Frans Meiring - Hoe de geest het lichaam aanstuurt

Commentaren

Transcriptie

Frans Meiring - Hoe de geest het lichaam aanstuurt
De Vijf Biologische Natuurwetten
en Dr. Hamers omvangrijke praktische uitwerking (GNM)
De informatie in dit artikel is ontleend aan de in de informatielijst vermelde bronnen.
Voor het begrijpen van de inhoud is kennis van de Vijf Biologische Wetten onontbeerlijk.
Frans Meiring
Zinvol Biologisch Speciaalprogramma
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FM / dec. 2015 / febr. 2016
1
INHOUD
Inhoud
SBS-programma eierstokken
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
1
2
INTRODUCTIE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CONFLICT
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
CONFLICT-ACTIEVE FASE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
4
GENEZINGSFASE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.1
Eierstokkanker .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
5
4.2
Vorming van een cyste
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
4.3
4.4
Biologische zin .
Syndroom . .
6
7
4.5
4.6
4.7
Operatie . . . . .
Endometriose . . .
Schizofrene constellatie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
RESUMÉ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
8
8
9
6
PRAKTIJKVOORBEELDEN
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
7
TERATOOM
.
.
.
.
Informatielijst
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
FM / dec. 2015 / febr. 2016
EIERSTOKKEN
SBS-programma eierstokken
1 INTRODUCTIE
De eierstokken (ovaria) hebben de grootte en de vorm van twee kleine pruimen en liggen
links en rechts van de baarmoeder in het kleine bekken [4]. De eierstokken bestaan uit
het endodermale “gele lichaam” (corpus luteum) en het mesodermale basisweefsel [4],
zie figuur.
In het eierstok(basis)weefsel wordt overwegend het vrouwelijke hormoon oestrogeen geproduceerd en in het gele lichaam wordt progesteron (“zwangerschapshormoon”) gevormd [4].
Afbeelding van de eierstokken [Eybl, 4]
De eierstokken worden aangestuurd vanuit de cerebrale medulla van
de grote hersenen.
De Hamerse Haarden (HH) liggen occipitaal-basaal links en rechts in
de onmiddelijke nabijheid van de tussenhersenen [1].
Er is een kruiscorrelatie van de hersenen naar het orgaan. Dus de
rechter eierstok wordt aangestuurd door de linkerzijde van de medulla en de linker eierstok door de rechterzijde [3].
Locatie van de HH van de eierstokken in de cerebrale medulla [Eybl, 4].
2 CONFLICT [3]
De aard van het biologische conflict is gerelateerd aan de functie van het orgaan. De eiFM / dec. 2015 / jan. 2016
3
EIERSTOKKEN
erstokken produceren oestrogeen, een hormoon dat een belangrijke functie heeft in het
kader van de voortplanting.
De eierstokken zijn gerelateerd aan een verliesconflict. Het gaat hier niet over dingen die
we verliezen, maar om mensen. Een zwaar verlies van een persoon/geliefde, wanneer deze sterft of vertrekt, bijvoorbeeld bij een scheiding. Iemand staat er dan plotseling alleen
voor. Ook het verliezen van een familielid (kind, echtgenote, echtgenoot, ouders) of een
lid van de groep (vriend), bijvoorbeeld door emigratie of een verhuizing, kan een verliesconflict veroorzaken. Het verlies van een dier als deel van de familie, zoals een kat of een
hond, kan eveneens het biologische programma activeren. Zelfs de angst om iemand te
verliezen kan reeds het biologische conflict triggeren [3].
Een miskraam, zelfs een abortus, kan een verliesconflict veroorzaken. Ook als de vrouw
bewust beslist voor een abortus, is dit niet in overeenstemming met de Vijf Biologische
Natuurwetten (5BN), want in de natuur komt dit niet voor. Onbewust kan er dus toch een
DHS zijn van het verlies van de baby. Biologisch gesproken zorgen vrouwen ervoor dat de
voortplanting doorgaat. Zo wordt de groep en de familie veilig gesteld. Een abortus kan
dus een DHS veroorzaken [3].
