PB Systeem - Veehouderijen

Commentaren

Transcriptie

PB Systeem - Veehouderijen
Lineaire Hitte Detectie
Veestallen
InnoVfoam B.V.
Lorrie 9
1724 BL Oudkarspel
T. +31 (0)88 9112 112
F. +31 (0)88 9112 119
www.innovfoam.com
[email protected]
1
Lineaire Hitte Detectie
Stallen en veehouderijen
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Naar aanleiding van de problematiek van grootschalige diersterfte ten gevolg van veestallen branden werd op 24 maart 2011 door het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) in Arnhem
een congres over brand in veestallen georganiseerd. Hoewel er geen eenduidige oplossing werd
aangedragen voor deze problematiek, werd wel duidelijk dat er vooral veel aandacht moet zijn voor
preventie van stalbranden.
Figuur 1: Oorzaken brand in veestellen
Bron:
Rapport “brand in veestallen” Van Hall Larenstein congres NIFV 24 maart 2011
Met name doordat uit het rapport “brand in veestallen”, uitgevoerd door Van Hall Larenstein in opdracht van de dierenbescherming en LTO, is gebleken dat elektriciteit/kortsluiting de nummer één
oorzaak is van deze branden hebben wij met onze jarenlange ervaring op het gebied van brandbeveiliging nagedacht over een preventieve oplossing voor dit probleem.
Ons product LHD wordt al decennialang succesvol preventief gebruikt binnen de industriële sector
ter beveiliging van elektrische apparatuur zoals kabelgoten, schakelkasten en afzuiginstallaties.
De omstandigheden binnen deze sector vragen om een systeem met een zeer hoge betrouwbaarheid waarbij stof, chemische vloeistoffen en gassen, vocht en UV straling niet van invloed mogen
zijn. Deze omstandigheden komen in grote lijnen overeen met omstandigheden in een veehouderij.
Hierdoor is de LHD uitermate geschikt als branddetectie voor deze sector. Onderstaande foto’s zijn
van een grote brand in een kippenstal in Gasseltenijveensemond (juli 2011).
Foto 1
Foto’s: Van Oost Media
InnoVfoam B.V.
Lorrie 9
1724 BL Oudkarspel
Foto 2
Foto 3
T. +31 (0)88 9112 112
F. +31 (0)88 9112 119
www.innovfoam.com
[email protected]
22
Lineaire Hitte Detectie
Stallen en veehouderijen
OVERVERHITTING VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR IN TUINBOUWBEDRIJVEN
Een brand die wordt veroorzaakt door een kortsluiting in elektrische apparatuur is een veel voorkomend risico. Deze storing heeft vaak de volgende oorzaken:




Het zelfstandig installeren van elektrische apparatuur om kosten te besparen. Er worden
goedkope materialen gebruikt die kwalitatief gezien niet voldoen. Materialen raken beschadigd door overbelasting en het risico op brand neemt toe.
Uitbreiding van de elektrische apparatuur waardoor de aardingsinstallatie niet meer afgestemd is op de capaciteit van de aansluiting. De bekabeling raakt overbelast en oververhit met
alle gevolgen van dien.
Installatietekeningen zijn zoek/niet voorhanden en er wordt gezocht naar provisorische oplossingen.
Beschadigd installatiemateriaal wordt niet of slecht gerepareerd. Daarnaast heeft vocht vrij
spel en neemt het risico op slecht contact, en daarmee (over)verhitting, toe.
Andere oorzaken kunnen zijn; brandstichting, gevelbrand, blikseminslag en vuurwerk.
Omdat veehouderijen en veestallen vaak bestaan uit grote oppervlaktes waar zich weinig mensen
bevinden kan oververhitting met brand als gevolg zich gedurende een lange tijd ongezien ontwikkelen.
DE RISICO’S
Hieronder treft u enkele voorbeelden van situaties waarbij de elektrische apparatuur oorzaak van
brand kan zijn door verkeerde installatie en/of stof. De foto’s zijn ter beschikking gesteld door Inspexx, specialisten in elektrische veiligheid en zijn gemaakt tijdens inspecties.
Foto 4: Warmteontwikkeling
Foto 5: Vervuiling
Bron: Inspexx Specialisten in elektrische veiligheid
InnoVfoam B.V.
Lorrie 9
1724 BL Oudkarspel
T. +31 (0)88 9112 112
F. +31 (0)88 9112 119
www.innovfoam.com
[email protected]
33
Lineaire Hitte Detectie
Stallen en veehouderijen
HET LINEAIRE HITTE DETECTIE (LHD) SYSTEEM
De digitale lineaire hitte detector van Protectowire™ werkt als een hard contact waarbij twee polymeer lagen smelten bij een opgegeven temperatuur waardoor contact ontstaat. Dit contact wordt
als brandalarm gesignaleerd. Door het gebruik van een LHD-systeem van InnoVfoam bent u verzekerd van snelle alarmering.
Stalen geleiders
Warmte gevoelige polymeer
Mylar Tape
Geëxtrueerde buitenmantel
Figuur 2: Opbouw LHD kabel
DE LHD
Het InnoVfoam digitaal lineaire hitte detectiesysteem werkt met een LHD welke over de gehele
lengte hitte kan detecteren. De LHD bestaat uit
twee geleidende kernen die apart zijn omhuld in
een warmtegevoelige polymeer. Om continue
veerdruk te forceren worden de kernen om elkaar
gedraaid en ter bescherming met een Mylar tape
omwikkeld om vervolgens in een stevige beschermende buitenmantel te worden geëxtrudeerd.
DE WERKING
Interface
Eindweerstand
Figuur 3: Werking LHD kabel
Als de LHD wordt blootgesteld aan temperaturen hoger dan zijn alarmtemperatuur ontstaat er kortsluiting op het verhitte punt. De interface meet dit en zorgt voor een brandalarm. De signaleringsapparatuur geeft deze status aan als ‘alarm’.
DE INTERFACE PB 100 AG/PB 200 AG
Foto 6: Interface PB 100 AG
InnoVfoam B.V.
Lorrie 9
1724 BL Oudkarspel
De interface werkt als een standalone unit. Bij
alarm genereert het apparaat een akoestisch signaal en door middel van het potentiaal vrije contact kan er een doormelding plaatsvinden naar
bijvoorbeeld een alarmcentrale. De interface
heeft verder een accupakket en een GSM-module
voor doormelding per sms naar voorgeprogrammeerde telefoonnummers. De PB 200 AG is uitgerust met een stroomonderbreker.
T. +31 (0)88 9112 112
F. +31 (0)88 9112 119
www.innovfoam.com
[email protected]
44
Lineaire Hitte Detectie
Stallen en veehouderijen
SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE LHD
LHD
LHD
Klemmenkast
met de alarmtestknop
Power
Interface
Interface
PB 100 AG/
PB
PB 100
200 AG
AG
Loop 1
Loop 2
Green : Normal
Red
: Alarm
Off
: Trouble
Testvoorziening
Activering
GSM
Alarmgever
Alarm Centrale
Figuur 4: Schematische weergaven van de LHD
DE INSTALLATIE





