In deze Dal Segno: Voorzitsels Carl Wittrock Bloem en tuin 2011

Commentaren

Transcriptie

In deze Dal Segno: Voorzitsels Carl Wittrock Bloem en tuin 2011
In deze Dal Segno:
Voorzitsels
Carl Wittrock
Bloem en tuin 2011
Aspirantenorkest
Maestro M.: De blues
Steuntje in de rug
Activiteitenagenda en de Jarigen
Dal Segno
Nieuwsblad van het Gerwens Muziekkorps
2011 • 4
Voorzitsels
Geacht lid,
Op 18 september werd onze fietstocht
“Fietsen voor Muziek” weer gehouden.
Helaas hebben veel van onze vaste deelnemers zich laten leiden door de weersverwachting vooraf en hebben om die
reden dit jaar besloten niet mee te fietsen. Daardoor hadden we “slechts” 499
deelnemers. Maar anders gezegd: we hadden toch nog bijna 500 deelnemers. Het
werd een mooie dag met goed fietsweer.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag. Ik wil iedereen bedanken,
die deze dag opnieuw tot een succes heeft
gemaakt!
Het bestuur heeft besloten het advies over
de aanschaf van nieuwe uniformen over te
nemen. Het bestuur is nu volop bezig om
de financiële zaken te regelen, zodat de
aanschaf verantwoord kan gebeuren. De
opdracht voor het maken van de uniformen is nog niet verstrekt. Het bestuur zal
misschien een beroep op jullie doen om
extra inzet te leveren om voldoende middelen bij elkaar te brengen. Jullie worden
vanzelfsprekend op de hoogte gehouden
van de verdere gang van zaken.
We zitten inmiddels al een week of vijf in
onze tijdelijke repetitieruimte in het Pleincollege aan de Wederikdreef. Het is wat
behelpen, maar we komen er wel doorheen. Het is fijn om te zien, dat jullie allemaal de volledige medewerking geven om
er het beste van te maken.
Helaas is het begin van de verbouwing van
“ D’n Heuvel” enkele weken uitgesteld.
We gaan er voorlopig vanuit, dat de verbouwing toch nog dit jaar gereed is.
Er gaan geluiden, dat er een volgende buitenlandse reis aan zit te komen. Hierover
is in het bestuur al uitgebreid gesproken
naar aanleiding van een concreet en uitgewerkt voorstel van enkele leden. Binnenkort zal hierover meer
bekend worden.
Vriendelijke groet,
Will Cooijmans
Carl Wittrock
Lord Tullamore
In het werk “Lord Tullamore” steekt de Nederlandse componist
Carl Wittrock de opzwepende , uitdagende en inspirerende Ierse
volksmuziek in een continentaal jasje. Het nummer bevat zowel
briljante technische passages als lyrische rustpunten. Tullamore
is een dorpje in de Ierse republiek, een land dat sinds jaar en dag
geassocieerd wordt met prachtige natuur, aanstekelijke dansmuziek en verrukkelijke whiskey.
Pseudoniem: Timothy Travis / John Emerson Blackstone
Carl Wittrock werd in 1966 te Goor (Overijssel) geboren. Zijn muzikale carrière
begon hij op de muziekschool van Goor
waar hij viool en klarinet studeerde. Hij
vervolgde de opleiding aan het conservatorium in Enschede waar hij afstudeerde
in de vakken Schoolmuziek (1990), orkestdirektie DM (1991) en Orkestdirektie
UM (1993). Na deze opleiding volgde hij
diverse nationale- en internationale dirigentencursussen. Sinds 1984 dirigeert hij
diverse orkesten en daarnaast is hij muziekdocent aan de Scholengemeenschap
Twickel te Hengelo. De eerste composities dateren van 1985 en zijn vooral jeugd-
orkestwerkjes voor zijn eigen orkesten.
Het eerste ‘serieuze’ werk Antarctica uit
1989 werd enthousiast ontvangen. Daarna zijn meerdere werken verschenen en
de belangrijkste daarvan zijn opgenomen op een CD met verzameld werk van
Carl Wittrock.
Wittrock over zichzelf: “Het componeren, dat begon als aardigheid,
wordt een steeds serieuzere zaak.
Er is altijd vraag naar nieuwe onderhoudende en vooral oorspronkelijke
werken. Ik probeer stukken te maken die zowel luisteraars als muzikanten aanspreken. Een compositie
hoeft voor mij dan ook niet altijd vernieuwend te zijn”.
