réponse payée pays-bas réponse payée pays-bas

Commentaren

Transcriptie

réponse payée pays-bas réponse payée pays-bas
NIET FRANKEREN
7400 VB DEVENTER
C.C.R.I. Numéro 3
INT. ANTWOORDNUMMER
Koninklijke Auping bv
Koninklijke Auping bv
Laan van Borgele 70
Postbus 67
7400 AB Deventer Holland
Tel. +31 570 68 19 11
Fax +31 570 50 12 21
E-mail: [email protected]
RÉPONSE PAYÉE
PAYS-BAS
NE PAS AFFRANCHIR
7400 VB DEVENTER
C.C.R.I. Numéro 3
INT. ANTWOORDNUMMER
Koninklijke Auping bv
RÉPONSE PAYÉE
PAYS-BAS
NIET FRANKEREN
NE PAS AFFRANCHIR
Auping
Voor België en Luxemburg/
Pour la Belgique et le
G.D. de Luxembourg:
Royal Auping nv/sa
Vlaamsekaai 55
B-2000 Antwerpen
Tel. +32 3 257 13 47
Fax +32 3 257 19 62
E-mail: [email protected]
For Skandinavien:
Royal Auping
Kronprinsensgade 1
Postboks 1141
1010 København K
Danmark
Tel. +45 33 17 94 34
Fax +45 33 13 08 51
E-mail: [email protected]
Pour la France:
Auping Showroom NorthernFeather
9, Rue Balard
FR-75015 Paris
Tel. +33 1 45579090
Fax +33 1 45575486
E-mail: [email protected]
Para España:
Royal Auping
C/Maraton, 6 Portal A Oficina 50
28.037 Madrid
Tel. +34 914 401 347
Fax +34 913 044 907
E-mail: [email protected]
Für Deutschland:
Royal Auping
Postfach 67
7400 AB Deventer Holland
Tel. +31 570 68 19 11
Fax +31 570 50 16 37
E-mail: [email protected]
Ultimate Climate
For other countries, see
www.auping.com
6511820/10-2008
Gebruiksaanwijzing
User manual
Mode d'emploi
Gebrauchsanweisung
Brugsvejledning
Användarhandbok
Manual de instrucciones
_03PWX_3859_omslag.pdf - pag.1
LET OP !!! Lage resolutie!
October 30, 2008
Garantie-Formular
Formulario de garantía
Garantikort
Garantiformulär och användning
Bitte unbedingt an Auping zurücksenden! / Retorne este formulario a Auping!/
Returnér venligst denne formular til Auping!/Skicka detta formulär till Auping!
Dieses Formular bitte vollständig ausfüllen (Druckbuchstaben) und umgehend an Auping einschicken.
So bald uns dieses Formular vorliegt, besteht Ihr Anspruch auf die Auping Qualitätsgarantie.
Bitte behalten Sie die Kaufrechnung.
Rellene completamente este formulario en letras mayúsculas y envíelo a vuelta de correo a Auping.
Le dará derecho a la garantía de calidad de Auping. Guarde el recibo de compra.
Udfyld kortet (med blokbogstaver) og returnér venligst det hurtigst muligt til Auping.
Produktet er således dækket af Aupings garanti ved samtidig fremvisning af købskvitteringen.
Fyll i detta formulär fullständigt (var god texta) och skicka det omgående till Auping.
Det ger dig rätt till Aupings kvalitetsgaranti. Spara inköpskvittot.
Stuur dit formulier terug naar Auping! / Send this warranty card to Auping!/
Renvoyez ce formulaire à Auping!
Vul dit formulier volledig in (in blokletters) en stuur het per omgaande terug naar Auping.
Het geeft u recht op de Auping Kwaliteitsgarantie. Bewaar uw aankooprekening alstublieft.
Complete this card (block capitals, please) and post it to Auping immediately. When Auping receives the card,
your purchase is covered by the Auping warranty. Please retain your purchase invoice.
Remplissez ce document complètement (en lettre capitales) et renvoyez-le par retour à Auping.
Il vous donne droit à la garantie de qualité Auping. Conservez votre bon d’achat s’il vous plaît.
Name / Apellidos / Efternavn / Namn
Naam / Name / Nom
Vorname / Nombre / Fornavn / Initialer
_03PWX_3859_omslag.pdf - pag.2
LET OP !!! Lage resolutie!
Garantieformulier
Warranty card
Formulaire de garantie
Frau / Herr* H / M* Hr / Fr* M / K*
Voorletters / Initials / Initiales prénoms
M / V*
Straße / Calle / Adresse / Gata
Straat / Street / Rue
PLZ / Código postal / Postnummer / Postnummer
Postcode / Postcode / Code postal
Wohnort / Localidad / By / Ort
Plaats / Town (county) / Localité
Land / País / Land / Land
Land / Country / Pays
Kaufdatum / Fecha de compra / Købsdato / Inköpsdatum
Aankoopdatum / Date of purchase / Date ‘dachat
Name und Anschrift Ihres Händlers / Nombre y lugar de establecimiento del proveedor /
Forretningens navn og adresse / Återförsäljarens namn och filialort
Naam en vestigingsplaats leverancier / Name and address of supplier /
Nom et localité du détaillant
Ich habe gekauft / He adquirido / Jeg har købt / Jag har köpt:
Auping Ultimate Climate
Ik heb gekocht / I have purchased / J’ai acheté:
Auping Ultimate Climate
Senden Sie mir bitte zusätzliche Information über / Desearía recibir mayor información sobre /
Send mig venligst information om / Jag skulle vilja ha information om:
Graag ontvang ik meer informatie over / Please send me information about /
Je désire une information complémentaire sur:
o
o
* nichtzutreffendes bitte streichen / tachar lo que no proceda /
overstreg venligst, hvad der ikke er aktuelt / stryk över det som
inte är aktuellt
* doorhalen wat niet van toepassing is / delete as applicable /
biffer ce qui ne convient pas
M / F*
H / F*
October 30, 2008
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 1
Auping Ultimate Climate
1.
Inleiding
2
2.
Beschrijving
2.1 Opbouw van de matras
2.2 Afstandsbediening
3
3
3
3.
Veiligheidsaanwijzingen
4
4.
Bediening
4.1 Ingebruikname
4.2 Algemeen
4.3 In- en uitschakelen
6
6
6
7
5.
Gebruikstips
13
6.
Storingen
14
7.
Installatievoorschrift
7.1 Beschrijving
7.2 Veiligheid
7.3 Monteren van de onderdelen
16
16
16
16
8.
Reiniging en onderhoud
20
9.
Vlekkenwijzer
21
10.
Milieu
22
11.
Garantiebepalingen Koninklijke Auping bv
24
Dit product voldoet aan de geldende CE-richtlijnen.
NL 1
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 2
1. Inleiding
Deze gebruiksaanwijzing
bevat belangrijke informatie.
Bewaar deze
gebruiksaanwijzing daarom
zorgvuldig.
In deze gebruiksaanwijzing staat hoe u
de mogelijkheden van het Ultimate
Climate matrassysteem optimaal
benut.
Het systeem heeft een verwarmingsfunctie waarmee u lichaams- en
voetenwarmte onafhankelijk van elkaar
kunt instellen. De matrassen kunnen
zowel voor- als bijverwarmd worden.
Bovendien zijn ze uitgevoerd met een
droogfunctie. Al deze functies zijn
programmeerbaar. Het Ultimate Climate
Systeem is exclusief ontworpen voor
gebruik in combinatie met de Auping
Royal spiraalbodems.
De Ultimate Climate matras is opgebouwd uit drie lagen: de ondersteuningslaag, de comfortlaag en de tijk.
NL 2
De ondersteuningslaag zorgt voor
ondersteuning van het lichaam.
De comfortlaag draagt bij aan een
optimaal ligcomfort. In deze laag is de
verwarming ingebouwd. De tijk kan
afgeritst worden en afhankelijk van de
gekozen stofsoort mag het incidenteel
chemisch gereinigd worden ('warm' en
'cool') of is het machinewasbaar
('cool'). Dankzij deze doordachte
opbouw hoeft u de Ultimate Climate
matras nooit te keren.
De warmte/temperatuur van de matras
bij een bepaald niveau is mede
afhankelijk van een aantal omgevingsfactoren (zoals dikte van het dekbed
en de temperatuur in de slaapkameromgeving).
Het Ultimate Climate systeem werkt
op 27 Volt zwakstroom. Hierdoor is
het systeem bijzonder veilig in het
gebruik.
In het installatievoorschrift leest u hoe
u het complete Ultimate Climate
systeem opbouwt, bijvoorbeeld na een
verhuizing.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 3
2. Beschrijving
2.1 Opbouw van de matras
A. Verwarmbare voetenzone
B. Verwarmbare lichaamszone
C. Afneembare tijk
D. Comfortlaag met verwarming
E. Ondersteuning
Gewicht
Ultimate Climate
- maat 90x200 cm: 30 kg
Gemiddeld energieverbruik
- 14 kWh/jaar (gebruik: iedere dag op
gemiddeld vermogen gedurende een
half jaar)
fig. 1
2.2 Afstandsbediening
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Insteltoetsen tijd
Bevestigingstoets
Programmeertoets
Droogtoets
Verwarmingstoets voetenzone
Verwarmingstoets lichaamszone
Zie voor uitleg van de overige toetsen
de gebruiksaanwijzing Auping Royal
M5/M4+IR.
fig. 2
NL 3
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 4
3. Veiligheidsaanwijzingen
■ Lees voor gebruik eerst zorgvuldig
de gebruiksaanwijzing.
■ Een beschadigde netvoedingskabel
mag alleen door de fabrikant of zijn
servicedienst of een vergelijkbaar
gekwalificeerd persoon vervangen
worden om gevaren te voorkomen.
■ Gebruik de Ultimate Climate matras
alleen in combinatie met een Auping
Royal spiraalbodem met alle onderdelen op de juiste manier gemonteerd en voor de juiste doeleinden.
■ Controleer of de aansluitspanning
van de transformator overeenkomt
met de netspanning in uw woning.
■ Zorg ervoor dat snoeren niet bekneld
kunnen raken. Plaats de transformator en de stekker in de snoerenopbergdoos of op een plaats waar
genoeg ruimte en ventilatie is. Deze
onderdelen geven warmte af; dek ze
daarom niet af en plaats ze niet in de
buurt van apparaten die warmte
afgeven.
■ Maak, voordat u met schoonmaken
begint, de matras spanningsloos. Bij
voorkeur door de stekker uit het
stopcontact te verwijderen.
NL 4
■ De maximale stand voor continu
gebruik tijdens de nacht is stand 4
(maximaal 4 indicatiestreepjes op de
bedieningsunit).
■ Schakel de Ultimate Climate matras
niet in, als het netsnoer, de transformator of de matras beschadigd
is. Laat defecte onderdelen door de
fabrikant vervangen.
■ Schakel de verwarm- of droogfunctie niet in als de matras nat is,
bijvoorbeeld na het verwijderen van
vlekken (zie hoofdstuk 7).
■ Wanneer de Ultimate Climate matras
is ingeschakeld, dek de matras dan
niet af met bijvoorbeeld een andere
matras of een lading wasgoed.
■ Gebruik de matras alleen als bovenmatras.
■ Gebruik de verwisselbare comfortlaag niet zonder de bijbehorende tijk.
■ Steek geen scherpe voorwerpen
zoals spelden in de matras.
■ Gebruik de Ultimate Climate matras
niet voor kinderen, hulpbehoevenden
of warmte-ongevoelige personen.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 5
■ Laat kinderen het product niet als
speelgoed gebruiken.
■ Gebruik alleen de voorgeschreven
componenten. Gebruik typenummer
51.96.71 (Climate verwarmingselement) alleen met typenummer
51.96.98 (besturing). Gebruik voor
de bediening de bedieningsunit met
het typenummer 51.96.96. Het
typenummer staat op het etiket van
de matras en de behuizing van de
besturing.
■ Let erop, indien u een verlengsnoer
gebruikt, dat het vermogen hiervan
hoger of gelijk is aan dat wat
genoemd wordt op de transformator.
Neem een goedgekeurd verlengsnoer.
NL 5
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 6
4. Bediening
4.1 Ingebruikname
Voordat u de Ultimate Climate matras
in gebruik neemt moet u eerst de
actuele tijd instellen.
Actuele tijd instellen
Bij het overgaan van zomertijd naar
wintertijd (en andersom) moet u zelf
de actuele tijd aanpassen.
1. Druk de programmeertoets P in en
laat deze weer los.
2. Druk op bevestigingstoets SET. In
de display gaat de tijdsaanduiding
knipperen.
3. Door op de + en -- toets te drukken
kunt u de uren instellen. Bevestig
de instelling door op SET te drukken.
4. Vervolgens kunt u met de + en toets de minuten instellen. Bevestig
de instelling door nogmaals op SET
te drukken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Insteltoetsen tijd
Bevestigingstoets
Programmeertoets
Droogtoets
Verwarmingstoets voetenzone
Verwarmingstoets lichaamszone
fig. 3
U kunt de matras handmatig of automatisch laten verwarmen en drogen. In
dit hoofdstuk leest u hoe u de
verwarmingsfuncties achtereenvolgens
handmatig en automatisch instelt.
4.2 Algemeen
Met de afstandsbediening (zie fig. 3)
stelt u de matrasverwarming in.
fig. 4
NL 6
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 7
U kunt de verwarming van de voetenzone (G) en lichaamszone (H) onafhankelijk van elkaar instellen (zie fig. 4).
Het aantal warmtestreepjes op de
afstandsbediening geeft het ingestelde verwarmingsniveau weer. De
matrasverwarming warmt in ongeveer
twee uur op tot het ingestelde niveau.
Houd hier rekening mee voordat u
naar bed gaat.
Schakel de verwarmingsfunctie bijtijds
in. De maximale verwarmingstijd is
12 uur: dan schakelt de verwarming
automatisch uit.
Een mens verliest 's nachts tijdens de
slaap ongeveer een kwart liter vocht.
Dit vocht wordt voor een groot deel
opgenomen door de matras. Schakel,
nadat u bent opgestaan, het droogprogramma in en de matras blijft in
optimale conditie.
4.3 In- en uitschakelen
U kunt de Ultimate Climate handmatig
en automatisch laten in- en uitschakelen. De Ultimate Climate is bij
aflevering voorgeprogrammeerd. U
kunt echter ook uw eigen instellingen
invoeren.
4.3.1 Verwarming handmatig
inschakelen/uitschakelen
Inschakelen
1. Druk op de verwarmingstoets voor
de voeten of lichaamswarmte. In de
display knippert het symbool.
2. Door meerdere keren te drukken,
kunt u het verwarmingsniveau
instellen. De maximale stand voor
gebruik tijdens de nacht is stand 4
(maximaal vier ‘warmtestreepjes’ in
de display).
3. Druk op SET om de verwarming op
het ingestelde niveau in te schakelen. Er klinkt een enkel geluidssignaal ter bevestiging dat de
verwarmings is ingeschakeld.
Uitschakelen
Druk gedurende 2 seconden op de
verwarmingstoets voor de voeten of
lichaamswarmte. Er klinkt een dubbel
geluidssignaal ter bevestiging dat de
verwarming is uitgeschakeld. Het
symbool verdwijnt uit de display.
4.3.2 Fabrieksinstellingen
Als voorbeeld is de Ultimate Climate
bij aflevering voorgeprogrammeerd.
Wanneer u het programma inschakelt,
verwarmt en droogt de matras autoNL 7
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 8
matisch volgens de instellingen in de
tabel.
Start verwarmen
Lichaamszone
Voetenzone
Stop verwarmen
Start drogen
Actuele tijd
21.00
stand 4
stand 4
09.00
11.00
00.00
4.3.3 Instellen/wijzigen persoonlijke
voorkeuren
Hoewel de Ultimate Climate bij aflevering is voorgeprogrammeerd (zie
hoofdstuk 4.3.2 Fabrieksinstellingen)
kunt u deze instellingen altijd aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren. Bijvoorbeeld wanneer u vindt
dat het verwarmingsniveau van de
lichaamszone te laag is ingesteld.
In dit hoofdstuk leest u hoe en welke
instellingen u zelf kunt programmeren.
Let op: Als u tijdens het programmeren langer dan tien seconden geen
toets bedient, stopt het programma
zonder de gewijzigde instellingen op te
slaan. De indicatiestreepjes doven.
Druk in dat geval op de
programmeertoets om het programmeren opnieuw te starten. Indien u het
programmeren tussentijds wilt beëindigen, drukt u op programmeertoets P.
NL 8
De tot dan toe gemaakte instellingen
worden niet opgeslagen.
A. Verwarmingsniveau en begintijd en eindtijd verwarmen
aanpassen
1. Druk de programmeertoets P in en
laat de toets weer los.
2. Druk op de verwarmingstoets voor
de voetenzone of de lichaamszone
waarvoor u de programmering wilt
aanpassen. In de display knippert
het symbool. Afhankelijk van uw
vorige instellingen staat in de
display ‘on’, ‘off’ of ‘on AUTO’. Met
de + en -- toets kan deze instelling
gewijzigd worden.
on HEAT = programma loopt
eenmalig af
on AUTO = programma start en
stopt iedere dag op het ingestelde
tijdstip
off HEAT = programma uit
3. Kies ‘on’ om het programma
eenmalig te laten starten.
4. Stel het warmteniveau van zowel
lichaams- als voetenzone in door
een aantal keren op de + en -- toets
te drukken.
5. Druk één keer op bevestigingstoets
SET om de begintijd aan te passen.
Er verschijnt ‘on’ in de display.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 9
6. Door op de + en -- toets te drukken
kunt u de begintijd instellen. Stel
eerst de uren voor de begintijd in.
Bevestig de instelling door op SET
te drukken.
7. Vervolgens kunt u met de + en -toets de minuten instellen. Bevestig
de instelling door nogmaals op SET
te drukken. Er verschijnt ‘off’ in de
display.
8. Door op de + en -- toets te drukken
kunt u de eindtijd instellen. Stel
eerst de uren voor de eindtijd in.
Bevestig de instelling door op SET
te drukken.
9. Vervolgens kunt u met de + en -toets de minuten instellen. Bevestig
de instelling door nogmaals op SET
te drukken. Er klinkt een enkel
geluidssignaal ter bevestiging dat
het programma is opgeslagen.
B. Het verwarmingsprogramma iedere
dag laten starten
U kunt er ook voor kiezen het
programma iedere dag weer te laten
starten.
1. Druk programmeertoets P in en laat
deze weer los.
2. Druk op de verwarmingstoets voor
de voetenzone of de lichaamszone.
3. Kies ‘on AUTO’.
4. Stel het warmteniveau van zowel
lichaams- als voetenzone in door
een aantal keren op de + en -- toets
te drukken.
5. Druk één keer op bevestigingstoets
SET om de begintijd aan te passen.
Er verschijnt ‘on’ in de display.
6. Door op de + en -- toets te drukken
kunt u de begintijd instellen. Stel
eerst de uren voor de begintijd in.
Bevestig de instelling door op SET
te drukken.
7. Vervolgens kunt u met de + en -toets de minuten instellen. Bevestig
de instelling door nogmaals op SET
te drukken. Er verschijnt ‘off’ in de
display.
8. Door op de + en -- toets te drukken
kunt u de eindtijd instellen. Stel
eerst de uren voor de eindtijd in.
Bevestig de instelling door op SET
te drukken.
