Week-9 - Bokkeblad

Commentaren

Transcriptie

Week-9 - Bokkeblad
Onafhankelijk gezinsblad voor de inwoners van
de gemeente Slochteren (Meerstad - Harkstede Scharmer - Lageland - Schaaphok - Luddeweer Woudbloem - Kolham - Froombosch - Slochteren Denemarken - Schildwolde - Hellum - Siddeburen
- Tjuchem - Wilderhof - Steendam - Overschild Borgweg - Leentjer; wordt ook verspreid in
Wagenborgen, Noordbroek, Engelbert, Middelbert
en Meedhuizen).
OPLAGE: 10.100
Negenendertigste jaargang
ADVERTENTIE-AFDELING:
Hoofdweg 4, 9621 AL Slochteren
TEL. (0598) 42 20 70 - FAX (0598) 42 25 45
E-MAIL: [email protected]
FACEBOOK: facebook.com/bokkeblad
POSTADRES:
Hoofdweg 4, 9621 AL Slochteren
www.bokkeblad.nl
REDACTIE:
Hoofdweg 4, Slochteren
kantoor iedere werkdag geopend
ADVERTENTIE-TARIEF:
€ 0,32 per mm, contracten op aanvraag.
Sluiting inzending advertenties
(en redactioneel): maandag 18.00 uur.
woensdag 2 maart 2016
VERSPREIDING:
nummer 9
met de publicaties van de
gemeente Slochteren
Kolham
omarmt
vluchtelingen
◆ Noodopvang verloopt volgens verwachting ◆
KOLHAM ■ De noodopvang voor
vluchtelingen in Kolham verloopt
naar tevredenheid. Het onderkomen wordt continue verbeterd en
medewerkers van het COA en vrijwilligers uit het dorp doen er alles
aan om het verblijf voor de vluchtelingen zo prettig mogelijk te maken. ”Het COA doet goed werk en
de inwoners van Kolham hebben
vanaf het eerste moment gezorgd
voor een warm welkom. Daar ben
ik buitengewoon trots op,” zegt
burgemeester Geert-Jan ten Brink.
Vier maanden na de openstelling
van de noodopvang is er veel veranderd in Kolham. Waren de inwoners eerst nog bang voor hun eigen
veiligheid, maken zij zich nu vooral zorgen over de veiligheid van de
vluchtelingen. Dit vanwege de ligging van de opvang nabij een druk
kruispunt. Burgemeester ten Brink
steekt de loftrompet. ”Het tekent
hoe de inwoners van Kolham de
vluchtelingen hebben omarmt. Zij
doen er alles aan om de situatie
voor deze mensen zo goed mogelijk te laten verlopen.” Waakzaam
is hij wel. ”De Opvang verloopt
volgens verwachting, maar we
moeten de gebeurtenissen blijven
Ons Börg is wel n pronkjewaail
n lust om noar te kieken
dut denken aan dij olle tied
bezit van haile rieken.
Mor vrouger stonden der veul meer
bie Haarstee en bie Schaarmer
onnerhold dat wer te duur
de rieken aal mor aarmer.
Dizze Börg is nou van ons
dij mouten wie onderhollen
opkomen veur ons aigen recht
mit ons vaalt nait te sollen.
Want wat de NAM hier mit ons dut
is nait te aksepteren
ook dizze Börg het schoade hier
wie mouten ons verweren.
Hail bodem leeg en schoade hier
dat mout de NAM betoalen
en as ik toch persoonlek wor
din loat ik ze echt boalen.
Nou ben ik mor n aarme Seeg
en ook hail slim onneuzel
en as k ons Börg bekeken heb
hol k op mit dit gejeuzel.
monitoren en eventuele signalen
van de onafhankelijke klankbordgroep serieus oppakken.” Tot dusverre is er volgens Ten Brink melding gemaakt van achttien incidenten. ”Een deel daarvan had te
maken met het foutief parkeren
van bezoekers. Verder zijn er voorvallen gemeld tussen vluchtelingen onderling.” COA-woordvoerder Alet Bouwmeester beaamt de
woorden van Ten Brink. ”Alleen
vorige week zaterdag was er een
opstootje waarbij twee groepen
het tegen elkaar opnamen. Die
ruzie was echter snel gesust.” Zij
ziet het als een incident. ”Zet eens
driehonderd Nederlanders bij elkaar in een kleine ruimte. Dan gebeurt er ook wel wat.”
De tijdelijke opvang voor vluchtelingen werd begin november in
gebruik genomen en is ondergebracht in een loods op het industrieterrein aan de Albert Einsteinlaan. Het voormalige bedrijfspand
is opgedeeld in compartimenten.
Er zijn bedden geplaatst en sanitair-units neergezet. Ook is er een
provesorische eetzaal en een recreatiezaal ingericht en is er een
wasserette dat door de vluchtelingen zelf wordt gerund. De noodopvang is nog niet vol. Er verblijven
momenteel zo’n 280 mensen terwijl er een vergunning is afgegeven voor maximaal 380 personen.
”Dat komt omdat er momenteel
minder vluchtelingen naar ons
land komen,” zegt Ten Brink. Wel
blijven de vluchtelingen langer in
de noodopvang dan het COA vooraf had verwacht. Het verblijf kan
momenteel oplopen tot zes maanden, voordat een asielprocedure
wordt opgestart. ”Er is te weinig
plek in bestaande AZC’s vanwege
de eerdere toestroom van vluchtelingen. De bouw van de nieuwe
centra duurt langer dan verwacht.
Daarom moeten de vluchtelingen
helaas langer in een noodopvang
verblijven,” stelt de burgemeester.
Om die reden krijgen in Kolham
de kinderen tussen vier en twaalf
jaar nu onderwijs. Bouwmeester:
”Voor kinderen ouder dan twaalf
jaar willen we dit in de komende
week eveneens realiseren.” Ook
voor volwassenen is er Nederlandse les. Het COA zorgt er verder voor dat de vluchtelingen kunnen sporten, knutselen of deelnemen aan een bootcamp. Bouwmeester en Ten Brink roemen hierbij de inzet van de vele vrijwilligers die zich verenigd hebben in
’Kolham Verwelkomt’.
Meer over de noodopvang in
Kolham leest u op pagina 6.
KOLHAM ■ Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de bouw van de slaapcompartimenten in de noodopvang. In de recreatiezaal zijn een biljart en twee tennistafels geplaatst. De eetzaal is doelmatig ingericht.
Niet alleen deze ruimte wordt opgefleurd met kindertekeningen. Overal hangen kleurrijke werkjes van zowel
Nederlandse kinderen als kinderen van vluchtelingen.
Opnieuw aardbeving
bij Froombosch
FROOMBOSCH ■ De aardbeving
die veel mensen vorige donderdagavond rond 23.30 uur hebben
gevoeld had een kracht van 2.4
op de schaal van Richter. Het
epicentrum lag bij Froombosch.
Via Facebook en andere sociale
media maakten tientallen mensen melding van de beving. Het
aantal schademeldingen bij
Centrum Veilig Wonen naar aanleiding van deze aardbeving
bedraagt inmiddels bijna 200. Er
zijn geen meldingen gedaan van
acuut onveilige situaties.