Zo’n dramatische gebeurtenis als een verliesconflict kunnen ook mensen in de omgeving
als een shock ervaren. De meeste van dergelijke ervaringsshocks spelen zich echter alleen in het innerlijk van de persoon af, onopgemerkt door de omgeving [2]. Het is net zo
dramatisch en net zo veel van invloed op het organisme van de persoon, omdat alleen belangrijk is wat de persoon voelt of gevoeld heeft. Gewoonlijk kan er met niemand over
worden gesproken, hoewel men eigenlijk niets liever zou doen dan het conflict van zich
afpraten [2].
3 CONFLICT-ACTIEVE FASE [3]
In de ca-fase zien we necrose – vorming van miniscule “gaten” – in specifieke delen van
het rechter en/of linker ovariaal weefsel, afhankelijk van de biologische handigheid en of
het de moeder/kind- of partner betreft.
Het weefselverlies heeft tot gevolg dat de vrouw in de ca-fase minder oestrogeen produceert. De oestrogeenspiegel wordt lager. De voortplantingscapaciteit wordt minder. Zij
bemerkt dat bijvoorbeeld aan haar verminderde drang tot seks. Fysiek gezien is er geen
pijn, geen symptoom en blijft het onopgemerkt [3]. Alleen als een verkleinde eierstok
toevallig onder de microscoop van een histoloog terechtkomt, dan is de necrose te zien
[1].
Omdat er in het geval van een verliesconflict in de ca-fase minder oestrogeenproductie
is, kan een vrouw onregelmatige perioden hebben, de periode kan zelfs stoppen c.q. de
menstruatie kan uitblijven (amenorrhoe). Bij een verliesconflict vóór de puberteit kan dit
eveneens leiden tot het uitblijven van de eerste menstruatie (menarche) [4].
__________________________________________________________________________
4
FM / dec. 2015 / febr. 2016
EIERSTOKKEN
4 GENEZINGSFASE [3]
Zodra het verliesconflict is opgelost, wordt het weefselverlies in de rechter en/of linker
eierstok weer opgebouwd tijdens pcl-fase A van het SBS-programma. Dus tijdens het
eerste deel van de pcl-fase. Er is celvermeerdering/-uitbreiding van de weefselcellen,
gepaard gaande met ontsteking (adnexitis), zwelling en pijn [4]. Ook is er oedeem. Dit
kan tot rekpijnen leiden [5].
4.1 Eierstokkanker [3]
De celvermeerdering wordt door de reguliere geneeskunde (RG) gediagnosticeerd als
eierstokkanker of –carcinoom. Eierstokkanker is, evenals een melkgangcarcinoom, een
genezende tumor. De in de ca-fase afgebouwde cellen worden weer opgebouwd. Er komt
meer weefsel terug dan voorheen, zodat de eierstok zich versterkt. Het is in feite goed
nieuws. Het is een indicatie dat de vrouw haar verliesconflict heeft opgelost.
Verder is er om twee redenen géén sprake van kanker: er vindt herstel van weefsel plaats
en er vormt zich een biologisch zinvolle cyste, zie §4.2 en 4.3.
De grootte van de eierstoktumor hangt af van de intensiteit en de duur van de ca-fase.
De eierstok is geen vitaal orgaan. Vitale organen zijn b.v. de lever, het hart of de bronchiën, waarbij complicaties ernstig kunnen zijn. Toch kunnen ook bij de eierstokken complicaties optreden. De cyste kan bijvoorbeeld dermate groot worden dat deze een druk
veroorzaakt op nabijgelegen organen zoals de darmen. Ook kan het gewicht van de cyste
een verdraaiing veroorzaken van de eierstok, een zogenaamde torsio, waardoor de bloedtoevoer in de eierstokken afgekneld kan worden. Dit veroorzaakt intense pijn en is reden
voor onmiddellijke medische aandacht. Zie verder§4.4 Syndroom. De cyste kan pijn veroorzaken en klachten tijdens de menstruatie.
Wanneer de pcl-fase intens is, is het desondanks niet levensbedreigend. Er is in het algemeen geen risico voor een obstructie, zoals bij belangrijke organen als de galgangen. Het
is een genezende tumor. Men hoeft niet bang te zijn. Er is geen reden voor paniek [3].
