Vmail oktober 2015

Commentaren

Transcriptie

Vmail oktober 2015
Beste ouder,
Voor u ligt de eerste V-mail
van het schooljaar 2015-2016.
In deze V-mail kijken we
terug, bijvoorbeeld naar de
geslaagde introductieweek
van de nieuwe brugklassers
met als Grande Finale Heel
Vellesan Bakt.
Maar we blikken ook vooruit. De eerste echte stap op weg naar nieuwbouw
aan de Plantanenstraat is gezet. Voor het vmbo is dat geweldig nieuws. De
termijn waarop onder- en bovenbouw samen in een mooi, modern gebouw
gehuisvest zullen zijn is nu echt te overzien. De prognose is dat de
nieuwbouw er over een jaar staat. Wij houden u uiteraard op de hoogte.
Over de regelingen rond de rekentoets melden wij u ook, heet van de naald,
de nieuwste ontwikkelingen. Het betekent dat een aanpassing van de
reglementen nodig is. De examenleerlingen en hun ouders /verzorgers
worden van de wijzigingen in een apart schrijven op de hoogte gebracht.
Inhoud
De MR
1
Nieuwbouw vmbo
2
Introductieweek
3
Duinexcursie
4
Bètapartners
5
Facebook Vellesan
5
Kappen!
6
Personele wijzigingen
6
Inhalen proefwerken
7
Rekentoets
8/9
De schoolleiding
Ouders met een mening gezocht!
Heeft u een mening over pesten, digitaal onderwijs, de
overgangsregels, de werkweken, vakantieperiodes,
veiligheid op school, de hoogte van de ouderbijdrage?
De MR is op zoek naar ouders
Bij de MR zijn ouders met een mening van harte welkom! Praat
mee over alles wat u en uw kind iedere dag weer aangaat. Als lid
van de MR krijgt u als ouder zo'n vijf keer per jaar tijdens een
vergadering op een maandagavond de gelegenheid mee te
praten, zelf onderwerpen aan te dragen of direct over
schoolzaken vragen te stellen aan de vertegenwoordiger van de
schoolleiding, rector de heer Boelsma.
Voor iedere vergadering waar u bij aanwezig bent staat een
bedrag als vacatiegeld waarvan u aan het einde van het jaar het
totaalbedrag ontvangt.
Nog dit jaar meepraten? Of meer weten over de
vergaderingen of taken van de MR-ouders?
Stuur een mail naar [email protected] en een van de
ouders neemt contact met u op.
Doen! Wij hebben u nodig.
De medezeggenschapraad
Eerste stap naar nieuwbouw vmbo
Na een lange voorbereiding is rond de herfstvakantie de eerste echte stap gezet naar het realiseren van nieuwbouw op de
locatie Platanenstraat: het pand is ontruimd en de sloop is begonnen.
Verhuizing
Vlak voor de herfstvakantie hebben de dcoenten en
medewerkers hard gewerkt om alle bruikbare materialen,
meubilair en andere spullen van ‘de Willem’ over te brengen
naar de Heidestraat. Dat pand, inmiddels Willem II genoemd,
gaat de komende periode dienen als tijdelijk onderkomen voor
de vmbo onderbouw. Het overgrote deel van de lessen aan klas
1 en 2 vmbo is in dat gebouw.
Sloop
Meteen na de verhuizing is begonnen met de sloop van de
locatie Willem de Zwijger. In eerste instantie is er niet meer te
zien dan dat er een hek om het gebouw staat. Maar binnen
wordt hard gewerkt aan de ontmanteling van het interieur. Kort
daarna zal de sloopkogel ook de buitenkant bewerken.
Daarna wordt het terrein bouwrijp gemaakt en wordt begonnen
met de bouw van het nieuwbouwpand. Dat moet in de eerste
helft van het schooljaar 2016-2017 klaar zijn.
Tiberiusplein op de schop
Gevolgen
•
Niet alleen bij de Willem de Zwijger gaat de spade de grond
in, ook op het Tiberiusplein zijn in de herstvakantie allerlei
werkzaamheden gestart.