Bloem en Tuin 2011
Op 15 juli jongstleden begon de 18e editie van Bloem en
Tuin. Van onze harmonie, bestaande uit een kleine 80 personen, hebben 23 personen zich opgegeven voor de werkzaamheden tijdens deze tuinbeurs. Samen hebben zij in
totaal 259 uur ingevuld. Even ter informatie dit jaar zijn er
totaal 1193,25 uur ingezet om het parkeren, de fietsenstalling en de kassa- en leverancierspoort te bemannen. Wij –
als Gerwens Muziekkorps – hebben dus maar 22% van het
totale aantal uren ingevuld, terwijl wij misschien wel de
grootste vereniging zijn die meewerkt aan dit evenement.
Helaas zijn er dit jaar een kleine 1500 auto’s en beduidend
minder fietsers geweest dan het vorige jaar, waardoor de
opbrengst ook flink lager is uitgevallen. Dit jaar komen
we uit op een uurvergoeding van ruim d 10,00. Al met
al is de opbrengst voor ons niet slecht, maar het kan natuurlijk altijd beter. Inmiddels heeft er al een evaluatiegesprek plaats gevonden met Rini en John Geven en de beide
teamleiders Pierre en Willemijn. Het is wel duidelijk dat
steeds meer mensen zich laten leiden door buienradar om
al dan niet een uitstapje te gaan maken. En degenen die
er geweest zijn tijdens de beurs, kunnen alleen maar constateren dat we eigenlijk best redelijk tot goed weer hebben gehad, met uitzondering van de laatste zondag, want
die is echt in het water gevallen. De zonnebrandcreme is
Het Aspirantenorkest
Sinds september 2010 staat het Aspirantenorkest
onder leiding van Nico van Beekveld. Nico is voor
een groot aantal van ons geen onbekende. In 1984 is
Nico bij het Gerwens Muziekkorps begonnen als dirigent van ons toenmalige jeugdorkest. En van september 1985 tot 6 januari 1991 heeft Nico voor het
harmonieorkest gestaan. En toen wij op zoek moesten naar een nieuwe dirigent voor het toenmalige
jeugdorkest, hebben wij ook Nico benaderd met het
verzoek of hij dirigent wilde worden van ons Aspirantenorkest. Nico vond het leuk om weer voor dit
orkest te komen staan, omdat hij zo ook zijn loopbaan als dirigent begonnen was.
Bij aanvang van het schooljaar bestond het Aspirantenorkest uit ca. 13 leden, maar al snel kwamen er nieuwe
leden bij, met als resultaat dat wij nu een orkest hebben
van 34 leden, de laatste muzikant Jasper is op 29 juni voor
het eerst mee komen spelen. En qua instrumentenbezetting zitten we ook niet slecht. We hebben drie dwarsfluiten, negen klarinetten, 6 trompetten, drie trombonisten,
twee hoornisten, twee altsaxen, een tenorsaxofoon, een
baritonsax, een basklarinet, een sopraansax, een bas en 4
slagwerkers. Na de vakantie hebben we geen basklarinet
meer, maar wel een fagot. We kunnen best nog uitbrei-
veelvuldig gebruikt. De organisatie is zich aan het beraden
hoe zij volgend jaar meer bezoekers naar het evenement
kunnen krijgen en dat is voor ons alleen maar gunstig,
hoe meer bezoekers er met de auto naar dit evenement
komen, des te meer opbrengst wij kunnen genereren aan
deze actie.
Iedereen die meegeholpen heeft, heb ik direct na de beurs
per mail al bedankt, maar hierbij nogmaals bedankt voor
jullie inzet. En voor degenen die dit jaar niet meegeholpne
hebben, de organisatie van Bloem en Tuin is voornemens
om deze beurs volgende jaar in dezelfde periode te laten
vallen, dus wellicht kun je deze tijd alvast reserveren in je
agenda van volgend jaar. En het is natuurlijk ook prima als
je huisgenoten en vrienden inschakelt om mee te helpen.
Hoe meer helpende handen, hoe beter het financieel voor
ons is.
ding gebruiken, met name in het grootkoper. Dus mocht
je iemand weten die graag wil samenspelen, laat hem of
haar gewoon op een woensdag komen luisteren.
Het afgelopen jaar heeft het Aspirantenorkest opgetreden tijden de Jeugdorkestendag, georganiseerd in het kader van het 60-jarig jubileum van de harmonie. We zijn
meegegaan naar de Efteling en hebben daar samen met
de harmonie een muzikale rondwandeling gemaakt. Tijdens de jaarlijkse voorspeelavond hebben wij afsluitend
een miniconcertje gegeven. Het optreden tijdens de mis
bij Lunetzorg, locatie Eckartdal was een hele happening.