4.2 Vorming van een cyste [3]
In het begin van de genezingsfase (pcl-fase A), wanneer een eierstoktumor zich ontwikkelt, is er celtoename. Er vormt zich een kapsel rondom een vochtblaasje in de ontstane
holte. Het is het kapsel van de cyste dat verantwoordelijk is voor de productie van hormonen en vervolgens voor de groei van de tumor.
De tumor hecht zichzelf overal aan de omliggende weefsels/organen om van bloed te
worden voorzien. Dit is de aard van een dergelijke tumor. Er wordt dan in negen maanden
een goed bloedtoevoersysteem opgebouwd met arteriële en veneuze aderen, die dan ook
zelfvoorzienend worden. Zodra de eigen bloedverzorging van de cyste veilig gesteld is,
dan lossen de aanhechtingen/verklevingen vanzelf weer op [1], [2].
Wanneer de eierstoktumor in die fase van aanhechting/verkleving wordt gevonden, dan
is dit het moment dat de RG de tumor diagnosticeert als een invasieve groei die verkeerd
FM / dec. 2015 / febr. 2016
5
EIERSTOKKEN
wordt uitgelegd als eierstokkanker.
Invasief betekent in GNM-termen dat dit de fase is waarin de tumor zich hecht aan / verkleeft met het omliggende weefsel. Het is een prachtig fenomeen.
De tumor start dus als een omhulsel/capsule, waarin zich vocht bevindt. Omdat er praktisch geen kapsel van de eierstok aanwezig is, ontstaan verschillende eierstokcysten, die
aanvankelijk vloeibaar zijn - van binnen met vloeistof gevuld - die later indureren / hard
worden. Dus de eierstokken worden met mesodermaal weefsel opgevuld [2].
Omdat het eierstokweefsel tot de embryonale weefsels behoort (de kiemcellen), duurt de
pcl-fase hier negen maanden, onafhankelijk van de duur van de ca-fase [5]. In negen
maanden verandert de tumor in een harde cyste.
De geïndureerde cyste werd tot nu toe ook ten onrechte eierstokkanker genoemd, zelfs
“snelgroeiende eierstokkanker”, omdat de weefselcellen zich in de aanvankelijk vloeibare
cyste hebben vermeerderd [2].
Een volgroeide eierstokcyste kan voor een zeer vroege inzet van de menstruatie zorgen
(normaal is 11 jaar) en de overgang kan veel later plaatsvinden.
Wanneer er sprake is van een beperkte conflict-activiteit zonder actieve nierverzamelbuizen (syndroom), komt het noodzakelijkerwijs niet tot de vorming van een cyste [5].
4.3 Biologische zin [2], [3]
De cyste wordt een integraal deel van de eierstokken om oestrogeen te produceren. De
biologische zin van de verhoogde oestrogeenproductie ligt daarin, dat de seksuele drift
van de vrouw groter wordt, het libido wordt verhoogd. Het is een versterking van de vrouwelijkheid [1]. Een dergelijke vrouw ziet er 5-10 jaar jonger uit en gaat ook later in de
menopauze [2]. Bovendien verbetert de eisprong waardoor ze sneller zwanger wordt [1],
[4]. Ze heeft daardoor een grotere aantrekkingskracht op mannen. Ze wil namelijk in een
positie geraken dat zij haar verlies kan compenseren door een nieuwe baby te krijgen. De
vrouw heeft door aantrekkelijker te zijn de kans om spoedig weer zwanger te worden.
De eierstokcyste heeft dus duidelijk een biologische zin.
Hetzelfde vindt bij een verliesconflict bij een man plaats, doordat de in de pcl-fase vergrote testikel zoveel testosteron produceert, ziet de man er mannelijker uit dan voorheen.
Zie artikel TESTIKELS [6].
De biologische zin is dus enerzijds psychisch om de persoon tot voortplanting te bewegen en de lust tot paren te vergroten, anderzijds organisch om de kans tot bevruchting te
vergroten [5]. Dit is de manier waarop de natuur voor de groep of de familie zorgt. Het is
een prachtig biologisch programma dat laat zien dat het niet alleen ons eigen leven beschermt, maar ook het overleven van de groep verzekert [3].
