie wedstrijden.
Wedstrijdkalender / OGS
Alle voorzitters zijn vooraf geïnformeerd over wensen en eisen
vanuit het bestuur/de baan met betrekking tot invulling van
de kalender 2016/2017. Vervolgens zijn alle wensen en ideeën
vanuit de commissies bij elkaar geveegd, worden belangrijke
data uit de NGF kalender bekeken, wensen en eisen van de baan
meegenomen en komen we tot een eerste versie van de
kalender. Deze is beoordeeld door het bestuur en de baan en
op enig moment is er dan een definitieve kalender. Ook dit jaar
waren we er snel uit, nagenoeg alle wensen vanuit de commissies zijn overgenomen en we hebben wederom een mooie
gevulde golfkalender. Op moment van schrijven worden de
wedstrijden ingevoerd in Online Golf Systems. Blader eens rustig
door de maanden en noteer alvast de voor u belangrijke data
in de agenda.
Tot slot
Graag horen wij als commissie(s) van u hoe u e.e.a. heeft beleefd.
Suggesties voor de kalender blijven welkom en als die al niet
tijdens het lopende seizoen worden opgepakt, dan is het toch
mogelijk om deze volgend jaar mee te nemen.
In het golfjaar 2016/2017 wordt er voor u door alle commissies
bij elkaar op 257 dagen iets georganiseerd. Wij hopen dus op
een seizoen met mooi golfweer, druk bezette wedstrijden en
veel publiek bij de prijsuitreikingen, veel handicapverbeteringen
en niet te vergeten: Vele sportieve uren in de baan en gezellige
uurtjes op het terras en in het clubhuis.
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 23
Wintercompetitie
LADIES NIGHT 2016
Ben jij één van de vrouwelijke golfleden en heb je zin in een leuke negen holes golf-woensdagavond in de periode van
april t/m september? Dan behoor jij tot deze doelgroep en dan zijn de Ladies Night golfavonden iets voor jou!
Eens in de veertien dagen op woensdagavond kun je meedoen. Inschrijving verloopt via het ‘Online Golf Systeem’ en de
indeling van de flights gebeurt op de avond zelf, op basis van binnenkomst. De flights starten tussen 17.15 u. en 18.30 u.
Op de eerste twee avonden en de laatste avond zijn de starttijden tussen 17.00 u. en 18.15 u.
Wil jij deze gezellige avonden in 2016 niet missen, zet dan alvast deze data in je agenda: 6 en 20 april, 4 en 18 mei, 1 en
15 en 29 juni, 13 en 27 juli, 10 en 24 augustus en 7 september.
Het seizoen wordt afgesloten met een gezellig diner, waarbij de overall-prijswinnares bekend gemaakt zal worden..Haar
naam krijgt een plek op de ‘theepot’. Het seizoen 2015 werd gewonnen door Ellen van der Waa.
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 24
Wil jij deelnemen aan de woensdagavonden en sta je nog niet op de deelnemerslijst? Meld je dan aan bij: Eveline Luger
([email protected]) of Nicolette Zwijnenburg ([email protected])
KERSTWEDSTRIJD DAMES
Miep van Nieuwland
De maand december gaat de boeken in als te warm, maar ook
erg nat. Dat kun je op de baan heel goed merken, omdat het
lijkt alsof de grond beweegt op sommige stukken. Heel
bedrieglijk, omdat je het water niet ziet, terwijl het er wel is.
En zo kwam 15 december, onze Kerstwedstrijd, er aan. Het weer
liet zich van de beste kant zien, geen regen en ook geen wind.
Je ging van huis en je wist niet goed wat je aan moest trekken.
Dan maar iets te veel, je kunt het onderweg toch uittrekken,
wat ook gebeurde. Het was een wedstrijd over 9 holes met een
kerstbal die dubbel telde en voor het binnen brengen van de
bal nog een bonus. Ik zat in een flight met Gerda en Ria. Op
elke hole probeerden we te doen alsof we een konijn konden
winnen en zo stimuleerden we elkaar ook. Als we met een hole
wat extra punten scoorden, zou dat konijn vast een kalkoen
worden! Zo met elkaar dollend, maakten we er een leuke
wedstrijd van. Maar wat was het zwaar lopen. We waren blij
dat we maar 9 holes hoefden te spelen. De kerstbal hadden we
niet verloren, dus de bonus hadden we verdiend. Bij de uitslagen
hoorden we dat we eerste waren geworden, maar denk nou
niet dat we alles goed hebben gedaan, want er ging ook veel
mis. Maar dat zal bij de anderen dan ook wel gebeurd zijn. Na
de wedstrijd kwam de kerstlunch met 46 dames, haast het
dubbele van wat er in de baan liep. Wij denken dat de
thuisblijvers verkeerd hebben gekozen, want het was een feest
om buiten te lopen. Wij kregen een high wine, heel feestelijk
en verrassend en verrukkelijk van smaak. (commissie goed
gedaan). Natuurlijk zoals elk jaar werd er gezongen. De teksten
van de liederen lagen op tafel, dus met een koor van 47 kelen
klonk het als lieflijk Engelengezang. Wij kijken hier met plezier
op terug.
