Wat gebeurt er rondom de lactatie met de zeug?

Commentaren

Transcriptie

Wat gebeurt er rondom de lactatie met de zeug?
Melkproductieproblemen bij zeugen;
achtergronden en oplossingen vanuit de
farmaceutische industrie.
Drs. Harm Voets
Boehringer Ingelheim Animal Health
Corporate Marketing
Doel
• Definities en achtergronden van MMA / PHS
bespreken.
• Inzicht in “MMA / PHS-proces” verschaffen.
• Farmaceutische oplossingen voorstellen.
• Boodschap om mee naar huis te nemen
geven.
MMA / PHS
MMA
PHS
• Mastitis Metritis Agalactie
syndroom
• Ontstaat als gevolg van een
infectie (ontsteking)
• Antibioticum behandeling
kan zinvol zijn
• Ziektekundig probleem
• Periparturient Hypogalactic
Syndroom
• Geen ontstekingen en
infecties
• Antibioticum behandeling
minder zinvol
• Voedings- en
managementprobleem
• Calciumtoediening helpt lang
niet altijd.
Vier Risicoperioden
• Periode 1
– Dag -6 tot -1 (verplaatsing in kraamhok)
• Periode 2
– Dag -1 tot +1 (werpen)
• Periode 3
– Dag +3 tot +7 (post partus depressie)
• Periode 4
– Dag + 14 tot spenen (top lactatie)
Periode 1 (Dag -6 tot -1)
• Type:
– Metabolisch probleem
• Dieren:
– Gelten
• Oorzaak:
– Stress van verplaatsen
– verlies eetlust
– Constipatie
• Symptomen:
–
–
–
–
–
Release van endotoxinen vanuit constipatie
Koorts
“Subklinische MMA”
Afnemende lichaamsconditie
Mobilisatie van lichaamsvet
Periode 1 (Dag -6 tot -1)
• Effect op zeug:
– Werpproblemen
– Aan de nageboorte blijven staan
– Afname fertiliteit
• Effect op worp:
– Toename niet-levensvatbare biggen
– Heterogene worp bij geboorte en in ontwikkeling
– Toename ziekteproblemen
• Oplossingen:
– Voreen -> stimulatie van glucose productie en antiendotoxine effect
– Buscopan compositum -> toename van darmmotiliteit
– Voeropname verhogen en bevorderen van digestie door
management
Periode 2 (Dag -1 tot +1)
• Type:
– Acute infectie
• Dieren:
– Elk dier in goede conditie
• Oorzaak:
– Problemen met werpen
– Verminderde wateropname en constipatie
– Acute infecties, MMA, endotoxineresorptie
• Symptomen:
–
–
–
–
–
Release van endotoxinen vanuit constipatie
Koorts
“Klinische MMA”
Afnemende melkaanmaak
Pijn
Periode 2 (Dag -1 tot +1)
• Effect op zeug:
– Aan de nageboorte blijven staan
– Afname fertiliteit
– Doodliggen van biggen (buik- en uierpijn)
• Effect op worp:
– Toename biggensterfte a.g.v. ondervoeding en doodliggen
– Heterogene worp ontwikkeling
– Toename ziekteproblemen (diarrhee, streptococcen)
• Oplossingen:
– Novem 20 -> anti-endotoxine effect en pijnstillend
– Voreen -> stimulatie van glucose productie en antiendotoxine effect
– Buscopan compositum -> toename van darmmotiliteit
– Antibiotica
Periode 3 (Dag +3 tot +7)
• Type:
– Multifactorieel probleem voorbouwend op onderliggend
subklinisch probleem.
– Latente infectie van PRRS, Influenza of Ret. Sec., etc.
• Dieren:
– Alle dieren
– Dieren vertonen geen problemen eerste 3 dagen van lactatie,
goede voeropname en melkgift
• Oorzaak:
– Constipatie / Overvoeren
– Mild type van MMA
• Symptomen:
– Afname melkproductie
– Release van endotoxinen vanuit constipatie
– Buikpijn en wisselende voeropname
Periode 3 (Dag +3 tot +7)
• Effect op zeug:
– Productie afname van enkele uierpaketten
– Afname fertiliteit
• Effect op worp:
– Heterogene worp bij spenen
– Toename darmproblemen bij biggen (coccidiose)
• Oplossingen:
– Novem 20 -> anti-endotoxine effect en pijnstillend
– Diagnose van latente infecties
– Vaccinatieprogramma -> PRRS etc.
Periode 4 (Dag 14 tot spenen)
• Type:
– Voedingsprobleem (onvoldoende energie voorziening)
• Dieren:
– Alle dieren
• Oorzaak:
– Mobilisatie van lichaamsvet
– Veranderde melksamenstelling (toename vet%)
• Symptomen:
– Afnemende lichaamsconditie
– Mobilisatie van lichaamsvet
– Gedragsverandering (apathie)
Periode 4 (Dag 14 tot spenen)
• Effect op zeug:
– Afname fertiliteit
• Effect op worp:
– Toename darmproblemen bij biggen (vetdiarrhee)
– Heterogene worp bij spenen
– Toename ziekteproblemen (Darm + luchtweg)
• Oplossingen:
– Voreen -> stimulatie van gluconeogenese
– Voermanagement
Farmaceutische oplossingen
Voreen
Novem 20
Buscopan Compositum
Werkingsspectrum
• Voreen:
– Glucocortocoid, katabool, immuunremmend
• Novem 20®:
– NSAID, brede werking in ontstekingsgebied
Voreen
+++
+++
+++
+
+++
++
Novem 20
Ontstekingsremmend
Vochtafdrijvend
Vaatvernauwend
Pijnstillend
Koortsremmend
Endotoxinen remmend
+++
++
++
+++
++
+++
Kostenaspecten van MMA
Voorkomen van MMA (%)
0
10
20
9.8 % Quang Bin Zhao et al. (1996)
n = 1452
(bedrijfsvoorkomen = 100%)
30
23.6 % Hoy (2002)
n = 1425
30.1 % Wawron et al. (1998)
12.5 % Bilkei et al. (1995)
n = 671
6.8 % bij zeugen met normale conditie
23 – 33 % bij vette zeugen
31.6 % Hoy (2003)
n = 1403
31.6 % Bilkei + Boleski (1995)
n = 6624
15 % Roost et al (1988)
n = 1720
Toename van biggensterfte a.g.v. MMA (%)
5
+ 4.6 % (7.9 %) Wawron et al. (1998)
+ 4.0 % (19.7 %) Hoy (2002)
+ 5.0 % (18.8 %) Hühn and Rehbock (1999)
10
Verlies a.g.v MMA
Parameter
Waarde
Resultaat
+ 0.9 %
Vervangingskosten toename
Fokwaarde verlies
+ 2.8 %/2-3 d.
+ 6.2 %
Afname biggen/zeug/jaar
Afname biggen/zeug/jaar
Toename inseminatiekosten
- 0.2/worp
- 0.15/zeug
Afname biggen/zeug/jaar
Afname biggen/zeug/jaar
Toename sterfte voor spenen
+ 4 – 5%
Afname biggen/zeug/jaar
Afname speengewichten
- 3.5 %
Afname winst/big of
Toename speendagen
Zeugen
Toename afvoer zeugen
a.g.v. conditieproblemen
Afname fertiliteit
Vertraagde berigheid
Terugkomers
Afname levendgeboren biggen
in opvolgdende worp
Afname worpen per jaar
Biggen
Exclusief toename arbeid en ziektedruk bij zeugen en biggen
Schatting van kosten
Parameter
Kosten, €
Vertraagde berigheid
Terugkomers
€ 2.6 per dag niet drachtig
€ 60 per extra inseminatie
Afname aantal gespeende
biggen
€ 11.40 per 1 % sterfte
€ 30 per 0.15 minder worpen per zeug/jaar
Toename
vervangingspercentage
€ 3 per 1 % toename vervanging
Model Kostenberekening
Uitgangspunten
2.4 worpen/zeug/jaar
12 % sterfte voor spenen
7 kg /speengewicht
€ 25 per7 kg big
11.9 levend geboren
21 dagen spenen
20 % voorkomen MMA
# worpen/jaar
vertraagde berigheid
terugkomers
2.4
-5%
2.28 worpen/zeug/jaar
Levend geboren biggen
toegenomen sterfte
0.2 minder biggen* a.g.v MMA (direct en indirect)
11.9
- 0.1
11.8
- 16 %
9.91 biggen per worp
Speengewichten
7 kg
lagerspeengewicht op dag 21
- 3.5 %
6.76 kg/big
* Eindeffect over meerdere worpen, voor berekening is 0,1 big/worp genomen
Model kostenberekening
Verschil
Geen MMA problemen, productie per zeug per jaar
2.4 worpen/jaar x 10.4 speende biggen x 7 kg/big
174.7 kg
MMA situatie, productie per zeug per jaar
152,7 kg
2.28 worpen/jaar x 9.91 gespeende biggen x 6.76 kg/big
aantal biggen van 7 kg
x € 25 (waarde van 7 kg big)
MMA situatie op bedrijfsniveau per jaar
Totaal verlies
- 22 kg
- 3.1 biggen
- € 77.5
door MMA
250 zeugen x 20% voorkomen van MMA x € 77.5 verlies per zeug
Exclusief arbeid, extra materiaal en huisvesting
€ 3875
Novem - MMA
Resultaten op zeugen productiviteit
CIS (clinical index score; Gemiddelde en SD)
29
Meloxicam
Gem. CIS
26
23
Klinisch effect was
“uitstekend” of “goed” in 80 % van de zeugen
20
19.5
17
15.6
14
12.2
11
10.4
8
9.1
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 8
n=94
n=94
n=94
n=93
n=84
Effect Novem® bij subklinische MMA
•
•
72 zeugen
ad random op D0 1-malig
• óf Novem (1cc / 50 Kg LG)
• óf placebo
• Alle zeugen D0 amoxicilline LA en oxytocine
• 803 biggen gevolgd
– Sterfte
– groei
•
•
algemeen
per verschillende geboorte gewichtsklasse
Resultaat: Biggensterfte ↓
• Sterfte %:
– Novem 20: 5.25%
– Placebo: 11.41%
Conclusie:
• Novem 20 beperkt
biggensterfte bij MMA
significant, vooral in
de gewichtsklasse
met lichte biggen
Resultaat: Biggengroei ↑
• ADWG:
– Novem: 223 gr
– Placebo: 209 gr
Conclusie:
• Novem 20 zorgt dat de
dagelijkse groei van
alle biggen stijgt. De
lichtste biggen het
meest.
Boodschap
• MMA komt op bijna alle bedrijven voor.
• MMA komt gemiddeld bij 20% van de zeugen op
bedrijven voor.
• MMA is multifactorieel
• MMA kan worden voorkomen door goed
management
• MMA management kan worden ondersteund met
medicamenten
• Novem 20® en Voreen® zijn de beste keus,
aangevuld met Buscopan® en Antibiotica
Hartelijk dank voor uw aandacht

Vergelijkbare documenten

Zakboek varkens

Zakboek varkens Afname fertiliteit Vertraagde berigheid Terugkomers Afname levendgeboren biggen in opvolgdende worp Afname worpen per jaar

Nadere informatie