Opgemerkt zij nog dat de biologische zin bij cerebrale medulla gestuurde weefsels altijd
aan het einde van de genezingsfase ligt. De eierstok is aan het einde van de genezingsfase door de cyste blijvend vergroot.
__________________________________________________________________________
6
FM / dec. 2015 / febr. 2016
EIERSTOKKEN
4.4 Syndroom [3]
Wanneer een vrouw voor een langere periode conflict-actief is en het conflict heeft werkelijk een grote impact, dan zal de necrose dienovereenkomstig zijn. Ook de eierstoktumor en uiteindelijk de cyste zullen dan ook groot zijn.
We kunnen eventueel nog een diagnoseshock toevoegen aan het geheel. De vrouw is gediagnosticeerd met eierstokkanker wat haar zorgen baart. Dit kan een bestaansconflict
triggeren. Het vocht – als gevolg van het syndroom - gaat naar de genezende tumor, gaat
in de cyste die nog niet hard is en deze kan vrij groot worden. Terwijl kleine cysten niet
pijnlijk zijn, veroorzaken grote cysten veel pijn.
Mogelijk barst de cyste wanneer de druk te groot wordt, zie Endometriose §4.6. Een cyste kan ook barsten als de vrouw zichzelf bezeert. De meeste complicaties ontstaan als
gevolg van het syndroom.
Met het syndroom kunnen er organen in de omgeving bekneld raken. Zo is het voorgekomen dat er bij een patiënt een obstructie plaatsvond van de dikke darm, doordat deze
werd dichtgedrukt door een zich sterk ontwikkelde eierstokcyste met syndroom.
Zie voor het syndroom het afzonderlijke artikel HET SYNDROOM [6].
4.5 Operatie [2], [3]
Voor het einde van de negen maanden mag men niet opereren. Een operatie mag alleen
dán worden uitgevoerd als de cyste volledig hard geworden is. Wanneer de cyste niet
hard is en er wordt een operatie verricht, dan komen de eierstokcellen vrij en deze vinden
een weg in de buik en veroorzaken nieuwe cysten. De cellen weten immers niet beter dan
dat ze een cyste moeten vormen. De cellen zijn onderdeel van de cyste. Wanneer de cellen zich verspreiden, diagnosticeert de RG “metastasen”. Een feit is dat de cellen zijn
vrijgekomen omdat de cyste nog niet volledig geïndureerd was en toch is geopend [3].
De reeds vaste delen van de cyste groeien in de buikholte aan andere organen en produceren dan desondanks oestrogeen en kunnen ook eigen kleine eierstokcysten doen ontstaan [5].
Wanneer men echter de negen maanden afwacht, dan zal bij kleine cysten tot 12 cm wellicht helemaal niet geopereerd behoeven te worden, omdat deze cysten dan oestrogeen
produceren [2].
Volgens Dr. Hamer dient een te grote eierstokcyste wel te worden verwijderd. Het kan
mechanische complicaties geven. De volgroeide cyste is na negen maanden door een 1
cm dik stevig kapsel omhuld, zodat het zonder grote problemen operatief verwijderd kan
worden [1].
Zo’n operatie is dan operatie-technisch een kleine ingreep. Alle aanhechtingen zijn immers losgekomen [2]. Alleen in extreme gevallen waar een dergelijke cyste sterke mechanische problemen veroorzaakt, b.v. wanneer deze zeer groot is (6-8 kg), is een operatie – net na de induratie van de cyste – noodzakelijk.
De biologische gebeurtenis van het ontstaan van de cyste werd tot nu toe als “kwaadaardig geïnfiltreerde tumorgroei” verkeerd begrepen. Men stelde zichzelf echter op basis van
FM / dec. 2015 / febr. 2016
7
EIERSTOKKEN
deze misvatting in het gelijk. Wanneer namelijk geïnfiltreerde “tumordelen” bij de operatie uit een slechts half geïndureerde cyste lopen en dan voor de resterende tijd van de
negen maanden nog verder groeien, dan moeten deze volgens de RG vermoedelijk weer
worden geopereerd [2]. Ze gelden daarom als “kwaadaardig”, terwijl deze vermeende
“metastasen” keurig oestrogeen produceren, precies zoals de moedercyste [2].