HOV
Deze werkzaamheden worden niet uitgevoerd in opdracht van
het Vellesan College maar in opdracht van gemeente en
provincie. Het gaat om voorbereiding voor de aanleg van de
HOV, de hoogwaardige openbaarvervoer verbinding tussen
Velsen en Haarlem, die op het Tiberiusplein aan zal sluiten op
de oude spoorbaan. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van
het Tiberiusplein.
Mail oktober 2015
•
•
•
Een deel van de toegang tot het plein is afgesloten
voor alle verkeer;
het parkeren van brommers/scooters op het
Tiberiusplein is niet meer mogelijk. Alle
brommers/scooters parkeren bij de hellingbaan aan
de voorkant van het hoofdgebouw;
fietsen kunnen wel op het Tiberiusplein blijven
parkeren;
er zullen tijdelijk minder parkeerplaatsen voor
auto’s zijn op het Tiberiusplein. Het plein zelf wordt
in het voorjaar van 2016 opnieuw ingericht.
2
Terugkijken: introductieweek nieuwe schooljaar
Tijdens de openingsweek van het nieuwe schooljaar was er van alles te beleven. De meeste klassen hadden bij de start van het
schooljaar een introductiedag waarop ze kennismaakten met hun nieuwe klasgenoten, een ontmoeting hadden met hun mentor en
een teamvormende activiteit deden. Zo deed 4 havo op het strand een buitensportprogramma, haalde 3 vmbo in outdoorcentrum
Hoornse Vaart allerlei halsbrekende toeren uit en waren de eindexamenklassen vmbo actief met speeddaten met hun docenten. De
eersteklassers hadden zelfs een introductieweek waarin een opdracht rond Sail was opgenomen. Het nu al beroemde Heel Vellesan
Bakt vormde het slotstuk.
Op deze pagina een aantal foto’s van de introductiedagen.
Mail oktober 2015
3
Duinexcursie Castricum
Dinsdagmiddag 6 oktober zijn 36
leerlingen van 4 mavo op pad geweest
voor Aardrijkskunde onder leiding van
aardrijkskundedocent Kim van der
Ploeg-Swagerman. Een verslagje van
de excursie van haar hand.
De leerlingen hebben in het
eindexamenprogramma het thema water.
In de les hebben ze daar al over geleerd
en ook achter de computer hebben ze
onderzoek gedaan naar de functie van
de duinen, hoe drinkwater gewonnen
wordt en wat we als mensen aan de
duinen hebben. Met een touringcar zijn
we naar Castricum gereden. Eenmaal
daar zijn de leerlingen in groepjes de
wandeling "Infiltratiegebied" gaan lopen
die ongeveer 7 kilometer is.
Onderweg maakten ze opdrachten en
kregen ze uitleg van een boswachter.
Onderweg kwamen de leerlingen
Schotse Hooglanders tegen, wat
sommige toch best spannend vonden!
Gelukkig zat het weer mee en zijn de
leerlingen droog overgekomen.
Nu moeten de leerlingen de gevonden
informatie uitwerken in een werkstuk.
Na de vakantie leveren ze dit in en wordt
het werk beoordeeld. Het cijfer telt mee
voor het examen.
Als organisator kijk ik terug op een
geslaagde duinexcursie. Ik bedank
bij deze nogmaals de betrokkenen voor
hun inzet en ik hoop dat we nog
vaak terugkomen in de duinen!
Fijne herfst!
Mevrouw Swagerman- van der Ploeg
Op de Vellesan Facebook pagina staat
een leuk filmpje over deze excursie.
zie: www.facebook.com/vellesancollege
Romein in de klas
Het zal leerlingen niet vaak
overkomen, maar opeens stond daar
in de lessen een ‘echte‘ romein in de
klas.
Geschiedenisdocent Filinta Karabulut had
voor zijn lessen aan de eerste klas
een zogenaamde re-enactor geregeld,
een acteur die in een historische rol
kruipt. Via het Archeon had hij de hand
weten te leggen op een Romein.