9. Vervolgens kunt u met de + en -toets de minuten instellen. Bevestig
de instelling door nogmaals op SET
te drukken. U hoort een enkel
NL 9
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 10
geluidssignaal zodra het
gramma is opgeslagen.
pro-
Het ingestelde programma start en
stopt nu iedere dag op het geprogrammeerde tijdstip.
C. Droogfunctie handmatig
inschakelen/uitschakelen
Druk op de droogtoets om de
droogfunctie in te schakelen. Er klinkt
een enkel geluidssignaal ter bevestiging dat de droogfunctie is ingeschakeld en de lampjes onder het bed gaan
knipperen. Het hoofd- en voeteneind
van de Royal spiraalbodem zal
automatisch 10 cm omhoog gaan. Als
u de droogfunctie wilt stoppen voor
deze automatisch afslaat na 2 uur en
45 minuten, drukt u de droogtoets 2
seconden lang in. Er klinkt een dubbel
geluidssignaal ter bevestiging dat de
droogfunctie is uitgeschakeld. Aan het
omhoog staan van hoofd- en
voeteneind kunt u zien dat de matras
gedroogd heeft.
D. Begintijd drogen aanpassen
1. Druk de programmeertoets P in en
laat de toets weer los.
2. Druk op de droogtoets. Het
NL 10
symbool in de display knippert.
Afhankelijk
van
uw
vorige
instellingen staat in de display ‘on
dry’, ‘off dry’ of ‘on AUTO’. Met de
+ en -- toets kan deze instelling
gewijzigd worden.
on dry = programma loopt eenmalig
af
off dry = programma uit
on AUTO = programma start en
stopt iedere dag op het ingestelde
tijdstip
3. Kies ‘on dry’ om het programma
eenmalig te laten starten.
4. Druk één keer op bevestigingstoets
SET om de begintijd in te stellen.
Er verschijnt ‘on’ in de display.
5. Door op de + en -- toets te drukken
kunt u de begintijd instellen. Stel
eerst de uren voor de begintijd in.
Bevestig de instelling door op SET
te drukken.
6. Vervolgens kunt u met de + en -toets de minuten instellen. Bevestig
de instelling door nogmaals op SET
te drukken. Er klinkt een enkel
geluidssignaal ter bevestiging dat
het programma is opgeslagen.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 11
De droogfunctie is bedoeld om te
gebruiken als u ‘s ochtends uw bed
verlaat. De droogfunctie verwarmt de
matras altijd naar zijn maximale stand.
Hiermee verdampt al het vocht uit uw
matras.
E. Het droogprogramma iedere dag
laten starten
U kunt er ook voor kiezen het
programma iedere dag weer te laten
starten.
1. Druk programmeertoets P in en laat
deze weer los.
2. Druk op de droogtoets.
3. Kies ‘on AUTO’.
4. Druk één keer op de insteltoets
SET om de begintijd aan te passen.
Er verschijnt ‘on’ in de display.
5. Door op de + en -- toets te drukken
kunt u de begintijd instellen. Stel
eerst de uren voor de begintijd in.
Bevestig de instelling door op SET
te drukken.
6. Vervolgens kunt u met de + en -toets de minuten instellen. Bevestig
de instelling door nogmaals op SET
te drukken. Er klinkt een enkel
geluidssignaal ter bevestiging dat
het programma is opgeslagen.
F. Uitschakelen van een programma
1. Druk de programmeertoets P in en
laat deze weer los.
2. Druk op de verwarmingstoets voor
de voetenzone/lichaamszone of op
de droogtoets waarvoor u de
programmering wilt uitschakelen.
In de display knippert het symbool.
3. Kies met de + en – toets ‘off heat’
of ‘off dry’.
4. Druk vervolgens op SET om de
instelling te bevestigen. Er klinkt
een enkel geluidssignaal ter
bevestiging dat het programma is
uitgeschakeld
G. Tegelijk uitschakelen van alle
functies
Druk de toets voor de externe
schakelaar in en houd deze 7 seconden
vast. U hoort een dubbel geluidssignaal. Alle functies die actief waren
zullen nu uitschakelen.
NL 11
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 12
H. Tegelijk uitschakelen
van alle programma’s
Indien u op vakantie gaat of langere
tijd van huis bent , kunt u het beste alle
programma’s uitschakelen.
Houd de – en + toets tegelijkertijd 2
seconden ingedrukt. Alle programma’s
zijn uitgeschakeld.
Door nogmaals de – en + toets
2 seconden ingedrukt te houden,
activeert u alle programma’s.
4.3.5 Tussentijds afwijken van het
programma
Wanneer het programma van de
Ultimate Climate is ingeschakeld,
bepaalt dit doorlopend op welk tijdstip
en op welke stand de verwarming en
het drogen worden in- en uitgeschakeld. Het kan echter voorkomen
dat u af wilt wijken van de programmainstellingen. In dat geval kunt u altijd
handmatig instellingen invoeren terwijl
het programma op de achtergrond
door loopt. De handmatige instelling
blijft gehandhaafd tot het eerstvolgende
moment dat de matras wordt in- of
uitgeschakeld door het programma.
NL 12
Voorbeeld 1: Overgang van geprogrammeerd voorverwarmen naar
handmatig verwarmen
Wanneer u gewend bent om rond
23:00 uur naar bed te gaan, kunt u de
Ultimate Climate zo programmeren
dat om 21:00 uur de verwarming start
om de matras voor te verwarmen.
Wanneer u in bed stapt kunt u de
verwarming handmatig op een lagere
stand of geheel op nul zetten. De
verwarming gaat nu verder in deze
lagere stand tot het moment waarop
het programma de verwarming uitschakelt, bijvoorbeeld om 08:00 uur
's morgens.
Voorbeeld 2: Automatisch drogen
onderbreken
Het kan voorkomen dat u nog in bed
ligt wanneer het programma start met
drogen. Bijvoorbeeld bij ziekte of
wanneer u wilt uitslapen. In dit geval
schakelt u het drogen handmatig uit
door 2 seconden op de droogknop te
drukken. Het programma slaat nu het
drogen voor deze dag over. De
volgende dag start het programma het
drogen weer op de geprogrammeerde
tijd.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 13
5. Gebruikstips
4.3.6 Terug naar de fabrieksinstelling
Druk 10 seconden op de insteltoets
SET. U hoort een dubbel geluidssignaal.
Alle instellingen zijn nu teruggezet
naar de fabrieksinstelling.
Een nieuwe matras voelt wat stug aan.
Hierdoor volgt de matras de eerste
verstelbewegingen van de spiraalbodem niet optimaal.
Wij raden u aan om op de matras te
gaan liggen tijdens de eerste
verstelbewegingen. De stugheid verdwijnt na een paar dagen gebruik
vanzelf.
Sla de dekens of het dekbed terug tot
op het voeteneinde om de matras
door-en-door te drogen. Het voeteneinde wordt tijdens het drogen niet
verwarmd.
Als u ook het dekbed wilt laten drogen,
legt u het bed dicht.
De matras is voorzien van een
veiligheidsschakelaar. Deze schakelt
de verwarming uit als het verwarmingsniveau te hoog zou worden.
Nadat de matras voldoende is
afgekoeld, schakelt de verwarming
automatisch weer in.
Schakel het programma tijdelijk uit
wanneer u met vakantie gaat of
langere tijd van huis bent (zie 4.3.3 H
op pagina 12). Zo verbruikt de matras
niet onnodig energie.
NL 13
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 14
6. Storingen
De matrasverwarming werkt op
27 Volt zwakstroom en is beveiligd
tegen oververhitting. Een eventuele
storing is vervelend, maar nooit
gevaarlijk.
De voetenzone blijft koud tijdens het
drogen
Er is niets aan de hand. De voetenzone blijft tijdens het drogen altijd
koud.
Uw bed reageert niet op uw handset
De batterijen in de handset kunnen
bijna leeg zijn.
De matras is koud/wordt niet warm
De koppeling onder de matras maakt
waarschijnlijk geen of slecht contact.
Wellicht is er bij het opmaken van het
bed een koppeling losgeschoten of
het bed staat in de zitpositie terwijl er
niemand op zit (ook hierdoor kan een
koppeling zijn losgeschoten).
Oplossing:
Controleer in de display van de
handset of het batterij symbool leeg
aangeeft. Vervang zo nodig de batterijen.
Uw bed reageert niet op uw handset
Het signaal van de handset wordt niet
ontvangen door de besturing. In een
zeer grote ruimte of door bijvoorbeeld
een dekbed dat over het bed hangt,
kan het voorkomen dat het signaal van
de handset de besturing niet bereikt.
Oplossing:
Richt de handset op de besturingsdoos onder het bed of zorg ervoor dat
bijvoorbeeld een dekbed of andere
zaken die het signaal tegen kunnen
houden verwijderd worden.
NL 14
Het kan zijn dat de stekkerverbinding
tussen de topper en de ondersteuningslaag los is (zie ook het
Installatievoorschrift).
Oplossing:
Stel het bed geheel vlak en controleer
of er niets tussen de koppelingen zit.
Leg de matras precies midden op de
spiraalbodem en druk de koppeling
aan totdat u een klik hoort. Controleer
ook de stekkerverbinding onder de tijk
in de matras.
De matras is opvallend warm
De thermische beveiliging is waarschijnlijk geactiveerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u het bed
in de zitpositie hebt achtergelaten. Of
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 15
omdat er bijvoorbeeld een stapel
wasgoed of een dekbed is blijven
liggen, waardoor de matras de
warmte tijdens het drogen niet goed
kan afvoeren.
Oplossing:
Stel het bed in de vlakke positie. Maak
de matras vrij en laat hem afkoelen.
De verwarming wordt automatisch
geactiveerd bij het bereiken van de
juiste temperatuur.
Handset en bed reageren niet
Het bed en de handset geven geen
reactie wanneer u deze gebruikt.
Oplossing:
Haal de stekker 10 sec. uit het
stopcontact en/of haal de batterijen 1
minuut uit de handset.
Stroomuitval
Bij stroomuitval of na het lostrekken
van de stekker loopt de actuele tijd
nog circa 30 minuten door. Na een
langere onderbreking moet de tijd
opnieuw worden ingesteld (zie hoofdstuk
4.1 Actuele tijd instellen). De overige
instellingen blijven wel bewaard.
Raadpleeg in geval van twijfel uw
dealer.
NL 15
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 16
7. Installatievoorschrift
Inleiding
Wanneer u uw Auping Royal bed in
gebruik neemt of demonteert,
bijvoorbeeld om te reinigen of te
verplaatsen, moet u het Ultimate
Climate systeem geheel of gedeeltelijk
(opnieuw) monteren en installeren.
In dit hoofdstuk leest u hoe u het
complete systeem opbouwt.
Maak hierbij gebruik van de bijgeleverde montagekaart en/of -mal.
7.1 Beschrijving
A. Transformator
B. Besturingsdoos
C. Koppelingen
D. Afstandsbediening
7.2 Veiligheid
De Ultimate Climate voldoet aan de
geldende CE richtlijnen.
Aan de onderzijde van de besturingsdoos bevindt zich een schematische
afbeelding met daarop het aansluitschema.
Euro, UK of USA stekker
Gebruik de Ultimate Climate matras
alleen in combinatie met een Auping
Royal spiraalbodem.
Controleer of de aansluitspanning van
de transformator overeenkomt met de
netspanning in uw woning.
7.3 Monteren van de onderdelen
U hoeft de tijk alleen te verwijderen
indien u de tijk wilt wassen of chemisch
reinigen, of indien het vermoeden bestaat
dat stekker D (zie fig. 9) niet goed is
bevestigd.
fig. 5
NL 16
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 17
A. Ondersteuningslaag plaatsen
B. Comfortlaag installeren
fig. 6
fig. 8
Zet het bed in de vlakke positie.
Leg de ondersteuningslaag (A) op de
spiraalbodem (zie fig. 6). Let op de
positie van de koppelingen!
Plaats de comfortlaag (B) op de ondersteuningslaag met het verwarmingselement ("this side up") zodanig naar
boven dat de twee kabeltjes in
dezelfde hoek bij elkaar komen (zie fig.
8). Leg de comfortlaag daarbij zonder
plooien of vouwen strak in het midden.
fig. 7
Druk, ter hoogte van de koppelingen,
met twee handen op de ondersteuningslaag (zie fig. 7). De ondersteuningslaag klikt hoorbaar vast.
fig. 9
Druk de stekkers (D) in elkaar totdat u
een klik hoort (zie fig. 9). Vouw de
NL 17
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 18
kabel met stekker vervolgens plat
tegen de ondersteuningslaag.
Plaats de tijk (C) over de comfortlaag
en rits de tijk rondom dicht (zie fig. 8).
centrale transformator van de Auping
Royal spiraalbodem (zie fig. 11).
E. Besturingsdoos bevestigen aan de
spiraalbodem
C. Kabels matraskoppelingen aansluiten
fig. 10
Sluit de kabels van de matraskoppelingen aan op de besturingsdoos (zie
fig. 10). Ga hierbij te werk volgens het
aansluitschema op de onderzijde van
de besturingsdoos.
fig. 12
D. Voeding aansluiten
Euro, UK of USA stekker
fig. 11
De besturingsdoos van de Ultimate
Climate wordt aangesloten op de
NL 18
Bevestig de besturingsdoos aan de
spiraal met de klem (zie fig. 12).
Let op: de besturingsdoos moet met
het infrarood oog richting het
voeteneind van het bed gemonteerd
worden.
Zorg er bij een 2-persoonsopstelling
voor dat de besturingsdozen altijd aan
de buitenkant zitten. Plaats geen
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 19
snoeren voor het infrarood-oog. Dit
om een goede ontvangst van de
infrarood
afstandsbediening
te
garanderen.
NL 19
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 20
8. Reiniging en onderhoud
Wij adviseren om uw kostbare matras
te beschermen met een molton
hoeslaken. Als er desondanks vlekken
ontstaan, dan leest u in hoofdstuk 9
(Vlekkenwijzer) hoe u die kunt verwijderen. Als u vlekken niet kunt
verwijderen, mag de tijk incidenteel
chemisch gereinigd worden. Heeft u
een gebreide tijk, kunt u deze in de
wasmachine op 60 ˚C wassen. De tijk
kan ook geheel vervangen worden
(extra kosten).
Schakel, voordat u met schoonmaken
begint, de matrasverwarming uit.
Schakel de matras na het schoonmaken niet in wanneer deze nog nat is.
Neem, voor het schoonmaken, de tijk
van de matras. Gebruik geen bleekwater of andere bijtende stoffen. Laat
de tijk na het schoonmaken goed
drogen.
Let op het label met het reinigingsvoorschrift.
NL 20
Lucht de matras regelmatig, maar niet
in de felle zon of in vochtige lucht.
Verwijder stof met een zachte borstel.
Gebruik geen stofzuiger of mattenklopper.
Controleer de matras regelmatig op
slijtage of beschadigingen.
Neem direct contact op met uw dealer
wanneer u beschadigingen aantreft.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 21
9. Vlekkenwijzer
Chocolade, koffie, thee
Vermeng een eetlepel fijnwasmiddel
en eetlepel azijn met 1/2 liter handwarm water (bij thee kunt u ook nog
een theelepel citroensap toevoegen).
Drenk hierin een doekje en dep daar
de vlek mee weg.
Ei, melk
Dep langdurig met koud water.
Fruit, limonade, vruchtensap
Behandel langdurig met warm water of
bestrooi met zout en laat dit enige tijd
inwerken, om het vervolgens met
warm water weer te verwijderen.
Honing, jam, stroop
Wegdeppen met een sopje van biologisch wasmiddel.
Inkt
Dep de vlek weg met watten, gedrenkt
in zuivere alcohol of spiritus.
Rode wijn
Bestrooi de vlek met zout en laat dit
enige tijd inwerken. Vervolgens met
handwarm water verwijderen of vermeng een eetlepel fijnwasmiddel en
eetlepel azijn met 1/2 liter handwarm
water. Drenk hier een doekje in en dep
de vlek weg.
Urine, bloed, etc.
Dep zoveel mogelijk vocht weg.
Behandel de vlek vervolgens voor met
koud water. Daarna schoonmaken met
een sopje van biologisch wasmiddel.
Drop
Schraap eerst voorzichtig de drop van
de matras. Vervolgens wegdeppen
met een in water en ammonia
gedrenkte doek. Indien nodig nabehandelen met water en een schone
doek.
NL 21
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 22
10. Milieu
Auping investeert jaarlijks in schonere
productieprocessen en probeert door
het gebruik van duurzame materialen
het milieu zo min mogelijk te belasten.
De matrassen worden gemaakt van
CFK-vrije materialen. De matras wordt
op een zodanige manier vervaardigd
dat er bij de productie geen onnodig
afval ontstaat.
Het verpakkingsmateriaal bestaat uit
karton en polyethyleenfolie. Voer het
verpakkingsmateriaal en uw oude
matras op verantwoorde wijze en
conform de overheidsbepalingen af.
NL 22
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 23
11. Garantiebepalingen Koninklijke Auping bv
De merknaam Auping staat borg voor
jarenlang probleemloos functioneren.
Auping maakt gebruik van hoogwaardige en duurzame materialen. Elk
product wordt met de grootste zorg
gefabriceerd en nauwkeurig gecontroleerd voordat het de fabriek verlaat.
Auping geeft levenslange garantie op
materiaal- en fabricagefouten van alle
bedbodems (waaronder te verstaan:
spiraalbodems en stalen frames) met
uitzondering van de motoren, gasveren, elektronica en kunststof delen
(zoals Comfortslides® en stoffen einddelen). Op materiaal- en fabricagefouten van laatstgenoemde artikelen
en van matrassen en dekbedden wordt
5 jaar garantie gegeven op basis van
jaarlijkse afschrijving van 20% van de
aankoopwaarde. Dit houdt in dat,
mochten zich materiaal- of fabricagefouten voordoen in het eerste jaar
na factuurdatum, de volledige kosten
van vervanging of reparatie vergoed
worden. In de volgende 4 jaren wordt
dit steeds 20% minder.
Op kussens is de garantietermijn
2 jaar. Op overige artikelen wordt
5 jaar volledige garantie gegeven. De
garantietermijn gaat in op de datum
die vermeld staat op de factuur.
Voorwaarde is wel dat onze plaatsings-
instructies en onderhoudsadviezen
correct gevolgd zijn en dat sprake is
van normaal huishoudelijk gebruik.
Indien zich materiaal- of fabricagefouten voordoen, verplicht Auping zich
zulke fouten gratis te herstellen
volgens de Auping garantievoorwaarden. Indien het defect niet
hersteld kan worden, vervangt Auping
het product binnen de garantietermijn
zonder kosten door hetzelfde, of
indien niet meer leverbaar, door een
gelijkwaardig product. Uitsluitend
Auping bepaalt of een fout hersteld
wordt door vervanging, reparatie of
vergoeding.
Aanspraken op garantie voor gebreken/
beschadigingen ontstaan door ondoelmatig handelen (bijvoorbeeld door
overbelasting), verkeerd of onoordeelkundig gebruik of door normale
slijtage, worden uitgesloten. Combinaties met niet-Auping producten
kunnen, afhankelijk van de aard van de
klacht, tot beperkingen in de garantieaanspraak leiden.
Een aanspraak op garantie dient eerst
door Auping als gegrond erkend te
worden. Bij een gegronde klacht zal
Auping het defecte product of defecte
onderdelen vervangen, zonder berekeNL 23
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina NL 24
ning van materiaalkosten, of tegen
gereduceerde kosten in geval van een
garantie op basis van afschrijving.
