woorden categorie 2 versie 1 abc

Commentaren

Transcriptie

woorden categorie 2 versie 1 abc
WOORDEN CATEGORIE 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
to cough
powder
meaning
knife
to teach
harmful
ant
to drive
to announce
to enter
gentle
page
curtain
foreigner
until
to hijack
fortune
soft
deaf
to whistle
to want
feeling
to excite
tube
comment
to hire
harmless
woods
destruction
nail
to call
necessary
soul
fame
naked
forest
various
to practice
pale
to manage
to lock
ordinary
forehead
silence
to starve
hoesten
poeder
betekenis
mes
lesgeven, onderwijzen
schadelijk
mier
rijden
aankondigen
binnenkomen
zacht, teer
bladzijde
gordijn
buitenlander
tot
kapen
rijkdom
zacht
doof
fluiten
willen
gevoel
opwinden
pijp, buis
commentaar, opmerking
huren
niet schadelijk
bos
vernietiging
nagel, spijker
roepen
nodig
ziel
beroemdheid
naakt
bos
verschillende
oefenen
bleek
lukken, er in slagen
opsluiten, op slot doen
gewoon
voorhoofd
stilte
doodgaan van de honger
Blad 1
(1-180)
46. to offer
aanbieden
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
voetstap
schoen
foto
wol
broek
dorst
signaal
slaan
zijde (stof)
barsten
pers
vierkant
verf
alles
moeten
bewijs
zeil
betaling
marcheren
kunnen, in staat zijn
meubels
het slechtst
kracht, sterkte
doen alsof
laatste
enige
haat
uitzenden
waar dan ook
falen, mislukken
lol, plezier
wijsheid
passeren
nog steeds
besmetten
glad
tussen
onder, tussen
strijd
dichtbij
knie
scheikunde
hoed
stapel
footstep
shoe
photograph
wool
trousers
thirst
signal
to beat
silk
to burst
press
square
paint
everything
must
proof
sail
payment
to march
to be able to
furniture
worst
strength
to pretend
final
only
hatred
to broadcast
anywhere
to fail
joy
wisdom
to pass
still
to infect
slippery
between
among
battle
close
knee
chemistry
hat
pile
91. white
wit
136. prison
gevangenis
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
slagen
vredig
slim
informeren
welwillig
stroom
schade
opleiden
schuld
speld
ziekenhuis
ver
kaart
zeldzaam
mogelijk
misschien
veer
rijst
draad
angst
visite, bezoek
maar
sparen, redden
privé
zeep
ruimte
heuvel
lijm
vrede
nauwelijks
veel
ontsnappen
vulkaan
aantrekken
slang
delen
personeel
ontdekking
boven
oranje
woordenboek
zwaar
oefening
lucht
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
ook
tevredenheid, bevrediging
veel
pad
winkelier
gevaar
huwelijk
twijfel
brief, letter
uitnodigen
geboorte
durven
bedrijf, gezelschap
eeuw
dronken
gek
plank
verbieden
vernietigen
vreemdeling
leren
concurrentie
menselijk wezen
kopen
noot
beer
helling
stem
enkel
dit
glimlachen
altijd
zoals
schande
rand
zoals
over
inkt
tellen, rekenen
edel, nobel
verwachten
kantoor
grap
passen
to succeed
peaceful
clever
to inform
willing
stream
harm
to educate
debt
pin
hospital
far
map
rare
possible
maybe
feather
rice
string
fear
visit
but
to save
private
soap
space
hill
glue
peace
hardly
many
to escape
volcano
to attract
snake
to share
staff
discovery
above
orange
dictionary
heavy
exercise
sky
as well as
satisfaction
lot
path
shopkeeper
danger
marriage
doubt
letter
to invite
birth
to dare
company
century
drunk
fool
shelf
to forbid
to destroy
stranger
to learn
competition
human
to buy
nut
bear
slope
voice
ankle
this
to smile
ever
such as
shame
edge
like
across
ink
to calculate
noble
to expect
office
joke
to fit
WOORDEN CATEGORIE 2
1. leaf
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
skin
yellow
violence
beauty
to count
cardboard
garden
row
enemy
secret
well
to earn
foreign
to bury
angle
narrow
to dig
tooth
to say
patient
aloud
