U-Les 3 De advent

Commentaren

Transcriptie

U-Les 3 De advent
U-Les 3
1
De advent
De advent: wat is dat?
Vul de ontbrekende woorden in onderstaande tekst in.
Weet je het niet meer? Kijk dan even terug op p. 8 van je leerwerkboek.
De advent begint dit jaar op zondag
In de
en eindigt op 24 december.
kijken christenen uit naar
De eerste dag van de advent is altijd een
.
Op die dag begint ook het
Het
.
jaar.
jaar begint altijd op 1
Christenen steken tijdens de advent
.
zondagen lang telkens
kaars meer aan op de adventskrans. Dat symboliseert dat
er steeds meer
komt in de
© Uitgeverij Van In, Wommelgem, 2012 – Bij Tuin van Heden.nu 5
winterperiode.
Uitbreidingsles 3
Het kerkelijk jaar: de kerstkring
1
De advent
2
Het Nieuws: het is weer advent!
Goedenavond, dames en heren.
Welkom bij het Nieuws.
We hebben vandaag maar één hoogtepunt.
Het kerkelijk jaar is opnieuw begonnen.
Dat weten we omdat het advent is.
De advent duurt vier weken en start altijd op een zondag,
vier zondagen voor Kerstmis.
Het is een tijd van wachten, van verwachten, van voorbereiden.
We wachten op het licht, want zoals jullie wel merken,
is alles rondom ons koud en grijs.
Ook ’s avonds is het al vroeg donker buiten.
Als symbool zetten mensen in hun huis een groene krans
met een rood lint: de adventskrans.
De groene takken zijn een teken van hoop. Het rode lint is een teken van vuur,
licht en vriendschap onder de mensen.
Op de adventskrans staan vier kaarsen.
Tijdens de advent steken ze elke week een kaarsje meer aan op de adventskrans.
En dat vier weken lang!
Zo wordt het elke week een beetje lichter.
Elke kaars brengt warmte in het hart van de gelovigen
en betekent ook een oproep voor vrede.
Een nieuwe start, een nieuw begin.
© Uitgeverij Van In, Wommelgem, 2012 – Bij Tuin van Heden.nu 5
Tijdens de advent bereiden mensen zich voor op de komst van Jezus.
Ze verwachten Hem!
En dan is het feest want Kerstmis komt eraan.
Kerstmis is het feest van het licht.
Mensen branden ook veel kaarsen omdat het zo snel donker is.
Dat brengt licht in de duisternis en licht in hun hart.
Iedereen is in blijde verwachting, want Jezus komt om de mensen te helpen.
Hij is het Licht in deze donkere dagen.
2
Tijdens de advent denken gelovigen ook aan de anderen.
Ze zoeken troost en steun bij elkaar.
Ze zetten zich in voor mensen die het wat minder goed hebben.
Op sommige scholen doen kinderen mee aan de jaarlijkse campagne van Welzijnszorg.
Ze verzamelen geld, kleding of voedsel in voor de armen onder ons.
Zo proberen ze een lichtje te zijn voor mensen in nood.
Ook alle parochies doen hier elk jaar aan mee.
Zo werken we samen aan een betere wereld
want Kerstmis vier je niet alleen.
Zo, dit was het dan weeral voor vandaag.
Ik wens u nog een prettige avond en …
Tot morgen!
Het kerkelijk jaar: de kerstkring
Uitbreidingsles 3
De advent
3
Vul de ontbrekende woorden in.
De advent duurt
weken en start altijd
op een
: namelijk 4 zondagen voor
Het is een tijd van
.
, van
en van
.
Als symbool zetten mensen in hun huis een groene krans met
een
lint: de
.
De groene takken zijn een teken van
Het
.
lint is een teken van
en
,
onder de mensen.
Op de adventskrans staan
kaarsen.
Tijdens de advent steken ze elke
een
meer aan op de adventskrans.
Zo wordt het elke week een beetje
en
.
Mensen bereiden zich voor op de komst van
Hem! En dan is het feest want Kerstmis komt eraan.
Kerstmis is het feest van het
Ze zoeken
. Mensen denken aan anderen.
en
bij elkaar.
In de parochies en op vele scholen zetten mensen zich in voor de actie van
.
De adventskrans laat zien hoe het licht groeit, hoe mensen uitkijken naar Jezus als Licht
voor de wereld.
Uitbreidingsles 3
Het kerkelijk jaar: de kerstkring
© Uitgeverij Van In, Wommelgem, 2012 – Bij Tuin van Heden.nu 5
Ze
.
3
De advent
4
Chanoeka: het joodse lichtfeest
Over Chanoeka
Chanoeka is een lichtfeest in het midden van de winter. De joden herdenken dan dat
de vlam van hun geloof brandend werd gehouden.
Tweeduizend jaar geleden waren de Grieken uit Syrië de baas over de Israëlieten.
De Griekse koning Antiochus wilde dat de Joden de Griekse gewoonten overnamen.
Sommige dappere Joden kwamen in opstand. Ze vluchtten naar de heuvels en vormden
een leger. Ze noemden zichzelf de Makkabeeën.
Na vele veldslagen verdreven de Makkabeeën de Syriërs. De Joden herstelden de tempel
in Jeruzalem. Die was immers geplunderd en verwaarloosd. Eenmaal klaar, besloten
ze een wijdingsplechtigheid te houden. In het Hebreeuws heet dat ‘Chanoeka’.
De Joden wilden de olielamp voor de ark aansteken. Maar er was nog maar één
verzegelde fles olie, genoeg voor één dag … Toen gebeurde er een wonder.
De olielamp bleef acht dagen branden, lang genoeg om nieuwe olie te maken.
Daarom duurt het Chanoekafeest acht dagen en wordt er iedere avond één lichtje
meer aangestoken. Men herdenkt de moed van de mensen die hun leven gaven in
plaats van Gods geboden op te geven.
© Uitgeverij Van In, Wommelgem, 2012 – Bij Tuin van Heden.nu 5
Een ‘chanoekia’ of’ menora’ is een kandelaar met acht kaarsen en nog een apart
houdertje dat los zit. Het kaarsje daarin dient om de andere kaarsen aan te steken.
Het is de dienaar, ‘sjammasj’ in het Hebreeuws. Tijdens Chanoeka zingt men liedjes
en geeft men elkaar cadeautjes met gedichtjes erbij.
4
Ik vind
mijn
weg!
Ik kan uitleggen wat advent is en op welke manier christenen dit vieren.
Ik kan uitleggen wat de symboliek is van het licht tijdens de advent.
Ik kan uitleggen hoe joden Chanoeka vieren.
Ik kan uitleggen aan welk wonder het Chanoekafeest herinnert.
Het kerkelijk jaar: de kerstkring
Uitbreidingsles 3