KOLHAM ■ Vorige week zondag
heeft de eerste activiteit van de
Dorpskeuken Kolham plaatsgevonden. Ongeveer 50 dorpsgenoten
hebben genoten van een voortreffelijk stamppotbuffet, maar hebben vooral ook een gezellige middag gehad. Dorpskeuken Kolham
is een initiatief van Dorpshuis
Kolham en de Vereniging Dorpsbelangen Kolham. Het initiatief
komt voort uit de wens een sterk
dorp te zijn welke klaar is voor toekomstige ontwikkelingen.
SIDDEBUREN ■ Reisclub ’D.E.S.
1955’ Siddeburen hield haar jaarvergadering in zaal Rehoboth
onder leiding van de heer J.
Moedt.
Na behandeling van de reguliere
agendapunten werd er een dagreis
uitgezocht. Unaniem werd dit een
buffetcruise op de Linge en een
rondrit over de Veluwe. De datum
is 22 juni 2016 en er is nog plaats
voor enkele deelnemers: tel.
431762.
Wereldgebedsdag
HARKSTEDE ■ Jaarlijks wordt op
de eerste vrijdag van de maand
maart wereldwijd Wereldgebedsdag gehouden. In 183 landen verenigen mensen zich in een keten
van gebed. Zo ook in “De Graankorrel” aan de Hoofdweg 65 in
Harkstede. Om 19.30 uur op vrijdag 4 maart is een ieder daar van
harte welkom. De Wereldgebedsdag wil mensen inspireren om
gaven en talenten in dienst van
elkaar en de samenleving te stellen. Dit jaar is de dienst samengesteld door vrouwen uit Cuba, met
als thema: “Ontvang Mij als een
kind!”. Meer informatie is te vinden op www.wereldgebedsdag.nl.
Informatiebijeenkomst
Humanitas in Slochteren
SLOCHTEREN ■ Op woensdag
9 maart houdt Humanitas een
informatiebijeenkomst
voor
nieuwe vrijwilligers in het gemeentehuis te Slochteren. In
deze bijeenkomst wil het bestuur van Humanitas, afdeling
Hoogezand-Sappemeer/Sloch teren aan geïnteresseerde inwoners van Slochteren vertellen
hoe leuk vrijwilligerswerk is.
Het is de eerste keer dat Humanitas een informatiebijeenkomst in Slochteren houdt.
Steeds meer vrijwilligers uit
Slochteren melden zich aan bij
Humanitas. De bijeenkomst in
het gemeentehuis begint om
19.30 uur.
FROOMBOSCH ■ Programma vv
Froombosch, zaterdag 5 maart:
Froombosch B1 - Wildervank B3,
aanv. 10.00 u.; Froombosch E1 Kloosterburen E1G, aanv. 09.00 u.;
Froombosch F1 -Warffum F1G,
aanv. 11.00 u.; zondag 6 maart:
Froombosch 1 - Farmsum 1, aanv.
14.00 u.
HSSM gemeente laat klant kiezen en geeft ruimte aan Buurtzorg
SLOCHTEREN ■ De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben een contract met TSN Thuiszorg BV voor de hulp bij het huishouden. Buurtzorg heeft de gemeenten een voorstel
gedaan voor overname van de klanten en het personeel in verband met het aanstaande faillissement. De
3 gemeenten vinden het belangrijk dat de inwoner
kan kiezen uit meerdere aanbieders. Daarom zijn de
aanbieders die een contract met de gemeente hebben, gevraagd om ook een voorstel in te dienen voor
overname van de activiteiten. Meerdere aanbieders
hebben hier gebruik van gemaakt. Uit de voorstellen
zijn de volgende aanbieders geselecteerd, te weten:
Beter Thuis Wonen, De Nieuwe Zorg Thuis, Joling
Aardbevingsschade?
Thuiszorg en Thuisgenoten. Deze aanbieders zijn al
actief in de gemeenten op het gebied van Hulp bij
het Huishouden, willen personeel van TSN Thuiszorg
overnemen en hebben aangegeven zoveel mogelijk
de relatie tussen de klant en de hulpverlener in
stand te willen houden. Het is zó georganiseerd dat
ook Buurtzorg mee kan doen. Om dit mogelijk te
maken wordt er budget beschikbaar gesteld voor een
goede overgang. De gemeenten sturen zo snel mogelijk een persoonlijke brief aan de inwoners die nu
hulp bij het huishouden hebben van TSN Thuiszorg.
In deze brief komt informatie te staan over de aanbieders bij wie zij terecht kunnen en waar inwoners
naar toe kunnen bellen voor informatie en advies.
PAGINA 2
WOENSDAG 2 MAART 2016
TE KOOP
AANGEBODEN
________________________
AANBIEDING:
DCM
groenkalk, 20 kilo voor €
9,50; DCM potgrond, 3x 40
liter voor € 10,-. Vele soorten violen en primula’s.
DCM bemesting voor
gazon, groente en tuin,
Kiepenkerl zaden en
Streuding gereedschappen. Kwekerij Koning,
Hoofdweg 35, Siddeburen,
tel. 430688.
www.kwekerijkoning.nl.
________________________
Wilt u zonnepanelen op
uw woning? Vraag vrijblijvend advies en een
prijsopgaaf. A. Zijlstra
Installatiebedrijf,
tel. (0598) 432626.
www.zijlstrasiddeburen.nl
________________________
Switters Warenhuis voor
besteding van een VVVgeschenkenbon.
________________________
Diepvriesvoordeel!!!
H.O.H. rollades & Varkensrollades
Aanbieding van de week:
Deze week in de aanbieding:
Roomschnitzels
Siepelburgers
4+4 nu € 6,98
Boerenkarbonades
(H)eerlijk voordelig:
Nu extra voordelig!
Houthakkersteaks
Verse worsten
4 st. nu
€ 5,99
4 st. nu
2 st. nu
€ 5,25
€ 3,95
De vlinders vliegen gewoon door
En ik, ik snap het allemaal wel
Mijn verstand zegt: het is goed zo
Maar wat ik voel is anders,
Omdat wat er was nooit meer terugkomt…
In liefde losgelaten
Mijn lieve vrouw,
onze onvergetelijke mama en oma
Martha Aaltje Kuil - Bellinga
† 24 februari 2016
 31 juli 1939
Reint Dijkemastraat 63
9628 CW Siddeburen
Eppie Kuil
Ambachtelijke Slagerij Angerman
Karin en Heijo
Elyne, Mark
Hoofdweg 164C - Siddeburen - Tel. (0598) 43 21 00
Lisette en Jeroen
Wij willen de medewerkers van verpleeghuis
Vliethoven bedanken voor hun
liefdevolle zorg en inzet.
DIVERSEN
________________________
Diabetische en Reumatische Voet. Pedicure en
Schoonheidssalon Anja’s
Stoel (medisch pedicure),
tel.
(0598) 421973.
________________________
Dierenspeciaalzaak
Dries van de Bunte
NU OOK TRIMSALON
Alle rassen zijn
bij ons welkom!
(0598) 422533
www.driesvandebunte.nl
________________________
Inname oud ijzer/metalen,
tevens inleverpunt (24 uur
p/d). Oud metaalhandel
Zuidema. Hoofdweg 176/
Molenlaan Siddeburen.
Ophaalservice ma. t/m zat.
