zomer 2015.indd

Commentaren

Transcriptie

zomer 2015.indd
De Aktieve
Zomerkriebelkrant
2015
gemeente
17 jaargang nr. 4
e
Inhoud
Buitenschoolse Kinderopvang – Kinderclub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Speelplein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Activiteiten Speelplein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sportdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Activiteiten Sportdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Buddy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Activiteiten Buddy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kleuters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1e-3e leerjaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4e-6e leerjaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Tieners ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Vakantieafsluiter ........................................................................................................................57
Toestemming ouders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Samenwerking vrije tijdsdiensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Combinatiemogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Inschrijven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Contactgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Adressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Buitenschoolse
Kinderopvang Aanbod?
Tijdens de voor- en namiddag voorzien we
aangepaste activiteiten voor de verschillende
leeftijdsgroepen. Daarnaast is er voldoende
aanbod voor vrij spel.
We werken met gekwalificeerde begeleiding.
vOOR WIE?
voor alle kinderen
• die in Anzegem wonen of schoollopen
• vanaf 2,5 jaar t.e.m. 6e leerjaar
• van wie de ouders nood hebben aan
opvang
Meebrengen?
• drank en koek / stuk fruit voor in de
voor- en namiddag (genaamtekend!)
• lunchpakket met drankje voor ‘s middags
Waar?
Anzegem
Kinderclub de Schildpad
Landergemstraat 1B (Ansold)
tel 056 68 12 32
Vichte Kinderclub de Jojo
Ommersheimplein 7 (Stringe)
tel 056 77 19 09
4
wANNEER?
KC de Schildpad: Open van:
30 juni-17 juli
17 augustus-31 augustus 2015
KC de Jojo:
Open van:
30 juni-24 juli
(let op: 20 en 21 juli gesloten)
17 augustus-31 augustus 2015
nIEUW!!!!!
Deze zomervakantie zijn we een weekje
extra open voor wie nood heeft aan opvang:
op 22, 23 en 24 juli zijn alle kinderen welkom in KC de Jojo. Hievoor kan je via i-school
inschrijven (max. 56 kinderen).
Extra info
Op dinsdagnamiddag 30 juni en maandag
31 augustus zijn de KC Schildpad en KC Jojo
beiden open. Op deze dagen zijn er geen
sport- of buddy-activiteiten. Er kunnen zich
dan 56 kinderen inschrijven per locatie.
e
Kinderclub
Prijs?
De ouderbijdragen worden berekend op basis van de aanwezigheidsduur van jouw kind.
Wie
Wanneer opvang
Iedereen
dinsdagNAMIDDAG 30 juni. Na
schooltijd tot max. 18u30
X
Peuter (°2012)
en 1e kleuter
(°2011)
Doorlopend van 7u tot max.
18u30
voormiddag= 7u-13u30
namiddag= 11u30-18u30
X
Combinatie BKO/sport (voor
dagdeel waarin sportkamp
plaatsvindt)
2e kleuter
(°2010) en 3e
kleuter (°2009)
7u tot 13u
Lagere school
Niet inschrijven
Inschrijven
X
X
17u tot 18u30
X
Combinatie BKO/sport / Buddy
(voor dagdeel waarin sportkamp plaatsvindt)
X
7u tot 8u45
X
17u tot 18u30
X
Tarieven
forfait 1*
forfait 2*
forfait 3*
Forfait bedragen
• 4 euro forfait 1 voor een opvang van minder dan 3 uren aanwezigheid
• 6,80 euro forfait 2 voor een opvang tussen 3 en 6 uren aanwezigheid
• 13,40 euro forfait 3 voor een opvang van meer dan 6 uren aanwezigheid
(*) 25% korting voor meerdere kinderen uit eenzelfde gezin aanwezig op dezelfde dag in de
opvang.
5
Voorwaarden?
Annuleren?
Meer info hierover vind je op p. xxx .
Annuleringen kunnen tot maximum 1 week
vooraf via de ouderapplicatie van i-school.
Wanneer je minder dan een week vooraf
annuleert, dan moet je dit via
[email protected] of persoonlijk bij
de dienst Buitenschoolse Kinderopvang.
Er wordt een wettig afwezigheidattest
verwacht.
Opmerkingen?
Wat indien …?
Gelieve bij een allereerste inschrijving een
inschrijvingspakket op te vragen in de
kinderclub of op het contactadres om zo
de algemene inschrijving vooraf in orde te
brengen. Daarnaast kan je via www.i-school.
be/login inschrijven voor de zomervakantie.
• Er kan worden ingeschreven tot de
maximale capaciteit van de kinderclub
bereikt is. Daarna wordt een reservelijst
aangelegd.
• Er worden geen bevestigingmails meer
verstuurd. Alle inschrijvingen kunnen
verder opgevolgd worden via de
ouderapplicatie van i-school
• Inschrijven kan tot maximum 1 week
vooraf gebeuren.
• VM= jouw kind blijft tot bv. 13u30
NM= jouw kind is aanwezig na 13u30 tot
max. 18u30 (Is jouw kind enkel in de
namiddag ingeschreven, dan mag hij/zij al
komen vanaf 11u30).
• Wie niet ingeschreven is op
woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen
en vakanties wordt per gezin een
administratieve kost van 11,80 euro
extra aangerekend.
6
• ... jouw kind vooraf ingeschreven is en
toch niet komt?
We rekenen een forfaitair bedrag aan:
- 3,10 euro indien reservering voor halve dag
- 6 euro indien reservering voor een hele
dag
• ... jouw kind niet vooraf ingeschreven is?
Dan kan jouw kind in principe niet terecht
in de buitenschoolse opvang. Indien jouw
kind toch in de opvang blijft (enkel voor
zover de capaciteit het toelaat), dan
rekenen we 11,80 euro extra
administratiekosten aan per gezin per
dag.
Bij uitzondering kan van deze regel
worden afgeweken in geval van overmacht
(ziekte, begrafenis, ziekenhuisopname,
economische werkloosheid).
Deze uitzonderingen moet je steeds
melden op tel 0476 34 26 88 op de dag
waarvoor ingeschreven werd tussen 8u
en 10u ’s morgens.
VOOR de voor- en naopvang van Buddy en sportkampen moet
je NIET vooraf inschrijven.
Bijvoorbeeld: jouw kind is ingeschreven voor een Buddyactiviteit op 1 juli in de namiddag, dan is de inschrijving in de
opvang voor deze namiddag niet nodig. Indien je opvang in de
voormiddag wenst, dien je dus enkel de voormiddag aan te
vragen.
Opgelet: wanneer je toch voor de opvang inschrijft, zal dit ook
worden aangerekend.
op vrijdag 28 augustus is er alleen opvang voor kleuters in de
voormiddag en een hele dag voor peuters. Bekijk de afsluiter
voor meer info.
Extra info inschrijvingen Buitenschoolse Kinderopvang
Periode 1: schooljaar 2015-2016
Inschrijven voor de woensdagen en de schoolvrije dagen in september tot december
kan vanaf WOENSDAG 19 AUGUSTUS 2015 en dit via www.i-school.be/login
7
Speelpleinwerking
VOOR WIE?
Alle kinderen vanaf de 2e kleuterklas (op
basis van schooljaar 2014-2015) t.e.m. het
6e leerjaar kunnen op het speelplein terecht.
WAT?
Dagelijks organiseren we verschillende
activiteiten. Je kan er terecht voor
zoektochten, koken, knutselen, waterspelen,
vrij spel, balspelen, fantasiespelen en nog zo
veel meer.
Om alles vlot te laten verlopen, splitsen we
het speelplein op in twee leeftijdscategorieën:
• Kleuterplein enkel in de namiddag: voor
kinderen uit de 2e en 3e kleuterklas
• Groot plein keuze uit halve of volledige
dag: voor kinderen van het 1e tot en met
6e leerjaar
De kinderen die deelnemen aan het
speelplein kunnen hun middagmaal nuttigen
onder toezicht van de animatoren.
Waar?
