Unique Properties Gebouw voor gemengd gebruik te koop € 699.000

Commentaren

Transcriptie

Unique Properties Gebouw voor gemengd gebruik te koop € 699.000
BIV: 5 0 312 2
www.u n iq u e -p ro p e rtie s .b e
Unique Properties
Tie n s e s te e n we g 36
30 0 0 Le u ve n
T 0 16 2 9 75 12
E in fo @u n iq u e -p ro p e rtie s .b e
Gebouw voor gemengd gebruik te koop
Naam s e s te e n we g 19 7 30 0 1 Le u ve n He ve rle e
€ 699.000
4
2
30 0 m ²
15 0 m ²
Beschrijving
Prac htig e , ruime wo ning , o o k id e aal vo o r vrij b e ro e p o f hand e ls ruimte , me t e e n g e z e llig e tuin. Ce ntraal g e le g e n te He ve rle e me t
ve e l p arke e rruimte te g e no ve r he t p and . De wo ning b e s c hikt o ve r 4 s laap kame rs , 2 b ad kame rs , g e ïns talle e rd e ke uke n e n e e n
ruime living me t o p e n haard . Alle kame rs z ijn vo o rz ie n van mas s ie f p arke t. Ruime z o ld e r o mb o uwb aar to t e xtra s laap kame rs . He t
g e b o uw is vo lle d ig o nd e rke ld e rd . Alle vo o rz ie ning e n vo o r e e n lift z ijn aanwe z ig in d e wo ning . EPC = 345 kWh/m² (UC 17176 50 ).
Nie t g e le g e n in o ve rs tro ming s g e vo e lig g e b ie d . Vg -G d v-G vkr-G vv-Wg .
Pandgegevens
Alge me ne info
Afme tinge n
Ene rgie
G ro nd o p p e rvlakte
150 m²
Be wo o nb are o p p e rvlakte
300 m²
Bo uwjaar
19 7 8
Staat
Goe de st aat
Be b o uwing
Ge slot e n
Ve rd ie p ing e n
4
Te rras s e n
2
G e ve lb re e d te
7 m
EPC
34 5 kWh/m²
Rame n
Hout
Ve rwarming
Individue e l
Comfort
Alarm
Ne e
Parlo fo o n
Ja
Vid e o fo o n
Ne e
Lift
Ja
Air c o nd itio ning
Ja
Ge ografis che ligging
Buurt
Woonke rn
Nab ij
Winke ls, school, ope nbaar
ve rvoe r
Inde ling
Wo o nkame r
55 m²
Ke uke n
(ge ïnst alle e rd)
Slaap kame r 1
18 m² Vloe r: parke t
Slaap kame r 2
16 m² Vloe r: parke t
Slaap kame r 3
9 m² Vloe r: parke t
Slaap kame r 4
8 m² Vloe r: parke t
Bad kame r
8 m²
ligbad
Do uc he kame rs
1
To ile tte n
4
Ke ld e r
9 0 m²
Zo ld e r
9 0 m²
Be rg ing
Ja
Bure au
Ja
Uw contactpersoon
Be c htho lt Arnaud
E: arnaud @uniq ue -p ro p e rtie s .b e
Financie e l
Prijs
€ 6 9 9 .000
Ruimte lijke orde ning
Be s te mming
Nie t me e ge de e ld
Bo uwve rg unning
Ja
Dag vaard ing
Nie t me e ge de e ld
Ve rkave ling ve rg unning
Nie t me e ge de e ld
Vo o rko o p re c ht
Ne e

Vergelijkbare documenten

Unique Properties Buitengewoon huis te huur € 2.250

Unique Properties Buitengewoon huis te huur € 2.250 Prac htig e , ruime wo ning , o o k id e aal vo o r vrij b e ro e p o f hand e ls ruimte , me t e e n g e z e llig e tuin. Ce ntraal g e le g e n te He ve rle e me t ve e l p arke e rruimte te g e ...

Nadere informatie

Unique Properties Huis te koop € 1.490.000

Unique Properties Huis te koop € 1.490.000 Be wo o nb are o p p e rvlakte 300 m² Bo uwjaar

Nadere informatie

Unique Properties Hoeve te koop € 499.000

Unique Properties Hoeve te koop € 499.000 Prac htig e , ruime wo ning , o o k id e aal vo o r vrij b e ro e p o f hand e ls ruimte , me t e e n g e z e llig e tuin. Ce ntraal g e le g e n te He ve rle e me t ve e l p arke e rruimte te g e ...

Nadere informatie

Unique Properties Bouwgrond te koop € 97.893

Unique Properties Bouwgrond te koop € 97.893 ve e l p arke e rruimte te g e no ve r he t p and . De wo ning b e s c hikt o ve r 4 s laap kame rs , 2 b ad kame rs , g e ïns talle e rd e ke uke n e n e e n ruime living me t o p e n haard . Alle...

Nadere informatie