Tel. (06) 40308479/432432.
________________________
Er goed verzorgd uitzien! Pedicure en Schoonheidssalon Anja’s Stoel,
tel.
(0598) 421973.
________________________
Damsterantiekhuis.nl
In- en verkoop antiek en
curiosa, tevens brocante en klokreparaties.
Hoofdweg 80, Siddeburen,
tel.
(0598) 371630.
________________________
’T BOKKEBLAD
De crematieplechtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden.
SPREEKUUR PAPERASZO VAN HUMANITAS
NU OOK IN SIDDEBUREN!
Iedere woensdag van 11.30 tot 12.30 uur
Rabobank, Hoofdweg 148 in Siddeburen
www.humanitas.nl/afdeling/hoogezand-sappemeer-slochteren
Facebook: https://www.facebook.com/humanitashoogezand
Groot was haar liefde
Groot is het verdriet
Mooi zijn de herinneringen
Die zij achterliet.
Wij zijn heel verdrietig dat wij afscheid moeten
nemen van onze zus en schoonzus
Martha
Groningen: Alie Mulder-Bellinga
Meint Mulder (in herinnering)
Assen: Gré Bos-Bellinga
Jan Bos
DIVERSEN
________________________
Zondagavond-samenzang: 6 maart, 19.00 uur.
Waar?
Kandelaarkerk,
Hoofdweg 32, Schildwolde
met medewerking van de
jeugd.
Komt allen!
________________________
De wol winkel Wol &
Meer, Hoofdweg 176
Siddeburen is geopend do.
t/m vrij. 13.00 t/m 17.00 u
en zat. 13.00 t/m 16.00 u.
Met o.a. brei en haakgaren, fournituren o.a. nieuwe kleuren Scheepjes
Roma
(0598) 432432.
________________________
Voor al uw zinkwerk!
Bel Pot!
Tel. (0598) 1495!
________________________
BOOMKAPBEDRIJF
DE WINTER (WIRDUM
GR). Kappen van bomen,
het versnipperen van
snoeihout, stronken uitfrezen en snoeiwerkzaamheden. Tel. (06) 23388829.
www.boomkap.nl.
________________________
Het voorjaar komt
eraan! Machinaal werk
in uw tuin? Kijk op
www.thijsminitractorwerken.nl
________________________
Siddeburen: Janny Keizer-Bellinga
Henk Keizer
Neven en nichten
Met grote genegenheid gedenken wij onze lieve
vriendin en oud-buurvrouw
Martha Kuil-Bellinga
We zullen haar naam in ere houden.
Jan en Thallie Huizinga
Kees
Reint
Anneke
Eelco
Na een langdurende ziekte is op 24 februari 2016
overleden
Martha Aaltje Kuil-Bellinga
BEWONERS ”SIERTSHEERD”
VV Siddeburen op gezonde toer
SIDDEBUREN ■ Het bestuur van de VV Siddeburen heeft
het idee opgevat om de jeugd (nog) meer kennis te laten
maken met fruit. De opzet is om op zaterdagmorgen alle
jeugdspelers een stukje fruit aan te bieden. Nou had de
familie Zweepe al wel eens aangegeven, als de club een
leuk idee had om iets te sponsoren. Harry en Bianca
Zweepe waren, vanwege de combinatie sporten en fruit
eten (en dan voor de jeugd), direct erg enthousiast en
gaven aan de kostprijs m.b.t. dit initiatief fors naar beneden aan te passen. Met andere woorden de start kon niet
beter. Maar voor de overblijvende kosten, want het kan
bepaalde zaterdagen om behoorlijke aantallen fruit gaan,
moest er ook nog een sponsor gevonden worden. De VOF
Huizinga/Wieringa van Manon en Simon in Hellum wilde
wel de sponsor worden voor de kosten die wel in rekening
gebracht zouden worden. Kortom prachtige gestes van 2
families die sporten en gezond eten onder de aandacht willen brengen. Het bestuur van de VV Siddeburen hoopt dan
ook dat op zaterdag 5 maart a.s. het weer en de velden het
mogelijk maken dat een start gemaakt kan worden met dit
mooie initiatief. De familie Zweepe wil ook wat extra’s
doen bij de voetbalkantine om deze ’gezonde combinatie’
deze eerste keer nog wat extra luister bij te zetten.
Cor Kooy Finance
• Hypotheken
• Verzekeringen
• Pensioenen
• Internet sparen
• Beleggen
• Belastingaangifte
• Consumptief krediet
• Woekerpolis hulp
Hoofdweg 175
9621 AH Slochteren
T : (0598) 42 10 36
F : (0598) 42 21 51
M : (06) 50 94 36 60
E : [email protected]
I : www.corkooyfinance.nl
’T BOKKEBLAD
WOENSDAG 2 MAART 2016
PAGINA 3
Haal meer uit de zon met
zonnepanelen!
Ook voor zonnepanelen:
Hoofdweg 18 | Siddeburen | 0598-43 25 85
www.bosmasiddeburen.nl
[email protected]
Haarstyliste
Theresia
Donderdag
g 3 maartt
Hollandse Komkomme
Komkommer
er
0,75 ct p.stuk
+1 gratis
uw kapster
aan huis
Bel (06) 23 87 26 34
De remmencheck.
Voor remmen die
perfect werken.
AutoCrew,
onderhoud voor alle merken
tegen de juiste prijs.
Snoep tomaatjes 1 beke
beker
er € 1.00
Dikke Hollandse
Hollandse Bloemkool
Bloemk
kool 0,75 ct p.stuk
Coupe knippen € 14,00
Onze klanten kiezen voo
voor
or kwaliteit, vers en
goedkoop. U kunt bij ons pinnen. U vind ons bij
k
en de visboer.
het VVV gebouw tussen de kaasboer
Ook voor permanenten of
kleuren kunt u bij mij terecht.
AARDBEVINGSSCHADE?
Een zorg minder met
pp p
ons stappenplan
STAP 1
Autobedrijf Dingemanse
Hoofdweg 156
9627 PH HELLUM
Tel.: (0598) 43 19 31
www.autobedrijfdingemanse.nl
Neem contact op met Vriesbouw.
m Veilig
Ve Wonen.
Wij melden de schade bij Centrum
de NAM.
Als de schade-expert komt inventariseren, zijn wij daar ook bij.
Doordat wij de schade ook zelf hebben gezien, kunnen wij het
AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
rapport van de schade-expert goed controleren en brengen
een passende offerte uit.
hetNAM
CVW
W akkoord zijn met deze offerte repareren
Zodra u én de
Spar Kroon Noordbroek
wij zo spoedig mogelijk de schade vakkundig en met alleen de
BESTEÏMATERIALENÏ/OKÏDEÏl
Ï
Ï
Ï Ï ÏNANCIÀLEÏAFHANDELINGÏREGELENÏWIJ
Ï
Ï
Ï
Ï
ER IS GEEN STAP 2
www.vriesbouw.eu
Vul het formulier op onze website in en wij
Nu op zondag open
van 10.00 tot 18.00 uur.
gaan direct aan de slag!
Bezoekadres:
Hoofdweg 181a
9626 AD Schildwolde
Postadres:
Boumaboulevard
Boumabouleva
ard 91-93
Groningen
9723 ZS Gronin
ngen
T 0598 - 42 28 63
F 050 - 31 38 349
www
www.vriesbouw.eu
.vriessbouw.eu
[email protected]
sbouw.eu
[email protected]
Voor het brengen en halen van uw spullen!