Kleuterplein en groot plein Anzegem:
Ansold, Landergemstraat 1b
Kleuterplein Vichte:
Gemeenteschool, Beukenhofstraat 38
Groot plein Vichte:
De Stringe, Ommersheimplein 4
8
Wanneer?
Van woensdag 1 juli t.e.m. vrijdag 17 juli &
van maandag 17 augustus t.e.m. donderdag
27 augustus.
Op vrijdag 28 augustus sluiten we de
vakantie af met een spetterende vakantieafsluiter. Op die dag is er dus geen speelpleinwerking en moet er op voorhand ingeschreven worden!!!
Voor de kleuters staat er dan een FlexiPleksshow op het programma, deze vindt
plaats in zaal Ansold. We voorzien busvervoer
vanuit Vichte.
Het 1e t.e.m. 3e leerjaar brengt de hele dag in
de Efteling door. Het 4e t.e.m.6e en de tieners
gaan dan een dagje naar Bobbejaanland.
Vanaf het eerste middelbaar mogen ze vrij
rondlopen in het park.
Meer info kan je vinden bij de Buddyactiviteiten.
Kostprijs?
• Per dagdeel: € 2.5
• Per dag: € 5
• Een gezin (vanaf 3 kinderen) betaalt € 6
per dagdeel en € 12 per dag
De betaling gebeurt na afloop van de
vakantie via factuur. We aanvaarden geen
cash geld.
de Ploeter
Inschrijven?
Je hoeft niet op voorhand door te geven op
welke dagen je kind naar de speelpleinwerking komt. Het enige wat je zeker moet doen
is zorgen dat de gegevens in I-school correct
zijn. Indien de gegevens niet correct zijn
gelieve ons te contacteren.
Verzekering?
Alle ingeschreven kinderen zijn verzekerd
voor ‘lichamelijke letsels’ en voor ‘wettelijke
aansprakelijkheid tegenover derden’. Schade
veroorzaakt aan brillen, kledij en door diefstal
worden over het algemeen niet vergoed.
Voor alle verzekeringszaken spreek je af met
de pleinverantwoordelijke én met de verantwoordelijke van de Jeugddienst.
Combinatiemogelijkheden
Kinderen van het speelplein kunnen deelnemen aan Buddy-activiteiten op voorwaarde
dat de activiteit plaatsvindt op de plaats
waar je kind naar het speelplein gaat OF als
er vanuit Buddy busvervoer wordt georganiseerd.
Het is ook mogelijk om vanuit het speelplein
deel te nemen aan het sportkamp.
Belangrijke info
• Wij lassen tijdens de voor- en namiddag
een pauze in waarin de kinderen iets
kunnen eten en drinken. Gelieve iets mee
te geven aan jouw kinderen.
• De parking aan de Ansold maken we
gedeeltelijk verkeersvrij. Hou hier dus voor de veiligheid van jullie kinderen rekening mee.
• Op vrijdag 28 augustus is er geen
speelpleinwerking. Bekijk de afsluiter voor
meer info.
9
Activiteiten
speelplein de ploeter: KLEUTERPLEINEN IN ANZEGEM EN VICHTE
Speelpleinwerking / 2e-3e kleuter / € 2,50 per dagdeel, gezinnen vanaf 3 kinderen betalen € 6 per dagdeel / ma-vrij / 13u30-16u30 / gemeenteschool Vichte – Ansold Anzegem
Wat?
Dagelijks bieden onze animatoren de kinderen heel wat activiteiten aan. Knutselen, koken,
zoektochten, … Ze kunnen vrij spelen en hierbij gebruik maken van het materiaal en speelgoed van speelplein De Ploeter. Kinderen van het 2e en 3e kleuter zitten op het kleuterplein.
Wanneer?
13u30 tot 16u30 (onthaalmoment tussen 13u en 13u30)
Prijs?
Per dagdeel: € 2,50
Een gezin betaalt € 6 per dagdeel (voor gezinnen vanaf 3 kinderen)
Niet vergeten:
Een boterham of koek voor het vieruurtje.
Genaamtekende drankjes!
10
SPEELPLEIN DE PLOETER: GROOT PLEIN IN ANZEGEM EN VICHTE
Speelpleinwerking / 1e-6e leerjaar / € 2,50 per dagdeel, € 5,00 per dag, gezinnen vanaf
3 kinderen betalen € 6 per dagdeel / ma-vrij / 9u-16u30 / De Stringe Vichte – Ansold
Anzegem
Wat?
Dagelijks bieden onze animatoren de kinderen heel wat activiteiten aan. Deze activiteiten kunnen knutselen, koken, zoektochten, … zijn. Kinderen kunnen ook vrij spelen en hierbij gebruik
maken van het materiaal van speelplein De Ploeter. Kinderen van het 1e t.e.m. het 6e leerjaar
kunnen op het groot plein terecht.
Wanneer?
voormiddag: 9u tot 12u, namiddag: 13u tot 16u30 of een hele dag. Het middagmaal kunnen ze
ook bij ons opeten.
Onthaalmoment: voormiddag: 8u45 tot 9u en namiddag: 13u tot 13u30.
Prijs?
Per dagdeel: € 2,50
Per dag: € 5
Een gezin betaalt € 6 per dagdeel (voor gezinnen vanaf 3 kinderen)
Niet vergeten:
Een boterham of koek voor het tien- en vieruurtje. Indien de kinderen blijven eten, gelieve een
lunchpakket mee te geven. Voldoende genaamtekende drankjes.
11
Sportdienst
Wat?
Waar?
Sport en spel voor groot en klein!!
Alle sportkampen vinden plaats in de sporthal
van Anzegem.
Er is busvervoer voorzien vanuit Vichte.
Vertrekplaats is het Ommersheimplein,
parking brandweer.
Voor wie?
Voor kinderen vanaf het 1ste kleuter t.e.m.
4de middelbaar.
BUS
Vertrekplaats: Ommersheimplein,
parking brandweer
Heen
8u45
Terug
12u15
NM 13u15
16u45
VM
Prijs?
Sportkamp
1e kamp / 1e kind
Leren zwemmen
€ 143
Avonturenkamp, Summer Kick Off
€ 88
Sportkamp met uitstap
€ 38,5
Gewoon sportkamp
€ 30,5
Water en verzekering zijn inbegrepen in de prijs
12
Volgende kamp(en)
Volgende kind(eren)
€ 5 euro korting
Inschrijven?
opgelet!
Opgelet! De plaatsen zijn beperkt!
Op vrijdag 28 augustus zijn er geen sportkampen. Bekijk de afsluiter voor meer info.
Inschrijven kan vanaf 18 mei 2015 om 19u.
Inschrijven doe je via www.i-school.be/login.
Controleer zeker of je jouw inloggegevens
hebt gekregen!
Bij onduidelijkheden kun je mailen naar
[email protected] of kom persoonlijk
langs bij de Sportdienst, Landergemstraat 1,
8570 Anzegem, tel 056 68 02 02
Betaling
We sturen een factuur op.
13
Activiteiten 1 juli-24 juli
1. Leer zwemmen!
vanaf 5 jaar
€ 143
Zwembad sportpunt Zwevegem
Dagelijks, behalve op zondag, richten we
zwemlessen in. Deze18 lessen zijn telkens
van 10u30 tot 11u30.
In de prijs zit de toegang, busvervoer,
verzekering en 5 gratis zwembeurten
inbegrepen.
Op zaterdag 11, dinsdag 21 en donderdag 23
juli is er géén zwemmen.
Zwemmen voor het brevet vindt plaats op
24 juli.
BUS
Gelieve zeker 10 minuten op voorhand
aanwezig te zijn, want de bus vertrekt
stipt!
Sporthal Anzegem
Heen
9u45
Terug
12u20
De Stringe Vichte
9u50
12u10
Opgelet! Op zaterdagen is er geen
busvervoer mogelijk… Ook op maandag 20
en vrijdag 24 juli is er geen busvervoer.