Afhankelijk van het land waarin aanspraak op onze garantie wordt
gemaakt, omvat deze niet automatisch de vergoeding van de kosten
van verzending van defecte producten
naar de Auping fabriek of de Auping
distributeur voor onderzoek van de
klacht of voor reparatie. Hetzelfde geldt
voor retourzending van vervangende
of gerepareerde producten. De reparatie zelf is binnen de garantietermijn
gratis. Voorrijkosten worden in rekening gebracht.
nauwkeurig zijn opgevolgd.
De Auping garantie geldt in alle landen
waar Auping vertegenwoordigd is.
Auping behoudt zich het recht voor,
geen garantie te verlenen op Auping
producten die naar landen worden gebracht waar Auping geen vertegenwoordiging heeft.
Een aanspraak op garantie kan alleen
worden gedaan onder overlegging van
de originele factuur. De garantie is
alleen geldig voor de oorspronkelijke
koper. De aanmelding dient te geschieden bij de Auping dealer bij wie het
product oorspronkelijk werd aangeschaft, ook indien u inmiddels naar
een ander land verhuisd bent.
De garantie vervalt, indien het product
op enig moment gedemonteerd of
gemonteerd wordt door personen die
daarvoor door Auping niet als
gekwalificeerd zijn aangemerkt, tenzij
de gebruiksaanwijzing ‘do-it-yourself’
montagevoorschriften bevat en deze
NL 24
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB1
Auping Ultimate Climate
NL 24
1.
Introduction
2
2.
Description
2.1 Structure of the mattress
2.2 Remote control
3
3
3
3.
Safety instructions
4
4.
Use
4.1 Preparing for use
4.2 General
4.3 Activation and deactivation
6
6
6
7
5.
Useful tips
13
6.
Breakdowns
14
7.
Installation guide
7.1 Description
7.2 Safety
7.3 Fitting the parts
16
16
16
16
8.
Cleaning and maintenance
20
9.
Tips for spot removal
21
10.
Disposal of packaging and product
22
11.
Auping Warranty
24
This product conforms to current CE guidelines.
GB1
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB2
1. Introduction
This user manual
contains important
information.
We therefore
suggest that you
keep it stored in
a safe place.
The basic mattress body supports the
human body. The comfort layer
contributes to optimal reclining
comfort. The heating system is built
into this layer. The mattress cover can
be zipped off and depending on fabric
chosen may be dry-cleaned occasionally ("warm" and "cool"), or is
machine-washable ("cool" version
only). Thanks to this sophisticated
design, you never have to turn your
Ultimate Climate mattress.
These instructions explain how to use
the features of the Ultimate Climate
system to optimum effect.
The system has independently
adjustable body and foot heating
areas. The mattress can be preheated
before you go to bed and it can be set
to the desired heating level while
sleeping. In addition the system offers
a drying function. All these features
can be programmed for automatic
functions. The Ultimate Climate
system is designed exclusively for use
in combination with the Auping mesh
bases of the Royal series.
The temperature level of the mattress
is also dependent on a number of
external factors, such as the thickness
of the duvet and the temperature in
the bedroom.
The Ultimate Climate mattress
consists of three components: the
basic mattress body, the comfort
layer and the mattress cover.
GB2
The Ultimate Climate system operates
on 27 Volt low-voltage current, making
it extremely safe to use.
In the installation guidelines you can
read how to set up the complete
Ultimate Climate system, for example
after moving house.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB3
2. Description
2.1 Structure of the mattress
A. Heatable foot zone
B. Heatable body zone
C. Removable mattress cover
D. Comfort layer with heating system
E. Mattress body
Weight
Ultimate Climate
- dimensions 90x200 cm: 30 kg
Average power consumption
- 14 kWh/year (use: every day at
average power during six months)
fig. 1
2.2 Remote Control
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Time reset keys
Confirmation key
Programming key
Drying key
Heating key foot zone
Heating key body zone
For an explanation of the other keys,
see the Auping Royal M5/M4+IR mesh
base instructions.
fig. 2
GB3
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB4
3. Safety instructions
■ Read the instructions carefully
before using the mattress.
■ Damaged power supply leads
should be replaced solely by the
manufacturer, its service division or
a similarly qualified person, with a
view to preventing any hazard.
■ The Ultimate Climate mattress can
only be used in combination with an
Auping Royal mesh base with
all components/parts assembled
correctly and for the right purposes.
■ Check that the input voltage
indicated on the transformer is the
same as the mains voltage in the
house.
■ Make sure that the cables cannot
become trapped. Place the
transformer and the connecting plug
in the Royal Transformer and Plug
Box (optional) or somewhere with
sufficient space and ventilation.
These parts release heat and must
therefore not be covered and may
not be placed near devices that give
off heat.
■ Disconnect the bed from the power
supply before cleaning. Pull the plug
out of the socket.
GB4
■ The maximum setting for use at night
is setting 4 (maximum 4 indicator
bars on the remote control display
switched on).
■ Do not switch on the Ultimate
Climate mattress when the lead,
transformer or the mattress is
damaged. Have the faulty parts
replaced by the manufacturer.
■ Do not switch on the heating or
drying function if the mattress is wet,
for instance after removing stains
(see section 9).
■ When the Ultimate Climate mattress
is switched on, do not cover the
mattress with, for example, another
mattress or a load of laundry.
■ Use the mattress only as an upper
mattress.
■ Do not use the changeable comfort
layer without the mattress cover.
■ Do not insert sharp objects such as
pins into the mattress.
■ Climate mattresses are not suitable
for children, disabled persons or for
people that are insensitive to heat.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB5
■ Do not allow children to use the
product as a toy.
■ Only use prescribed parts. Use
type number 51.96.71 (climate
heating element) only with type
number 51.96.98 (control box). To
control, use remote control with
type number 51.96.96. The type
number can be found on the
mattress label and the housing of
the remote control.
■ Note that when you use an extension
lead its load is higher or equal to that
mentioned on the transformer. Use
an approved extension lead.
GB5
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB6
4. Use
4.1 Preparing for use
Set the current time before using the
Ultimate Climate mattress.
Setting the current
time
You have to manually reset the time to
correspond with winter or daylight
saving time.
1. Press and release programming
key P.
2. Press confirmation key SET. The
time indication starts flashing in the
display.
3. Press the + and - keys to set the
hours. Press SET to confirm.
4. Then use the + and - keys to set the
minutes. Again press SET to
confirm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Time reset keys
Confirmation key
Programming key
Drying key
Heating key foot zone
Heating key body zone
fig. 3
You can choose between manual or
automatic control of the heating and
drying functions. These functions can
be programmed and the procedure is
explained in this chapter.
4.2 General
The mattress heating is controlled with
the remote control (fig. 3).
fig. 4
GB6
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB7
You can adjust the temperature level
of the foot zone (G) and the body zone
(H) independently from each other
(fig. 4).
The number of heating bars on the
remote control indicates the pre-set
temperature level. It takes about two
hours to heat the mattress to the preset temperature level. Please keep
this in mind and activate the heating
function in time before going to bed.
The maximum heating period is limited
to 12 hours. After 12 hours the
heating system will be switched off
automatically.
People lose about a quarter of a litre
of moisture at night while sleeping.
The mattress largely absorbs this
moisture. Activate the drying function
after getting up in the morning to keep
the mattress in top condition.
4.3 Activation and deactivation
You can program the Ultimate Climate
to switch its functions on and off
automatically. The Ultimate Climate is
pre-programmed on delivery. You can
however enter your own settings.
4.3.1 Manual heating control
(on/off)
Switching on
1. Press the heating key for the foot
or body zone. The symbol starts
flashing in the display.
2. Press multiple times to set the
desired heating level. The maximum
setting for night-time use is position
4 (maximum of 4 ‘heating bars’ in
the display).
3. Press SET to confirm the selected
heating level. A single tone will
sound to confirm that the heating is
switched on.
Switching off
Keep the heating key for the foot
or body zone pressed down for
2 seconds. A double tone will sound to
confirm that the heating is switched
off. The symbol disappears from the
display.
4.3.2 Pre-programmed settings
The Ultimate Climate is preprogrammed on delivery. When you
activate the program, the mattress
heats and dries according to the
settings in the table on page 8.
GB7
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB8
Start heating
Body zone
Foot zone
Stop heating
Start drying
Current time
09.00 p.m.
level 4
level 4
09.00 a.m.
11.00 a.m.
00.00 set time
4.3.3 Setting/adjusting personal
preferences
Although the Ultimate Climate is preprogrammed on delivery (see Chapter
4.3.2: Pre-programmed settings) you
can always adjust these settings to
your personal preferences, for
example if you find that the heating
level of the body zone is too low. In
this chapter you can read which
settings you can program yourself.
Please note: If during programming
you do not press any key for more
than ten seconds, the programming
cycle will stop without saving the
changed settings. The indication bars
will disappear from the display. The
pilot lights will go out. In that case
press the programming key to restart
the program. Press programming key
P to break off programming.
A. Change heating level and
heating start and
end time
1. Press and release the programming
key P.
2. Press the heating key for the foot
zone or body zone that you want to
change. The symbol starts flashing
in the display. Depending on your
previous settings, the display
shows ‘on’, ‘off’ or ‘on AUTO’. Use
the + and -- keys to change the
setting.
on HEAT = program runs single
cycle
on AUTO = program starts and
stops every day at the
set times
off HEAT = program off
3. Select ‘on’ to start the program for
single cycle.
4. Set the level of both the body and
foot zones by pressing a number of
times on the + and -- keys.
5. Press confirmation key SET once to
change the start time. ‘on’ appears
in the display.
Any settings entered up to that point
are not saved.
6. Press the + and -- keys to set the
start time. First set the hours for
GB8
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB9
the start time. Press SET to
confirm.
7. Then use the + and -- keys to set
the minutes. Again press SET to
confirm. The display shows ‘off’.
8. Press the + and -- keys to set the
end time. First set the hours for the
end time.
Press SET to confirm.
9. Then use the + and -- keys to set
the minutes. Again press SET to
confirm. A single tone will sound to
confirm that the program is saved.
B. Starting the heating program every
day
You can also choose to have the
program run daily.
1. Press and release programming
key P.
2. Press the heating key for the foot
zone or the body zone.
3. Select ‘on AUTO’.
4. Set the level of both the body and
foot zones by pressing a number of
times on the + and -- keys.
5. Press confirmation key SET once to
change the start time.
The display shows ‘on’.
6. Press the + and -- keys to set the
start time. First set the hours for
the start time.
Press SET to confirm.
7. Then use the + and -- keys to set
the minutes. Again press SET to
confirm. The display shows ‘off’.
8. Press the + and -- keys to set the
end time First set the hours for the
end time.
Press SET to confirm.
9. Then use the + and -- keys to set
the minutes. Again press SET to
confirm. A single tone will sound as
soon as the program is installed.
The set programme will now start and
stop daily at the programmed times.
C. Manual drying controls (on/off)
Press the drying key to switch on the
drying function. A single tone will
sound to confirm that the drying
function is switched on and the lamps
under the bed will start flashing. The
head and foot ends of the Royal mesh
base are automatically raised by 10 cm.
If you wish to stop the drying function
before the automatic switch-off after
2 hours 45 minutes, just press the
drying key for 2 seconds at any time.
A double tone will sound to confirm
that the drying function is switched off.
GB9
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB10
The raised position of the head and
foot ends shows that the mattress has
been dried.
D. Change drying start time
1. Press and release programming
key P.
2. Press the drying key. The symbol in
the display starts flashing.
Depending on your previous
settings, the display shows ‘on dry’,
‘off dry’ or ‘on AUTO’. Use the + and
-- keys to change the setting.
on dry = program runs single cycle
off dry = program off
on AUTO = program starts and stops
every day at the set times
3. Select ‘on dry’ to start the program
for single cycle.
4. Press confirmation key SET once to
change the start time. The display
shows ‘on’.
5. Press the + and -- keys to set the
start time. First set the hours for
the start time. Press SET to confirm.
GB10
6. Then use the + and - keys to set the
minutes. Again press SET to
confirm. A single tone will sound to
confirm that the program is saved.
The drying function is best used after
leaving your bed in the morning. The
drying function heats the mattress at
maximum power, thereby evaporating
all the moisture from your mattress.
E. Starting the heating program every
day
You can also choose to have the
program run daily.
1. Press and release programming
key P.
2. Press the drying key.
3. Select ‘on AUTO’.
4. Press programming key SET once
to change the start time.
The display shows ‘on’.
5. Press the + and -- keys to set the
start time. First set the hours for
the start time.
Press SET to confirm.
6. Then use the + and - keys to set the
minutes. Again press SET to
confirm. A single tone will sound to
confirm that the program is saved.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB11
F. Switching off a program
1. Press and release programming
key P.
2. Press the heating key for the
foot/body zone or the drying key
that you want to switch off.
The symbol starts flashing in the
display.
3. Use the + and – keys to select ‘off
heat’ or ‘off dry’.
H. Switching off all programs
at once
It is recommended to switch off all
programs when you are going on
holiday or not using your bed for an
extended period.
Press the – and + keys simultaneously
during 2 seconds. All programs are
now switched off.
Again press the – and + keys during
2 seconds to reactivate all programs.
4. Then press SET to confirm.
A single tone will sound to confirm
that the program is switched off.
G. Switching off all functions
at once
Press the key for the external switch
during 7 seconds. A double tone will
sound. All active functions are now
switched off.
4.3.5 Interim deviation from the
program
While the program of the Ultimate
Climate is activated it will always
determine at what time and at which
level the heating and drying process
switches on and off. You may however
wish to deviate from these program
settings. In that case you can enter
settings manually while the program
continues to operate in the
background. The manual settings
remain valid until the next time that the
mattress is activated or deactivated
automatically by the program.
GB11
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB12
Example 1: Changing from programmed
preheating to manual heating
If you generally go to bed at about
11:00 p.m. you can program the
Ultimate Climate so that heating starts
at 9:00 p.m. When you get into bed
you can turn the level lower or to zero
by hand. The heating will continue at
this level until the program switches
the heating off, for example at 8:00
a.m. the next morning.
Example 2: Interrupting automatic
drying
It may occur that you are still lying in
bed when the program starts the
drying process. For example if you are
ill or want to get up later than
regularly. In that case you can switch
the drying process off by hand by
pressing the drying key for about
2 seconds. The program will then skip
the drying process for a day. The next
day the program will start drying at the
programmed time.
GB12
4.3.6 Restore factory settings
Press the SET key during 10 seconds.
A double tone will sound. All personal
settings will be removed and the
factory settings restored.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB13
5. Useful tips
A new mattress may feel somewhat
rigid in the beginning. As a result it
may initially not adapt perfectly to the
adjustments of the mesh base.
We recommend that you lie down on
the mattress during the initial
adjustments of the mesh base. The
rigidity of the mattress will disappear
after a few days.
Turn the blankets or duvet down to the
foot end of the bed to allow the
mattress to dry thoroughly. The foot
end of the bed is not heated during the
drying process. Leave the duvet over
the mattress if you want that to dry as
well.
The mattress is fitted with a safety
switch. This will deactivate the heating
process if the temperature should
become too high. The heating will
switch on automatically once the
mattress has cooled down sufficiently.
Temporarily deactivate the program
when you go on holiday or will be away
from home for some time (see 4.3.3
H, page 11). This will prevent the
mattress from consuming energy
unnecessarily.
GB13
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB14
6. Breakdowns
The mattress heating operates on
27 Volt low voltage current and is
protected against overheating. A
malfunction may be a nuisance but it is
never dangerous.
Your bed does not respond to your
handset
The batteries in the handset could be
nearly empty.
Solution:
Check the display of the handset
whether the battery empty symbol is
shown. Replace the batteries if
necessary.
Your bed does not respond to your
handset
The handset signal is not received by
the controls. In a very large space or
due to obstruction by a duvet, for
example, it may occur that the
handset signal does not reach the
controls.
Solution:
Aim the handset at the control box
under the bed and ensure that
anything blocking the signal is moved
aside.
The foot zone remains cold during
drying
That is normal as the foot zone always
remains cold during drying.
The mattress is cold/fails to warm up
The mattress connector beneath the
mattress may be making poor or no
contact. It could be that the mattress
connector came loose while the bed
was being made or the bed is in the
sitting position while no one is sitting
on it (this could also make the
mattress connector become detached).
The plug between the comfort layer
and the support layer could have
come loose (see also the Installation
guidelines).
Solution:
Adjust the bed to the flat position and
make sure that there is no sheet
between the mattress connectors.
Position the mattress precisely in the
middle of the mesh base and press
the mattress connectors together until
you hear a click. Also check the plugs
beneath the mattress cover in the
mattress.
The mattress is too hot
Possibly the thermal safeguard has
been activated. This could be the case
GB14
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB15
if you have left the bed in the sitting
position or if a pile of laundry has been
left on the bed so that the mattress is
unable to release the heat during the
drying process.
Solution:
Adjust the bed to the flat position.
Clear the mattress and allow it to cool
down. The heating will be automatically
re-activated when the correct
temperature is reached.
Handset and bed do not respond
The bed and the handset do not
respond when you press the keys.
Solution:
Remove the plug from the socket for
10 seconds and/or remove the
batteries from the handset for 1 minute.
Power cut
In the event of a power cut or if the
plug is pulled out, the current time will
continue to activate the program for
about thirty minutes. If the interruption
lasts longer the time must be re-set
(see Chapter 4.1: Setting current
time). The other settings remain as
they were.
If you have any doubts contact your
dealer.
GB15
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB16
7. Installation guide
Introduction
Before you start using your Auping
Royal bed or if you have dismantled it
to clean or move it, you have to fit and
install the Ultimate Climate system
again in full or in part.
In this chapter you can read how to set
up the complete system.
Use the installation card and/or
template included.
A. Transformer
B. Control box
C. Connectors
D. Remote control
7.2 Safety
The Ultimate Climate meets current
CE directives.
A schematic connection diagram can
be found on the underside of the
control box.
7.1 Description
Euro, UK or USA plug
Only use the Ultimate Climate
mattress in combination with an
Auping Royal mesh base.
Check that the connecting voltage of
the transformer corresponds with the
mains voltage in your home.
7.3 Fitting the parts
You need only to remove the mattress
cover if you want to wash or dry-clean it
or if you suspect that plug D (see fig. 9)
is not connected properly.
fig. 5
GB16
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB17
A. Positioning the main mattress body
B. Installing the comfort layer
fig. 6
fig. 8
Put the bed in the flat position.
Place the mattress body (A) on the
mesh base (see fig. 6).
Check the position of the connectors!
Place the comfort layer (B) on the
mattress body with the heating element
(“this side up”) in such a position that
the two small cables come together in
the same corner (see fig. 8).
Place the comfort layer precisely in the
centre without any folds or creases.
fig. 7
Press down with two hands on the
mattress where the mattress
connectors are positioned (see fig. 7).
The mattress base will connect with an
audible click.
fig. 9
Press the plugs (D) together until you
hear a click (see fig. 9). Then fold the
GB17
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB18
cable and the plug flat against the
mattress.
Place the mattress cover (C) over the
comfort layer and close the zipper
(see fig. 8).
transformer of the Auping Royal mesh
base (see fig. 11).
E. Fixing the control box to the base
C. Connecting the mattress connectors
fig. 10
Connect the cables of the mattress
connectors to the control box
(see fig. 10). Follow the connecting diagram on the underside of the control
box.
D. Connecting the power supply
fig. 12
Use the bracket to fix the control box
to the base (see fig. 12).
