bloedverlies in de tweede helft zwangerschap

Commentaren

Transcriptie

bloedverlies in de tweede helft zwangerschap

										                  

Vergelijkbare documenten

HPP en MPV in de VG - Verloskundig Consortium Zuid

HPP en MPV in de VG - Verloskundig Consortium Zuid Infuus en zo nodig volumesuppletie (ziekenhuisprotocol shockbehandeling). Bloedgroeptypering inclusief irregulaire antistoffen (elke 72 uur herhalen). Bij zwangerschapsduur < 34 weken: betamethason...

Nadere informatie

Het VSV protocol fluxus pos

Het VSV protocol fluxus pos foeto-maternale transfusie is afgenomen (zie NVOG-richtlijn Erytrocytenimmunisatie en zwangerschap). Er dient gestreefd te worden naar een Hb van > 6 mmol/l43 . Bij asymptomatische placenta praevia...

Nadere informatie

HPP en of MPV in VG - Verloskundig Consortium Zuid

HPP en of MPV in VG - Verloskundig Consortium Zuid Indien de zwangerschapsduur < 32 weken is, kan ervoor gekozen worden eerst verdere diagnostiek naar de foetale conditie te verrichten (CTG), met name in een onvoorbereide situatie waarbij nog geen ...

Nadere informatie