Voorschoolse Leesbevordering

Commentaren

Transcriptie

Voorschoolse Leesbevordering
Voorschoolse Leesbevordering
Voorleesplezier van nul tot vier
Voor
Voorwoord
Voorlezen is leuk en belangrijk. In de eerste
levensjaren wordt de basis gelegd voor lezen en
leesplezier. Kinderen die van jongs af aan zijn
voorgelezen zijn meer gemotiveerd om te leren
lezen. Ook zijn ze taalvaardiger en begrijpen ze
teksten beter. En op school hebben ze het
makkelijker dan kinderen die niet of weinig zijn
voorgelezen.
Bibliotheek Heusden biedt ondersteuning voor
pedagogisch medewerkers en ouders bij het
stimuleren van voorleesplezier bij kinderen van
0 – 4 jaar. De leesbevorderingsprojecten zijn
onderdeel van de doorlopende leeslijn
Boekstart-Voortouw-Rode Draad.
In deze brochure zijn producten en diensten te
vinden voor het werken met kinderen op de
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Het
aanbod sluit aan bij de landelijke
taalstimuleringsprogramma’s zoals Piramide en
Peuterplein. Omdat in de gemeente Heusden is
gekozen om te gaan werken met Piramide zijn de
projecten afgestemd op Piramide. Voor elk van de
twaalf piramidethema’s is een
leesbevorderingsproject of een boekenpakket te
leen. De producten zijn zo makkelijk inzetbaar
binnen Piramide.
Wanneer u niet met een taalstimuleringsprogramma werkt heeft u een vrije keuze uit
producten leesbevordering.
Mist u nog iets in ons aanbod of heeft u vragen?
Ons team staat open voor al uw vragen, wensen
en behoeften.
Landelijke
Leesbevorderingsactiviteiten
De Nationale
Voorleesdagen
21 t/m 31 januari 2015
De Nationale Voorleesdagen zijn
speciaal voor baby’s, peuters en
kleuters. Het doel van deze
dagen is het bevorderen van
het voorlezen aan kinderen die
zelf nog niet kunnen lezen. Zo
worden kleintjes grote lezers.
Ieder jaar staan een tot
“prentenboek van het jaar”
bekroond prentenboek en nog
negen titels centraal.
De Nationale Voorleesdagen
starten met het voorleesontbijt.
Bibliotheek Heusden doet hier
ook ieder jaar aan mee maar
rouleert dit tussen de
vestigingen. In 2015 is het
voorleesontbijt in Drunen.
Bibliotheekbezoek
Tijdens de Nationale
Voorleesdagen worden
peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven
uitgenodigd voor een bezoek
aan de bibliotheek.
Inspiratieavond
Bibliotheek Heusden organiseert
in januari, voor de start van de
Nationale Voorleesdagen, een
informatieve bijeenkomst m.b.t.
de Nationale Voorleesdagen.
Tijdens deze bijeenkomst
worden onder andere het
prentenboek van het jaar en
alle genomineerde boeken
gepresenteerd.
Deskundigheidsbevordering
Training Voorleescoőrdinator
De training leidt pedagogisch medewerkers op tot voorleescoördinator. Met een voorleescoördinator op het kinderdagverblijf / peuterspeelzaal is het voorleesbeleid goed geborgd.
Doelgroep: pedagogisch medewerkers die affiniteit hebben met voorlezen en hierbij een
centrale rol willen vervullen binnen de eigen instelling.
Kennis: de deelnemers beschikken na afloop van de training over basiskennis van
jeugdliteratuur voor de doelgroep nul- tot vierjarigen.
Vaardigheden: de deelnemers zijn na afloop van de training in staat om:





In samenspraak met de leidinggevende (en binnen het kader van de eigen organisatie)
het (voor)leesbeleid op te zetten voor de eigen locatie
Praktische uitvoering te geven aan dit beleid
Collega’s te enthousiasmeren en het voorlezen levend te houden binnen de instelling
Ouders te informeren (en te enthousiasmeren)
Een samenwerkingsverband met de Bibliotheek en andere cultureel-educatieve
instellingen in de eigen regio op te zetten.
Aantal dagdelen: drie dagdelen en een terugkombijeenkomst op een later moment.
(Minimum aantal deelnemers is 8, maximaal 15)
Training interactief voorlezen in de kinderopvang aan 0-4 jarigen
Doelgroep: Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzaal of voorschool, die
werken met kinderen van 0-4 jaar.
De pedagogisch medewerkers:




krijgen inzicht in hoe de leesontwikkeling verloopt bij 0-4 jarigen
leren alert te zijn op de initiatieven die kinderen nemen in de omgang met boekjes en
weten hoe ze daar adequaat op kunnen reageren
leren hoe ze het voorlezen tot een rijke en plezierige activiteit kunnen maken
kunnen het voorlezen goed organiseren.
De training bestaat uit twee bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1 (0-2 jaar)




Kennismaking en warming-up
Filmfragmenten 0-2 jaar: interactief voorlezen met baby en dreumes
Interactief voorlezen van babyboekjes en dreumesboekjes
Het organiseren van interactief voorlezen met baby en dreumes
Bijeenkomst 2 (2-4 jaar)
 Openingsverhalen
 Filmfragmenten 2-4 jaar: interactief voorlezen met peuters
 Interactief voorlezen van peuterboeken
 Het organiseren van interactief voorlezen met peuters
(Minimum aantal deelnemers 8, maximaal 15)
Eten en drinken
Rupsje Nooitgenoeg
Dit extra grote en bekende boek
wordt geleverd met een stoffen rups
en verwerkingssuggesties.
Thema’s: Eten, van eitje tot vlinder, lente
Het boek ‘Rupsje Nooitgenoeg’ is
aangeraden ter ondersteuning van
het thema ‘Eten en drinken’ bij de
Piramidemethode.
Nandi’s verrassing
Het boek “Nandi’s verrassing”van
Eileen Browne gaat over Nandi uit
een ver vreemd land.
Kinderen maken kennis met andere
culturen en gebruiken.
Er wordt een schaal met plastic fruit
en een pareo bij het boek geleverd.
Samenstelling: Boek, pareo,
fruitschaal, fruit, handpoppen,
handleiding
Thema’s: Fruit, Afrika, Afrikaanse
dieren.
Ziek en gezond
Ziek en gezond
Twee boeken staan bij dit project
centraal; ‘Kaatje bij de dokter’ en
‘Karel in het ziekenhuis’. De twee
boeken zijn gekozen omdat zowel een
jongen als een meisje hoofdpersoon
is, zodat alle peuters zich met de
hoofdpersoon kunnen identificeren.
Het is aan de groepsleiding om te
kiezen of het onderwerp ziek/ gezond
breed belicht wordt, via beide boeken
of dat u liever aandacht schenkt aan
één van beide thema’s.
Met de bijbehorende attributen kan
het verhaal worden nagespeeld.
Thema’s: Ziek, dokter en ziekenhuis.
Van top tot teen
Een nieuwsgierig
vlindertje/lieveheersbeestje maakt een
tocht langs alle delen van het lichaam.
Per dagdeel wordt een nieuwe
bladzijde van het uitklapboek aan de
kinderen getoond. Zo komt er steeds
een lichaamsdeel bij en wordt het kind
in het boek steeds groter.
Thema’s: Dit ben ik, lichaam
Samenstelling: uitklapboek meisje,
uitklapboek jongen, vingerpopje
