in motion - Soprano Lasers

Commentaren

Transcriptie

in motion - Soprano Lasers
Praktijk
Ik merk
dat het mensen
heel erg aanspreekt
als ik vertel dat ik met
deze techniek nagenoeg
pijnloos
kan ontharen.
22
NTVH
Nummer 5
2016
Praktijk
Huidvriendelijke
‘in motion’ lasertechniek
voor veiliger behandelen
In motion laserbehandeling,
of SHR-behandeltechniek zoals het
ook wel wordt genoemd, speelt in op
de roep om meer veiligheid en meer
patiënt comfort. Bij deze manier van
instellen en behandelen wordt niet één
keer een hele hoge energie op één
plaats gegeven, maar een lagere energie
in meerdere pulsen. De warmte wordt
daarmee geleidelijk opgebouwd en het
behandelgebied wordt minder belast.
De totale warmte opbouw is lager, maar
door dit langer aan te houden wordt
eenzelfde resultaat bereikt.
NTVH
Effectief ontharen
We spreken met Fernon Wibier, leverancier van laser­
apparatuur, en Sylvia Baselmans, huidtherapeut die
dagelijks patiënten behandelt met deze apparatuur.
Sylvia: ‘Ik ben gewend te werken met de apparatuur in
de stationaire modus, waarmee ik snel en heel effectief
kan ontharen. Dat was niet pijnloos en gaf ook roodheid
en een langere downtime. Mensen accepteren dat, want ze
willen resultaat. Roodheid, oedeem, de downtime na een
behandeling, wordt allemaal gezien als iets wat er bij hoort.
Maar als huidtherapeut kijk je niet alleen naar resultaat,
maar zeker ook naar een verantwoorde behande­ling waarbij
je zo goed mogelijk met de huid om gaat. Deze nieuwe
techniek spreekt mij zeer aan omdat het zowel effectief als
heel huidvriendelijk is.’
Minder pijnbeleving
Veel mensen denken dat iets pas echt goed werkt als je het
voelt. En ook een behandelaar kan het gevoel hebben dat
de haar pas echt weg is als men de brandlucht ruikt en de
haar direct verdwijnt. Sylvia: ‘ik behandelde met stevige
instellingen om zo effectief mogelijk te zijn. Natuurlijk weet
ik goed wat ik doe, maar het deed wel pijn. Als je mensen
professioneel begeleidt met voorlichting en koeling voor
Nummer 5
2016
23
Praktijk
en na de behandeling accepteren ze de pijn wel.
Maar natuurlijk is het veel fijner om een nagenoeg
pijnloze behandeling te kunnen bieden. De behandeling
wordt zelfs als prettig ervaren omdat de warmte zich heel
geleidelijk opbouwt.’ Bij de in motion techniek wordt de
haarfollikel kapot gemaakt, maar zal de haar niet direct
uitvallen. Er is bij deze manier van ontharen ook geen
afzuiging of extra koeling nodig.
Ervaringen uit het buitenland
Fernon Wibier legt uit dat de techniek in zekere zin niet
nieuw is. Het is zelfs zo dat er in het buitenland al heel
lang en op grote schaal met deze instellingen en techniek
gewerkt wordt. Fernon: ‘in landen als India of Turkije,
landen met veel zonuren en mensen met donkerdere
huidtypen als gebruikelijk in ons deel van de wereld, kan
men vaak niet anders dan op deze manier werken. Daar is
veel ervaring met deze techniek en zo weten wij dat het
uitermate effectief is.’ De ervaringen uit het buitenland en
de literatuur die de behandeling ondersteund zijn voor
deze leverancier doorslaggevend bij de introductie van
deze behandelmethode.
Hoe werkt het
De in motion techniek is een iets arbeidsintensievere
manier van behandelen, waarbij er meer pulsen worden
gebruikt. De apparatuur moet daarop berekend zijn, het
handstuk moet dit volume aan pulsen kunnen geven.
