familyhealthplus

Commentaren

Transcriptie

familyhealthplus
CCD, CCR, Overdracht
Wat is the Continuity of Care
Document (CCD), de relatie
met CCR en het gebruik als
overdrachtsdossier
| 1 | 7-6-2012 |
Introductie
►
Frank Ploeg
– Co-voorzitter Technische Stuur Commissie
– TSC lid HL7 Bestuur
– IT Architect in het UMCG
| 2 | 7-6-2012 |
Agenda
Inleiding
► CDA, CCR, CCD
►
– Clinical Document
Architecture (CDA)
– Continuity of Care
Document (CCD)
– Continuity of Care
Record (CCR)
– Samenhang (C+C=C)
►
CCD/CCR nader
bekeken
| 3 | 7-6-2012 |
►
Gebruik CCR/CCD
– Overdrachtsdossier,
Kerndossier, Brief
►
Landelijke
Initiatieven
– NFU project Generieke
Overdrachtsgegevens
– Rijnmond
– NEN
– HL7 Nederland
►
Vragen
CDA, CCR, CCD
Definities en samenhang
| 4 | 7-6-2012 |
Clinical Doc. Architecture (CDA)
Document standaard die de structuur en
semantiek van klinische documenten
specificeert
► Met als doel uitwisseling
► Het ondersteunt
►
– Zorginhoudelijke informatie
– Klinische praktijk richtlijnen
– Gestandaardiseerde datasets
►
CCR is (vanuit het perspectief van CDA) een
gestandaardiseerde dataset
– Beperkt CDA voor overdrachtsdossiers
| 5 | 7-6-2012 |
Continuity of Care Doc. (CCD)
Ontstaan uit de samenwerking tussen ASTM
en HL7
► Bedoeld als alternatieve implementatie voor
ASTM E2369, voor die organisaties die zich
aan de HL7 Clinical Document Architecture
hebben gecommitteerd.
►
| 6 | 7-6-2012 |
Continuity of Care Record (CCR)
ASTM E2369 – 05 Standard Specification
for Continuity of Care Record (CCR)
► Is een “Snapshot” van behandel- en basis
patiënt informatie
► Heeft als doel de overdracht te
vergemakkelijken van een zorgverlener
naar een andere
► Richt zich op de diagnose informatie en de
reden voor de verwijzing
►
| 7 | 7-6-2012 |
CDA + CCR = CCD
CDA
CCR
CCD
(2007)
| 8 | 7-6-2012 |
Relatie Standaarden
Clinical
Document
Architecture
(CDA)
Implementatie
Implementatie
Continuity of
Care
Document
(CCD)
Continuity of
Care
Record
(CCR)
Medische inhoud
Implementatie onafhankelijk
| 9 | 7-6-2012 |
Met dank aan Nictiz
Reference
Information
model
(RIM)
CCD
►
CCD is gebaseerd op CDA elementen, maar
de data zelf wordt gedefinieerd door CCR
– CCD gebruikt een gedetailleerde set van
constraints (of templates)
– De templates definiëren hoe de CDA elementen te
gebruiken om klinische data te communiceren
– De omvang (“scope”) van de klinische data binnen
de templates wordt bepaald door CCR
| 10 | 7-6-2012 |
CCD/CCR nader
bekeken
Methodiek, secties en
voorbeelden
Bron: CCD Final & ASTM CCR E2369-05-2
| 11 | 7-6-2012 |
CCD Templates / CCR sections
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Header
Payers
Support
Functional Status
Problems
Family History
Social History
Alerts
Medications
| 12 | 7-6-2012 |
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Medical Equipment
Immunizations
Vital Signs
Results
Procedures
Encounters
Plan of Care
Healthcare
Providers
CCR secties I
►
Header
►
Purpose
►
►
►
Defines the type of document being created, who the document is
regarding (patient, physician, author) and how the document relates
to other existing documents (if applicable).
States the reason the document was generated, but only if a specific
purpose is known (i.e., a referral, transfer, or by request of the
patient).
Problems
Provides a list of relevant clinical problems, both current and
historical, that are present for the patient at the time the document
was created.
Procedures
Provides a list of all relevant and notable procedures or treatments,
both current and historical, for the patient.
Family history
Gives relevant family health information that may have an impact on
the patient’s healthcare risk profile.
| 13 | 7-6-2012 |
CCR secties II
►
Social history
►
Payers
►
►
►
►
Describes the patient’s lifestyle, occupation, and environmental
health risks plus patient demographics such as marital status,
ethnicity and religion.
Provides payment and insurance data pertinent to billing and
collection, plus any authorization information that might be
required.
Advance directives
Includes information about wills, healthcare proxies and
resuscitation wishes, including both patient instructions and
references to external documents.
Alerts
Provides a list of allergies and adverse reactions that are relevant
for current medical treatment.
Medications
Provides a list of current medications and relevant historical
medication usage.
Immunizations
Gives information the patient’s current immunization status plus
pertinent historical information about past immunizations.
| 14 | 7-6-2012 |
CCR secties III
►
Medical equipment
►
Vital signs
►
►
►
►
Provides a list of medical equipment and any implanted or external
devices relevant to patient treatment.
