Verandering brengt vreugde en verdriet • Waar doe ik mijn kind naar

Commentaren

Transcriptie

Verandering brengt vreugde en verdriet • Waar doe ik mijn kind naar
B
aptisten.nu
Tijdschrift van de Unie van Baptistengemeenten • 124e jaargang nr. 4 • december 2009
Onze man in
Afghanistan
Verandering brengt vreugde en verdriet • Waar doe ik mijn kind naar school?
‘t Vierhouterbos
Waar het accent ligt op de persoonlijke
en gastvrije omgang met onze gasten!
“Gemoedelijk, sfeervol, huiselijk én aandacht
voor de gasten.” Dat zijn de woorden
waarmee gasten van ‘t Vierhouterbos ‘hun’
vakantiehotel graag typeren en dat is niet
voor niets. ‘t Vierhouterbos biedt u een
compleet verzorgde vakantie in een rustige
omgeving en in een positief Christelijke sfeer.
Daarbij kunt u rekenen op een uitstekende
verzorging!
INHOUD
A
Aanhangers van de weg!
anhangers van de weg! Is dit een aankon-
6 Gemeente in Beeld
diging van een nieuwe verkeersmaatre-
Baptistengemeente Jabes in
Musselkanaal wil dicht bij Jezus en
dichtbij mensen zijn. Die nieuwe
missie vroeg een transformatie. De
verandering veroorzaakte een diepe
crisis en het vertrek van zo’n 70
leden.
gel? Wees gerust! U kunt gewoon met uw
aanhanger blijven rijden. Maar wist u dat de
eerste christenen zo genoemd werden? Als
Saulus op weg gaat naar Damascus dan is dat om de ‘aanhangers van
Unieke accommodatie.
’t Vierhouterbos beschikt over luxe 1- en
2- persoonskamers en compleet ingerichte
comfortabele appartementen/studio’s die
door 2, 3 of 4 personen kunnen worden
bewoond. Alle kamers bevinden zich op de
begane grond en zijn rolstoel vriendelijk.
U verblijft op basis van vol-pension of
half-pension. In de sfeervolle salon kunt u
medegasten ontmoeten onder het genot
van een kopje koffie. Daarnaast beschikt ’t
Vierhouterbos over een gezellig, onlangs
vernieuwd restaurant, een bibliotheek
en uitstekende keuken. U bent van harte
welkom in ‘t Vierhouterbos!
---
8 Persoonlijk
geving hadden ze niet te danken aan hun overvloedig reizen. De aan-
Het afgelopen half jaar was
legerpredikant Erik Huiting in
Afghanistan. Hij zat letterlijk aan het
front. “Als ze zien dat je dezelfde
risico’s loopt, word je een echte
gesprekspartner.”
duiding is terug te voeren naar hoe Jezus zichzelf presenteert. Het is
discipel Thomas die Jezus vraagt naar zijn plan. Niet uit nieuwsgierigheid, maar omdat ze hem willen volgen. De Heer antwoordt met de
uitspraak: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij
de Vader komen dan door mij” (Johannes 14:6). Na de kruisdood en de
opstanding van Jezus zal men pas echt de waarde van deze uitspraak
beseffen. De volle waarheid en het eeuwige leven zijn te vinden in de
navolging van onze Heer. Hij nodigt ons uit om de geloofsweg met
hem te gaan. Saulus moest echter eerst geconfronteerd worden met
de levende Heer. Hij werd met blindheid geslagen. Na genezing op
gebed was ook hij bereid om voor Jezus op pad te gaan. Soms hebben
mensen zo’n confrontatie nodig. Hopelijk bent u eerder bereid om de
We nodigen u van harte uit een vakantie te
boeken. Ons gezellig team van medewerkers
wil u een overgetelijke vakantie bezorgen!
---
Vierhouten: De parel van de Veluwe!
Goed bereikbaar, op een van de mooiste
plekjes van de Veluwe, verscholen tussen de
bossen en de heidevelden, ligt Vierhouten.
Het is een klein maar gezellig toeristisch
plaatsje dat tal van mogelijkheden biedt
voor een onvergetelijke vakantie. De bossen,
zandverstuivingen en de heidevelden lenen
zich voor prachtige fiets- of wandeltochten.
Ook met de auto is het een ideale uitvalsbasis
om de vele toeristische mogelijkheden te
ontdekken.
de weg’ te arresteren. Lees maar na in Handelingen 9:2. Deze naam-
geloofsweg te gaan. Jezus nodigt u hiertoe uit. Dit geldt voor het in-
10 Opinie
Een baptistenbasisschool bestaat dan
wel niet, ook baptistenouders moeten
besluiten waar ze hun kind naar
school doen: de vaak ‘oppervlakkige’
PC-school in de wijk of een ‘veilig’
orthodox alternatief verder weg?
En verder...
4 Uniews
14 Wereldnieuws
18 Kosterpost
18 Vijf vragen aan
19 Gedoopt & Overleden
dividu en voor de gemeenten van Christus. Ook in dit nummer willen
we u weer bemoedigen met bijzondere verhalen. Een verhaal over een
duo met humor. Een gemeente die op zoek is gegaan naar geestelijke
vernieuwing. Ouders die goed onderwijs willen voor hun kinderen.
- Bustochtvakantie weken
- Vakantieweken
- Midweek vakanties
- Fietsvakantie weken
- Weekenden
- Wandel midweken
- Vakanties rond Chr. feestdagen
- Vergaderarrangementen
- Groepsaccommodatie
Nunspeterweg 30
8076 PD Vierhouten
Tel. 0577-411200
Voor uw compleet verzorgde vakantie!
[email protected]
www.vierhouterbos.nl
Waar zul je die vinden? Kortom, weer een nummer dat ons verbindt
met broers en zussen in geloof. Je hebt veel goeds met elkaar te
delen tijdens je levensreis. Onderweg mogen we elkaar herkennen als
aanhangers van de Weg. En weten we: De Heer biedt ons een veilige
aankomst.
Erik van Duyl
De beste school
voor baptisten
> pag 10
UNIEUWS
UNIEUWS
Training voor actieve gemeenteleden
In januari start de Unie een nieuwe training voor mensen die in de gemeente actief zijn, en hun kennis en vaardigheden
willen uitbreiden. Daarbij wordt gedacht
aan raadsleden, voorgangers, werkgroep-,
commissie- en taakveldleden, kringleiders en jonge leiders in ontwikkeling.
Deze TOV-training - waarbij TOV staat
voor toerusten, ontwikkelen en verdiepen
in gemeente-zijn - begint voor alle deel-
nemers met de basismodule ‘Gemeente
in perspectief?’ Deze module belicht het
gemeente-zijn vanuit drie perspectieven:
de Bijbel, onze wortels, en onze cultuur
en omgeving. De training bestaat uit
drie lesdagen op een zaterdag in januari,
februari en maart. Daarnaast moeten er
praktische opdrachten worden uitgevoerd in de eigen gemeente.
Na de basistraining kunnen deelnemers
naar keuze één of meer vervolgmodules
volgen die onder meer ingaan op communicatie in de gemeente, pastoraat,
muziek in de dienst, gemeenteopbouw
en kinder- en jeugdwerk. Alle modules
worden verzorgd door een docent van het
Baptisten Seminarium en een gemeenteopbouwwerker van de Unie.
Meer informatie: www.baptisten.nl
Regionale gemeenteopbouwdagen:
Missionairgemeente zijn
Op vrijdagmiddag en zaterdagochtend 26
en 27 februari en 5 en 6 maart zijn er acht
regionale gemeenteopbouwdagen met
als thema ‘Missionair gemeente zijn tot
Gods eer’.
De vrijdagmiddagen zijn bestemd voor
voorgangers en op de zaterdagochtend
is er een boeiend programma voor raden,
werkgroepen gemeenteopbouw, gemeenteleden en vrienden die hart hebben voor
de thema’s ‘missionaire gemeente’ en
‘leven tot Gods eer’. De bijeenkomsten
worden geleid door de gemeenteop-
bouwwerkers van de Unie. Zij geven
zowel op de vrijdag als de zaterdag een
eerste impressie van de resultaten van
de Gezonde Gemeente Scans en bieden
praktisch materiaal aan dat helpt om een
bij de gemeente en haar omgeving passende missionaire werkwijze te vinden.
Kortom: het worden dagen om gemeenten uit de eigen regio te ontmoeten en
inspiratie op te doen om op een ontspannen wijze missionair te zijn in de omgeving.
Meer informatie: www.baptisten.nl
“Focus op huwelijk”
Op zaterdag 13 februari 2010 organiseert de Friese
Bond de jaarlijkse conferentie. Dit keer in de ‘Parkkerk’ te Leeuwarden. Het thema is: “All you need is
love?” De dag na de conferentie is het Valentijnsdag en daarom een goede reden om na te denken
over het huwelijk. Er zullen drie workshops worden
gegeven in twee ronden.
1. Voorbereiding van het huwelijk (door Erry Fokkert – voorganger Hoogezand Beukemastraat)
2. Huwelijks Counseling (door Adriaan Oosterloo
van Cross Consult)
3. D