Bij te vroeg uitgevoerde operaties worden direct alle “geïnfiltreerde” organen er ook uitgehaald. Dit zijn de organen waaraan – zoals eerder aangegeven - de cyste vastgroeit ten
behoeve van de opbouw van het eigen bloedtoevoersysteem. De buik is na een dergelijke
radicale operatie gedeeltelijk een “lege holte” [2].
De (meerdere) volgconflicten die deze patiënten ondervinden, zijn hier buiten beschouwing gelaten.
4.6 Endometriose [3]
Wanneer een volgroeide eierstokcyste door het syndroom “opgepompt” wordt, kan ze
door een ongeval, een stoot of door schokken uiteenspatten, omdat ze slechts met een
soort van zachte huid (tunica albuginea) ommanteld is [4]. Het kan ook het gevolg zijn
van een chirurgische ingreep dat de vloeistof uit de cyste stroomt.
Uit een gesprongen eierstokcyste resulteren endometriosen [1]. Deze cellen verspreiden
zich dan in de buikholte waar ze verder groeien en regelmatig cyclusafhankelijke symptomen veroorzaken zoals krampachtige onderbuikpijn vóór of gedurende de menstruatie
(dysmennorrhoe) [4]. Ze vormen nieuwe, kleine eierstokcysten op basis van de - bij hun
ingebouwde en negen maanden durende - celdelingsstuwing en produceren dan oestrogeen [1]. Het uitspreiden van deze eierstokcellen op “vreemd” terrein is enigszins te vergelijken met wat men in de RG “uitzaaiingen/metastasen” noemt. Het proces is echter
geenszins “kwaadaardig”.
In de RG wordt er gedacht dat endometriose is gerelateerd aan de bekleding van de baarmoeder, wat het endometrium is. Echter, gebaseerd op Dr. Hamer’s hersenscans is duidelijk geworden dat de impact in de hersenen niet in het relais van de baarmoeder is,
maar in de relais van de eierstokken. Nu weten we dat wat endometriose wordt genoemd
in feite een onderdeel is van het eierstokprogramma. Het heeft niets te maken met de
bekleding van de baarmoeder. Endometriose-cellen zijn volgens Dr. Hamer eierstokcellen
[4].
4.7 Schizofrene constellatie [2]
Ook andere combinaties zijn mogelijk: b.v. de combinatie van een teratoom (zie §6) en
eierstoknecrose, of necrose in beide eierstokken als gevolg van twee verliesconflicten,
b.v. verlies van echtgenote en kind. In dit geval zou de persoon een schizofrene constellatie van de cerebrale medulla hebben met een seksueel meerderwaardigheidsgevoel.
We kunnen ook zeggen met seksuele grootheidswaan (megalomanie) bij gelijktijdig verminderde potentie tot voortplanting [2].
Deze wezensverandering is noodzakelijk, omdat het programma zowel op de moeder
/kind- als op de partnerzijde loopt. Deze constellatie is de enige mogelijkheid om snel
__________________________________________________________________________
8
FM / dec. 2015 / febr. 2016
EIERSTOKKEN
voor nieuwe familie te zorgen [5].
Wanneer beide eierstokprogramma’s gelijktijdig actief zijn geweest, is de periode van de
vrouw duidelijk verkort, zodanig dat deze mogelijk slechts 20 dagen duurt.
5 RESUMÉ [3]
De belangrijkste boodschap voor vrouwen is hier dat eierstokkanker van het basisweefsel
een genezende gebeurtenis is. Er is sprake van weefselherstel en vorming van een cyste
ter ondersteuning van de oestrogeenproductie. Het is goed om dat te weten. Er hoeft dus
geen angst of paniek te zijn, mede omdat een eierstok geen vitaal orgaan is. Er is geen
vrouw die sterft aan een vergrote eierstok. Strikt genomen is er geen sprake van kanker,
laat staan dat het überhaupt “kwaadaardig” zou zijn.