Soldatenleven
Hij was verkleed als romeins soldaat en
vertelde de leerlingen over het leven in
de romeinse tijd, over het soldatenleven
en over het gebruik van wapens in de
klassieke oudheid.
De meeste leerlingen vinden de
geschiedenis van het Romeinse Rijk best
boeiend, maar dit was wel een hele fraaie
manier om kennis op te doen. Ze
luisterden geboeid en stelden tal van
slimme vragen.
Mail oktober 2015
4
Bétapartners
Het Vellesan College is aangesloten
bij Bètapartners. Dat is een netwerk
van 4 hogeronderwijsinstellingen en
40 middelbare scholen in
Noord-Holland om bèta-onderwijs
uitdagender en interessanter te
maken. Bovendien kan zo een betere
aansluiting bij het vervolgonderwijs
en het beroepenveld gerealiseerd
worden.
Its academy
De Bètapartners hebben onder andere
de Its Academy opgezet. De Its Academy
wil havo- en vwo-leerlingen enthousiast
maken voor bèta en techniek door te
verdiepen en uit te dagen. De Its
Academy heeft een enorm scala aan
activiteiten ontwikkeld, voor leerlingen en
docenten. Voor leerlingen bieden zij
bijvoorbeeld buiten de school
profielwerkstuk-begeleiding aan, science
labs en masterclasses. Voor scholen zijn
er leskisten en webklassen. Voor
docenten bieden ze vakinhoudelijke en
vakoverstijgende nascholingen aan.
Docenten duiken hierbij dieper in de stof
en brengen nieuwe kennis terug naar de
school.
Verschillende vakken
De verschillende vakken in de bètahoek,
zoals natuurkunde, scheikunde en
biologie, zullen gebruik maken van
Bètapartners. Maar ook een vak als BSM
of LO2 zal dat gaan doen. Op die manier
wordt het bètaonderwijs op de school
naar een hoger niveau getild. De
verwachting is dat meer leerlingen dan
voor een bètaprofiel zullen kiezen.
Stand van zaken werkweken
Tot de herfstvakantie konden er
deelnemers worden aangemeld voor de
werkweken. Voor het eerst was er van
elke werkweek een flyer gemaakt zodat
ouders en leerlingen ook daadwerkelijk
wisten waar ze voor kozen.
Nu kan de school een stand van zaken
opmaken als het gaat om aantallen
deelnemers.
dansklas 1 Antwerpen
Sportklas 1 Balk
3 mavo Normandië
3 vmbo Londen
4 havo vwo Barcelona
4 havo vwo Ardennen
19 deelnemers
51 deelnemers
81 deelnemers
81 deelnemers
63 deelnemers
8 deelnemers
deelnemers heeft dan het minimum, gaat
deze werkweek niet door. Voor de
andere werkweken geldt dat nu het
deelnemersveld bekend is de organisatie
ter hand kan worden genomen.
Like ons op Facebook.
Sociale media zijn een vast onderdeel
van de communicatie van de school.
Op onze Facebookpagina
(www.facebook.com/vellesancollege)
staan interessante berichten en elke
week is er nieuws. Zeer de moeite
waard!
Met een like volgt u
voortaan alle leuke
nieuwtjes van de school!
Ook de website is een goede bron van
informatie. Anders dan Facebook vindt
u hier vooral de zakelijke informatie.
De jaaragenda bijvoorbeeld is handig
voor u als ouder. Zo weet u al lang
vooruit welke activiteiten er zijn op
school. Bij downloads op de website
treft u over de meest uiteenlopende
zaken de schooldocumenten aan.
Communicatie
Deze V-mail ontvangt u per e-mail.
Het Vellesan College communiceert
steeds meer via digitale media met u.
Daarom is het van belang dat uw
e-mailadres goed in Magister staat.
Om dat te controleren logt u in bij
Magister en gaat u naar ‘instellingen’.