Enthousiaster publiek kan je bijna niet treffen. Er wordt
meegezongen, meegeklapt en mocht Nico een keertje verhinderd zijn, dan kunnen we altijd Kees nog inschakelen
om ons te dirigeren. En helaas is ons optreden tijdens de
Van Goghmarkt in het water gevallen. In plaats daarvan
hebben wij op 29 juni een openbare repetitie gehouden.
Daar hebben wij ons repertoire ten gehore gebracht. Na
de vakantie gaan we met nieuwe muziek beginnen en zullen een aantal oude nummers ingeleverd worden, maar
we zullen natuurlijk ook een aantal nog wel in de map
houden.
Voor de tweede helft van het jaar staan er een tweetal
optredens gepland, t.w. 16 oktober opluisteren van de mis
in Gerwen. En vermoedelijk spelen we ook rond de Kerst
nog een keer in de kerk. En er kan natuurlijk altijd iets
bijkomen, want als we een uitnodiging krijgen om ergens
een concert te geven, zullen we dat in overleg met Nico
natuurlijk accepteren.
The Blues
Blues is een muziekstijl die ongeveer tussen 1860 en 1900 is ontstaan en zijn oorsprong vindt in de muziek die
slaven (uit Afrika afkomstige negers) in het Zuiden van de Verenigde Staten - onder andere in de Mississippidelta, tussen Memphis en New Orleans) - maakten. De voornaamste muzikale bronnen die tot het ontstaan van
de blues hebben bijgedragen zijn de religieuze liederen (gospels, negrospirituals), de worksongs en de field
hollers. Een typische variant van de blues is de cajunmuziek. Muziek maken met elkaar of alleen, met of zonder
instrumenten, was voor hen vaak de enige manier om hun lijden uit te drukken en te verzachten. Omdat deze
muziek een melancholische toon en inhoud had, werd ze ‘blues’ genoemd.
Muzikale kenmerken
Het kenmerkende aan blues is dat het een meest vast schema volgt van 12 maten die per strofe worden herhaald (de
zg. twelve bar blues). Iedere strofe, d.i. een samengesteld
geheel van versregels, omvat dan drie gezongen regels die
elk weer gebonden zijn aan vier maten die begeleid worden door akkoorden.
Bijna elk bluesnummer is herkenbaar aan dat akkoordenschema waaruit het is opgebouwd. Dit bluesschema bestaat veelal uit 12 vierkwartsmaten, waarvan de laatste
maat/maten de zgn. ‘turnaround’ vormt:
I I I I of I IV I I
IV IV I I
V IV I V (of I aan einde)
Scheldwoorden
B.B King: Soms gebruikten de zangers ‘scheldwoorden’ die
de bewakers niet kenden. Ze spraken bijvoorbeeld af dat
‘hark’ in hun liedje als ‘zot’ bedoeld werd. Zo konden ze
de bewakers uitschelden zonder dat deze het merkten.
Ze maakten zelf instrumenten en ‘s avonds zongen ze uit
volle borst over de misère die ze hadden.
De aanduiding ‘blue’ voor rouw is afkomstig uit de zeilscheepvaart. Als een schip tijdens de reis zijn kapitein of
een andere officier verloor, voerde het voor de rest van
de reis een blauwe vlag en werd een blauwe band rond
het hele schip geschilderd alvorens de thuishaven binnen
te lopen.
Rythm and Blues
Toen vele zwarten rond de Eerste Wereldoorlog vanuit
het Zuiden naar de steden in het Noorden (onder andere Chicago en Detroit) trokken, kreeg de blues een meer
‘stedelijk’ geluid, dat vanaf de jaren dertig voornamelijk
gekenmerkt zou worden door het gebruik van elektrisch
versterkte instrumenten. Deze meer up-tempo variant van
de blues zou later de weg bereiden voor rhythm and blues
en rock-’n-roll. Deze laatste zouden de blues enigszins
naar de achtergrond dringen, maar in de jaren 60 en 70
leefde het genre op doordat Britse (blanke) rockmuzikanten als Eric Clapton, de The Rolling Stones en Led Zeppelin
opnieuw blues gingen spelen.
Alle stijlen van de jazz zijn sterk door de blues beïnvloed,
van New Orleans Jazz tot en met cool jazz.
De Romeinse cijfers stellen de trappen van de toonladder
voor. In C wordt het schema:
C C C C of C F C C
F F C C
G F C G (of C aan einde)
Andere muziekgenres, zoals rock-’n-roll en in sommige gevallen ook jazz, zijn op een vereenvoudigde respectievelijk
ingewikkeldere versie van dit schema gebaseerd. Schema’s
met andere aantallen maten komen overigens ook voor,
bijvoorbeeld schema’s met 16 maten.