e Marriage Course (door Fritz Kaiser – voorganger Lelystad en Emmeloord)
Tevens zal er gelegenheid zijn om te delen vanuit
de gemeenten. De conferentie is bedoeld voor
raadsleden en zij die actief zijn in het pastoraat.
Het programma duurt van 10.00 tot 14.00 uur.
4 • BAPTISTEN.NU • DECEMBER 2009
Samenvatting
Dankdag op tv
Zondag 3 januari 2010 zendt de
Zendtijd voor Kerken een samenvatting uit van de feestelijke Dankdag
waarmee baptisten uit heel Nederland onlangs het jubileumjaar rond
400 jaar baptisme hebben afgesloten. Het programma wordt uitgezonden op Nederland 2 en begint
om 11.00 uur.
Doopdienst in ‘Het Lichtpunt’
te Doetinchem
In de zomer van 2006 scheurde de
baptistengemeente Doetinchem in twee
delen. Een deel bleef in de kapel ‘Predik
het Evangelie’ samenkomen, een ander
deel zocht een nieuw onderdak. Deze
groep begon een nieuwe gemeente met
de naam ‘Het Lichtpunt’. De gemeente
groeit gestaag en telt inmiddels 67
leden. Onlangs stuurden ze het volgende verslag over een recent gehouden
doopdienst.
“Sinds de zomer van 2006 komen wij
samen in de Evangelische Wilhelmina
basisschool te Doetinchem. Als naam
hebben we ‘Het Lichtpunt’ gekozen,
want we willen het licht van de Heer
Jezus uitstralen naar de omgeving en
elkaar. Deze stap maakten we mede
dankzij de hulp van de opbouwwerkers
van de Unie. Inmiddels zijn wij officieel
een Uniegemeente. Terugkijkend mogen
we zeggen dat de Heer ons rijk gezegend
heeft. Wij gaan de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Onze diensten worden
gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan sprekers, een warme sfeer en
veel onderlinge betrokkenheid. Bovenal
staat Gods woord centraal.
Groot was onze vreugde op 23 augustus jl. toen drie jonge mensen gedoopt
werden. Patricia en Richard Meesters en
Mike Hobelman gaven in hun getuigenis
te kennen hun leven aan de Heer Jezus
te willen geven. Het is bijzonder bemoedigend als jonge mensen een keus voor
de Heer maken en voor onze gemeente,
waar de gemiddelde leeftijd erg hoog
ligt, een echte verrijking. Het was de
tweede doopdienst sinds ons bestaan
en naar wij hopen en bidden zullen nog
velen gehoor geven aan Gods woord en
Jezus volgen in het watergraf.
De doopdienst was een drukbezochte
dienst. Ruim 130 mensen waren getuige
en deelden met ons de vreugde. De
gedoopte jongelui waren al actief in de
gemeente. Ze helpen bij zondagsschool,
geluid, het muziekteam en het klaarzetten van de stoelen. Fijn als je zo met jong
en oud gemeente kunt zijn. We hopen
dat ook jonge gezinnen zich bij ons thuis
zullen voelen en zich willen aansluiten.
Naast crèche en zondagsschool wordt
er in iedere dienst aandacht geschonken
aan de kinderen. Inmiddels is er ook een
jonge jeugd, jeugd, senioren contact en
zijn er meerdere kringen waar mensen
samenkomen voor Bijbelstudie en gebed
en zijn er meerdere werkgroepen actief.”
Beroepingswerk
g Per 1 september is Douwe Visser
aangesteld als parttime voorganger van
de Baptistengemeente Zoetermeer.
Gelovig gedoopt
Het baptisme pendelt in zijn
geschiedenis tussen ‘kerk’ en
‘beweging’. Dat betoogt Olof de
Vries in zijn nieuwe boek Gelovig
gedoopt. In het klimaat van een
opwekkingsbeweging dient de
baptistengemeente zich aan als
het Bijbels alternatief voor de
traditionele kerk. Na verloop van
tijd gaan baptistengemeenten
zelf verkerkelijken en worden
een onderdeel van de kerkelijke
en maatschappelijke status quo.
Zij hebben dan een opwekking
nodig om in hun omgeving weer
verschil te maken en missionaire
kracht te kunnen ontplooien. De
auteur geeft vanuit dit perspectief eerst een samenvatting van
de geschiedenis van het internationale baptisme. Daarna gaat hij
uitvoerig in op de geschiedenis
van het Nederlandse baptisme.
Olof H. de Vries
Gelovig gedoopt. 400 jaar baptisme - 150 jaar in Nederland
Kok Kampen, voorjaar 2009
ISBN 978 90 435 1600 6
BAPTISTEN.NU • DECEMBER 2009 • 5
Tekst: Rob Bosveld
Fotografie: Dick Vos
GEMEENTE
Musselkanaal is een langgerekt dorp langs het kanaal waardoor
vroeger de turf van de veenkoloniën werd afgevoerd. De streek
is de bakermat van het baptisme in Nederland. Een arme, bij
wijlen sombere streek, met veel werkloosheid, alcohol- en
relatieproblemen. Maar Baptistengemeente Jabes staat in vuur
en vlam voor de Kanaalstreek. “We willen Gods koninkrijk laten
doorbreken, whatever it takes.”
W
Gods koninkrijk in de Kanaalstreek
“Whatever
it takes”
6 • BAPTISTEN.NU • DECEMBER 2009
ie na vijftien jaar in Baptistengemeente Musselkanaal terugkeert,
zoals ondergetekende, moet zijn
ogen flink uitwrijven. Niet alleen vanwege
het indrukwekkende pand, de grote parkeerplaats, de moderne aankleding en de eigentijdse licht- en geluidsinstallatie. Het orgel is
verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een
band. Een zangleidster gaat samen met drie
zangers de gemeente voor in aanbidding en
de ‘onemanshow’ van de dominee, is verleden
tijd. Maar niet alleen de entourage is veranderd, ook de mensen zelf lijken veranderd. Ze
zijn losser, persoonlijker, enthousiast – op het
on-Groningse af. Tijdens de lofprijzing gaan
de handen in de lucht en wordt er vrijmoedig
geklapt. Jammer genoeg zijn niet alle mensen
veranderd. Ze zijn ook gewoon verdwenen.
Want de metamorfose van Musselkanaal
heeft een schaduwkant. Zo’n zeventig
gemeenteleden maakten de veranderingen
niet mee en hebben de gemeente verlaten.
Scheidingen lopen dwars door gezinnen heen.
Die pijn is net zo duidelijk voelbaar als de verwachtingsvolle houding van de overgebleven
gemeenteleden.
“Aan het begin van dit millennium, realiseerden we ons dat we langzaam, maar onmiskenbaar, achteruitliepen”, schetst voorzitter
Jan Leggedoor de historie. “We constateerden
dat we in 1980 nog zo’n 300 leden hadden,
maar in 2000 waren dat er nog maar 200. Nog
twintig jaar en we zouden te klein zijn om nog
een voorganger te kunnen betalen. Dan is het
een kwestie van ‘wil de laatste het licht uit
doen’.” Dat wilde niemand in Musselkanaal,
zoveel was duidelijk. En dus ging de gemeente
op zoek naar een nieuwe koers. Onder leiding
van toenmalig voorganger Wieger Sikkema
verdiepten de ‘kanoalsters’ zich in alles wat
het orthodox evangelische erf te bieden had:
Natuurlijke gemeentegroei van Schwartz,
laagdrempelige diensten van Willow Creek en
ook ‘purpose driven church’ van baptistengemeente Saddleback in Californië. Die laatste
aanpak sloeg erg aan bij het drietal vertegenwoordigers van Musselkanaal dat naar
Saddleback was afgereisd. “Ze kwamen als het
ware ‘bekeerd’ terug”, vertelt Leggedoor. “Het
verlangen om als lokale gemeente je volledig
te richten op de verloren zielen om je heen,
raakte ons heel diep. Het sloot naadloos aan
bij onze nieuwe missie ‘Dichtbij Jezus, dichtbij
mensen.’”
Herwonnen vuur
De omslag kostte een flink aantal leden, tegelijk herwon de gemeente haar vuur. En dus
is Jabes op zoek naar activiteiten waarmee
ze nauw aansluiten bij niet-gelovigen. “We
verlangen ernaar dat God zal doorbreken in de
kanaalstreek”, zegt Leggedoor. “Dat is een last
op ons hart en daaraan willen we gehoorzaam
zijn.”
Er loopt op dit moment de Alpa-cursus in samenwerking met de PKN-kerken uit het dorp.
Samen met Baptistengemeente Valthermond
werd een Marriage Course opgezet waar
veertien echtparen – gelovig én ongelovig –
werken aan hun relatie. De open houding naar
niet-gelovigen heeft resultaat. De afgelopen
vierenhalf jaar zijn circa honderd mensen
gedoopt.
Braindrain
Tijdens de crisis in 2004 heeft Jabes veel steun
gehad aan de bemiddeling vanuit de Unie.
Door het vertrek van bijna een derde deel van
de leden, verloor Jabes ook veel geestelijk
‘middenkader’. De behoefte aan geestelijke
voeding en opbouw, zeker ook bij de leiding
