AV8850 - Autovision

Commentaren

Transcriptie

AV8850 - Autovision
AV8850
Radio CD/MP3/WMA-speler
Met USB aansluiting, MMC/SD Cardreader, Aux ingang
AV Car Audio©
Montage/gebruiks aanwijzing.
Afneembaar antidiefstal frontpaneel.
Vermogen 4 x 55W
Elektronische volumeregeling, gescheiden hoog/laag tonen, fader regeling, mute.
LCD display, Loudness functie, Equalizer presets.
Fader regeling, ISO Stekker aansluiting, RCA Out, Subwoofer out.
Frontloading cd speler, Intro scan, Random play, Herhaal functie.
CD, CD-R, CD-RW en MP-3/WMA compatible
Elektronische Schok Protectie
MMC / SD geheugenkaart lezer
USB ingang
3.5mm AUX ingang
Radio Data System - EON functies
FM/AM PLL Tuner.
5x6 Voorkeuze zenders
Auto Memory Storing van voorkeuze zenders
ATTENTIE: Dit toestel is voorzien van een ISO stekker- aansluiting om montage in uw auto te
vergemakkelijken. Indien uw auto niet is uitgerust met een zodanige aansluiting schaf dan een verloop stekker
aan bij uw leverancier.
Sluit dan EERST de stekker in de auto aan, wees overtuigd van de correcte aansluitingen,
sluit dan pas het toestel aan.
Schade door foutieve aansluiting valt nooit onder garantie.
Indien enige andere bedrading afgeknipt wordt vervalt onherroepelijk het recht op garantie van het toestel.
AANSLUITINGEN zie ook blz. 5
Pag. 1
Copyright-informatie
© CAN. Alle rechten voorbehouden. Dit document mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden
gereproduceerd, opgeslagen in een terugzoeksysteem, verzonden in welke vorm of welke manier
dan ook, elektronisch, door fotokopiëren, opnemen of anderszins, of teruggebracht tot enig
elektronisch medium of door machineleesbare vorm, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van COORPERATIE AUTOVISION NEDERLAND U.A.(CAN)
AV8850 en AV Car Audio zijn geregistreerde handelsmerken van CAN. De hierin genoemde
logo’s, standaards, software, en/of productnamen zijn fabrikanten- en uitgevershandelsmerken
en worden alleen ten behoeve van de identificatie gebruikt.
Disclaimer
De uitgever en auteur aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van dit
materiaal of beslissingen die op basis ervan genomen zijn. Verder geeft CAN geen garanties,
uitdrukkelijk of voorondersteld, betreffende de inhoud van dit product, de volledigheid, de
nauwkeurigheid, verhandelbaarheid of geschiktheid ervan voor een bepaald doel. Noch de
uitgever, noch ieder ander die bij het creëren, produceren of leveren van het materiaal is
betrokken, is om wat voor een reden dan ook aansprakelijk. CAN kan op elk moment verbetering
en/of veranderingen aanbrengen in de producten en/of opties die in dit document beschreven
staan, zonder kennisgeving.
Alle merk- en productnamen die in dit document zijn gebruikt, zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van hun respectieve bedrijven. De merk- en productnamen
worden uitsluitend op een administratieve manier gebruikt en in het belang van dergelijke
bedrijven. Dergelijk gebruik, of het gebruik van welke handelsnaam dan ook, is niet bedoeld om
ondersteuning of andere betrokkenheid met het document kenbaar te maken.
Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
www.autovision.nl
WEEE (richtlijn omtrent afval van elektrische en elektronische apparatuur)
Als u op enig moment in de toekomst dit product bij het vuilnis wilt zetten, let er
dan op dat: Afval van elektrische producten niet bij het huishoudafval dienen te
worden gezet. Recycle het apparaat bij de daartoe geëigende instantie. Neem
contact op met uw lokale overheden voor een recyclebedrijf.
