Projectplan - Troupe A`dour

Commentaren

Transcriptie

Projectplan - Troupe A`dour
IK DOE MEE!
('Kinderspelen', gebaseerd op de muziek Jeux d'enfants van G. Bizet)
EDUCATIEF MUZIEKPROJECT VOOR HET BASISONDERWIJS
door Troupe A’dour
IK DOE MEE! is een educatief muziekproject, gebaseerd op het
meesterwerk "Jeux d' Enfants " voor piano vierhandig van de beroemde
Franse componist G. Bizet.
Het werk bestaat uit 12 miniaturen die van het perspectief van de
volwassene de fantasie van het kind benaderen.
Doelgroep
* Met name kinderen van groep 3-6 van het basisonderwijs.
* Het project is bedoelt voor één klas of in een combinatie, waarbij de cyclus
verdeeld wordt over verschillende klassen. Dan neemt elke klas een aantal stukken
voor haar rekening.
* Voor kleine scholen is ook een schoolproject mogelijk.
* Kinderen uit de naschoolse opvang.
* Kinderen van Prismascholen
De beschrijving onderaan heeft betrekking tot een voorstelling die met
één klas ingestudeerd wordt.
Looptijd project:
Februari 2011 juni 2012
Korte beschrijving
De titels van de cyclus Jeux d'enfants zijn beeldend en zeer geschikt als uitgangspunt
waaruit kinderen zowel associatief als praktisch kunnen werken. Elke titel verwijst
naar een spel, zoals blindeman of boompje verwisselen, of een bezigheid, zoals
kindje wiegen of schommelen.
Voorafgaand worden er twee workshops gehouden. Middels een quiz wordt er direct
een verband gelegd tussen de muziek en het bijbehorende stuk. Vervolgens leren de
kinderen door ons zelf gemaakte liedjes, teksten of ritmes, die gebaseerd zijn op
melodieën uit de cyclus. Dan wordt er samen een scène uitgewerkt die bij het spel of
stuk past en waarbij vanuit de muziek wordt gewerkt.
Gedurende een zestal (muziek)lessen gaan de kinderen dan actief aan de slag. Ze
oefenen op de muziek (Cd van het pianoduo wordt geleverd) en werken ook
associatief door te tekenen, te knutselen, gedichten te schrijven of verhalen te
verzinnen die bij elk stuk passen en bij de voorstelling gebruikt kunnen worden.
Zo ontstaat er bij elke groep of school een eigen voorstelling rondom het muziekstuk
Jeux d' enfants, dat uitgevoerd wordt door het pianoduo.
De voorstelling is bedoeld voor andere leerlingen van de school, ouders, familieleden
en leerkrachten.
In een handleiding voor de leerkracht staan aanwijzingen voor een nadere
uitwerking. Het uitgangspunt hiervoor is de structuur en de titel van het stuk.
Samenwerking met de leerkracht is een vereiste voor de precieze invulling van de
opdrachten en gekozen voordrachten. Samen brengen we daardoor een unieke
voorstelling tot stand.
Doel van het project
- Jonge kinderen op een speelse manier in aanraking brengen met waardevolle
klassieke muziek.
- Begrip en betrokkenheid creëren voor de muziek tijdens de uitvoering door mee te
doen
- door zingen of spreken of het ritmisch tikken van melodieën uit de composities,
herkenning scheppen en muzikale scholing
- Ondersteuning bieden voor lessen muzikale vorming
- Het prikkelen van verschillende zintuigen, het uitdagen van de fantasie en
creativiteit.
- De mogelijkheid bieden tot beweging en het ontwikkelen van ritmiek
- Kennismaking of herbeleving van ouderwetse kinderspelletjes.
- Een hoogstaande uitvoering met elkaar bereiken en beleven
- Aanvullend, kennismaking met spelletjes uit andere culturen.
Werkwijze voor de leerkracht/school
- introductiegesprek (1 uur): uitleg, overhandigen van handleiding en muziek cd