KERSTVIERING DAMES
Als het kalenderjaar bijna verstreken is en de golfactiviteiten op een lager pitje staan,
dan ontvangen de dames die in de loop van het jaar op de damesdag meespeelden,
een uitnodiging om zich in te schrijven voor de speciale activiteiten in december. Het
ging dit keer om een tweetal bijzondere wedstrijden, de Pietenwedstrijd en de
Kerstwedstrijd en om deelname aan de Kerstlunch. Vooral het laatste evenement is
ieder jaar een speciale gelegenheid, waarvoor gelukkig veel animo is en waarvoor
iedereen haar beste beentje voorzet. Voor ons als commissie was het heel fijn, dat er
ook nu een goede respons kwam en dat wel 47 dames zich ingeschreven hadden.
Ruimschoots voor de bewuste dag komen
al een aantal dames, die goed bij stem
zijn, bij elkaar om onder leiding van Gerry
Betz enkele kerstliedjes in te studeren.
Met muzikale ondersteuning van Yin
Biemond op de piano klinkt ons gelegenheidskoor uit de kunst! In overleg met de
keuken wordt bepaald waaruit de lunch
zal bestaan. Laura Davidson opperde het
idee om een maaltijd samen te stellen uit
diverse kleine hapjes. Daniël van Wijk
kreeg op zijn eerste werkdagbij onze club
als manager van de Brasserie te maken
met ons voortvarende commissielid.
En dan breekt de dag aan en blijken we
het te treffen met het weer en met de
baan. Terugkijkend was de vijftiende
december één van de weinige dagen in
die periode waarop er op meer dan negen
holes gespeeld kon worden. Dat de ballen
soms ondergronds gingen kon de pret
niet drukken. We speelden als driebal en
bij het noteren van de score hoefden we
alleen de twee beste stablefordscores op
te tellen. Daarnaast was er een speciaal
gedecoreerde kerstgolfbal in het spel, die
voor een verdubbeling van de punten kon
zorgen. De negen flights begonnen vanaf
hole 17 en vanaf hole 10 en speelden
negen holes. Vanaf een uur of twaalf arriveren ook de dames, die uitsluitend voor
de lunch komen. Als de golfsters terugkeren na de wedstrijd is er nog tijd om de
modder weg te poetsen en het tenue aan
te passen, want de tafeltjes in het restaurant staan al feestelijk gedekt. De kerstlunch kan beginnen. Daniël heeft met de
keukenbrigade een keur aan voortreffelijke ‘snoeperijen’ weten te bereiden, die,
met oog voor de presentatie, keurig
geserveerd worden door de vriendelijke
dames en heren van de bediening. Er worden zelfs diverse bijpassende wijnen in
passende hoeveelheden geschonken.
Onze dames genieten met volle teugen!
Tussen de vele ‘gangen’ door treedt ons
koor op en aan de meeste tafels wordt
meegezongen.
Er is aandacht voor vier dames die hun
lidmaatschap na vele jaren beëindigen:
Ursula van Blankenstein, Sien Buisman,
Nellie van Herk en Gonny Haarsma. Ook
de uitslag van de wedstrijd wordt bekend
gemaakt. Het team dat als eerste eindigde bestond uit Ria Hulsthoff, Miep van
Nieuwland en Gerda Bos. De tweede
plaats was voor het team met Benedicte
Hermans, Marga Noorman en Gerry Betz.
Als de lunch bijna teneinde loopt worden
de dames van de commissie vriendelijk
toegesproken door Hannie Groeneveld,
die ons uit naam van alle dames bedankt
voor de inspanningen van het afgelopen
jaar. Samen met Marianne Janssen heeft
ze gezorgd voor schitterend opgemaakte
manden voor de verraste commissieleden.
Terwijl de koffie als afronding van onze
feestelijke lunch geserveerd wordt, begint
het buiten al te schemeren. Er klinken
complimenten voor het team in de keuken, dat alle gerechten zelf bereid had en
voor de bediening die heel wat loopwerk
te verrichten had om alles uit te serveren.
Kortom, we kunnen terugkijken op een
feestelijke, succesvolle kerstviering!
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 25
Elize Hammer
JEUGD WINTERGOLFLESSEN
DE EERSTE REGELLES
Jeroen ten Berg
De jeugd is sinds begin januari begonnen aan de winterlessen onder leiding van onze
pro’s Leonard en Jan. Deze lessen worden extra gegeven aan de jeugdleden die ook
de reguliere (woensdag of zondag) weeklessen volgen en tijdens de winterstop met
golf bezig willen blijven. Dit jaar zijn er veel kinderen die de winterlessen volgen.
Tijdens de winterlessen wordt afwisselend om de week een techniek- of regelles
gegeven.
Regelles
“Wat is dat?” hoor je sommige kinderen vragen. Vandaag tijdens de eerste
regelles wordt alles meteen duidelijk.