Euro, UK or USA plug
fig. 11
The control box of the Ultimate
Climate is connected to the main
GB18
Attention! The control box should be
fitted with the infrared eye facing the
foot end of the bed.
Ensure in case of a double bed that
the control boxes are always placed
on the outside. Do not position cables
in front of the infrared eye, as this
hinders proper reception by the
infrared remote control.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB19
8. Cleaning and maintenance
We recommend that you protect your
valuable mattress with a flannel
undersheet. If stains should occur, you
can read how to remove them in
Chapter 9 (Tips for spot removal). If
you are unable to remove the stains
you can have the mattress cover drycleaned (occasionally), wash it in the
washing machine at 60 ˚C (140 ˚F) if
you have the knitted fabric cover, or
even have it replaced (at extra cost).
Before starting to clean the mattress,
the heating must be switched off. Do
not switch it on again while it is still wet.
Remove the mattress cover from the
mattress before cleaning it. Do not
use bleach or any other caustic
agents. Allow the mattress cover to
dry thoroughly after cleaning. Please
observe the cleaning instructions on
the label.
Air the mattress regularly but not in
direct sunlight or in damp weather.
Remove dust with a soft brush. Do not
use a vacuum cleaner or carpet beater.
Regularly check the mattress for wear
or damage.
Contact your dealer immediately if the
mattress is damaged.
GB19
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB20
9. Tips for spot removal
Chocolate, coffee, tea
Add a tablespoon of mild detergent
and a tablespoon of vinegar to 1/2
litre of lukewarm water (also add a
teaspoon of lemon juice in case of tea
stains). Soak a cloth in the solution
and dab away the spot.
Egg, milk
Dab away the stain with cold water.
Fruit, lemonade, fruit juice
Treat with hot water or sprinkle with
salt and let this work in for a while.
Then remove with hot water.
Honey, jam, syrup
Dab away with soapy water using a
biological detergent.
Ink
Dab the stain with cotton wool soaked
in pure alcohol or methylated spirit.
GB20
Red wine
Sprinkle the stain with salt and let it
work in for a while. Then remove using
lukewarm water or add a tablespoon
of mild detergent and a tablespoon of
vinegar to 1/2 liter of lukewarm water.
Urine, blood, etc.
Dab up as much moisture as possible.
Dampen with cold water and then
clean with soapy water using a
biological detergent.
Liquorice
Carefully scrape away the liquorice
from the mattress. Then dab away
with a cloth soaked in a solution of
water and ammonia. If necessary,
treat with a clean cloth and plain water
afterwards.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB21
10. Disposal of packaging and product
Year after year it has been Auping’s
commitment to invest in cleaner
production processes and thereby to
save the environment as much as
possible by using durable materials.
All mattresses are constructed of CFCfree materials. The mattress is
manufactured in such a way that no
unnecessary waste is created.
The packaging is made up of
cardboard and polyethylene film (PE).
Please dispose of these materials in a
responsible way in accordance with
the regulations of your local authority.
GB21
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB22
11. Auping Warranty
The Auping brand name is your
warranty for years of use to your full
satisfaction of the product you have
bought. Each Auping product is
composed of high-quality, durable
materials and has been manufactured
with utmost care. It has been
thoroughly inspected before it left the
factory.
Royal Auping gives you a lifetime
warranty
against
material
or
manufacturing defects in all its bed
bases (i.e. mesh bases and steel bed
frames),
except
on
motors,
adjustment mechanisms, electronic
parts and plastic parts (such as
Comfortslides® and fabric end strips).
On these products as well as
mattresses and duvets, there is a 5year warranty against material or
manufacturing defects, based on an
annual depreciation of 20% of the
purchase price. This means that if any
material or manufacturing defects
should occur in the first year after the
invoice date, we will reimburse the full
costs of replacement or repair. This
will be reduced each time by 20% in
the next four years.
For pillows a full 2-year warranty
applies. The warranty period begins
GB22
on the date shown on your purchase
invoice. The warranty is granted under
the explicit condition that our
installation and maintenance instructions have been observed and
that the product has been subject to
normal household usage. In the event
of material or manufacturing defects,
Royal Auping is obliged to rectify the
defects free of charge according to
the Auping warranty conditions. If the
defect cannot be repaired, Royal
Auping will within the warranty period
replace the product free of charge by
an identical product, or, if the product
is no longer manufactured, by a similar
replacement of the same value.
Whether a justified claim will be settled
by replacement, by repair or by
compensation remains at Royal
Auping’s discretion.
The Royal Auping warranty does not
cover any claim due to improper use
(e.g. due to overload) or normal wear
and tear. If an Auping product is
combined with a product not
manufactured by Auping, the warranty
may be restricted or declared void,
depending on the nature of the claim.
Any warranty claim must first be
recognised as justified, either by the
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB23
authorised distributor in claimant’s
country, or by Royal Auping. Royal
Auping will supply the parts to rectify
the problem at no material cost to
claimant or at reduced material cost if
a warranty on depreciation basis
applies.
Depending on the country, the
warranty may not automatically
include cost incurred for shipping
defective products to Royal Auping or
its authorised distributor for scrutiny
and/or repair, nor for shipping cost of
replacement or repaired product(s)
back to claimant. Within the warranty
period repair itself, however, will be
free of charge.
warranty will become invalidated if the
product was at any time disassembled
or reassembled by persons not
authorised and confirmed by Royal
Auping to be qualified.
The Auping warranty covers any
country where Royal Auping has
representation. Depending on such
country, warranty conditions may vary;
Please consult your local Auping
distributor for details. Royal Auping
reserves the right to exclude cover on
any Royal Auping products which are
taken to countries outside of Royal
Auping distribution channels.
Any warranty claim must be
accompanied by the original purchase
invoice. The warranty is being granted
to the original (first) purchaser only.
Notification of a warranty claim must
be made to the Auping dealer from
whom the product was originally
purchased, even if this is not in
claimant’s present country of
residence.
Unless this booklet contains ‘do-ityourself’ assembly instructions for the
product or part thereof and these have
been followed up meticulously, the
GB23
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina GB24
GB24
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR1
Auping Ultimate Climate
GB24
1.
Introduction
2
2.
Description
2.1 Composition du matelas
2.2 Télécommande
3
3
3
3.
Conseils de sécurité
4
4.
Commande
4.1 Mise en service
4.2 Généralités
4.3 Marche et arrêt
6
6
6
7
5.
Conseils d'utilisation
14
6.
Pannes
15
7.
Conseils d'installation
7.1 Description
7.2 Sécurité
7.3 Assemblage des pièces
17
17
17
17
8.
Entretien et nettoyage
20
9.
Guide des taches
21
10.
Mise au rebut emballage et produit
22
11.
Garantie Auping
23
Ce produit répond aux directives CE en vigueur.
FR1
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR2
1. Introduction
Le présent mode
d’emploi contient
des informations
importantes.
Conservez-le
donc
soigneusement.
Dans ce mode d'emploi, vous
trouverez des explications sur la
manière d'utiliser au mieux les
possibilités des systèmes Ultimate
Climate pour matelas. Le système
comporte une fonction de chauffage
permettant de régler la température
du corps et celle des pieds
indépendamment l’une de l’autre. Non
seulement vous pouvez préchauffer le
matelas, mais vous pouvez aussi
monter le chauffage. Le matelas est
aussi doté d’une fonction de séchage.
Sur l’Ultimate Climate, vous pouvez
régler les fonctions de chauffage
manuellement. Toutes ces fonctions
sont programmables. Le système
Ultimate
Climate
est
conçu
exclusivement pour l’utilisation en
combinaison avec les sommiers
métalliques Auping Royal.
FR2
Le matelas Ultimate Climate se
compose de trois couches: une
couche de support, une couche
confort et un coutil. La couche de
support assure le support du corps.
La couche confort assure le confort
optimal du couchage. C'est dans cette
couche que le système de chauffage a
été incorporé. La housse du matelas
peut être dézippée et, en fonction du
tissu choisi, elle peut être soit
nettoyée à sec de temps à autre
(version "chaud" et "cool"), soit lavée à
la machine (version "cool" seulement).
La chaleur / température du matelas
en cas d'un degré déterminé dépend
aussi d'un nombre de facteurs
environnants (comme de l'épaisseur
de la couette et de la température
ambiante de la chambre à coucher).
Le système Ultimate Climate utilise un
courant faible de 27 volts. Pendant
l'emploi, le système offre ainsi une
sécurité tout à fait exceptionnelle.
Dans les conseils d'installation, vous
pourrez lire comment effectuer le
montage complet du système Ultimate
Climate, par exemple, après un
déménagement.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR3
2. Description
2.1 Composition du matelas
A. Zone de chauffage pour les pieds
B. Zone de chauffage pour le corps
C. Coutil lavable
D. Couche confort avec chauffage
E. Support
Poids
Ultimate Climate
- dimensions 90x200 cm: 30 kg
Consommation d’énergie
- 14 kWh/an (utilisation: chaque jour à
puissance moyenne pendant six
mois)
fig. 1
2.2 Télécommande
1.
2.
3.
4.
5.
Touches de réglage horaire
Touche de confirmation
Touche de programmation
Touche de séchage
Touche de chauffage de la zone
pieds
6. Touche de chauffage de la zone
corps
Pour l’explication des autres touches,
voir le mode d’emploi Auping Royal
M5/M4+IR.
fig. 2
FR3
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR4
3. Conseils de sécurité
■ Avant utilisation, commencez par
lire attentivement le mode d'emploi.
■ En prévention de dangers, tout
cordon d’alimentation secteur
endommagé doit être remplacé
uniquement par le fabricant ou son
service après-vente ou par une
personne tout aussi qualifiée.
■ Utilisez le matelas Ultimate Climate
seulement en combinaison avec le
sommier à spirales Auping Royal
avec tous les composants correctement montés et uniquement
aux fins définies.
■ Contrôlez si la tension pour le
branchement du transformateur est
identique à la tension utilisée dans
l’habitation.
■ Veillez à ce que les cordons ne
risquent pas de se retrouver
coincés. Placez le transformateur
et la prise dans la boîte de
rangement des cordons ou dans un
endroit
offrant
suffisamment
d'espace et de ventilation. Ne
couvrez pas ces éléments: ils
dégagent de la chaleur et ne les
placez pas à proximité d’appareils
produisant de la chaleur.
FR4
■ Débranchez le lit avant de
commencer le nettoyage. Il doit
être hors tension.
■ La position maximale pour
l'utilisaton pendant la nuit est la
position 4 (4 barres indicatrices au
maximum sur l'unité de commande).
■ N’allumez pas le matelas Ultimate
Climate si le cordon d’alimentation,
le transformateur ou le matelas est
endommagé. Confiez au fabricant
le remplacement de composants
défectueux.
■ N'enclenchez pas la fonction de
chauffage ni de séchage si le
matelas est mouillé, par exemple
après élimination de taches (voir
chapitre 9).
■ Lorsque le matelas Ultimate
Climate est allumé, ne recouvrez
pas le matelas, par exemple d’un
autre matelas ou d’une charge de
linge.
■ N'utilisez le matelas que comme
matelas supérieur.
■ Ne pas utiliser la couche confort
remplaçable sans la protection
correspondante.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR5
■ N'enfoncez pas d'objets pointus
(aiguilles par exemple) dans le
matelas.
■ N'utilisez pas le matelas Climate
pour les enfants, les invalides ou
les personnes sensibles à la
chaleur.
■ Ne laissez pas les enfants jouer
avec le produit.
■ Utilisez seulement les composants
prescrits. Utilisez seulement le
numéro de type 51.96.71 (Elément
chauffant ) avec le numéro de type
51.96.98 (commande). Pour la
mise en oeuvre, utiliser la télécommande de type numéro
51.96.96. Le numéro de type se
trouve sur l'étiquette du matelas et
sur le boîtier de la commande.
■ Remarque: lorsque vous utilisez
une rallonge, sa charge est
supérieure ou égale à celle
mentionnée sur le transformateur.
Utilisez une rallonge conforme.
FR5
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR6
4. Commande
4.1 Mise en service
Régler l’heure actuelle avant la
première mise en service.
Réglage de l'heure
actuelle
Au moment du passage de l’heure
d’été à l’heure d’hiver, il convient de
régler de nouveau l’heure actuelle.
1. Appuyez sur la touche de
programmation P, puis relâchez-la.
2. Appuyez sur la touche de
confirmation SET. L’heure se met à
clignoter sur l’affichage.
3. Il est possible de régler l’heure au
moyen des touches + et --.
Confirmez ce réglage en appuyant
sur SET.
4. Réglez ensuite éventuellement les
minutes avec les touches + et --.
Confirmez ce réglage en appuyant
de nouveau sur SET.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Touches de réglage de l’heure
Touche de confirmation
Touche de programmation
Touche de séchage
Touche de chauffage de la zone pieds
Touche de chauffage de la zone
corps
fig. 3
Le chauffage ou le séchage du matelas
peut être déclenché manuellement ou
automatiquement avec les fonctions
programmables. Ce chapitre vous
expliquera successivement comment
programmer les fonctions de chauffage
manuellement et automatiquement.
4.2 Généralités
La télécommande (voir fig. 3) permet
de régler le chauffage du matelas.
fig. 4
FR6
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR7
Vous pouvez régler séparément la
zone pieds (G) et la zone corps (H)
(fig. 4).
Le nombre de traits sur la
télécommande indique le niveau de
chauffage réglé. Le système de
chauffage du matelas atteint le niveau
programmé en deux heures environ.
En tenir compte avant d'aller vous
coucher: enclenchez la fonction de
chauffage à temps.
4.3.1 Mise en marche / à
l’arrêt manuelle du
chauffage
Mise en marche
1. Appuyez sur la touche de chauffage
des pieds ou du corps. Le symbole
clignote sur l’affichage.
2. Pour régler le niveau de chauffage,
appuyez plusieurs fois. Le réglage
maximal pour la nuit est le niveau 4
(4 traits de chaleur au maximum sur
l’affichage).
La durée maximale de chauffage est
de 12 heures. Ensuite, le chauffage
s’éteint automatiquement.
Pendant son sommeil, l'homme perd
environ un quart de litre d'eau. Cette
humidité est en grande partie
absorbée par le matelas. Enclenchez
le programme de séchage au lever. Le
matelas restera ainsi en parfait état.
4.3 Marche et arrêt
Si vous le souhaitez, le Ultimate
Climate peut s'enclencher et s'arrêter
automatiquement. A la livraison, le
Ultimate Climate est préprogrammé.
Mais, vous pouvez aussi enregistrer
vos propres réglages.
3. Appuyez sur SET pour mettre le
chauffage en marche sur ce
réglage. Un signal sonore unique
indique que le chauffage est allumé.
Mise à l’arrêt
Appuyez pendant 2 secondes sur la
touche de chauffage des pieds ou du
corps. Un double signal sonore
indique que le chauffage est éteint. Le
symbole disparaît de l’affichage.
4.3.2 Réglages d’usine
A la livraison, le Ultimate Climate est
préprogrammé pour servir d'exemple.
Dès que vous activez le programme,
le chauffage et le séchage du matelas
se
produisent
automatiquement
conformément aux réglages dans le
FR7
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR8
tableau ci-dessous.
Début chauffage
Zone corps
Zone pieds
Arrêt chauffage
Début séchage
Heure actuelle
21.00
position 4
position 4
09.00
11.00
00.00
4.3.3 Régler / modifier préférences
personnelles
Bien que le Ultimate Climate Advanced
soit préprogrammé à la livraison (voir
chapitre 5.3.2: Réglages d’usine),
vous pouvez toujours modifier les
réglages en fonction de vos
préférences
personnelles.
Par
exemple, si vous trouvez que la
programmation
du
niveau
de
chauffage de la zone corps est trop
basse. Dans ce chapitre, vous
trouverez des explications sur
réglages que vous pourrez effectuer
vous-même et comment le faire.
Attention: Pendant la programmation,
si vous n’appuyez sur aucune touche
pendant plus de 10 secondes, le cycle
de programmation cesse sans que les
réglages modifiés soient mis en
mémoire.
Dans ce cas, il faut appuyer sur la
touche de programmation pour faire
redémarrer la programmation. Pour
FR8
interrompre
la
programmation,
appuyez sur la touche P de programmation.
Les réglages effectués jusque là ne
seront pas mis en mémoire.
A. Niveau de chauffage et
adaptation de l’heure de
début et de fin de
chauffage
1. Appuyez sur la touche de
programmation P, puis relâchez-la.
2. Appuyez sur la touche de chauffage
pour la zone pieds ou la zone corps
dont vous souhaitez changer la
programmation. Le symbole clignote
sur l’affichage. En fonction de vos
réglages précédents, l’affichage
indique ‘on’, ‘off’ ou ‘on AUTO’. Ce
réglage peut être modifié au moyen
de la touche + et ---.
on HEAT = le programme se
déroule une seule fois
on AUTO = le programme démarre
et s’arrête chaque jour
à la même heure
préréglée
off HEAT = le programme est
désactivé
3. Choisissez ‘on’ pour lancer le
programme une seule fois.
4. Réglez le niveau de chaleur tant de
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR9
la zone corps que de la zone pieds
en appuyant plusieurs fois sur les
touches + et ---.
5. Appuyez une seule fois sur la
touche de confirmation SET pour
modifier l’heure de début. ‘On’
apparaît sur l’affichage.
6. Il est possible de régler l’heure de
début au moyen des touches + et --.
Réglez d’abord les heures pour
l’heure de début.
Confirmez ce réglage en appuyant
sur SET.
7. Réglez ensuite éventuellement les
minutes avec les touches + et --.
Confirmez ce réglage en appuyant
de nouveau sur SET. ‘Off’ apparaît
sur l’affichage.
8. Il est possible de régler l’heure de
fin au moyen des touches + et ---.
Réglez d’abord les heures pour
l’heure de fin.
Confirmez ce réglage en appuyant
sur SET.
9. Réglez ensuite éventuellement les
minutes avec les touches + et --.
Confirmez ce réglage en appuyant
de nouveau sur SET. Un signal
sonore unique retentit pour indiquer
que le programme est mis en
mémoire.
B. Démarrage quotidien du
programme de chauffage
Vous pouvez choisir de faire démarrer
le programme chaque jour de
nouveau.
1. Appuyez sur la touche de
programmation P, puis relâchez-la.
2. Appuyez sur la touche de chauffage
pieds ou corps.
3. Appuyez sur ‘on AUTO’.
4. Réglez le niveau de chaleur tant de
la zone corps que de la zone pieds
en appuyant plusieurs fois sur les
touches + et --.
5. Appuyez une seule fois sur la
touche de confirmation SET pour
modifier l’heure de début.
‘On’ apparaît sur l’affichage.
6. Il est possible de régler l’heure de
début au moyen des touches + et ---.
Réglez d’abord les heures pour
l’heure de début.
Confirmez ce réglage en appuyant
sur SET.
7. Réglez ensuite éventuellement les
minutes avec les touches + et --.
Confirmez ce réglage en appuyant
FR9
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR10
de nouveau sur SET. ‘Off’ apparaît
sur l’affichage.
8. Il est possible de régler l’heure de
fin au moyen des touches + et ---.
Réglez d’abord les heures pour
l’heure de fin.
Confirmez ce réglage en appuyant
sur SET.
9. Réglez ensuite éventuellement les
minutes avec les touches + et ---.
Confirmez ce réglage en appuyant
de nouveau sur SET. Un signal
sonore unique indique que le
programme est mis en mémoire.