‘Het verlangen om als
lokale gemeente je
volledig te richten op de
verloren zielen om je heen,
raakte ons heel diep‘
Jan Leggedoor
van de gemeente, is groot. Die
voeding zou Jabes graag uit de
Unie willen krijgen, maar daarin voelen ze zich teleurgesteld.
“Wat ons betreft moet de Unie
een club zijn waarbij je – als leiding van een gemeente - met
je armoe kunt leren van elkaar
en van je rijkdom kunt delen
met elkaar. Wij willen graag het
gesprek aan met omliggende
baptistengemeenten over onze
verandering, maar er is geen
interesse”, aldus Leggedoor.
Sinds maart is Bert Mulder als
voorganger aan Jabes verbonden. Hij heeft geen baptistenachtergrond: “Ik geloof niet in
denominaties. Die kerkmuren
vind ik verschrikkelijk. Ik ben
christen. Samen optrekken,
dáár verleent God kracht
aan. Als Christus roept, dan
veranderen de dingen radicaal.
Wij verwachten dat Gods ‘golf’
over deze streek zal spoelen.
Wie zou daarin nou niet mee
willen gaan?”
BAPTISTEN.NU • DECEMBER 2009 • 7
Tekst Erik Roest Fotografie: Dick Vos
PERSOONLIJK
E
Legerpredikant
staat militairen bij
in Afghanistan
Hij zat volop in de frontlinie, zowel fysiek als geestelijk.
Legerpredikant Erik Huiting was dit jaar vier maanden
gelegerd in Afghanistan om de Nederlandse militairen in Deh
Rawod met raad en daad terzijde te staan. “Ik ben bewust
meegegaan op patrouille. Als ze zien dat je dezelfde risico’s
loopt, word je een echte gesprekspartner.”
8 • BAPTISTEN.NU • DECEMBER 2009
rik Huiting (46) begon zijn loopbaan in Unieland als predikant,
maar na 5,5 jaar Stavoren en 8 jaar
Enschede besloot hij de overstap te maken
naar defensie. “Als voorganger ben je vooral
binnenkerkelijk bezig. Natuurlijk doe je
belangrijk werk, maar hoeveel ongelovige
mensen bereik je? Vaak zijn nieuwe leden
afkomstig van andere kerken. Dan heb je het
dus over schapen die van schaapskooi verwisselen. Er is geen winst voor het Koninkrijk
van God. Ik merkte dat ik graag buiten de
muren van de kerk bezig wilde zijn, in een
breder kader ook.”
Namens de Unie zijn drie predikanten werkzaam bij defensie, die onder de verantwoordelijkheid vallen van de Commissie Inzake
Overheid – Militairen. Naast Huiting zijn dat
Paul Brouwer (die volgend jaar naar Afghanistan afreist) en Piet Kingma.
“Uitzending is momenteel de kernactiviteit
van de krijgsmacht”, vertelt Huiting, die zelf
verbonden is aan de Prinses Margrietkazerne
in Wezep. “Alles draait om Afghanistan.
Militairen bereiden zich voor om erheen te
gaan, zijn daar of komen terug. Wij mogen
als geestelijk verzorgers meedraaien in dat
hele circus.”
De Enschedese dominee was tussen maart
en augustus gelegerd in Deh Rawod, het
kleinste van de drie Nederlandse kampen van
Afghanistan. “Ik maakte daar deel uit van een
sociaal medisch team, dat naast mij bestond
uit een psycholoog, twee artsen, iemand van
personeelszaken en een bedrijfsmaatschappelijk werker.”
Huiting wordt in zijn hoedanigheid als legerpredikant vooral aangesproken als ‘dominee’.
“Vind ik ook prettig; iedereen weet meteen
waar je staat. De militairen hebben heel goed
door dat jij contact hebt met het ‘hogere’.
Daar maken ze ook grappen over. Als het
slecht weer is, roept er altijd wel iemand iets
als ‘Nou dominee, is het contact met boven
niet zo goed momenteel?’”
Huiting wil in zijn functie als geestelijk verzorger vooral gesprekspartner zijn, een luisterend oor bieden, er zijn als militairen hem
nodig hebben. “Als predikant heb ik verschoningsrecht. Als een soldaat mij bijvoorbeeld
iets strafbaars toevertrouwt, is zijn verhaal
bij mij veilig. Dat schept ruimte. Zie ons maar
als een biechtplek voor militairen.”
Uit ervaring weet de legerpredikant inmiddels dat echt contact pas ontstaat als er
eerst een basis is gelegd. Daarom investeerde
hij in Afghanistan enorm veel tijd in gesprekken. “Elke dag maakte ik een rondje door
het kamp. De ene keer was ik na een half
uur terug, de andere keer na een halve dag.
Aandacht hebben voor anderen, oprechte
belangstelling tonen, mensen vertrouwen
geven; heel belangrijk is dat. Maar ook zie ik
het als mijn taak om gebeurtenissen te relativeren, ze in een breder kader te plaatsen. Als
je internetverbinding een keer uitvalt, is dat
niet meteen het einde van de wereld.”
In zijn hoedanigheid als geestelijk verzorger
krijgt Huiting vaak te maken met zware
thema’s als dood & leven, zin & leegte, goed
& kwaad. “Dat zijn onderwerpen waar militairen in uitzendgebied heel hard tegenaan
kunnen lopen. Op dergelijke zingevingsvragen valt niet direct een antwoord te formuleren, maar ze horen wel bij ons mens-zijn.
Als dominee loop ik soms een eind mee met
mensen. Dat helpt.”
De legerpredikant ging ook mee op patrouille. Heel bewust. “Dat was cruciaal. Je maakt
mee wat die soldaten meemaken; de angst
voor een aanslag, de spanning... Ik was erbij,
kon er dus ook over mee praten. Dat maakte
de daaropvolgende gesprekken een stuk eenvoudiger. Ook was het een belangrijk signaal
van mij naar de militairen. Ik zei als het ware:
‘Ik vertrouw jullie, ik vertrouw hoe jullie de
zaken aanpakken’. Uiteraard ging ik voor zo’n
patrouille ook altijd in gebed. Dat deed ik
overigens dagelijks. Het was niet vanzelfsprekend dat iedereen heelhuids terugkwam.”
Hoewel het leven in Afghanistan niet ontbloot was van gevaar, is Huiting van mening
dat een uitzending voor de thuisblijvers
minstens zo zwaar is als voor de militair. “De
vrouwen, kinderen en (groot)ouders leven
continu in onzekerheid over het lot van hun
vader, broer, zoon of geliefde. Dat is echt
heel moeilijk. Onderschat dat niet! Als je op
Eindhoven afscheid neemt van je geliefde, is
dat echt een afscheid. Je weet niet zeker of je
elkaar nog terugziet.”
Naast de vele gesprekken hield de predikant
ook elke zondag een kerkdienst. “In het kamp
dreigen veel militairen het besef van tijd te
verliezen, omdat elke dag hetzelfde is. Ik heb vanaf dag één
mijn weekritme vastgehouden,
met de zondag als vast rustpunt.
In de dienst probeerde ik aan te
sluiten bij de realiteit waarmee
de militairen daar te maken hadden. Dus ging het over thema’s
zoals heimwee en angst. Daar
zocht ik mooie Bijbelverhalen
bij, zoals de storm op het meer.
Ook gebruikte ik popmuziek,
filmbeelden of een PowerPointpresentatie. Ik probeerde hun
alledaagse werkelijkheid een
breder perspectief te geven, een
perspectief met Jezus.”
“|Of de missie zinvol is? Dat vind
ik een lastige vraag. Er zijn verschillende soldaten gesneuveld
in Afghanistan. Hun ouders, geliefden en kinderen zullen daar
zo hun gedachten over hebben.
Ik constateer wel dat het gebied
waar wij zaten de afgelopen anderhalf jaar veiliger is geworden.
Kinderen spelen weer op straat,
er wordt weer gehandeld. Dat
zijn mooie signalen.”
“Als geestelijk verzorger was het
in ieder geval heel zinvol om in
Afghanistan te zijn. Ik heb vier
maanden lang intens met een
grote groep mensen samengeleefd, heb m’n leven met hen
gedeeld, heb geprobeerd een
continue handreiking te zijn: ‘Als
er iets is, kun je een beroep op
mij doen’. Als daar iets van het
Evangelie in heeft mogen doorklinken, ben ik tevreden.”
BAPTISTEN.NU • DECEMBER 2009 • 9
OPINIE
Schoolkeuze voor baptisten
O
Baptistengemeenten nemen vaak een brugpositie in tussen gevestigde kerken en vrije groepen. Een baptistenbasisschool bestaat niet. Dus moeten baptistenouders
besluiten waar ze hun kind naar school doen: de vaak
‘oppervlakkige’ PC-school in de wijk of een ‘veilig’ orthodox alternatief verder weg? Twee ouders geven hun visie.
D
e keus om onze kinderen naar een evangelische basisschool
(EBS) te laten gaan, is een weloverwogen keuze. Toen wij nog
in Haarlem woonden was er in onze straat een christelijke
