Alfabetischebasiswoordenlijst Disco les 1

Commentaren

Transcriptie

Alfabetischebasiswoordenlijst Disco les 1
Alfabetischebasiswoordenlijst Disco les 1-14
γέγραφε M.J. van der Velden
a(b) + abl.
abire
accipere/io
ad + acc.
agere
alius
altus
amare
amor, -oresm
anima
animus
ante + acc.
apparēre
ara
armamv
audire
aurum
autem
auxilium
avus
bellum
bene bw
caelum
capere/io
carus
causa
cito bw
cogere
condere
coniunx, -iuges
consistere
corpus, -ora
cum + abl.
cum vw
cupere/io
cur
cura
currere
dare
de + abl.
deinde
deserere
van(af)
weggaan
aannemen, ontvangen
1. naar 2. bij
leiden, voeren, doen
ander
1. hoog 2. diep
liefhebben
liefde
ziel
hart
voor
verschijnen
altaar
wapens
horen
goud
echter, maar
hulp
grootvader
oorlog
goed
hemel
pakken, (in)nemen
lief, dierbaar
(oor)zaak, reden
snel
dwingen
1.stichten 2. opbergen
echtgeno(o)t(e)
blijven staan
lichaam
samen met
wanneer, toen
willen
waarom
zorg
rennen
geven
1. vanaf 2. over
vervolgens
verlaten
desinere
deus
dicere
dividere
divitiaemv
dolor, -ores
donum
dormire
ducere
dum
duo
dux, duces
enim
e/ex + abl.
equus
error, -ores
et
etiam
excipere
(ex)clamare
facere/io
femina
filia
filius
finire
frater, -tres
fugere/io
gaudēre
genus, genera
gladius
habēre
hic
hodie
hostis, hostes
iam
ibi
ideo
impius
in + acc .
in + abl.
inter + acc.
interficere/io
ophouden
god
zeggen
verdelen
rijkdom
leed
geschenk
slapen
leiden, voeren
terwijl
twee
hertog
want, immers
1. uit 2. sinds
paard
dwaling
en
zelfs, ook
ontvangen
(uit)roepen
maken, doen
vrouw
dochter
zoon
beëindigen
broer
vluchten
zich verheugen
geslacht
zwaard
hebben
hier
vandaag
vijand
al
daar
daarom
goddeloos
naar (binnen)
in, op, bij
tussen
doden
intrare
invenire
ira
ire
ita
iubēre
iurare
iuvare
liberimv
locus
longus
lux, lucesv
maestus
magnus
mater, -tres
miser
mittere
mons, -ntesm
mors, mortesv
movēre
mox
multus
nam
navis, navesv
nec… nec
necare
nihil
nomen, -mina
non
non iam
novus
nox, noctes
nunc
numquam
nusquam
ostendere
orare
parare
parere/io
parēre
parcere + dat
parvus
pastor, -ores
pater, -tres
per + acc.
binnengaan
vinden
woede
gaan
zo
bevelen
zweren
helpen
kinderen
plaats
lang
licht
bedroefd
groot
moeder
ongelukkig
sturen
berg
(de) dood
1. bewegen 2. ontroeren
spoedig
veel
want, immers
schip
niet… en ook niet
doden
niets
naam
niet
niet meer
nieuw
nacht
nu
nooit
nergens
tonen, laten zien
smeken, bidden
klaarmaken
voortbrengen, baren
gehoorzamen
sparen
klein
herder
vader
door… heen, over
petere
ponere
post + acc.
postea
postquam
potestas, -ates
pro + abl.
promittere
puella
puergr. 2
pugna
pugnare
pulcher
quaerere
quam
quia
quis
quid
quod
quomodo
quoque
reddere
regnum
ridēre
rogare
rex, reges
rogare
saepe
scire
sed
sedēre
semper
senex, senes
servus
sic
signum
sine + abl.
solus
somnus
spectare
stare
sub + acc./abl.
subito
tacēre
tam
1 vragen 2 gaan naar 3 zoeken
plaatsen
na
later
nadat
macht
voor, in plaats van
beloven
meisje
jongen
gevecht
vechten
mooi
zoeken
dan (bij vergelijking)
omdat
wie
wat
omdat
hoe
ook
teruggeven
1. macht 2. konink(rijk)
lachen
vragen
koning
vragen
vaak
weten
maar
zitten
altijd
oude man
slaaf
zo
teken
zonder
alleen
slaap
kijken
staan
onder
plotseling
zwijgen
zo
tamen
tenēre
terra
trahere
tum
tunc
ubi
umbra
urbs, urbesv
ut
uxor, -oris
toch
hebben, vasthouden
aarde
trekken
toen, dan
toen, op dat moment
waar
schaduw
stad
1.zodra (+ pf.) 2. zoals
echtgenote
valde
zeer
velle
willen
venire
komen
verbum
woord
vidēre
zien
virgr. 2
man
vitaznw (het) leven
vivereww
leven
vocare
roepen
vox, vocesv
stem