14
1 juli-3 juli
2 HUPPELPLEZIER 1:
Holder de Bolder
1ste kleuter
9u-12u
€ 18,5
Sporthal Anzegem
Kom als 1ste kleuter huppelen tussen alle
sportspelletjes. Elke week komt een ander
thema aan bod! Deze week is dat Holder de
Bolder. Je zal kunnen klimmen, klauteren,
rollen, tuimelen, dansen en springen.
Dit alles afgewisseld met een pauze waarin
een drankje en een kort knutselmoment is
voorzien.
3
Sportparadijs 1:
Sander de Salamander
2e-3e kleuter
9u-12u
€ 18,5
Sporthal Anzegem
In ons sportparadijs leer je veel nieuwe
spelletjes! Elke week komt een ander
thema aan bod! Deze week is dit Sander de
Salamander.
Sluip tussen de hindernissen, slinger
van de ene mast naar de andere. Klim
tot in de hoogste toren, zweef over de
trampolines, controleer je evenwicht op de
evenwichtsbalk, …
15
1 juli-3 juli
4 Sportprikkels 1:
Sportrodeo
1e-2e leerjaar
9u-12u
€ 18,5
Sporthal Anzegem
In de zomer wil je springen, lopen, dansen,
spelen, …. Het prikkelt om te bewegen!
Iedere week sporten we in een ander thema
en deze week is dit sportrodeo! Niet alleen
atletiek, maar ook reactiespelen, trampoline,
balsporten, tikspelen, basketbal, badminton,
hockey, turnen, trefbal, ... komen aan bod!
Kortom: genoeg om via leuke sporten plezier
te beleven. Overtuig je vriendjes en beleef
samen een geweldige sportweek!
5 Sportmix + dans
3e- 4e- 5e- 6e leerjaar
9u-12u
€ 18,5
Sporthal Anzegem
Klaar om je danstalent te tonen? Ontdek
allerlei dansjes van verschillende dansstijlen.
Stap mee in de ambiance en beleef een
uniek turnfeest afgewisseld met leuke
sporten. Schrijf je snel in voor deze week vol
dansfun!
16
1 juli-3 juli
6 sportmix + balsporten
3e- 4e- 5e- 6e leerjaar
13u30 – 16u30
€ 18,5
Sporthal Anzegem
Voetballen zoals Lionel Messi of basketten
zoals Michael Jordan? Of toch maar liever
een straffe smash op die volleybal? Via vele
tornooitjes komen alle balsporten aan bod.
Toon ons hoe goed jij kan scoren of smashen.
Of kom gewoon samen met ons plezier
maken!
7 Summer Kick-Off
1ste-4de middelbaar
9u-16u30
€ 63
Sporthal Anzegem
Voor de meest stoere en coole tieners hebben we een X-treme start van de zomervakantie! Op woensdag gaan we naar Doornik,
waar je via een hoogteparcours de langste
deathride van Europa kan bedwingen. Op
donderdag spelen we bumperball en erna
mag je het beste van jezelf geven tijdens
het karten. Maak je borst maar nat voor
vrijdag, want dan staat er waterski op het
programma!
17
6-10 juli
8
Huppelplezier 2:
Daan de sprinkhaan
1e kleuter
9u–12u
€ 30,5
Sporthal Anzegem
Kom als 1e kleuter huppelen tussen alle
sportspelletjes. Elke week komt een ander
thema aan bod! Deze week is dit Daan de
Sprinkhaan Je zal kunnen springen, klimmen,
klauteren, rollen, tuimelen en dansen. Dit
alles afgewisseld met een pauze waarin
een drankje en een kort knutselmoment is
voorzien.
9
Sportparadijs 2:
Piratenschatten
2e-3e kleuter
9u-12u
€ 30,5
Sporthal Anzegem
In ons sportparadijs leer je veel nieuwe
spelletjes! Elke week komt een andere thema
aan bod! Deze week is dit het piratenkamp.
Slinger van de ene mast naar de andere.
Klim tot in de hoogste toren, zweef over de
trampolines, controleer je evenwicht op de
evenwichtsbalk, … Behaal jij de meeste
schatten?
18
10 sportprikkels 2: Actie Reactie
1e _ 2e leerjaar
13u30–16u30
€ 30,5
Sporthal Anzegem
In de zomer wil je springen, lopen, dansen,
spelen, …. Het prikkelt om te bewegen!
Iedere week sporten we in een ander thema.
Deze week is dit Actie-Reactie! Niet alleen
atletiek, maar ook reactiespelen, trampoline,
balsporten, tikspelen, basketbal, badminton,
hockey, turnen, trefbal, ... komen aan bod.
Kortom: genoeg om via leuke sporten plezier
te beleven. Overtuig je vriendjes en beleef
samen een geweldige sportweek!
6-10 juli
11
Sportbeurs + New Games
3e- 6e leerjaar
13u30-16u30
€ 38,5
Sporthal Anzegem
Baseball, bumball, tchouckball, speedminton
jou al bekend? Kom deze coole sporten
samen met ons ontdekken! Je zal moeten
samenwerken, je kracht en snelheid
gebruiken, maar bovenal zal je veel plezier
beleven!
Op 7 juli staat een volledige dag gepland
naar Brugge. Daar bezoeken we de
sportbeurs “sportprikkels”. Hier kun je op
springkastelen en trampolines springen,
muurklimmen, dansen, voetballen, MTB’en,
golfen, skeeleren, …
12
Adventure!
5e-6e leerjaar
9u-16u30
€ 88
Sporthal Anzegem
Kick je ook op uitdagingen? Durf je te
hangen boven rivieren, te wandelen op een
touw in de hoogte, met een deathride af te
dalen? Of zin om te paintballen, te karten, te
mountainbiken of vlotten te bouwen? Dan is
dit sportkamp zeker iets voor jou!
Op dinsdag ontdekken we tal van andere
sporten op een sportbeurs in Bruge. Wil je
jouw grenzen verleggen? Schrijf je dan snel
in en durf meer dan je denkt!
19
13 juli-17 juli
13 huppelplezier 3:
Kabouterland
1e kleuter
9u-12u
€ 30,5
Sporthal Anzegem
Kom als 1ste kleuter huppelen tussen
alle sportspelletjes. Elke week komt een
ander thema aan bod! Deze week is dit
het kabouterland. Je zal kunnen klimmen,
klauteren, rollen, tuimelen, dansen en
springen. Dit alles afgewisseld met een
pauze waarin een drankje en een kort
knutselmoment is voorzien.
14 sportparadijs 3:
fietskamp
2e-3e kleuter
9u-12u
€ 30,5
Sporthal Anzegem
Wil je leren fietsen? Dan bieden we je
dagelijks een fietsinitiatie aan. Of kan
je al fietsen? Dan kan je bij ons jouw
vaardigheden nog verbeteren. Op het einde
van het kamp ontvang je een fietsdiploma!
Daarnaast kan je ook proeven van tik- en
balspelen, knutselactiviteiten, … Schrijf je
snel in en word een vaardige velorijder!
Breng je eigen fiets mee! Deze kan ‘s
avonds in de sporthal blijven staan.
20
13 juli-17 juli
15 Sportprikkels 3:
Let’s jump
1 -2 leerjaar
13u30-16u30
€ 30,5
Sporthal Anzegem
e
e
In de zomer wil je springen, lopen, dansen,
spelen, …. Het prikkelt om te bewegen!
Iedere week sporten we in een ander
thema. Deze week: Let’s Jump! Niet alleen
atletiek, maar ook reactiespelen, trampoline,
balsporten, tikspelen, basketbal, badminton,
hockey, turnen, trefbal, ... komen aan bod.
Kortom; genoeg om via leuke sporten plezier
te beleven. Overtuig je vriendjes en beleef
samen een geweldige sportweek!
17 sportmix + Racketsport
3e-4e-5e-6e leerjaar
13u30-16u30
€ 30,5
Sporthal Anzegem
Graag een racket in de hand zoals Federer of
Nadal? Ontdek in dit kamp welke racketsport
je het liefste doet! Een tennisballetje slaan,
tafeltennis of badminton?