Le programme réglé démarre et
s’arrête maintenant chaque jour à
l’heure programmée.
C. Mise en marche / à l’arrêt
manuelle de la fonction de séchage
Appuyez sur la touche de séchage
pour activer la fonction de séchage.
Un signal sonore unique confirme que
la fonction de séchage est activée et
les voyants lumineux sous le lit
clignotent. Les extrémités tête et
pieds se soulèvent automatiquement
de 10 cm. Si vous souhaitez
interrompre la fonction de séchage
avant la mise à l’arrêt automatique
programmée après 2 heures et 45
minutes, appuyez sur la touche de
séchage pendant 2 secondes à
FR10
n’importe quel moment. Un double
signal sonore indique que la fonction
de séchage est désactivée. Le fait que
les extrémités tête et pieds soient
soulevées montre que le matelas a
séché.
D. Modification de l’heure de
début du séchage
1. Appuyez sur la touche de
programmation P, puis relâchez-la.
2. Appuyez sur la touche de séchage.
Le symbole sur l’affichage clignote.
En fonction de vos réglages
précédents, l’affichage indique ‘on
dry’, ‘off dry’ ou ‘on AUTO’. Ce
réglage peut être modifié au moyen
de la touche + et ---.
on dry = le programme se déroule
une seule fois
off dry = le programme est
désactivé
on AUTO= le programme démarre
et s’arrête chaque jour à
la même heure préréglée
3. Choisissez ‘on dry’ pour lancer le
programme une seule fois.
4. Appuyez une seule fois sur la
touche de confirmation SET pour
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR11
régler l’heure de début.
‘On’ apparaît sur l’affichage.
5. Il est possible de régler l’heure de
début au moyen des touches + et ---.
Réglez d’abord les heures pour
l’heure de début.
Confirmez ce réglage en appuyant
sur SET.
6. Réglez ensuite éventuellement les
minutes avec les touches + et ---.
Confirmez ce réglage en appuyant
de nouveau sur SET. Un signal
sonore unique indique que le
programme est mis en mémoire.
La fonction de séchage est destinée à
être utilisée quand vous vous levez le
matin. La fonction de séchage chauffe
toujours le lit jusqu’à son réglage
maximal. Toute l’humidité s’évapore
alors du matelas.
E. Démarrage quotidien du programme de séchage
Vous pouvez choisir de faire démarrer
le programme chaque jour de
nouveau.
1. Appuyez sur la touche de
programmation P, puis relâchez-la.
2. Appuyer sur la touche de séchage.
3. Appuyez sur ‘on AUTO’.
4. Appuyez une seule fois sur la
touche de réglage SET pour
modifier l’heure de début.
‘On’ apparaît sur l’affichage.
5. Il est possible de régler l’heure de
début au moyen des touches + et --.
Réglez d’abord les heures pour
l’heure de début.
Confirmez ce réglage en appuyant
sur SET.
6. Réglez ensuite éventuellement les
minutes avec les touches + et ---.
Confirmez ce réglage en appuyant
de nouveau sur SET. Un signal
sonore unique indique que le
programme est mis en mémoire.
F. Désactivation d’un programme
1. Appuyez sur la touche de programmation P, puis relâchez-la.
2. Appuyez sur la touche de chauffage
pour la zone pieds ou la zone corps
dont vous souhaitez désactiver la
programmation.
Le symbole clignote sur l’affichage.
3. Avec les touches + et ---, choisissez
‘off heat’ ou ‘off dry’.
FR11
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR12
maintenez les touches --- et + de
nouveau enfoncées pendant 2
secondes.
4. Appuyez ensuite sur SET pour
confirmer le réglage. Un signal
sonore unique se fait entendre pour
indiquer que le programme est
désactivé
G. Désactivation simultanée de
toutes les fonctions
Appuyez sur la touche de l’interrupteur
externe et maintenez-la enfoncée
pendant 7 secondes. Un double signal
sonore retentit.
Toutes les fonctions activées se
mettent à l’arrêt.
H. Désactivation simultanée
de tous les programmes
Si vous partez en vacances ou si vous
quittez votre domicile pour une
période prolongée, il est préférable de
désactiver tous les programmes.
Appuyez sur les touches – et +
pendant 2 secondes simultanément.
Tous les programmes sont désactivés.
Pour réactiver tous les programmes,
FR12
4.3.5 Comment s'écarter partiellement
du programme
Dès que le programme du Ultimate
Climate est actif, celui-ci va
déterminer continuellement l'heure et
la position auxquelles le chauffage
entrera en activité et en inactivité.
Toutefois, il se peut que vous
souhaitiez vous écarter des réglages
du programme. Dans ce cas, vous
pouvez toujours introduire manuellement des réglages même si le
programme est en activité. Le réglage
manuel ne sera maintenu que cette
fois-ci. La fois prochaine, le matelas
sera activé ou inactivé par le
programme.
Exemple 1 : passage du préchauffage
programmé au chauffage manuel
Si vous avez l'habitude d'aller vous
coucher vers 23:00 heures, vous
pouvez programmer le Ultimate
Climate à 21:00 heures pour que le
préchauffage du matelas commence.
Au moment de vous coucher, vous
pouvez régler manuellement le
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR13
chauffage sur une position plus basse
ou le mettre sur zéro. Le chauffage se
poursuit ainsi a un niveau plus bas
jusqu'à ce que le programme arrête le
chauffage, par exemple à 8:00 heures
du matin.
Exemple 2 : interrompre automatique
ment le séchage
Le programme de séchage peut
s'enclencher alors que vous êtes
encore au lit. Par exemple, parce que
vous êtes malade ou parce que vous
avez envie de faire la grasse matinée.
Dans ce cas, désactivez manuellement le séchage en appuyant sur la
touche de séchage. Le programme de
séchage n'entrera donc pas en activité
ce jour-là. Le jour suivant, le
programme de séchage entrera en
activité à l'heure programmée.
4.3.6 Rétablissement des
réglages d’usine
Appuyez sur la touche de confirmation
SET pendant 10 secondes. Un double
signal sonore retentit. Tous les
réglages
sont
maintenant les
réglages standard d’usine.
FR13
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR14
5. Conseils d'utilisation
Un nouveau matelas a toujours une
certaine rigidité. C'est pourquoi le
matelas ne suit pas parfaitement les
premiers mouvements de réglage du
sommier métallique.
Nous vous conseillons de vous
coucher sur le matelas lors des
premiers mouvements de réglage.
Après quelques utilisations, la rigidité
disparaîtra d'elle-même.
Rabattez la couverture ou la couette
au pied du lit pour que le matelas
sèche en profondeur. Le pied du lit
n'est pas chauffé pendant le séchage.
Si vous souhaitez faire sécher la
couette, mettez-la sur le lit.
FR14
Le matelas a un interrupteur de
sécurité. Celui-ci arrête le chauffage
dès que le niveau de chauffage est
trop élevé. Après un refroidissement
suffisant du matelas, le système de
chauffage se réenclenchera automatiquement.
Si vous devez partir en vacances ou
vous absenter longuement, arrêtez
temporairement le programme (voir
4.3.3 H, page 12). De cette manière,
le matelas ne consommera pas
d'énergie inutilement.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR15
6. Pannes
Le chauffage du matelas fonctionne
sur courant basse tension de 27 volts
et il est protégé contre la surchauffe.
Un dérangement est toujours
ennuyeux, mais il n’est jamais
dangereux.
Votre lit ne réagit pas à la télécommande
Il est possible que les piles dans la
télécommande soient presque vides.
Solution:
Contrôlez sur l’affichage de la
télécommande si le symbole des piles
indique qu’elles sont vides. Remplacez
les piles si besoin est.
Votre lit ne réagit pas à la
télécommande
Le signal de la télécommande n’est
pas capté par le dispositif de
commande. Si la pièce est très grande
ou si une couette pend par-dessus le
lit par exemple, il peut arriver que le
signal de la télécommande ne
parvienne pas au dispositif de
commande.
Solution:
Dirigez la télécommande vers le boîtier
de commande sous le lit ou enlevez la
couette ou tout autre objet susceptible
de gêner la réception du signal.
La zone pieds reste froide pendant le
séchage
Il ne s’agit pas d’une panne. La zone
pieds reste toujours froide pendant le
séchage.
Le matelas est froid / ne chauffe pas
La connexion située sous le matelas
n'établit probablement pas de contact
/ établit un mauvais contact. Il se peut
qu'en faisant le lit, une connexion se
soit détachée ou que le lit se trouve
sur la position assise alors que
personne n'est assis sur le lit (dans ce
cas aussi, une connexion peut se
détacher).
Il se peut que le connecteur entre le
dessus du matelas et la couche de
support se soit détaché (voir aussi
Conseils d'installation).
Solution:
Réglez le lit à plat et contrôlez s'il n'y
a rien entre les connexions. Mettez le
matelas exactement au milieu du
sommier métallique et appuyez sur la
connexion jusqu'à ce que vous
entendiez un déclic. Contrôlez aussi le
connecteur qui se trouve sous le coutil
dans le matelas.
FR15
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR16
Le matelas est particulièrement chaud
La sécurité thermique a probablement
été activée. Ceci peut se produire, par
exemple, lorsque vous quittez le lit en
position assise. Ou parce qu'un tas de
linge ou une couette est restée sur le
lit, ce qui fait que le matelas n’a pas pu
évacuer correctement la chaleur
pendant le séchage.
Solution:
Réglez le lit à plat. Débarrassez le
matelas et laissez-le refroidir. Le
chauffage sera réactivé automatiquement une fois la température correcte
atteinte.
Aucune réaction de la télécommande
et du lit
Le lit et la télécommande ne réagissent pas quand vous les utilisez.
Solution:
Débranchez la prise pendant 10
secondes et/ou enlevez les piles de la
télécommande pendant 1 minute.
FR16
Panne de courant
En cas de panne de courant ou de
débranchement de la prise, l'heure
actuelle continue encore de fonctionner pendant 30 minutes environ.
Après un arrêt de plus longue durée, il
faudra reprogrammer l'heure (voir
chapitre 4.1: réglage de l'heure
actuelle). Les autres mises au point ne
sont pas perdues.
En cas de doute, consultez votre
fournisseur.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR17
7. Conseils d'installation
Introduction
En cas de mise en service ou de démontage de votre lit Auping Royal (par
exemple, pour effectuer un nettoyage
ou un déplacement), il vous faudra
(re)monter et (ré)installer entièrement
ou en partie le système Ultimate
Climate.
Dans ce chapitre, vous trouverez des
explications pour effectuer l'assemblage complet du système.
Utilisez ici la carte de montage et / ou
le modèle fourni.
fiche Euro, UK ou USA
7.1 Description
A. Transformateur
B. Boîtier de commande
C. Connecteurs
D. Télécommande
7.2 Sécurité
Le système Ultimate Climate répond
aux directives CE en vigueur.
Un schéma de montage se trouve
sous le boîtier de commande.
Utilisez le matelas Ultimate Climate
seulement en combinaison avec le
sommier métallique Auping Royal.
Contrôlez si la tension de connexion
du transformateur correspond à la
tension de réseau de votre habitation.
7.3 Assemblage des pièces
Si vous souhaitez laver ou nettoyer à
sec le coutil ou si vous pensez que la
fiche D (voir fig. 9) n'est pas bien fixée,
enlevez le coutil.
fig. 5
FR17
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR18
A. Placement de la couche de support
B. Installation de la couche confort
fig. 6
Réglez le lit sur la position plate.
Posez la couche de support (A) sur le
sommier à spirales (voir fig.6).
Pensez à la position des connecteurs!
fig. 8
Placez la couche confort (B) sur la
couche de support avec l'élément de
chauffe ("this side up") orientée vers le
haut de telle manière que les deux
petits câbles se trouvent dans le même
coin (voir fig. 8). Mettez au milieu la
couche confort sans faire de plis.
fig. 7
Appuyez, à hauteur des connecteurs,
sur la couche de support à l'aide de
vos deux mains (voir fig. 7). La couche
de support se connecte en faisant
entendre un clic.
fig. 9
Effectuez la connexion des fiches (D)
(voir fig. 9). Vous devez entendre un
déclic. Placez ensuite le câble avec la
FR18
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR19
prise à plat contre la couche de
support. Placez le coutil (C) sur la
couche confort et fermez l'ensemble
avec la fermeture éclair (voir fig. 8).
E. Boîte de commande à fixer au
sommier à spirale
C. Connecter les câbles se rapportant
aux connecteurs du matelas
fig. 10
Connectez les câbles (connecteurs
de matelas) au boîtier de commande.
Faites-le en observant le schéma de
montage situé sous le boîtier de
commande.
D. Raccord d'alimentation
fiche Euro, UK ou USA
fig. 11
Le raccord du boîtier de commande
de l’Ultimate Climate a lieu sur le
transformateur central du sommier à
spirales Auping Royal (voir fig. 11).
fig. 12
Fixation de la boîte de commande au
sommier à spirale en utilisant l'attache
(voir fig. 12).
Attention: le boîtier de commande
doit être monté avec l’oeil infrarouge
dirigé vers l’extrémité pieds du lit.
En cas d’installation pour 2 personnes,
veillez à ce que les boîtiers de
commande soient toujours du côté
extérieur. Ne placez pas de câbles
devant l’oeil infrarouge. Ceci afin de
garantir la bonne réception de la
télécommande infrarouge.
FR19
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR20
8. Entretien et nettoyage
Nous vous conseillons de protéger
votre précieux matelas en le recouvrant d'une housse molletonnée. Au
cas où il y aurait tout de même des
taches, consultez le chapitre 9 (guide
des tâches) pour savoir comment les
éliminer. Si le détachage s’avère
impossible, la housse du matelas peut
être nettoyée à sec (de temps à
autre), la version en maille peut être
lavée en machine à 60°C ou elle peut
être remplacée (frais supplémentaires).
Arrêtez le chauffage du matelas avant
de commencer le nettoyage. Après
nettoyage, n'enclenchez pas le
matelas s'il est encore mouillé.
Avant de commencer le nettoyage,
enlevez le coutil du matelas. N'utilisez
pas d'eau de Javel ni d'autres
substances corrosives. Après lavage,
attendez que le coutil soit bien sec.
N'oubliez pas de lire la consigne de
nettoyage de l'étiquette.
Aérez régulièrement le matelas sans le
laisser en plein soleil ou dans un
environnement humide.
Utilisez une brosse douce pour enlever
la poussière. N'utilisez pas d'aspirateur ni de tapette.
FR20
Contrôlez régulièrement l'état du
matelas (usure ou détériorations).
Contactez immédiatement votre
fournisseur dès que vous constatez
des détériorations.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR21
9. Guide des taches
Chocolat, café, thé
Mélangez une cuillère à soupe de lessive pour linge délicat et une cuillère à
soupe de vinaigre avec 1/2 litre d’eau
tiède (pour le thé, il est possible d’y
ajouter aussi une cuillère à café de jus
de citron). Imbibez un linge et éliminez
la tache en tamponnant.
Oeuf, lait
Traitez en tamponnant longuement à
l’eau froide.
Fruits, sirop, jus de fruits
Traitez longuement à l’eau chaude ou
appliquez du sel et laissez agir
quelques temps avant d’éliminer à
l’eau chaude.
Miel, confitures, mélasse
Eliminez en utilisant une eau additionnée de lessive biologique.
Vin rouge
Appliquez du sel sur la tache et laissez
agir quelques instants. Eliminez alors
la tache à l’eau tiède ou avec une
cuillère à soupe de lessive pour linge
délicat mélangée avec une cuillère à
soupe de vinaigre et 1/2 litre d’eau
tiède. Imbibez un linge et éliminez la
tache en tamponnant.
Sang, urine, etc.
Absorbez la plus grande quantité du
liquide. Traitez ensuite la tache à l’eau
froide. Puis traitez à l’aide d’une eau
additionnée de lessive biologique.
Réglisse
Grattez d’abord prudemment la
réglisse du matelas. Enlevez ensuite la
tache en tamponnant avec un linge imprégné d’eau et d’ammoniac. Si
besoin est, traitez ultérieurement en
utilisant de l’eau et un linge propre.
Encre
Eliminez la tache en tamponnant avec
des morceaux d’ouate imbibés
d’alcool à brûler ou d’alcool pur.
FR21
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR22
10. Mise au rebut emballage et produit
Auping investit chaque année dans des
processus de production plus propres
et s’efforce de respecter le plus
possible l’environnement en utilisant
des matériaux durables.
Les matelas sont constitués de
matières exemptes de CFC. La
fabrication ne suscite pas de déchets
inutiles. Les sommiers métalliques
sont en métal galvanisé. Ils peuvent
être recyclés.
L’emballage se compose de carton et
d’un film en polyéthylène. Débarrassez-vous
des
matériaux
d’emballage et de votre vieux lit d’une
manière responsable et conformément aux réglementations.
FR22
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR23
11. Auping Garantie
Le nom de marque Auping est garant
d’un fonctionnement sans problème
durant des années. Auping fait appel à
des matériaux durables et de haute
qualité. Chaque produit est fabriqué et
contrôlé avec le plus grand
soin avant de quitter l'usine.
Auping accorde une garantie à vie
couvrant les défauts de matière et de
fabrication de tous les sommiers
(comprenant les sommiers et les
cadres métalliques) à l’exclusion des
moteurs, des vérins, de l’électronique
et des parties en plastique (comme les
Comfortslides® et les extrémités en
tissu). Les défauts de matière et de
fabrication des articles cités plus haut
ainsi que des matelas et des couettes
sont couverts par une
garantie de 5 ans avec une période
d’amortissement annuelle de 20% de
la valeur d’achat. Cela signifie que les
coûts de remplacement ou de
réparation découlant d’éventuels
défauts de matière ou de fabrication
seront entièrement remboursés durant
la première année suivant la date de la
facture. Le montant des remboursements sera chaque fois réduit de
20% durant les 4 années suivantes.
Le délai de garantie des coussins est
de 2 ans. Les autres articles
bénéficient d’une garantie complète
de 5 ans. Le délai de garantie entre
en vigueur à la date mentionnée sur la
facture. La garantie n’est applicable
que si nos instructions de placement
et nos conseils d’entretien ont été
observés correctement et si un usage
privé normal a été fait de l’article en
question. En cas de défaut de matière
ou de fabrication, Auping s’engage à
réparer gratuitement le défaut en
vertu des conditions de garantie
Auping. Si le défaut ne peut pas être
réparé, pendant la période de
garantie, Auping remplacera gratuitement l’article par le même article, ou
si celui-ci n’est plus disponible, par un
article équivalent. La décision de
remplacement, réparation ou de
dédommagement
pour
défaut
appartient exclusivement à Auping.
Il ne peut être fait appel à la garantie
si les défauts/dégâts sont dus à une
utilisation abusive (par exemple par
surcharge), incorrecte ou mauvaise ou
à une usure normale. Une utilisation
combinée à des produits non-Auping
peut dans certains cas, suivant la
nature de la réclamation, entraîner une
limitation de la garantie.
Toute réclamation sous garantie doit
d’abord être déclarée fondée par
Auping. En cas de réclamation fondée,
FR23
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina FR24
Auping remplacera l’article ou les
composants défectueux sans facturer
de coûts de matériels ou moyennant
des coûts réduits dans le cas d’une
garantie avec période d’amortissement.
Suivant le pays où il est fait appel à la
garantie, celle-ci ne couvre pas
d'office les frais d’expédition des
articles défectueux vers l’usine Auping
ou le distributeur Auping à des fins
d’examen de la réclamation ou de
réparation. Cette réserve concerne
également les retours d'articles
réparés ou de rechange.