vlinder, vingerpopje lieveheersbeestje,
handleiding
Kleding
De boekenbroek
Dat is raar! Een broek met heel veel zakken. En
wat zit er in die zakken? Boeken! Een
boekenbroek dus.
De boekenbroek introduceert prentenboeken met het
thema “kleding” op een speelse, aantrekkelijke manier
bij de kinderen.
Kunst
Dit is kunst!
In dit project zitten drie peuterboeken die
op verschillende manieren naar
kunstuitingen en -vormen verwijzen.
In het boek ‘Joppie speelt muziek’, krijgen
verschillen muziekinstrumenten de
aandacht. Dit boek geeft aanleiding om met
de peuters over muziek als uitingsvorm van
kunst te praten.
‘Klein wit visje’ daarentegen biedt de
mogelijkheid om onder andere met de
peuters over kleuren te praten. Maar dit
boek heeft meer mogelijkheden in zich,
omdat de prenten van de dieren ook vanuit
verschillende technieken gemaakt zijn.
Tot slot spreekt het boekje ‘Nijntje in het
museum’ voor zichzelf binnen het thema
Kunst. Er wordt uitgelegd wat een museum
is en biedt tevens de mogelijkheid om met
de peuters zelf een museum te gaan maken!
Zomer
Mooiste vis van de zee
De thema’s van dit project zijn:
mooi zijn, trots, delen en eenzaamheid.
Er wordt een vissenpakje met afneembare
schubben, een vingerpopje, een
memospel en een groot formaat boek
van de mooiste vis van de zee geleverd.
Plons
Het project bestaat uit 17 exemplaren
van het boek Plons, 17 varkentjes en
verwerkingssuggesties. Nadat het boek in
de groep is behandeld, kunnen de
kinderen een boek en een varkentje mee
naar huis nemen. Dit om de
ouderbetrokkenheid te bevorderen.
Het boek ‘Plons’ is aangeraden ter
ondersteuning van het thema ‘Zomer’
bij de Piramidemethode.
Projecten in andere thema’s
Klipperdeklop
Poes, hond, big en eend maken een ritje op de rug van meneer Paard, maar als hij
plotseling stopt vallen ze eraf. Spelenderwijs leren peuters van alles over de
boerderij en de dieren die er wonen. Met als hoogtepunt een spannend spel:
geluiden raden!
Samenstelling: Boek ˝Klipperdeklop˝, stokpaard, poes, hond, big en eend, CD met
dierengeluiden, handleiding.
Thema’s: Dieren, boerderij.
Tellen met muis Jelle
Wil je leren tellen? Leer dan tellen met Muis Jelle.
“Tellen met muis Jelle” is een vrolijk voorleesboek
over tellen, vriendjes en delen. Op een speelse
manier leren de allerkleinsten tot vijf tellen.
In het kamishibai-kastje zitten 12 vertelplaten van
het boek “Tellen met Muis Jelle” en het vingerpopje
van Muis Jelle.
In de handleiding staan leuke telversjes en een
kleurplaat.
Thema’s: Tellen.
Ik wil de maan
Een project genoemd naar het boek ˝Ik wil de maan˝ door J. Emmett.
Mol ziet voor het eerst de maan en vindt hem zo mooi dat hij hem wil hebben.
Maar al zijn pogingen om de maan te grijpen mislukken, zoals, konijn, egel en
eekhoorn al hadden gezegd.
Samenstelling: Boek: Ik wil de maan, spiegelende waterplas op hardboard, wolk
van stof, lamp, handpop mol, handleiding, vertelplaten voor het verteltheater
Kamishibai.
Thema: De maan, zelf doen.
Projecten in andere thema’s
Nellie en Cezar
In het boek ‘dik en dun en…’ uit de serie Nellie en Cezar staan tegenstellingen
centraal. Bij elke tegenstelling die in het boek naar voren komt is een passend
prentenboek bijgeleverd.
Ook zitten er bij het project twee handpoppen waarmee de tegenstellingen extra