to deserve
innocent
invitation
companion
to pick
below
to close
attention
greeting
to see
true
patience
tongue
abroad
son
confident
actually
shield
trick
right
favourite
figure
to burn
blad
huid
geel
geweld
schoonheid
tellen
karton
tuin
ruzie
vijand
geheim
goed
verdienen
buitenlands
begraven
hoek
nauw, smal
graven
tand
zeggen
geduldig
luid, hardop
verdienen
onschuldig
uitnodiging
metgezel
uitkiezen, plukken
onder
sluiten
aandacht
groet
zien
waar
geduld
tong
in het buitenland
zoon
vol vertrouwen
eigenlijk
schild
truc
goed, gelijk
favoriet, lievelingsfiguur, getal
branden
Blad 2
(1 – 180)
46. to print
afdrukken
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
ontdekken
druk
welk dan ook
schade
buurt
hiel
laten vallen
probleem
bos, hout
rots
koorts
toverveel
schoppen
schroeven
markt
verwenning
vrolijk
schuldig zijn
minste
sap
steken
speer
basis
vangen
uitleg, verklaring
tropisch
veiligheid
zuur
hetzelfde
geschiedenis
verlies
vlakbij
verliezen
pijp, fluit
ergens
nu
publiceren, uitbrengen
schudden
geheugen, herinnering
herhalen
gast
bruiloft, trouwerij
duwen
to discover
pressure
any
damage
neighbourhood
heel
to drop
trouble
wood
rock
fever
magic
much
to kick
to screw
market
treat
cheerful
to owe
least
juice
to stab
spear
base
to catch
explanation
tropical
safety
sour
same
history
loss
near
to lose
pipe
somewhere
now
to publish
to shake
memory
to repeat
guest
wedding
to push
91. prayer
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
fanatic
to spread
to lie
to touch
steel
slave
drawer
fault
soldier
value
to stick
roof
religion
attempt
to deliver
to belong
terrible
to have
preparation
heat
twelve
these
enough
tail
blame
useful
stiff
mud
too
next
to borrow
wrong
ripe
death
kind
aircraft
size
to pour
title
anniversary
ready
seat
painting
dirt
gebed
fanatiekeling
spreiden
liggen, liegen
aanraken
staal
slaaf
la
fout
soldaat
waarde
plakken
dak
geloof, religie
poging
bezorgen
behoren
heel erg
hebben
voorbereiding
hitte
12
deze
genoeg
staart
schuld
nuttig
stijf
modder
ook, te
volgende
lenen van
fout
rijp
dood
aardig
vliegtuig
maat
gieten
titel
verjaardag
klaar
zetel, zitplaats
schilderij
vuil
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
uncle
chairman
presence
dust
newspaper
belt
to use
to arrive
to win
certain
otherwise
to hang
head
to afford
to act
cinema
yearly
to beg
mail
weapon
steam
beam
to fix
to roll
risk
corn
rope
to shine
wrist
honest
to suck
service
choice
soon
week
weekly
something
to reach
available
story
egg
reward
cross
quarter
careful
oom
voorzitter
aanwezigheid
stof
krant
riem
gebruiken
aankomen
winnen
zeker
anders
hangen
hoofd
veroorloven
handelen, acteren
bioscoop
jaarlijks
smeken
post
wapen
stoom
straal
maken, repareren
rollen
risico
mais, koren
touw
schijnen
pols
eerlijk
zuigen
dienst
keuze
snel, gauw
week
wekelijks
iets
bereiken
verkrijgbaar
verhaal
ei
beloning
kruis
kwart, kwartier
voorzichtig
WOORDEN CATEGORIE 2
1. border
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
desert
meeting
to satisfy
to freeze
temporary
to waste
flesh
sensation
candle
gift
to feel
to laugh
would
note
part
funeral
even
during
cheap
to spoil
plane
campaign
chain
to suffer
woman
to keep
dead
suddenly
corner
to stay
truth
dependent
sign
every
to change
to claim
stamp
ago
belief
anything
fashionable
bottle
season
onion
grens, rand
woestijn
ontmoeting, vergadering
tevreden stellen
vriezen, bevriezen
tijdelijk
verspillen
vlees
sensatie, gevoel
kaars
gave, cadeau
voelen
lachen
zouden
briefje
deel
begrafenis
zelfs
tijdens
goedkoop