Alle racketsporten (waaronder zelfs
speedminton) komen aan bod en dit in
combinatie met andere coole sporten.
Schrijf je snel in en word de nieuwe
racketkampioen!
16 Teambuilding &
ropeskipping
3e-4e-5e-6e leerjaar
13u30-16u30
€ 30,5 eerste kind
Kom met ons op spectaculaire wijze met
een single rope springen of toon je talenten
in de double Dutch. We leren je allerlei
acrobatische kunstjes in het touwspringen,
alleen, met 2 of met zoveel mogelijk in een
Long rope. We wisselen het touwspringen
af met enkele gekende sporten en dansjes.
Vlieg met ons mee naar het springtouwfeest!
21
18 huppelplezier 4:
Sprookjesbos
17-21 augustus
1e kleuter
9u-12u
€ 30,5
Sporthal Anzegem
Kom als 1ste kleuter huppelen tussen
alle sportspelletjes. Elke week komt een
ander thema aan bod! Deze week is dit
het sprookjesbos. Je zal kunnen klimmen,
klauteren, rollen, tuimelen, dansen en
springen.
Dit alles is afgewisseld met een pauze waarin
een drankje en een kort knutselmoment is
voorzien.
19 sportparadijs 4:
Expeditie Kleuterson
2e-3e kleuter
9u-12u
€ 30,5
Sporthal Anzegem
In ons sportparadijs leer je vele nieuwe
spelletjes! Elke week komt een andere thema
aan bod! Deze week is dit het beestenbos.
Leef je uit in het paradijs, sprint sneller dan
een leeuw, slinger van boom tot boom zoals
een aap, klim tot de hoogste top (hoger dan
de vogels), controleer je evenwicht op de
brug over het water, …
Kom vlug in het paradijs ontdekken welke
sport je het liefste doet
22
17-21 augustus
20 sportprikkels 4:
Olympische Spelen
1e- 2e leerjaar
13u30–16u30
€ 30,5
Sporthal Anzegem
In de zomer wil je springen, lopen, dansen,
spelen, …. Het prikkelt om te bewegen!
Iedere week sporten we in een ander thema.
Deze week: de Olympische Spelen! Niet
alleen atletiek, maar ook reactiespelen,
trampoline, balsporten, tikspelen, basketbal,
badminton, hockey, turnen, trefbal en veel
meer! Kortom; genoeg om via leuke sporten
plezier te beleven. Overtuig je vriendjes en
beleef samen een geweldige sportweek!
21 sportmix + turnen
3e-4e-5e -6e leerjaar
13u30-16u30
€ 38,5
Sporthal Anzegem
Zin om kunstjes op een plint te leren? Of om
op touwen te klimmen en op trampolines te
springen? Je evenwicht te zoeken op balken
en dansjes in elkaar te steken? Dan is dit
sportkamp zeker iets voor jou!
Op 18 augustus staat een volledige dag
gepland naar Harelbeke. Daar bezoeken
we de sportbeurs “Gavermania” (o.a.
met kajakken, mountainboard, zoektocht,
speleologie, muurklimmen, hindernissen,
vlotten, avonturen, MTB).
23
17-21 augustus
22 Gavermania + Atletiek
3e-6e leerjaar
13u30-16u30
€ 38,5
sporthal Anzegem
Klaar om te tonen hoe hoog je kunt springen,
zoals Tia Hellebaut of hoe snel je kan lopen,
zoals Usain Bolt? Maak je klaar voor een
een uniek atletiekfeest afgewisseld met alle
andere sporten.
Op 18 augustus staat een volledige dag
gepland naar Harelbeke. Daar bezoeken
we de sportbeurs “Gavermania” (met
o.a. kajakken, mountainboard, zoektocht,
speleologie, muurklimmen, hindernissen,
vlotten, avonturen, MTB).
23 adventure met
overnachting!
12-14 jaar
€ 160
Westouter
Kom samen met ons je grenzen verleggen
in dit adventurekamp voor tieners. Met
o.a. mountainbike, hoogteparcours,
quadrijden, paintball, aquapiste, vlottenbouw,
muurklimmen, speleo, nachtspel, ...
We verblijven in een vakantiehoeve op de
Rodeberg, Heuvelland.
Meer info www.anzegem.be/tieners
24
24 huppelplezier 5:
Indianenkamp
24-27 augustus
1e kleuter
9u-12u
€ 24,40
Sporthal Anzegem
Kom als 1ste kleuter huppelen tussen
alle sportspelletjes. Elke week komt een
ander thema aan bod! Deze week is dit
het indianenkamp. Hier kun je klimmen,
klauteren, rollen, tuimelen, dansen en
springen. Dit alles is afgewisseld met een
pauze waarin een drankje en een kort
knutselmoment is voorzien.
25 sportparadijs 5:
Joe de Kangeroe
2e-3e kleuter
9u-12u
€ 24,40
Sporthal Anzegem
In ons sportparadijs leer je vele nieuwe
spelletjes! Elke week komt een andere
thema aan bod! Deze week is dit Joe de
Kangeroe. Leef je samen met je vrienden uit
in de jungle. Slinger van de ene tak naar de
andere. Klim tot in de hoogste boom, zweef
over de trampolines, controleer je evenwicht
op de evenwichtsbalk, … .
25
26 sportprikkels 5:
circus
24-27 augustus
1e-2e leerjaar
13u30 – 16u30
€ 24,40
Sporthal Anzegem
Al altijd gedroomd om de geheimen van
die gekke clown te kunnen achterhalen?
Ontdek samen met ons hoe je kunt jongleren,
piramides maken, rijden op een éénwieler,
lopen op een dun touw, steltlopen, …
Schrijf je snel in en word de leukste
circusartiest die er bestaat!
27
Defence + Trampoline
3e-4e-5e-6e leerjaar
13u30-16u30
€ 24,40
Sporthal Anzegem
We leren je enkele technnieken uit de
gevechtsport (schermen, judo of karate).
Daarnaast leren we je ook nieuwe
springkunstjes op een “superspringtoffe”
manier!
26
28
Defence + Cycling
3e-4e-5e-6e leerjaar
13u30–16u30
€ 24.40
Sporthal Anzegem
We leren je enkele technieken uit de gevechtsport (schermen, judo of karate).
Twee namiddagen gaan we ook fietsen langs
de tofste paadjes in de gemeente. Net zoals
in de Tour De France hebben we klim- en
tijdritten.
27
Buddy
Voor wie?
Annulatie
Alle kinderen van het 2de kleuter tot en met
het 6de leerjaar.
• 5 werkdagen voor de activiteit via
i-school
• 3 werkdagen voor de activiteit via mail
([email protected])
Wat?
Spelen, knutselen, koken, uitstappen,
film, … dit kan allemaal bij Buddy.
De activiteiten worden opgesplitst in leeftijdscategorieën en zijn vaak gericht naar
een beperkte groep.
Voorwaarden
Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten moet je vooraf ingeschreven zijn.
28
Mits voorlegging van een doktersattest kan
je activiteiten kosteloos annuleren minder
dan drie dagen voor de activiteit.
Bij afwezigheid zonder tijdige annulering of
geldige reden, rekenen we een boete aan
(prijs activiteit + €2).
GOED OM WETEN:
• Gelieve altijd rekening te houden bij de activiteiten met wat wordt gevraagd om
mee te brengen.
• We vragen om de kinderen geen geld mee te geven bij uitstappen, bedoeld voor het
kopen van souvenirs of eten.
• De gevraagde deelnameprijs wordt achteraf per digitale factuur
verstuurd.
• De begeleiding van de activiteiten gebeurt door de Jeugddienst en animatoren.
• Wie aan de activiteiten deelneemt, is verzekerd voor lichamelijke
letsels en wettelijke aansprakelijkheid t.a.v. derden. Elk ongeval moet onmiddellijk aan
de begeleiding of aan de Jeugddienst gemeld worden.
• Wie op eigen initiatief de plaats van de activiteit verlaat, valt niet meer onder de
verantwoordelijkheid van de begeleiding.