Niet alleen bij de eierstokken ontstaat in de pcl-fase een cyste. Ook andere organen laten een dergelijk genezingsverloop zien, zoals gezegd o.a. bij de testikels als tegenhanger
van de eierstokken. Bij het nierparenchym en de bijnieren worden eveneens dergelijke
cysten gevormd. Zie ook de artikelen TESTIKELS en NIERPARENCHYM [6].
6 PRAKTIJKVOORBEELDEN [3], [4]
▪ [4] Bij een 26-jarige RH-vrouw wordt via een echografie een 7x6 cm grote cyste aan
de linker eierstok (moeder/kindzijde) gediagnosticeerd. De vrouw ontdekte tien
maanden geleden dat haar moeder vreemd ging. De ontrouw van haar moeder is een
enorme schok voor haar, omdat ze een beeld heeft van het ideale huwelijk van haar
ouders. Ze lijdt daardoor een verliesconflict. Door deze gebeurtenis neemt ze emotioneel afstand van haar moeder.
Na zes maanden beëindigt de moeder de affaire en verzoent zij zich weer met haar
dochter. De goede verhouding is daarmee hersteld en de dochter heeft het volste
vertrouwen dat haar moeder zoiets niet meer zal doen. Dit is het begin van de genezingsfase. De ontstane cyste is op dat moment vier maanden en nog niet volgroeid.
De vrouw beslist tegen het advies van de gynaecoloog in de cyste te laten zitten.
▪ [4] Een 70-jarige gepensioneerde RH-vrouw heeft een date met een man waar ze erg
naar uitkijkt. Bij de eerste ontmoeting zakt de man door een beroerte in elkaar. Ze
lijdt een verliesconflict aan de partnerzijde (rechts).
In de genezingsfase vormt zich een eierstoktumor van 700 gram. (eigen archief Eybl)
▪ Een 83-jarige vrouw komt terug van vakantie en wordt geconfronteerd met het feit
dat haar hartsvriendin, waarmee ze 60 jaar intensief contact heeft gehad, is gestorven en begraven. Ze lijdt een verliesconflict en nadat ze het verlies heeft verwerkt,
wordt ze in de genezingsfase gediagnosticeerd met eierstokkanker. Ze besluit –
FM / dec. 2015 / febr. 2016
9
EIERSTOKKEN
mede op basis van enige kennis van de 5BN/GNM - zich niet te laten opereren en
deelt dat in een gesprek met haar chirurg, gynaecoloog en oncoloog mede. Nu, inmiddels anderhalf jaar later, gaat het uitstekend met haar.
▪ Zie ook de ervaringsverhalen over eierstokkanker:
▫ http://learninggnm.com/documents/ovarian_cancer_dr_hanno_beck.html
▫ http://learninggnm.com/documents/testimonial_marlies_ehninger.html
7 TERATOOM [1], [2], [4]
Introductie
Er is nog een tweede soort eierstok-carcinoom. Deze ontstaat uit het endodermale kiemblad. Het behoort ontwikkelings-historisch nog tot de hersenstam. De HH ligt in het
meest craniale (hoogste) deel van de hersenstam, namelijk in de tussenhersenen. Het
neemt zodoende een uitzonderingspositie in omdat het een jong orgaan is dat door de
hersenstam wordt aangestuurd [2].
Het teratoom stelt in zekere zin de anachronistische hersenstamvorm van de voortplanting voor. Het organisme probeert op het oeroude programma van de voortplanting terug
te grijpen.
De mens heeft de oeroude bekwaamheid tot parthenogenese (maagdelijke voortplanting)
in een biologisch geval van nood. De daarbij optredende teratomateuze celtoename is
dus een primitieve vorm van duplicatie of voortplanting. Iets dat we tegenwoordig “klonen“ zouden noemen.
Deze vorm van voortplanting, de vorming van een quasi oer-embryo als teratoom, zoals ze
in principe de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt gezien, is celtoename
volgens sympathicotoon schema van de oude hersenen [4]. Daarentegen is er vanaf de
vierde maand vagotone celtoename in de pcl-fase volgens het schema van de grote hersenen [1]. Het is niet meer levensvatbaar.
