historische kaarten

Commentaren

Transcriptie

historische kaarten
Beschermingsdossier: Vier hulsten - monument
G. HISTORISCHE KAARTEN EN FOTO’S
1. Kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778), Koninklijke Bibliotheek van België.
De hulsten bevinden zich centraal op de kaartuitsnede.
2. Gereduceerde Kadasterkaart van België (1845-1855).
De hulsten bevinden zich aan de noordwestrand van het driehoekige pleintje centraal op de
kaartuitsnede.
Dossiernummer: 4.001/71016/103.1
Pagina 1 van 2
Beschermingsdossier: Vier hulsten - monument
3. Foto’s uit het archief van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, bewaard
in het archief Onroerend Erfgoed – Afdeling Beheer, Hasselt, 146/18 (1934-1936).
Dossiernummer: 4.001/71016/103.1
Pagina 2 van 2

Vergelijkbare documenten