Daar heeft u de mogelijkheid om uw
e-mailadres te controleren, te
wijzigen en een tweede adres in te
voeren. U kunt een wijziging ook
gewoon doorgeven per e-mail aan
[email protected]; vermeld
daarin de naam van uw kind, de klas,
uw naam en het juiste e-mailadres.
Omdat de Ardennen-werkweek minder
Mail oktober 2015
5
Personele wijzigingen
Voor het vak Nederlands is er sprake
van (gedeeltelijke) ziekte van Pieter
van de Kamer en Friso Dijkstra. Ook
Antoinette Reulen is nog ziek.
De school heeft in de herfstvakantie
twee vervangers gevonden. Met ingang
van 2 november zullen mevrouw R.
Muller en mevrouw N. Aanstoot de
lessen Nederlands vervangen.
In de herfstvakantie was het een drukte van belang in het hoofdgebouw aan de
Briniostraat. De school was locatie voor de speelfilm Kappen! naar het gelijknamige
boek van Carrie Slee. In de benedengangen, in het biologie- en scheikundelokaal en
buiten bij de fietsenstalling was de 40 man sterke crew bezig om het verhaal in beeld
te brengen. Ook zo’n 90 figuranten, meest leerlingen van de school, deden hard hun
best om tot geslaagde opnamen te komen. De aula van het hoofdgebouw was
omgetoverd tot een feestzaal waar op woensdagavond een schoolfeest met als thema
‘onder water‘ werd opgenomen. Tessa Schram, de regisseur van de film, was zeer te
spreken over de prachtige schoollocatie. En ze roemde het voorbeeldige gedrag en
enorme geduld van onze leerlingen/figuranten.
In juni 2016 komt de speelfilm uit. De afspraak is gemaakt dat tegen die tijd de film ook
op school, in de aula, vertoond zal worden.
Hieronder een paar setfoto’s.
Ook Bert Ranzijn (SDV en BSM) is
langdurig ziek. We zijn op zoek naar
een vervanger.
Saskia Mijnders (zorg en welzijn) is
op dit moment uitgeschakeld wegens
ziekte. Haar lessen worden vervangen
door Annika van Dijken en Eveline
Jansveld.
De gezonde
schoolkantine
Vanaf dit schooljaar mag het Vellesan
College het predikaat van Gezonde
Schoolkantine voeren.
Om deze titel te mogen voeren moet de
schoolkantine aan een aantal eisen
voldoen, waaronder een breed
assortiment van bruine belegde bollen
bieden en het aanbieden van fruit en melk
in de lunchpauze. Ook moet de school
watertappunten hebben om aan de
criteria te voldoen. Een volgende stap is
om het predikaat Gezonde School te
verwerven.
Mail oktober 2015
6
Gewijzigde regels voor rekentoets
In de examenreglementen van de
diverse afdelingen van het Vellesan
College is een bepaling opgenomen
over de weging van rekentoets in de
slaag-zak regeling. Afgelopen week is
duidelijk geworden dat de slaag-zak
regeling veranderd.
Nieuw besluit
Op dinsdag 6 oktober 2015 hebben
staatssecretaris Dekker en minister
Bussemaker een brief naar de Tweede
Kamer gestuurd over het rekenonderwijs
en de rekentoets. Dezelfde week vond
hierover een debat plaats. Tijdens het
debat zijn moties ingediend, waarover 13
oktober in de Tweede Kamer is gestemd.
De bewindspersonen hebben op 22
oktober 2015 een nieuwe brief aan de
Tweede Kamer gestuurd. De
belangrijkste gevolgen voor de
regelgeving staan hieronder.
Alle leerlingen maken rekentoets
Alle leerlingen in het voortgezet
onderwijs maken de rekentoets als
onderdeel van het eindexamen. Alleen
voor leerlingen op het vwo telt het
resultaat van de rekentoets vanaf
schooljaar 2015-2016 mee voor het
behalen van het diploma. Voor vmbo en
havo wordt het resultaat van de
rekentoets wel vermeld op de cijferlijst,
maar telt het voorlopig nog niet mee voor
het behalen van een diploma.
