105292 boekje Etools.indd

Commentaren

Transcriptie

105292 boekje Etools.indd
Mogen wij het u
gemakkelijk maken?
Het organiseren, coördineren en beheren van werkprocessen kan
niet bestaan zonder ondersteunende routines. IT creëert kansen om
het tijdsbeslag op vele fronten terug te dringen. Via internet kunnen
we systemen aan elkaar koppelen en tools inzetten die voor iedereen
toegankelijk zijn en veel tastbaar voordeel opleveren.
Profiteer van
de gemaksfactor
Urenregistratie
Aanvraagregistratie
Planning
Adecco stelt een aantal zeer effectieve
e-tools beschikbaar: Adtime, Adrequest en
Adplan. Hiermee haalt u maximaal profijt uit
ons partnership. Door tijdbesparing en
beter inzicht in de processen kunt u zich
volledig concentreren op de kern van de
zaak: snelle en rendabele inzet van medewerkers op alle niveaus. Vanuit onze inter-
nationale missie, better work, better life,
zetten we ons daar met al onze expertise en
innovatieve middelen dagelijks voor in.
Doordat onze e-tools webbased zijn, is het
gebruik hiervan geen belasting voor uw
eigen computersysteem. Met de complete
toolbox van Adecco kunt u uw flexprocessen
Voordelen van de
e-tools van Adecco zijn:
Gebruikersvriendelijkheid
Minimalisering van de kans op fouten
en onduidelijkheden
Meer efficiency in de processen
Minder papieren rompslomp
Duidelijkheid in bevoegdheden
Inzicht in voortgang en doorloopsnelheid
Interactieve informatie-uitwisseling
Webbased: 24 uur per dag,
7 dagen in de week!
optimaliseren, wat resulteert in aanzienlijke
tijdwinst. Overal waar u een computer met
internetaansluiting beschikbaar heeft, kunt
u de regie voeren over processen als urenregistratie, aanvraagregistratie en planning,
24 uur per dag, 7 dagen in de week!
Urenregistratie verloopt vaak via tijdrovende procedures. Dankzij
het internet kunt u het zichzelf aanmerkelijk gemakkelijker maken.
Door de toegankelijkheid boekt u tijdwinst. Toegangscodes en vaste
controleprocedures verhogen de betrouwbaarheid. U schakelt rechtstreeks met Adecco, wat de accuratesse en transparantie vergroot.
Kortom: hoogste tijd voor de gemaksfactoren van Adtime.
Adtime
Efficiency in urenregistratie
Registreren, accorderen, rapporteren
Met Adtime introduceert Adecco een innovatieve e-tool waarmee u alle handelingen
die noodzakelijk zijn voor de urenregistratie
optimaal kunt managen via vertrouwde
internetprocedures. Een computer met
internetaansluiting volstaat om te profiteren
van Adtime. Adtime biedt maximale
efficiency in het invoeren, controleren en
accorderen van de gewerkte uren door
geautoriseerde medewerkers. Bovendien
heeft u online inzicht in de verwerking van
de urendeclaraties en in de historische
gegevens.
Maximale procesbeheersing
De internettechnologie maakt het mogelijk
om gewerkte uren op afstand te controleren
en te accorderen. U bent dus niet langer
plaatsgebonden. Bovendien heeft u online
inzicht in de verwerking van de urendeclaraties en in historische gegevens. De kans
op fouten neemt af, de transparantie neemt
enorm toe. Op elk gewenst moment heeft
u toegang tot elementaire managementinformatie. U krijgt maximale greep op het
totale proces van urenregistratie.
Toegankelijk,
betrouwbaar, transparant
Stap 3 Uren controleren
Overal waar een computer met internetaansluiting aanwezig is, kunnen geautoriseerde medewerkers de ingevoerde uren controleren en accorderen. De indiener
van de urendeclaratie kan aan de status zien of deze is goed- of afgekeurd en kan
eventuele correcties uitvoeren. Er is direct inzicht in de verdere verwerking.
