UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/ 1330 VAN DE

Commentaren

Transcriptie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/ 1330 VAN DE

										                  

Vergelijkbare documenten

nr. 1235/2008 houd - Federatie Nederlandse Diervoederketen

nr. 1235/2008 houd - Federatie Nederlandse Diervoederketen „Uganda Organic Certification Ltd”, dat in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 is opgenomen, heeft op 18 maart 2016 zijn jaarverslag ingediend overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder b), ...

Nadere informatie

klik hier - Quality Partner

klik hier - Quality Partner CONTROLERENDE AUTORITEITEN MET DE DESBETREFFENDE SPECIFIEKE GEGEVENS ALS BEDOELD IN ARTIKEL 10

Nadere informatie

(EG) Nr. 1235/2008

(EG) Nr. 1235/2008 In artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 is bepaald dat de Commissie voor producten die niet worden ingevoerd krachtens artikel 32 van die verordening noch uit een op grond van artik...

Nadere informatie

Verordening EG 1235/2008 van 8 december 2008 - Probila

Verordening EG 1235/2008 van 8 december 2008 - Probila Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische ...

Nadere informatie