Speciaal voor de jeugd heeft onze
eigen Erik van der Does een zeer interactief en praktisch lesprogramma
opgesteld.
Samen met de jeugd is hij de baan
ingegaan om de regels met hen door
te nemen. De golfclubs kunnen vandaag in de tas blijven. Zoals ook uit de
foto’s blijkt, vonden de jongens en
meisjes het soms wel wat koud. Er lag
zelfs ijs op de fairways en in de bunkers, zagen ze. De baan was vandaag
dan ook gesloten. Het voordeel hiervan
was dat Erik rustig met hen over hole
17 en 18 kon lopen en elke keer wat
kon vertellen.
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 26
Interactie
Bij het geven van regelles aan kinderen
vindt Erik het erg belangrijk om interactie met de kinderen te hebben. Hij
stelt hun daarom geregeld vragen. Op
de afslagplaats van de 17de begint het
meteen goed. “Weten jullie waar je
moet gaan staan als je vriend(in)
afslaat? Ga bij jeugdcoach Jeroen
staan, als je denkt dat je naast de
afslagplaats moet staan, of bij de ballenemmer, als je denkt dat je achterop
de afslagplaats moet staan”. En ja hoor,
ongeveer de helft gaat naar de ballenemmer en de andere helft gaat bij
Jeroen staan. Na afloop geeft Erik het
antwoord (naast de afslagplaats) en
legt hij uit, waarom de regel zo luidt.
Iedereen die het goede antwoord heeft
gegeven, mag vervolgens een gele bal
uit de ballenemmer pakken.
Doel van de regellessen
Waar voor volwassenen een regelexamen wordt afgenomen, is er voor de
jeugd tot 14 jaar een aangepast programma. Het programma bestaat uit
een aantal regellessen en een hand-out
met de behandelde stof aan het einde
van elke les. Tijdens de lessen komen
Conclusie
Na de eerste les valt op dat de kinderen het leuk vinden. Dat de jeugd veel
gele ballen heeft gewonnen, geeft aan
dat ze al best wat regels kennen. Het
is mooi om te zien hoe Erik de jeugd
door zijn manier van lesgeven bij de
les weet te houden. Al met al een
geslaagde eerste les.
OOK INTERESSE IN JEUGDGOLF?
Het is opmerkelijk hoe groot de nieuwe aanwas van jonge golfers bij ‘De Hooge
Rotterdamsche’ de afgelopen tijd is. Tegen de landelijke trend in groeit bij ons
het jeugdgolf. Toch is er altijd ruimte voor meer kinderen. Zijn jouw (klein)
kinderen misschien te porren voor een gratis golf proefles? Ze kunnen op
zondag of woensdag bij de bestaande groepen aansluiten. Neem voor meer
informatie contact op met de receptie van De Hooge Rotterdamsche. Zij brengen
je graag in contact met de leden van de jeugdcommissie.
Jeroen ten Berg
CADDIE-PRAAT……….
Golfer: “Dit is de slechtste baan waar ik ooit heb
gespeeld!”
Golfer: “Ik wil mijn halve set completer maken, welke
stok zal ik er als eerste bijkopen?”
Caddie:“Dit is geen golfbaan, die hebben we een
uurtje geleden al verlaten, meneer”.
Caddie:“Wat dacht u van een water-ballen-hengel,
meneer”.
NOVEMBER 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 27
de gedrags- en golfregels aan bod. De
lessen worden zoveel mogelijk buiten,
in de baan gegeven.
COMMITTED TO GREEN
HOERA, DE TJIFTJAF IS ER...
Jan Vreeburg
Hoe de winter is geweest kan ik op het moment van dit schrijven nog niet weten. Ik vermoed dat het weinig gaat voorstellen, maar ik kan er natuurlijk behoorlijk naast zitten. Een paar
jaar geleden in 2009 hadden wij na een zachte november en
december een relatief koude winter. Naar aanleiding van een
nieuwsbericht over de sterfte onder ijsvogels in die winter,
schreef Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch
Museum in Rotterdam:
“Geneuzel, dit is geen nieuwsbericht waard, want het is nor­
maal dat een paar weken vorst slachtoffers maakt onder vogels
die van voedsel in open water afhankelijk zijn. Ook geen
nieuws, maar wel prettig om te weten: de eerste trekvogels
die in Afrika overwinterd hebben zijn weer terug. Overal is de
tjiftjaf te horen. Voor mij een teken dat de lente begonnen is.
Hoera!”
schreef jarenlang brieven over wat hij waarnam, aan twee
vrienden. Zijn brieven zijn in 1789 in boekvorm uitgegeven
onder de titel “The Natural History and Antiquities of Selborne”.