Dat levert ook een ander beeld aan verbruikskosten op, dat
wellicht weer gecompenseerd wordt doordat afzuiging niet
nodig is. Je werkt met een lagere Fluence (Joules per cm2)
per puls en korte puls breedte, maar met een hoge
frequentie (10Hz). Hierdoor bouw je de energie geleidelijk
op en werk je op een gebied van maximaal 10 x 30 cm of
kleiner. Deze geleidelijke opbouw is minder belastend
voor de huid en minder gevoelig, maar geeft wel zeer
goede resultaten omdat je zelf bepaalt hoeveel energie
je inbrengt. Uiteindelijk kom je tot eenzelfde verbruik,
dat anders wordt verdeeld over de huid.
Sylvia vult hierop aan: ‘Ik leg het aan de patiënt/cliënt uit
met een voorbeeld van een kaars. Je gaat niet met je hand
vol in de vlam, maar je beweegt er doorheen waardoor je
geen pijn voelt. Het wordt wel warm, maar je verbrandt niet.
Ik merk dat het mensen heel erg aanspreekt als ik vertel dat
ik met deze techniek nagenoeg pijnloos kan ontharen.
Het is de eerste vraag die mensen stellen, of het pijn doet
en hoeveel.’ Bovendien kan met deze techniek ook in de
zomer veilig onthaard worden en dat lost een mogelijk
negatief effect op het verdienmodel van de behandelaar
door langere behandeltijd en meer verbruik ook op.
24
NTVH
Hoewel er zeker nog meer onderzoek nodig is, lijkt het er
op dat deze manier van behandelen ook een veilige en
effectieve optie is voor de donkere huid.
Bekwaamheid van de behandelaar
Natuurlijk blijft bekwaamheid van de behandelaar voorop
staan, zelfs als de techniek in de markt veel meer veiligheid
kan bieden. Fernon: ‘wij zien steeds meer behandel­locaties
waar men op deze manier gaat werken, met veel positieve
resultaten. Voor ons blijft essentieel dat behan­delaars de
juiste kennis hebben om dit te kunnen doen. Wij onder­
strepen daarmee ook het belang van gekwalificeerde behan­
de­laars, huidtherapeuten en schoonheidsspecia­listen
met een aanvullende opleiding, net naar gelang de wet dat
straks zal aangeven.’ Naast ontharen gebruikt Sylvia de in
motion techniek ook bij de behandeling van pigmen­taties.
Ze merkt dat het zeker geen instap techniek is en dat ze hier
meer ervaring in op moet doen om de juiste slag te krijgen
en net zo effectief te kunnen behandelen als met de oude,
veel agressievere methode.
Communicatie versus behandeling
Om deze manier van behandelen op een goede manier in
te zetten is communicatie van groot belang, stelt Wibier.
Ook bij cosmetische wensen en misschien juist nog wel
meer in dat gebied. Kwaliteit zit niet alleen in het vervullen
van de wens van de cliënt, maar nog meer in het juiste
advies, een advies gebaseerd op haalbaarheid en een
eerlijk verwachtingspatroon. Fernon: ‘ik denk dat je heel
streng moet zijn in dat advies. Niet te gemakkelijk meegaan
met de cliënt -we gaan dat plekje wel even weg halen- maar
zeker goede en duidelijk informeren en ook wijzen op de
risico’s. Als je daarna een wat voorzichtigere behandeling
in zet, die iets langer duurt maar wel veel comfortabeler is
met minder schade en dus hersteltijd voor de huid, dan
wordt dat ook beter geaccepteerd.’
Sylvia vult aan: ‘Mijn belangrijkste vraag bij de anamnese
is naar de verwachting van de cliënt. Wat verwachten ze
van mij als behandelaar, van de behandeling en van het
resultaat. Ik merk dat mensen het ook heel fijn vinden als
ik ze de keuze bied en duidelijk uitleg wat de opties zijn,
en daarnaast is de pijnbeleving het grootste winstpunt.’
Verder onderstrepen zowel Fernon als Sylvia de toe­ge­
voegde waarde van de huidtherapeut in de nazorg.