Pag. 2
Geachte klant,
We danken u voor de aanschaf van de AV8850. We wensen u vele aangename uren toe met het luisteren naar
uw favoriete muziek. Bij het ontwerp en de vervaardiging van dit product is persoonlijke veiligheid in acht
genomen, elk onjuist gebruik of onjuiste handeling kan echter in een elektrische schok, brand en/of andere
gevaren resulteren. Om deze gevaren te voorkomen wordt het sterk aanbevolen deze handleiding grondig door
te lezen en de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:
BELANGRIJK VOORZORGSMAATREGELEN
VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN
- Open de behuizing van het apparaat niet, om een elektrische schok te voorkomen. Er kan gevaarlijke
spanning in het apparaat aanwezig zijn.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht en mors geen enkele vloeistof op of in het apparaat en
bedien het apparaat niet met natte handen, in een vochtige omgeving of in de buurt van water, om
elektrische schokken en kortsluiting te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet als het apparaat van een koude omgeving naar een warme is verplaatst en
andersom. Er kan zich condens aan de binnenkant van het apparaat vormen waardoor het misschien niet
goed werkt. Zet in dit geval het apparaat aan, haal de cd eruit en wacht minsten 60 tot 90 minuten om de
condens te laten verdampen.
- Dit apparaat is een CLASS 1-laserproduct en maakt gebruik van een zichtbare laserstraal waarbij
blootstelling aan de straling gevaar kan veroorzaken. Let erop de cd-speler op de juiste manier te
gebruiken, zoals aangegeven. Houd uw ogen niet dicht bij de openingen om in deze speler te kijken, om
gevaarlijke blootstelling aan de laserstraal te voorkomen.
- Stop nooit vreemde voorwerpen in de cd-lader van de speler en stop nooit vreemde voorwerpen in enige
andere opening van het apparaat, om beschadiging en een elektrische schok te voorkomen.
- Laat in het geval van storingen het product alleen nakijken door een goedgekeurd en gekwalificeerd
servicecenter. Open de behuizing niet zelf.
- Reinig het apparaat niet met alcohol, maar met een zachte droge doek en alleen als het apparaat is
losgekoppeld van de spanningsvoorziening.
- Houd voor veilig rijden het volume laag, zodat u zich op het verkeer en de wegomstandigheden kunt
concentreren.
BEDIENINGSVOORZORGSMAATREGELEN
- Sluit het apparaat alleen op een 12 V-accu aan met negatieve massa.
- Vermijd plaatsing van het product in direct zonlicht, op plaatsen met veel stof, hoge temperaturen (boven
40 °C) of hoge vochtigheidsgraad (boven 90%). Verlaag in het geval van hoge temperaturen de
temperatuur in de auto door middel van ventilatie of airconditioning.
- Gebruik het op goed geventileerde plaatsen.
- Zet het product niet aan en uit met korte tussenpozen. Als u het apparaat uit zet, wacht dan minstens
tien seconden voordat u het apparaat weer aan zet.
- Gebruik de speler niet met gekraste, beschadigde of gebroken cd's en als een cd niet goed geladen is.
Plaats de cd niet met kracht in de speler.
Pag. 3
LET OP DE VOLGENDE AANWIJZINGEN:
- Om kortsluiting te voorkomen is het raadzaam om alle aansluitingen te maken met losgekoppelde - accupool.
- Vervang defecte zekeringen alleen door zekeringen met dezelfde waarde.
- De aangesloten speakers moeten voldoen aan de maximum output van de unit, en een impedantie hebben tussen de 4
en 8 Ohm.
PLAATSING INBOUWFRAME
De radio is geschikt om in het standaard (DIN) inbouwgat in het dashboard van de auto te worden gemonteerd. Wijken de
maten af van de standaard maten, pas dan de afmetingen aan; HxB: 53 x 182 mm. Let erop dat de montagehoek niet
groter is dan 30 graden, anders kan de werking van de unit nadelig beïnvloed worden. Schuif het inbouwframe in het gat
en zet deze op enkele punten vast door de lipjes achter de rand van het dashboard om te buigen.
Montage strip
Buig de lipjes om achter de
dashboard rand
Head unit
Dash Board
Plastic rand
Montage frame
Frontje
Ontgrendel pennen
VERWIJDER DE TRANSPORTSCHROEVEN VOOR DE MONTAGE!