Het boek wordt tot op de dag van vandaag in Engeland gelezen en is rond 300 keer uitgegeven. White schrijft dat hij de
tjiftjaf en de fitis goed kent, maar dat hij nummer drie, de
fluiter, nog niet in handen heeft gekregen.White vermeldt niet
hoe hij de eerste twee vogels bemachtigd heeft. Maar het is
vrijwel zeker, dat er een geweer aan te pas gekomen is, want
hij schrijft dat hij op zeker moment een vogel in het vizier
krijgt, waarvan hij vermoedt dat het de fluiter is. Hij raakt
daardoor zo opge­wonden dat hij zijn zenuwen niet de baas
kan en mis schiet.
En zo is het. Afhankelijk van het weer komt de tjiftjaf als eerste
trekvogel terug. Je hoeft geen vogelkenner te zijn om aan het
simpele liedje van de tjiftjaf te horen, dat hij er is, want hij zingt
min of meer tweetonig. Zo’n tien tot twintig seconden achter
elkaar: “tjif tjaf, tjif tjaf, tjif tjaf”. Om het vogeltje te herkennen
aan zijn uiterlijk is een ander verhaal, omdat het diertje heel
sterk lijkt op de fitis en een ander vogeltje,de fluiter.
Gilbert White, de naamgever van de tjiftjaf.
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 28
Jacques P. Thijsse schrijft in zijn boek: Het vogeljaar, tweede
druk 1913.
“Dat nog niet zo lang geleden de wetenschap de fitis, de tjiftjaf en de fluiter over één kam schoor’.Hij zegt vervolgens: ‘Een
wandelaar, een onsterfelijke wandelaar Gilbert White, heeft
ze onderscheiden, het eerst door hun zang, later door vergelijking van lichaamsbouw en gevederte. Bij die gelegenheid
heeft toen de tjiftjaf zijn naam ‘chiffchaff’ gekregen, dien wij
hebben overgenomen. Zijn Hollandsche naam is Tierentijntje”.
Gilbert White (1720-1793), was predikant en woonde het grootste deel van zijn leven in het plaatsje Selborne, dat ongeveer
80 km ten zuidwesten van Londen ligt. White stond in de traditie van Engelse predikanten, die door bestudering van de
natuur Gods schepping in al zijn grootsheid wilde doorgronden.
Maar waarschijnlijk speelde ook een van huis uit meegekregen
interesse mee Hij was de oudste in een gezin van acht kinderen,
van wie er verschillende ook een natuur­weten­schappelijke
belangstelling hadden. Zijn broer Benjamin was een belangrijke uitgever van natuurhistorische boeken, terwijl twee andere broers natuurhistorisch onderzoek deden en een zus
getrouwd was met een meteoroloog.
White wandelde dagelijks in de omgeving van Selborne en
Een vogelaar in vervlogen tijden
Thijsse heeft over het toenmalig gebruik van geweren bij
natuurstudie een nuchtere mening:
“Intusschen moogt ge op die menschen met geweren niet laag
neerzien. Als er nooit vogels gevangen of geschoten waren,
dan zouden wij er maar bitter weinig van weten; ik kan u uit
eigen jeugdige ervaring verzekeren, dat ge zonder boeken en
zonder hulpmiddelen maar heel weinig kunt uitrichten en zeer
langzaam vordert…. Zij beschikten niet over onze verkeers­
middelen en onze prachtige verrekijkers, als ze vandaag een
vogel zagen, dan konden ze vaak niet wachten tot morgen,
om er wat dichter bij te komen, als ze verschil zagen in houding
en manieren, hadden ze geen kijker bij de hand, om de veertjes
te onderscheiden en bovenal, ze moesten overtuigen en
bewijzen. Daarom moesten en moeten nog enkele vogellevens
opgeofferd worden, enkele van de millioenen, maar die
millioenen worden daardoor bekend en de lievelingen van de
menschheid”.
zanggebroeders uit het woud,
met uw talen duizendvoud:
gij, die kwinkt en gij die kwedelt,
gij, die schuifelt en die veelt,
gij, die neuriet en gij die tiert,
gij, die piept en tiereliert,
gij, die wistelt en die teutert,
gij, die knotert en die kneutert,
Volop aanwezig.
Op onze golfbaan zijn de tjiftjaf (6-9 gram) en de fitis (8-11
gram) goed vertegenwoordigd. Rond half maart arriveren uit
gebieden rond de Middellandse Zee eerst de mannelijke tjiftjaffen. Zij bezetten een territorium en bakenen dat af met hun
zang. De vrouwtjes komen wat later en laten zich maar al te
graag inpalmen door mannetjes, waarvan de zang hen bekoort.
Het tjiftjaf paartje bouwt het nest laag in de struiken, of soms
op de grond. In het nestje worden vijf tot zeven eieren gelegd.
De officiele naam van de tjiftjaf is Phylloscopus Collybita, wat
letterlijk betekent bladkijker met een zang, die lijkt op rinkelende munten. Bladkijker is zeer toepasselijk want de vogel
speurt bedrijvig van tak naar tak springend, tussen de blaadjes
naar insecten. Het aantal broedparen ligt in Nederland rond
de 500.000, geen gevaar voor uitsterven dus. De fitis arriveert
zo’n twee weken later vanuit tropisch Afrika. De vogels maken
hun goed verborgen nesten als regel op de grond. De vogel is
gemakkelijk te onderscheiden van de tjiftjaf door zijn zang.