Geopend van: dinsdag t/m zaterdag van 11.00 - 17.00 uur
Molenlaan 14B - Siddeburen. Voor het brengen of ophalen van spullen
kunt u bellen: Tel. (0598) 43 26 62 (11.00-17.00 uur)
Mobiel nr. (06) 46 18 90 73 - Mail: [email protected]
feliciteert COLIN SCHIPPER
en MAAIKE ELZINGA
met het behalen van het rijbewijs !
JAIMIE REDEKER met het behalen
van het rijbewijs E achter B !
Geert Douwe, Edith en Henk
www.autorijschoolsteengoed.nl
PAGINA 4
WOENSDAG 2 MAART 2016
’T BOKKEBLAD
Meest
VERANTWOORDE
BRON: GfK
CONSUMENTENONDERZOEK
Geldig in week 09 (zondag 28 februari t/m zaterdag 5 maart)
PLUS Fairtrade
Koffiepads
Alle zakken à 36 stuks
Per zak
3.19
1.59
PLUS
Gehaktschnitzels
Krokant, boeren of zigeuner
Pak 5 stuks
4.49
50%
KORTING
2.24
Roosvicee Fruitdrink
Alle pakken à 1,5 liter
Per pak**
Bijv. Roosvicee Multivit bosvruchten,
pak 1 liter
1.34
50%
KORTING
50%
KORTING
0.67
Omo Flacon 3 liter of Robijn
Vloeibaar wasmiddel Flacon 1470 ml
of wasverzachter Flacon 1,5 liter
Per flacon**
OP=OP
Alle varianten
Heel brood**
Bijv. PLUS Korenlanders Vloerbrood donker,
heel brood
50%
KORTING
2.29 1.14
50%
KORTING
PLUS Evelina appels
50%
KORTING
Los
Per kilo
Bijv. Robijn Wasverzachter Zwitsal,
flacon 1,5 liter
7.99
PLUS Korenlanders
Vloerbrood
3.99
1.99
0.99
Weekendpakker do vr za
Alléén geldig op 3, 4 en 5 maart
VOORDEEL
VERPAKKING
14.99
8.
99
Grolsch Pils
Krat 24 flesjes à 30 cl
900 GRAM
PLUS Shoarma
of gyros
Per 900 gram
5.25-7.19
3.
99
09/16
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’
garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **De prijs kan per product verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.
Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl
Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00 | zo gesloten
Spithoff | Hoofdweg 91 | 9626AB Schildwolde |
www.plus.nl
’T BOKKEBLAD
WOENSDAG 2 MAART 2016
PAGINA 5
Geldig in week 9 (maandag 29 febr
februari
ruari t/m zaterdag 5 maart 2016)
5
50%
50%
KORTING
K
ORTING
1.13
1.39
1.98
1.9
98
Dr. Oet
Oetker
tker Paula Vla
Alle setss à 300-500 gram
Per set
Per kilo
KILO
KI
ILO
2.50
PLUS Schouderka
Schouderkarbonade
arbonade
Naturel
Per kilo
Lays Chi
Chips,
ips, Oven biscuits,
Bites
Pita Bite
es of Thins
Lays Chip
ps alle zakken à 225
Chips
gram, Pit
Pita
a Bites of Thins alle
zakken à 85-90 gram,
combineren
combiner
ren mogelijk
2 zakken
2.74
4
2 VOO
VOOR
R
Snack a Jacks
Alle pakken à 140-210
0 gram,
combineren mogelijk
2 pakken
PLUS Komk
Komkommer
kommer
2 stuks
1.29
1
.29
29
1 99
1.99
1.82
2.42
PLUS Geroo
Gerookte
okte
spekreepjes
spekreepje
es
250
Duopak à 25
50 gram
Paturain
Kruiden, cranberrry of
o
peper alle doosjes off
kuipjes à 90-125 gram
m
Per stuk
1.99
2.40 3.
3.27
.27
Unox Cu
Cup
up a Soup
Alle pakje
pakjes
es à 3 zakjes,
combine
combineren
eren mogelijk
3 pakjes
10.99
10
0.99
Sonnema Be
Beerenburg
eren
Fles à 1 liter
2 VOOR
2.79
2.99
2.
.99
3 54
3.54
PLUS Bloemkool
Per stuk
3 VOOR
2 VOO
VOOR
R
3 10
3.10
0.79
1.44
2.99
2.
.99
Danio Fruitkwark
Alle bekers à 450 gra
gram,
am,
combineren mogelijk
k
2 bekers
1.99
1.99
5.39
3.70
0.99
2 VOOR
4.49
3.44
1.39
KORTING
1.46
PLUS Fruitbiscu
Fruitbiscuit,
it,
mueslireep of fr
fruitreep
ruitreep
Alle varianten
Per pak
2 VOOR
4 34
4.34
6 10
6.10
Knorr Wereldgerechten
W
Alle vari
varianten,
ianten, combineren mogelij
mogelijk
jk
2 pakke
pakken
n
8.99
9.49
Viermaster Jo
Jonge
onge jenever
Fles à 1 liter
PAGINA 6
WOENSDAG 2 MAART 2016
’T BOKKEBLAD
’Kolham verwelkomt’ zorgt
voor afleiding en integratie
◆ Vervolg van voorpagina ◆
KOLHAM ■ Nadat begin november bekend werd dat er een noodopvang zou komen voor vluchtelingen kwamen er in Kolham spontaan allerlei burgerinitiatieven
van de grond. De vrijwilligers hebben zich nu verenigd in ’Kolham
Verwelkomt’, dat valt onder de
stichting ’Groningen Verwelkomt
Vluchtelingen’. De stichting heeft
als doel vluchtelingen in Groningen een warm welkom te heten.
WAGENBORGEN ■ Vorige week woensdag gaf Anne Koopmans een gezamenlijke les op de basisscholen “De
Waarborg” en “De Blinke” als voorbereiding op de Herdenking bij het Joods-monument van Groot-Bronswijk
op 9 maart aanstaande. De heer Koopmans vertelde uitgebreid over de vier Joodse bewoners van GrootBronswijk die weggevoerd zijn, over hun geschiedenis en hoe en waarom ze zijn weggevoerd en vergast in
Sobibor (Polen). Koopmans gaf zijn presentatie voor de tiende keer, voor de kinderen betekent dit vaak een
begin van voorbereiding op de herdenking. De herdenking is op woensdag 9 maart om 10.50 uur bij het Joodsmonument aan de Hibiscusstraat in Wagenborgen.
Klankbordgroep Noodopvang tevreden over
bezoek omwonenden
KOLHAM ■ De onafhankelijke
Klankbordgroep Noodopvang Kolham is tevreden over de bezoeken
die de omwonenden de afgelopen
weken konden afleggen aan de
noodopvang. ”Dit heeft veel begrip gekweekt voor de situatie van
de vluchtelingen,” aldus voorzitter
Bert Kolk.