Alvorens de LHD te gaan gebruiken dient u het einde kort te sluiten en de LHD-weerstand te
meten. Hiermee kunt u ongewenste meldingen door draadbreuk voorkomen. De lineaire detector heeft een weerstand van 1 Ohm per 1,5 meter.
Zorg dat de LHD niet te strak wordt gespannen. Dit kan beschadiging van de polymeer laag
veroorzaken en vals meldingen veroorzaken.
Bevestig de LHD alleen met behulp van de daarvoor bestemde rvs clips en rvs parkers.
Installatie kan in eigen beheer worden uitgevoerd.
Voordat u de LHD gaat installeren dient u rekening te houden met de locatie. (Meet 10 cm uit
iedere hoek het tussenliggende deel, en verdeel deze met een afstand van maximaal 51 cm.)
InnoVfoam B.V.
Lorrie 9
1724 BL Oudkarspel
T. +31 (0)88 9112 112
F. +31 (0)88 9112 119
www.innovfoam.com
[email protected]
55
Lineaire Hitte Detectie
Stallen en veehouderijen
Figuur 5: Voorgeschreven installatie locatie
DE INSTALLATIE
Op bovenstaande figuur 5 ziet u de voorgeschreven installatie locatie voor constructies met rechte
muren en platte daken. Voor installatie van grote overbruggingen is de LHD verkrijgbaar als messenger wire. Deze is omwikkeld met een staaldraad zodat de detector kan worden opgespannen tussen
kabelspanners en m.b.v. oogbouten wordt geleid (zie foto 7).
Foto 7: Installatie van de messenger wire
InnoVfoam B.V.
Lorrie 9
1724 BL Oudkarspel
T. +31 (0)88 9112 112
F. +31 (0)88 9112 119
www.innovfoam.com
[email protected]
66
Lineaire Hitte Detectie
Stallen en veehouderijen
Bij installatie van de standaard LHD dient u de kabel niet te strak te installeren. Houd rekening met
het werken van de kabel. Op figuur 6 ziet u op welke wijze u te werk moet gaan.
Bevestigingspunten
Bevestigingsadvies
LHD
Figuur 6: Installatie van de LHD
VERSCHILLENDE BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN
Foto 7: Verschillende bevestigingsmogelijkheden
InnoVfoam B.V.
Lorrie 9
1724 BL Oudkarspel
T. +31 (0)88 9112 112
F. +31 (0)88 9112 119
www.innovfoam.com
[email protected]
77
Lineaire Hitte Detectie
Stallen en veehouderijen
DE INSTALLATIE BIJ/OP ELEKTRONISCHE COMPONENTEN
De flexibiliteit van de LHD maakt installatie mogelijk in apparatuur met een hoog oververhittingrisico
zoals elektromotoren, controlepanelen, schakelapparatuur, substations en transformatoren (zie onderstaande foto).
Lineaire Hitte
Detector
Foto 8: De LHD
De LHD biedt continue vroegtijdige detectie van oververhitting voor het activeren van bv. automatische brandblussystemen. De detector wordt door de elektrische apparatuur geregen. Let op dat de
omgevingstemperaturen niet hoger zijn dan de op de LHD aangegeven maximale omgevingstemperatuur. Non-metallic kabelbinders worden gebruikt voor het bevestigen. De LHD verzekert weerstand tegen agressieve atmosferen die vaak gevonden worden op deze locaties. FM goedgekeurde
intrinsiek veilige installaties zijn op maat beschikbaar voor werking onder gevaarlijke omstandigheden.
Foto 9: Grote brand in een kippenstal in ‘T Goy, mei 2011
Bron: Erik Verbeek, Verbeek Internet Publishing
InnoVfoam B.V.
Lorrie 9
1724 BL Oudkarspel
T. +31 (0)88 9112 112
F. +31 (0)88 9112 119
www.innovfoam.com
[email protected]
88
Lineaire Hitte Detectie
Stallen en veehouderijen
SYSTEEM SPECIFICATIES INNOVFOAM INTERFACES
PB 100 AG
PB 200 AG

Geschikt voor 1 laadstation bewaking en 1 heftruck bewaking
Indicatie spanning aanwezig (led groen)


Indicatie LHD zone 1 Brand (led rood)


Indicatie LHD zone 2 Brand (led rood)


Indicatie LHD zone 1 storing (led off)


Indicatie LHD zone 2 storing (led off)


Indicatie LHD zone 1 Standby (led groen)


Indicatie LHD zone 2 Standby (led groen)



Circa 11 Kw hoofd relais vertraagd opkomend (32 A)
Akoestisch signaal brand (1 doorlopende toon) storing (1 onderbroken toon)


Potentiaal wisselcontact voor brand melding max 3 A


Potentiaal wisselcontact voor storing melding max 3 A


Aansturing sirene 12V geschikt voor gebruik met accu


32A CE-form 5 polig aansluiting

Voeding 3 mtr zware rubber kabel geschikt voor 32 A 5 polig

Voeding 1 x 3 x 400 VAC

Voeding 230 VAC


Gsm Module met prepaid simkaart (€10 beltegoed)