Het is een welluidend, wat sentimenteel liedje. De tjiftjaf en
de fitis zijn zustersoorten, dat wil zeggen dat er geen andere
vogel meer aan hen verwant is. Zij hebben drie tot vier miljoen
jaar geleden een gemeenschappelijke voorouder gehad en zijn
sindsdien met uitzondering van de zang, maar weinig van
elkaar gaan verschillen. Er zijn zelfs jongen beschreven, voortgekomen uit een paring van een tjiftjaf en de fitis. Als alles
gaat zoals het al eeuwen het geval is, zullen wij op onze golfbaan deze lente en zomer weer verblijd worden met het voortdurende “ge-tjiftjaf” en ander vogelgezang. Om alvast in de
stemming te komen tot besluit, een stukje uit een lang gedicht
van Guido Gezelle:
gij, die wispelt en die fluit,
gij, die tjilpt en tureluit,
gij, die etc, etc……
De Fitis
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 29
De Tjiftjaf
DE MILITAIRE WERELDSPELEN
IN ZUID KOREA
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 30
Ed Schelkers
Er zijn niet voldoende woorden en foto’s om een goed beeld te
geven van mijn verblijf in Zuid-Korea. Daar vonden begin
oktober 2015 de ‘6th Military World Games’ plaats. De Militaire
Wereldspelen zijn het grootste militaire sportevenement ter
wereld en vinden één keer in de vier jaar plaats. Na de
Olympische Spelen is dit het grootste sportevenement van de
wereld; 8700 deelnemers, 117 verschillende landen en 30
verschillende sporten.
De Nederlandse delegatie bestond uit zo’n 120 mannen en
vrouwen die oa. mee hebben gedaan aan judo, golf,
vrouwenvoetbal, atletiek en wielrennen.
Nu golf een Olympische sport is geworden, is deze sport ook
voor het eerst onderdeel van de militaire wereldspelen. Na de
acht kwalificatieronden was de militaire selectie een feit, zes
heren en twee dames hadden zich voor de militaire wereldspelen
in Korea gekwalificeerd. Na een lange reis van 30 uur kwamen
we aan in het atletendorp in Mungyeong. Dit dorp was het
kleinste van de drie atletendorpen en had plaats voor 1500
atleten. Het was net een grote camping met een hele grote
eetzaal.
Op vrijdag 2 oktober 2015 vond een vier uur durende
openingsceremonie plaats in het Main Stadium (25000 mensen)
in Mungyeong. Een wervelende en indrukwekkende show
kleedde de officiële openingshandelingen op een onvergetelijke
manier aan. Zowel in het stadion waar de opening zich afspeelde
als daarboven, was het een enorm spektakel. Vliegshows met
straaljagers en helikopters en een groot vuurwerk. In het stadion
zelf de landenparade, vlagceremonies en de eed en toespraken
die bij zo’n evenement horen. Zuid Korea liet het mooiste zien
van de eigen cultuur en uit de eigen militaire gelederen.
waterpartijen waren vervelend en de ravijnen waren diep. Ik
ben dan ook wel een paar ballen kwijtgeraakt die week. Zo sla
je op hole 10 af (par 5van 520 meter), waarbij de eerste afslag
over het ravijn een afstand van 205 meter moet hebben. Op
hole 2 (par 3, 180 m) met een hoogteverschil van zo’n 40 m,
rondom de green, water en out of bounds. Op hole 3 (par 5,
510 m), staat op 10 meter boven de hole een speler (zie foto),
die zijn tweede slag op de heuvel heeft geslagen. Hij besluit de
bal toch te spelen en slaat de bal van 150 meter prachtig op de
green.
Uiteindelijk is ons team als 12e van de 16 (landenteams)
geëindigd. Zelf heb ik drie van de vier scores voor het team
kunnen leveren en ben redelijk tevreden over mijn prestaties
(kan altijd beter). Wat wel duidelijk werd, is dat veel landen
professionele golfers in het team hadden. De individuele
winnaar won met -6 en speelt volgend jaar op de USPGA-tour.
Korea won het landenklassement met 4 pro’s in het team. Toch
mocht dat onze pret niet drukken; het was een prachtig
toernooi en we kregen toch nog een prijs en dat was de fair
play cup.
De dag na het toernooi zijn we nog gaan kijken naar de ‘grote
jongens’. In Seoel werd nl ‘The ‘Presidents Cup’ gespeeld (Een
Amerikaans team van golfprofessionals speelt tegen een
internationaal team van golfprofessionals, waarin géén
Europese spelers zitten). Ook weer een mooie ervaring. De
wereldspelen werden afgesloten met een grote show, waar
China als volgende gastland (2019) ook een grote rol had.
Kortom we hebben weer een doel om naar toe te werken!