Stap 1 Inloggen
Alle gebruikers van Adtime, geautoriseerde medewerkers, flexwerkers
en Adecco-contactpersonen, krijgen hun eigen inlogcode. Inloggen is
uiterst eenvoudig en voert automatisch naar specifieke gebruikersschermen. De instructies zijn helder.
>>
>>
Stap 4 Verwerking en rapportage
Stap 2 Uren invoeren
Flexwerkers krijgen na de inlogprocedure automatisch
toegang tot een eigen registratieformulier. Het invullen is
niet langer plaatsafhankelijk, een computer met internetaansluiting volstaat. Instructies voor het invullen van
de diverse velden zijn voor iedereen begrijpelijk.
De ingevoerde gegevens worden vervolgens direct
ter controle aangeboden.
De systemen van Adecco verwerken
de geautoriseerde uren automatisch
ten behoeve van de verloning en de
facturering. De verwerking leidt tot
heldere, periodieke rapportage en
maximale efficiency in de verdere
administratieve procesgang.
>>
Adtime
Tijdwinst en maximale
accuratesse
Gebruikersvriendelijk voor opdrachtgevers
én flexwerkers
Registreren, controleren en accorderen
zijn niet langer plaats- of tijdgebonden
Beschikbaar in Nederlands, Frans, Duits en
Engels
U bepaalt wie bevoegd is om te accorderen
Accorderen betekent automatisch verdere
verwerking voor facturering
Papieren urendeclaraties zijn verleden tijd
Altijd een compleet overzicht van de urendeclaraties en de historische gegevens
Minder kans op fouten en misverstanden
Informatie-uitwisseling (per mail of
sms) over bijvoorbeeld de status van de
urendeclaraties.
U heeft baat bij snelle, adequate invulling van uw
vacatures. Zeker bij een structurele behoefte aan
grotere aantallen flexwerkers zijn de voordelen groot.
Kortom: hoogste tijd voor de gemaksfactoren van
Adrequest
Adrequest.
Efficiency in aanvraagregistratie
Adecco werkt in Nederland vanuit ruim
200 vestigingen. Kandidaten die een
verbintenis hebben met onze vestigingen,
staan ingeschreven in een landelijke
database. Vacatures en kandidaten
matchen we met ons geautomatiseerde
matchingsysteem.
Vraag en aanbod voortaan online
Om u optimaal te laten profiteren van ons
geautomatiseerde matchingsysteem,
hebben wij Adrequest ontwikkeld. Deze
efficiënte e-tool maakt het mogelijk om via
internet vacatures bij ons te plaatsen. U krijgt
daar direct per e-mail respons op. Hebben
we kandidaten beschikbaar, dan krijgt u de
bijbehorende profielen en cv’s ter inzage.
Adrequest voorziet in verschillende protocollen die garanderen dat aanvraagprocessen verlopen volgens de regels en
afspraken binnen uw eigen organisatie.
Zo bestaat er de mogelijkheid om één of
meerdere autorisatoren te laten bepalen
welke vacatures door de verschillende
aanvragers uitgezet mogen worden.
De aanvraag is snel en gemakkelijk te
plaatsen. Zodra uw vacature in het systeem
is opgenomen, heeft u op elk gewenst
moment inzage in de status. U krijgt
bovendien de mogelijkheid om de
aangeboden profielen en cv’s van
kandidaten te bekijken en hier direct per
mail op te reageren. Uw voordeel: snelle
behandeling van uw aanvraag en
maximaal inzicht in de resultaten.
Gebruikersvriendelijk,
rendabel en webbased
Stap 1 Inloggen
Adrequest is alleen toegankelijk voor geautoriseerde
gebruikers. U krijgt uw eigen inlogcode en wachtwoord. Inloggen is vervolgens uiterst simpel. U heeft
24 uur per dag, 7 dagen in de week toegang tot
Adrequest, overal waar u kunt beschikken over een
computer met internetaansluiting.
Stap 3 Aanbod kandidaten
Stap 2 Aanvragen
Zodra uw vacature is ingevoerd, worden de criteria
direct getoetst aan ons aanbod van kandidaten.