De Klankbordgroep Noodopvang
Kolham bespreekt de dagelijkse
gang van zaken rondom de noodopvang. Tevens zoekt zij naar oplossingen als iets niet naar wens verloopt. Kolk: ”Tot op heden is de
acceptatie van de omwonenden,
maar ook van de inwoners van
Hoogezand-Sappemeer en Slochteren goed. Men heeft begrip voor
de situatie en zolang er geen
vreemde zaken plaatsvinden zullen er geen problemen zijn.” Hij
waarschuwt echter dat de huidige
acceptatie geen garantie is dat dit
zo blijft. ”Zodra er wat gebeurt en
er veel media-aandacht is, kan de
stemming omslaan. Het is daarom
ook belangrijk dat de klankbordgroep steeds goede informatie
bezit en dit kan overbrengen naar
de omwonenden.” De Klankbordgroep Noodopvang Kolham is in
het leven geroepen om meldingen
van onvrede van omwonenden te
signaleren en aan te kaarten bij
het COA en de gemeente, om vervolgens actie te ondernemen.
“Omdat er in eerste instantie maar
weinig zaken werden aangedragen, heb ik voorgesteld om de
omwonenden een kijkje te laten
nemen in de noodopvang en hen
de gelegenheid te geven vragen te
stellen,” zegt Kolk. Volgens hem
heeft dit het gewenste effect
gehad. ”Het waren goede bijeenkomsten. De omwonenden hebben
veel informatie ontvangen en er
zijn veel vragen beantwoord en
ook was er de gelegenheid om
even rond te kijken.” Inmiddels
zijn er vier van deze bijeenkomsten geweest. Drie voor omwonenden en één voor de bedrijven op
het Rengerspark. Kolk: ”Mijn
belangrijkste conclusie is dat de
mensen nog wat afstand nemen
zolang ze alleen maar naar binnen
kunnen kijken, maar wanneer ze
binnen rondlopen ze anders gaan
denken over het verblijf aldaar. Ze
merken dan dat ze het daarbinnen
zelf maar moeilijk vol zouden kunnen houden. Dit kweekt veel
begrip voor de situatie.” Het con-
tact van de klankbordgroep met de
medewerkers van het COA is volgens Kolk goed. ”De medewerkers
zijn zich ervan bewust dat de
klankbordgroep een tweeledig
doel heeft. We zorgen voor een
goede verstandhouding met de
omwonenden en omgekeerd worden de medewerkers van het COA
door de klankbordgroep scherp
gehouden.” Volgens hem zijn de
medewerkers van het COA zich
ervan bewust dat de omwonenden
hen kritisch volgen. Zorgpunten
zijn er volgens Kolk wel. ”Zodra
het beter weer wordt zullen meer
vluchtelingen naar buiten gaan.
Dit kan, maar hoeft niet, leiden tot
incidenten.”
HARKSTEDE ■ Uitslag van de
kaartclub ”Ons Genoegen” d.d. 27
februari: 1. Alie Hesseling, 9018
pt.; 2. Bé Guikema, 8711 pt.; 3.
Rika Tammeling, 8675 pt. De poedelprijs was voor mevr. Paas met
6101 pt.
Agenda
Do. 10 maart: Passage afd. Schildwolde. Een lezing over de traumahelikopter door mevr. Medema-de
Vlieger. Locatie: ”De Ark”, Schildwolde, aanvang 19.30 uur.
Kerk- en Weekenddiensten
Kerkdiensten
Geref. Kerk
Wagenborgen: zondag 6 maart,
10.00 u., C. van Dam.
Geref. Kerk Vrijgem.
Harkstede: zondag 6 maart, 09.30
u., ds. C. v/d Leest; 14.30 u., ds.
M.A. de Niet; woensdag 9 maart,
19.30 u., ds. S. Heij.
Schildwolde: zondag 6 maart, 09.30
u., ds. L.S.K. Hoogendoorn; 14.30
u., ds. H. Offereins; woensdag 9
maart, 15.30 en 19.30 u., ds. P.
Drost.
Ned. Herv. Kerk
Siddeburen: zondag 6 maart, 09.30
u., ds. J. Kuik; woensdag 9 maart,
19.30 u., ds. W. v/d Wind.
Tjuchem: zondag 6 maart, 19.00 u.,
dhr. M. van Heijningen.
Wagenborgen: zondag 6 maart,
09.30 u., ds. A. van Beijeren;
woensdag 9 maart, 20.00 u., avondgebed.
Schildwolde: zondag 6 maart, 09.30
u., mevr. ds. F.S. Karelse; woensdag
9 maart, 19.30 u., ds. J. Hommes.
Hellum: zondag 6 maart, zie
Schildwolde; woensdag 9 maart,
zie Schildwolde.
Overschild: zondag 6 maart, zie
Schildwolde; woensdag 9 maart,
zie Schildwolde.
Noordbroek: zondag 6 maart, zie
Schildwolde; woensdag 9 maart,
zie Schildwolde.
Artsen
Iedere werkdag, van 17.00 uur tot
08.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen, kunt u voor
spoedgevallen bellen met de Doktersdienst Groningen, tel. (0900)
9229. Zorg dat u uw verzekeringsgegevens bij de hand heeft.
Protestantse Gemeente Tandarts
Harkstede: zondag 6 maart, 09.30
u., ds. Mooi.
Siddeburen: zondag 6 maart, 09.30
u., ds. G.J. Weessies; woensdag 9
maart, 19.30 u., da. W. Heeren.
Slochteren: zondag 6 maart, 10.00
u., ds. S.W. Bijl, kerk Schildwolde;
woensdag 9 maart, 19.30 u., ds.
S.W. Bijl, kerk Schildwolde.
Kolham: zondag 6 maart, 10.00 u.,
dienst.
Baptisten Gemeente
Siddeburen: zondag 6 maart, 09.30
u., br. Veldman.
Nw. Apostolische Kerk
Froombosch: zondag 6 maart, 10.00
u., dienst; woensdag 9 maart, 20.00
u., dienst.
Weekenddiensten
Tijdens het komende weekend, ingaande vrijdagavond 4 maart om
24.00 uur tot en met zondagavond
6 maart om 24.00 uur heeft dienst
dhr. Walstra, tel. (0598) 422140.
De dienstdoende tandarts is om
11.00 en 18.00 uur in de praktijk
aanwezig.
Dierenarts
Tijdens het komende weekend, ingaande vrijdagavond 4 maart om
18.00 uur tot maandagochtend 7
maart om 08.00 uur, kan contact
worden gezocht met Dierenartspraktijk Schildwolde, tel. (0598)
421558,
www.dierenartsenschildwolde.nl.
Maatschappelijk Werk
Voor informatie kunt u contact op-
Samen met de inwoners van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en
Menterwolde organiseert de stichting sociale en culturele activiteiten voor de vluchtelingen in de
noodopvang in Kolham. ”Daarbij
willen wij dat zij zich thuis voelen
in onze gemeenten,” aldus woordvoerster Esmeralda Smith. ”Wij
fungeren als intermediair tussen
de samenleving en de vluchtelingen.” Stichting Groningen Verwelkomt is in september 2015 begonnen als burgerinitiatief om vluchtelingen welkom te heten middels
het schenken van een welkomstpakketje. ”Dit was een groot succes. Inmiddels zijn we uitgegroeid
tot een stichting, bestaande uit
tientallen vrijwilligers.” De stichting werkt in Kolham nauw samen
met het COA met als doel de sociale en culturele activiteiten te
coördineren. ”Wij willen dat de
vluchtelingen kennis maken met
Kolham en haar inwoners. Naast
het feit dat dit verrijkend is voor
de vluchtelingen, zien wij dit ook
als verrijking voor de inwoners
van ons dorp.”