• Bij iedere activiteit verwachten we je 15 minuten op voorhand, zodat we stipt kunnen
beginnen of vertrekken.
• Het einduur van elke activiteit wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. Als we met de bus
op uitstap gaan, is dit soms moeilijk in te schatten. Gelieve hiervoor begrip op te
brengen.
29
Activiteiten e
e
2 & 3 kleuter
Wallie de Kwal
Harry Malter
Donderdag 2 juli
Hele dag
Gent
€ 12 (drankje inbegrepen)
max. 30 kinderen
Meebrengen: lunchpakket, koek en
drankje, kledij aangepast aan het weer,
zonnecrème en pet
We verkennen met een gezellig treintje het
familiepark Harry Malter. Daarna is er tijd
om de dieren te bewonderen en avonturen
te beleven op de spectaculaire molens en de
speeltuin. Wie wil, mag een ritje maken op
de rug van een kameel of een tochtje doen
met de boot. Kortom, deze uitstap wordt
onvergetelijk!
BUS
Ansold9u15-17u
Stringe 9u-17u15
30
Maandag 6 juli
Namiddag
Kapoen
€4
max. 20 kinderen
We maken een kleurrijke kwal met krullende tentakels en wiebeloogjes.
BUS
Ansold13u30-16u30
Stringe 13u15-16u45
Rechtstreeks naar de Kapoen:
13u45-16u15
Mr. en Mevr. Omgekeerd
Donderdag 9 juli
Namiddag
Kapoen
€2
max. 25 kinderen
Vandaag doen we alles wat niet mag. We
zeggen nee in plaats van ja, springen op het
bed en houden de juffen voor de gek.
BUS
Ansold13u30-16u30
Stringe 13u15-16u45
Rechtstreeks naar de Kapoen:
13u45-16u15
Chocoladesalami
Dinsdag 7 juli
Chocoladesalami
Namiddag
Kleine Kluis
€4
max. 20 kinderen
Meebrengen: doosje
Van chocolade, koekjes en sinaasappel
toveren we een heerlijk dessert tevoorschijn.
Nadat we alles mengen en laten afkoelen
in de koelkast, snijden we onze salami in
stukjes. Mmm, dat wordt smullen!
BUS
Ansold13u30-16u30
Stringe 13u15-16u45
Rechtstreeks naar de Kleine Kluis:
13u45-16u15
31
Luchtige ballonnen
Maandag 13 juli
Namiddag
Kapoen
€4
max. 20 kinderen
Met wol, gekleurd papier en rietjes knutselen
we onze droomluchtballon.
BUS
Ansold13u30-16u30
Stringe 13u15-16u45
Rechtstreeks naar de Kapoen:
13u45-16u15
Kinderboerderij Van Clé
Woensdag 15 juli
Hele dag
Kortrijk
€ 10
max. 30 kinderen
Meebrengen: lunchpakket, drank en
koekje, laarzen
Wie heeft wat en waar verstopt? Tijdens
de voormiddag ontdekken we tips tussen
de dieren en vinden we het geheim van de
kinderboerderij. In de namiddag scholen
we onszelf om tot echte broodbakkers en
genieten we van de speeltuin.
BUS
Ansold8u30-17u15
Stringe 8u45-17u
32
Filmfestival:
Maya de Bij/Wickie de Viking
Donderdag 16 juli
Namiddag
Kapoen
€2
max. 30 kinderen
Kom binnen in de bioscoop, neem een
ticketje voor een film naar keuze en ruil het
in voor een zakje popcorn. Geniet van de film!
BUS
Ansold13u30-16u30
Stringe 13u15 – 16u45
Rechtstreeks naar de Kapoen
13u45-16u15
Op zoek naar Bumba’s bollen
Vrijdag 17 juli
Namiddag
Kapoen
€2
max. 25 kinderen
Bumba is zijn rode bollen kwijt! Door het
spoor te volgen en de wereld van een clown
te leren kennen, kunnen we Bumba’s outfit
opnieuw vervolledigen.
BUS
Ansold13u30-16u30
Stringe 13u15-16u45
Rechtstreeks naar de Kapoen
13u45-16u15
33
Mijn aquarium
Maandag 17 augustus
Namiddag
Kapoen
€4
max.20 kinderen
Met kleine keitjes, planten uit foampapier en
visjes knutselen we een prachtig aquarium
om thuis in de keuken te zetten.
BUS
Ansold13u30-16u30
Stringe 13u15-16u45
Rechtstreeks naar de Kapoen:
13u45-16u15
Zomerbingo
Dinsdag 18 augustus
Namiddag
Kapoen
€2
max. 25 kinderen
We spelen zomerbingo en herkennen strandstoelen, ijsjes en zwembroeken in onze kaart.
Wie heeft zijn kaart als eerste vol en roept
heel luid BINGO?
BUS
Ansold13u30-16u30
Stringe 13u15-16u45
Rechtstreeks naar de Kapoen:
13u45-16u15
Zomermilkshakes
Donderdag 20 augustus
Namiddag
Kleine Kluis
€4
max. 20 kinderen
Aardbei en banaan zijn de twee fruitsoorten
die we gebruiken om heerlijke milkshakes tevoorschijn te toveren. We versieren ons rietje
en geven onze beker een zoete suikerrand.
BUS
Ansold13u30-16u30
Stringe 13u15-16u45
Rechtstreeks naar de Kleine Kluis:
13u45-16u15
34
Dominokoekjes
Vrijdag 21augustus
Namiddag
Kleine Kluis
€4
max. 20 kinderen
We bakken heerlijke koekjes en versieren ze
zoals domino’s. Lekker smullen en een spel
spelen: twee vliegen in één klap.
BUS
Ansold13u30-16u30
Stringe 13u15-16u45
Rechtstreeks naar de Kleine Kluis:
13u45-16u15
Me and my guitar
Maandag 24 augustus
Namiddag
Kapoen
€4
max. 20 kinderen
Meebrengen: schoendoos + lege keukenrol
We maken van een schoendoos onze persoonlijke gitaar. Met verf en gekleurd papier
geven we ons instrument een kleurtje en de
snaren spannen we wat aan. Na deze namiddag zijn we echte muzikanten!
BUS
Ansold13u30-16u30
Stringe 13u15-16u45
Rechtstreeks naar de Kapoen:
13u45-16u15
35
PIRAtEnSChAt
dinsdag 25 augustus
namiddag
beukenhof
€2
max. 25 kinderen
Kapitein Goudhaak stal onze schat en
verstopte die op een verlaten eiland . Samen
proberen we de geheime locatie te ontdekken en de code van de schatkist te kraken .
Na deze namiddag verdient elke piraat misschien wel een goudstuk!
bUS
Ansold 13u15-16u45
Stringe 13u30-16u30
Rechtstreeks naar het beukenhof:
13u45-16u15
ChEESE!
Woensdag 26 augustus
namiddag
Kapoen
€4
max. 20 kinderen
Meebrengen: uitgespoeld brik van melk,
fruitsap
We knutselen van een brik een magisch fototoestel. We kleuren onze eigen zomerfoto’s in
en wie weet komen ze meteen uit het toestel
na een druk op de knop .
bUS
Ansold 13u30-16u30
Stringe 13u15-16u45
Rechtstreeks naar de Kapoen:
13u45-16u15
36
Flexi-Pleksshow
Vrijdag 28 augustus
Namiddag
Ansold
€ 5,50
onbeperkt, inschrijven is verplicht en kan
tot 17 juli !
Van deze show staat jouw kleuter ’s avonds
nog te swingen. Goochelen, dansen en
zingen: het staat allemaal op het programma
van clown Pleks!
BUS
Stringe 13u15-16u30
Rechtstreeks naar de Ansold:
13u45-16u15
37
Activiteiten ste de
1 -3 leerjaar Familiepark De Kreeke
(Nederland)
Woensdag 1 juli
Hele dag
Eede (Nederland)
€ 15 (frietjes met frikadel en drankje
inbegrepen)
max. 30 kinderen
Meebrengen: koek en drankje, zonnecrème, pet, KIDS – ID en toestemmingsformulier (tijdig aan te vragen bij
gemeentebestuur)
Geraak jij als eerste door het Victoria-, het
Avonturen- of het Panelendoolhof?
