Sessie 31. Peter Quikx: Samenwerking van sw

Commentaren

Transcriptie

Sessie 31. Peter Quikx: Samenwerking van sw
Samenwerking van
S.W.-bedrijven en zorg
1
Wie en wat is Ergon?
-
-
-
SW en Re-integratie bedrijf in de regio Eindhoven
Gemeenschappelijke Regeling :
Eindhoven/Veldhoven/Valkenswaard/Heeze-Leende/Waalre en
Geldrop-Mierlo
Ca. 2.000 sw-medewerkers:
• 1.100 extern gedetacheerd
• 400 beschut buiten (groen en post)
• 500 beschut binnen
Re-integratie:
• Werk-Leerbedrijf i.s.m. gem. Eindhoven
• Buurtbedrijf i.o.v. gem. Eindhoven
• Arbeidspool i.o.v. gem. Eindhoven
• Participatieplein i.s.m. gem. Veldhoven
• Div. dienstverlening deelnemende gemeenten
2
Ergon en samenwerking in de zorg:
•
•
•
•
SW-plaatsingen in de zorg
Textielverzorging
Beschut binnen SW / Arbeidsmatige dagbesteding
Vervoer
3
SW-plaatsingen in de zorg
Ergon strategie:
- Extern plaatsen primair doel
- Zorg interessante marktsector
Ergon realisatie tot nu toe:
- Ruim 50 sw-geïndiceerde geplaatst in zorginstellingen (BGW):
• 50% in primair zorgproces (zorgondersteuning)
• 50% in facilitaire omgeving
-
Participatiewet: perspectief voor Loondispensatie-populatie.
4
5
Textielverzorging
-
Ergon strategie:
• Passend beschut werk
• Lokale dienstverlening
• Zorg als interessante markt
-
Textielverzorging voor:
• Severinus Veldhoven (intramurale gehandicaptenzorg)
• Lunet Eindhoven (intramurale gehandicaptenzorg)
Contractueel vastgelegd samenwerking sw-beschut
Ergon / arbeidsmatige dagbesteding Lunet
6
7
Beschut binnen SW /
Arbeidsmatige dagbesteding
Ergon Strategie:
-
Beschut binnen activiteiten verbinden met arbeidsmatige
dagbesteding
• Voorbeelden / mogelijkheden:
Textieldiensten (effectuering in Lunet-contract)
Kwekerij
Logistiek
-
Project: Lunet / Ergon: inventarisatie
• Ergon: beschut binnen locaties
• Lunet: arbeidsmatige dagbesteding
8
9
Vervoersproject
Projectdeelnemers:
• SW:
Ergon + WVK
• Zorg: Lunet + Severinus + GGZ
Doel:
• beperken vervoerskosten
Middel:
• optimaliseren vervoersbewegingen
• “doelgroep gaat doelgroep vervoeren”
• schaalvergroting en optimalisatie
10