De wedstrijd bestond uit vier wedstrijdronden strokeplay en
was een landenwedstrijd, maar had ook een individueel
klassement. Per dag golden de beste vier van de zes scores. De
drivingrange was een grote kooi die aan het einde omhoog
loopt zodat alle golfballen vanzelf terug rollen en via een goot
weer in de ballenmachine terecht komen. Een mooi concept,
misschien wat voor ons? Wij speelden op de ‘Top Bliss Golf- en
Countryclub’ en ik kan wel zeggen, dat het de moeilijkste baan
was waar ik ooit op heb gespeeld; op meerdere plaatsen is de
baan out of bounds. Dan sta je op een gegeven moment niet
echt rustig meer op de teebox, zeker niet als je op dat moment
wat afzwaaiers hebt gehad. Eigenlijk kwam het er op neer dat
een afzwaaier out of bounds was. De fairways waren smal, de
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 31
EN DAN NATUURLIJK HET GOLFEN
MIJN AVONTUUR VAN 2016:
TOUR FOR LIFE
Danny Fiere
Vele leden zullen mij van naam of gezicht wel kennen. Ik ben
sinds een jaar of tien lid van deze club en ben veelvuldig van
de partij op Maandbekers of op Clubkampioenschappen. Sinds
twee jaar ben ik captain van ons vlaggenschip, Heren 1. Mijn
golfcarrière verloopt voorspoedig, inmiddels heb ik handicap
5,5 en ik heb er ook enorm veel plezier in. Wij zijn momenteel
druk aan het trainen met Heren 1; op de woensdag op de
drivingrange en om de week les bij Leonard en Jan. Ook spelen
wij onderling de nodige oefenrondes. Daarnaast hebben wij dit
jaar zelfs wekelijks een fysieke training op vrijdagavond in de
sportschool… het moet niet gekker worden!
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 32
Toch zal het golfseizoen er dit jaar voor mij, vooral na afloop
van de competitie, anders uitzien dan voorheen. De nadruk
in 2016 ligt voor mij op wielrennen en niet op golfen, en wel
hierom...
We spreken 7 januari 2015, de dag waarop de wereld in shock
was, wegens de aanslagen op ‘Charly Hebdo’ in Parijs. Op die
dag waren wij in het Erasmus MC omdat mijn vrouw een
afspraak had bij de gynaecoloog. De verwachting was, dat
we daar zouden horen dat ze een cyste had in haar buik, iets
waar ze eerder al eens aan was geopereerd. Dit bleek helaas
niet het geval te zijn. De arts vertelde ons dat er sprake was
van een liposarcoom, een zeer zeldzame vorm van kanker in
de buikholte. Van ‘Charly Hebdo’ hebben wij die dag verder
niets meer meegekregen… Onze wereld stond volledig op
z’n kop. Gelukkig bleek na wat onderzoeken, dat er een
behandeling mogelijk was en hebben de artsen haar in
februari succesvol kunnen opereren. Nu gaat het best goed
en hopen en bidden we, dat deze vreselijke ziekte niet
terugkomt. Tijdens de periode dat Lisette in de ‘Daniel den
Hoed’ kliniek (onderdeel van het Erasmus MC) werd verpleegd,
kwam ik er dagelijks. Daar zag ik de aankondiging hangen
van ‘Tour for Life’, een soort ‘Alpe d’Huzes’, veel kleinschaliger,
maar ook veel zwaarder, omdat het acht dagen achtereen is.
Tot voor kort pronkte er aan de gevel van het Erasmus MC
een levensgroot doek van ‘Tour for Life’. Ik zag het niet zitten
om dit project in 2015 op te pakken, eerst maar eens bijkomen
van de eerste schrik en weer een beetje tot onszelf komen.
Maar dit jaar is er weer een editie en daar heb ik me voor
ingeschreven. Ik ga dus van 28 augustus tot en met 4
september deelnemen aan een wielertocht, waarin ik van
Bardonecchia in Italië, over de Alpen, de Vogezen en de
Ardennen naar Rotterdam zal gaan fietsen. Een tocht van
ruim 1.400 km en 17.000 hoogtemeters, met als doel om geld
in te zamelen voor de ‘Daniel den Hoed’kliniek. Met dit geld
wordt onderzoek gedaan naar ‘personalised medicine’, zeg
maar, een behandeling op maat. Het moge duidelijk zijn dat
dit doel mij zeer aanspreekt. Helaas staat ons verhaal niet op
zichzelf, er zijn heel veel mensen die zelf of in hun naaste
omgeving dagelijks te maken hebben met kanker. Op deze
manier wil ik mijn bijdrage leveren om genezing dichterbij
te brengen. Als jullie mij komend jaar dus wat minder op de
golfbaan zien en wat vaker op de racefiets, dan weten jullie
de reden. En als ik beloof alles te geven, willen jullie dan ook
iets geven? Ik zou het namelijk erg waarderen, als er mensen
zijn die mijn ‘Tour for Life’ project willen sponsoren. Dat mag
natuurlijk persoonlijk, maar mochten er leden zijn die me
zakelijk willen sponsoren, dan bestaat er ook de mogelijkheid
om een factuur te sturen.
