UITNODIGING PFPA SYMPOSIUM Brandveilig

Commentaren

Transcriptie

UITNODIGING PFPA SYMPOSIUM Brandveilig
Uitnodiging
PFPA Symposium
Brandveilig renoveren
Uitdagingen en oplossingen
Wanneer?
Waar?
19 maart 2015
12u00-19u30
De Montil
Moortelstraat 8
1790 Affligem
www.pfpa.be
Renovaties van gebouwen vallen niet altijd onder de federale basisnormen brandveiligheid. Niettemin zal bij
vergunningsplichtige bouwprojecten het aspect brandveiligheid meegenomen worden en de aanvraag tot
bouwvergunning ter advies voorgelegd worden aan de brandweer. Vandaar dat wij tijdens dit symposium luisteren
naar de visie van de Vlaamse en Waalse brandweerverenigingen.
Het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid zal een toelichting geven over het verhogen van de
brandveiligheid in gebouwen die behoren tot het bouwkundig erfgoed.
Tijdens het PFPA symposium krijgt u ook informatie over de bepaling van de brandweerstand van typische houten en stalen
constructies die in oudere gebouwen voorkomen en hoe die brandweerstand kan opgewaardeerd worden.
Brandveilig renoveren is wel degelijk mogelijk. Dit zal blijken uit de voorstelling van het project Opéra Royal de Liège
waar er toch technisch innovatieve oplossingen bedacht werden om te voldoen aan de vereiste brandweerstand in
een complexe werfsituatie.
De presentaties worden in het Nederlands en het Frans geprojecteerd, sprekers drukken zich uit in hun moedertaal.
Het symposium wordt gemodereerd door Bert Kruismans.
Programma
12.00 – 13.30
Lunch buffet
13.30 – 13.45
Inleiding Symposium
Brandveilig renoveren
Uitdagingen en oplossingen
Liesbeth Jacobs, Voorzitter PFPA
13.45 – 14.25
La vision et l’expérience du Service Incendie
Colonel Pierre Bocca, Chef de Service SRI Namur
14.25 – 14.55
Brandweerstand van houtconstructies
Patrick Van den Bossche, Technisch Centrum der Houtnijverheid
14.55 – 15.25
Brandpreventie in beschermd erfgoed
Catheline Metdepenninghen, Erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed-interieur,
Agentschap Onroerend Erfgoed (Vlaamse Overheid)
Rob Buelens, Erfgoedconsulent beveiliging, Agentschap Onroerend Erfgoed (Vlaamse Overheid)
15.25 – 15.50
Pauze
15.50 – 16.20
Aandachtspunten bij renovatie van bestaande staalconstructies
Koen Michielsen, Technical Manager, Infosteel
16.20 – 17.00
Opéra Royal de Wallonie à Liège – Rénovation, restauration, modernisation et extension
Laurence Hendrickx, Architecte, A2RC
17.00 – 17.30
Performance based aanpak bij renovatieprojecten
Majoor Dieter Brants, Brandweer Leuven
17.30 – 19.30
Receptie
www.pfpa.be
Inschrijven
Deelnamekosten
165 €, excl. BTW
Gelieve u in te schrijven via onze website: www.pfpa.be. U zal per mail een bevestiging van uw inschrij­ving ontvangen.
Deelnamekosten te storten op rekeningnummer van PFPA:
IBAN BE59 5522 6894 0026
BIC GKCCBEBB
met vermelding van uw naam, bedrijf en BTW nummer.
Na ontvangst van uw betaling bent u definitief ingeschreven en ontvangt u een factuur.

Vergelijkbare documenten