Eject Knop
Reset Knop
MONTAGE IN HET DASHBOARD
Als de aansluitingen gemaakt en gecontroleerd zijn, kan de unit in het dashboard geschoven worden tot deze vast klikt.
Om de unit deugdelijk te monteren is het aan te bevelen om hem ook aan de achterzijde vast te zetten met de
meegeleverde strip en het bevestigingsmateriaal.
DEMONTAGE UIT HET DASHBOARD
Verwijder het frontpaneel, en de plastic rand. Steek de bijgeleverde pennen in de gleuven Trek nu de unit uit het
dashboard.
Pag. 4
LET OP DE VOLGENDE AANWIJZINGEN:
- Om kortsluiting te voorkomen is het raadzaam om alle aansluitingen te maken met losgekoppelde -accupool.
- Vervang defecte zekeringen alleen door zekeringen met dezelfde waarde.
- De aangesloten speakers moeten voldoen aan de maximum output van de unit, en een impedantie hebben tussen de 4
en 8 Ohm.
ISO STEKKER
RCA LINE OUT
WOOFER LINE OUT
ANTENNA LINE IN
– TBV versterker aansluiting Links(wit) en Rechts (rood)
– TBV Sub Woofer versterker aansluiting (geel)
– Antenne aansluiting
ISO-A
A4
ZEKERING
(geel) B+. Altijd 12 V,
rechtstreeks van de accu.
A5
(blauw) Naar de systeembesturingsaansluiting van
een externe versterker of
een automatische antenne
(max. 300 mA/12 V)
A7
(rood) ACC. Aansluiten op de
12V die geregeld wordt door
de contactsleutel/-schakelaar.
A8
(zwart) MASSA Sluit deze
aan op schone, kale en
ongeverfde metalen
onderdelen van het
autochassis om een goede
massaverbinding te maken.
ISO-B
B3
B4
B5
B6
VOORLUIDSPREKER
(grijs)
Rechts +
(grijs-zwart)
Rechts –
(wit)
Links +
(wit-zwart)
Links –
B1
B2
B7
B8
ACHTERLUIDSPREKER
(paars)
Rechts +
(paars-zwart)
Rechts –
(groen)
Links +
(groen-zwart)
Links –
Noot ISO-A Stekker:
De hier getoonde pin configuratie
wordt het meest gebruikt, echter
sommige fabrikanten (o.a. VW,
Audi, Opel, Vauxhall) verwisselen
A7 en A4 met als resultaat dat
gegevens niet in het geheugen
blijven staan wanneer het contact
slot uitgezet wordt.
Indien dit het geval is dient u de
(A7= Geschakelde 12v via
contactslot) en de
(A4= Constante 12 volt) om te
draaien.
ATTENTIE: Dit toestel is voorzien van een ISO stekker- aansluiting om montage
in uw auto te vergemakkelijken. Indien uw auto niet is uitgerust met een
zodanige aansluiting schaf dan een verloop stekker aan bij uw leverancier.
Sluit dan EERST de stekker in de auto aan, wees overtuigd van de correcte
aansluitingen, sluit dan pas het toestel aan.
Schade door foutieve aansluiting valt nooit onder garantie.
Indien enige andere bedrading afgeknipt wordt vervalt onherroepelijk het recht
op garantie van het toestel.
Pag. 5
BEDIENING FUNCTIES / TOETSEN
BEDIENING ALGEMEEN
RADIO INSCHAKELEN - Druk op elke toets, behalve EJECT en OPEN of voer een cd, sd card of USB stick in
RADIO UITSCHAKELEN – Druk op de Power knop (3)
Afspeel mode kiezen – Druk op MODE(8) voor RADIO-DISC-CARD(na invoer sd card)-USB (na invoer USB) - AUX
GELUID ONDERBREKEN – Druk op MUTE (9) knop
FRONT PANEEL – Verwijderen: druk op 1 om te openen, trek nu het paneel voorzichtig naar u toe.
Plaatsen: Plaats het frontpaneel en druk voorzichtig links en rechts onder tot dat deze vast klikt.