La réparation même est gratuite
pendant la durée du délai de garantie.
Les frais de déplacement sont
facturés.
Le recours à la garantie n’est possible
que sur présentation de la facture
originale. Seul le premier acheteur
bénéficie de la garantie. La
revendication en garantie doit être
faite auprès du distributeur Auping
chez qui l’article a été acheté à
l’origine, même si l’acheteur en
question habite depuis dans un autre
pays.
La garantie est annulée si l’article est
démonté ou remonté à tout moment
par des personnes non qualifiées
FR24
selon Auping, sauf si la notice de
montage comporte des instructions “à
faire soi-même” et si ces instructions
ont été observées à la lettre.
La garantie Auping est valable dans
tous les pays où Auping est
représenté. Auping se réserve le droit
de ne pas accorder de garantie pour
des produits Auping exportés vers des
pays où Auping n’a pas de représentation.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D1
Auping Ultimate Climate
1.
Einleitung
2
2.
Beschreibung
2.1 Aufbau der Matratze
2.2 Fernbedienung
3
3
3
3.
Sicherheitsanweisungen
4
4.
Bedienung
4.1 Ingebrauchnahme
4.2 Allgemeines
4.3 Ein- und Ausschalten
6
6
6
7
5.
Gebrauchstipps
14
6.
Störungen
15
7.
Installationsanweisung
7.1 Beschreibung
7.2 Sicherheit
7.3 Montage der Einzelteile
17
17
17
17
8.
Reinigung und Pflege
20
9.
Tipps zur Fleckenentfernung
21
10.
Entsorgung von Verpackung und Produkt
22
11.
Auping Garantie
23
Dieses Produkt entspricht auch den geltenden CE-Richtlinien.
D1
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D2
1. Einleitung
Diese Gebrauchsanweisung enthält
wichtige Informationen. Heben Sie
diese Gebrauchsanweisung deshalb sorgfältig auf.
In dieser Gebrauchsanleitung steht,
wie Sie die Möglichkeiten des
Matratzensystems Ultimate Climate
optimal benutzen. Das System verfügt
über eine Heizung, mit der Sie die
Körper- und Fußwärme unabhängig
voneinander einstellen können. Die
Matratze kann vorgewärmt werden
und hat auch eine Extrawärmefunktion.
Außerdem ist sie mit einer
Trocknungsfunktion ausgestattet. Bei
der Ultimate Climate stellen Sie die
Heizfunktionen von Hand ein. Alle
diese
Funktionen
sind
programmierbar. Das Ultimate Climate
System wurde exklusiv für die Auping
Royal Unterfederung entwickelt.
Die Ultimate Climate-Matratze ist aus drei
Schichten aufgebaut: Supportschicht,
Komfortschicht und Bezugsstoff.
D2
Die Supportschicht sorgt für die Unterstützung des Körpers. Die Komfortschicht trägt zu optimalem Liegekomfort bei. In dieser Schicht ist die
Heizung eingebaut. Der Matratzenbezug ist abnehmbar und kann je nach
gewähltem Material fallweise trocken
gereinigt werden ("warm" und "kalt")
oder ist waschmaschinenfest (nur
"kalt"-Version).
Die Wärme/Temperatur der Matratze
bei einer bestimmten Stufe hängt u.a.
von einer Reihe von Umgebungsfaktoren ab (wie Dicke der Deckbetten
und Temperatur in der Schlafzimmerumgebung).
Das Ultimate Climate-System ist für
27 Volt Schwachstrom ausgelegt. Dadurch ist das System besonders
gebrauchssicher.
In der Installationsanweisung lesen
Sie, wie Sie das vollständige Ultimate
Climate-System nach einem Umzug
zum Beispiel wieder aufbauen können.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D3
2. Beschreibung
2.1 Aufbau der Matratze
A.
B.
C.
D.
E.
Beheizbarer Fußbereich
Beheizbarer Körperbereich
Abnehmbarer Bezug
Komfortschicht mit Heizung
Support
Gewicht
Ultimate Climate
- Größe 90x200 cm: 30 kg
Mittlerer Energieverbrauch
- 14 kWh/Jahr (Benutzung: täglich
bei mittlerer Leistung ein halbes
Jahr lang)
Abb. 1
2.2 Fernbedienung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zeiteinstelltasten
Bestätigungstaste
Programmiertaste
Trocknungstaste
Heiztaste Fußbereich
Heiztaste Körperbereich
Bedeutung der sonstigen Tasten siehe
Gebrauchsanweisung Auping Royal
M5/M4+IR.
Abb. 2
D3
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D4
3. Sicherheitsanweisungen
■ Lesen Sie vor Gebrauch erst sorgfältig die Gebrauchsanleitung.
■ Aus Sicherheitsgründen darf ein
beschädigtes Netzanschlusskabel
nur vom Hersteller oder dessen
Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden.
■ Schalten Sie die Ultimate ClimateMatratze nicht ein, wenn Netzkabel,
Trafo oder Matratze beschädigt ist.
Lassen Sie defekte Teile durch den
Hersteller ersetzen.
■ Benutzen Sie die Matratze Ultimate
Climate nur in Kombination mit
einer Unterfederung Auping Royal
mit allen richtig montierten Teilen
und für die richtigen Zwecke.
■ Schalten Sie die Heiz- oder Trocknungsfunktion nicht ein, wenn die
Matratze nass ist, z.B. nach der
Entfernung von Flecken (siehe
Kapitel 9).
■ Kontrollieren Sie, ob die Anschlussspannung des Transformators mit
der Netzspannung in der Wohnung
übereinstimmt.
■ Wenn die Ultimate Climate-Matratze
eingeschaltet ist, decken Sie die
Matratze dann nicht zum Beispiel
mit einer anderen Matratze oder
einem Stapel Wäsche ab.
■ Sorgen Sie dafür, dass Kabel nicht
eingeklemmt werden können.
Bringen Sie den Transformator und
den Stecker im Kabelfach unter
oder an einer Stelle, wo genug
Platz und Belüftung ist. Diese Teile
geben Wärme ab. Sie dürfen darum
nicht abgedeckt werden und halten
Sie sie von Geräten fern, die Wärme
abgeben.
■ Ziehen Sie vor dem Reinigen immer
den Netzstecker aus der Steckdose.
D4
■ Die Höchststufe bei Benutzung in
der Nacht ist 4 (maximal 4 Anzeigeleisten auf der Bedienungseinheit).
■ Benutzen Sie die Matratze nur als
Obermatratze.
■ Verwenden Sie die auswechselbare
Komfortschicht niemals ohne den
zugehörigen Bezug.
■ Stecken Sie keine scharfen Gegenstände wie Stecknadeln in die
Matratze.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D5
■ Benutzen Sie die Climate-Matratze
nicht für Kinder, Behinderte oder
wärme-unempfindliche Personen.
■ Lassen Sie Kinder das Produkt
nicht als Spielzeug benutzen.
■ Benutzen Sie nur vorgeschriebene
Teile. Benutzen Sie Typennummer
51.96.71 (Climate-Heizelement) nur
mit der Typennummer 51.96.98
(Steuerung). Benutzen Sie zum
Bedienen die Bedienungseinheit mit
der Gerätenummer 51.96.96. Die
Typennummer steht auf dem Etikett
der Matratze und dem Gehäuse der
Steuerung.
■ Achten Sie bei Benutzung eines
Verlängerungskabels darauf, dass
dessen Leistung mindestens dem
auf dem Transformator angegebenen Wert entsprechen muss.
Benutzen Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel.
D5
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D6
4. Bedienung
4.1 Ingebrauchnahme
Bevor Sie die Ultimate Climate
Matratze in Gebrauch nehmen,
müssen Sie erst die Uhrzeit einstellen.
Uhrzeit einstellen
Bei der Umstellung von Sommerzeit
auf Winterzeit (und umgekehrt)
müssen Sie die Uhrzeit von Hand neu
einstellen.
1. Drücken Sie die Programmiertaste
P und lassen Sie sie wieder los.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste
SET. Auf dem Display blinkt nun die
Zeitanzeige.
3. Mit den Tasten ‘+’ und ‘--’ können Sie
die Stunden einstellen. Bestätigen
Sie dann die Einstellung, indem Sie
auf SET drücken.
4. Anschließend können Sie mit den
Tasten ‘+’ und ‘--’ die Minuten
einstellen. Bestätigen Sie die
Einstellung, indem Sie wiederum
auf SET drücken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zeiteinstelltasten
Bestätigungstaste
Programmiertaste
Trocknungstaste
Heiztaste Fußbereich
Heiztaste Körperbereich
Abb. 3
Sie können die Matratze von Hand oder
automatisch beheizen und trocknen
lassen. Sie können diese Funktionen
nämlich programmieren. In diesem
Kapitel lesen Sie nacheinander, wie die
Heizfunktionen
von
Hand
und
automatisch einzustellen sind.
4.2 Allgemeines
Mit der Fernbedienung (siehe Abb. 3)
stellen Sie die Matratzenheizung ein.
D6
Abb. 4
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D7
Sie können die Heizung des Fußbereichs (G) und des Körperbereichs
(H) (Abb. 4) unabhängig voneinander
einstellen.
Die eingestellte Heizstufe wird auf der
Fernbedienung durch die Zahl der
Wärmestriche angegeben. Die Matratze wird in ungefähr 2 Stunden auf der
eingestellten Ebene beheizt. Beachten
Sie das, bevor Sie ins Bett gehen:
schalten Sie die Heizfunktion rechtzeitig ein.
Die maximale Heizzeit beträgt 12
Stunden: dann schaltet die Heizung
automatisch ab.
Ein Mensch verliert nachts ungefähr
einen viertel Liter Feuchtigkeit. Diese
Feuchtigkeit wird zum größten Teil von
der Matratze aufgenommen. Schalten
Sie nach dem Aufstehen die
Trocknungsfunktion ein, damit die
Matratze in optimalem Zustand bleibt.
4.3.1 Heizung von Hand einund ausschalten
Einschalten
1. Drücken Sie die Heiztaste für den
Fuß- bzw. Körperbereich. Auf dem
Display blinkt das Symbol.
2. Um die Heizstufe einzustellen,
drücken Sie die Taste mehrmals.
Die höchste Stufe für die Nacht ist
Stufe 4 (maximal vier "Wärmestriche" auf dem Display).
3. Drücken Sie auf SET, um die
Heizung auf der eingestellten Stufe
einzuschalten.
Ausschalten
Halten Sie die Heiztaste für den Fußbzw. Körperbereich 2 Sekunden lang
gedrückt. Es ertönt ein zweifacher
Piepton als Bestätigung, dass die
Heizung ausgeschaltet ist. Das
Symbol auf dem Display erlischt.
4.3 Ein- und Ausschalten
Die Ultimate Climate lässt sich
automatisch ein- und ausschalten. Die
Ultimate Climate ist bei Ablieferung
vorprogrammiert. Sie können jedoch
auch Ihre eigenen Einstellungen
eingeben.
4.3.2 Werkseinstellungen
Als Beispiel ist die Ultimate Climate bei
Ablieferung vorprogrammiert. Wenn Sie
das Programm einschalten, erwärmt
sich und trocknet die Matratze
automatisch entsprechend den Einstellungen in der Tabelle auf Seite 8.
D7
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D8
Start Heizen
Körperbereich
Fußbereich
Stopp Heizen
Start Trocknen
Aktuelle Zeit
21.00
Stufe 4
Stufe 4
09.00
11.00
00.00
4.3.3 Einstellen / Ändern in Ihre
bevorzugten Einstellungen
Obwohl die Ultimate Climate bei
Ablieferung vorprogrammiert ist (siehe
Kapitel 4.3.2: Werkseinstellungen),
können Sie diese Einstellungen
jederzeit an Ihre persönlichen
Wünsche anpassen. Zum Beispiel
wenn Sie finden, dass die Heizstufe
des Körperbereichs zu niedrig
eingestellt ist. In diesem Kapitel lesen
Sie, wie und welche Einstellungen Sie
selbst programmieren können.
Achtung: Wenn Sie während des
Programmierens mehr als 10
Sekunden lang keine Taste drücken,
wird das Programm automatisch
beendet, ohne dass die geänderten
Einstellungen gespeichert werden.
Drücken Sie in diesem Fall die
Programmiertaste, um nochmals mit
dem Programmieren zu beginnen.
Wenn Sie das Programmieren vorzeitig
abbrechen möchten, drücken Sie die
Programmiertaste P. Die bis dann
vorgenommenen Einstellungen werden
D8
dann nicht gespeichert.
A. Heizstufe sowie Heiz
Anfangs- und
Endzeit einstellen
1. Drücken Sie die Programmiertaste
P und lassen Sie sie wieder los.
2. Drücken Sie die Heiztaste für den
Fuß- oder Körperbereich, für den
Sie die Einstellungen ändern
möchten. Auf dem Display blinkt
das Symbol. Je nach Ihren
vorherigen Einstellungen steht auf
dem Display ‘on’, ‘off’ oder ‘on
AUTO’. Mit den Tasten ‘+’ und ‘--’
können Sie diese Einstellung
ändern.
on HEAT = Programm wird nur
einmal ausgeführt
on AUTO = Programm startet und
stoppt jeden Tag zur
eingestellten Uhrzeit
off HEAT = Programm aus
3. Wählen Sie ‘on’, um das Programm
einmal starten zu lassen.
4. Stellen Sie die Heizstufe für den
Körper- und den Fußbereich ein,
indem Sie mehrmals die Tasten ‘+’
und ‘--’ drücken.
5. Drücken Sie einmal auf die
Bestätigungstaste SET, um die
Anfangszeit einzustellen. Auf dem
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D9
Display erscheint ‘on’.
6. Mit den Tasten ‘+’ und ‘--’ können Sie
die Anfangszeit einstellen. Stellen
Sie
den
Stundenwert
der
gewünschten Anfangszeit ein.
Bestätigen Sie dann die Einstellung,
indem Sie auf SET drücken.
7. Anschließend können Sie mit den
Tasten ‘+’ und ‘--’ die Minuten
einstellen. Bestätigen Sie die
Einstellung, indem Sie wiederum
auf SET drücken. Auf dem Display
erscheint ‘off’.
8. Mit den Tasten ‘+’ und ‘--’ können Sie
die Endzeit einstellen. Stellen Sie
den Stundenwert der gewünschten
Endzeit ein. Bestätigen Sie dann die
Einstellung, indem Sie auf SET
drücken.
9. Anschließend können Sie mit den
Tasten ‘+’ und ‘--’ die Minuten
einstellen. Bestätigen Sie die
Einstellung, indem Sie wiederum
auf SET drücken. Es ertönt ein
Piepton als Bestätigung, dass das
Programm gespeichert wurde.
B. Das Heizprogramm jeden Tag
starten lassen
Sie können das Programm bei Bedarf
auch jeden Tag starten lassen.
1. Drücken Sie die Programmiertaste
P und lassen Sie sie wieder los.
2. Drücken Sie die Heiztaste für den
Fuß- bzw. Körperbereich.
3. Wählen Sie ‘on AUTO’.
4. Stellen Sie die Heizstufe für den
Körper- und den Fußbereich ein,
indem Sie mehrmals die Tasten ‘+’
und ‘--’ drücken.
5. Drücken Sie einmal auf die
Bestätigungstaste SET, um die
Anfangszeit einzustellen.
Auf dem Display erscheint ‘on’.
6. Mit den Tasten ‘+’ und ‘--’ können Sie
die Anfangszeit einstellen. Stellen
Sie der gewünschten Anfangszeit
ein.
Bestätigen Sie dann die Einstellung,
indem Sie auf SET drücken.
7. Anschließend können Sie mit den
Tasten ‘+’ und ‘--’ die Minuten
einstellen. Bestätigen Sie die
Einstellung, indem Sie wiederum
auf SET drücken. Auf dem Display
erscheint ‘off’.
8. Mit den Tasten ‘+’ und ‘--’ können Sie
die Endzeit einstellen.
D9
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D10
Stellen Sie den Stundenwert der
gewünschten Endzeit ein. Bestätigen
Sie dann die Einstellung, indem Sie auf
SET drücken.
9. Anschließend können Sie mit den
Tasten ‘+’ und ‘--’ die Minuten
einstellen. Bestätigen Sie die
Einstellung, indem Sie wiederum
auf SET drücken. Es ertönt ein
einfacher Piepton als Bestätigung,
dass das Programm gespeichert
wurde.
Das eingestellte Programm startet
und stoppt jetzt jeden Tag zur
vorprogrammierten Zeit.
C. Trocknungsfunktion von Hand
ein- und ausschalten
Drücken Sie die Trocknungstaste, um
die Trocknungsfunktion einzuschalten.
Es ertönt ein Piepton als Bestätigung,
dass die Trocknungsfunktion eingeschaltet ist, und die Leuchten unter
dem Bett beginnen zu blinken. Der
Kopf- und Fußbereich des Bettes geht
automatisch 10 cm nach oben. Die
Trocknungsfunktion stoppt automatisch nach 2 Stunden und 45
Minuten. Wenn Sie die Trocknungsfunktion vor dem automatischen Ende
nach 2 Stunden und 45 Minuten
abbrechen wollen, drücken Sie einfach
2 Sekunden lang die Trocknungstaste.
D10
Es ertönt ein zweifacher Piepton als
Bestätigung, dass die Trocknungsfunktion ausgeschaltet ist. An dem um
10 cm nach oben stehenden Kopf- und
Fußbereich des Bettes können Sie
sehen, dass die Matratze getrocknet
wurde.
D. Trocknungsanfangszeit
ändern
1. Drücken Sie die Programmiertaste
P und lassen Sie sie wieder los.
2. Drücken Sie die Trocknungstaste.
Nun blinkt das Symbol auf dem
Display. Je nach Ihren vorherigen
Einstellungen steht auf dem Display
‘on dry’, ‘off dry’ oder ‘on AUTO’. Mit
den Tasten ‘+’ und ‘--’ können Sie
diese Einstellung ändern.
on dry =
off dry =
on AUTO=
Programm wird nur
einmal ausgeführt
Programm aus
Programm startet und
stoppt jeden Tag zur
eingestellten Uhrzeit
3. Wählen Sie ‘on dry’, um das
Programm einmal starten zu
lassen.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D11
4. Drücken Sie einmal auf die
Bestätigungstaste SET, um die
Anfangszeit einzustellen. Auf dem
Display erscheint ‘on’.
5. Mit den Tasten ‘+’ und ‘--’ können Sie
die Anfangszeit einstellen. Stellen
Sie
den
Stundenwert
der
gewünschten Anfangszeit ein.
Bestätigen Sie dann die Einstellung,
indem Sie auf SET drücken.
6. Anschließend können Sie mit den
Tasten ‘+’ und ‘--’ die Minuten
einstellen. Bestätigen Sie die
Einstellung, indem Sie wiederum
auf SET drücken. Es ertönt ein
Piepton als Bestätigung, dass das
Programm gespeichert wurde.
Die Trocknungsfunktion ist für
morgens gedacht, wenn Sie aufgestanden sind. Die Trocknungsfunktion
heizt die Matratze immer auf der
höchsten Stufe auf, so dass alle
Feuchtigkeit aus Ihrer Matratze verdunsten kann.
E. Das Trockenprogramm jeden
Tag starten lassen
Sie können das Programm bei Bedarf
auch jeden Tag starten lassen.
1. Drücken Sie die Programmiertaste
P und lassen Sie sie wieder los.