Melodie
Heel kenmerkend voor de blues is het soleren. Zang wordt
afgewisseld met instrumentale improvisatie, veelal in de
van pentatonische toonladders afgeleide bluestoonladders. Er zijn 2 bluestoonladders: mineur (I-bIII-IV-bV-V-bVII)
en majeur (I-II-bIII-III-V-VI). De mineurladder wordt het
meest gebruikt. Het is mogelijk deze twee toonladders te
combineren (I-II-bIII-III-IV-bV-V-VI-VII) maar dit gaat meer
richting jazz.
Heel belangrijk in de bluestoonladders zijn de zgn. blue
notes. Er zijn 3 blue notes in de bluestoonladders: bij bIII,
bV en bVII. Het gebruik van deze noten in een pentatonische toonladder is wat niet gebruikelijk is in Europese
muziek. Bij blues worden deze noten vaak bereikt met instrumenten die tonen kunnen ‘buigen’, zoals gitaar, bluesharp en saxofoon. Op instrumenten waarop het niet mogelijk is tonen te buigen (zoals bij toetsinstrumenten), kan
men een soortgelijk effect bereiken d.m.v. een voorslag;
bijvoorbeeld door kort bIII voor III te spelen.
Vaak wordt een harmonisch contrast gebruikt: het in mineur soleren of zingen over een majeur akkoordenschema.
Bluesmuziek heeft vaak een wat rauwe, donkere zangpartij, geworteld in zwarte gospel. De zanglijn wordt gekenmerkt door herhaling en een vraag-en-antwoord-dialoog
tussen de zanger en de muzikanten.
Thematiek
De blues vertelt over het leven van alledag. De nadruk
daarbij ligt op negatieve gebeurtenissen, bijvoorbeeld ongeluk in de liefde. Door het zingen van de blues hoopt
men troost voor deze problemen te vinden, naast de
kracht om er weer bovenop te geraken. Een bluesmuzikant schuwt controversiële thema’s zoals alcohol, seks en
geweld niet. Wel worden deze vaak bezongen in verdoken
termen, veelal afkomstig uit Afro-Amerikaanse tradities,
zoals de voodoo.
Stijlen
Elke bluesmuzikant heeft wel zijn eigen typische stijlkenmerken. Toch kunnen we in de blues onder andere de volgende stijlgroepen herkennen:
African blues, Atlanta blues, Chicago blues, Delta blues,
Detroit blues, East Coast blues, Kansas City blues, Louisiana
blues, Memphis blues, New Orleans blues, Piedmont blues,
Swamp blues, Texas blues, West Coast blues, St. Louis blues
Instrumenten
De blues werd oorspronkelijk gespeeld op akoestische
instrumenten als gitaar, piano en mondharmonica. Soms
maakte de gitarist bovendien gebruik van een glad en
hard voorwerp, zoals een mes of een flessenhals (vandaar
de naam ‘bottleneck’, Engels voor ‘flessenhals’), waarmee
hij over de snaren gleed (vandaar de naam ‘slide’, Engels
voor ‘glijden’). Typische bluesinstrumenten zijn onder andere: contrabas / basgitaar, gitaar (akoestisch, archtop,
steelstring, elektrisch), mondharmonica of bluesharp en
piano.
Bekende Bluesvertolkers:
• Blind Lemon Jefferson (1897 - 1930)
• Lonny Brooks (1933 - )
• The Blues Brothers (1978 - 1982, 1988 - )
• Ray Charles (1930-2004)
• Big Bill Broonzy (1893 - 1958)
• Eric Clapton (1945 - )
• Peter Green (1946 - )
• Albert Collins (1932 - 1993)
• Buddy Guy (1936 - )
• Rory Gallagher (1948 - 1995)
• John Mayall (1933 - )
• Little Walter (1930 - 1968)
• J.B. Lenoir (1929 - 1967)
• Skip James (1902 - 1969)
• Robben Ford (1951 - )
• Elvis Presley (1935 - 1977)
• W.C. Handy (1873 - 1958)
• Jimi Hendrix (1942 - 1970)
• Earl Hooker (1929 - 1970)
• John Lee Hooker (1917 - 2001)
• Lester Butler (1959 - 1998)
• Mississippi John Hurt (1892-1966)
• Elmore James (1918 - 1963)
• Robert Johnson (1911 - 1938)
• B.B. King (1925 - )
• Albert King (1923 - 1992)
• Freddie King (1934 - 1976)
• Louisiana Red (1932 - )
• Leadbelly (1885 - 1949)
• Daniël Lohues (1971 - )
• Charley Patton (1891 - 1934)
• Mick Taylor (1949 - )
• Walter Trout (1951 - )
• Stevie Ray Vaughan (1954 - 1990)
• Muddy Waters (1915 - 1983)
• Howlin’ Wolf (1910 - 1976)
• Lee Rocker (1961 - )
• Joe Bonamassa (1977 - )
• John Mayer (1977 - )
Fietsen voor muziek - foto Jacques Braakenburg
Steuntje in de rug!