Details information about vital signs for the time period including at
a minimum the most recent vital signs, trends over time, and a
baseline.
Functional stats
Details information about what is normal for the patient, deviations
from the norm (both positive and negative) and extensive examples.
Results
Lists lab and procedure results, and at a minimum lists abnormal
results or trends for the time period.
Encounters
Details relevant past healthcare encounters including the activity
and location.
Plan of care
Lists active, incomplete or pending activities for the patient that are
relevant for ongoing care – including orders, appointments,
procedures, referrals and services.
| 15 | 7-6-2012 |
CCR – ASTM CCR E2369
Definitie van termen
► Uitleg per sectie
► CCR Data Fields Spreadsheet
►
►
An Implementation Guide for the CCR v1.0
– Methodiek & inhoud
– Per sectie een Data Object, en een Object Type
Definition Table
| 16 | 7-6-2012 |
Encounter Definition Table
| 17 | 7-6-2012 |
CDA R2 Clinical statement ENC
| 18 | 7-6-2012 |
ENC constraints (deel)
►
Encounter Activities
– An encounter activity (templateId 2.16.840.1.113883.10.20.1.21)
SHALL be represented with Encounter.
– The value for “Encounter / @classCode” in an encounter activity
SHALL be “ENC” ActClass STATIC.
– The value for “Encounter / @moodCode” in an encounter activity
SHALL be “EVN” ActMood STATIC.
– An encounter activity SHALL contain at least one Encounter / id.
– An encounter activity SHOULD contain exactly one Encounter /
code.
– The value for “Encounter / code” in an encounter activity SHOULD
be selected from ValueSet 2.16.840.1.113883.1.11.13955
EncounterCode 2.16.840.1.113883.5.4 ActCode DYNAMIC.
| 19 | 7-6-2012 |
ENCOUNTERS
Voorbeeld Encounters
Encounter
Checkup
Examination
| 20 | 7-6-2012 |
Location
Good Health Clinic
Date
Apr 07, 2000
Gebruik CCR/CCD
Overdrachtsdossier, brief
| 21 | 7-6-2012 |
Overdrachtdossier
Headers
Payers
Support
Specialistische
Functional Status
Problems
Family History
Social History
KernKerndossier
Alerts
Medications
Medical Equipment
Immunizations
Vital Signs
dossiers
Results
Procedures
Encounters
Plan of Care
| 22 | 7-6-2012 |
Healthcare Providers
NFU project
Generieke Overdrachtsgegevens
► In opdracht van de NFU onder
projectleiding van Nictiz
► Met deelname door alle NFU ziekenhuizen
► Eind 2012 alle secties beschreven
►
►
Geen implementatie voorschriften
– Wel Proof of Concept Leiden en Utrecht
| 23 | 7-6-2012 |
Scope NFU project
Delivarable in
dit project
Nog te regelen
(o.a. POC)
1. Klinische afspraken generieke
overdrachtsinformatie
gebaseerd op CCR/CCD
2. Vorm van overdracht (CCR,
CCD/HL7, brief, anders
Welke informatie (incl.
structuur, waardeset,
Implementatierichtlijnen)
Welke technische
standaarden
3. Infrastructuur
3. Vullen uit
bron
| 24 | 7-6-2012 |
4. Verwerken in
doel
NFU Generieke overdracht Gegs.
| 25 | 7-6-2012 |
Resultaat: per sectie een (of meer)
-en
Overdracht Scenarios
►
Tussen zorgverleners in ziekenhuizen
Overdracht (verwijzing)
Binnen één
ziekenhuis
Binnen
specialisme
Waarnemen
Tussen
specialisme
Tussen
ziekenhuizen
Overdracht
Samenwerking
Overdracht
Binnen
specialisme
Collegiale
samenwerking
Tussen
specialisme
Overdracht
Samenwerking
in behandeling
en consult
Multi
disciplinair
overleg
Tussen ziekenhuis en 1e lijn
► Tussen zorgverlener en patiënt
►
| 26 | 7-6-2012 |
Multi
disciplinair
overleg
Van XML naar presentatie
| 27 | 7-6-2012 |
| 28 | 7-6-2012 |
Landelijke initiatieven
NFU project, Rijnmond, NEN,
HL7 Nederland
| 29 | 7-6-2012 |
Zorgportaal Rijnmond
Project “Kerndossier regio Rijnmond”
► Op basis van CCR/CCD
► Tolven implementatie
►
| 30 | 7-6-2012 |
NEN: Platform CCR-CCD
►
►
►
►
Actief uitwisselen en bespreken van
ontwikkelingen, ervaringen en kennis op het
gebied van CCR-CCD;
overlap en/of tegenstrijdige activiteiten te
signaleren en, indien mogelijk, te voorkomen;
het platform biedt ruimte en gelegenheid om met
elkaar over de relevante ontwikkelingen van
gedachten te wisselen waarbij ervaringen en
knelpunten aan bod komen;
het platform kan gevraagd en ongevraagd advies
aan de verwante normcommissie
Informatievoorziening in de zorg en heeft daarmee
een adviserende rol.
| 31 | 7-6-2012 |
HL7 Nederland
CCD implementatie voor Nederland
voorbereiden
► Binnen TSC initiatiefgroep opgericht
►
– Onderzoekt welke rol HL7 Nederland moet gaan
spelen in deze ontwikkelingen
– Kan leiden tot een project en/of nieuwe werkgroep
CCR.
| 32 | 7-6-2012 |
Conclusie
1. Klinische afspraken generieke
overdrachtsinformatie
gebaseerd op CCR/CCD
2. Vorm van overdracht (CCR,
CCD/HL7, brief, anders
3. Infrastructuur
3. Vullen uit
bron
| 33 | 7-6-2012 |
4. Verwerken in
doel
Vragen
| 34 | 7-6-2012 |