Sponsoren kan via www.tourforlife.nl/danny-fiere of stuur
een mailtje naar [email protected] Natuurlijk mag het ook
contant , dan zorg ik dat het op de juiste plek terecht komt.
Alvast bedankt voor het lezen van mijn verhaal en we zien
elkaar vast nog wel terug op de baan. Maar voor een
trainingsrondje op de fiets ben ik ook zeker in...
GROWING OLD GRACEFULLY...NOT !
When I reached 65 I decided to go on a one man crusade to
prove that we didn’t just have to accept the ageing process
without a struggle, and that with a little application we can
do a lot to improve the quality of our lives and as a nice
bonus our golf games. In this article I thought I would share
with you what I’ve discovered on my quest over the last 2
years. Don’t worry, you don’t have to go to the stupid lengths
I do and climb mountains in Africa or play squash
against 30 year younger opponents!
Around 5 years ago I started to wear glasses for
the first time - until I came across the Bates
Method . Essentially this is a series of short exercises which tone up the eye muscles again. I
found the exercises on YouTube - along
with a short film called “Yoga for the
Eyes“ - a similar principle but shorter
and simpler. Now I can read my
Volkskrant without glasses and find
a lot of golf balls!
The ageing process affects us all
physically in terms of loss of flexibility, speed and strength and I
tackled this in 3 ways:
1. Yoga/Pilates - I now do 2 Yoga
sessions per week and the improvement in my flexibility and stretching has really surprised me. It
makes walking and moving generally easier, and my backswing has
got longer giving me a bit more
power too. Pilates, with its strengthening of the core muscles, will have similar benefits. I’m sure I’ll be much less
vulnerable to injuries too.
2. It is possible to increase your swing
speed again, using a method called
Overspeed training - the principle behind
this is training both your fast twitch muscles
and ( equally importantly ) your brain by swinging
a club which is 12-15% lighter than your driver as
fast as you physically can. One or two ses­sions per
week max to allow the muscles to recover and
you’re good to go. Our recently arrived clubfitter
Anthony Morgan knows all about this and can
make you up the necessary implement.
3. I had never lifted a weight in my life, and the
thought of going to a sportschool would have hor-
rified me - all those hours sweating away on a bike - until I
came across the Fit20 (www.fit20.nl) people while they were
sponsoring some of our events. After my free trial lesson I
was immediately sold and am feeling enormous benefits
both physically and mentally - only 20 minutes per week, no
need for sports clothing - I’m now 70% stronger than I was
18 months ago ! Not cheap by any means, but our health is
not something we should be economising on.
Behind all this is the importance of a healthy diet and
lifestyle generally. Far too much has already been
written by much better qualified people than me,
so I will only add 2 ideas from my own experience:
1. Several years ago I switched to a Paleo or socalled “ Caveman “ lifestyle - the idea behind
this is that over our 2 million years existence as “ homo sapiens “ we are genetically designed to be hunter gatherers,
both in terms of what we eat and also
what exercise we take. If we go back
say 25,000 years, pre-farming, we didn’t eat grains or dairy, only meat,
fish, fruit, vegetables, nuts, seeds
and eggs. Now I don’t eat bread,
cereals, pasta and milk and I have
never felt better. My energy levels are
more stable, I sleep better and I’ve definitely lost some body fat.
2. A couple of times a week I practice what
is called Intermittent Fasting - I skip breakfast altogether and don’t eat until noon.
The theory is that by giving your digestive
system a rest for a few hours it allows the
body to detox itself of all the toxins
and rubbish that has built up inside. You
might feel some hunger pangs but they’ll quickly pass. I do this regularly when playing on
Herendag or Seniorendag and feel so much sharper mentally too.
One final point to watch out for - relaxing
over those “ wijntjes “ after the round,
be careful not to go too far - there’s
a lot of sugar in them and that way
lies diabetes. Moderation in all
things!
“Live long and Prosper“
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 33
David Young
WIE WON...