basisschool (CBS). Deze school stond niet goed bekend, dus werd het
een CBS verderop, waar meer structuur was. Toen we naar Arnhem
verhuisden (de kinderen zouden naar groep 1 en 3 gaan), hadden we
onze kinderen al bij de CBS in onze wijk aangemeld.
Net voor de zomervakantie hoorden we van het bestaan van de EBS
in Arnhem. De directeur vertelde ons dat ze geen methodes hadden
voor christelijk rekenen, lezen, kleien etc. maar dat het onderwijs
net zo gewoon is als op iedere andere school. Wel wordt er iedere
ochtend een dagopening gehouden in de klas met bidden en de Bijbel
en een weekopening voor alle klassen (en belangstellende ouders).
Wat ons vooral aanspreekt, is dat de leerkrachten iedere morgen voor
schooltijd de kinderen in gebed aan de Heer opdragen! Wat een warm
nest waar we onze kinderen naartoe mogen sturen!
Jammer genoeg reageert niet iedereen even positief. Niet-christenen
reageren veelal neutraal of geïnteresseerd. Tenslotte zijn er veel die
hun kinderen naar een CBS sturen, omdat de ‘structuur’ daar beter
is. Het verbaasde ons echter dat veel medechristenen (en familie)
bezorgd en soms ook zeer afwijzend reageerden. ‘Te beschermend,
onverantwoord, belachelijk’.
De argumenten zijn veelal:
1. Je kind raakt ‘overbeschermd’ of ‘wereldvreemd’. Wij
zeggen: kinderen zien tegenwoordig al genoeg op tv en computer
en horen al genoeg anti-God reclame uit de monden van onze
medemens ondanks pogingen dit te filteren, dus een christelijke
getuigenis op school, thuis en in de kerk is een goede tegenpool.
2. Je kind speelt niet met buurtkinderen. Wij ervaren: onze zoon
heeft het achterbuurjongetje -geen christen - als vaste vriend, zijn
klasgenootjes in onze buurt vergeet hij.
3. J e ondermijnt je voorbeeldfunctie/evangelisatiemogelijkheid naar
de niet-christelijke gezinnen op een school (want men veronderstelt
dat die er natuurlijk niet zijn op een EBS). Wij zeggen: laat
onze kinderen eerst zelf de kans krijgen voor God te kiezen, in
plaats van beïnvloed te worden door wat de niet-christenen
meenemen naar de CBS: verjaardagspartijtjes met heksenthema,
pokemon, ‘woordkeuze’, etc., uiteindelijk verbied je je kind dan
daaraan mee te doen en voelt het zich alsnog buitengesloten.
4. W
at zielig, zover fietsen! Wij merken: het verder fietsen naar het
‘voortgezet’ is nu ook geen probleem. Kortom: voor ons is de EBS
geen bedreiging, maar een zegen. PROTESTANTSCHRISTELIJKE
BASISSCHOOL
EVANGELISCHE
BASISSCHOOL (EBS)
Om maar met de deur in huis te vallen: voor ons geen
evangelisch of reformatorisch basisonderwijs. Niet
dat we er niet gekeken hebben. Op zoek naar een
basisschool hebben we ons ook daar geïnformeerd. Toch is het
vol overtuiging de protestants-christelijke school in de buurt
geworden.
Evangelisch en reformatorisch basisonderwijs zijn mij te beperkt,
te ‘ons kent ons’. Het staat te ver af van de maatschappij. Je komt
er alleen gelijkgezinden tegen en het zijn bijna uitsluitend witte
scholen. Het overgrote deel van de maatschappij is geen christen
en houdt geen rekening met God en zijn geboden. Ik vind dat
op een evangelische of reformatorische basisschool kinderen
te weinig in aanraking komen met allerlei aspecten van de
maatschappij, te weinig ervaren hoe het is om met verschillende
soorten mensen om te gaan en daarbinnen pal te staan voor je
eigen mening. Dat kunnen zelfs kleine kinderen naar mijn idee al
prima. Soms misschien nog wel beter dan wij volwassenen. Onze
kinderen schamen zich niet voor hun geloof, praten er vrijuit over
en verdedigen het ook tegenover andere kinderen. Natuurlijk
komen ze soms wel met moeilijke vragen thuis: “Isa gelooft niet
in God, gaat zij niet naar de hemel als ze doodgaat?” of “Ahmed
gelooft in Allah, is dat hetzelfde als God?” Ik vind het juist fijn
daarover met ze in gesprek te gaan en afhankelijk van leeftijd er
al dan niet dieper op in te gaan. Ik vind dit geen bedreigingen,
maar uitdagingen voor ze. Trouwens ook voor mij, want ik heb ook
niet alle antwoorden. Ik vind het mooi dat mijn kinderen dat zien,
mamma’s en pappa’s zijn tenslotte niet alwetend.
Mijn andere grote probleem met evangelisch en reformatorisch
basisonderwijs is dat je kinderen meestal ver weg van hun buurt
op school doet. Je mist wat mij betreft hierdoor aansluiting
in de buurt. Door de school van je kinderen krijg je heel veel
contacten. Wat een geweldige manier om op natuurlijke wijze
met niet-christenen in contact te komen. Ik heb al heel wat goede
gesprekken op het schoolplein en bij de koffie of thee gehad met
ouders van vriendjes en vriendinnetjes. En wat te denken van de
vele kinderen die al mee zijn geweest naar de zondagsschool en
de drie meiden die zelfs lid werden van het christelijk kinderkoor
waar mijn dochter bij zingt. Gaan we ons nu behalve binnen
kerkmuren ook terugtrekken achter schoolmuren, waardoor we
nauwelijks nog niet-christelijke vrienden en kennissen hebben?
Thuis praten we veel over wat er op school gezegd en gedaan
wordt. We vragen wat de kinderen ervan vinden en vertellen ook
hoe wij dat als christen zien. We proberen onze kinderen voor te
leven hoe je als christen in deze maatschappij leeft naar Gods
bedoelingen en klein als ze zijn, mogen zij met God die overal met
hen mee heen gaat, dat ook leren. Niet van de wereld, maar wel er
middenin.
Baukje Dijkstra is moeder van drie kinderen (5, 7 en 10 jaar).
Martin en Erna Ekens zijn de ouders van een zoon (12 jaar) en
dochter (14 jaar).
10 • BAPTISTEN.NU • DECEMBER 2009
BAPTISTEN.NU • DECEMBER 2009 • 11
nties voor Christelijk vakantiedorp
Christelijke vaeeka
n
rend
mensen mete be
in een schitte
in
g
in
rk
pe
d!
ie
verstandelijk itenland!
natuurgeb
bu
en
en
binn
= communiceren!
Adverteren
tieve vaChristelijke ac
en
kanties voorbitinnenener-s en
jongeren in
buitenland!
CrossRoads vakanties neemt je mee in een wereld
vol actie en avontuur! In een kleine groep doe je
leuke en stoere activiteiten, ontdek je meer over
God en maak je snel nieuwe vrienden! Diverse
reizen voor jongeren tussen 9 en 27 jaar, al vanaf €
199,- all in per week!
Met Adios Reizen weet je zeker dat je een
leuke vakantie hebt. Actief of lekker lui, dieren
knuffelen of naar een pretpark, bij ons kan het
allemaal! Daarnaast maken we ook tijd vrij voor
het geloof, want dat vinden we heel belangrijk. Ga
je mee op reis?
eld: Drenthe Outdoor € 254,BijvoorbeKampeertrektocht
Tsjechië € 444,-
Weekend Disneyland Parijs, v.a. € 929,8 dagen Mallorca, € 1199,-
Kijk voor meer reizen op www.wijwetenwaar.nl
Bijvoorbeeld:
Kijk voor meer reizen op www.wijwetenwaar.nl
Het
Brandpunt
Je komt pas echt tot rust in Cantignergues, een
Ook
adverteren
in Baptisten.nu?
schilderachtige dorpje in de ongerepte natuur van
op met
Zuid-Frankrijk. De idealeNeem
plaatscontact
voor bezinning,
ontmoeting met andere christenen of activiteiten in
de natuur. Diverse vakantiewoningen (2-18 pers) en
kampeermogelijkheden:
Eddy Morren
rbeeld: bel (088) 326 33 02
Bijvo4opersoonsvakantiehuis
v.a. € 249,- per week
www.mediaresult.nl
kijk op
6ofpersvakantiehuis
v.a. € 359,- per week
Met het hele gezin kamperen v.a. 70,- per week
Kijk voor meer info op www.wijwetenwaar.nl
Gastenweken | Bustochtweken | Studieweekenden | Conferenties | Groepsaccommodatie | High tea’s
Het Brandpunt in Doorn biedt u in een
Ken de christelijKe marKt!
Donatus verzekert kerkgebouwen en alles wat
daarbij hoort. Zoals doopvonten, kanselbijbels en
orgels. Ook voor vrijwilligers en werkers in kerkelijke dienst hebben we passende verzekeringen.
fraaie
omgeving een prettig en geheel verzorgd
ver blijf in een positief christelijke sfeer.
Studieweekenden
om met een gerust hart uw verzekeringsbelangen
