KN SureFlyer_korr_2603_Netherlands_Dutch_version.indd

Commentaren

Transcriptie

KN SureFlyer_korr_2603_Netherlands_Dutch_version.indd
CMYK Process Colour
Dark blue C100, M66, K66
Light blue C80
PRODUCTINFORMATIEBLAD
Zorg en zekerheid voor uw lading
Uitgebreide zorg en zekerheid voor uw lading van Kuehne + Nagel
Simpel. Gemakkelijk. Betaalbaar.
Wij behandelen elke afzonderlijke zending met de grootste zorg en aandacht. Uw lading staat tijdens transport echter voortdurend bloot aan
gevaren van onvoorziene gebeurtenissen, zoals storm, brand en diefstal. Kuehne + Nagel biedt daarom een exclusieve oplossing voor het verzekeren
van uw transportrisico’s. De KN Sure transportverzekering is binnen Kuehne + Nagel ontwikkeld in samenwerking met NACORA, ons eigen en door
toonaangevende verzekeringsmaatschappijen ondersteund verzekeringsintermediair.
KN Sure is specifiek ontworpen om uw waardevolle lading tijdens elke
fase van het transport te beschermen. Het biedt u volledige zekerheid
met betrekking tot transportrisico’s en de gevolgen van averij grosse,
ongeacht de aansprakelijkheid van de vervoerder.
Omdat een groot deel van de zendingen van Kuehne + Nagel wordt
verzekerd via een wereldwijd verzekeringsprogramma, kunnen wij onze
klanten een binnen de bedrijfstak optimale verzekeringsdekking bieden
conform de ICC A (‘all-risks’) voorwaarden¹, tegen betaalbare prijzen en
met een snelle claimafhandeling.
ONZE KN Sure-KEUZEMOGELIJKHEDEN
spot
Oplossing voor degenen die afzonderlijke zendingen
willen verzekeren tegen onvoorziene omstandigheden
tijdens transport.
flex
Verzekeringspakket voor geplande zendingen waarbij
Kuehne + Nagel u flexibiliteit, minder administratie en
tijdsbesparing biedt.
fix
Doorlopende dekking (jaarcontract) voor al uw
zendingen, ongeacht de vervoerder die u kiest.
KN Sure SPOT
KN Sure FLEX
KN Sure FIX
Dekking van zendingen
Losse zending
Alle zendingen
Alle zendingen
Vervoerder
Alleen Kuehne + Nagel
Alleen Kuehne + Nagel
Alle vervoerders
Minimum aantal zendingen
per jaar
< 25 zendingen
≥ 25 zendingen
≥ 50 zendingen
Premietarieven
Standaardpremie KNSure
Mogelijke premiekorting bij hogere
volumes
Mogelijke premiekorting bij hogere
volumes
Administratiekosten
Nee
Nee
Nee, bij jaarlijkse dekking
ICC A ‘all-risks’ dekking
Ja
Ja
Ja
Opties premiefacturering
Per zending, onderdeel van de
vrachtfactuur
Per zending, onderdeel van de
vrachtfactuur
Eén premiebetaling, jaarlijkse
aanpassing
30-daagse toezegging, snelle
claimafhandeling
Ja, behoudens correcte documentatie
Ja, behoudens correcte documentatie
Ja, behoudens correcte documentatie
E-insurance tool
Online declaratie van vrachtverzekering
inclusief certificaten downloaden
Nee
Nee
Ja, voor opdrachtgevers met een
minimum jaarpremie van EUR
10.000
1)
Op bijna alle transportverzekeringen over de hele wereld zijn de Institute Cargo Clauses (ICC) van toepassing. ICC A biedt de ruimste risicodekking.
www.kuehne–nagel.com
www.nacora.com
Met KN Sure hoeft u zich geen zorgen te maken over risico,
vervoerdersaansprakelijkheid, gewichtsbeperkingen en averij grosse.
VERVOERDERSAANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van de vervoerder kan beperkt zijn, ongeacht de
wijze van vervoer – per schip, vliegtuig, vrachtwagen of trein. Lokale of
internationale wetten en verdragen kunnen van toepassing zijn op uw
vervoersovereenkomst en uitsluiting of beperking van het
vergoedingsbedrag betekenen. De vergoeding voor ladingschade hangt
af van het gewicht van de ontbrekende of beschadigde lading, zodat u