2. Drücken Sie die Trocknungstaste.
3. Wählen Sie ‘on AUTO’.
4. Drücken Sie einmal auf die
Einstelltaste
SET,
um
die
Anfangszeit einzustellen.
Auf dem Display erscheint ‘on’.
5. Mit den Tasten ‘+’ und ‘--’ können
Sie die Anfangszeit einstellen.
Stellen Sie der gewünschten
Anfangszeit ein. Bestätigen Sie
dann die Einstellung, indem Sie auf
SET drücken.
6. Anschließend können Sie mit den
Tasten ‘+’ und ‘--’ die Minuten
einstellen. Bestätigen Sie die
Einstellung, indem Sie wiederum
auf SET drücken. Es ertönt ein
Piepton als Bestätigung, dass das
Programm gespeichert wurde.
F. Ein Programm ausschalten
1. Drücken Sie die Programmiertaste
P und lassen Sie sie wieder los.
2. Drücken Sie die Heiztaste für den
Fuß-/Körperbereich
oder
die
Trocknungstaste, je nachdem welches Programm Sie ausschalten
möchten.
Auf dem Display blinkt das Symbol.
3. Wählen Sie mit den Tasten ‘+’ und
D11
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D12
‘---’ die Einstellung ‘off heat’ bzw. ‘off
dry’.
ausgeschaltet.
Wenn Sie die Tasten ‘+’ und ‘--’ noch
einmal 2 Sekunden gedrückt halten,
aktivieren Sie alle Programme wieder.
4. Drücken Sie anschließend auf SET,
um die Einstellung zu bestätigen.
Es ertönt ein Piepton als
Bestätigung, dass das Programm
ausgeschaltet wurde.
G. Alle Funktionen gleichzeitig
ausschalten
Drücken Sie die Taste für den externen
Schalter und halten Sie diese 7
Sekunden gedrückt. Sie hören nun
einen zweifachen Piepton.
Damit sind alle Funktionen, die aktiv
waren, ausgeschaltet.
H. Alle Programme gleichzeitig
ausschalten
Wenn Sie in Urlaub fahren oder längere
Zeit weg von zuhause sind, können Sie
am
besten
alle
Programme
ausschalten. Halten Sie die Tasten ‘+’
und ‘--’ 2 Sekunden lang gleichzeitig
gedrückt. Nun sind alle Programme
D12
4.3.5 Zwischenzeitliches Abweichen
vom Programm
Das eingeschaltete Programm der
Ultimate Climate bestimmt kontinuierlich, zu welchem Zeitpunkt und in
welcher Stufe die Heizung und das
Trocknen ein- und ausgeschaltet
werden. Es kann jedoch vorkommen,
dass Sie von den Programmeinstellungen abweichen möchten. Gegebenenfalls können Sie jederzeit von Hand
die Einstellungen eingeben. Das
Programm läuft dann im Hintergrund
so lange weiter, bis die Matratze vom
Programm ein- oder ausgeschaltet
wird.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D13
Beispiel 1: Übergang von programmiertem Vorheizen auf Heizen von Hand
Wenn Sie gewöhnlich gegen 23.00
Uhr ins Bett gehen, können Sie die
Ultimate Climate so programmieren,
dass sich die Heizung um 21.00 Uhr
zum Vorwärmen der Matratze einstellt.
Wenn Sie ins Bett gehen, können Sie
die Heizung von Hand auf eine
niedrigere Stufe einstellen oder ganz
ausschalten. Die Matratze wird jetzt in
dieser niedrigeren Stufe beheizt, bis
das Programm die Heizung, zum
Beispiel um 8.00 Uhr morgens, ausschaltet.
4.3.6 Voreinstellungen des Herstellers
wiederherstellen
Drücken Sie 10 Sekunden lang die
Einstelltaste SET. Sie hören nun einen
zweifachen Piepton. Alle Einstellungen
sind jetzt zurückgesetzt auf die
Voreinstellungen des Herstellers.
Beispiel 2: Automatisches Trocknen
unterbrechen
Es kann vorkommen, dass Sie noch im
Bett liegen, wenn das Programm mit
dem Trocknen beginnt. Zum Beispiel
bei Krankheit oder wenn Sie länger
ausschlafen wollen. In diesem Fall
schalten Sie durch Bestätigung der
Trocknungstaste (2 Sekunden lang)
das Trocknen von Hand aus.
Das Programm schaltet jetzt das
Trocknen für diesen Tag aus. Am
nächsten Tag startet das Programm
wieder mit dem Trocknen zur
programmierten Zeit.
D13
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D14
5. Gebrauchstipps
Eine neue Matratze fühlt sich etwas
hart an. Dadurch folgt die Matratze
den ersten Verstellbewegungen der
Unterfederung nicht optimal. Wir
empfehlen Ihnen, bei den ersten
Verstellbewegungen auf der Matratze
zu liegen. Nach ein paar Tagen
Benutzung verschwindet die Härte von
selbst.
Schlagen Sie die Decken oder das
Deckbett bis zum Fußende zurück,
damit die Matratze durch und durch
trocknen kann. Das Fußende wird
während des Trocknens nicht beheizt.
Wenn Sie auch das Deckbett trocknen
lassen wollen, schlagen Sie es dann zu.
D14
Die Matratze ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet. Er schaltet
die Heizung aus, wenn die
Heiztemperatur zu hoch werden sollte.
Nach ausreichender Abkühlung der
Matratze schaltet sich die Heizung
automatisch wieder ein.
Schalten
Sie
das
Programm
vorübergehend aus, wenn Sie in
Urlaub gehen oder längere Zeit außer
Hause sind (siehe 4.3.3 Seite 12).
Damit wird unnötiger Energieverbrauch vermieden.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D15
6. Störungen
Die Matratzenheizung wird mit 27 Volt
Niederspannung betrieben und ist mit
einem Überhitzungsschutz ausgerüstet. Ein Defekt kann lästig sein, ist
jedoch niemals gefährlich.
Ihr Bett reagiert nicht auf Ihre
Fernbedienung
Die Batterien Ihrer Fernbedienung sind
möglicherweise fast leer.
Lösung:
Überprüfen Sie im Display der
Fernbedienung, ob das Batteriesymbol
einen leeren Zustand anzeigt. Ersetzen
Sie bei Bedarf die Batterien.
Ihr Bett reagiert nicht auf Ihre
Fernbedienung
Die Steuerung kann das Signal der
Fernbedienung nicht empfangen. In
einem sehr großen Raum oder
beispielsweise durch eine über den
Bettrand hängende Bettdecke kann es
vorkommen, dass das Signal der
Fernbedienung nicht zur Steuerung
durchdringt.
Lösung:
Richten Sie die Fernbedienung auf das
Steuerungsgehäuse unter dem Bett
oder sorgen Sie dafür, dass z. B. die
Bettdecke oder andere Hindernisse für
das Signal entfernt werden.
Der Fußbereich bleibt während des
Trocknens kalt
Das ist normal, der Fußbereich bleibt
beim Trocknen immer kalt.
Die Matratze ist kalt/wird nicht warm
Die Kupplung unter der Matratze
macht wahrscheinlich keinen oder
schlechten Kontakt. Möglicherweise
hat sich beim Bettenmachen eine
Kupplung gelöst oder das Bett steht in
der Sitzstellung, wenn niemand darauf
sitzt (auch hierdurch kann sich eine
Kupplung gelöst haben).
Es kann auch sein, dass sich die
Steckerverbindung zwischen Komfortschicht und Supportschicht gelöst hat
(siehe
auch
die
Installationsanweisung).
Lösung:
Sorgen Sie dafür, dass das Bett flach
steht und kontrollieren Sie, ob sich
nichts zwischen den Kupplungen
befindet. Legen Sie die Matratze
mitten auf die Unterfederung und
drücken Sie die Kupplung an, bis Sie
hörbar einrastet. Kontrollieren Sie
auch die Steckerverbindung unter dem
Bezugsstoff in der Matratze.
D15
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D16
Die Matratze ist auffallend warm.
Der Wärmeschutz ist wahrscheinlich
aktiviert. Das kann zum Beispiel der
Fall sein, wenn Sie das Bett in der
Sitzstellung zurückgelassen haben.
Oder, weil ein Wäschestapel oder ein
Deckbett liegen geblieben ist,
wodurch die Matratze die Wärme
während des Trocknens nicht gut
ableiten kann.
Lösung:
Stellen Sie das Bett flach ein.
Entfernen Sie alles von der Matratze,
damit sie abkühlen kann. Wenn die
korrekte Temperatur erreicht ist, wird
die Heizung automatisch neu aktiviert.
Fernbedienung und Bett reagieren
nicht
Sie möchten beim Bett und bei der
Fernbedienung etwas einstellen, diese
reagieren aber nicht.
Lösung:
Ziehen Sie den Stecker für 10
Sekunden aus der Steckdose
und/oder nehmen Sie die Batterien 1
Minute lang aus der Fernbedienung.
D16
Stromausfall
Bei Stromausfall oder gelöster
Steckerverbindung läuft die aktuelle
Zeit noch ca. 30 Minuten weiter. Nach
einer längeren Unterbrechung muss
die Zeit neu eingestellt werden (siehe
Kapitel 4.1: Uhrzeit einstellen). Die
übrigen Einstellungen bleiben erhalten.
Nehmen Sie im Zweifelsfall mit Ihrem
Händler Kontakt auf.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D17
7. Installationsanweisung
Einleitung
Wenn Sie Ihr Auping Royal-Bett in
Gebrauch nehmen oder demontieren,
zum Beispiel zum Reinigen oder
Verschieben, ist das Ultimate ClimateSystem ganz oder teilweise (erneut) zu
montieren und zu installieren. In
diesem Kapitel lesen Sie, wie Sie das
komplette System aufbauen. Bedienen
Sie sich hierzu der mitgelieferten
Montagekarte und/oder -schablone.
7.1 Beschreibung
Euro-, UK- oder USA-Stecker
A. Transformator
B. Steuereinheit
C. Kupplungen
D. Bedienungseinheit
7.2 Sicherheit
Die Ultimate Climate entspricht den
geltenden CE-Richtlinien.
An der Unterseite der Steuereinheit
befindet sich eine schematische
Darstellung mit Anschlussschema.
Benutzen Sie die Ultimate ClimateMatratze nur in Kombination mit einer
Auping Royal-Unterfederung.
Kontrollieren Sie, ob die Anschlussspannung des Transformators mit der
Netzspannung in Ihrer Wohnung
übereinstimmt.
7.3 Montage der Einzelteile
Sie brauchen nur den Bezugsstoff
abzunehmen, wenn Sie ihn waschen
oder trocken reinigen wollen oder
wenn vermutet wird, dass der Stecker
D (siehe Abb. 9) nicht einwandfrei
befestigt ist.
Abb. 5
D17
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D18
A. Supportschicht auflegen
B. Komfortschicht installieren
Abb. 6
Abb. 8
Stellen Sie das Bett flach. Legen Sie
die Supportschicht (A) auf die Unterfederung. Achten Sie auf die Stellung
der Kupplungen!
Legen Sie die Komfortschicht (B) auf
die
Supportschicht
mit
dem
Heizelement (“this side up”) derart nach
oben, dass die beiden Kabel in
der gleichen Ecke beieinander sind
(siehe Abb. 8). Legen Sie die
Komfortschicht
faltenfrei
straff
gespannt in die Mitte.
Abb. 7
Drücken Sie in Höhe der Kupplungen
mit beiden Händen auf die Supportschicht (siehe Abb. 7). Die Supportschicht rastet hörbar ein.
Abb. 9
Drücken Sie die Stecker (D) ineinander, bis sie hörbar einrasten (siehe
Abb. 9). Falten Sie das Kabel mit
Stecker dann flach gegen die
Supportschicht.
D18
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D19
Bringen Sie den Bezugsstoff (C) über der
Komfortschicht an und schließen Sie ihn
mit dem Reißverschluss (siehe Abb. 8).
E. Steuereinheit an der Unterfederung
befestigen
Abb. 10
C. Matratzenkupplungskabel anschließen
Schließen Sie die Kabel der Matratzenkupplungen an die Steuereinheit an.
Halten Sie sich dabei an das
Anschlussschema auf der Unterseite
der Steuereinheit.
Euro-, UK- oder USA Stecker
Abb. 11
D. Stromversorgung
Die Steuereinheit der Ultimate Climate
wird an den zentralen Transformator
der Auping Royal Unterfederung
angeschlossen (siehe Abb. 11).
Abb. 12
Steuereinheit mit Hilfe der Klemme an
der Unterfederung befestigen.
Achtung: Das Steuerungsgehäuse
muss so montiert werden, dass das
Infrarotauge zum Fußende des Bettes
hin weist. Achten Sie bei einer 2Personen-Anordnung darauf, dass sich
die Steuerungsgehäuse an der
Außenseite befinden müssen. Lassen
Sie keine Kabel vor dem Infrarotauge
entlanglaufen, da sonst der Empfang
der Infrarot-Fernbedienung gestört
werden kann.
D19
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D20
8. Reinigung und Pflege
Wir empfehlen, Ihre kostbare Matratze
mit einem Molton-Spannlaken zu
schützen. Sollten trotzdem Flecken
entstehen, lesen Sie dann bitte in
Kapitel 9 (Tipps zur Fleckenentfernung), wie Flecken entfernt
werden können. Wenn es Ihnen nicht
gelingt, die Flecken zu entfernen,
können Sie den Bezug trocken
reinigen (fallweise), ihn bei 60 °C in der
Waschmaschine waschen wenn Sie ein
Strickgewebe haben oder ihn ganz
ersetzen (was zusätzliche Kosten
bedeutet).
Schalten Sie vor Beginn der
Reinigungsarbeiten die Matratzenheizung aus. Schalten Sie die Matratze
nach den Reinigungsarbeiten nicht ein,
wenn sie noch nass ist.
Nehmen Sie den Bezugsstoff zum
Reinigen ab. Verwenden Sie kein
Bleichwasser oder sonstige ätzende
Stoffe. Lassen Sie den Bezugsstoff
nach dem Reinigen gut trocknen.
Beachten Sie das Etikett mit der
Reinigungsvorschrift.
D20
Lüften Sie die Matratze regelmäßig,
aber nicht bei starkem Sonnenlicht
oder in feuchter Luft.
Entfernen Sie Staub mit einer weichen
Bürste. Keinen Staubsauger oder
Teppichklopfer verwenden.
Kontrollieren Sie die Matratze regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
Nehmen Sie direkt Kontakt mit dem
Händler auf, wenn Beschädigungen
entdeckt werden.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D21
9. Tipps zur Fleckenentfernung
Schokolade, Kaffee, Tee
Einen Esslöffel Feinwaschmittel und
einen Esslöffel Essig in 1/2 Liter
lauwarmes Wasser geben (bei Tee
kann auch noch ein Teelöffel
Zitronensaft zugegeben werden).
Tränken Sie darin ein Tuch und tupfen
Sie den Fleck damit weg.
Ei, Milch
Längere Zeit mit kaltem Wasser
abtupfen.
Obst, Limonade, Obstsaft
Längere Zeit mit warmem Wasser
behandeln oder mit Salz bestreuen
und geraume Zeit einwirken lassen.
Dann mit Wasser wieder entfernen.
Honig, Marmelade, Sirup
Mit Wasser und biologischem
Waschmittel wegtupfen.
Tinte
Tupfen Sie den Fleck mit in reinem
Alkohol oder Spiritus getränkter Watte
weg.
Rotwein
Bestreuen Sie den Fleck mit Salz und
lassen Sie es geraume Zeit einwirken.
Dann mit lauwarmem Wasser
entfernen oder einen Esslöffel
Feinwaschmittel und einen Esslöffel
Essig in 1/2 Liter lauwarmes Wasser
geben. Tränken Sie hierin ein Tuch und
tupfen Sie den Fleck weg.
Blut, Urin usw.
Soviel Feuchtigkeit wie möglich
abtupfen. Behandeln Sie den Fleck
erst dann mit kaltem Wasser. Dann mit
Wasser mit einem biologischen
Waschmittel reinigen.
Lakritz
Kratzen Sie erst vorsichtig den Lakritz
von der Matratze ab. Dann mit einem
in Wasser und Ammoniak getränkten
Tuch abtupfen. Wenn erforderlich, mit
Wasser und einem sauberen Tuch
nachbehandeln.
D21
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D22
10. Entsorgung von Verpackung und Produkt
Auping investiert jedes Jahr in
sauberere Produktionsverfahren und
versucht, durch die Verwendung von
dauerhaften Materialien die Umwelt
weitestgehend zu schonen.
Die Matratzen werden aus FCKW-freien
Materialien gefertigt. Die Fertigung
erfolgt so, dass kein unnötiger Abfall
entsteht.
Das Verpackungs material besteht aus
Pappe und Polyethylenfolie. Die
Entsorgung
des
Verpackungs
materials und des alten Bettes hat
nach den behördlichen Vorschriften zu
erfolgen.
D22
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D23
11. Auping Garantie
Der Markenname Auping bürgt für
jahrelange problemlose Funktion.
Auping verwendet hochwertige und
langlebige Materialien. Jedes Produkt
wird mit größter Sorgfalt hergestellt
und vor der Auslieferung genauestens
kontrolliert.
Auping gewährt eine Garantie von 25
Jahren* auf Material- und Fabrikationsfehler aller Unterfederungen (darunter
sind zu verstehen: Spiralböden und
Stahlrahmen) mit Ausnahme der
Motoren, Gasfedern, elektronischen
Bauteile und Kunststoffteile (wie
Comfortslides® und gepolsterte
Endstücke). Auf Material- und
Fabrikationsfehler der Letzteren sowie
von Matratzen und Bettdecken
gewähren wir eine 5-jährige Garantie
auf Basis jährlicher Abschreibung von
20% des Kaufpreises. Dies bedeutet,
dass, falls Material- oder Fabrikationsfehler auftreten sollten, im ersten Jahr
nach dem Rechnungsdatum die vollen
Kosten eines Umtauschs oder einer
Reparatur vergütet werden. In den
darauffolgenden 4 Jahren reduziert
sich dieser Betrag jeweils um 20%.
Auf Kissen beträgt die Garantiezeit 2
Jahre. Auf sonstige Artikel wird eine
uneingeschränkte Garantie von 5
Jahren gewährt. Die Garantiezeit
beginnt an dem in der Rechnung
genannten Datum. Voraussetzung
dafür ist jedoch, dass Sie unsere
Aufstellanweisungen und Pflegehinweise genau beachten und dass es
sich um normalen Gebrauch im
Haushalt handelt. Im Fall von Materialoder Fabrikationsfehlern verpflichtet
sich
Auping,
solche
Fehler
entsprechend den Auping-Garantie
Bedingungen kostenlos zu beseitigen.
Kann der Fehler nicht beseitigt
werden, ersetzt Auping das Produkt
innerhalb der Garantiezeit kostenlos
durch das gleiche oder, sofern nicht
mehr lieferbar, durch ein gleichwertiges Produkt. Nur Auping
bestimmt, ob ein Fehler durch
Umtausch, Reparatur oder Vergütung
behoben wird.
Garantieansprüche für Mängel/Beschädigungen, die auf unzweckmässige
Handhabung (zum Beispiel Überlastung), falschen oder unsachgemäßen
Gebrauch oder normalen Verschleiß
zurückzuführen sind, sind von der
Garantie ausgeschlossen. Kombinationen mit Produkten, die keine AupingProdukte sind, können je nach Art der
Reklamation zu einer Einschränkung des
Garantieanspruchs führen.