aan toe te vertrouwen. Donatus is een onderlinge
voorzien van douche en toilet. In hetzelfde
gebouw is een grote en een kleine huiskamer
n!
N ú b o enkafe€ 214
va
p r ij s p .p .
aanwezig, terwijl de rustieke eetzaal het geheel compleet maakt.
Naast het hoofdgebouw staat
het Koetshuis met 9 slaapkamers,
waaronder een ruime kamer voor rolstoel-
van 22 tot 24 januari 2010
gebruikers. Temidden van landerijen en bos-
Donatus is een betrokken specialist. Klein genoeg
om u persoonlijk van dienst te zijn. Groot genoeg
Het Brandpunt telt 28 kamers, allen zijn
sen, tussen de Utrechtse Heuvelrug en de
met Bert van Twillert
Thema: ‘Geloofslessen uit het leven van Abraham’
Betuwe, aan de rand van het plaatsje
Doorn.
verzekeringsmaatschappij zonder winstoogmerk.
Samen met u zorgen we ervoor dat wat waardevol is, behouden blijft voor onze kinderen en hun
kinderen en hun kinderen…
van 19 tot 21 februari 2010
bosrijke omgeving. Goed verzorgde een-
Thema: ‘Dit is de misleider en de antichrist’
twee- en driepersoonskamers met douche en
Postweg 18, 3941 KA Doorn
Tel. (0343) 41 23 32
[email protected]
w w w . d o n a tu s . n l
te l . 073 - 5 2 2 170 0
ringen en trainingen in een schitterende
met Theo Niemeijer
Het Brandpunt
Christelijk vakantie- en
conferentiecentrum
Donatus
verzekert vertrouwd
Het Brandpunt is geschikt voor vergade-
www.hetbrandpunt.nl
toilet (totaal 60 bedden), eventueel met volpension. Ook hebben we ruimte voor groepen,
recepties, bruiloften, een ‘high tea’ e.d.
Meer weten?
Vraag ons jaarprogramma aan
of kijk op www.hetbrandpunt.nl
Hartverwarmend!
WERELDWIJD
WERELDWIJD
Dienen en blijven geloven in Sierra Leone
Op het moment dat u dit leest, zijn
Aad en Mettie Kik-Boonstra voor de
derde keer in Sierra Leone. Vorig jaar
werden zij als senior vrijwilligers voor
zes maanden uitgezonden door de
European Baptist Mission. Aad en
Mettie hebben daar veel werk verricht
voor de Baptisten Unie, lesgegeven
aan diverse scholen en een begin
gemaakt met een sociaal project
onder oorlogsslachtoffers en randgroepjongeren. Dit laatste raakte hen
zo, ook door eerdere ervaringen in
Atjeh, waar ze hielpen met de hulpverlening aan slachtoffers van de
tsunami (kerst 2004), dat zij in het
voorjaar van dit jaar teruggingen om
dit project verder uit te bouwen via
de organisatie ‘Wings of Hope’. Dit is
een organisatie die zich richt op hulp
aan oorlogsslachtoffers in de breedste
zin van het woord. Aad Kik vertelt:
14 • BAPTISTEN.NU • DECEMBER 2009
“Het werk dat we daar konden doen,
bleek van zoveel betekenis te zijn en
de band die we met de mensen kregen
zó sterk, dat een vervolg niet uit kon
blijven. Al zijn de omstandigheden er
bepaald niet eenvoudig, toch hebben
we het sterke besef dat God ons tot
dit werk geroepen heeft en ons hierin
begeleidt.”
Mettie schetst een beeld van de
situatie: “In de buurt van de hogeschool voor sociaal werk leven dertig
‘Amputees’ (mensen bij wie in de
oorlog ledematen afgehakt werden)
met hun gezinnen. Zij bestaan van
bedelen, stelen, gokken en andere
slechte bezigheden. Ze hebben van
een hulporganisatie wel een redelijk
huis gekregen, maar niemand bekommert zich om hun levensonderhoud.
Hun trieste verhalen met beelden van
hun verminkte lichamen verschenen
in mooie tijdschriften over de hele
wereld, maar het leidde niet tot enige
verbetering in hun bestaan. Totdat wij
(als een stageproject van de hogeschool) met hen in gesprek gingen,
voedsel en medicijnen uitdeelden en
begonnen samen plannen te maken
voor kleine bedrijfjes en andere menswaardige activiteiten. We wonnen
hun vertrouwen, ze geloofden in onze
oprechte betrokkenheid en kwamen
ook zélf in beweging. Met kleine
startpremies vanuit de middelen die
‘Wings of Hope’ had vergaard, konden
winkeltjes, moestuintjes, werkplaatsjes, fokkerijtjes van kippen of varkens
gestart worden. Vorig jaar voorzichtig
begonnen – gelukkig intussen niet
ingezakt! – en dit jaar van een extra
impuls voorzien en verstevigd.”
Aad vult aan: “We willen ook graag iets
betekenen voor de honderden jongeren die doelloos rondhangen langs de
wegen rond de hogeschool. Ze hebben
geen werk, nauwelijks opleiding, geen
thuis. Onder hen voormalige kindsoldaten, hoertjes en tienermoeders,
talloze wezen. Wanneer Jezus zulke
scharen zag, werd Hij ‘met ontferming
bewogen’. Door Hem aangestoken,
werden ook wij geraakt.
Weer bedachten we samen met docenten en studenten van de hogeschool
een plan. Als we eens een aantal leerwerkplaatsen zouden kunnen vinden
of mede opzetten, waar deze jongeren
een aangepaste vakopleiding zouden
kunnen krijgen. Die droom werd – met
veel inspanning en gebed – een plan
en het plan kwam tot uitvoering. Vorig
jaar al konden we ruim 150 straatjongeren een begin laten maken met
opleiding. Dit jaar werd die groep
met honderd jongeren uitgebreid en
konden we nog eens ruim honderd
jongeren op andere plaatsen laten
deelnemen aan een bootbouwproject
en aan kleinschalige landbouw.”
“We noemen het project ‘Stepping
Stones’. Het biedt geen geplaveide
weg naar een betere toekomst, maar
wel een opstap naar een menswaardiger bestaan. En daarbij worden we niet
alleen gezegend met mooie sociale
resultaten, maar zien we ook geestelijke vruchten. Voor veel jongeren
werd via onze aandacht duidelijk dat
God om hen geeft en hen van waarde
vindt. Velen die geloof en kerk vaarwel
gezegd hadden, zochten die bron weer
op en anderen maakten voor het eerst
kennis met het bevrijdende evangelie.
Als je dat mag meemaken kun je, zelfs
in die wanhopig makende realiteit van
Sierra Leone, blijven geloven dat God
een plan heeft met mensen.”
Meer informatie: www.wingsofhope.nl
Kerken: investeer in vluchtelingen
Stichting Gave bestaat vijftien jaar. Gave brengt zending onder
asielzoekers dichtbij. De komende tijd concentreert Gave zich op het
bewust maken van kerken en christenen van hun taak onder asielzoekers. “Investeer in vluchtelingen – bid, geef, doe”, luidt de nieuwe
slogan van Gave.
De organisatie is dankbaar voor de vrucht van haar werk in de achterliggende periode. Zo worden er inmiddels vijf jongerenkampen per
jaar gehouden en een jaarlijkse Arabische conferentie met zo’n 450
bezoekers. Er zijn taalteams, die zich specifiek richten op Koerden,
Afghanen, Arabieren en Somaliërs. Daarnaast heeft Gave diverse cursussen en een meertalige liederenbundel ontwikkeld.
In vrijwel iedere plaats met een AZC steunt Gave het beschikbare netwerk. Toch is dat niet voldoende om de 21.000 asielzoekers die nu in
die centra verblijven te bereiken met het Evangelie. Gave wil het aantal van duizend vrijwilligers in het land daarom minimaal verdubbelen.
Ook kerken en christenen moeten bewuster worden gemaakt van de
belangrijke taak die zij hebben. Gave zoekt vrijwilligerscoördinatoren
in de buurt van alle AZC’s om al het werk goed te organiseren.
Meer informatie: www.gave.nl
Afrikaanse hartenkreet
aan kerken in Europa
Een hartenkreet uit Afrika. Zo noemen de Micha Campagne en de christelijke natuurbeschermingsorganisatie A Rocha de open brief die zij
ontvingen van christenen uit Afrika,
gericht aan de kerken in Europa. In
de brief pleit Sara Kaweesa (A Rocha
Uganda) voor zorg voor Gods schepping en voor de medemens in Afrika
en Azië. De Afrikaanse natuurbeschermster Kaweesa wijst op de vele
ernstige gevolgen die klimaatverandering momenteel heeft voor de
mensen op het Afrikaans continent.
“In Oeganda zijn 3,5 miljoen mensen
in 17 districten die honger lijden door
overstromingen. Die overstromingen
ontstaan door veranderingen in het
klimaat.” Ze vervolgt haar brief met
een hartenkreet: “Broeders en zusters in Christus, we sporen u aan om
in Europa uw consumptie te verminderen en een eenvoudige levensstijl