FORCEER NIETS BIJ HET PLAATSEN OF VERWIJDEREN VAN HET PANEEL!
Pag. 6
1)
OPEN – Om het frontpaneel te openen, uitnemen: trek nu het paneel voorzichtig naar u toe.
2)
SEL TOETS en +/- DRAAIKNOP
2A)
Druk kort op de ‘sel’ toets en selecteer de vereiste mode:
Volume
Bas*
Treble*
Balance
Met de draaiknop kunnen de vereiste
aanpassingen gedaan worden.
Fader
*) Bass en Treble werken niet indien
DSP is ingeschakeld.
2B)
Druk langer dan 2 sec op de ‘sel’ toets en selecteer dan vereiste mode door kort op de SEL toets te drukken.
Met de draaiknop wisselen tussen de functies
TA SEEK / TA ALARM
PI SOUND / PI MUTE
RETUNE L / S
MASK DPI / ALL
BEEP ON / OFF
USER/ POP/ROCK/CLASS/FLAT
SUBW ON/OFF
VOL LAST / VOL DEFA
STEREO / MONO
LOUD OFF / ON
DX / LOCAL
CLK ON/OFF
CLK 12/24
TA SEEK indien een gezochte zender niet binnen 5 sec TP info ontvangt
wordt verder gezocht naar een zender met TP info (dit kan een andere
zender zijn)
Als de TP info ontvangst onderbroken wordt zoekt* de radio de volgende
zender met dezelfde PI en TP. Al dezelfde PI niet gevonden is wordt
overgeschakeld naar een ander zender met TP.
* de schakel tijd kan worden gewijzigd zie RETUNE
TA ALARM wordt niet automatisch van zender gewisseld, alleen beeps
PI SOUND Indien in een gebied heen en weer wordt gereden kunnen de
ontvangen PI codes verschillen. De andere PI wordt ca 1 sec weergegeven.
PI MUTE Idem als boven echter met ca 1 sec Mute (geluid onderbroken)
RETUNE L (150 sec) RETUNE S (90 sec) vertragings tijd TA SEEK mode
MASK DPI Maskeert de AF indien verschillende PI
MASK ALL Maskeert de AF indien verschillende PI en geen RDS signaal
BEEP ON Beeptoon bij indrukken van de toetsen
BEEP OFF Beeptoon uit
Vooraf ingestelde equalizer *gewone bass en treble regeling vervalt dan.
Om de SUBWOOFER RCA uitgang aan of uit te zetten
VOL ADJ als de radio uitgezet en aangezet wordt is dit het start volume
VOL DEFA kan het volume aangepast worden (AVOL),
het ingestelde volume is dan het start volume.
Bij zwak signaal kan naar mono worden overgeschakeld (alleen FM)
Versterking van lage tonen bij laag volume
In LO wordt alleen op sterke zenders afgestemd DX ook op zwakkere (FM)
Klok aan, indien radio uitgeschakeld wordt klok getoond in display
Klok 12 of 24 uur display
3)
Aan/uit toets, POWER.
Druk op een willekeurige toets om de unit aan te schakelen. (Uitgezonderd Eject en REL toets)
Inschakelen gebeurt ook als een USB/CARD/CD geplaatst wordt.
Druk op de toets om de unit uit te schakelen.
4)
LCD DISPLAY, LCD display geeft de zenderafstemming, en diverse functies weer.
5/6)
VORIGE/VOLGENDE TRACK // ZENDERAFSTEMMING TOETS, UP DN
Tijdens beluisteren van de radio: Druk kort op de toets om de zenderafstemming automatisch te doen
Druk langer dan 2 sec op de knop, er kan dan handmatig op een frequentie worden afgestemd..
Tijdens afspelen CD/CARD/USB: Druk de toets kort in tijdens het afspelen van een cd om naar het
volgende/vorige track (nummer) terug te gaan. Druk de toets lang in tijdens het afspelen van een cd om handmatig
het nummer versneld vooruit/terug te luisteren.
7)
BND, BANDKEUZE
IN RADIO MODE: Druk op deze knop om de bandkeuze in te stellen, FM,1 FM2, FM3, MW1, MW2.