Het wordt een dag vol codekrakers, zoeken
naar uitgangen en avonturen. ’s Middags
eten we frietjes met een frikadel en krijgen
we een drankje.
BUS
Ansold9u15-18u45
Stringe 9u30-18u30
38
Lampion
Maandag 6 juli
Voormiddag
Kapoen
€4
max. 25 kinderen
Wil jij ’s avonds laat ook gezellig buiten zitten
met een kleurrijke lampion? Maak er nu zelf
eentje van ijzerdraad en zijdepapier en beleef
de leukste zomeravonden.
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45-12u15
Rechtstreeks naar de Kapoen
9u15-11u45
Reis rond de wereld
Woensdag 8 juli
Voormiddag
Beukenhof
€2
max. 20 kinderen
Altijd al eens naar China, Amerika of Afrika
willen reizen? Kom mee met ons en ontdek
hoe de mensen leven in andere landen.
BUS
Ansold8u45-12u15
Stringe 9u-12u
Rechtstreeks naar het Beukenhof:
9u15-11u45
39
Kid Rock
Vrijdag 10 juli
Hele dag
Wetteren
€ 14
max. 20 kinderen
Meebrengen: lunchpakket, koek en
drankje, kledij aangepast aan het weer,
zonnecrème en pet
Heb jij zin om een hele dag lang mee te
swingen op de grootste hits van het moment? Kom dan mee naar het kinderfestival
bij uitstek!
BUS
Ansold9u-17u45
Stringe 8u45-18u
Vierkleurenspel
Maandag 13 juli
Voormiddag
Tiegembos
€2
max. 25 kinderen
Kan jij jouw kleur blijven verdedigen? Pas op
dat de vijand jou niet raakt met een ander
kleur!
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45-12u15
Rechtstreeks naar Tiegembos:
9u15-11u45
40
Zeemeerminnenstaart
Dinsdag 14 juli
Voormiddag
Kapoen
€4
max. 25 kinderen
Ontwerp op witte stof jouw eigen zeemeerminnenstaart en versier hem met de kleuren
en figuren die jij wenst!
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45-12u15
Rechtstreeks naar de Kapoen:
9u15-11u45
Filmfestival: The Croods/Brave
Donderdag 16 juli
Voormiddag
Kapoen
€2
max. 20 kinderen
Kom binnen in de bioscoop, neem een
ticketje voor jouw film naar keuze en ruil het
in voor een zakje popcorn. Geniet van de film!
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45-12u15
Rechtstreeks naar de Kapoen:
9u15-11u45
41
Gezond aperitieven
Vrijdag 17 juli
Voormiddag
Kleine Kluis
€4
max. 20 kinderen
Wil jij wel gezond aperitieven, maar weet je
niet zo goed hoe je eraan moet beginnen?
Met onze tips tover je in 10 minuten heerlijke
en gezonde hapjes op tafel.
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45-12u15
Rechtstreeks naar de Kleine Kluis:
9u15-11u45
Vliegende karpers
Dinsdag 18 augustus
Voormiddag
Kapoen
€4
max. 25 kinderen
Meebrengen: 2 lege keukenrollen
Wil je graag een echt weerstation in jouw
tuin? Dan is een vliegende karper daar al een
onderdeeltje van. Hij toont aan hoe snel de
wind gaat en van welke richting die komt.
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45-12u15
Rechtstreeks naar de Kapoen:
9u15-11u45
42
Katapult
Woensdag 19 augustus
Voormiddag
Kapoen
€4
max. 25 kinderen
Meebrengen: schoendoos
Wie kan het verst schieten met zijn katapult
en geraakt over de muren van het kasteel?
Kom mee en ontwerp je eigen stoere katapult
zoals bij de Romeinen!
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45-12u15
Rechtstreeks naar de Kapoen:
9u15-11u45
Smoothies
Donderdag 20 augustus
Voormiddag
Kleine Kluis
€4
max. 20 kinderen
Vind jij een stuk appel ook zo gewoon?
Tijdens deze voormiddag doen we alle
fruitsoorten bijeen en mixen we die tot een
heerlijke en gezonde smoothies. Ik kijk al uit
naar het volgende tussendoortje, jij ook?
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45-12u15
Rechtstreeks naar de Kleine Kluis:
9u15-11u45
43
Magische magneten
Maandag 24 augustus
Voormiddag
Kapoen
€4
max. 25 kinderen
Weet jij ook nooit waar naartoe met al jouw
tekeningen? Grijp dan nu je kans om zelf
kleurrijke magneten te maken en jouw
(koel)kast te versieren.
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45-12u15
Rechtstreeks naar de Kapoen:
9u15-11u45
Kleurrijke pennenzak
Dinsdag 25 augustus
Voormiddag
Kapoen
€4
max. 25 kinderen
Het nieuwe schooljaar is bijna in zicht, tijd
voor een leuke pennenzak. We beschilderen
die met fijne tekeningen en maken er een
sleutelhanger bij.
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45-12u15
Rechtstreeks naar de Kapoen:
9u15-11u45
44
Op een onbewoond eiland
Woensdag 26 augustus
Voormiddag
Kapoen
€2
max. 25 kinderen
Stel je voor dat je helemaal alleen wakker
wordt op een eiland. Wat moet je op zo’n
moment kunnen om te overleven? Een hut
bouwen tegen de stormen, vissen vangen
met een speer en een vuurtje stoken om je
vis te bakken. Kom en leer het samen met
ons!
Rad van Fortuin
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45-12u15
Rechtstreeks naar de Kapoen:
9u15-11u45
Donderdag 27 augustus
Voormiddag
Tiegembos
€2
max. 20 kinderen
Draai jij goed aan het rad en krijg je punten
of heb je pech en moet je een opdracht
doen? Geef een krachtige draai aan de juiste
kant en ga naar huis als winnaar van het Rad
van Fortuin.
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45-12u15
Rechtstreeks naar Tiegembos:
9u15-11u45
45
Vakantieafsluiter: Efteling
Vrijdag 28 augustus
Hele dag
Nederland
€ 26
onbeperkt
inschrijven is verplicht en kan tot 17 juli!
Meebrengen: lunchpakket, koek en drankje, zonnecrème, pet, KIDS – ID en toestemmingsformulier (tijdig aan te vragen bij
gemeentebestuur)
Wandel door het sprookjesbos waar de oude
boom jullie de mooiste verhalen vertelt.
Zweef door het woud vol trollen en elfjes of
vaar - als jullie durven- over de woeste zee
waar ook de Vliegende Hollander ronddwaalt.
Ontdek de Efteling en treed binnen in een
wereld vol verwondering!
BUS
Ansold8u-19u15
Stringe 8u15-19u
46
Activiteiten de de
4 -6 leerjaar Seafront
Vrijdag 3 juli
Hele dag
Zeebrugge
€ 19
max. 30 kinderen
Meebrengen: lunchpakket, koek en drankje, zonnecrème en pet
Heb jij altijd al eens een schip en duikboot
van binnen willen zien? Dan is dit nu jouw
kans! We bezoeken Seafront, het museum,
het schip en duikboot. In de namiddag
maken we een rondvaart door de haven van
Zeebrugge met de Zephira.
BUS
Ansold8u30-18u30
Stringe 8u45-18u15
Zomerse picknick
Dinsdag 7 juli
Voormiddag
Kleine Kluis
€4
max. 20 kinderen
Dat wordt smullen! We maken allerlei heerlijke hapjes en drankjes klaar en genieten
dan van het zonnetje op een picknickdeken.
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45–12u15
Rechtstreeks naar de Kleine Kluis:
9u15-11u45
47
Reis rond de wereld
Woensdag 8 juli
Voormiddag
Beukenhof
€2
max. 20 kinderen
Altijd al eens naar China, Amerika of Afrika
willen reizen? Kom mee met ons en ontdek
hoe de mensen leven in andere landen.