Accu pakket met lader


Figuur 7: Systeem specificaties voor de verschillende interfaces
INSTALLATIE ACCESSOIRES
Checklist
Aantal
Eenheid
Interface PB 100 AG
stuks
Interface PB 200 AG
stuks
LHD PHSC-190-EPR / PHSC-190-EPR-M
meter
Klemmenkast met alarmtestknop (1 per zone)
stuks
Wartels (2 per zone)
stuks
RVS clips
stuks
Figuur 8: Checklist installatie accessoires
InnoVfoam B.V.
Lorrie 9
1724 BL Oudkarspel
T. +31 (0)88 9112 112
F. +31 (0)88 9112 119
www.innovfoam.com
[email protected]
99
Lineaire Hitte Detectie
Stallen en veehouderijen
PLAATSING
Vroegtijdige detectie kan het verschil betekenen tussen leven en dood. Hieronder wordt getoond
waar de LHD geplaatst kan worden om bovenstaande brandrisico’s te detecteren.
Detectielus pand
Detectielus armaturen
Figuur 9: Plaatsing van de LHD
BEPALING BENODIGDE KABELLENGTE
Meet de lengte (A) van het te beveiligen object. Meet de breedte van het te beveiligen object (B)
Indien er lichtlijnen (C ) of kabelgoten (D) zijn meet u de lengte van deze te beveiligen armaturen.
Houdt rekening met 10 meter extra benodigde kabellengte.
Bepaling benodigde kabellengte
A Lengte object (A linkerkant & A rechterkant )
2 X A (meter)
B Breedte object (B voorkant & B achterkant )
2 X B (meter)
C Lichtlijn (armaturen)
lengte C (meter) x aantal C
D Kabelgoten
lengte D (meter) x aantal D
Extra kabellengte
10 meter
Bepaling bevestigingsmateriaal
Kabelclips RVS
Totale kabellengte / 1,5 meter
Figuur 10: Berekening benodigde hoeveelheid kabel
InnoVfoam B.V.
Lorrie 9
1724 BL Oudkarspel
T. +31 (0)88 9112 112
F. +31 (0)88 9112 119
www.innovfoam.com
[email protected]
10
10
Lineaire Hitte Detectie
Stallen en veehouderijen
HET IN BEDRIJF STELLEN VAN DE LHD









Sluit de LHD aan op de klemmenkast met testknop
Sluit de klemmenkast aan op de PB interface
Sluit een alarmgever aan op de PB interface
Plaats een SIM kaart in de PB interface
Programmeer een GSM nummer in de PB interface
Programmeer een alarm tekst in het SMS berichten menu
Sluit de stroom voorzichtig aan (230 VAC)
Test de alarmzones op de klemmenkast met alarm testknop
Controleer of de alarm tekst (brand of storing) per sms op het ingeprogrammeerde GSM nummer is ontvangen
WAT TE DOEN BIJ BRANDALARM

Alarmeer de brandweer omtrent de locatie van de brand en de inhoud van het aanvalsplan
WAT TE DOEN BIJ STORINGALARM


Onderzoek waar de storing zich bevindt (accuspanning/draadbreuk)
Vervang indien nodig de accu of de LHD geheel of gedeeltelijk
DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE





Zeer betrouwbaar door vaste alarmtemperatuur
Makkelijke installatie, aan te brengen zonder specifieke kennis
Eenvoudig te testen interface
Voordelig, geen doormeld centrale nodig
Gsm alarm voor doormelding per SMS
OVERIGE DETECTIESYSTEMEN VAN INNOVFOAM
Naast de LHD kabel systemen van Protectowire hebben wij ook het FiberSystem 4000 in ons assortiment. Dit geavanceerde detectiesysteem werkt met glasvezeltechniek. Ook leveren wij het pakket
van optische detectoren met UV en/of IR techniek. Ontworpen voor gebruik in de zwaarste omgevingsomstandigheden met de hoogste betrouwbaarheid!
Foto 10: Fiber Optics
InnoVfoam B.V.
Lorrie 9
1724 BL Oudkarspel
Foto 11: FiberSystem 4000
Foto 12: IR3 flame detector
T. +31 (0)88 9112 112
F. +31 (0)88 9112 119
Foto 13: UV/IR flame detector
www.innovfoam.com
[email protected]
11
11

Vergelijkbare documenten

PB Systeem - Agrarische sector

PB Systeem - Agrarische sector Alarmeer de brandweer omtrent de locatie van de brand en de inhoud van het aanvalsplan

Nadere informatie

PB Systeem - Hippische sector

PB Systeem - Hippische sector Alarmeer de brandweer omtrent de locatie van de brand en de inhoud van het aanvalsplan

Nadere informatie

PB Systeem - Rieten Daken

PB Systeem - Rieten Daken ter beveiliging van elektrische apparatuur zoals kabelgoten, schakelkasten en afzuiginstallaties. De omstandigheden binnen deze sector vragen om een systeem met een zeer hoge betrouwbaarheid waarbi...

Nadere informatie