Bij het endoderm is het gebeuren archaïsch en onbewust, omdat er in de oude hersenen
geen intermenselijke betrekkingen zijn.
Er is geen kruiscorrelatie tussen het hersengebied en het orgaan, omdat de lateraliteit bij
de hersenstam geen rol speelt.
Conflict
Hier ligt een zwaar verliesconflict aan ten grondslag, meestal de dood van een geliefd
mens, kind, beste vriend, maar ook van een dier.
Ca-fase
Het teratoom maakt in de ca-fase compacte tumoren van het adeno-celtype uit de kiem__________________________________________________________________________
10
FM / dec. 2015 / febr. 2016
EIERSTOKKEN
baancellen [1]. Dit is een uitzondering.
Met het voortschrijdende conflict breidt ook de HH in de hersenen zich uit, wat betekent
dat er een steeds groter gebied wordt getroffen [2]. Tegelijkertijd schrijdt ook de kanker
aan het orgaan voort, zodat de tumor door echte celmitose in massa groter wordt [2].
Biologische zin
De biologische zin ligt hier in de ca-fase en is om een snellere archaïsche toename te
kunnen bereiken, zodat het verlies snel gecompenseerd kan worden door inschakeling
van het oeroude biologische programma [1]. Dit is de biologische zin van het teratoom
[2].
Pcl-fase
In de pcl-fase stopt de teratoom met groeien, ook wanneer de groeistop iets vertraagd
plaatsvindt omdat ieder embryonaal weefsel nog de “embryonale groeistuwing” heeft [1].
Mycobacteriën kunnen als uitzondering het overbodig geworden teratoom in de pcl-fase
verkazend afbouwen [1].
Wat aan het einde van de genezingsfase niet gelukt is, is blijvend. Indien het klachten
veroorzaakt, kan het operatief verwijderd worden.
-o–o–o–
FM / dec. 2015 / febr. 2016
11
INFORMATIELIJST
Informatielijst
De inhoud van dit artikel is ontleend aan:
[1]
“Wissenschaftliche Tabelle der GNM” / Dr. Hamer, 2007, pp. 24, 68, 69 en 80
ook website: http://www.germaansegeneeskunde.info (Casper Rutten)
[2a]
“Eierstock-Ca – Teratom und Ovar-Nekrose“ / Artikel van Dr. Hamer
website: http://www.germanische-heilkunde.at (Helmut Pilhar)
[2b] “Ovaries SBS” / Engelse vertaling van [2a]
website: www.learninggnm.com (Caroline Markolin)
[3]
Tutorial 2, deel 2 van Caroline Markolin, 2011
website: www.learninggnm.com (Caroline Markolin)
[4]
“Zielsoorzaken van ziekte” / Björn Eybl / Karin van Baelen, 2015, pp. 237-240
[5]
“Das System der 5 Biologischen Naturgesetze”, Band 1 / David Münnich, 2014, pp.
165 -168
[6]
“Vertrouw je Lichaam”
website: www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl (Mies Kloos)
Afkortingen
GNM = Germaanse Nieuwe Geneeskunde (Germanische Neue Medizin)
5BN
SBS
=
=
Vijf Biologische Natuurwetten
Zinvol Biologisch Speciaalprogramma (Sinnvoll Biologisch Sonderprogramm)
DHS
HH
=
=
Dirk Hamer Syndroom
Hamerse Haard(en)
RG
RH
=
=
reguliere geneeskunde
rechtshandig
LH
ca
=
=
linkshandig
conflict-actieve fase
pcl
= genezingsfase (post-conflictolyse)
epi-crisis = epileptoïde crisis
12
FM / dec. 2015 / febr. 2016

Vergelijkbare documenten

NVOG Voorlichtingsbrochure HET VERGROTE OVARIUM

NVOG Voorlichtingsbrochure HET VERGROTE OVARIUM dán worden uitgevoerd als de cyste volledig hard geworden is. Wanneer de cyste niet hard is en er wordt een operatie verricht, dan komen de eierstokcellen vrij en deze vinden een weg in de buik en ...

Nadere informatie