verwennen, verpesten
vliegtuig
campagne
ketting
lijden
vrouw
houden
dood
plotseling
hoek
blijven, logeren
waarheid
afhankelijk
teken, signaal
iedere
veranderen
eisen, claimen
postzegel
geleden
geloof
wat dan ook, alles
modieus
fles
seizoen
ui
Blad 3
(1 – 180)
46. to finish
eindigen, afmaken
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
leeuw
weer
deken
ondersteboven
beschrijven
beschrijving
stemmen
maan
boosheid
motor
limiet, grens
veilig
gezicht
opwindend, spannend
standbeeld
waarom
hoog
herfst
schep
krijtje
as
orkest
verzamelen
suiker
flauw vallen
bewegen, verhuizen
verdrietig
rennen
kant, zij
liniaal
bidden
geloven
sterven, doodgaan
sleutel
staan
ziekte
verpleegster
leunen
gooien
jaloezie
eend
mode
vaak
met respect
lion
weather
blanket
upside down
to describe
description
to vote
moon
anger
engine
limit
safe
face
exciting
statue
why
high
autumn
spade
chalk
ash
orchestra
to collect
sugar
to faint
to move
sad
to run
side
ruler
to pray
to believe
to die
key
to stand
disease
nurse
to lean
to throw
jealousy
duck
fashion
often
respectful
91. sheet
laken
136. pretty
mooi
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
onafhankelijk
groot
rok
gezond
straf
lelijk
enkele
grond
bijna
erna
manier
vers
elkaar
bevolking
verantwoordelijk
potlood
vertellen
slechter
bediende
reis
langs
gereedschap
leerling
besteden, doorbrengen
spoorweg
welke, die
ontbijt
gewoonlijk
ziek
garantie
volwassene
comfort, gemak
bureau
olie
knop, knoop
vos
vermoeien
wanneer, als
vroeg
adem
diepte
meeste
zakdoek
boodschap
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
bij
voorbereiden
levend
gelukkig
donder
bakken
vullen
bliksem
glijden
raket
beschermen
luid
harig
verdedigen
zeker
mond
plek, vlek
breed
op de een of andere manier
uitvinding
roze
gedragen
bescherming
ervaring
vouwen
lijst
produceren
deksel
boom
of
voorbeeld
vervelend
links
oog
genoeg
boodschapper
doel
elleboog
gewoonlijk
roos
borst
genieten
hersens
haten, hekel hebben aan
independent
large
skirt
healthy
punishment
ugly
some
ground
nearly
afterwards
manner
fresh
each other
population
responsible
pencil
to tell
worse
servant
journey
along
tool
pupil
to spend
railroad
which
breakfast
usually
ill
guarantee
adult
comfort
desk
oil
button
fox
to tire
when
early
breath
depth
most
handkerchief
message
bee
to prepare
alive
fortunate
thunder
to bake
to fill
lightning
to slip
rocket
to protect
loud
hairy
to defend
sure
mouth
spot
broad
somehow
invention
pink
to behave
protection
experience
to fold
frame
to produce
lid
tree
or
example
dull
left
eye
plenty
messenger
target
elbow
usual
rose
breast
to enjoy
brain
to hate
WOORDEN CATEGORIE 2
1. mad
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
clothes
potato
tall
tire
goat
to handle
shot
to rescue
poet
behind
to lead
sacrifice
hero
conversation
actor
tower
straight
to return
poor
absence
twice
absent
law
where
spoon
else
wet
horse
surprise
31. frightening
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
low
scientist
to bleed
to carry
weak
nonsense
fast
bush
traffic
to congratulate
holy
mixture
coward
ahead
gek, boos
kleding
aardappel
lang
band
geit
mee omgaan
schot
redden
dichter
achter
leiden
offer, opoffering
held
gesprek, conversatie
acteur
toren
recht
terugkomen
arm, slecht
afwezigheid
twee keer
afwezig
wet
waar
lepel
anders
nat
paard
verrassing
bangmakend,
beangstigend
laag
wetenschapper
bloeden
dragen
zwak
onzin
snel
bos
verkeer
feliciteren
heilig
mix, mengeling
lafaard
vooruit
Blad 4
(1 – 180)
46. youth
jeugd
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