Vergelijkbare documenten

Gebeden voor kinderen bij adventactiviteiten Advent jaar B

Gebeden voor kinderen bij adventactiviteiten Advent jaar B Chanoeka is een lichtfeest in het midden van de winter. De joden herdenken dan dat de vlam van hun geloof brandend werd gehouden. Tweeduizend jaar geleden waren de Grieken uit Syrië de baas over de...

Nadere informatie

Betekenis Advent (bron: kerknet) Start kerkelijk jaar

Betekenis Advent (bron: kerknet) Start kerkelijk jaar Op sommige scholen doen kinderen mee aan de jaarlijkse campagne van Welzijnszorg. Ze verzamelen geld, kleding of voedsel in voor de armen onder ons. Zo proberen ze een lichtje te zijn voor mensen i...

Nadere informatie

U-Les 4 Kerstmis

U-Les 4 Kerstmis Chanoeka is een lichtfeest in het midden van de winter. De joden herdenken dan dat de vlam van hun geloof brandend werd gehouden. Tweeduizend jaar geleden waren de Grieken uit Syrië de baas over de...

Nadere informatie

VIE Chanoeka 2014

VIE Chanoeka 2014 verzegelde fles olie, genoeg voor één dag … Toen gebeurde er een wonder. De olielamp bleef acht dagen branden, lang genoeg om nieuwe olie te maken. Daarom duurt het Chanoekafeest acht dagen en word...

Nadere informatie