aan te nemen. Vraag uzelf ernstig af
of u een duurzame levensstijl hebt,
en of die in overeenstemming is met
uw verantwoordelijkheid tegenover
uw Schepper en uw medemens, nu
en voor onze toekomstige generaties.”
BAPTISTEN.NU • DECEMBER 2009 • 15
de Stoppelberg
Investeer in jongeren,
red X[ist] in Christ!
Voor
en d
oor
j
on
ge
re
n
hotel - conferentieoord
X[ist] in Christ s November
KERST EN NIEUWJAARSARRANGEMENT
Tel.
055-5061934
[email protected]
www.de-stoppelberg.nl
Weekendarrangement
vanaf € 87,- pp
Midweekarrangement
v anaf € 180,- pp
Vraag vrijblijvend naar
onze nieuwsbrief !!!
Er zijn vier unieke bakkerijen in NoordKorea opgezet. Medewerkers bakken
er elke dag meer dan 2500 broden.
Zes dagen per week vervoert men
de broden naar kinderen in scholen,
gezinnen en kindertehuizen. Alle
broden worden gratis uitgedeeld.
Eén brood kost € 0,85.
Met een gift van € 17,50
helpt u 20 kinderen.
on
ge
r
on
ge
re
n
Wie ben je? Een
V oo
re
n
‘consument’ of…
?
r op je Leve de cons
Zelf ke uze umens?!
'God ga 17 e
s make
f
n is ook
een optie
na 32
Repo Jeugdzorg:
Geen bajesklant
van NL
Pas op:
Deze XiC is he-le-maal vernieuwd!
nieuwe column - nieuwe rubrieken -nieuwe
vormgeving nieuw vervolgverhaal - nieuwe recensies
(ook games!)
nt
maar filmproduce
rs: de snelstgroeiende kerk
: % 3,55
nieuwe st
art'
mij een
iConsumens
Djoke:
Losse nummers: % 3,55
‘t milieu’
>8 tips om je leven in balans te krijgen
>Hoe hou jij stille tijd?
Show of zegen?
Doorbreke
d
Duurzaam leven
duurt maar eve!n
‘Oh nee, niet wéér over
Maar waarom zijn we zo moe?
plus
XiC
nu extra
groen
Losse nummers
m
Hanna Verboo
XiC
[so I exist]
XiC 10 juni 09.indd 1
29-10-2008 14:01:35
1
plus
15-06-2009 09:28:00
XiC 1 september
>Flevo fotoalbu m
09.indd 1
Wat kunt u doen?
08-09-2009
11:52:30
/ U betaalt net iets meer dan twee tientjes; dan krijgt de jongere
in wie u wilt investeren 10 nummers van X[ist] in Christ in huis.
/ Bent u abonnee van cv•koers, Quinta, Uitdaging, Leadership of
Aan de Hand? Dan betaalt u voor een abonnement op XiC zelfs
maar 16 euro!
/ Investeert u via XiC in jongeren? Dan maakt u kans op één van
de vier door Media Markt beschikbaar gestelde iPod Nano’s!
/ Ga hiervoor snel naar www.inspiritmedia.nl/steunxic !
Deze actie is geldig tot en met 10 december 2009.
Zij vinden dat XiC moet blijven bestaan!
Ronald Koops,
Hoofdredacteur
Uitdaging: ‘Zo’n blad
móet blijven bestaan!’
s;Nummer] 1
... eindelijk vaka
ie! elijk vakantie!
...nteind
wil heel veel kinderen
XiC nov 08.indd
s [Jaargang] 24
‘Fle
terugbvo’
lik!
Pagi
Zwa n
ge
‘Waarom zou ik
me druk maken?’
s September 2009
en
do o
rj
doo
rj
en
Voo
r
Maar: X[ist] in Christ heeft een
probleem. Als u niet investeert, verdwijnt het blad! Help
XiC aan veel meer abonnees!
Geef NU jongeren in uw omgeving als cadeau een abonnement op X[ist] in Christ! Of
steun ons door zelf een abonnement te nemen.
Extra
di
zom k
nummer
er!
BN’er Piet:
3,50
Losse nummers: %
Hotel de Stoppelberg
Fam. van der Schaaf
Stoppelbergweg 41
7361 TE Beekbergen
X
[ist] in Christ (XiC) is
het enige, christelijke
opiniemagazine voor
en door christelijke jongeren.
XiC schrijft over alles wat
leuk en belangrijk is in het leven ‘in Christ’. Zoals: geloven,
kerk, muziek, relaties, seksualiteit, politiek, samenleving,
boeken, televisie, internet,
games en films.
23 s;Nummer] 10
X[ist] in Christ
‘God is groter dan clichés’
Schitterend en bosrijk gelegen net even buiten het Veluwse
dorp Beekbergen. Fietsen en wandelen in de omgeving
zorgen samen met de heerlijke maaltijden voor een
onvergetelijk verblijf.
23 s;Nummer] 3
ne
jij? Doe de test!
Wat voor vakantieganger ben
Interview met schrijfster Monique Samuel (19)
10 dagen, 9 nachten, 24-12-2009 tot 2-1-2010
volledig verzorgd arrangement op basis van vol pension,
consumptie bij elke maaltijd, inclusief diverse bustochten en
uitgebreid programma en diner’s.
€ 655,- pp stand. 2pkm met douche, wc, tv
€ 765,- pp luxe 2pkm met douche of bad, wc, tv
2008 s [Jaargang]
X[ist] in Christ sJuni 2009 s [Jaargang]
Opiniemagazi
Arie Slob, voorzitter
Tweede Kamerfractie
ChristenUnie: 'Het zou
een verlies zijn als dit
blad zou verdwijnen'
Nog meer aanbevelingen nodig?
Ga naar www.inspiritmedia.nl/aanbevelingen
Maureen Altorf en Rob Veenstra,
jongerenwerkers De Hoop:
‘X[ist] in Christ is een ideaal instrument om
met jongeren in gesprek te komen’
Carianne Ros,
lifestyletherapeut:
‘X[ist] in Christ leert
jongeren zélf nadenken!’
Weet wie je bent. X[ist] in Christ!
ORA zending & hulpverlening ● Westeinde 102 ● 7711 CN Nieuwleusen ● [email protected] ● www.stichtingora.nl
VARIA
Estafette
Erik Roest
18 • BAPTISTEN.NU • DECEMBER 2009
Gerdien Karssen
Genoeg te doen voor Unie-communicatiemedewerker
Gerdien Karssen (33) tijdens het afgelopen jubileumjaar.
Wat haar betreft blijft communicatie hoog op de agenda
staan: “Zodat iedereen zich nog meer bewust wordt van
de kracht van de Unie”.
‘Eén Heer, één geloof, één doop’ – Efeze 4:5
Waar zit ’m die kracht in volgens jou?
“In de verbondenheid met elkaar. De Unie wordt vaak
gezien als ‘overkoepelend orgaan’, maar dat is het eigenlijk
niet. Het is een vertegenwoordiging van de gemeenten.
Samen kunnen we meer dan alleen. De Unie timmert echt
aan de weg, maar niet iedereen weet of ziet dat. Mijn missie: meer mensen dat te laten ervaren. Communicatie is
meer dan het plaatsen van een oproep ‘komt allemaal hier
naartoe’. Het heeft te maken met de vraag: ‘wie zijn wij?’”
Je startte begin dit jaar als communicatiemedewerker. Als
eerste en enige?
“Klopt. Doel was vooral het structureren en coördineren
van de communicatie. Er was en is veel te doen en dat
maakt het voor mij juist leuk. Je ziet meteen resultaat.
Bijvoorbeeld: zorgen dat informatie én op de site én in
Baptisten.nu komt.”
Op welk wapenfeit ben je het meest trots?
“Wat ik erg leuk vond was het opzetten van een maandelijkse Unie-‘update’ naar alle gemeentebladen, zodat iedereen
weet wat er speelt en wat er te doen is. Dat ik dat nu steeds
meer terugzie in de bladen, doet me goed.”
Overleden
Daar stond ik dan. Voor mijn gevoel was het nog midden in
de nacht, maar ja, ik had me ingeschreven voor dit vroege
uur, dus moest ik er maar aan geloven. Deze donderdagmorgen om 6.00 uur zou ik mijn aandeel leveren aan de
gebedsestafette van de Baptistengemeente Amersfoort
(BGA). Vier dagen eerder hadden wij als BGA de fakkel
overgenomen van Utrecht de Rank, die de overdracht
begeleidde met inspirerende verhalen. Na afloop van onze
gebedsweek zouden wij het stokje weer overdragen aan
Haarlem. En van daaruit zouden ook andere gemeenten in
ons veelzijdige Unieland worden opgeroepen om een week
lang Gods aangezicht te zoeken vanwege het wereldwijde
baptistenjubileum.
De Amersfoortse organisatie had een zeer ambitieus
schema in elkaar getimmerd. Het was de bedoeling dat er
één week lang, elk uur gebeden werd. Mensen konden zich
daarvoor inschrijven. Het lukte niet om alle 168 beschikbare
uren te vullen – vooral de nachten bleken weinig populair
-, maar vele BGA’ers bleken bereid om één uur (of meer) tijd
vrij te maken om te bidden tot God.
Van tevoren maakte ik me een beetje zorgen. Zou ik dat
uur wel op een fatsoenlijke manier gevuld krijgen? Ik bid
geregeld, maar zestig minuten lang? Ik had er een hard
hoofd in.
Het bleek veel gemakkelijker dan gedacht. De organisatie
had een speciale ruimte ingericht, die één grote inspiratiebron bleek. Op de leestafel lagen papieren vol gebedspunten, waar ik op zich al een kwartier mee kon vullen. Zendelingen (ver weg en dichtbij), zieken, plaatselijke problemen,
globale uitdagingen: als je je ogen openhoudt (of doet?),
zijn er ontelbare mensen en onderwerpen waarvoor je kunt