Is een geschikte kandidaat voor de door u gewenste
periode beschikbaar, dan ontvangt u per omgaande
bericht. Bovendien krijgt u de gelegenheid om ook zelf
de aangeboden profielen en cv’s van kandidaten te
bekijken en hier direct per mail op te reageren.
U wijst zelf een centrale contactpersoon
aan die de regie voert over het totale
aanvraagproces. Deze bepaalt of
aanvragers alleen bepaalde vacatures
kunnen uitzetten, op basis van templates,
of vrij zijn om steeds andere vacatures te
plaatsen. U kunt ervoor kiezen om de
vacatures altijd door de autorisator
te laten goedkeuren of u kunt deze
verantwoordelijkheid delegeren naar
de aanvrager. Veel voorkomende profielen kunnen uiteraard steeds gekopieerd worden.
Stap 4 Rapportage
Adrequest staat voor direct contact met uw vestiging.
Beslissingen of wijzigingen worden automatisch per e-mail
bevestigd. De status van uw vacature kunt u online bekijken,
evenals alle historische gegevens. Adrequest genereert
standaard managementinformatie over elementaire punten
als doorlooptijden en soorten aanvragen.
>>
>>
>>
Adrequest
Systematische actie
op uw aanvraag
Online aanvragen en beheersen van
vacatures
Duidelijk inzicht in aanbod kandidaten
en status vacatures
Veel voorkomende profielen snel
kopieerbaar naar nieuwe aanvraag
Geen ‘ongeoorloofde’ aanvragen meer
door duidelijke bevoegdhedenstructuur
Statusmelding per e-mail
Continu inzicht in de stand van zaken
De marktdynamiek vraagt om een integrale planningsystematiek voor
flexwerk. Hierdoor kunt u op elk moment de juiste mensen en middelen
inzetten. Met eenvoudig toepasbare internettechnologieën heeft u
altijd inzicht in uw roosterinformatie. Kortom: hoogste tijd voor de
gemaksfactoren van Adplan.
Adplan
Efficiency in planning
Adplan is gebaseerd op de nieuwste
generatie planningsoftware en biedt een
maximum aan functionaliteit, flexibiliteit en
gebruiksgemak. U kunt alle voor uw
bedrijfsprocessen relevante roosterinformatie van uw Adecco-flexwerkers
online raadplegen. U heeft permanent een
totaaloverzicht van het bezettingsniveau.
Deze e-tool levert samen met Adrequest en
Adtime een bijdrage aan een accurate
verloning, aanvraagregistratie en planning
van uw Adecco-flexwerkers.
Veelzijdig,
gemakkelijk, effectief
Adplan*
Signaleren en anticiperen
Stap 3 Controle en signalering
Stap 1 Gegevens raadplegen
Doordat u permanent inzicht heeft in de capaciteitsstatus van
de flexwerkers, kunt u online vaststellen of u over voldoende
gekwalificeerde flexwerkers beschikt. Zodra eventuele
knelpunten zichtbaar zijn, kunt u tijdig maatregelen treffen.
Nadat u bent ingelogd, kunt u gewenste gegevens inzien als afdelingen,
taken, objecten, enzovoorts. Vervolgens kunt u per afdeling de dagelijks
beschikbare flexwerkers raadplegen.
U profiteert van de nieuwste generatie
planningsoftware
Altijd en overal toegang tot
planningsoverzichten
Gebruikersvriendelijk
Voorkeuren voor flexwerkers worden in
totale roosterprocedures geïntegreerd
Periodieke managementinformatie
Proactief inspelen op vakantiedrukte
* powered by Rostar CAS
>>
>>
>>
Stap 4 Transparantie en rapportage
Stap 2 Plannen volgens productieprognose
Op basis van uw aanvraag plant Adecco adequaat de
flexwerkers met de juiste competenties in.
Via internet heeft u op elk gewenst moment een totaaloverzicht van de flexbezetting. U kunt overzichtelijke
managementinformatie genereren zoals voortganggegevens, onderbezetting, onregelmatigheid, enzovoorts.