Automatische URL invoer tbv internet app`s

Commentaren

Transcriptie

Automatische URL invoer tbv internet app`s
Automatische URL invoer tbv internet app’s
URL’s zijn bij verschillende internet based applicaties benodigd.
Bijvoorbeeld voor RSS News, Internet Radio en Internet TV +.
Deze zijn vanuit de diverse app’s handmatig m.b.v. de afstandsbediening en het ‘virtuele keyboard on screen’ toe te voegen.
Ga je er echter meerdere invoeren, dan kan dit een tijdrovend klusje zijn.
Het kan echter ook ‘automatisch’.
Hieronder vind je een aantal voorbeelden, om via een op een computer gecreëerd tekst bestand, URL’s via een USB stick door
de Rebox ontvanger in te laten lezen.
LET OP: Het wel of niet beschikbaar zijn van apps/functies, kan verschillen per Rebox model, en de daarop geïnstalleerde
software.
Uiteraard dient de ontvanger op het thuis-netwerk te zijn aangesloten (zie eventueel hiervoor onze overige info op onze
website).
RSS News
Creëren en opslaan van een bestand
Om een URL bestand te creëren dien je op een PC een ‘.txt’ file te maken. Hiervoor gebruik je bijvoorbeeld de standaard
Windows computer tekstverwerker ‘kladblok/notepad’.
In dit tekstbestand voer je bijvoorbeeld het volgende in:
[TITLE]
google
[URL]
http://news.google.com/news?ned=au&topic=n&output=rss
Eén en ander ziet er dan als volgt uit:
Sla het bestand op met de volgende naam (belangrijk): url_rss.txt
Plaatst vervolgens het bestand op een FAT32 geformatteerde USB stick.
URL kopiëren van USB stick naar een Rebox Receiver
Open de RSS News app, en voer pas dan de USB stick in.
Wordt jouw USB stick door de ontvanger herkend, dan zal een popup in beeld verschijnen, met de vraag of het bestand
ingelezen dient te worden.
Eenmaal uitgevoerd, dan is deze Google RSS feed in deze app beschikbaar gekomen.
Internet TV plus
Creëren en opslaan van een bestand
Zie voorbeeld 1, voor het openen van een tekstverwerker.
In dit tekstbestand voer je bijvoorbeeld het volgende in:
[TITLE]
TEST 1
[URL]
http://www.nasa.gov/mp4/428350main_TWAN_02_19_10.mp4
[DESCRIPTION]
TEST 1
[TYPE]
FILE
Eén en ander ziet er dan als volgt uit:
Sla het bestand op met de volgende naam (belangrijk): url_list.txt
Plaatst vervolgens het bestand op een FAT32 geformatteerde USB stick.
URL kopiëren van USB stick naar een Rebox Receiver
Open de Internet TV + app, en voer pas dan de USB stick in.
Wordt jouw USB stick door de ontvanger herkend, dan zal een popup in beeld verschijnen, met de vraag of het bestand
ingelezen dient te worden.
Eenmaal uitgevoerd, dan is deze, over het internet afspeelbare, media file in deze app beschikbaar gekomen.
Let wel: in sommige gevallen ( afhankelijk van het soort URL) speelt de ingelezen URL niet in een keer af, omdat er een spatie
te veel staat in de URL link, als je deze vanaf je USB stick kopieert naar de Internet TV + app.
Verwijder deze spatie als volgt:






Ga op de media file staan, in de internet TV+ app en kies Edit (groene knop van de RCU).
Selecteer in het submenu “URL” en druk OK op de RCU. Hierdoor verschijnt de link, met het virtuele toetsenbord.
Selecteer op het virtuele toetsenbord de pijltoets naar rechts “->” en zorg ervoor, dat de cursor achter de URL link
komt te staan.
Kies vervolgens de backspace button op het virtuele toetsenbord, zodat de spatie verdwijnt.
Druk hierna op de rode knop van de RCU en sluit af, door in het submenu bij “Installatie” OK te kiezen.
Nu is de URL volledig en kan je de link afspelen.
Internet Radio +
Creëren en opslaan van een bestand
Zie voorbeeld 1, voor het openen van een tekstverwerker.
In dit tekstbestand voer je bijvoorbeeld het volgende in:
[TYPE]
Music
[TITLE]
Kiss FM
[URL]
http://85.159.106.242:8000/kissmp3_128.mp3
[DESCRIPTION]
Kiss FM
Eén en ander ziet er dan als volgt uit:
Sla het bestand op met de volgende naam (belangrijk): url_radio.txt
Plaatst vervolgens het bestand op een FAT32 geformatteerde USB stick.
URL kopiëren van USB stick naar een Rebox Receiver
Open de Internet Radio + app, en voer pas dan de USB stick in.
Wordt jouw USB stick door de ontvanger herkend, dan zal een popup in beeld verschijnen, met de vraag of het bestand
ingelezen dient te worden.
Eenmaal uitgevoerd, dan is deze, over het internet afspeelbare, media file in deze app beschikbaar gekomen.
Meerdere URL’s tegelijk invoeren
Gebruik steeds één file, met de juiste benaming, en voer simpelweg meerdere ‘script blokjes’ toe.
Hieronder een voorbeeld voor Internet TV +
Opmerkingen:


Rebox levert geen support v.w.b. het aanbieden van werkende URL’s.
Het is de uitdaging voor de gebruiker zelf, om deze, bijvoorbeeld op internet, te vinden.
De in deze manual genoemde voorbeeld URL’s, werkten tijdens de totstandkoming.
Blijvende werking van dit soort gratis ‘content’, kan niet gegarandeerd worden.

Vergelijkbare documenten