- 1-2 workshops (totaal 2-3 uur)
- inschatting: zes muzieklessen
- 1 repetitie (maximaal 2,5 uur)
- slotpresentatie (max. 40 minuten)
- dvd van de slotpresentatie wordt te koop aangeboden
- evaluatie achteraf
Locaties
- workshop: aula of speellokaal b.v. gymzaal
- lessen: eigen klas en/of speellokaal
- repetities: aula of speellokaal; in overleg buurtgebouw
- voorstelling: idem
Materialen
- een goedgestemde vleugel of een piano. Als die niet is voorhanden, dan brengen
wij zelf een elektronisch keyboard mee.
- decor: kan door de kinderen worden gemaakt.
- kleine attributen die noodzakelijk zijn om te knutselen of om de scènes uit te
beelden
- liefst een aula die goed belicht kan worden
Kosten
- de voorstelling is gesubsidieerd in de regio Alphen aan den Rijn en in de provincie
Utrecht
- een bescheiden bijdrage van € 150 p/voorstelling van één klas is vereist, ook
voor het verkrijgen van de subsidie. Materiaalkosten worden apart berekend en zijn
afhankelijk van het materiaal dat reeds bij een school voorhanden is.
Bij combinaties of schoolprojecten wordt de bijdrage aangepast.
- dvd's van de slotpresentatie worden op verzoek verzorgd en kunnen door ouders
worden aangeschaft voor een bedrag van € 10.
- Cd's van het pianoduo worden verkocht voor € 7,50.
Onderscheidend karakter
Kinderen komen weinig in aanraking met klassieke muziek, zowel thuis als op school.
Binnen het basisonderwijs verschraalt het aanbod kunstzinnige vorming en in het
bijzonder verdwijnen muzieklessen. Het project biedt een methode aan leerkrachten
om structureel en integraal met kunstzinnige middelen te werken. Hierbij staat
klassieke muziek centraal.
Bijna alle kunstvormen (muziek, toneel, dans, beeldend en literatuur) komen aan
bod. Het project is zeer geschikt om verschillende vakken te betrekken: taal
(gedichten), wereldoriëntatie (spellen in andere culturen), gymles (ouderwetse
spelletjes spelen). Het project gaat in op tradities op het gebied van spel, binnen
verschillende culturen van vroeger en nu.
Het is innovatief omdat het nadrukkelijk geen passieve maar een actieve houding
van de kinderen mogelijk maakt in direct verband met de muziek. Innovatief is ook
dat de presentaties van elkaar kunnen verschillen door de keuze van invulling. Het
sluit aan bij het nieuw initiatief Muziek telt dat de aandacht vestigt op het belang van
muziek in het leven van kinderen.
Kwaliteit
Het project is van hoogstaande kwaliteit omdat de makers professionele
beroepskrachten zijn die een brede ervaring hebben als kunstenaar en docent.
Troupe A'dour is een professioneel gezelschap voor muziek, theater en culturele
projecten en heeft veel ervaring in het opzetten van concerten,
theatervoorstellingen, workshops en projecten voor en met kinderen.
Personele bezetting
Naam 1.: Diana Bohnenberger, pianiste en blokfluitiste; zelfstandig pianodocente;
programmering en artistieke leiding Stichting Kamermuziek in Nieuwkoop
www.kamermuziek-nieuwkoop.nl
Rol: ontwikkelaar, uitvoerend muzikant
Naam 2.: Irina Parfenova, pianiste met name in kamermuziekbezetting, in de
laatste jaren ook uitvoerende van zelf ontwikkelde muzikale theatervoorstellingen
voor kinderen, zie www.troupeadour.nl
Rol: ontwikkelaar, uitvoerend muzikant
Naam 3. : Pieter Scholten, regisseur, spelcoach en dramadocent; maker van
(muziek)theater voor kinderen en volwassenen www.troupeadour.nl
Rol: inhoudelijk adviseur

Vergelijkbare documenten