IN USB/CARD/CD MP3/WMA mode: Folder(map) titel,artiest, album (indien MP3 track is voorzien van ID3 tag info)
8)
MODE TOETS - Druk op deze toets voor radio, CD, USB,AUX, of SD/MMC Card weergave
9)
MUTE
Met de MUTE toets wordt tijdelijk de geluidsweergave onderbroken.
Mute wordt ook opgeheven als MODE, SEL of VOL knop wordt gebruikt.
Pag. 7
10)
A.P.S AUTOMATISCH STERKSTE ZENDERS ZOEKEN/OPSLAAN en VOORKEUZE ZENDERS
AFLUISTEREN/ MP3/WMA TRACKS ZOEKEN
AUTOMATISCH STERKSTE ZENDERS ZOEKEN/OPSLAAN
Druk langer dan 2 seconden op de toets, de radio zoekt nu de 6 sterkste zenders op en slaat ze onder de
voorkeuze toetsen op. Na deze functie zal automatisch de volgende functie 1 maal gestart worden;
VOORKEUZE ZENDERS AFLUISTEREN, druk kort op de APS toets om te stoppen
Druk kort op de APS toets. De zenders opgeslagen onder de voorkeuze toetsen kunnen nu 5 seconden beluisterd
worden.
IN CD MP3/WMA MODE worden de volgende zoekfuncties geactiveerd: Track direct zoeken, eerste letters of
directory zoeken
IN USB/CARD MODE*) worden alle nummers op de stick/card doorgenummerd en afgespeeld op volgorde.
TRACK NUMMER DIRECT druk 1x kort op APS toets, in display 000* (*of 00 afhankelijk van aantal tracks)
*Gebruik de draaiknop om het honderdtal te kiezen, druk op APS
Gebruik de draaiknop om het tiental te kiezen, druk op APS
Gebruik de draaiknop om het laatste cijfer te kiezen, druk op SEL en het tracknummer wordt afgespeeld.
11)
VOORKEUZE ZENDERS / 1-6, TOP INT RPT RDM
Na afstemming op het radiostation, druk de toets in 1-6 en houdt deze ca 1sec ingedrukt. Het station is nu
opgeslagen onder de toets.
TIJDENS MMC/SD/USB/CD WEERGAVE;
1, kort indrukken = Pauze toets, 0.5 sec indrukken = naar 1e track van CD/SD/USB.
2INT, bij MMC/SD/USB weergave = kort indrukken M-INT. De eerste 10sec worden afgespeeld.
2INT, bij CD/MP3/WMA weergave = kort indrukken S-INT. De eerste 10sec worden afgespeeld van alle nrs.
2INT, bij MMC/SD/USB/CDMP3/WMA weergave = Lang indrukken D-INT. De eerste 10sec worden afgespeeld
van de nummers in die directory.
Gedurende INT mode kort drukken om de functie te verlaten
3RPT, bij MMC/SD/USB weergave = kort indrukken M-RPT. Het nummer wordt herhaald afgespeeld.
3RPT, bij CDMP3/WMA weergave = kort indrukken S-RPT. Het nummer wordt herhaald afgespeeld.
3RPT, bij MMC/SD/USB/CDMP3/WMA weergave = Lang indrukken D-RPT. De hele directory wordt herhaald
afgespeeld. Gedurende RPT mode kort drukken om de functie te verlaten
4RDM, bij MMC/SD/USB weergave = kort indrukken M-RDM. De nummers worden in willekeurige volgorde
afgespeeld.
4RDM, bij CD/WMA weergave = kort indrukken S-RDM. De nrs worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
4RDM, bij MMC/SD/USB/CD/WMA weergave = Lang indrukken D-RDM. De nummers in de directory worden in
willekeurige volgorde afgespeeld. Gedurende RDM mode kort drukken om de functie te verlaten
IN MMC/SD/USB/CD/MP3/WMA mode worden toetsen 5 en 6 gebruikt om naar de volgende/vorige 10 nummers
te gaan.