Foursome, 26 september
1. Hans en Tilly Nolten
2. Richard Weij en Rob van Nuijsenburg
3. Ab van der Knaap en Herman Jonkman
MM BCD, 3 oktober
1. Kees van den Berg
2. Donna de Boer
3. Harry van Heesewijk
MM A, 3 oktober
1. Ger Reckweg
2. Richard Weij
3. Lotte Hoekstra
Bestuur en Commissiedag, 18 oktober
1. Bas Zwijnenburg
2. Robert Meijn
3. Ed Schelkers
Jachttrofee, 24 oktober
1. Ben Ranshuysen
2. Erik Esveld
3. Ed de Wolf
Vin Nouveau, 8 november
Heren:
1. Ab van der Knaap
2. Michel Willemstein
Dames:
1. Nicolette Zwijnenburg
2. Marja Reuver
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 34
Mulligan, 22 november
1. Ab van der Knaap
2. Patrick Leenaarts
3. Rob van Nuijsenburg
Schimmeldrive, 29 november
Is niet door gegaan
Snertcup, 12 december
Is niet door gegaan
Rudolf Red Nose, 20 december
1. Ben Ranshuyzen
2. Boyd de Groot
3. Ed de Wolf
Nieuwjaarswedstrijd, 3 januari
1. Aad van der Zalm
2. Vanessa van Leeuwen
3. Steven van der Meulen
Twee in één, 16 januari
Is niet doorgegaan
PERSONALIA
I.J. van Nus
J.J.J. Sluijter
S.M. Jonk
E.R. Weskin
M. Coenradie
R.J.P. van Heyst
C.L. de Borst
E.N. Smit
A.B. Lips
L. Voogelaar
D. Houweling
I.W.M. van der Wijst
J.K. Morauw
M. Morauw
J. Broxks
R.J.F. Broxks
D.E.J. Boerlage
W. van Dijk
C.P.J.M. van der Plas
C. Baane
J.M. Kousemaker
G. Geerlings
E. van de Laar
A. Lynch
C. Rhodes
Opzeggingen
Kees van der Arend
Gustavo Barrios Rivas
Eric Batenburg
Simon Besseling
Kees den Besten
Ursula van Blankenstein
Paul van der Bol
Sal Bollegraaf
Joke Bonnecroy
Toon v.d. Bosch
Annelies Brans
Claudia Brummelkamp
Sien Buisman
Aad Buys
Hui Ping Cui
Ernst Demmendal
Margon Demmendal
Jan van Doorn
Inge Dronkert
Ankie Duhen
Jan Duhen
Alexander van Eenennaam
David Ewing
Ronald van der Glas
Roelof Groeneveld
Chantal van Grootveld
Elsa Gutierrez
Gonny Haarsma
Nico Haitjema
Arthur Haverkamp
Onno van Heumen
Andries Hogenbirk
Y.H. Hsieh
Ronald Hurkmans
Ron IJsselsteijn
Jeroen Janssens
Yeu Kyung Kim
Sarina Kok
Erik Kroken
Fransje Langhorst
Jan Langhorst
Sungchul Lee
Cees de Leeuw
Rien Lent, van
Bob Louwe
Norbert Lückerath
Karel MacLean
Marina Madera
Byung Sun Min
Antony Morgan
Manfred van Munster
Dennis Nettenbreijer
Floris Oosterveld
Michel Perridon
Kees van der Plas
Helen van Putten
Rogier de Regt
Wouter de Ruiter
Rico Salomons
Wim Scholte
Chris Schut
Tineke Sjerps
Martin Soeters
Remco Spierings
Frans Stevens
Patrick Straetemans
Wim Jan Swarttouw
Hans Taal
Daan Thörig
Alco Vernooy
Mari Vernooy
Jan Visser
Michel Visser
Bart Vlasveld
Laurens Vlasveld
Rudi de Vlieger
Kees Waslander
Lidwi Waslander
Judith Wicherson
Judi Willemstein
Michel Willemstein
Hans Wognum
Henk Zuiderwijk
Jaap van Zwienen
Opzeggingen Jeugd
Milo Dammers
Robert Ewing
Pieter-bas Groeneveld
Luuk van Heumen
Niek van Heumen
Martijn Hurkmans
Thijs Jukema
Jeremy van der Pluijm
Maartje Schelkers
Daphne van der Tuin
Bo Westera
Simon Slooten 1932 -2015
Op 19 november 2015 is Simon Slooten, initiator en medeoprichter van onze
golfbaan, plotseling overleden. Ruim 20 jaar is Simon eerst als directeur en later
als commissaris aan wat toen golfbaan ‘De Rottebergen’ heette, verbonden geweest.
FEBRUARI 2015 • OP DE HOOGTE • PAGINA 35
Nieuwe leden
Het verhaal van
onze Speciale Blend
GRAANDISTILLATEN
EN GELAGERDE
GRANEN-EAU-DE-VIE
Sinds 1691 stookt de familie
Nolet in Schiedam jenevers
met karakter. Die stook je niet
zomaar, die stook je met passie en geduld. Het geduld
dat Carel en Bob Nolet, de elfde generatie, hadden
bij het creëren van KETEL 1 Matuur. Onder toeziend
oog van vader Carel Nolet Sr. stookten zij samen met
de meesterstoker van KETEL 1 deze ambachtelijke
jenever. De nieuwe trots in een lange en rijke historie.
De kern is een speciale blend van hout gelagerde
granen-eau-de-vie, jeneverbessen en kruiden.
Die krijgt alle tijd om op onze vatenzolder in fusten
van eikenhout tot volle wasdom te komen. Het
resultaat proeft u terug in de gerijpte graanjenever
die zich KETEL 1 Matuur mag noemen. Eigenzinnig
van karakter en daarom niet onbeperkt leverbaar.
Een verhaal apart
www.ketel1.nl
Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate.