nieuwsbrief 2014-03

Commentaren

Transcriptie

nieuwsbrief 2014-03
NIEUWSBRIEF
van het
OYUGIS INTEGRATED PROJECT
van de
Fraters van Onze Lieve Vrouw,
Moeder van Barmhartigheid, Tilburg,
(Brothers of Our Lady, Mother of Mercy, CMM)
ISSN 1567-7656
nr. 201
Redactie: Wilhelminakade 10, 5688 EK Oirschot, Nederland, tel.: 0499-571174
E-mail: [email protected]
april/mei 2014
Van de redactie Wij denken dat we er weer in geslaagd zijn een interessante nieuwsbrief samen te stellen met
actueel nieuws uit het Oyugis Integrated Project in Kenia. Het zijn verhalen van mensen die er werken of stage
gelopen hebben, mensen die heel tevreden zijn over hun opgedane ervaringen. Verder is er ook triest nieuws, want
regelmatig overlijden er mensen ten gevolge van aids. Tot slot weer wat actienieuws waarin we lezen dat mensen in
Nederland nog steeds warm lopen voor het OIP en de mensen die daar in Kenia aan ‘de rafelranden van de
samenleving’ verkeren, zoals paus Franciscus dat noemt. Veel leesplezier!
De eigen zaakjes regelen
Het kantoor van het Maatschappelijk Werk wordt
dagelijks drukbezocht door cliënten. We hebben
drie
hoofd
clustergroepen
(Tuvumiliane,
Tupendane en de Grootouders), en zij zijn
onderverdeeld in kleinere groepen, om het werk
makkelijker
te
maken.
Dankzij
deze
clustergroepen zijn we op de hoogte van hoe de
mensen leven, en hoe we hen kunnen bereiken.
Als sociaal werker heb ik een heleboel geleerd.
De mensen die we helpen zijn direct of indirect
getroffen door HIV/AIDS. Ik ben blij dat ze zover
zijn dat ze hun status accepteren en dat ze zich
vrij voelen om hun gevoelens en ervaringen te
delen.
Ik heb ook geleerd hoe ik in verschillende
situaties moet reageren, en kan het onderscheid
tussen echt en nep waarnemen. Sommige
cliënten zeggen dat zij dankzij het OIP nog in
leven zijn. Ze gaan naar de medische afdeling om
medicijnen te halen, en na afloop kloppen ze bij
ons aan met een verzoek om eten. Niet iedereen
wordt echter gesponsord met voedsel. Alleen de
cliënten die bedlegerig zijn ondersteunen we
daarmee. De sterkere mensen moeten zelf hun
land bewerken of op een andere manier de kost
verdienen. Ze worden gestimuleerd om met
anderen samen te werken en gezamenlijk voor
voedsel of inkomsten te zorgen.
De uitdaging die ik het meest ben tegengekomen
tijdens mijn werk is het feit dat sommige cliënten
teveel afhankelijk willen zijn van het project. Ze
willen dat alles voor hen geregeld wordt. Voor
deze mensen zijn we hard, zodat ze regelmatig
toch voor zichzelf moeten blijven zorgen.
Ik waardeer de service die het project aan de
cliënten geeft enorm, maar we moeten de
mensen wel duidelijk blijven maken dat ze niet
geheel afhankelijk moeten zijn van het OIP. We
moeten hen leren hoe ze hun eigen zaakjes
kunnen regelen, zodat ze toch verder kunnen als
het OIP er niet is.
Zr. Edel Mary Quinn PRR, maatschappelijk
werkster OIP
Zelf problemen leren oplossen
Via deze weg wil ik mijn nederige dankbaarheid
betuigen aan alle medewerkers van het OIP voor
het respect dat ik tijdens de afgelopen periode
gekregen heb. Gedurende mijn stage hebben de
maatschappelijk werkers mij met veel geduld
uitgelegd hoe ik met hun cliënten aan de slag
moest.
O.I.P.-Nieuwsbrief
nr. 201 / apr/mei 2014
2
Het werk was een uitdaging, maar de ervaring die
ik vanuit school had, heeft me geholpen om mijn
werk goed te doen.
Tijdens deze periode heb ik alle clustergroepen
bezocht. Ik was onder de indruk van de
hoeveelheid HIV/aids-patiënten die door het OIP
geholpen wordt. Men biedt hen hulp en
begeleiding bij de problemen die ze als groep zelf
niet kunnen oplossen.
Enkele activiteiten die we in deze afdeling
ondernemen zijn:
- Het zorgen voor grootouders door hen
iedere week voedsel en medicijnen te
geven.
-
-
Het betalen van schoolgeld voor de
weeskinderen op de middelbare school,
en het betalen van schooluniformen voor
de weeskinderen op de basisschool.
Het geven van advies aan leden die van
de clustergroep zijn afgedwaald.
Het geven van trainingen aan de
groepsleiders, waardoor zij de weg naar
de lokale overheid leren kennen om
subsidies aan te vragen.
Ik waardeer het werk van het project en ik bid dat
het OIP kan blijven bestaan.
Erick Ochieng Otieno,
stagiaire Maatschappelijk Werk.
De OIP-medewerker – Charles Odhiambo
In de Engelstalige Newsletter van het OIP is men bezig met een serie interviews met medewerkers. De
redactie wil zo dat de mensen elkaar beter leren kennen, wat betreft hun achtergrond, hun werk, ambitie,
hun drijfveren en dromen, kortom: hoe ze in hun werk staan in het OIP.
We nemen deze bijdragen graag over.
Vertel ons eens iets over jezelf.
Mijn naam is Charles Odhiambo Ik heb twee
vrouwen en ben vader van twee prachtige jonge
meisjes. Ik woon in de locatie Kokech, naast de
Mirondo basisschool van het District Rachuonyo
Zuid.
Hoe wist je van het bestaan van het OIP?
Als student kwam ik hier om in de bibliotheek te
studeren, en hierdoor heb ik ontdekt wat voor
activiteiten hier nog meer worden ondernomen.
Hoe is de werksituatie?
mensen hulp komen zoeken. Het is erg druk,
maar mede dankzij de hulp van God is het me
gelukt om cliënten effectief hulp te verlenen.
Heb je iets bijzonders geleerd?
In mijn werk als laborant is het erg belangrijk om
zeer voorzichtig te zijn, zodat mogelijke infecties
met tuberculose en andere ziektes voorkomen
kunnen worden.
Waar streef je naar in de toekomst?
Zolang God het mij toelaat zal ik mijn best blijven
doen binnen het project.
Het werk is een behoorlijke uitdaging geweest, en
dit zal alleen maar groeien nu er steeds meer
Dag van het OIP
Tijdens
de
67e
vergadering
met
het
managementteam, hebben we besloten om elk
jaar een ‘Dag van het OIP’ in te stellen. Die eerste
OIP-dag werd gehouden op 16 oktober. Dat is de
dag dat de stichter van de Fraters CMM,
monseigneur Joannes Zwijsen, stierf in 1877.
Op die feestelijke dag waren enkele speciale
momenten die ons een beeld gaven met
betrekking
tot
de
achtergronden
en
uitgangspunten van het OIP.
Frater
Athanasius
vertelde
tijdens
de
ochtenddienst het levensverhaal van Joannes
Zwijsen en zijn aandacht voor de armen.
Frater Leo legde tijdens het middaguur het motto
van onze stichter uit: Mansuete et fortiter. Dit
betekent: barmhartig zijn als het lam en zo sterk
zijn als de leeuw. Tijdens ons werk in het OIP
helpt dit motto ons met het maken van de juiste
beslissingen op de juiste momenten.
Iedereen was opgewekt
en genoot vooral van de
stoelendans die ons
werd aangeleerd door
Loes en Laura, twee
studenten uit Nederland.
Tijdens de evaluatie van
de dag is gesuggereerd
om in de toekomst ook
enkele
vertegenwoordigers van onze 39
clustergroepen uit te
nodigen.
Frater Leo van de
Weijer, coördinator OIP
(foto: raam kapel Fraters
CMM
Rhapta
Road,
Nairobi)
O.I.P.-Nieuwsbrief
nr. 201 / apr/mei 2014
3
Eensgezind, welkom, liefdevol
Op 2 mei 2013 kreeg ik de mogelijkheid om in het
OIP te werken als de secretaresse van het
project. Ik heb dat werk zeven maanden gedaan.
Tijdens deze korte periode heb ik een hele hoop
geleerd. Dit kwam mede dankzij de steun van de
teamleden van het OIP. De ochtenddiensten in de
kapel, drie keer per week, ervaar ik ook als
belangrijk:
steeds
krijg
je
daar
weer
bemoedigende woorden te horen. Af en toe zat
het ook wat tegen, liep ik tegen problemen aan,
maar dan richt ik me tot God voor kracht, moed
en wijsheid om tot een oplossing te komen.
Ik ben erg onder de indruk van de manier waarop
het OIP georganiseerd en gestructureerd is. Het
project biedt een bevorderlijke werkomgeving,
waar menig mens graag deel van uit zou willen
maken.
Wat mij het meest geraakt heeft is de manier
waarop de coördinator, frater Leo, en de hele staf
van het OIP het project aansturen: ze zijn
eensgezind, iedereen voelt zich welkom en
liefdevol ontvangen. Positiviteit lijkt een
basishouding voor hen.
Ik heb erg genoten om als secretaresse te
werken, omdat er zo veel interactie is met de
verschillende stafleden van de diverse afdelingen.
Op professioneel gebied heb ik een hoop geleerd,
en ik zal deze tijd altijd blijven koesteren als een
van de meest voldoening gevende fases in mijn
carrière.
Ook op persoonlijk gebied heb ik een speciale
band gekregen met de stafleden van het OIP, en
ik zal de herinneringen aan onze tijd samen
blijven koesteren.
Ik beëindig mijn werk bij het OIP omdat ik een
baan als secretaresse heb kunnen bemachtigen
op de Rongo Universiteit.
Nogmaals dank aan de Fraters CMM en de
coördinator frater Leo voor het feit dat zij mij een
kans gaven om in dit project te werken. Ik dank
iedereen voor de fijne samenwerking.
God zegene u allen tijdens het bieden van hulp
aan de minderbedeelden, de kwetsbaren en de
armen in deze gemeenschap.
Bravo!! Fraters CMM.
Bravo!! frater Leo – de coördinator van het OIP.
Evalyne Adhiambo, secretaresse
Ervaringen opdoen in een andere cultuur
Hallo iedereen,
Wij zijn Laura en Loes, twee studenten uit
Nederland. Voor onze studie zijn wij drie
maanden lang in het OIP te vinden geweest. We
waren hier van september 2013 tot half december
om aan onze minorstudie te werken. We zitten in
het laatste jaar van onze studie Psychomotorische therapie in Nijmegen. De reden dat
we ervoor gekozen hebben om naar Kenia te
gaan, is dat we ervaringen wilden opdoen in een
andere cultuur. We willen onze ervaringen graag
met jullie delen.
Tijdens onze eerste weken hebben we
voornamelijk veel gezien van de medische
afdeling. Zuster Mary Mboya heeft ons samen
met alle andere personeelsleden van deze
afdeling rondgeleid. Onze ervaringen met de
medische afdeling zijn erg goed. We adoreren de
manier waarop zij de zieken helpen. Iedereen is
welkom voor een behandeling. Ook wij hebben
ons hier erg welkom gevoeld.
Vooral het werk van de Thuiszorg (Home Based
Care) heeft ons erg geraakt. Dankzij deze
afdeling en de vrijwilligers hebben ernstig zieke
(en arme) mensen kans op een goede
behandeling. We hebben veel waardering voor
het werk dat de vrijwilligers doen.
Na een paar weken besloten we een kijkje te
nemen bij het Maatschappelijk Werk van het OIP.
We hebben met Boniface en andere teamleden
een paar clustergroepen bezocht, waar de leden
hun uitdagingen en successen met ons deelden.
De maatschappelijk werkers gaven goed advies
aan de clustergroepen en hun wezen, waardoor
zij kunnen werken aan een betere toekomst.
Eén dag in het bijzonder heeft ons het meest
geraakt. Dit was toen we een erg jonge en zieke
patiënt naar het ziekenhuis moesten brengen. We
hielpen Boniface met het dragen van Victor van
zijn huis naar de auto van het OIP. Victor was erg
O.I.P.-Nieuwsbrief
nr. 201 / apr/mei 2014
4
zwak en stierf diezelfde dag in het ziekenhuis.
Dankzij de goede hulp die het OIP aan Victor
geboden heeft had hij een waardig levenseinde,
en nu kan hij in vrede rusten.
Wat we ook deden in de sociale afdeling was het
helpen van de kleermaaksters. Zij deelden de
inhoud van hun werk met ons en wij hielpen hen
met het maken van uniformen voor de
weeskinderen.
land en het verbouwen van hun eigen voedsel.
Boaz en Gordon lieten ons een voorbeeld zien
van een vrouw met een hele grote boerderij, die
alles erg goed onder controle heeft. Ze runt de
hele boerderij in haar eentje.
We zijn van mening dat dit werk erg goed en
belangrijk is, omdat de duurzaamheid van dit
werk er voor kan zorgen dat mensen in de
toekomst voor zichzelf kunnen blijven zorgen,
gezien voedsel een belangrijke levensvoorwaarde
is.
Natuurlijk vergeten we het werk van de Facilitaire
Dienst niet. We zijn van mening dat het OIP niet
kan functioneren zonder deze afdeling. Zij zorgen
niet alleen voor alle mensen, maar ook voor het
geld van het project! Het OIP heeft een hoop
sponsors in Nederland. Christianne en Henk van
de Wal zorgen voor deze begunstigers, en
vroegen ons hen te helpen met het werven van
nog meer sponsors door een duidelijk beeld te
creëren van het OIP.
Momenteel zijn we druk bezig met het maken van
een informatiefolder, waarvoor we veel interviews
hebben afgenomen met teamleden van het OIP.
De Landbouwafdeling was onbekend terrein voor
ons. Tijdens onze studie in Nederland hebben we
hier niets mee te maken, dus het was erg lastig.
Boaz en Gordon hebben ons meegenomen naar
hun werkveld, en lieten ons zien wat zij doen en
waarom dit zo belangrijk is. Zij helpen mensen die
HIV/AIDS geïnfecteerd zijn met het werken op het
We hebben een fijne tijd gehad in het OIP, en we
willen de teamleden graag bedanken voor hun
warm welkom en het goede werk dat zij doen.
Terug zijn in Nederland delen we de goede, maar
ook de pijnlijke ervaringen die we in Oyugis
hebben opgedaan met anderen. Absoluut! Heel
hartelijk bedankt!
Loes en Laura.
Ze zullen gemist worden…
We weten dat we allemaal eens zullen sterven,
maar we zijn er niet altijd op voorbereid. We
mogen geloven dat de dood echter niet het einde
is, maar het begin van een nieuw Leven. Na een
lang gevecht met de ziekte aids verloor de
Kojwach clustergroep toch onverwacht een van
haar actieve leden: Mary Onditi. Mary stond altijd
klaar voor haar clustergroep en deed wat ze kon
om haar mensen te ondersteunen. Mary laat acht
weeskinderen achter.
In september overleed Damaris Ajwang, een
weduwe, afkomstig uit de Godnyango zone. Ze
was een grootmoeder die twee wees(klein)kinderen heeft achtergelaten, beide nog op
de kleuterschool. Ook had ze drie zonen,
waarvan er een na het overlijden van zijn moeder
zijn toevlucht zocht in alcohol en ten gevolge
daarvan in oktober gestorven is. Mama Damaris
is gestorven omdat ze haar aidsremmers niet
ingenomen heeft. We vonden in haar slaapvertrek
een plastic zak met een aantal flesjes met deze
medicijnen. We hebben voor vervoer gezorgd om
haar lichaam thuis te brengen,
waar het
begraven is. De buurtbewoners en haar
kerkgemeenschap hebben de aanschaf van de
doodskist en de begrafenis op zich genomen.
Victor Odhiambo was een wees van de Kokech
locatie in Kotieno. Zijn ouders stierven zes jaar
geleden aan de gevolgen van hiv/aids. Hij was
het jongste kind van de familie en werd
geïnfecteerd geboren. Victor is altijd ziek
geweest, tot hij in oktober op 13-jarige leeftijd
overleed in het Districtsziekenhuis. Het OIP heeft
de verantwoording voor zijn begrafenis op zich
genomen. De familie was erg dankbaar voor de
hulp en steun die zij ontvangen hebben.
Mag de goede Heer zijn ziel in vrede laten rusten.
O.I.P.-Nieuwsbrief
nr. 201 / apr/mei 2014
5
Acties
Sint Jozefschool Spoordonk
Een heitje voor een karweitje voor de
weeskinderen in Kenia
In Spoordonk, een
kerkdorp
bij
Oirschot, is de St.
Jozefschool al een
aantal jaren bezig
met sponsoracties
voor het Oyugis
Integrated Project. Het ene jaar was dat de
verkoop op een Paasmarkt, een ander jaar een
Kerstmarkt, en dit jaar gaan de kinderen bij
familie en kennissen, buren en vrienden rond om
een klusje te doen om zo een bedrag bijeen te
sprokkelen voor de weeskinderen in Kenia.
Christianne heeft in de hogere klassen nog eens
in het kort uitleg gegeven over het goede doel,
omdat de kinderen van deze groepen het OIP nog
kenden van voorgaande jaren. Voor de lagere
groepen, en vooral in de kleuterklassen, was het
verhaal vrij nieuw. Met behulp van allerlei
voorwerpen uit Kenia en foto’s van enkele van de
duizenden weeskinderen werden de kinderen
enthousiast gemaakt om een heitje voor een
karweitje te gaan doen. Gedurende de
actieweken hangen er foto’s in de school en zijn
er voorwerpen van kinderen uit Kenia te zien,
zodat de kinderen daar steeds eens naar kunnen
kijken en zich het doel van hun activiteiten blijven
herinneren. Wat de opbrengst is (de sluiting van
de activiteit is na Pasen) is op dit moment nog
niet bekend, maar u zult er ongetwijfeld een
volgende keer meer over horen. Wij danken in elk
geval alvast al die kinderen van de Jozefschool
heel hartelijk voor hun steun!
Vastenactie
parochie
Noordwijkerhout
Sint
Maarten
Op zaterdag 8 maart om 14.00 uur werd in de
Maasgaarde (een gemeenschapshuis naast de
St. Jozefkerk) in Noordwijkerhout het startsein
gegeven voor de actieperiode van de zeven
kerken die bij de nieuwe parochie Sint Maarten
horen, dat zijn: De Sint Jeroenskerk en Maria ter
Zee in Noordwijk, Sint Jozef en Sint Victor in
Noordwijkerhout, Sint Matthias in Warmond, Sint
Bartholomeus in Voorhout en Sint Pancratius in
Sassenheim.
In de zaal had de Stichting OIP Nederland een
stand ingericht om de aanwezigen te laten zien
wat er zoal in Kenia in het algemeen en rond
Oyugis in het bijzonder gemaakt wordt.
De presentatie, die om half 3 ingeleid werd door
diaken Bertijn Prins, werd gehouden door de twee
jongeren, Laura Aben en Loes klein Tank, die
stage liepen in Oyugis en daar drie maanden
ervaring hebben opgedaan in de diverse
onderdelen van het OIP. Ze gaven een boeiend
verslag weer, met foto’s van allerlei situaties die
zij beleefd hadden, en vonden een aandachtig
gehoor.
De toehoorders waren vertegenwoordigers van
de deelparochies en andere belangstellenden.
Onder hen bevond zich pastoor Theo Blokland.
Na de presentatie van Laura en Loes en vragen
over hun ervaringen, liet de pastoor een filmpje
zien van zijn verblijf in Kenia, bij het OIP, vele
jaren geleden. Ook deze beelden gaven een
goede indruk van het leven in Oyugis en van een
viering in de openlucht in Nairobi.
Diaken Bertijn Prins gaf ten slotte een toelichting
op diverse activiteiten die gestart werden in de
verschillende kernen, daarbij ondersteund door
de diaconieën van die kerken. Het betreft o.a.
solidariteitsmaaltijden en speciale vieringen. Ook
de M25 groep van Sassenheim voerde actie met
de verkoop van Keniaanse kunstnijverheid in de
kerk.
Als de vastenactieperiode voorbij is zal door de
voortrekster van de actie, Tonny Kroone,
medegedeeld worden wat de opbrengst is
geworden. Uiteraard zal dat in de volgende
Nieuwsbrief worden vermeld.
In memoriam: Anneke Vogels - van Oers
Op zaterdagmiddag 12 maart overleed te
Oirschot mevrouw Anneke Vogels - van Oers op
85-jarige leeftijd. Anneke was vele jaren geleden
al door de doelgroep van het OIP geraakt en
nodigde in de beginjaren van 2000 frater Anthony
Koning uit in haar woning in Oirschot, om samen
met Christianne te verhalen over het project.
Sinds dat bezoek heeft ze het OIP regelmatig
gesteund met een bijdrage. Graag wilde ze door
Christianne op de hoogte gebracht worden van
het wel en wee van de weeskinderen in Oyugis
en ze vond het heel fijn om foto’s te zien van de
activiteiten en de mensen rond het OIP. Vóór ze
aan een ernstige ziekte overleed schreef Anneke
een paar wensen voor haar uitvaart op een
kladblok, en één ervan was dat ze geen bloemen
wenste maar een gift voor de weeskinderen in
Kenia. Ze doelde daarbij op het OIP. Haar familie
heeft collectebussen geplaatst, die tijdens de
avondwake en de uitvaart in Oirschot achter in de
kerk stonden, voorzien van het logo van het OIP.
Wij zijn Anneke en haar familie heel dankbaar
voor deze geste en we wensen Anneke de
eeuwige rust en vrede bij de Heer.
O.I.P.-Nieuwsbrief
6
nr. 201 / apr/mei 2014
FINANCIËLE STEUN Mogelijkheden tot financiële ondersteuning leest u onder aan deze bladzijde in het
colofon. Behalve de maandelijkse Schoolfondsincasso kwamen de afgelopen periode de volgende
bijdragen binnen: dW. te U. € 20; N.N. € 30; M. te B. € 12,50; S. € 300; M. te T. € 50; W. te U. € 10;
N.N. € 20; vK-T € 25; N.N. € 10; GvH € 50; vG. € 50; congr € 20; L-L € 50; M. te B. € 12,50; R-H te U. € 10;
W. te U. € 10; EvS € 10; N.N. € 10; MK te T. € 535; M-G € 5; L-K € 50; O. te U. € 10; HdM € 25; W. te U.
€ 200; dK. te O. € 40; W. te U. € 25; vdB € 25; M. te O. € 50; M-G € 5; EvdA € 10; dK. te O. € 40.
Het aantal incassomachtigingen voor het schoolfonds bedraagt: 151.
Wanneer begunstigers liever niet met name genoemd willen worden, moeten zij dit even laten weten. Wij
vermelden de bijdrage dan onder N.N. (Nomen nescio = ik weet de naam niet).
Omdat u betrokken bent Redactie en verzending:
Christianne & Henk van de Wal
Wilhelminakade 10
NL - 5688 EK OIRSCHOT
Nieuwsbrief nr. 201, apr/mei 2014
Wat we niet nodig hebben
behoort aan anderen toe
COLOFON De O.I.P.-Nieuwsbrief (oplage 570 + 270 digitaal) verschijnt twee-maandelijks. Overname van artikelen is toegestaan
in overleg met de redactie. De O.I.P.-Nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Oyugis Integrated Project Nederland,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nr. 17124227. De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De Stichting is bereikbaar via Henk van de Wal (secretaris): Wilhelminakade 10, 5688 EK OIRSCHOT, tel.: 0499-571174, E-mail:
[email protected] Website: www.oip-nederland.nl
Financiële ondersteuning van het Oyugis Integrated Project in Kenya is welkom bij de penningmeester Marleen Koning – ter Ellen
op rekeningnummer NL33INGB0008701393 of NL51ABNA0571677290 t.n.v. Stg. Oyugis Integrated Project te Uden.
Giften voor het Schoolfonds zijn welkom op rekening NL29INGB0009317124 t.n.v. Stg. Oyugis Integrated Project te Oirschot.

Vergelijkbare documenten

nieuwsbrief 2012-05

nieuwsbrief 2012-05 FINANCIËLE STEUN Mogelijkheden tot financiële ondersteuning leest u onder aan deze bladzijde in het colofon. Behalve de maandelijkse Schoolfondsincasso kwamen de afgelopen periode de volgende bijdr...

Nadere informatie

nieuwsbrief 2011-05

nieuwsbrief 2011-05 FINANCIËLE STEUN Mogelijkheden tot financiële ondersteuning leest u onder aan deze bladzijde in het colofon. Behalve de maandelijkse Schoolfondsincasso kwamen de afgelopen periode de volgende bijdr...

Nadere informatie

nieuwsbrief 2013-08/09

nieuwsbrief 2013-08/09 OYUGIS INTEGRATED PROJECT van de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, Tilburg, (Brothers of Our Lady, Mother of Mercy, CMM) ISSN 1567-7656

Nadere informatie

nieuwsbrief 2012-02

nieuwsbrief 2012-02 OYUGIS INTEGRATED PROJECT van de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, Tilburg, (Brothers of Our Lady, Mother of Mercy, CMM) ISSN 1567-7656

Nadere informatie