In Kolham is men inmiddels ook
begonnen met het vullen van welkomstpakketjes. ”Veel inwoners
uit de omgeving hebben een dergelijk pakketje al mogelijk gemaakt.
Door dit te geven aan de vluchtelingen laten we met een klein gebaar zien dat iemand er toe doet
en welkom is in ons dorp. Als burgers van Kolham en omgeving willen we zo de goede initiatieven
vanuit de gemeente en instanties
versterken met een persoonlijke
boodschap: wees welkom in Kolham,” zegt Smith. Te denken valt
hierbij aan een warme muts, sjaal,
(kaart)spel, pen, notitieblokje en
toiletartikelen. De initiatiefnemers willen de pakketten laten
vergezellen van een ansichtkaart
met de tekst ’Groeten uit Kolham’.
”Het leukste is natuurlijk als daarnemen met het sociale team in
Slochteren.
Thuiszorg
Thuiszorg in de gemeente Slochteren wordt geleverd door TSN
Thuiszorg Groningen, tel. (0598)
421122, Zonnehuis Thuis, tel.
(0598) 421339 en Buurtzorg, tel.
(06) 23003115. Deze organisaties
zijn dag en nacht bereikbaar, 7
dagen in de week! Voor het aanvragen van thuiszorg of informatie
over de diensten zie ook: www.tsnthuiszorg.nl, www.zonnehuisgroepnoord.nl of www.buurtzorgnederland.com. GGD Groningen, jeugdgezondheidszorg is telefonisch te
bereiken via (050) 3674990.
Voor uitleen van hulpmiddelen
belt u met TSN Thuiszorg Groningen, (0598) 421122. Grotere hulpmiddelen worden thuis bezorgd; in
noodgevallen -ook in het weekendaanvragen via hetzelfde nummer.
Voor inschrijven en oproepen van
kraamzorg en vragen rondom
zwangerschap, bevalling en kraamperiode: Stichting Kraamzorg ”Het
Groene Kruis”, tel. (050) 3666422.
Spoedlijn: (050) 3666428.
Uitvaartvereniging
Siddeburen-Tjuchem
Dienst: Uitvaartzorg Brouwer, telefoon: (0598) 399036; b.g.g. (06)
in een welkomstboodschap staat of
een tekening van een kind.” In de
afgelopen vier maanden hebben
de vrijwilligers reeds tal van andere initiatieven ontplooid. Sinterklaas is langs geweest en de brandweer hield onlangs een demonstratie bij de noodopvang. De vluchtelingen kunnen deelnemen aan een
knutsel-workshop of krijgen les in
breien. Ook komen dorpsgenoten
langs om met de bewoners te schaken, tafeltennissen of biljarten.
”Het contact geeft de mensen
afleiding en draagt bij aan de integratie,” aldus Smith. Er worden
uitstapjes gemaakt naar de kinderboerderij en in samenwerking
met het COA wordt momenteel
een programma opgezet onder de
noemer ’Eat and Meet’, waarbij
vluchtelingen bij mensen en organisaties uit de omgeving komen
eten. ”Het zijn prachtige initiatieven. Ik vind het mooi om te zien
wat zo’n noodsituatie met onze
samenleving doet,” zegt burgemeester Geert-Jan ten Brink hierover. Ondanks de burgerinitiatieven zijn er volgens Ten Brink en
COA-woordvoerder Alet Bouwmeester nog altijd een aantal vooroordelen te betreuren. ”Het is een
groot misverstand dat vluchtelingen in de noodopvang geld zouden
ontvangen. Dat is pertinent onjuist. Het geld dat sommigen nog
bezitten hebben ze meegenomen
uit hun thuisland,” zegt Ten Brink.
”Je hoeft ook niet arm te zijn om
te moeten vluchten.” Een andere
misvatting gaat over het bezit van
mobieltjes en de wifi-aansluiting
in de noodopvang. Bouwmeester:
”Het klopt dat bijna alle vluchtelingen in het bezit zijn van een
smartphone. Maar wat zou je zelf
doen als je in een vreemd land
werd opgevangen? Het is hun
enige connectie met het thuisfront. Daarom sluiten we zo snel
mogelijk wifi aan als we een noodopvang plaatsen. Anders gaat men
massaal op zoek naar andere locaties om te kunnen internetten.”
Bouwmeester vertelt dat zo’n wifiaansluiting ook bijzondere verhalen oplevert. ”Zo is er in Kolham
een meisje van dertien jaar dat via
het kijken naar YouTube-filmpjes
in no-time de Nederlandse taal
heeft geleerd.” Smith vult haar
aan. ”En nu helpt zij de andere
vluchtelingen bij de Nederlandse
les.”
20549747.
Uitvaartvereniging
Slochteren-Kolham
Dienst: Fa. Dalmolen, telefoon:
(050) 5425962; b.g.g. (0598)
421929.
Uitvaartvereniging
Hellum
Dienst: Uitvaartzorg Brouwer, telefoon: (0598) 399036; b.g.g. (06)
20549747.
Uitvaartvereniging
Schildwolde
Dienst: Uitvaartzorg Brouwer, telefoon: (0598) 399036; b.g.g. (06)
20549747 (ook voor leden Twenthe).
Uitvaartvereniging
Harkstede-Scharmer
Dienst: Uitvaartzorg Brouwer, telefoon: (0598) 399036; b.g.g. (06)
20549747 (ook voor leden Twenthe).
Uitvaartvereniging
Wagenborgen
Dienst: Uitvaartzorg Brouwer, telefoon: (0598) 399036; b.g.g. (06)
20549747.
’T BOKKEBLAD
WOENSDAG 2 MAART 2016
PAGINA 7
Contra expertise bij Aardbevingsschade?
Van der Molen Bouwadvies helpt!
Informatiebijeenkomst voor vrijwilligers!
Maandag 7 maart in het kantoor aan de Kerkstraat 161 te Hoogezand.
Woensdag 9 maart in het gemeentehuis te Slochteren.
Aanvang 19.30 uur.
Humanitas zoekt vrijwilligers voor haar vele activiteiten, zoals het voorlezen
van kinderen, begeleiden van nieuwkomers, taalondersteuning,
de kanskaartenactie, vervoer naar het ziekenhuis, steun bij rouw,
maatjesproject en de vriendschapskring.
www.vandermolenbouwadvies.nl
06 - 11 600 132
Kom vrijblijvend naar deze informatiebijeenkomst en laat u informeren!
Meer weten wat vrijwilligers van Humanitas doen?
www.humanitas.nl/afdeling/hoogezand-sappemeer-slochteren
Facebook: https://www.facebook.com/humanitashoogezand
Klaverjasmarathon
SIDDEBUREN ■ Afgelopen zaterdag 27 februari was om 10.00 uur ’s
morgens de aftrap van de eerste
klaverjasmarathon van de Vereniging Dorpsbelangen ”Siddeburen
Vooruit”. Voor deze marathon hadden zich 48 deelnemers aangemeld
en die kwamen ook allemaal in
zalencentrum Rehoboth om een
gezellige dag te beleven. Alle
deelnemers waren enthousiast
over de prima organisatie en de
lage kosten. Omstreeks 12.00 uur
werd er een uitstekende lunch
geserveerd door Lambertus Koops
van ’t Jagt met soep en broodjes.