12)
AF - RADIO DATA SYSTEM RDS, Alternatieve Frequentie
Druk kort op ‘AF’ om de RDS functie in of uit te schakelen. Indien de functie is ingeschakeld zal het symbool ‘AF’ in
de display verschijnen.
De naam van de zender verschijnt in de display als er een RDS station ontvangen wordt.
‘AF’ zal gaan knipperen als het signaal zwak is.
REGIO PROGRAMMA ONTVANGST, AF
Druk lang op ‘AF’ om de ‘regio’ functie in of uit te schakelen.
Regio aan: Wanneer de RDS functie is ingeschakeld zoekt de radio altijd naar het beste ontvangst van de zender,
en eventueel naar een beter alternatief. (NEW FREQUENCY in display)
Als de regio functie ingeschakeld staat, zal de radio alleen naar de alternatieve zender overschakelen als dit
hetzelfde programma is.
Regio uit: Idem als hierboven, alleen wordt er nu geen onderscheid in het programma gemaakt, het is dus mogelijk
dat bij een zwak signaal overgeschakeld wordt naar een ander programma/zender.
13)
TA, VERKEERS INFO, Trafiek Announcement
Druk op de TA toets, de functie wordt in- of uitgeschakeld. (TA SEEK)
Deze functie zorgt ervoor dat verkeersinformatie altijd wordt doorgegeven. (EON functie) Indien een verkeersinfo
bericht wordt uitgezonden verschijnt ‘TA’ in de display.
Tijdens cd/USB/Card weergave wordt deze tijdelijk onderbroken.
Het volume wordt automatisch minimaal op 20 ingesteld.
Indien het station verkeersinfo ondersteund verschijnt ‘TP’ (Traffic Program) in de display. Tijdens een verkeersinfo
melding kunt u de melding onderbreken door kort op de ‘TA’ toets te drukken, de functie zelf blijft ingeschakeld.
Pag. 8
14)
PTY. Program Type Code.
Als de PTY functie wordt ingeschakeld, zoekt de radio naar corresponderende PTY informatie, en stopt op deze
zender wanneer deze gevonden wordt. Wanneer de PTY functie is ingeschakeld kan het gewenste programma
type gekozen worden met de voorkeuze toetsen (1 t/m 6):
Druk 1 x op PTY, in display POP M. Dan herhaaldelijk voorkeuze 1 POP M. ROCK M, 2 EASY M, LIGHT M, 3
CLASSICS, OTHER M, 4 JAZZ, COUNTRY, 5 NATION M, OLDIES, 6 FOLK
Druk 2 x op PTY, in display NEWS Dan herhaaldelijk voorkeuze 1 NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, 2 EDUCATE,
DRAMA, 3 CULTURE, SCIENCE, VARIED, 4 WEATHER, FINANCE, CHILDREN, 5 SOCIAL, RELIGION, PHONE
IN, 6 TRAVEL, LEISURE,
Druk dan nogmaals op de PTY knop om het zoeken te starten.
Indien er geen PTY info wordt ontvangen, verschijnt kort ‘NOT FND’ in de display.
15)
CLK – CLOCK KNOP
De tijd wordt gedurende 5 sec getoond.
Tijd instellen; druk knop langer dan 1 sec in totdat de tijd knippert in display, U kunt de uren en minuten instellen
door aan de volume knop te draaien.
Voor 12 of 24 uur weergave in display, zie pag. 6.
16)
SCN – SCAN KNOP
Druk op de toets om de band af te zoeken naar een zender, als een zender gevonden wordt zal de display
gedurende 5 sec knipperen, indien niet op de SCN toets gedrukt wordt zal de volgende zender gezocht worden.
RDS gebruikte termen:
PI:
Program Identification Code
Code om de programma’s te identificeren
PS:
Program Service Name
De naam van de zender wordt weergegeven.
AF:
Alternative Frequencies
Lijst van frequenties welke hetzelfde programma uitzenden
TP:
Traffic Program Identification
Verkeers informatie uitgezonden door de zender
TA:
Traffic Announcement Identification
Indicatie of de zender verkeersinfo uitzendt.
EON: Enhanced Other Networks Information Zendt informatie over PI, AF,TP,TA, etc op netwerken anders dan
het nu gebruikte netwerk.