BUS
Ansold8u45-12u15
Stringe 9u-12u
Rechtstreeks naar het Beukenhof:
9u15-11u45
Dromenvanger
Donderdag 9 juli
Voormiddag
Kapoen
€4
max. 25 kinderen
Wees niet langer bang om in slaap te vallen
met jouw eigen dromenvanger. Hang hem
boven je bed en hij vangt al jouw verschrikkelijke nachtmerries of gebruik het gewoon
om jouw kamer op te fleuren.
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45-12u15
Rechtstreeks naar de Kapoen:
9u15-11u45
48
Kid Rock
Vrijdag 10 juli
Hele dag
Wetteren
€ 14
max. 20 kinderen
Meebrengen: lunchpakket, koek en
drankje, kledij aangepast aan het weer,
zonnecrème en pet
Heb jij zin om een hele dag lang mee te
swingen op de grootste hits van het moment? Kom dan mee naar het kinderfestival
bij uitstek!
BUS
Ansold9u-17u45
Stringe 8u45-18u
Windbel
Maandag 13 juli
Voormiddag
Kapoen
€4
max. 25 kinderen
Ooit al eens zo’n bel gezien in de tuin die
muziek maakt als het waait? Vandaag knutselen wij er ook zo eentje met bloempotten
en schelpen.
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45-12u15
Rechtstreeks naar de Kapoen:
9u15-11u45
49
Filmfestival: The Croods/Brave
Donderdag 16 juli
Voormiddag
Kapoen
€2
max. 20 kinderen
Kom binnen in de bioscoop, neem een
ticketje voor jouw film naar keuze en ruil het
in voor een zakje popcorn. Geniet van de film!
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45-12u15
Rechtstreeks naar de Kapoen:
9u15-11u45
Smokkelspel
Maandag 17 augustus
Voormiddag
Beukenhof
€2
max. 25 kinderen
Kan jij het goud vinden en door de douane
smokkelen? Pas op dat de politie jou niet te
pakken krijgt!
BUS
Ansold8u45-12u15
Stringe 9u-12u
Rechtstreeks naar het Beukenhof:
9u15-11u45
50
Zeepijsjes
Dinsdag 18 augustus
Voormiddag
Kapoen
€4
max. 25 kinderen
Wie heeft er nu geen zin om bij warme
temperaturen een ijsje te … maken van
zeepschilfers? Met verschillende kleuren
shampoo en zeepschilfers maken we lekker
ruikende ijsjes waarmee je jezelf kan verfrissen. Natuurlijk mag een leuke verpakking
hier ook niet ontbreken!
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45-12u15
Rechtstreeks naar de Kapoen:
9u15-11u45
Geluksbrengers
Woensdag 19 augustus
Voormiddag
Kapoen
€4
max. 25 kinderen
Wie wens jij geluk toe in zijn leven? We
helpen die personen een handje en maken
geluksbrengers in allerlei verschillende
kleuren en maten.
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45-12u15
Rechtstreeks naar de Kapoen:
9u15-11u45
51
Dierenhapjes
Vrijdag 21 augustus
Voormiddag
Kleine Kluis
€4
max. 25 kinderen
Een bananendolfijn, een egeltje van druiven
of een krokodil van komkommer. Gelukkig
zijn het geen echte dieren om van te smullen!
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45-12u15
Rechtstreeks naar de Kleine Kluis:
9u15-11u45
Fietsvriend
Dinsdag 25 augustus
Voormiddag
Kapoen
€4
max. 25 kinderen
Katoenkoord, drinkrietjes en een beetje
handigheid. Meer heb je niet nodig om jouw
unieke fietsvriend te weven.
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45-12u15
Rechtstreeks naar de Kapoen:
9u15-11u45
52
Rad van Fortuin
Donderdag 27 augustus
Voormiddag
Tiegembos
€2
max. 20 kinderen
Draai jij goed aan het rad en krijg je punten
of heb je pech en moet je een opdracht
doen? Geef een krachtige draai aan de juiste
kant en ga naar huis als winnaar van het Rad
van Fortuin.
BUS
Ansold9u-12u
Stringe 8u45-12u15
Rechtstreeks naar Tiegembos:
9u15-11u45
Vakantieafsluiter:
Bobbejaanland
Vrijdag 28 augustus
Hele dag
Lichtaart
€ 24,50
onbeperkt
inschrijven is verplicht en kan tot 17 juli!
Meebrengen: lunchpakket, koek en drankje, zonnecrème, pet
Slaag jij erin om niet duizelig te worden op
de Dizz rollercoaster en durf jij het aan om
meegesleurd te worden in de Dreamcatcher?
Kom je grenzen verleggen op tal van spectaculaire attracties!
BUS
Ansold8u00-19u15
Stringe 8u15-19u
53
Activiteiten Tieners Stopmotion: maak je eigen film
Dinsdag 30 juni
14u-17u
Ansold
€ 14
max. 15 tieners
Maak je eigen animatiefilm! Door opeenvolgende foto’s snel na elkaar af te spelen,
krijg je de illusie van beweging. Zo breng je
getekende of geknutselde figuren tot leven!
Denk maar aan de succesvolle kleifiguren uit
het hilarische Chicken Run!
Graffiti: beginners en
gevorderden
Woensdag 8 juli
13u30-16u30
De Linde
€ 16
max. 15 tieners/workshop
Graffiti is meer dan een druk op een spuitbus.
Het is een manier om je mening op een creatieve manier te uiten. Leer de basis cancontrol: schets een ontwerp en maak er op een
muur of paneel een kleurig graffitiwerk van!
Can you handle the can?
Deelnemers die vorig jaar de workshop voor
beginners volgden, kunnen doorschuiven
naar de gevorderden.
54
Rafting en fun vijfkamp
Dinsdag 14 juli
Hele dag
Gent
€ 15
max. 25 tieners
Meebrengen: zwemkledij, reservekledij,
lunchpakket
Verken Gent wel op een heel bijzondere manier! In een raftzoektocht ontdekken we alle
geheimen van de stad. ’s Namiddags dagen
we elkaar uit in een geweldig leuk vijfkamp.
Durf jij het aan?!
BUS
Ansold8u45-17u30
Stringe 8u30-17u45
Karikatuurtekenen
Woensdag 19 augustus
13u30-16u30
Mensinde
€5
max. 25 tieners
Het hoeft niet altijd president Obama of Lady
Gaga te zijn waarmee we spotten. Van jouw
hoofd valt ook best een leuke karikatuurtekening te maken. Sterker nog, cartoonist en
striptekenaar Steven de Rie leert jou in deze
workshop snel karikatuur te tekenen. Je zal
niet weten wat je ziet!
55
Vakantieafsluiter:
Bobbejaanland
Vrijdag 28 augustus
Hele dag
Lichtaart
€ 24,50
onbeperkt, inschrijven is verplicht en kan
tot 17 juli!
Slaag jij erin om niet duizelig te worden op
de Dizz rollercoaster en durf jij het aan om
meegesleurd te worden in de Dreamcatcher?
Kom je grenzen verleggen op tal van spectaculaire attracties!
BUS
Ansold8u00-19u15
Stringe 8u15-19u
56
Vakantieafsluiter
WAT
Op vrijdag 28 augustus 2015 hebben we iets speciaals voor jullie in petto! Deze dag zijn er
geen sportkampen, buddy-activiteiten of speelpleinwerking, maar hebben we wel voor elke
leeftijd een leuke uitstap gepland.
Liever niet op uitstap? Dan kun je je uitleven in ons speelsportdorp. De opvang is deze dag
open in de voormiddag voor alle kleuters en de hele dag voor peuters.
BUS?
Je kunt voor het speelsportdorp de bus vanuit Vichte nemen om 8u45 (vm) en 13u15 (nm), we
zijn terug om 12u15 (vm) en 16u45 (nm). Deze namiddaguren zijn ook van toepassing op de
Flexi-Pleksshow.
INSCHRIJVEN?
Kan tot 17 juli 2015 via I-school.