Sylvia: ‘je kunt nog zo zorgvuldig te werk gaan, het blijft
mensenwerk en er kunnen altijd onverwachte complicaties
optreden. Dan is het belangrijk dat er een plan B is, dat ik
als paramedicus weet wat ik moet doen en dat de cliënt in
een professionele omgeving de juiste zorg krijgt. Dat is ook
laserveiligheid.’
Nummer 5
2016
Praktijk
Praktijken die onder andere
met deze techniek werken:
- Eerstelijnkliniek
- Mediderma
- Derma2Care
- Dermaclinic
- Dermasensation
- Streutker huidtherapie
- Elkerliek Ziekenhuis
- Dermacure
Met dank aan de Eerstelijnkliniek in Sint-Michielsgestel voor het beschikbaar stellen van het beeldmateriaal.
Enkele studies over dit onderwerp:
Zelf onderzoeken
Als behandelaar is het belangrijk om vanuit inhoud te weten
waar je mee werkt. Sylvia: ‘Informatie van de leverancier
is een belangrijk aspect en op basis van het onderlinge
vertrouwen dat we hebben kijk ik ook serieus naar wat ze
mij kunnen bieden. Maar uiteindelijk wil ik het zelf ervaren,
uitproberen, vastleggen, vergelijken.’ Om te kunnen verge­
lijken worden foto’s gemaakt en wordt bijvoorbeeld ook een
pijnscore bijgehouden met gebruik van de Vas-schaal.
Toekomst
Sylvia werkt binnen een eerstelijns zorgcentrum en
daarnaast nog in een kliniek. Beide locaties bieden een
professionele omgeving waarin cliënten zich veilig kunnen
voelen. De aandacht en deskundigheid van de behande­
laars sluit daar op aan en Sylvia verwacht dat dit in de
toekomst een steeds belangrijkere rol gaat spelen.
Daar waar mensen meer zelf moeten gaan betalen voor
zorg zullen ze er ook hogere eisen aan gaan stellen.
Naast wet- en regelgeving zal veiligheid ook vanuit de
behandelaars goed geborgd moeten worden.
Ontwikkelingen als in dit artikel beschreven dragen bij
aan een veiliger behandelklimaat in de lasertherapie,
gebaseerd op het verbeteren en ondertussen niet
onnodig beschadigen van de huid en de onderliggende
structuren. (Gezondheidsraad, 2015).
NTVH
A Comparison of Two 810 Diode Lasers for Hair Removal: Low Fluence,
Multiple Pass Versus a High Fluence, Single Pass Technique.
Bonnie Koo, MD, Kaity Ball, MD, Anne-Marie Tremaine, MD, and Christopher
B. Zachary, MBBS, FRCP
Department of Dermatology, University of California, 118 Med Surg I, Irvine,
California 92697-2400
Hypertrichosis in Becker’s nevus: effective low-fluence laser hair removal
M. Lapidoth & M. Adatto & S. Cohen & D. Ben-Amitai & S. Halachmi
Lasers Med Sci (2014) 29:191–193. DOI 10.1007/s10103-013-1314-5
Hair structures are effectively altered during 810 nm diode laser hair
epilation at low fluences
M. A. TRELLES1, FERNÁNDO URDIALES2 & MARWAN AL-ZAROUNI
1.
Vilafortuny Medical Centre, Dubai, UAE.
2.
Instituto Médico Miramar, Malaga, Spain
Journal of Dermatological Treatment. 2009; 20:4; 1–4.
DOI: 10.1080/09546630903085286
Safety and effi cacy of low-fl uence, high-repetition rate versus highfl uence, low-repetition rate 810-nm diode laser for permanent hair
removal – A split-face comparison study
GANESH S. PAI 1 , PAVRITHA S. BHAT 1 , HEMA MALLYA 1 & MICHAEL GOLD 2, 3
1.
Derma-Care Skin & Cosmetology Centre, Mangalore, Karnataka, India.
2.
Gold Skin Care Center,
Tennessee Clinical Research Center, Nashville, TN, USA.
3.
Vanderbilt University School of Medicine and
Vanderbilt University School of Nursing, Nashville, TN, USA.
Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 2011; 13: 134–137.
DOI: 10.3109/14764172.2011.594057
Nummer 5
2016
25