bidden.
Na zoveel mogelijk informatie op mijn harde schijf te
hebben opgeslagen, knielde ik neer bij een groot houten
kruis, dat in een van de hoeken een plekje had gekregen. Ik
dankte God op mijn in spijkerbroek gehulde knieën. Vervolgens deelde ik mijn zorgen met Hem, spuide ik een groot
aantal vragen, was ik stil en zei ik alles wat in me opkwam.
Het werd een buitengewoon inspirerend uur, dat nog veel
langer had mogen duren.
Eigenlijk zouden we de gebedsestafette eindeloos moeten
laten voortduren. Dat lijkt me nou echt een goed plan, zo’n
gebed zonder end.
5
vragen
aan...
Gedoopt
kosterpost
SERVICE
▪A
PPINGEDAM Joop Broekhuizen (16), Ruth
Colle (17), Alinda Doevendans (36), Derk Gast
(69), Aafke Gast-Stalman (63), Niels Jansema
(17), Joshua Jansema (16), Benjamin Jansema
(14), Wouter Jacobs (18), Robin Jacobs (17),
Jasper Jacobs (14), Dennis Knol (16), Justin
Knol (12), Robert Majoor (16), Cor Noordhof
(36), Marian Noordhof-v.d. Bij (34), Thomas
Paapst (38), Truus Paapst-Schenkel (41), Marco
de Vries (16), Aldert Veldman (28), Willeke
Veldman (23), Leon Schoneveld (15), Cherique
Nijhuis (14), Daniël Scheeringa (19), Larissa
Venhuizen (15), Tom de Winter (15), Aldert
Ridder (27).
▪ BRUNSSUM-TREEBEEK Jenny van
Wijngaarden (58), Ruud van Wijngaarden (62)
en Monique Smeets (48)
▪ DOETINCHEM ‘HET LICHTPUNT’ Mike
Hobelman (18), Richard Meesters (18), Patricia
Meesters (17)
▪ DOKKUM ‘DE ONTMOETING’ Durk de Jong
(48) en Emanuel van Arkel (22)
Emmen ‘De Bron’
Astrid Gesterkamp-Spaansen (35) en Popko
Meersma (60)
▪ E NSCHEDE ‘T TREFPUNT Ester Ziel (44),
Richard van de Berg (35) en Martijn Huizing
(32).
▪ GRONINGEN Jan Smidt (76), Johan de Vries
(57) en Carina de Vries-Drenth (48)
▪ KAMPEN Ingrid Heek-Scholten (39), Daan van
der Born (26), Martin Kuiter (38), Aart Groen
(43) en Gerdien Groen-Baas (39)
▪ LEEUWARDEN ‘PARKKERK’ Oeds Nicolai (50),
Jelle Vriesinga (48) en Klaske Dekker (45)
▪ LEIDEN Bella de Lange (16), Stefan Christiaan
Kluin (26), Heidi Maria Johanna Kluin-Jacobs
(26) en Hendrik Verbiest (61)
▪ LELYSTAD - DE HOEKSTEEN Joey Wing Hong
Tang (19)
▪ MIDDEN-BETUWE Tim Derksen (14), Tom
Kicken (30) en Bart Romijn (18)
▪ NOORDBERGUM Heinze Sikkema (34)
▪ Stadskanaal-Zuid Evan de Hoop (14) en Dennis
Jacobs (13)
▪ VEENDAM Leonie Kor (14)
▪ VEENENDAAL Remko van den Brink (29),
Willemijn Vlieg (17) en Miranda Rebergen (30)
Jurjen Ladenius (84)
8 juni 2009 – Noordbergum
zr. L. Meedendorp-Vegter (83)
16 juni 2009 - Pernis
Piet van der Schoot (69)
21 juni 2009 – ‘Trefpunt’ Enschede
Hoe kijk je terug op het jubileumjaar?
“Het was reden nummer één dat ik in dienst ben gekomen:
communicatie is onmisbaar bij zoveel activiteiten. Ik kijk
er met veel plezier op terug. Neem al die verslagen die ik
kreeg over de gebedsestafette. Het is echt gaan leven in
gemeenten.”
Br. A.F. Brouwer (76)
7 juli 2009 – ‘Het Baken’ Emmen
Kom jij echt uit de ‘communicatiehoek’?
“Ik heb journalistiek en voorlichting gestudeerd in Ede.
Daarna heb ik een poosje bij de krant gewerkt. Het werd
uiteindelijk toch communicatie. Ik werk nu één dag in de
week voor de Unie. Daarnaast ben ik communicatiemedewerker voor hulporganisatie Dorcas.”
Zr. A. den Broeder – Huizinga (86)
15 juli 2009 – Sittard-Heerlen
Br. J.E. Prigge (79)
12 juli 2009 – Heemskerk
Br. Johannes van der Hoek (85)
14 juli 2009 – Delfzijl ‘Havenlicht’
Zr. J.A. van Yperen (85)
16 juli 2009 – Emmen ‘De Bron’
Zr. Grietje van Kalsbeek (83)
22 juli 2009 – Kampen
Br. A.A. Boeschoten (62)
10 september 2009 - Pernis
Br. F. Wagenaar (92)
24 juli 2009 – Nieuw-Weerdinge
Zr. Lientje Plat (72)
15 september 2009 – ‘Het Baken’
Emmen
Zr. Jos Pelle (49)
27 juli 2009 - Haarlem
Zr. H. Westerink-Enkelaar (89)
8 augustus 2009 - Zwolle
Br. Fokke Rinzema (63)
9 augustus 2009 – Leeuwarden
Zr. P. Buwalda-Schoonbeek (86)
14 augustus 2009 – StadskanaalZuid
Br. J. Duursma (65)
27 augustus 2009 – StadskanaalZuid
Zr. H. de Jong-Dijkstra (89)
28 augustus 2009 – Emmen ‘De
Bron’
Br. Sybolt Bergsma (79)
4 september 2009 – RotterdamCentrum
Hoofdredacteur
Erik van Duyl
Redactie
Rob Bosveld, Erik Roest
en Janna de Zwart
Medewerkers
Corine Meijer
Fotografie
Dick Vos
Vormgeving & dtp
LEEV met V, Zwolle
Peter J Jansen
‘Mijn hart is gerust, o God...’ – Psalm 57:8
Zr. Gerda ScheerhoornHummel (60)
2 juni 2009 – Hengelo ‘t Venster
Colofon
Br. Jan van der Pas (94)
15 september 2009 – BrunssumTreebeek
Zr. E. Koster-Duitscher (76)
23 september 2009 – StadskanaalZuid
Zr. A. van der Veen - Idema (81)
1 oktober 2009 – Sittard-Heerlen
Zr. Tijtje Buntjer-Op de Dijk (83)
14 oktober 2009 – Hoogezand
Beukemastraat
Br. J.H. Kruidhof (80)
21 oktober 2009 – Hengelo ‘t
Venster
Druk
Senefelder Misset Doetinchem
Adres
Raadhuisplein 6-8
3771 ER Barneveld
t 0342 – 71 24 57
e [email protected]
i www.baptisten.nu
Advertenties
Mediaresult
Postbus 1577
8001 BN Zwolle
t 088 – 3263300
f 088 – 3263304
e [email protected]
Aanlevering familieberichten
U kunt familieberichten e-mailen
naar [email protected]
Sluitingsdatum: Nr. 4 van 2009 –
23 oktober 2009
Blinden en slechtzienden
Baptisten.nu wordt ook uitgebracht op
daisy-cd-rom en in grootletter. Informatie en opgave: Christelijke Bibliotheek
voor Blinden en Slechtzienden,
Postbus 31, 3850 ac Ermelo
tel. 0341 – 56 54 77
ISSN
1872-5678
BAPTISTEN.NU • DECEMBER 2009 • 19
D e R e K
P R I n c e
Gods levende Woord
(Dagboek)
Ontvang GRATIS onderwijsbrieven van de bekende
bijbelleraar Derek Prince
Korte, bemoedigende bijbelstudies die je helpen groeien
in geloof. DPM Nederland
stuurt ze je 4 keer per jaar gratis toe*, per e-mail of post.
(Derek Prince)
Diepgaand en levensveranderend
bijbelonderwijs voor elke dag
van het jaar, compleet met dagelijkse proclamaties. 52 verschillende thema’s zoals het bloed
van Jezus, herstel van identiteit,
vergeving, geestelijke strijd etc.
circa 420 pp.
nieuw!
Vraag ze aan via www.dpmnederland.nl,
of bel 0251-255044 (*daarnaast ontvang je dan geregeld de
bekende proclamatiekaarten en informatie over nieuw verschenen
boeken en onze wereldwijde literatuurzending.)
22,50 ISBN-9789075185614
KADOTIP!!
Hardcover uitvoering.
Ook als cd (luisterboek)
verkrijgbaar!
1. Wandelen met God
ISBN 9789075185423
2. Luisteren naar God
ISBN 9789075185508
Boek:  11,50 Dubbel-cd:
 15,50
3. Veilig bij God
ISBN 9789075185478
4. De namen van God
ISBN 9789075185645
w
w
w .
d
p
Herstel
m
n
e
d
e
r
l
a
n
Gods helden
Verhalen van mannen en
vrouwen die Gods heerlijkheid zagen (Theo Veldhuis)
Boeiende en ontroerende verhalen uit de kerkgeschiedenis.
Het vervolg op ‘Opwekkingen
in de geschiedenis’. Hardcover.
(Neil T. Anderson)
Een complete gids die je
helpt om anderen mee
te nemen naar vrijheid in
Christus en een leven van
discipelschap.
22,50
.
n
l
Boeken en conferenties
Onderwijs om te groeien…
Handboek voor
counseling tot
discipelschap
16,50
ISBN-9789077476277
KADOTIP!!
ISBN-9789077476178
d
16,00
Kom naar het Man
& Vader weekend
26-28 februari 2010
Inspirerende interviews, levendige
getuigenissen, verhelderende
studies en opbouwende artikelen
over evangelisatie, praktisch christen zijn, huwelijk, gezin, seksualiteit, etc.
Vraag de folder aan!
Kijk voor meer titels over gebed, aanbidding,
bovennatuurlijke wereld, etc. op onze website
(Bob George)
Het leven is te kort om
het belangrijkste te missen. Bob George legt de
vinger op de zere plek:
wetticisme.
In dit prettig leesbare
boek, wijst de schrijver
ons op de indrukwekkende genade van God.
ISBN-9789077476079
Lees ook Herstel Magazine…
Gods vernieuwende
boodschap voor mensen
van vandaag!
echt christendom
Bel voor informatie:
0251 252232 of kijk op
www.herstelteam.nl
Zie ook onze andere
conferenties
www.herstelteam.nl