PTY: Program Type Code
Onderscheidt het type programma, b.v. news, light music, etc.
17)
AUX input, 3.5 mm ingang om externe geluidsbron aan te sluiten. Bv MP3 speler
18)
EJECT TOETS Druk op deze toets om de cd uit te werpen verwijderen.
Indien de cd niet verwijderd wordt, zal deze na ong. 5 sec weer opgeborgen worden.
19)
CD Lade
20/21) MMC/SD Slot en USB aansluiting
Indien een Memory card wordt geplaatst of de USB wordt gebruikt, schakelt de unit automatisch over op weergave
en zal het eerste nummer afspelen. USB ingang is uitsluitend voor USB Sticks (max 4 gb)
LET OP bij plaatsen card: kan er maar op 1 manier in (hoekje naar beneden) NIETS FORCEREN!
22)
LED Preventieve anti diefstal knipper LED welke knippert als het frontpaneel verwijderd is.
23)
RESET knop. Druk op deze toets als de unit niet naar behoren werkt. De gehele unit wordt gereset, het
geheugen wordt ook gewist. Druk de toets in met b.v. een pen.
ONDERHOUD
*
*
*
*
*
*
De cd’s moeten niet in de volle zon of in zeer hoge temperaturen bewaard worden. Dit beinvloedt de kwaliteit zeer
nadelig, en kan storingen tot gevolg hebben.
Bewaar de cd’s in het cd doosje zodat ze niet bloot staan aan vuil en stof.
Bewaar het frontpaneel altijd in het etui.
Gebruik geen alcohol of wasbenzine om het frontpaneel te reinigen.
Stel het frontpaneel niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
Probeer contact te vermijden met de aansluitingen op de achterkant van het frontpaneel. Indien deze vuil zijn,
gebruik dan een schone droge doek om ze te reinigen.
Pag. 9
SPECIFICATIES
Frequentiebereik:
CD/USM/SD/MMC
ALGEMEEN
FM 87.5 - 108 MHz / AM 522KHz -1620Khz
CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA
Voedingsspanning
12V DC massa negatief
Zekering
10A
Speaker impedantie
4 - 8 Ohm
Maximum vermogen
4 x 55 Watt
Afmetingen
DIN 178B x 50H x 160D mm
GEBRUIK VAN HET AFNEEMBARE FRONTPANEEL
VERWIJDEREN FRONT PANEEL
1) Klik het frontpaneel naar voor
door op de toets OPEN (1) te drukken.
2) Haal het frontpaneel naar voren
en verwijder het door het paneel
naar u toe te trekken.
3) Gebruik het opberg etui ter
bescherming van het paneel.
PLAATSEN FRONTPANEEL
Plaats voorzichtig het paneel
op de unit, druk nu linksonder en
rechtsonder op het frontje, tot deze vast klikt.
FORCEER NIETS BIJ HET
PLAATSEN OF VERWIJDEREN VAN HET PANEEL!
Bewaar het paneel in
het bijgeleverde etui.
ALGEMENE BELANGRIJKE CD / MP3 / WMA INFORMATIE
De unit is geschikt om standaard CD’s, CD-R en MP3 / WMA CD’s af te spelen.
CD’s gemaakt op DVD-RAM drives kunnen niet worden afgespeeld.
De meeste problemen tijdens MP3 bestanden afspelen worden veroorzaakt door; cd niet correct gemaakt/gebrand,
bijv. verkeerde bit rate, file niet gesloten, disc te snel gebrand (<dan 24x) etc.
Als de unit gewone CD’s afspeelt zou ook de MP3 CD probleemloos afgespeeld moeten kunnen worden.
MP3 CD’s moeten worden gemaakt/gebrand op CD-R cd’s met de juiste bit-rate, de file gesloten en juist benoemd.
Audio gesaved op de computer hard disk wordt normaliter als WAV file opgeslagen. Dit dient geconverteerd te
worden naar een MP3 file.
U kunt een MP3 file om zetten tussen 8kbps en 320kbps.
