Havoline® Energy EF 5W-30

Commentaren

Transcriptie

Havoline® Energy EF 5W-30
Havoline Energy EF 5W-30
®
Ultra High Performance synthetische motorolie
Productbeschrijving
Sterke punten product
Havoline Energy EF is een ultra high performance SAE
5W-30 synthetische motorolie waarin een speciaal
geavanceerde additieftechnologie wordt gebruikt om te
beantwoorden aan de recentste ACEA-specificaties en
Ford WSS-M2C 934B motorolie-eisen.
• Langere verversingsintervallen en een optimale
productiviteit
• Minimaliseert uitlaatgasemissies
• Verhoogde motorbescherming
• Houdt de motor schoon
Havoline Energy EF is geschikt voor benzine- en dieselmotoren van personenwagens en dieselmotoren van lichte
bedrijfswagens. Havoline Energy EF is een Low SAPS-olie
die compatibel is met roetfilters (DPF) en driewegkatalysatoren (TWC).
Productvoordelen
• Bevordert maximale beschikbaarheid — biedt
geavanceerde motor- en emissiesysteembescherming bij
lange verversingsintervallen
• Minimaliseert uitlaatgasemissies — Low SAPStechnologie beschermt emissiecontrolesystemen op basis
van een katalysator of roetfilter
• Betere bescherming van de motor — snelle
oliecirculatie bij koude start draagt bij tot een optimale
slijtageweerstand
• Houdt de motor schoon — geavanceerde
additieftechnologie zorgt voor minimale afzettingen en
vuilophoping wat de levensduur van de motor verlengt
• Bevordert de brandstofbesparing — de optimale
motorzuiverheid draagt bij tot de brandstofbesparing en
motorprestaties
• Lager olieverbruik — synthetische basisoliën zorgen
ervoor dat de motorolie minder vluchtig is, wat bijdraagt
tot een verminderd olieverbruik.
• Bevordert brandstofbesparing
• Lager olieverbruik
Geselecteerde specificatiestandaarden omvatten:
ACEA
Ford
Havoline® Energy EF 5W-30 ─ Vervolg
Toepassingen
• Havoline Energy EF 5W-30 is geschikt voor dieselen benzinemotoren van personenwagens en lichte
bestelwagens en kan gebruikt worden in combinatie
met roetfilters (DPF) en driewegkatalysatoren (TWC).
• Havoline Energy EF SAE 5W-30 wordt aanbevolen
voor motoren waarvoor een motorolie met Ford
WSS-M2C934-B-goedkeuring vereist is
Goedkeuringen, prestaties en
aanbevelingen
Goedkeuringen
• Ford
WSS-M2C934-B
Prestaties
• ACEA C1
Havoline Energy EF 5W-30 is niet geschikt voor
bepaalde motoren. Raadpleeg bij twijfel de
gebruikershandleiding
Typische eigenschappen
Test
Testmethoden
Resultaten
Viscositeitsgraad, SAE
5W-30
Productnummer
01373.1
Soortelijk gewicht, 15 °C, kg/l
ASTM D4052
0,849
Kinematische viscositeit, 40 °C, mm²/s
ASTM D445
52,6
Kinematische viscositeit, 100 ºC, mm²/s
ASTM D445
9,46
Viscositeitsindex
ASTM D2270
166
Vloeipunt, ºC
ASTM D97
-39
Vlampunt COC, ºC
ASTM D92
224
De verstrekte informatie in de specifieke gegevens is geen specificatie, maar is een indicatie gebaseerd op de huidige productie en kan beïnvloed worden
door toegestane productietoleranties. Het recht op aanpassingen is voorbehouden. Dit vervangt alle vorige edities en de hierin weergegeven informatie.
Disclaimer Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de
toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.
Gezondheid, veiligheid, opslag en milieu Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit product niet geacht negatieve effecten op de gezondheid
te hebben, indien het voor de juiste toepassing en in overeenstemming met de aanbevelingen in de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt gebruikt.
MSDS-en zijn op aanvraag bij uw plaatselijke verkooppunt of via internet beschikbaar. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan
hetgeen waarvoor het bedoeld is . Houd rekening met het milieu en neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het afvoeren van het gebruikte product.
© 2012-2013 Chevron Products UK Limited. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.
EU v2 22 January 2013
Havoline® Energy EF 5W-30

Vergelijkbare documenten

Produktinfomatieblad Havoline Energy 5W-30

Produktinfomatieblad Havoline Energy 5W-30 Disclaimer Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de toepassingen die in product-datasheets specifiek wo...

Nadere informatie