Nu handelen. Bewust en verantwoord. Onze missie. Ons handelen.

Commentaren

Transcriptie

Nu handelen. Bewust en verantwoord. Onze missie. Ons handelen.
Bewust en verantwoord.
Duurzaamheid bij BP.
Nu handelen.
Voor onze toekomst.
BP is een echt familiebedrijf. Sinds de oprichting in 1788 hebben we bij alles
wat we doen ernaar gestreefd om duurzaam te handelen – een richtsnoer dat
stevig is verankerd in onze bedrijfsfilosofie:
Wij creëren duurzame waarde voor de mensen
die met ons samenwerken. Onze goede bedrijfsresultaten
garanderen een gezonde toekomst. Wij staan voor faire
werkomstandigheden en gaan op verantwoorde wijze
met natuurlijke hulpbronnen om.
Punt 5 uit de bedrijfsfilosofie van BP
Gerenommeerde instituten controleren of wij onze verantwoordelijkheid nemen. Openheid en transparantie vormen de basis voor een continu verbeteringsproces.
Fairtrade
Sinds 2016 neemt BP – als eerste bedrijfskledingfabrikant ter wereld – deel aan het Fairtrade
katoenprogramma dat kleine boeren ondersteuning geeft bij het verkopen van katoen tegen
eerlijke prijzen. Het programma garandeert dat kleine katoenboeren:
een vaste minimumprijs krijgen
een Fairtrade-premie krijgen om te investeren in projecten voor de gemeenschap
minder pesticiden gebruiken voor een beter milieu
geen genetisch gemanipuleerd zaad gebruiken
Meer informatie: www.maxhavelaar.nl
In 2016 heeft BP in het kader van het Fairtrade katoenprogramma
5% katoen ingekocht tegen Fairtrade-voorwaarden.
Dit aandeel zal de komende jaren worden verhoogd.
Fair Wear Foundation
Sinds 2010 is BP als eerste Duitse bedrijfskledingfabrikant aangesloten bij het multistakeholderinitiatief FAIR WEAR FOUNDATION. Het doel van de FAIR WEAR FOUNDATION is het
verbeteren van de arbeidsomstandigheden van mensen die in de kledingindustrie werken.
De FAIR WEAR FOUNDATION controleert regelmatig of onze interne processen en onze productiepartners aan de criteria voldoen. De resultaten van deze controles worden jaarlijks gepubliceerd in de vorm van een Brand Performance Check en zijn te vinden
op www.fairwear.org.
BP is al twee keer achter elkaar aangemerkt als ‘Leader’. Deze status wordt
door de FAIR WEAR FOUNDATION verleend aan leden die op bijzondere
wijze voldoen aan de eisen voor faire werkomstandigheden en hier in de
praktijk ver in zijn gevorderd.
Alliantie voor duurzaam textiel
BP is lid van de Duitse textielalliantie ‘Bündnis für nachhaltige Textilien’. Deze alliantie, een
initiatief van het Duitse ministerie voor economische samenwerking en ontwikkeling, heeft
als doel sociale, ecologische en economische normen vast te leggen voor de hele productieen handelsketen in de kledingindustrie. BP is actief in de werkgroep ‘Sociale standaards en
loon dat in het bestaansminimum voorziet’.
Kijk voor meer informatie op
www.textilbuendnis.com
Oeko-Tex ®
Maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent ook dat de BP-artikelen niet schadelijk zijn
voor mens en milieu. Daarom zijn alle artikelen getest op de
aanwezigheid van schadelijke stoffen en voor een groot deel
gecertificeerd volgens Oeko-Tex® Standaard 100.
Ecologische duurzaamheid bij onze leveranciers
Een groot deel van onze leveranciers is gecertificeerd volgens DIN EN ISO 14001 (milieumanagement) en DIN EN ISO 50001 (energiemanagement). Hiermee leveren ze een bijdrage
aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het verlagen van de energiekosten.
BP ® 03/2016
Enkele leveranciers passen de bluesign® standaard toe en hierdoor wordt
het gebruik van milieubelastende stoffen, vanaf de start van de productie,
uitgesloten. Verder legt bluesign® richtlijnen vast en controleert het de
naleving hiervan met als doel milieuvriendelijke en veilige producten.
Onze missie. Ons handelen.
Duurzaamheid bij BP.
Deze brochure is gedrukt op 100% gerecycled papier.
www.bp-online.com

Vergelijkbare documenten