tabak
berg
vrachtwagen
bewijzen
lood
bedoelen
familielid
iemand
blij
zwaard
brandstof
voet
dus
horen
verschillend, anders
angst, terreur
eigendom, bezit
fabriek
wachten
spreekbeurt, speech
bedekken
beleefd
nergens
stabiel
rekenmachine
rij
uitvinden
aanwezig
ophouden
relatie, familielid
excuus, smoes
zich haasten
tegen
vloeien, stromen
verschil
vanaf
noodgeval
nog een
nemen
gat
eerlijk
soms
winkel
medelijden, jammer
tobacco
mountain
truck
to prove
lead (metal)
to mean
relative
someone
glad
sword
fuel
foot
so
to hear
different
terror
property
factory
to wait
speech
to cover
polite
nowhere
steady
calculator
row
to invent
present
to halt
relation
excuse
to hurry
against
to flow
difference
from
emergency
another
to take
hole
fair
sometimes
store
pity
91. cheek
wang
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
boos
maatschappij
politiek
commando, bevel
theater
waard
hoofdstad
bier
spier
wetenschap
eraan herinneren, doen
denken
ambassade
vallen
vergeven
vee
verstoppen
emmer
weten
los
rug, terug
vervuilen
bedriegen
stom
beslissen
reizen
afhangen van
long
tovenaar
traan, scheur
feit
verlies
hek
rijk
12 uur 's middags
echt
strijd, worsteling
laten, huren
troepen
schoorsteen
vertrouwen
studeren, leren
hier
belang
angry
society
politics
command
theatre
worth
capital
beer
muscle
science
102. to remind
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
embassy
to fall
to forgive
cattle
to hide
bucket
to know
loose
back
to pollute
to cheat
foolish
to decide
to travel
to depend
lung
magician
tear
fact
defeat
gate
rich
noon
real
struggle
to let
troops
chimney
trust
to study
here
importance
135. pocket
zak
136.
principle
principe
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
to hurt
to smell
existence
spring
pleasure
to hunt
down
single
salt
shore
customer
148.
to instruct
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
to turn
cruel
politician
dirty
to fancy
vegetable
to rent
petrol
to surrender
possibility
to slide
skull
advertisement
to rise
to choose
neat
amount
chapter
waiter
boot
few
pair
chance
bottom
to fire
through
army
to explode
sorrow
evening
whip
quiet
pijn doen
ruiken
bestaan
lente, veer
plezier
jagen
naar beneden
alleen
zout
kust
klant
instrueren,
instructie geven
draaien
wreed
politicus
vies
leuk vinden
groente
huren
benzine
overgeven
mogelijkheid
glijden
schedel
advertentie
stijgen
kiezen
netjes
hoeveelheid
hoofdstuk
kelner, ober
laars
enkele, weinig
paar
kans
grond, bodem, billen
ontslaan
door
leger
ontploffen, exploderen
zorg
avond
zweep
stil
WOORDEN CATEGORIE 2
1. scene
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
to marry
hall
cupboard
wine
hook
shell
task
to wear
hour
bit
mile
to step
crowd
female
government
heaven
shoulder
difficult
once
match
to chase
blood
empty
age
pet
violent
port
cruelty
basket
farm
education
tonight
to wave
basis
railway
pepper
personal
monthly
to hold
sweet
lesson
wound
luck
to cut
scene
trouwen
hal
kast
wijn
haak
schelp, granaat
taak
dragen
uur
beetje
mijl
stappen
menigte
vrouwelijk
regering
hemel
schouder
moeilijk
eens, één keer
wedstrijd
achtervolgen
bloed
leeg
leeftijd
huisdier
gewelddadig
haven
wreedheid
mand
boerderij
opleiding
vanavond, vannacht
zwaaien
basis
spoorweg
peper, paprika
persoonlijk
maandelijks
houden
zoet, lief
les
wond
geluk
snijden
Blad 5
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
purple
time
spy
expensive
tomorrow
paars
tijd
spion
duur
morgen
to meet
thumb
comfortable
to dress
last
ontmoeten
duim
gemakkelijk, lekker
kleden, aankleden
