veiligheidsinformatieblad

Commentaren

Transcriptie

veiligheidsinformatieblad

										                  

Vergelijkbare documenten

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad De volgende bijwerkingen zijn geconstateerd bij therapeutisch gebruik van dit materiaal: increased susceptibility to infection; headache; inflamed nasal cavity; back pain; joint pain; coughing; nau...

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geneesmiddel.

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad aanhouden. Inademing van deze stof houdt normaliter geen risico in voor zover zij in normale omstandigheden en voor haar voorgenomen gebruik aangewend wordt. Spoel de huid onmiddellijk met veel wat...

Nadere informatie