Rabobank Dommelstreek organiseert ook dit jaar weer
haar actie “Steuntje in de rug”.
Het Gerwens Muziekkorps heeft haar bankrekeningen ook
bij Rabobank Dommelstreek en wij hebben ons dus aangemeld voor deze actie.
Hieronder staat alvast kort de flyer van deze actie. In de
komende periode zullen we jullie nog van extra info voorzien om ook je familie, vrienden en kennissen te overtuigen om ook op het Gerwens Muziekkorps te stemmen.
Wil je al meer weten over de voorwaarden e.d. kijk dan
alvast op www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/
dommelstreek.
Stem op onze
club en
spek de kas!
Van Rabobank Dommelstreek krijgen we de kans om extra
geld te verdienen. Daarvoor hebben wij jouw hulp nodig!
Ga naar www.rabobank.nl/dommelstreek om te zien hoe jij
onze club in de stemming brengt.
'Steuntje in de rug'
Rabobank Dommelstreek: Natuurlijk!
Rabobank. Een bank met ideeën.
Kijk voor alle informatie op www.rabobank.nl/dommelstreek
lIv
E
TOEGANG
GRATIS
vRIjE
INlOOP
ZONDAG 6 NOVEMBER
MUZIEKMIDDAG
met optredens van
samenspelgroep, aspirantenorkest
percussiegroep en harmonie
Speciale gast:
STRATUMS MUZIEKKORPS
De gezelligste harmonie van Eindhoven
Locatie: Rabobankplein
in Nuenen. Aanvang: 14.00 uur.
Park 1 • 5671 GA Nuenen • Tel. 040 - 284 31 81
[email protected] • www.hetklooster.org
Kaartverkoop: 040 - 284 33 99
Activiteitenagenda
Za Za
Zo Za
Vr 15-10-11
05-11-11 06-11-11 10-12-11 16-12-11 GERWENS
MUZIEKKORPS
Donateursactie
Concert Het Klooster met Stratums Muziekkorps
Concert met 4 Nuenense Muziekverenigingen
Deelname aan Kerstconcert te Gerwen
Aktiviteiten aspirantenorkest
Za 15-10-11
Donateursactie
Za
05-11-11 Zo 16-10-11 Opluisteren H. Mis te Gerwen 10.30 uur
Zo 06-11-11 Concert Het Klooster met harmonie en Stratums Muziekkorps
Ma 26-12-11 Opluisteren H. Mis te Gerwen of Nederwetten
The World’s Famous Quotes
“Alle muziek is volksmuziek. Ik heb nog nooit
een paard een liedje horen zingen.”
Voorzitter
Dhr. W. Cooijmans
Beschermheer
Dhr. F. van Thiel
•••••
SECRETARIAAT
Mevr. W.A. Hofstede
De Haverkamp 15
5674PS Nuenen
Tel. 040-2834821
[email protected]
gerwensmuziekkorps.nl
•••••
WEBSITE
www.gerwensmuziekkorps.nl
•••••
DRUK
Dal Segno Drukbureau
Louis Armstrong
kopij voor de volgende
Dal Segno dient uiterlijk
11 november a.s.
Oktober:
Annemieke Stravens José Wellink Noortje Cooijmans Eva Ramakers Mitch van Gils Kim Renders Krista Polle Denise Suiskens Anna Coolen Geert Coolen te zijn ingeleverd bij
1 okt.
1 okt.
4 okt.
12 okt.
14 okt.
14 okt.
21 okt.
21 okt.
30 okt.
30 okt.
Arno Brancart
November:
Chris Setz Yvette van der Voort Koen Smeets 16 nov.
18 nov.
19 nov.
December:
Diny Coolen Johan Vereijken Carlo Verhagen Jacob Riepe Piet Verhagen 15 dec.
18 dec.
20 dec.
25 dec.
31 dec.
Van harte!

Vergelijkbare documenten