Bulletin of Portuguese /Japanese Studies. The anxiety of the silent

Commentaren

Transcriptie

Bulletin of Portuguese /Japanese Studies. The anxiety of the silent

										                  

Vergelijkbare documenten

The anxiety of the silent traders. Dutch perception on the Portuguese

The anxiety of the silent traders. Dutch perception on the Portuguese ende verst uyt de moeijten gecomen syt en door sulken doen well lichtelijcken weeder in swaerdicheyt geraecken soudet, derhaelve raade ick U noch iaer te wacten en siet wadt de uyt compste wesen sa...

Nadere informatie