LOTERIJ ter ere van het ms KONINGSDAM

Commentaren

Transcriptie

LOTERIJ ter ere van het ms KONINGSDAM
HOLLAND AMERICA LINE
'LOTERIJ ter ere van het ms KONINGSDAM'
OFFICIËLE REGELS
ER GELDT GEEN AANKOOP- OF BETALINGSVERPLICHTING VOOR DEELNAME
AAN OF HET WINNEN VAN DE LOTERIJ. EEN AANKOOP VERHOOGT UW
WINKANSEN NIET. ALLEEN WETTIGE INWONERS VAN DE 50 VERENIGDE
STATEN, HET DISTRICT COLOMBIA EN CANADA (BEHALVE QUEBEC), HET
VERENIGD KONINKRIJK EN NEDERLAND DIE 18 JAAR OF OUDER ZIJN MOGEN
DEELNEMEN. NIET GELDIG OP PLAATSEN WAAR DEZE LOTERIJ BIJ WET
VERBODEN IS. DE WETGEVING VAN DE VS IS VAN TOEPASSING OP DEZE
LOTERIJ. DOOR UW DEELNAME AAN DEZE LOTERIJ GAAT U AKKOORD MET
ALLE HIERIN OPGENOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN.
1. TOELATINGSVOORWAARDEN: Aan de loterij mogen alleen wettige inwoners
deelnemen van de vijftig Verenigde Staten, het District Columbia, Canada (behalve
Quebec), het Verenigd Koninkrijk en Nederland die op de datum van deelname 18 jaar of
ouder zijn. Medewerkers van de sponsor, dochterondernemingen, gelieerde
ondernemingen, distributeurs en reclame- en promotiebureaus, en de naaste familieleden
en huisgenoten (ongeacht of zij familie zijn) van deze medewerkers, zijn uitgesloten van
deelname. Aan de loterij mogen geen inwoners deelnemen van Quebec, Amerikaanse
gebiedsdelen of Nederlandse gebiedsdelen buiten Nederland of locaties waar deelname
bij de wet verboden is. De sponsor behoudt zich het recht voor om te controleren of de
winnaar in aanmerking komt voor deelname. Het besluit van de sponsor over de identiteit
van een deelnemer en/of hij/zij in aanmerking komt voor deelname is definitief.
2. DEELNAME: De looptijd van de ms Koningsdam-loterij 2016 (de 'loterij'), gesponsord
door Holland America Line (de 'sponsor') gaat in om 12.00 uur 's middags Pacific Time
(PT) op 25 april 2016 en eindigt om 23.59 uur PT op 3 juni 2016 (de 'looptijd').
Deelnemers kunnen online deelnemen of per post.
Om tijdens de looptijd online deel te nemen kunnen in aanmerking komende deelnemers:
1. de website
www.HALKoningsdamsweeps.com,
www.HALKoningsdamsweeps.com/UK, www.HALKoningsdamsweeps.com/NL
(de 'website') bezoeken en de aanwijzingen op het scherm volgen; of
2. alle gevraagde informatie aanleveren waar aangegeven op alle online advertenties
voor de ms Koningsdam-loterij voor 2016 waarin een deelnameformulier is
opgenomen en de inzending versturen.
Deelnemers die online meedoen aan de loterij zullen worden gevraagd hun voor- en
achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele andere informatie die de
sponsor wenst op te geven.
Bij het invullen van de online deelnamepagina kunnen deelnemers ervoor kiezen de
aanwijzing op het scherm te volgen om de loterijlink te delen via Twitter of Facebook om
één extra inzending te mogen versturen.
Voor deelname per post - deze mogelijkheid staat alleen open voor inwoners van de VS,
Canada en het Verenigd Koninkrijk - tijdens de looptijd, kunnen in aanmerking komende
deelnemers:
1. hun voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, land en geboortedatum
in blokletters schrijven op een briefkaart van 3 x 5 inch, de kaart in een
voldoende gefrankeerde standaardformaat-envelop doen en deze envelop sturen
naar: 2016 ms Koningsdam Sweepstakes Entry, Holland America Line N.V., 300
Elliott Avenue West, Seattle, WA 98119 USA.