Vergelijkbare documenten

Geen woorden - Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Geen woorden - Unie van Baptistengemeenten in Nederland te willen geven. Het is bijzonder bemoedigend als jonge mensen een keus voor de Heer maken en voor onze gemeente, waar de gemiddelde leeftijd erg hoog ligt, een echte verrijking. Het was de tweede ...

Nadere informatie

Baptistengemeente Alphen aan den Rijn • Waarom de Unie?

Baptistengemeente Alphen aan den Rijn • Waarom de Unie? voor een onvergetelijke vakantie. De bossen, zandverstuivingen en de heidevelden lenen zich voor prachtige fiets- of wandeltochten. Ook met de auto is het een ideale uitvalsbasis om de vele toerist...

Nadere informatie

zonder beperking - Unie van Baptistengemeenten in Nederland

zonder beperking - Unie van Baptistengemeenten in Nederland - Wandel midweken - Vakanties rond Chr. feestdagen - Vergaderarrangementen - Groepsaccommodatie Nunspeterweg 30 8076 PD Vierhouten Tel. 0577-411200

Nadere informatie

opnieuw door God - Unie van Baptistengemeenten in Nederland

opnieuw door God - Unie van Baptistengemeenten in Nederland over het huwelijk. Er zullen drie workshops worden gegeven in twee ronden. 1. Voorbereiding van het huwelijk (door Erry Fokkert – voorganger Hoogezand Beukemastraat) 2. Huwelijks Counseling (door...

Nadere informatie

balanceren met jong en oud - Unie van Baptistengemeenten in

balanceren met jong en oud - Unie van Baptistengemeenten in discipel Thomas die Jezus vraagt naar zijn plan. Niet uit nieuwsgierigheid, maar omdat ze hem willen volgen. De Heer antwoordt met de uitspraak: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand ka...

Nadere informatie