laatste
to frighten
silent
gentleman
to breed
splendid
bang maken
stil
heer
fokken
prachtig
without
cancer
today
daily
entrance
zonder
kanker
vandaag
dagelijks
ingang
to whisper
false
to continue
direction
fluisteren
vals
doorgaan
wakker worden, wakker
maken
richting
thick
quality
bullet
regular
fit
dik
kwaliteit
kogel
regelmatig
fit
signature
to punish
brick
natural
with
handtekening
straffen
baksteen
natuurlijk
met
really
thin
difficulty
load
hollow
echt
dun
moeilijkheid
lading
hol
thief
result
to appear
to give
past
dief
resultaat
lijken
geven
verleden
69. to wake
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
(1 – 180)
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
piece
chin
to ride
scissors
everywhere
stuk
kin
rijden
schaar
overal
136. wall
137. useless
138. old-fashioned
139. to watch
140. trap
muur
nutteloos
ouderwets
bekijken
val
to entertain
pool
to wind
dry
to sink
amuseren
zwembad
(op)winden
droog
zinken
141. couple
142. defence
143. to shout
144. to look
145. suddenly
paar, stel
verdediging
roepen
kijken
plotseling
amusing
careless
pole
argument
stomach
amusant, leuk
onvoorzichtig
paal
argument, ruzie
maag
146. kitchen
147. lift
148. to bend
149. home
150. drawing
keuken
lift
buigen
huis
tekening
farmer
to combine
to taste
sum
charm
boer
combineren
smaken, proeven
som
charme
151. knowledge
152. to rob
153. to write
154. sympathy
155. except
kennis
beroven
schrijven
sympathie, medelijden
behalve
organ
important
own
mistake
shop
orgaan, orgel
belangrijk
eigen
fout
winkel
156. to cycle
157. wing
158. poem
159. dot
160. percent
fietsen
vleugel
gedicht
punt
procent
to need
to spin
missile
familiar
link
nodig hebben
draaien
raket
bekend
schakel, verbinding
161. within
162. clothing
163. than
164. middle
165. to split
binnen
kleding
dan (vergelijking)
midden
uit elkaar gaan
decision
wide
to cheer
none
nice
beslissing
breed
aanmoedigen, juichen
geen enkele
aardig, leuk
166. board
167. lamb
168. to seek
169. awake
guilty
just
almost
lazy
origin
schuldig
net, zojuist
bijna
lui
oorsprong, afkomst
champion
pregnant
jealous
tight
flame
kampioen
zwanger
jaloers
strak
vlam
171. tragic
172. night
173. victory
174. to swear
175. shade
plaat, stuk hout
lam
zoeken
wakker
in de war sturen, van
streek maken
tragisch
nacht, avond
overwinning
zweren, schelden
schaduw, tint
176. clay
177. whose
178. to wash
179. to assist
180. to steal
klei
wiens
wassen
helpen, assisteren
stelen
170. to upset
WOORDEN CATEGORIE 2
1. meat
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
flight
style
speed
quick
to shut
about
leak
they
back
date
to get
to survive
to dive
to cooperate
noise
dinner
instead (of)
proud
to search
perhaps
pump
flat
health
aunt
beard
born
floor
silly
wooden
freedom
sticky
how
anyone
to try
lonely
already
together
to introduce
to swallow
priest
rule
coin
for example
lawyer
vlees
vlucht
stijl
snelheid
snel
sluiten
over
lek
zij
terug, rug
datum, afspraakje
krijgen
overleven
duiken
samenwerken
lawaai
eten, diner
in plaats van
trots
zoeken
misschien
pomp
plat
gezondheid
tante
baard
geboren
vloer, etage
stom
van hout
vrijheid
plakkerig
hoe
wie dan ook, iedereen
proberen
eenzaam
al
samen
introduceren
slikken
priester
regel
munt
bijvoorbeeld
advocaat
Blad 6
(1 – 180)
46. to warn
waarschuwen
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
wapens
niemand
vermaken, amuseren
ruw
erg
vastbinden
klein
tekenen, trekken
vergeten
begrijpen, verstaan
duidelijk, helder
vorm
humor
redelijk
hard worden
schreeuwen, gillen
meer
omsingelen