Deelnemers die kiezen voor deelname per post mogen per post één extra inzending
insturen waarop duidelijk de tekst 'Bonus Entry' is aangegeven.
Online inzendingen moeten uiterlijk worden verstuurd en worden ontvangen door de
sponsor om 23.59 uur PT op 3 juni 2016. Inzendingen die per post worden verstuurd,
moeten uiterlijk worden voorzien van een poststempel om 23.59 uur PT op 3 juni 2016 en
uiterlijk worden ontvangen om 17.00 uur PT op 10 juni 2016. Voor zover van toepassing
gelden de normale door de internetprovider gehanteerde tijdtarieven. Een bewijs van
inzending is geen bewijs van deelname. Inzendingstijden worden bepaald aan de hand
van de computer van de sponsor, die als officiële klok voor de loterij geldt. Er mag per
persoon en per e-mailadres, ongeacht de wijze van inzending, slechts één enkele loterijinzending en slechts één bonus-loterij-inzending worden ingestuurd. Inzendingen door
één person of vanaf een geldig e-mailadres die de voornoemde limiet overschrijden,
zullen ongeldig worden verklaard. In geval van een geschil over een online inzending
wordt de inzending geacht te zijn ingestuurd door de bevoegde eigenaar van het account
van het opgegeven e-mailadres op het moment van inzending (d.w.z. de natuurlijke
rechtspersoon die aan het e-mailadres gekoppeld is door een internetprovider, online
serviceprovider of andere organisatie die verantwoordelijk is voor het toewijzen van emailadressen voor het domein dat gekoppeld is aan het ingezonden e-mailadres). Geen
aankoopverplichting.
3. SELECTIE VAN DE WINNAAR: Eén potentiële winnaar van de hoofdprijs wordt
geselecteerd uit alle ontvangen geldige inzendingen door middel van een willekeurige
trekking door een onafhankelijke partij op 13 juni 2016 op het adres 300 Elliott Avenue
West, Seattle, WA 98119, VS. De kans om te winnen hangt af van het aantal ontvangen
inschrijvingen. De potentiële winnaar wordt geverifieerd. De potentiële winnaar wordt
naar eigen inzicht van de sponsor via e-mail, post of telefonisch geïnformeerd. Om
aanspraak te maken op de prijs, wordt de potentiële winnaar verzocht binnen tien dagen
na kennisgeving of poging tot kennisgeving een (beëdigde) verklaring van gerechtigdheid
tot deelname en een aansprakelijkheidsvrijstelling en, indien juridisch toegestaan, een
publiciteitsvrijstelling (gezamenlijk een 'verklaring en vrijstelling' voor inwoners van
Canada) in te vullen, te tekenen en terug te sturen aan de sponsor. Indien de potentiële
winnaar een inwoner van Canada is (met uitzondering van inwoners van Quebec, die niet
deel mogen nemen aan deze loterij), wordt hem/haar gevraagd zonder hulpmiddelen
binnen een bepaalde tijd, telefonisch een wiskundige testvraag te beantwoorden (of een
andere opgave zoals naar eigen inzicht bepaald door de sponsor) voordat hij/zij aanspraak
kan maken op de prijs. In het geval een dergelijke potentiële kandidaat niet in staat is de
testvraag juist te beantwoorden, heeft de sponsor het recht de potentiële winnaar te
diskwalificeren en willekeurig een andere potentiële winnaar aan te wijzen, en is de
sponsor volledig ontslagen en vrijgesteld van enige hiermee verband houdende
aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid. Indien de potentiële winnaar gedurende een
periode van achtenveertig (48) aaneengesloten uren niet te bereiken is of niet reageert op
de kennisgeving (de sponsor kan ervoor kiezen geen bericht op een antwoordapparaat
achter te laten), of indien de potentiële winnaar de gevraagde documentatie niet binnen de
vastgestelde termijn ondertekend terugstuurt, of indien pogingen tot kennisgeving of
aflevering van de prijs als onbestelbaar worden teruggestuurd, of als een potentiële
winnaar zich anderszins niet houdt aan deze officiële regels en/of de toepasselijke prijs
om de een of andere reden niet kan accepteren, kan de potentiële winnaar
gediskwalificeerd worden en kan een vervangende winnaar worden geselecteerd. De
potentiële winnaar moet aan alle algemene voorwaarden van deze officiële regels blijven
voldoen en het winnen van de loterij is afhankelijk van het voldoen aan alle vereisten.