SPEELSPORTDORP?
We bouwen een kleuterklauterparcours, zetten een springkasteel, geven een circusinitiatie, je
kan er hockey en badminton spelen, je uitleven op de trampolines en veel meer... Kinderen uit
het lager die een hele dag komen kunnen hier hun boterhammen opeten.
PEUTER
In de kinderclubs verrassen we jullie door een leuk springkasteel en andere toffe animatie (in
de voor- en/of namiddag)
1e -3de KLEUTER
SpeelsportdorpFlexi-Pleksshow
Sporthal Anzegem Ansold, Anzegem
Voormiddag
Namiddag
€ 6
€ 5,50
1e -3de LEERJAAR
EftelingSpeelsportdorp
Kaatsheuvel
of
Sporthal Anzegem
Hele dag
Voor- en/of namiddag
€ 26
€ 6 per dagdeel
4e-6e LEERJAAR
Bobbejaanland
Lichtaart
of
Hele dag
€ 24,50
Speelsportdorp
Sporthal Anzegem
Voor- en/of namiddag
€ 6 per dagdeel
57
Toestemming ouders
Naam kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voornaam kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geboortedatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ondergetekende geeft als ouder de toestemming, (naam ouder)
...................................................................................................................
dat (naam kind)........................................................................................
na het speelplein / sportkamp / Buddy-activiteit alleen naar huis mag op
verantwoordelijkheid van de ouders.
Datum ...........................................
Handtekening
Toestemming ouders
Naam kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voornaam kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geboortedatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ondergetekende geeft als ouder de toestemming, (naam ouder)
...................................................................................................................
dat (naam kind)........................................................................................
na het speelplein / sportkamp / Buddy-activiteit alleen naar huis mag op
verantwoordelijkheid van de ouders.
Datum ...........................................
Handtekening
Samenwerking BKO,
Jeugd- en Sportdienst
Voor- en naopvang activiteiten
De diensten van de cluster Recreatie hebben een unieke samenwerking! De Jeugd- en
Sportdienst bieden verschillende activiteiten aan tijdens de zomervakantie.
Monitoren en lesgevers zijn telkens een kwartier voor de activiteit aanwezig. De
kinderen wiens ouders nood hebben aan opvang voor (langer dan dit kwartier) en na deze
activiteiten kunnen terecht in de opvang. Voor dit dagdeel moet je niet vooraf inschrijven.
Verantwoordelijkheid
Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de verschillende diensten en kunnen
niet rondhangen in of rond de gebouwen. Iedereen - ongeacht de leeftijd - schrijven we
dan ook in. Er wordt niet toegelaten dat kinderen alleen naar huis gaan. Enkel kinderen
vanaf het 3de leerjaar mogen, maar mits toestemmingsattest (zie hiervoor) van de ouders!
Betalingen
Voor zowel de sportkampen, Buddy-activiteiten, de speelpleinwerking en de kinderopvang
sturen we een factuur.
Combinatiemogelijkheden +
sluiting diensten
Combinatiemogelijkheden
1. Combinatie kinderclub en speelpleinwerking
• 2de en 3de kleuter worden om 13u verzameld en vanuit de kinderclub naar de
speelpleinwerking gebracht. Na de speelpleinwerking kunnen de kinderen van
17u tot 18u30 in de naopvang van de kinderclub terecht. Er moet NIET worden
ingeschreven voor de naopvang.
• Kinderen uit de lagere school kunnen in de opvang terecht van 7u tot 8u45. Om 8u45
worden zij naar de speelpleinwerking gebracht. Na de speelpleinwerking kunnen de
kinderen van 17u tot 18u30 in de naopvang van de kinderclub terecht. Er moet NIET
worden ingeschreven voor de naopvang.
2. Combinatie kinderclub/speelpleinwerking en Buddy
Kinderen die aanwezig zijn in de kinderclub of op de speelpleinwerking kunnen deelnemen aan de Buddy-activiteiten op voorwaarde dat de activiteit plaatsvindt op de plaats
waar je kind aanwezig is OF als er vanuit Buddy busvervoer wordt georganiseerd.
Meld telkens aan de begeleiding van de kinderclub of de animatoren van het speelplein of
jouw kind na de activiteit al dan niet terug moeten komen naar de opvang.
3. Combinatie kinderclub/speelpleinwerking en sport
Vanuit Anzegem brengen we de kinderen van en naar het sportkamp.
Vanuit Vichte worden de kinderen onder begeleiding naar de plaats van activiteit gebracht.
Meld telkens aan de begeleiding van de kinderclub of de animatoren van het speelplein of
jouw kind na het sportkamp al dan niet terug moeten komen naar de opvang.
Sluiting diensten
Van maandag 20 juli tot en met vrijdag 14 augustus is er geen vakantiewerking.
Inschrijven
Sport – Buddy – Vakantieafsluiter
Wie
Wanneer
Waar
kleuters, lager, tieners
Start maandag 18 mei 2015 om 19u
www.i-school.be/login
Kinderopvang
Wie
Wanneer
Waar
Speelplein
Nieuwe gebruiker,
geen code
Onduidelijkheden
of geen pc
62
kleuters en lager
Start woensdag 20 mei 2015 om 19u
www.i-school.be/login
Nuttige info
Niet op voorhand in schrijven... Controleer je gegevens op
i-school.
WEL inschrijven voor de vakantieafsluiter!
Vul je gegevens in op www.anzegem.be/nieuweinschrijving
of mail naar [email protected]
Kom langs op het secretariaat van de Cluster Recreatie, we
helpen je graag verder.
Contact
www.anzegem.be
Buitenschoolse KinderOpvang
kinderclub
[email protected]
Coördinatoren:
Stefanie Meurisse en Lore Debaere
0476 34 26 88
Cluster Recreatie
Sportdienst
Landergemstraat 1
Sybille Geenens (sportfunctionaris)
0476 42 29 93
[email protected]
Buitenschoolse Kinderopvang Sport- en Jeugddienst
8570 Anzegem
056 68 02 02
[email protected]
Aeneas Gryson
0476 86 15 80
[email protected]
Jeugddienst – Buddy
SPEELPLEINWERKING
[email protected]
Adeline Decock
[email protected]
Mayli Beulque
0478 88 82 02
[email protected]
Adressen
Kinderclub de Schildpad
Landergemstraat 1C (Ansold)
8570 Anzegem
056 68 12 32
Kinderclub de Jojo
Ommersheimplein 7 (Stringe)
8570 Anzegem
056 77 19 09
Sporthal Anzegem
Ansold
Landergemstraat 1
8570 Anzegem
056 68 02 02
Landergemstraat 1b, 8570 Anzegem
Sporthal Vichte
Ommersheimplein
8570 Anzegem
Stringe
Ommersheimplein 5, 8570 Anzegem
Kapoen
Vichtsesteenweg 115, 8570 Anzegem
056 68 17 34
MENSINDE
Westdorp 3, 8573 Anzegem
BEUKENHOF
Beukenhofstraat 43, 8570 Anzegem
DE LINDE
Lindeplein 1, 8570 Anzegem
TIEGEMBOS
Tiegemberg z.n., 8573 Anzegem
KLEINE KLUIS
Gijzelbrechtegemstraat 42, 8570 Anzegem
64

Vergelijkbare documenten

De Aktieve krokuskriebelkrant 2015

De Aktieve krokuskriebelkrant 2015 Tieners ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Nadere informatie

De Aktieve Zomerkriebelkrant 2010

De Aktieve Zomerkriebelkrant 2010 Tieners ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Nadere informatie

maart_2015 - Anzegem

maart_2015 - Anzegem Voor de meest stoere en coole tieners hebben we een X-treme start van de zomervakantie! Op woensdag gaan we naar Doornik, waar je via een hoogteparcours de langste deathride van Europa kan bedwinge...

Nadere informatie

erkende kinderclubs overzicht schooljaar 2015 - 2016

erkende kinderclubs overzicht schooljaar 2015 - 2016 Inschrijven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Contactgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Nadere informatie