Informatie Gebieds en klantprofielanalyse A3 def

Commentaren

Transcriptie

Informatie Gebieds en klantprofielanalyse A3 def
‘Succesvol inspelen op uw omgeving!’
Gebieds- en klantprofielanalyse
In één oogopslag inzicht in uw huidige klanten- en verzorgingsgebied? Niet
alleen maar sturen op uw onderbuikgevoel? Wilt u weten wie uw echte
klanten zijn en waar zij zich begeven? Nieuwe klanten of zelfs een filiaal
vinden in het juiste gebied? De NBC gebieds- en klantprofielanalyse helpt u
bij het inzichtelijk maken van uw klanten en de omgeving van uw bedrijf!
Uw klant centraal!
Als ondernemer bent u dagelijks bezig met de wensen en behoeften van uw klanten.
De gebieds- en klantprofielanalyse is een ideale tool om klanten te ’identificeren’ en
de strategie van uw onderneming hierop af te stemmen. Het NBC kan u helpen met
het in kaart brengen van uw klantgebied en uw klanten. Het enige dat u hoeft te doen
is postcodes verzamelen in uw winkel!
Verzorgingsgebied
Met behulp van geavanceerde software berekent het programma reistijden. Daarbij
wordt door het programma rekening gehouden met zaken zoals rivieren en bruggen.
Een verzorgingsgebied is nooit een cirkel om het filiaal. Obstakels zoals rivieren,
bossen en eenrichtingsverkeer maken dat een verzorgingsgebied er heel anders
uitziet dan alleen een enkele cirkel. Dit systeem laat zo ook de mogelijke problemen
zien voor een filiaal door bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer.
Verzorgingsgebied met maximaal 10 minuten reisafstand vanaf vestiging. Ook zijn concurrenten binnen het verzorgingsgebied
aangegeven.
Type klanten
Ook het type klanten is niet onbelangrijk om een langetermijnvisie te ontwikkelen. Hoe
groot is het bereik van uw verzorgingsgebied? Welk type klanten binnen het
verzorgingsgebied zijn nu de belangrijkste klanten? En welk koopmotief hebben deze
klanten?
Door gebruik te maken van verschillende registratiedata en marktonderzoek zijn de
Nederlandse huishoudens verdeeld in 6 verschillende koopmotieven. Per huishouden
wordt een profiel gemaakt op basis van demografie, levensstijl, cultuur en gedrag.
Hierdoor kunnen wij in Nederland onderscheidt maken in de bovenstaande 6
Koopmotieven.
Klanttevredenheidsonderzoek
Door het vragen naar verbeterpunten in het klanttevredenheidsonderzoek krijgt u als
ondernemer een beeld hoe uw klanten uw organisatie zien. Wij brengen alle
antwoorden van uw klanten en hun koopmotieven in kaart zodat u hier direct mee aan
de slag kunt ter verbetering van uw organisatie.
Digitaal Dashboard
Met het digitale dashboard kunt u inzien wat er gaat veranderen in uw omzet, als u
bijvoorbeeld het bonbedrag bij een bepaalde groep weet te verhogen. Dit geldt ook als
u meer klanten van een bepaalde groep naar uw winkel weet te trekken. Met het
digitale dashboard kunt u dus gericht strategische plannen maken voor de toekomst.
Gebiedsanalyse
De gebiedsanalyse geeft inzicht in de omgeving van de onderneming. Door de strategie
van een onderneming af te stemmen op de uitkomsten van de gebiedsanalyse kan een
onderneming succesvol actief zijn in haar eigen omgeving. Met een gebiedsanalyse
worden er factoren geanalyseerd waarop een onderneming geen directe invloed
uitoefent, bijvoorbeeld vergrijzing. Een onderneming kan deze factoren uiteraard niet
veranderen, maar er wel effectief op inspelen door het strategisch beleid hierop af te
stemmen. Het geeft daardoor inzicht in de kansen en bedreigingen.
Klantprofielanalyse
Ook het uitvoeren van een klantprofielanalyse geeft u als ondernemer inzicht in de
kansen en bedreigingen van uw filiaal. Met de koopmotieven segmenteert u uw klanten
maar u kunt er ook potentiële nieuwe klanten mee vinden.
Gebieds-en klantprofielanalyse incl. gemiddeld bonbedrag
Uniek: GfK data gekoppeld
Het NBC heeft het bestaande model verrijkt met data van het consumentenpanel van
GfK. Dat maakt de analyse uniek voor de branche. Het aankoopgedrag vanuit het GfK
consumentenpanel is gekoppeld aan alle huishoudens in Nederland waardoor u in één
keer ziet of u in een aantrekkelijk gebied zit met potentiële klanten! Waar zitten de
meest aantrekkelijke klanten? Deze informatie kunt u direct gaan gebruiken voor
marketingacties op postcodeniveau door middel van het bijgeleverde Verspreidplan.
Wat kunt u er in de praktijk mee?
Een gebieds- en klantprofielanalyse kunt u uitvoeren met als doel een grondige
analyse te krijgen van uw gebied en klant. Het Klant tevredenheidsonderzoek is
onderdeel van het rapport en geeft precies aan wat uw klanten verbeterd zouden
willen zien maar ook hoe tevreden zij zijn. Daarnaast ontvangt u een digitaal
dashboard waarmee u uw strategische plannen kunt berekenen en een verspreidplan
op postcode niveau.
Doelen stellen
Door jaarlijks een analyse uit te voeren, kunt u ook meten hoe succesvol uw
marketingacties zijn geweest. Uit de eerste analyse blijkt bijvoorbeeld dat een
bepaalde wijk veel potentie laat zien, maar dat u hier nog maar weinig klanten
aantrekt. Een jaar later kunt u de analyse herhalen om te meten of uw inspanningen
en kosten tot het gewenste resultaat hebben geleid!
Wat bevat het rapport?
Meer weten?
Wilt u weten wat een gebieds- en klantprofielanalyse voor u kan betekenen? Neem
dan contact op met het NBC. U kunt dit op verschillende manieren doen:
− u maakt gebruikt van het aanmeldingsformulier;
− u mailt naar [email protected] onder vermelding van gebieds- en klantprofielanalyse;
− u neemt contact op met Bart van der Steen, telefoon 06 46 17 59 43 of
[email protected]

Vergelijkbare documenten

Productomschrijving Kosten NBOV-ledenvoordeel NBC gebieds

Productomschrijving Kosten NBOV-ledenvoordeel NBC gebieds Gebieds- en klantprofielanalyse In één oogopslag inzicht in uw huidige klanten- en verzorgingsgebied? Niet alleen maar sturen op uw onderbuikgevoel? Wilt u weten wie uw echte klanten zijn en waar z...

Nadere informatie