4. DE PRIJS: In de loterij kan één hoofdprijs worden gewonnen. De hoofdprijs bestaat uit
één (1) Holland America Line-cruise naar de Caribbean van zeven (7) dagen met het ms
Koningsdam voor de winnaar en één (1) gast, die samen één (1) verandah-stateroom
delen. De winnaar en zijn/haar gast moeten dezelfde vaarroute afleggen. De winnaar mag
een zeven(7)daagse reis aan boord van het ms Koningsdam naar de Caribbean met
Holland America Line selecteren die vertrekt in de periode januari - februari 2017 vanuit
Port Everglades, Fort Lauderdale, Florida, VS, afhankelijk van beschikbaarheid op het
moment van bevestiging. De prijs bestaat uit accommodatie in een verandah-stateroom
voor de winnaar en één (1) gast (zelfde stateroom) en de meeste maaltijden aan boord
(voor bepaalde alternatieve maaltijdkeuzes moet worden bijbetaald). Inscheping moet
uiterlijk plaatsvinden op 28 februari 2017, anders vervalt het recht op de prijs. De totale
geschatte verkoopwaarde ('GVW') van de hoofdprijs is USD 2.792 / CAD 3.696 / GBP
1.972 / EUR 2.497. De waarde van de prijs is gebaseerd op wisselkoersen per 24 maart
2016 en kunnen afwijken. De feitelijke waarde is afhankelijk van de
marktomstandigheden op het moment van gebruik van de prijs. Enig verschil tussen de
GVW en de feitelijke waarde wordt niet uitbetaald. Er kunnen beperkingen gelden. Alle
informatie over de prijs wordt naar eigen inzicht bepaald door Holland America Line. De
prijs bestaat alleen uit die items die uitdrukkelijk worden vermeld in deze officiële regels
als onderdeel van de prijs. Alle uitgaven en kosten in verband met het aanvaarden of
gebruiken van de prijs die niet uitdrukkelijk als onderdeel van de hoofdprijs zijn
gespecificeerd in deze officiële regels (waaronder, maar niet beperkt tot, de kosten van
een vliegticket of andere vervoerskosten van en naar de vertrekhaven, landtransfers,
excursies aan wal, hotelservicetoeslagen, naar eigen inzicht gemaakte hotel- en
dinerkosten, maaltijden in andere dinerlocaties, alcoholische dranken, aankopen in
winkels en andere persoonlijke uitgaven aan boord of geldende toeslagen voor een
paspoort, visum en douaneformaliteiten en eventuele andere incidentele kosten of
uitgaven) zijn voor rekening van de winnaar. De winnaar en zijn/haar gast moeten
beschikken over alle identificatie- en/of cruisedocumenten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, een geldig paspoort, visum (indien van toepassing) en alle andere
noodzakelijke reisdocumenten) die nodig zijn voor de gewonnen cruise. De hoofdprijs
wordt verstrekt onder de voorwaarden van het Holland America Line Cruisecontract en
de toepasselijke algemene voorwaarden zoals vermeldt in de Holland America Linebrochure waaruit de cruise is gekozen, die beide te raadplegen zijn op
www.hollandamerica.com. Zoals nader is aangegeven in het cruisecontract, behoudt de
sponsor zich het recht voor op enig en elk moment de inscheping van de winnaar of
zijn/haar gast naar eigen goeddunken van de sponsor te weigeren, wanneer de winnaar,
