Nieuwsbrief Juli

Commentaren

Transcriptie

Nieuwsbrief Juli
Nieuwsbrief Juli
Wijkvereniging Wijchen-Noord
PRIJSWINNAAR
“Oranje”vissen
Tijdens de wijkmarkt kon er
geraden worden hoe de
“oranje”vissen van de
wijkvereniging heten. De
vissen waren vernoemd
naar Wesley Sneijder en
Pannenkoeken
bakken
Brood bakken
The East Way
Louie van Gaal. Helaas
wist niemand het antwoord
te raden, slechts één
persoon kwam in de buurt
Wijkmarkt Wijchen-Noord
Op zondag 22 juni j.l. werd voor
de 2de keer een wijkmarkt
georganiseerd rondom
Noorderlicht. De wijkmarkt
bestond uit een
braderie/rommelmarkt in
combinatie met diverse
activiteiten voor jong en oud. De
wijkvereniging had het initiatief
genomen en werd ondersteund
door diverse gebruikers van
Noorderlicht. Zo waren er Die
Urndorfer Musikanten die de dag
muzikaal openden, Bij Voorbaat
Dank sloot hierop aan en de dag
werd swingend afgesloten door
The East Way.
met Robin van Persie en
Niet alleen voor de jeugd werden
activiteiten georganiseerd, in de
middag werden er een aantal
volwassen workshop gegeven zoals
bloemschikken, creatief met papier
en zo konden er ook sieraden van
fietsenbanden gemaakt worden.
Dit jaar stond de Hospice centraal
bij de wijkmarkt. Bezoekers konden
lootjes kopen waarmee ze kans
maakten op prachtige prijzen bij
het Rad van Avontuur. De
opbrengst was bedoeld voor de
Hospice en was € 536,60
Wijkvereniging Wijchen-Noord
heeft dit bedrag aangevuld tot
€1000.
Voor de jeugd waren er diverse
gratis activiteiten, van schminken
tot een ritje met Stoffel, de oude
brandweerwagen, maar ook een
workshop Hip-Hop ontbrak er niet
aan. De vers gebakken
pannenkoeken en het brood
Langs deze weg willen we alle
bakken waren in trek.
vrijwilligers en sponsoren die deze
dag mogelijk hebben gemaakt
Voor de sportieve activiteiten
bedanken voor hun inzet en graag
werd gezorgd door Marktplaats
tot volgend jaar!
Sport
Arjan Robben.
…..?????
gefeliciteerd!!!
Hiermee heeft u een leuk
klein prijsje gewonnen!
Rad van avontuur
Eerste stenen voor het Hospice.
AGENDA
Augustus
26/8
Eten met…
September
3/9
Meidenavond
5/9
Bingo
7/9
De Globe
24/9
Eten met…
Langs deze weg willen wij Wijkvereniging Wijchen Noord en de bewoners van
Wijchen Noord heel hartelijk bedanken om de opbrengst van het Rad van Fortuin
te schenken aan het Hospice.
De 6 rondes hebben in totaal het fantastische bedrag van € 536,60 opgeleverd.
Het was hart verwarmend dat in korte tijd wij instaat waren om de 600 lotjes te
verkopen. Eigenlijk kwamen we tekort want de belangstelling was groter dan wij
verwacht hadden.
Door deze spontane actie is duidelijk dat de bewoners van Wijchen Noord het
Hospice een warm hart toedragen. Dit bleek ook uit de vele reacties die wij
ontvingen tijdens de verkoop van de lotjes.
Ook de winkeliers die samen ruim 75 prijzen beschikbaar stelden willen wij speciaal
bedanken.
Met opbrengst van het Rad van Fortuin worden de eerste stenen voor het Hospice
aangekocht. Omdat de fundering van het gebouw afgelopen week gereed
kwam wordt binnenkort begonnen met het metselen van de binnen en
buitenmuren.
Voor het bestuur is het fijn om te ervaren dat we op de Wijkmarkt van 22 juni jl.
zoveel positieve reacties in ontvangst mochten nemen. Voor ons is dit extra
belangrijk want het hospice staat in jullie wijk en jullie hebben het hospice nu al in
jullie harten gesloten.
Eind van het jaar wordt het hospice geopend en hierbij nodigen wij de bewoners
van Wijchen Noord uit om dan naar de opendagen te komen om het gebouw
van binnen en van buiten te bekijken.
Ruimte voor foto
Wanneer u vriend van het Hospice wil worden dat kan heel gemakkelijk, ga dan
naar www.hospicewijchen.nl en meld u aan.
Nogmaals heel hartelijk bedank.
Stichting Vrienden van VPTZ Wijchen
Welkom in de smultuin van het Park Wijchen Noord
Wijkvereniging
Wijchen-Noord
Roerdompstraat 76
6601 DL Wijchen
024-6411388
Deze smultuin bestaat sinds 2011 en bestaat uit drie ringen. In de buitenste ring
staan fruitbomen. Binnenin de smultuin staan klein fruit, kruiden, groenten en
laagstam appels en peren. Daartussen in staat een kring van vlechtheggen.
Kinderen die naar de Buitenschoolse Opvang van de Paschalisschool en de
Paulusschool gaan, helpen in deze tuin. Zij kunnen hier planten, wieden, de groei
volgen, ruiken, proeven en oogsten. Voorbijgangers mogen proeven van de rijpe
vruchten. Op dit moment is het echt een smultuin. Er is van alles te proeven. De
rode bessen, witte bessen, kruisbessen en josta bessen staan op u te wachten. Wilt
u de vruchten eerst wassen? Dat kan, er staat een kraan buiten de tuin.
Heeft U hem nog niet gevonden? Loop dan vanaf de Hoefsestraat het schuine
pad af het park in. Dan loop je vanzelf door deze tuin heen.
www.wvwn.nl
Deze tuin wordt door enkele vrijwilligers onderhouden.
Heeft U zin om elke maand een uur in deze tuin helpen?
Bel met Corrie: 024-6417941
Zomervakantie
Wijkvereniging Wijchen-Noord zal tijdens de zomervakantie gesloten zijn.
Wij wensen u allen een fijne vakantie en Vanaf..?? augustus zien we u weer
graag terug bij één van onze activiteiten!
Nieuwsbrief Wijkvereniging Wijchen-Noord ● Juli 2014 ● Redactie Iris Verhoeven ● [email protected]

Vergelijkbare documenten