Lagere bit rates resulteren in een kleinere file met mindere geluidskwaliteit,
Hogere bit rates hebben het tegenovergestelde resultaat.
Als regel geldt dat de MP3 files met een hoge bit rate moeten worden opgenomen voor een goede stereo
weergave.
Lagere bit rates worden gebruikt voor afspelen in portable MP3 spelers waar de geheugen capaciteit een
belangrijke(re) rol speelt.
Een 4 minuten durende geluidstrack op 128kbps (dat is bijna Cd-kwaliteit) neemt ongeveer 3.8MB ruimte in.
Converteer programma’s gebruiken twee types van codering;
1. Constant Bit Rate (CBR) 2. Variable Bit Rate (VBR)
In het algemeen kan de beste MP3 geluidskwaliteit verkregen worden met VBR in normal mode en CBR in
128kbps mode.
Pag. 10
STORINGEN
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Radio doet niets
Contact aan?
Radio zekering defect
Draai contact slot in 1e of 2e stand
Controleer/ Vervang zekering in de
achterkant van radio stekker
Zekering 10A
Controleer spanning op rode(A4) en gele
(A7) draad in de auto stekker
Verwijder de 2 transportschroeven
In de boven kant van de unit.
Verwijder cd
Plaats cd met label omhoog
Maak cd schoon probeer een andere
Wacht tot de temperatuur gedaald is
Laat de speler een uur uit staan en
probeer opnieuw
Regel volume af
Controleer stekker
Schakel MUTE uit
Controleer speakers
Druk op de reset knop
Auto zekering defect
CD kan niet geladen
worden
Transportschroeven verwijderd?
Zit er al een cd in?
Cd verkeerd om?
Cd is vuil of defect
Temperatuur in de auto is te hoog
Condensvorming in cd speler
Geen geluid
Volume staat op minimaal
Aansluit stekker los
Mute actief?
Speaker defect
De microprocessor is ontregeld
De druktoetsen
werken niet / goed
Frontje goed geplaatst?
Montage hoek is meer dan 30 graden
Cd is vuil, defect of krassen
CD-r?
Unit niet stabiel bevestigd in dashboard
CD slaat over
Plaats frontje opnieuw
Verander de montage hoek
Maak cd schoon probeer een andere
Slechte (opname) kwaliteit van cd
Stabiel monteren (met achter
bevestiging)
Geen MP3 weergave
MP3 file niet goed
Radio ontvangst
slecht geen RDS/auto
zender zoeken
Antenne kabel niet goed gemonteerd
Controleer aansluiting
Station signaal te zwak
Zoek station handmatig
Schakel TA over op Local mode
Zet DSP uit
Kan Bass of trebble
niet instellen
Radio houdt geen
geheugen vast
Radio “trekt accu leeg”
Equalizer is ingeschakeld
Aansluiting ISO stekker rode en gele
draad, kan in sommige auto’s
standaard andersom zijn!
Rood moet geschakelde 12 volt zijn
Geel moet constant 12 volt zijn
Accu zwak (zenders weg na starten)
Accu opladen/vervangen
ATTENTIE: Dit toestel is voorzien van een ISO stekker- aansluiting
om montage in uw auto te vergemakkelijken. Indien uw auto niet is
uitgerust met een dergelijke aansluiting schaf dan een verloop
stekker aan bij uw leverancier.
Sluit dan EERST de stekker in de auto aan, wees overtuigd van de
correcte aansluitingen, sluit dan pas het toestel aan.
Schade door foutieve aansluiting valt nooit onder garantie.
Indien enige andere bedrading afgeknipt wordt vervalt
onherroepelijk het recht op garantie van het toestel.
Uitvoering, wijzigingen, zetfouten onder voorbehoud, AV G$ © 2010 V01
AV Car Audio is a registered Trade Mark from CAN UA
Exclusive AV-Car audio© products www.autovision.nl
Pag. 11
Uitvoering, wijzigingen, zetfouten onder voorbehoud, AV G$ © 2010 V01
AV Car Audio is a registered Trade Mark from CAN UA
Exclusive AV-Car audio© products www.autovision.nl
Pag. 12