zijn/haar gast, of een minderjarige of andere persoon vallend onder de zorg van winnaar
of zijn/haar gast tijdens de cruise om wat voor reden dan ook ongeschikt is om de cruise
te maken. Gasten die jonger zijn dan 21 jaar (of zij nu de winnaar van de hoofdprijs zijn
of de gast van een dergelijke winnaar) moeten worden vergezeld door een ouder,
familielid of wettelijke voogd die ten minste 21 jaar is, in dezelfde stateroom. De prijs is
niet overdraagbaar, wordt niet terugbetaald, kan niet omgewisseld worden voor contant
geld, mag niet worden doorverkocht en kan niet worden gebruikt als gedeeltelijke
betaling voor een andere Holland America-cruise of een andere categorie stateroom dan
de toegewezen categorie. De winnaar van de hoofdprijs en zijn/haar gast komen ten
aanzien van de hoofdprijs NIET in aanmerking voor lucht/zeeprogramma's van Holland
America of de annuleringsverzekeringsprogramma's van Holland America. Vervanging
van de prijs of enig deel daarvan is niet toegestaan, tenzij naar goeddunken van de
sponsor, die zich het recht voorbehoudt een prijs of een onderdeel van de prijs te
vervangen door een prijs of onderdeel van gelijke of grotere waarde. De prijs wordt
uitgereikt indien hier op de juiste wijze aanspraak op wordt gemaakt. Prijzen worden
toegekend 'in de huidige vorm' en zonder enige garantie, behalve wanneer dit wettelijk
vereist is. De winnaars zijn als enige verantwoordelijk voor alle van toepassing zijnde
federale, staats-, provinciale en lokale belastingen gerelateerd aan het ontvangen van de
prijs, het gebruiken en genieten van de prijs of op enige andere wijze ontstaan in verband
met deze loterij, tenzij de wet anderszins vereist of tenzij de sponsor deze eis naar eigen
goeddunken laat vervallen. Als de winnaar een inwoner is van de VS, dan ontvangt hij/zij
een belastingformulier 1099 voor de GVW van de prijs. Inwoners van Canada kunnen
aan voorheffingen onderworpen zijn en zijn zelf verantwoordelijk voor het aangeven en
betalen van eventuele inkomstenbelastingen. Als voorwaarde voor het aanvaarden van de
prijs gaat de winnaar ermee akkoord dat hij/zij alle gevraagde informatie zal verstrekken
die nodig is voor belastingaangifte. VOOR INWONERS VAN NEDERLAND: Eventuele
kansspelbelasting die verschuldigd is met betrekking tot een prijs zal worden betaald door
de deelnemer en de deelnemer zal daarvoor tijdig de benodigde aangifte doen en tijdig
het verschuldigde bedrag aan kansspelbelasting betalen aan de betreffende autoriteiten.
Vlag: Nederland
5. TOEKENNING VAN RECHTEN: Door deel te nemen geeft elke deelnemer
toestemming aan de sponsor om de naam, stem, foto, afbeelding en biografische
informatie en uitspraken van de deelnemer te gebruiken voor reclame-, verkoop-,
promotie- en publiciteitsactiviteiten zonder dat de deelnemer daarvoor ooit enige extra
compensatie zal ontvangen in de volgende media: Facebook, Twitter, Pinterest,
hollandamericablog.com en hollandamerica.com, wereldwijd, zonder kennisgeving
vooraf, inzage of goedkeuring door de sponsor en partijen die in opdracht van de sponsor
handelen.
