Groei-, opbrengst- en watergebruiksmodellering van

Commentaren

Transcriptie

Groei-, opbrengst- en watergebruiksmodellering van
Groei-, opbrengst- en
watergebruiksmodellering van
biodieselplant Jatropha
Bie A.S. Gielen1, Wouter M.J. Achten2, Dirk Raes3, Bart Muys1
1
Afdeling Bos, Natuur en Landschap, KU Leuven, Celestijnenlaan 200E-2411, B-3001 Leuven
2
Afdeling Duurzaam Materialenbeheer, KU Leuven, Kasteelpark Arenberg 44-2450, B-3001 Leuven
3
Afdeling Bodem- en Waterbeheer, KU Leuven, Celestijnenlaan 200E-2411, B-3001 Leuven
Tel: 016 32 97 21
E-mail: [email protected]
Functie: doctoraatsstudent
Project: Watergedreven oogstoptimalisatie van de biodieselboom Jatropha curcas L. (IWT-project),
promotor: B. Muys
In het kader van de klimaatsverandering, de gewenste daling van de uitstoot van
broeikasgassen en de beperkte voorraad fossiele brandstoffen, krijgen biobrandstoffen steeds
meer aandacht. Zo werd ook de biodieselboom Jatropha curcas L. gepromoot als duurzaam
alternatief. De multifunctionele boom zou immers groeien op marginale en gedegradeerde
gronden in (semi) aride regio’s, kansen bieden voor socio-economische ontwikkeling en de
bodemvruchtbaarheid conserveren of zelfs herstellen. Verleid door deze positieve
eigenschappen werd er massaal geïnvesteerd in de aanleg van Jatrophaplantages, alhoewel de
plant nog maar weinig bestudeerd en gedomesticeerd is. Het gebrek aan de kennis omtrent de
agronomische basiseigenschappen zorgt ervoor dat de opbrengst moeilijk in te schatten is.
Bovendien wordt de boom gekweekt in subtropische regio’s, zoals India en China, waar reeds
een economische waterschaarste heerst die verwacht wordt nog toe te nemen in de toekomst.
Met het oog op betrouwbare oogstvoorspellingen en het verbeteren van de waterproductiviteit
zullen de waterrelaties van Jatropha bestudeerd worden. Het doel van dit onderzoek is het
ontwikkelen van een watergedreven model dat de productiviteit van het meerjarige gewas
Jatropha beschrijft bij variërende omgevingsomstandigheden en beheersmaatregelen. Het
model moet een eenvoudige input vereisen, accuraat en robuust zijn en zal steunen op de
basisprincipes van het FAO AquaCrop model.
Om dit doel te bereiken worden de plantwaterrelaties eerst in optimale groeicondities
bestudeerd. Hierbij zal de informatie over de sapstroom en de biomassa-aanwas gebruikt
worden om de waterproductiviteit van de plant te bepalen. Vervolgens zal de plantreactie op
stress getest worden in een multifactoriële proef waarbij op verschillende tijdstippen
verschillende niveaus van waterstress gecombineerd worden met twee bemestingsniveaus. De
volledige proef zal worden aangelegd in India en een selectie van de behandelingen zal
herhaald worden in Mozambique.
Het stressniveau bij de verschillende behandelingen wordt enerzijds opgevolgd door het
meten van het bodemvochtgehalte, de sapstroom, de stomatale geleiding, en de blad- en
stamwaterpotentiaal en anderzijds door het bestuderen van de plantontwikkeling en de
behaalde oogst. Gebaseerd op de resultaten van de eerste veldproeven zal bovendien een
deficit irrigatiestrategie opgesteld en uitgetest worden in India. De data verzameld in het veld
en verkregen via modelboerderijen zullen gedeeltelijk gebruikt worden om het model te
parameteriseren en de overige data zullen gebruikt worden om het model te valideren.

Vergelijkbare documenten

Biobrandstof: wonderplantje jatropha valt door de mand

Biobrandstof: wonderplantje jatropha valt door de mand Afdeling Duurzaam Materialenbeheer, KU Leuven, Kasteelpark Arenberg 44-2450, B-3001 Leuven

Nadere informatie

1/1 Biopesticiden uit Jatropha olie Jatropha olie

1/1 Biopesticiden uit Jatropha olie Jatropha olie broeikasgassen en de beperkte voorraad fossiele brandstoffen, krijgen biobrandstoffen steeds meer aandacht. Zo werd ook de biodieselboom Jatropha curcas L. gepromoot als duurzaam alternatief. De mu...

Nadere informatie

Het sprookje van supernoot jatropha

Het sprookje van supernoot jatropha In het kader van de klimaatsverandering, de gewenste daling van de uitstoot van broeikasgassen en de beperkte voorraad fossiele brandstoffen, krijgen biobrandstoffen steeds meer aandacht. Zo werd o...

Nadere informatie