Omstreeks 17.15 uur was de prijsuitreiking nadat eerst nog de trekking was geweest van een succesvolle verloting met mooie vleesprijzen. Op 5 november staat de
tweede editie gepland van de volgende Sibboerster Klaverjasmarathon. De derde vindt dan weer
plaats op 25 februari 2017.
Kampioen van de eerste Sibboerster Klaverjasmarathon werd Jan
Lesman uit Tjuchem met 10.921
punten (1820 punten gemiddeld).
Pittenkoningin werd mevr. J. Kuiper met 6 pitten. De poedelprijs
was voor dhr. J. Fokkens uit Siddeburen met 7501 punten. De prijzen werden deze dag beschikbaar
gesteld door Slagerij Angerman
(vleespakketten), Sportprijzenonline.com (bekers) en Installatiebedrijf Hoving (verlotingsprijzen).
Eindklassement: 1. Jan Lesman,
Tjuchem, 10.921 pt.; 2. G. de Jonge, Appingedam, 10.509 pt.; 3. R.
Wiltjer, Slochteren, 10.490 pt.; 4.
A. Boer, Siddeburen, 10.215 pt.; 5.
K. Dijkhuis, Slochteren, 10.159 pt.;
6. J. de Weerdt, Siddeburen, 10.074
pt.; 7. B. v/d Laan, Appingedam,
9.976 pt.; 8. J. Kiel, Nieuwolda,
9.862 pt.; 9. L. Kuiper, Appingedam, 9.831 pt.; 10. E. Venekamp,
Middelstum, 9.828 pt.
(I.M. advertentie)
Multimate Siddeburen
Hoo
ofdweg 99A
9628 CL Siddeburen
T (0
0598) 430705 F (0598) 430704
4
ww
ww.multimate.nl
SIDDEBUREN - Programma v.v.
Siddeburen, zaterdag 5 maart:
Loppersum Vr. 1 - Siddeburen Vr.
1, vertr. 09.30 u.; Siddeburen A1 Lycurgus A1, aanv. 14.00 u.;
Noordster B1 - Siddeburen B1,
vertr. 09.30 u.; Siddeburen C2 NEC Delfzijl C4, aanv. 09.00 u.
SJO KRC/ZEC D1 - Siddeburen
D1, vertr. 10.00 u.; NEC Delfzijl
D4 - Siddeburen D2, vertr. 07.45
u.; Siddeburen E1 - Poolster E1,
aanv. 10.15 u.; Omlandia E4 - Siddeburen E2, vertr. 08.00 u.; Siddeburen F1 - Omlandia F2, aanv.
09.00 u.; Siddeburen F2 - SJO
Winsum F7, aanv. 10.15 u.; SIOS
F2 - Siddeburen F4, vertr. 08.00
u.; zondag 6 maart: Siddeburen 1
- HSC 1, aanv. 14.00 u.; Noordster
2 - Siddeburen 2, vertr. 08.30 u.
BOUWBEDRIJF
FLEDDERMAN
PAGINA 8
WOENSDAG 2 MAART 2016
’T BOKKEBLAD
I N F O R M AT I E
Gebruik voor al uw vragen, meldingen of klachten onderhoud openbare
ruimte in de gemeente Slochteren de GRATIS servicelijn (0800) 777 88 89
U kunt uw melding ook digitaal doorgeven via www.slochteren.nl
> digitaal loket > formulieren > melding woon- en leefomgeving.
Hoofdweg 10a
Postbus 13, 9620 AA Slochteren
T. (0598) 425555
E. [email protected]
www.slochteren.nl
Openingstijden publiekscentrum
maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.00 uur
woensdag: 13.30 - 19.30 uur
Brengstation
Verlengde Veenlaan 1, Slochteren
Openingstijden
donderdag: 13.00 - 15.30 uur
vrijdag: 9.00 - 12.00 en 13.00 - 15.30 uur
in de maanden maart t/m november
1x per maand op zaterdag van
9.00 - 12.00 uur. De data zijn aangegeven
op de afvalkalender
GEMEENTE
RAADSCOMMISSIE
MEDEDELING
De raadscommissie komt op donderdag 10 maart
2016, om 20.00 uur, bijeen voor een openbare
commissievergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis.
Onderhoudssnoei bomen Fromaweg Kolham
AGENDA
1. Opening van de vergadering en vaststelling van
de definitieve agenda
2. Mededelingen
3. Spreekrecht burgers
4. Rondvraag
5. Grenscorrectie Meerstad
6. Rekenkameronderzoek Inhuur derden
7. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
bedrijvenpark Rengers
8. Sluiting van de vergadering
Informatie over het gebruik maken van het spreekrecht en over de inhoud van de vergaderstukken
vindt u op www.raadslochteren.nl.
NIET EENS MET DE WOZ-WAARDE?
NEEM CONTACT OP!
Als u eind februari de aanslagen voor de
gemeentelijke belasting heeft ontvangen en u hebt
vragen over de WOZ-waarde van uw pand(en) bel
dan eerst met de gemeente voor het maken van
een afspraak met één van onze taxateurs. U kunt
ook via de website met uw DigiD een afspraak
maken. Dat kan voorkomen dat u bezwaar moet
maken. Uw aanmelding voor een afspraak moet
wel binnen vier weken na dagtekening van het
beschikkingsbiljet bij de gemeente ontvangen zijn.
Op de afspraak bespreken we dan samen het
verslag en de waarde. Wellicht scheelt dat straks
een formeel bezwaarschrift en een hoop werk voor
u en voor ons.
Naast deze informele procedure blijft de normale
bezwaarprocedure van kracht. Een bezwaarschrift
moet schriftelijk worden ingediend bij de heffingsambtenaar (Postbus 75, 9600 AB Hoogezand),
binnen zes weken na de dagtekening.
BEKENDMAKING
Beleidsregels Wet Taaleis
Het college van burgemeester en wethouders
heeft op 23 februari 2016 besloten de
Beleidsregels Wet Taaleis gemeente Slochteren
2016 vast te stellen.
Vraagt u vanaf 1 januari 2016 bijstand aan? Dan
moet u de Nederlandse taal voldoende beheersen.
Er geldt dan een taaleis. Kreeg u in 2015 al
bijstand? Dan geldt deze verplichting voor u vanaf
1 juli 2016.
In de beleidsregels staat welke taaltoets we
gebruiken en wanneer we deze taaltoets gebruiken. Ook staat in de beleidsregels welke taalcursussen en leertrajecten u kunt volgen.
Deze beleidsregels treden in werking op 3 maart
2016.