6. ALGEMENE REGELS EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING De sponsor en
zijn moedermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen,
distributeurs en reclame-, promotie- en internetbureaus, Twitter en DCG One en de
rechtsopvolgers, gevolmachtigden en agenten van elk van de voornoemde partijen en elk
van hun respectievelijke directeuren, managers en medewerkers (gezamenlijk de
'gevrijwaarde partijen') zijn niet verantwoordelijk en zullen niet aansprakelijk zijn voor,
late, verloren, vertraagde, onleesbare, beschadigde of onvolledige inzendingen,
onvoldoende gefrankeerde post, onjuiste of onnauwkeurige opname van inzendingen of
deelname-informatie, schade aan of verlies van inzendingen of deelname-informatie, of
enige andere menselijke of technische fout van welke aard ook met betrekking tot de
werking van de website, communicatie of pogingen tot communicatie met een deelnemer,
het inzenden, verzamelen, opslaan of verwerken van inzendingen of het beheren van de
loterij. De gevrijwaarde partijen zijn niet verantwoordelijk en zullen niet aansprakelijk
zijn voor niet afgeleverde e-mails ten gevolge van enige vorm van actieve of passieve
mailfiltering door de internetserviceprovider van de gebruiker en/of onvoldoende ruimte
in de mailbox van de gebruiker voor het ontvangen van e-mails. De gevrijwaarde partijen
zijn niet verantwoordelijk en zullen niet aansprakelijk zijn voor schade aan een computer
of computersysteem ten gevolge van deelname aan, toegang tot of het downloaden van
informatie in verband met deze promotie. De gevrijwaarde partijen zijn niet
verantwoordelijk en zullen niet aansprakelijk zijn voor gevallen van overmacht,
terroristische daden, burgerlijke onlusten, werkonderbrekingen of enige andere
natuurramp waarop zij geen invloed hebben en die een uitstel en annulering van enig
prijsonderdeel of evenement tot gevolg kan hebben. WAARSCHUWING: ELKE
POGING OM OPZETTELIJK SCHADE TOE TE BRENGEN AAN EEN WEBSITE OF
TOT HET ONDERMIJNEN VAN HET NORMAAL FUNCTIONEREN VAN DEZE
LOTERIJ IS IN STRIJD MET STRAFRECHTELIJKE EN BURGERLIJKE
WETGEVING. IN GEVAL VAN EEN DERGELIJKE POGING BEHOUDT DE
SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR DE SCHADE (INCLUSIEF
ADVOCAATKOSTEN) TE VERHALEN OP DERGELIJKE PERSONEN DOOR
MIDDEL VAN DE HEM TER BESCHIKKING STAANDE RECHTSMIDDELEN. Het
gebruik van macro's, 'bots' of andere automatische systemen of mechanismen om
inzendingen in te sturen, is verboden. De sponsor kan naar eigen goeddunken elke
persoon diskwalificeren waarvan de sponsor bepaalt of gelooft dat deze zich niet aan het
deelnameproces heeft gehouden, de regels heeft overtreden of anderszins het normaal
functioneren van de website of de loterij heeft ondermijnd of daartoe een poging heeft
gedaan, of handelde met het oogmerk of het waarschijnlijke oogmerk andere deelnemers
of vertegenwoordigers van de sponsor te hinderen, beledigen, bedreigen of intimideren.
De sponsor behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken de hele of een deel van de
loterij te annuleren, wijzigen of op te schorten indien een virus, bug, technisch gebrek of
probleem, fraude of wangedrag door een deelnemer of andere oorzaak/oorzaken waarop
de sponsor, naar mening van de sponsor, redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, het
beheer, de integriteit, de veiligheid en het normale verloop van de loterij ondermijnt. In
geval van beëindiging van de loterij zal daarvan online een kennisgeving worden
gepubliceerd en zal een willekeurige trekking voor het toekennen van de prijs
plaatsvinden op basis van de geldige inzendingen die vóór het beëindigingstijdstip zijn
ontvangen. Alle federale, staats/provinciale en plaatselijke wet- en regelgeving is van
toepassing. De gevrijwaarde partijen zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies
aan/van een persoon of eigendom en zijn evenmin aansprakelijk op grond van het geheel
of gedeeltelijk, direct of indirect uitvoeren van deze loterij, voor deelname van enige
persoon aan deze loterij en/of de aanvaarding, het bezit, het gebruik en/of de misbruik
van enige prijs of onderdeel van een prijs. Door deel te nemen stemmen deelnemers