mogelijk slechts recht hebt op een fractie van de werkelijke waarde van
uw lading. De vervoerder is uitsluitend aansprakelijk voor claims indien
aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en het kan veel tijd en geld
kosten om dat te bewijzen. Bovendien is de ladingeigenaar als enige
verantwoordelijk voor bepaalde risico’s.
met betrekking tot Averij Grosse bijdragen zodat alle buitengewone
kosten van bergingsoperaties zijn gedekt. Dus zelfs als uw eigen lading
veilig op haar bestemming aankomt, bent u onder het averij grosserecht toch gehouden uw aandeel in de kosten te betalen.
Vrachteigenaars die geen afdoende verzekering hebben afgesloten,
lopen het risico van grote financiële verliezen, zelfs als de waarde van
hun eigen lading betrekkelijk gering is. Het onderstaande voorbeeld
geeft een idee van de mogelijke kosten die een vrachteigenaar moet
maken voordat zijn zaken worden vrijgegeven. Er is geen betere reden
om een goede verzekeringsdekking te nemen en geen betere reden om
te investeren in KN Sure.
PRAKTIJKVOORBEELD VAN AVERIJ GROSSE
Als klant van KN Sure krijgt u de volledige waarde van uw zending
vergoed, ongeacht het gewicht. U hoeft alleen maar te bepalen welke
van de drie opties het best op uw behoeften aansluit.
ZEEVRACHT – AVERIJ GROSSE-RECHT
Veel ladingeigenaren zijn zich niet bewust van averij grosse-recht en
van de potentiële risico’s en hoge aansprakelijkheid die daarmee
gepaard gaan. Onder deze wet is de kapitein bevoegd alle redelijke en
adequate maatregelen te nemen om het schip en de lading te redden
van gemeenschappelijk gevaar. Volgens de York-Antwerp Rules bent u
als ladingeigenaar verantwoordelijk voor de garanties en betalingen
Waarde van het schip en de totale lading die wordt
verzonden
Waarde van de lading die door de ladingeigenaar
wordt verzonden
EUR 50 Mio.
EUR 1 Mio.
Aandeel in de totale waarde
Averij grosse-claim voor gemaakte bereddingskosten
om het schip en de lading te redden
Proportioneel aandeel in de kosten waarvoor de
ladingeigenaar aansprakelijk kan worden gesteld
(2% van EUR 4 miljoen)
2%
EUR 4 Mio.
EUR 80,000
VOORDELEN VAN KN Sure
Uitgebreide bescherming tegen risico’s,
Flexibele risicodekking op basis van uw behoeften
vervoerdersaansprakelijkheid, gewichtsbeperkingen voor
goederen en de gevolgen van averij grosse
Vergoeding tot de volledige verzekerde waarde van uw
goederen, ongeacht de oorzaak of de schuld van de
vervoerder
Dekking van deur tot deur, inclusief laden en lossen
Al uw vracht- en verzekeringsbehoeften via één leverancier
Scherpe premies van toonaangevende verzekeraars
Geen administratiekosten voor klanten van Kuehne + Nagel
(SPOT/FLEX)
Snelle claimafhandeling en vlotte betaling bij alle geldige
claims
Voor meer informatie, stuur een e-mail naar [email protected] of
bel +31 (0)10 4789813 of kijk op www.nacora.com
KN Sure is een product ontwikkeld door NACORA Insurance Brokers. NACORA Insurance Brokers is onderdeel van de Kuehne + Nagel Group. De inhoud van deze
brochure is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Voor specifieke vragen over individuele verzekeringswensen adviseren wij u rechtstreeks advies in te winnen
bij NACORA. www.nacora.com

Vergelijkbare documenten

COMMERCIELE VACATURES: Inside Sales Med

COMMERCIELE VACATURES: Inside Sales Med van uw transportrisico’s. De KN Sure transportverzekering is binnen Kuehne + Nagel ontwikkeld in samenwerking met NACORA, ons eigen en door toonaangevende verzekeringsmaatschappijen ondersteund ver...

Nadere informatie