Sauna in Peize opnieuw in de fout in de

Commentaren

Transcriptie

Sauna in Peize opnieuw in de fout in de
29 maart 2014 , pag. 16
Sauna in
Peize
opnieuw
in de fout
Henk Wollerich
PEIZE Beauty Sauna Peize heeft zich
schuldig gemaakt aan illegale
sloopactiviteiten. De gemeente
Noordenveld heeft het werk stilgelegd.
De illegale werkzaamheden werden
deze week na een tip ontdekt. De politie ging poolshoogte nemen en
ontdekte dat er gesloopt werd aan de
op 8 december afgebrande bamboesauna. Ook werd water van de vijver
bij de sauna weggepompt in het riool. Het water was vervuild met het
bluswater tijdens de brand. De gemeente greep onmiddellijk in.
Het is niet de eerste keer dat de
Beauty Sauna in Peize in overtreding
is. Al vaker is vastgesteld dat eigenaar Paul de Haan van de sauna de
(bouw)voorschriften niet altijd naleeft. Dit leidde tot publicaties in
Dagblad Van Het Noorden over ondeugdelijke constructies van illegale
bouwwerken en ontbrekende brandbeveiliging.
De Arbeidsinspectie constateerde
ook tal van tekortkomingen. Wethouder Otto Huisman (GroenLinks,
Milieu) is dan ook hoogst verbaasd
dat de sauna toch weer in strijd met
de wettelijke voorschriften activiteiten ontplooit. ,,Hoe stom kun je zijn.
‘Hoe stom kun
je zijn. Dit is
heel vervelend
allemaal’
Dit is heel vervelend allemaal. Je
mag toch veronderstellen dat iemand iets leert van lessen uit het
verleden.’’
Huisman zegt ook niet te begrijpen dat de sauna weer tot illegale
praktijken over gaat. ,,Dit is natuurlijk ook nog eens iets heel onbenulligs. Wanneer een sloopvergunning
was aangevraagd dan was dat zo geregeld.’’
Het illegaal weggeloosde vijver/
bluswater vormde geen gevaar voor
het milieu, betoogt Huisman. ,,We
hebben direct overleg gevoerd met
het waterschap. Die heeft controles
uitgevoerd en geconstateerd dat er
weinig verontreiniging in zit en het
water via het riool afgevoerd mag
worden.’’ Bij een eerdere brand van
een buitensauna bleek het water na
de brand wel verontreinigd met kankerverwekkende stoffen.

Vergelijkbare documenten