Alleen voor vwo telt rekentoets mee
Vwo-leerlingen moeten dit schooljaar
(2015-2016) minimaal een 5 halen voor
de rekentoets om te kunnen slagen.
Alleen als blijkt dat meer dan 5% van de
vwo-leerlingen in 2016 zakt vanwege de
rekentoets, dan wordt het vangnet in
werking gesteld. Dat betekent dat die
leerlingen in dat geval in het schooljaar
2015-2016 een 4 in plaats van een 5
mogen halen. Vervolgens dient in het
schooljaar 2016-2017 wel ten minste een
eindcijfer 5 voor de rekentoets te worden
behaald om te kunnen slagen. In dat
geval wordt u hier door de school van op
de hoogte gebracht.
Schoolhjaar 2016 - 2017
Vanaf schooljaar 2016-2017 mogen
vwo-leerlingen voor Nederlands, Engels,
wiskunde en de rekentoets één eindcijfer
5 halen. De rest van de kernvakken moet
minimaal een 6 zijn. Wanneer in
schooljaar 2015-2016 het vangnet
inwerking treedt, verschuift de opname
van de rekentoets in deze
kernvakkenregel naar schooljaar
2017-2018.
Op basis van de resultaten in vmbo en
havo wordt het moment bepaald waarop
het resultaat op de rekentoets gaat
meetellen voor het behalen van het
diploma in een vmbo-leerweg of op het
havo.
Op de volgende pagina worden
diverse vragen over de rekentoets kort
besproken.
Centraal inhalen proefwerken
Het is een grote ergernis voor leerlingen en docenten, maar
het gebeurt zeer regelmatig: leerlingen missen door ziekte
of andere omstandigheden een proefwerk of andere toets.
Die moet vervolgens worden ingehaald.
Inhalen is een puzzel
En dat inhalen is vaak lastig. Het moet passen in het schema
van de leerling (niet teveel proefwerken op een dag), maar ook
in het rooster van de docent, want die wil meestal niet dat een
inhaalproefwerk tijdens een gewone les wordt gedaan. Vaak kost
het een hoop gepuzzel voordat een gemist proefwerk
daadwerkelijk is ingehaald. En hoe langer de tijd tussen een
gemist werk en het inhalen, hoe lastiger het voor de leerling is
zich goed voor te bereiden. De klas is immers al weer met heel
andere stof bezig.
Centraal inhalen
Vorig schooljaar is een experiment gestart in de onderbouw om
toetsen centraal in te halen op een vaste dag in de week, los van
de eigen docent. Naar aanleiding van de positieve ervaringen is
Mail oktober 2015
besloten om dit schooljaar in alle afdelingen van de school het
inhalen van proefwerken centraal te organiseren.
Per afdeling is bepaald op welke dag het inhalen plaats- vindt en
wie er surveilleert. Maar bij elke afdeling is het systeem
hetzelfde:
• de docent maakt met de leerling persoonlijk een afspraak voor
het inhalen van de toets;
• de docent zet deze afspraak in de Magister-agenda van de
leerling (het komt dan als een lesuur /afspraak in het rooster te
staan);
• de docent levert het proefwerk aan bij de surveillant, de
leerling meldt zich op het afgesproken moment;
• als de leerling niet verschijnt op de afspraak om het proefwerk
te maken dan noteert de docent het cijfer 1 (één);
• een inhaaltoets wordt gemaakt in dezelfde rapportperiode als
de eigenlijke toets
• rond PTA- of SE-toetsen geldt de regeling zoals die vermeld
staat in het PTA-reglement.
7
Dit is een flyer gemaakt door het Ministerie van OCW
©
Colofon
V-Mail is een uitgave van het Vellesan College, IJmuiden. Redactie: Klaas de Vos. Fotografie: Klaas de Vos
Redactieadres: Vellesan College, Briniostraat 16, 1971 HM IJmuiden, [email protected] Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.