serie
zulke
toekomst
handelen
boven
vastmaken
binnen in
zak, tas
natuurlijk
lenen aan
wrijven
zwaaien, schommelen
viool
grammatica
boon
volgen
opgewonden
praten
sinds
grijs
beroemd
groeten
vrouw
data, gegevens
netjes
langzaam
arms
no one
to amuse
rough
very
to tie
small
to draw
to forget
to understand
clear
shape
humour
reasonable
to harden
to scream
lake
to surround
series
such
future
to deal
upstairs
to fasten
inside
bag
of course
to lend
to rub
to swing
violin
grammar
bean
to follow
excited
to talk
since
grey
famous
to greet
wife
data
tidy
slow
91. cotton
katoen
136. to boil
koken
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
naald
bouwen
ritje
bedrijf
verlaten, achterlaten
herinneren
puur
geweer, kanon
slaan, raken
prijs (gewonnen)
dorp
weg
gemak
veiligheid
kerk
wetenschappelijk
weg
massa
gebeuren
hoorn
kunst
ontvangen
kracht
rechten
iedereen
geluid
moe
protesteren
beide
maaltijd
dik, vet
been
kerel
wolk
nog steeds, rustig
maand
hoogte
reden
krachtig
koninklijk
gek
rekening
rechtzaal, hof
voorstellen
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
ouder
creëren, maken
kip
macht, kracht
jas
seconde, tweede
verkoop, uitverkoop
mist
van wol
heel erg
spreken
vertalen
plaatje, foto
doos
toneel
ver weg
verlangen
bevelen, bestellen
actrice
dorstig
groeien
aardbeving
kamer
verkopen
blikje
apparatuur
alsjeblieft
bot, been
pond
taal
daar
interesse, rente
beloven
geest, brein
verbeelding, fantasie
pet
buiten
verwoesten
terwijl
neerstorten
avondeten
minder
wie
veld
needle
to build
trip
firm
to leave
to remember
pure
gun
to hit
prize
village
road
ease
security
church
scientific
way
mass
to happen
horn
art
to receive
force
rights
everyone
sound
tired
to protest
both
meal
fat
leg
fellow
cloud
still
month
height
reason
powerful
royal
insane
bill
court
to imagine
parent
to create
hen
power
coat
second
sale
fog
woollen
horrible
to speak
to translate
picture
box
stage
distant
desire
to order
actress
thirsty
to grow
earthquake
room
to sell
tin
equipment
please
bone
pound
language
there
interest
to promise
mind
imagination
cap
outside
to ruin
while
crash
supper
less
who
field
WOORDEN CATEGORIE 2
1. bare
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
distance
musician
to spell
photography
to remain
beneath
to walk
plate
song
confidence
to operate
lord
flash
frequent
eyelid
practical
fireplace
college
to arrange
childhood
town
tone
wish
to seem
growth
excellent
to worry
husband
as well
outdoor(s)
to explain
victim
island
iron
to feed
guilt
to put
to sweep
job
ability
impossible
other
busy
to read
bloot
afstand
muzikant
spellen
fotografie
blijven
onder
lopen
bord
liedje
vertrouwen
opereren
heer
flits
vaak voorkomend
ooglid
practisch
open haard
universiteit
regelen
kindertijd
stad
toon
wens
lijken
groei
prima
zich zorgen maken
man, echtgenoot
ook
buiten
uitleggen
slachtoffer
eiland
ijzer
voeden
schuld
zetten
vegen
baan
vaardigheid, iets dat je kan
onmogelijk
andere
druk
lezen
Blad 7
(1 – 77)
46. strange
vreemd
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
trots
spiegel
regeren
worden
gevangene
toestaan
koninkrijk
bestaan
roken
wijs
sturen
beroep
kust
bewijs
chef, baas
trekken
betalen
gaan
springen
raam
gevangenis
versie
trap
kort
misdaad
oorlog
ook
belasting
slaan
buurman (vrouw)
teen
pride
mirror
to govern
to become
prisoner
to allow
kingdom
to exist
to smoke
wise
to send
profession
coast
evidence
chief
to pull
to pay
to go
to jump
window
jail
version
stair(s)
short
crime
war
also
tax
to knock
neighbour
toe

Vergelijkbare documenten