Meer informatie
U kunt de beleidsregels vinden op www.overheid.nl
onder ‘lokale regelingen’. Kijk voor meer informatie
over de taaleis op www.rijksoverheid.nl en zoek op
‘taaleis’.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de unit
Inkomen en Voorzieningen van het BWRI. Het
BWRI is op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en
09.30 uur en 13.30 en 14.30 uur via (0598)
37 37 00 U kunt ook mailen:
[email protected]
S LO C H T E R E N
Vanaf woensdag 2 maart wordt gestart met
onderhoud snoei van de laanbomen langs de
Fromaweg (parallelweg N387) in Kolham, op het
tracé vanaf de Eikenlaan in de richting van de
Hoofdweg in Kolham. De werkzaamheden vinden
plaats op werkdagen tussen 7.30-16.00 uur.
Er wordt gewerkt met een rijdende afzetting
waardoor er ter plaatse hinder ontstaat voor het
doorgaande verkeer. Wij proberen de overlast tot
een minimum te beperken, maar vragen hiervoor
uw begrip. Het advies is om een andere route te
nemen.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen
met de heer T.G. Bekking via telefoonnummer
(0598) 729703.
BEKENDMAKING
Ontwerpbestemmingsplan
Facetbestemmingsplan kleinschalige
windturbines
Er is een ontwerpbestemmingsplan
Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines
opgesteld.
Het ontwerpplan bevat regels voor het plaatsen
van windturbines van maximaal 15 meter hoog, die
gebruikt worden voor eigen energievoorziening
voor bijvoorbeeld particulieren of bedrijven. Het
commercieel produceren van stroom, voor meer
dan alleen eigen gebruik, valt hier niet onder. De
regels zijn afgeleid uit het eerder vastgestelde
beleid voor kleinschalige windturbines. Het
plangebied beslaat de hele gemeente, met
uitzondering van het Meerstad-gebied en het dorp
Harkstede.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van
donderdag 3 maart tot en met woensdag 13 april
2016. Tijdens openingstijden kunt u het plan inzien
in het publiekscentrum van het gemeentehuis te
Slochteren. Tevens is het plan te raadplegen via
www.slochteren.nl onder Dorpen > kies het
betreffende dorp > bestemmingsplannen en op de
landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl
onder NL.IMRO.0040.bp00041-31on.
Gedurende deze termijn kan een ieder mondeling
of schriftelijk zienswijzen indienen. Schriftelijke
zienswijzen dienen te worden gericht aan de
gemeenteraad van Slochteren, Postbus 13, 9620
AA te Slochteren onder vermelding van
NL.IMRO.0040.bp00041-31on. Voor het indienen
van een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met het publiekscentrum, via
telefoonnummer (0598) 42 55 55.
BINNENGEKOMEN
AANVRAGEN/MELDINGEN
De volgende aanvragen/meldingen zijn
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen (regulier)
Siddeburen:
- Hoofdweg 155, 9628 CN, voor het tijdelijk plaatsen van units voor de huisvesting van het
Medisch Centrum Siddeburen (ontvangen 22
februari 2016)
- Akkereindenweg 6, 9628 EB, voor het aanleggen
van een inrit (ontvangen 24 februari 2016)
Overschild:
- Graauwedijk 74, 9625 PD, voor het uitbreiden van
de jongveestal (ontvangen 24 februari 2016)
Siddeburen:
- De Weerterij, kavel 15 (perceel N; nummer 1139),
voor het bouwen van een woning en het
aanleggen van een inrit (ontvangen 29 februari
2016)
Websites politieke partijen in Slochteren
www.slochteren.pvda.nl
Partij van de Arbeid:
www.slochteren.christenunie.nl
ChristenUnie:
www.groenlinksd66.nl
GroenLinks/D66:
www.slochteren.vvd.nl
VVD:
Sloopmelding
Schildwolde:
- J. Henry Dunantstraat 26, 9626 BB, voor het
saneren van een asbest buis (geaccepteerd en
verzonden 23 februari 2016)
VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunningen (regulier)
Schildwolde:
- Hoofdweg 218, 9626 AL, voor het versterken van
de voorgevel met ornament (verzonden 24
februari 2016) ■
Harkstede:
- Hamweg 24, 9617 AS, voor het plaatsen van een
lichtgewicht schoorsteen (verzonden 2 maart
2016) ■
Hellum:
- Hoofdweg 43, 9627 PA, voor herstelwerkzaamheden van de voor- en rechterzijgevel en het
gemetselde rookkanaal vervangen door een
lichtgewichtversie (verzonden 2 maart 2016) ■
Evenementenvergunning
Schildwolde:
- Schildwolderdijk 67, 9626 AR, voor het houden
van een aantal hippische wedstrijden tussen 9
april en 4 augustus 2016 op de manege
(verzonden 1 maart 2016) ■
Tegen de hier bovenstaande vergunningen/
besluiten kan bezwaar of beroep worden ingesteld.
Achter elke verlening staat wat mogelijk is (■ of ■).
VRAGEN, BEZWAAR EN BEROEP
■
Bezwaarmogelijkheden
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester
en wethouders. In het geval van een evenementenvergunning kunt u een bezwaarschrift indienen bij
de burgemeester. Het bezwaarschrift moet binnen
zes weken nadat de beschikking is verzonden,
worden ingediend. Degene die een bezwaarschrift
heeft ingediend en tevens van mening is dat spoed
is vereist, kan een voorlopige voorziening (b.v.
schorsing) vragen aan de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
het Publiekscentrum.
Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Slochteren,
Verlengde Veenlaan 3’
Er is een ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ‘Slochteren, Verlengde Veenlaan
3’ opgesteld. Dit plan maakt het bouwen van een
woning met loods en het aanleggen van een inrit
mogelijk op het perceel Verlengde Veenlaan 3
(kavels 1 en 2) in Slochteren. Dit perceel is kadastraal bekend gemeente Slochteren, sectie Z,
nummer 237 (voorlopig).
De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en
de overige bijbehorende stukken liggen ter inzage
van donderdag 3 maart 2016 tot en met woensdag
13 april 2016 in het publiekscentrum van het
gemeentehuis (Hoofdweg 10a te Slochteren).
Tevens is het plan te raadplegen op de gemeentelijke website: www.slochteren.nl, onder Dorpen >
Slochteren en onder Bekendmakingen.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan
een ieder mondeling of schriftelijk zienswijzen
indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden
gericht aan het college van burgemeester en
wethouders van Slochteren, Postbus 13, 9620 AA
Slochteren onder vermelding van ‘Slochteren,
Verlengde Veenlaan 3’. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met het Publiekscentrum, via telefoonnummer
(0598) 42 55 55.
Websites politieke partijen in Slochteren
www.cda.nl/slochteren
CDA:
www.gemeentebelangen-slochteren.nl
Gemeentebelangen:
www.slochteren.sp.nl
Socialistische Partij (SP):

Vergelijkbare documenten

Week-5 - Bokkeblad

Week-5 - Bokkeblad Onafhankelijk gezinsblad voor de inwoners van de gemeente Slochteren (Meerstad - Harkstede Scharmer - Lageland - Schaaphok - Luddeweer Woudbloem - Kolham - Froombosch - Slochteren Denemarken - Schi...

Nadere informatie

Week-19 - Bokkeblad

Week-19 - Bokkeblad Onafhankelijk gezinsblad voor de inwoners van de gemeente Slochteren (Meerstad - Harkstede Scharmer - Lageland - Schaaphok - Luddeweer Woudbloem - Kolham - Froombosch - Slochteren Denemarken - Schi...

Nadere informatie