kunnen worden geïllustreerd. Tevens kan er gebruik gemaakt worden van het
Kamishibai-theater.
Thema’s: Tegenstellingen, reuzen en kabouters.
Krrr…okodil!
kleine krokodil wil spelen met de kikkers,
de libellen, de ooievaars en de nijlpaarden.
Hij stampt door het riet en klappert met zijn kaken.
Hij snapt niet dat hij de dieren aan de oever van de
rivier een doodschrik bezorgt.
Verdrietig trekt hij zich terug.
`Arme krokodil, niemand wil met hem spelen, maar
wat hoort hij daar voor lawaai?
Samenstelling: boek, grote kop van krokodil met
een lijf van touw, vingerpopje, cd en handleiding.
Thema’s: Vriendjes, dieren, samen spelen.
Anton kan toveren
Anton heeft een echte toverhoed en dus wil hij toveren. De boom verdwijnt niet, maar
het vogeltje wel. En Lucas ook! Anton kan toveren. Zijn vrienden geloven hem niet,
tot hij Laura’s vogel terug tovert. Hij kan echt toveren!
Samenstelling:
Boek “Anton kan toveren”, vingerpopje, toverstaf, toverhoed, handleiding;
vertelplaten voor het verteltheater Kamishibai.
Thema’s: Toveren, zichtbaar en onzichtbaar.
Tarieven
Totaalpakket “Voortouwabonnement” per jaar per groep:
- Bibliotheekabonnement (onbeperkt lenen, leentermijn 6 weken)
- Voortouwprojecten lenen
- 1 bezoek per jaar aan de bibliotheek
- 1 x per jaar de logeerbeer + boeken
- 3 themacollecties per jaar, daarna 1,-- per band per collectie
- 1 x boekenpakket rondom Sint, Kerst, Pasen of seizoenen
€ 60,--
Onze diensten kunnen ook los worden afgenomen:
Bibliotheekabonnementen:
Bibliotheekabonnement onbeperkt lenen, leentermijn 3 weken
Bibliotheekabonnement onbeperkt lenen, leentermijn 6 weken
Projecten/bibliotheekbezoeken:
Voortouwproject (per project)
Extra bezoek aan bibliotheek per groep
Groepslenen (buiten openingstijden per groep, per keer)
Voorwaarde: alle kinderen een eigen bibliotheekpas!
Boeken:
Jaarcollectie (per band, per jaar)
Themacollectie (per band)
Boekpakketten o.a. Sint, Kerst, Pasen of seizoenen
Deskundigheidsbevordering:
Inspiratieavond Nationale voorleesdagen
Cursus voorleescoördinator
(Incl. reader, cursusboek en 21% BTW)
Workshop interactief voorlezen (pedagogisch medewerkers)
Advies betreffende leesbevordering, e.d.
Advies betreffende collectie: afschrijven, collectie neerzetten
€ 39,50
€ 65,-€ 15,-€ 35,-€ 10,--
€ 3,20
€ 1,-€ 15,-€ 10,-- p.p.
€ 264,90 p.p.
€ 45,-- p.p.
€ 50,-€ 35,-- per uur
Ouderbetrokkenheid:
Ouderavond
€ 75,-(Onderwerp naar keuze; (voor)lezen, taalontwikkeling, digitale prentenboeken)
De logeerbeer
€ 10,-
Contactgegevens
Heusden
Kasteellaan 36
5256 GV Heusden
Tel. 0416-662055
Contactpersoon: Joyce Kooreman
[email protected]
Drunen
Rooseveltstraat 32
5151 CR Drunen
Tel. 0416-373032
Contactpersoon: Marianne Janssen
[email protected]
Vlijmen
Burg. Zwaansweg 2
5251 CJ Vlijmen
Tel. 073-5113063
Contactpersoon: Jacqueline Frenken
[email protected]

Vergelijkbare documenten

educatief programma baby`s en peuters de bblthk 2013-2014

educatief programma baby`s en peuters de bblthk 2013-2014 tocht langs alle delen van het lichaam. Per dagdeel wordt een nieuwe bladzijde van het uitklapboek aan de kinderen getoond. Zo komt er steeds een lichaamsdeel bij en wordt het kind in het boek stee...

Nadere informatie