ermee in de gevrijwaarde partijen te vrijwaren en schadeloos te stellen van en voor alle
claims en aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitvoering van deze loterij, de
deelname door de deelnemer aan deze loterij, de aanvaarding, het bezit, de ontvangst en
het gebruik en/of misbruik van enige prijs of prijsonderdeel (waaronder, maar niet
beperkt tot, alle reizen die gerelateerd zijn aan de prijs) en/of het gebruik van de naam,
afbeelding, stem en/of biografische informatie zoals toegestaan onder deze voorwaarden,
inclusief, zonder beperkingen, enige claim of aansprakelijkheid in verband met verlies of
schade aan eigendom en, met uitzondering van Nederlandse deelnemers, persoonlijk
letsel en/of overlijden. Deelnemers zijn aansprakelijk voor enige schade of, met
uitzondering van Nederlandse deelnemers, letsel veroorzaakt door, of waarvan gesteld
wordt dat deze veroorzaakt wordt door, deelname aan deze loterij of het accepteren,
ontvangen of gebruiken van enige prijs of enig prijsonderdeel. Alle inzendingen worden
het exclusieve eigendom van de sponsor en worden niet geretourneerd. Door deelname
aan deze loterij stemt elke deelnemer ermee in (en bevestigt dat schriftelijk) zich te
houden aan deze officiële regels, die definitief en bindend zijn, en de beslissingen van de
sponsor met betrekking tot alle aspecten van de loterij, die definitief zijn. De sponsor is
niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor typ- of andere
fouten in de gedrukte versie van deze aanbieding, het beheer van de loterij of in de
aankondiging van enige prijs. In geen geval zullen er meer prijzen worden uitgereikt dan
het aantal dat in deze officiële regels vermeld staat. De aansprakelijkheidsbeperking die
wordt omschreven in dit artikel is niet van toepassing op schade die het directe gevolg is
van grote nalatigheid door of boze opzet van een gevrijwaarde partij. De gevrijwaarde
partijen zullen zich houden aan de Nederlandse gedragscode voor promotionele
kansspelen.
7. PRIVACY: De sponsor en zijn contractanten, agenten en licentiehouders zijn gerechtigd
alle in verband met de loterij aan de sponsor verstrekte gegevens te verwerken, op te
slaan, bekend te maken en op andere wijze te gebruiken, inclusief naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres van de deelnemer, (a) binnen het kader van het beheer
van de loterij en voor andere marketing- en PR-gerelateerd activiteiten en (b) op enige
andere wijze die is toegestaan volgens het privacybeleid van de sponsor dat is in te zien
op www.hollandamerica.com. Door deel te nemen stemt de deelnemer uitdrukkelijk in
met een dergelijk(e) verwerking, opslag en gebruik. Persoonlijke gegevens worden
doorgestuurd naar de sponsor en DCG One en deelnemers stemmen ermee in dat deze
persoonlijke gegevens worden doorgestuurd, verwerkt en opgeslagen in de Verenigde
Staten door de voornoemde bedrijven en met het voornoemde doel. Door deelname aan
de loterij stemt elke inzender in met het verzamelen en gebruiken van gegevens
(waaronder, maar niet beperkt tot, persoonlijke gegevens over de deelnemer) zoals is
toegestaan op grond van het privacybeleid en dit artikel 7. Deelnemers verstrekken
informatie aan de sponsor en niet aan Twitter. VOOR INWONERS VAN
NEDERLAND: De Nederlandse entiteit van de beheerders is de verantwoordelijke
entiteit (d.w.z. de beheerder) volgens de Nederlandse Wet bescherming
persoonsgegevens voor het verwerken van persoonlijke gegevens uit hoofde van de
loterij.
8. KLACHTEN: Nederlandse deelnemers die van mening zijn dat de loterij strijdig is met
een of meer van de voorwaarden van de Nederlandse gedragscode voor promotionele
kansspelen kunnen schriftelijk een klacht indienen bij de beheerder op het volgende adres
en/of via het volgende telefoonnummer: Otto Reuchlinweg 1110, 3072 MD Rotterdam,
+31 (0)10 297 6600. Nederlandse deelnemers kunnen klachten over zaken gerelateerd
aan het verwerken van persoonlijke gegevens sturen aan de beheerders op het volgende
adres en via het volgende telefoonnummer: Otto Reuchlinweg 1110, 3072 MD
Rotterdam, +31 (0)10 297 6600.
9. GESCHILLEN: Als voorwaarde voor deelname, met uitzondering van inwoners van
Nederland en daar waar dit bij de wet is verboden, stemmen deelnemers ermee in (en
stemmen ermee in dit schriftelijk te doen), voor zover dit wettelijk is toegestaan: (a) dat
zij de gevrijwaarde partijen, zoals gedefinieerd in artikel 6 van deze voorwaarden,
vrijwaren van alle aansprakelijkheid, verlies of schade die voortvloeit uit het toekennen,
ontvangen, bezitten en/of gebruik of misbruik van een prijs, (b) dat het onder geen enkele
omstandigheid de deelnemer is toegestaan om een vergoeding te verkrijgen voor, en de
deelnemer hierbij tevens afstand doet van alle rechten op het claimen van, aanvullende,
speciale, incidentele en/of gevolg- of enige andere schade anders dan de werkelijk
gemaakte kosten en doet afstand van alle rechten op het vermenigvuldigen of anderszins
verhogen van vergoedingen; (c) dat alle rechtszaken die voortvloeien uit of verband
houden met deze loterij, of enige toegekende cruise, individueel zullen worden beslecht,
zonder te kiezen voor enige vorm van collectieve vordering; en (d) dat alle claims,
uitspraken en toekenning beperkt blijven tot werkelijk gemaakte kosten, met uitzondering
van advocatenkosten en gerechtelijke kosten. Op alle kwesties en vragen betreffende de
structuur, de geldigheid, de interpretatie en de uitvoerbaarheid van deze officiële regels,
de rechten en plichten van de deelnemer en de sponsor in verband met de loterij of het
verloop van de loterij zijn de wetten van de Staat Washington van toepassing en worden
aldus geïnterpreteerd, zonder gevolg te geven aan een rechtskeuze of conflictrechtelijke
bepalingen (zij het van de Staat Washington of enige andere jurisdictie), voor zover deze
leiden tot toepassing van recht anders dan dat van de Staat Washington, VS. Door deel te
nemen aan deze loterij stemmen deelnemers in met de jurisdictie en locatie van de
federale of staatsrechtbanken gevestigd in King Country, Washington, VS, met
betrekking tot enige rechtszaak of geschil van wat voor aard dan ook die voortvloeit uit
deze officiële regels.
10. VERMELDING WINNAAR: De voornaam, achternaam, initialen en het land van
herkomst (en county indien de winnaar in het Verenigd Koninkrijk woont) van de
winnaar, welke beschikbaar zijn na 30 juni 2016, worden gepubliceerd op de volgende
website: www.facebook.com/halcruises.
11. DIVERSEN: Wanneer een voorwaarde van deze regels op enig moment en op enige
wijze onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt onder de wetten van een jurisdictie, zal
dit in deze jurisdictie niet van invloed zijn op de wettigheid, geldigheid of
uitvoerbaarheid van enige andere voorwaarde van deze regels en deze niet aantasten; of
de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid onder de wetten van enig andere jurisdictie
van die of enige andere voorwaarde van deze regels.
12. OFFICIËLE REGELS: Deze officiële regels zijn te raadplegen op
www.HALKoningsdamsweeps.com. Neem voor meer informatie contact op met Holland
America Line N.V. te 300 Elliott Avenue West Seattle, WA 98119, VS, of door een email te sturen naar [email protected] met '2016 ms Koningsdam
Sweepstakes' in de onderwerpregel.
13. SPONSOR: Holland America Line N.V., 300 Elliott Avenue West, Seattle, WA 98119
VS.
14. BEHEERDERS: Holland America Line N.V., 300 Elliott Avenue West, Seattle, WA
98119, VS en HAL Services B.V., Otto Reuchlinweg 1110, 3072 MD Rotterdam,
Nederland.
HAL 2015-2016 ms Koningsdam-loterij (VS, CA, VK, NL)
2016.04.05

Vergelijkbare documenten