D23
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina D24
Ein Garantieanspruch muss zunächst
von Auping als begründet anerkannt
werden. Bei einer begründeten
Reklamation ersetzt Auping das
fehlerhafte
Produkt
oder
die
fehlerhaften Teile ohne Berechnung
von
Materialkosten
oder
zu
reduzierten Kosten, wenn es sich um
eine Garantie auf Abschreibungsbasis
handelt.
Je nach dem Land, in welchem unsere
Garantie in Anspruch genommen wird,
umfasst diese nicht automatisch die
Kosten für den Versand der
fehlerhaften Produkte an das AupingWerk oder den Auping-Verteiler
zwecks Prüfung der Reklamation oder
zur Reparatur. Das Gleiche gilt für eine
Rücksendung von umgetauschten
oder reparierten Produkten. Die
Reparatur selbst ist innerhalb der
Garantiezeit kostenlos. Anfahrtskosten
werden in Rechnung gestellt.
Die Garantie kann nur unter Vorlage
der Originalrechnung in Anspruch
genommen werden. Die Garantie gilt
nur für den ursprünglichen Käufer. Die
Garantiemeldung muss bei dem
Auping-Vertragshändler erfolgen, bei
dem das Produkt ursprünglich gekauft
wurde, auch wenn Sie inzwischen in
ein anderes Land umgezogen sind.
D24
Die Garantie erlischt, wenn das
Produkt zu irgendeinem Zeitpunkt von
Personen demontiert oder montiert
wird, die Auping dafür nicht als
qualifiziert ansieht, ausser wenn die
Gebrauchsanweisung 'Do-it-yourself'Montagevorschriften enthält und diese
genau beachtet wurden.
Die Auping-Garantie gilt in allen
Ländern, in denen Auping vertreten ist.
Auping behält sich das Recht vor,
keine Garantie auf Auping-Produkte zu
gewähren, die in Länder gebracht
werden, in denen Auping keine
Vertretung hat.
*) In anderen Ländern gilt zum Teil eine
lebenslange Garantie. Der deutsche Gesetzgeber lässt jedoch die Gewährung einer
lebenslangen Garantie nicht zu.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK1
Auping Ultimate Climate
1.
Indledning
2
2.
Beskrivelse
2.1 Madrassens konstruktion
2.2 Fjernbetjening
3
3
3
3.
Sikkerhedsanvisninger
4
4.
Betjening
4.1 Før brug
4.2 Generelt
4.3 Tænd og sluk
6
6
6
7
5.
Nyttige tips
13
6.
Fejlsøgning
14
7.
Monteringsvejledning
7.1 Beskrivelse
7.2 Sikkerhed
7.3 Montering
16
16
16
16
8.
Rengøring og vedligeholdelse
19
9.
Tips til pletfjerning
20
10.
Bortskaffelse af emballage og produkt
21
11.
Auping Garanti
22
Dette produkt opfylder de gældende EU-direktiver.
DK1
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK2
1. Indledning
Denne brugsanvisning giver vigtig information.
Gem derfor
denne brugsanvisning omhyggeligt.
Her er beskrevet, hvordan du kan
udnytte mulighederne med Ultimate
Climate optimalt. Systemet har en
varmefunktion, hvormed krops- og
fodzone kan reguleres uafhængigt af
hinanden. Madrassen kan forvarmes,
før man går i seng, og den kan
indstilles på et ønsket varmeniveau,
mens man sover.
Desuden har systemet en tørrefunktion. Alle disse funktioner er
programmerbare. Ultimate Climate er
lavet specielt til brug i kombination
med Auping Royal spiralbunde.
Ultimate Climate madrassen er
opbygget af tre lag: kerne, komfort
lag og betræk. Kernen giver støtte til
kroppen.
Komfortlaget bidrager til optimal
liggekomfort. Varmefunktionen er
indbygget i dette lag. Madrasbetrækket er aftageligt og kan
DK2
lejlighedsvis renses ("Warm" og "Cool")
eller vaskes i vaskemaskine (kun
"Cool"). På grund af denne
sofistikerede opbygning behøver du
aldrig at vende Ultimate Climate
madrassen.
Madrassens temperatur på det viste
niveau afhænger bl.a. af omgivelserne
(f.eks. dynens tykkelse og temperaturen i soveværelset).
Ultimate Climate fungerer på 27 Volt
svagstrøm, hvilket gør systemet helt
sikkert i brug.
I monteringsvejledningen er beskrevet,
hvordan du monterer det komplette
Ultimate Climate system, efter f.eks.
flytning af madrassen.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK3
2. Beskrivelse
2.1 Madrassens konstruktion
A. Fodzone, der kan varmes op
B. Kropszone, der kan varmes op
C. Aftageligt betræk
D. Komfortlag med varmefunktion
E. Kerne
Vægt
Ultimate Climate
- mål 90x200 cm: 30 kg
Gennemsnitligt energiforbrug
- 14 kWh/år (brug: hver dag i et halvt
år ved en gennemsnitlig styrke)
fig. 1
2.2 Fjernbetjening
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Timerfunktion
Bekræftelsesknap
Programmeringsknap
Tørrefunktion
Varmefunktion fodzone
Varmefunktion kropszone
Se forklaring til de øvrige knapper i
brugsanvisningen til Auping Royal
M4+IR/M5.
fig. 2
DK3
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK4
3. Sikkerhedsanvisninger
■ Læs anvisningerne omhyggeligt
igennem, før madrassen tages i
brug.
■ For at undgå farlige situationer må
et beskadiget netkabel kun
udskiftes af forhandleren, af
fabrikanten eller af en person, der
har lignende kvalifikationer.
■ Tænd ikke for Ultimate Climate
madrassen, hvis ledningen, transformatoren eller madrassen er
beskadiget. Lad fabrikanten udskifte
defekte komponenter.
■ Brug kun Ultimate Climate
madrassen i kombination med en
Auping Royal sengebund med alle
komponenter monteret på den
rigtige måde og til de rigtige
formål.
■ Tænd ikke for varme- eller
tørrefunktionen, hvis madrassen er
våd, f.eks. når du har fjernet pletter
(se kapitel 7).
■ Kontrollér om husets vekselspænding passer til transformatoren.
■ Når Ultimate Climate madrassen er
tændt, må den ikke tildækkes med
f.eks. en anden madras eller en
bunke vasketøj.
■ Sørg for at ledningerne ikke er i
klemme.
■ Anbring transformatoren og stikket
i ledningsboksen eller et sted med
tilstrækkeligt plads og ventilation.
Disse dele afgiver varme, hvorfor
de ikke må tildækkes. Anbring dem
heller ikke i nærheden af apparater,
som afgiver varme.
■ Afbryd strømmen og tag stikket til
sengen ud, før rengøring.
DK4
■ Det maksimale varmeniveau til brug
om natten er niveau 4 (maks. 4
streger
på
fjernbetjeningens
display).
■ Brug ikke det udskiftelige komfortlag uden det tilhørende betræk.
■ Stik ikke skarpe genstande i
madrassen, f. eks. hårspænder.
■ Madrassen anbefales ikke til børn
eller personer med et handicap, der
gør, at de ikke kan føle varme.
■ Lad ikke børn anvende produktet
som legetøj.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK5
■ Brug kun foreskrevne komponenter.
Brug kun typenummer 51.96.71
(Varmeelement) med typenummer
51.96.98 (kontrolboks). Brug kun
fjernbetjening med typenummeret
51.96.96. Typenumrene står på
mærket på madrassen og udenpå
fjernbetjeningen.
■ Bemærk at hvis man bruger en
forlængerledning, skal dennes
kapacitet være højere eller lig med
den,
som
er
angivet
på
transformeren. Brug en godkendt
forlængerledning.
DK5
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK6
4. Betjening
4.1 Før brug
Indstil det aktuelle klokkeslet før
Ultimate Climate tages i brug.
Indstilling af klokkeslet
Ved overgang fra sommertid til
vintertid (og omvendt) skal man selv
indstille den aktuelle tid.
1. Tryk programmeringsknappen P ind
og slip igen.
2. Tryk på bekræftelsesknappen SET.
Tidsangivelsen blinker nu i displayet.
3. Tryk på + og – knapperne for at
indstille timerne. Bekræft indstillingen ved at trykke på SET.
4. Tryk igen på + og – knapperne for
at indstille minutterne. Bekræft
indstillingen ved endnu en gang at
trykke på SET.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Timerfunktion
Bekræftelsesknap
Programmeringsknap
Tørrefunktion
Varmefunktion fodzone
Varmefunktion kropszone
fig. 3
Du kan vælge mellem manuelt eller
automatisk regulering af varme- og
tørrefunktionerne. Disse funktioner kan
programmeres, og fremgangsmåden
forklares i dette kapitel.
4.2 Generelt
Madrasvarmen
indstilles
fjernbetjeningen (se fig. 3).
med
fig. 4
DK6
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK7
Du kan indstille varmen i fodzonen (G)
og kropszonen (H) (fig. 4) uafhængigt
af hinanden. Antallet af varmestreger
på fjernbetjeningen angiver det valgte
varmeniveau. Det tager ca. to timer at
opvarme madrassen til det valgte
varmeniveau.
Vær opmærksom på dette og aktiver
varmefunktionen i god tid, inden du
går i seng. Den maksimale
varmeperiode er 12 timer. Herefter
slukkes varmen automatisk.
Man sveder ca. 350 ml om natten, når
man sover. Madrassen absorberer
stort set fugten. Det anbefales at
aktivere tørrefunktionen, når man står
op, så madrassen bevares frisk og tør.
4.3 Tænd og sluk
Man kan programmere Ultimate
Climate til at tænde og slukke
automatisk. Ultimate Climate er
forprogrammeret ved levering. Du kan
imidlertid
angive
dine
egne
indstillinger.
4.3.1 Manuel indstilling af
varmen (tænd/sluk)
Tænd
1. Tryk på varmefunktionen til
fodzonen
eller
kropszonen.
Symbolet blinker nu i displayet.
2. Tryk gentagne gange for at nå det
ønskede
varmeniveau.
Det
maksimale niveau til brug om
natten er position 4 (maksimalt fire
‘varmestreger’ på displayet).
3. Tryk på SET for at bekræfte det
valgte varmeniveau. Man vil nu høre
en enkelt tone, der bekræfter af
varmen er tændt.
Sluk
Tryk på varmeknappen til fod- eller
kropszonen i 2 sekunder. Nu vil man
høre en dobbelt tone, som bekræfter,
at varmen er slukket. Symbolet
forsvinder fra displayet.
4.3.2 Forprogrammerede indstillinger
Ultimate Climate er forprogrammeret
ved levering. Når programmet
aktiveres, varmer og tørrer madrassen
automatisk i henhold til indstillingerne i
tabellen på side 8.
DK7
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK8
Start varme
Kropszone
Fodzone
Stop varme
Start tørring
Aktuel tid
09.00
niveau 4
niveau 4
09.00
11.00
00.00 indstill tid
4.3.3 Indstilling/ændring til personlige
ønsker
Selv om Ultimate Climate er
forprogrammeret ved levering (se
kapitel 4.3.2: Forprogrammerede
indstillinger) kan disse altid ændres
efter eget valg, f.eks. hvis man
ønsker, at varmeniveauet i kropszonen
skal være højere. I dette kapitel er
beskrevet, hvilke indstillinger man selv
kan programmere.
Bemærk: Hvis man under programmeringen i ikke trykker på nogen
knapper i mere end 10 sekunder, vil
programmeringen stoppe uden at
gemme de ændrede indstillinger.
Varmestregerne
forsvinder
fra
displayet. Pilotlysene slukkes. Tryk i så
fald på programmeringsknappen P for
at genstarte programmeringen. Tryk
på programmeringsknappen P for at
stoppe programmeringen.
Alle angivne indstillinger op til dette
punkt gemmes ikke.
DK8
A. Tilpasning af varmeniveau
og start- og sluttid for
varme.
1. Tryk på programmeringsknappen P
og slip igen.
2. Tryk på varmefunktionen til
fodzonen
eller
kropszonen,
afhængig af hvad der skal ændres.
Symbolet blinker nu i displayet.
Afhængigt af den forrige indstilling
viser displayet nu ‘on’, ‘off’ eller ‘on
AUTO’. Brug knapperne + og – til at
ændre indstillingen.
on HEAT = programmet kører én
gang
on AUTO = programmet starter og
stopper hver dag på det
indstillede tidspunkt
off HEAT = programmet er slukket
3. Vælg ‘on’ for at lade programmet
starte én gang.
4. Indstil varmeniveauet for både
krops- og fodzonen ved at trykke
gentagne gange på + og knapperne.
5. Tryk én gang på bekræftelsesknappen SET for at ændre
starttidspunktet. I displayet vises
nu ‘on’.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK9
6. Tryk på knapperne + og – for at
indstille starttidspunktet. Indstil
først timetallet for starttidspunktet.
Bekræft indstillingen ved at trykke
på SET.
7. Benyt dernæst + og – knapperne til
at indstille minutterne. Bekræft
indstillingen ved endnu en gang at
trykke på SET. Nu vises ‘off’ i
displayet.
8. Tryk på + og – knapperne for at
indstille sluttidspunktet. Indstil først
timetallet for sluttidspunktet.
Bekræft indstillingen ved at trykke
på SET.
9. Benyt dernæst + og – knapperne til
at indstille minutterne. Bekræft
indstillingen ved endnu en gang at
trykke på SET. Man vil nu høre en
enkelt tone, der bekræfter, at
programmet er gemt.
B. Start af varmeprogrammet hver dag
Man kan også vælge at køre
programmet dagligt.
1. Tryk på programmeringsknappen P
og slip igen.
2. Tryk på varmefunktionen for
fodzonen eller kropszonen.
3. Vælg ‘on AUTO’.
4. Indstil varmeniveauet for både kropsog fodzonen ved at trykke gentagne
gange på + og - knapperne.
5. Tryk én gang på bekræftelsesknappen SET for at ændre
starttidspunktet. I displayet vises nu
‘on’.
6. Tryk på + og – knapperne for at
indstille starttidspunktet. Indstil først
starttidspunktets time. Bekræft
indstillingen ved at trykke på SET.
7. Derefter kan man indstille minutterne
ved at trykke på + og - knapperne.
Bekræft indstillingen ved endnu en
gang at trykke på SET. Der vises nu
‘off’ i displayet.
8. Ved at trykke på + og – knapperne
kan man indstille sluttidspunktet.
Indstil først sluttidspunktets time.
Bekræft indstillingen ved at trykke på
SET.
9. Derefter kan man indstille minutterne
ved at trykke på + og - knapperne.
Bekræft indstillingen ved endnu en
gang at trykke på SET. Man hører nu
en enkelt tone, så snart programmet
er gemt.
Det indstillede program starter og
stopper nu hver dag på det
programmerede tidspunkt.
DK9
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK10
C. Manuel indstilling af tørrefunktionen (tænd/sluk)
Tryk på tørrefunktionen for at starte.
Man hører en enkel tone, som
bekræfter, at tørrefunktionen er tændt,
og lyset under sengen begynder at
blinke. Hoved- og fodenden på
sengebunden hæves nu automatisk 10
cm. Hvis man ønsker at stoppe
tørrefunktionen, før den automatisk
stopper efter 2 timer og 45 minutter,
kan man på et hvilket som helst
tidspunkt trykke på tørreknappen i 2
sekunder. Man hører nu en dobbelt
tone, der bekræfter, at tørrefunktionen
er stoppet. Hoved- og fodendens
løftede stilling angiver, at madrassen
er tørret.
D. Ændring af starttidspunktet for tørring
1. Tryk på programmeringsknappen P
og slip igen.
2. Tryk på tørreknappen. Symbolet i
displayet blinker. Afhængigt af din
forrige indstilling viser displayet nu
‘on dry’, ‘off dry’ eller ‘on AUTO’.
Med + og - knapperne kan man
ændre denne indstilling.
DK10
on dry =
programmet kører én
gang
off dry =
programmet er stoppet
on AUTO= programmet starter og
stopper hver dag på det
indstillede tidspunkt
3. Vælg ‘on dry’ for at lade
programmet starte én gang.
4. Tryk én gang på bekræftelsesknappen SET for at indstille
starttidspunktet. Nu vises ‘on’ i
displayet.
5. Ved at trykke på + og – knapperne
kan man indstille starttidspunktet.
Indstil først starttidspunktets time.
Bekræft indstillingen ved at trykke
på SET.
6. Derefter
kan
man
indstille
minutterne ved at trykke på + og knapperne. Bekræft indstillingen
ved endnu en gang at trykke på
SET. Man hører nu en enkelt tone,
der bekræfter, at programmet er
gemt.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK11
Det anbefales at bruge tørrefunktionen,
når man står op om morgenen.
Tørrefunktionen
opvarmer
altid
madrassen til det maksimale niveau.
Dette bevirker, at al fugtigheden
fordamper fra madrassen.
E. Start af tørreprogrammet hver dag
Det er også muligt at indstille
programmet til at køre dagligt.
1. Tryk programmeringsknappen P ind
og slip igen.
2. Tryk på tørreknappen.
3. Vælg ‘on AUTO’.
4. Tryk én gang på indstillingsknappen
SET for at tilpasse starttidspunktet.
Nu vises ‘on’ i displayet.
5. Ved at trykke på + og – knapperne
kan man indstille starttidspunktet.
Indstil først starttidspunktets time.
Bekræft indstillingen ved at trykke
på SET.
6. Derefter
kan
man
indstille
minutterne ved at trykke på + og knapperne. Bekræft indstillingen
ved endnu en gang at trykke på
SET. Man hører nu en enkelt tone,
der bekræfter, at programmet er
gemt.
F. Sluk et program
1. Tryk programmeringsknappen P ind
og slip igen.
2. Tryk på varmefunktionen for fodeller
kropszone
eller
på
tørreknappen, alt efter hvilken
funktion man vil slukke. I displayet
blinker symbolet.
3. Vælg med + og - knapperne ‘off
heat’ eller ‘off dry’.
4. Tryk derefter på SET for at
bekræfte indstillingen. Man hører nu
en enkelt tone, der bekræfter, at
programmet er slukket.
G. Sluk alle funktioner på én gang
Tryk knappen til den eksterne kontakt
ind og hold den inde i 7 sekunder. Man
hører nu en dobbelt tone.
Alle funktioner, der var aktive, er nu
slukket.
DK11
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK12
H. Sluk alle programmer på én
gang
Når man tager på ferie eller er borte
fra hjemmet i længere tid, er det bedst
at slukke alle programmer. Tryk
samtidigt på – og + knapperne og
hold dem inde i 2 sekunder. Alle
programmer er nu slået fra.
Eksempel 1: Ændre fra programmeret
forvarme til manuel opvarmning
Hvis du plejer at gå i seng omkring kl.
23:00, kan du programmere Ultimate
Climate således, at varmen starter kl.
21:00. Når du går i seng, kan du
manuelt indstille varmen på et lavere
niveau eller på nul. Varmen fortsætter
nu på det lavere niveau, indtil
programmet slukker, f.eks. kl. 8:00.
Ved igen at trykke samtidig på - og +
knapperne i 2 sekunder, aktiveres alle
programmer.
Eksempel 2: Afbrydelse af automatisk
tørring
Det kan forekomme, at du stadig
ligger i sengen, når programmet
starter tørringen, f.eks. hvis du er syg
eller vil sove længe. I dette tilfælde
skal du slukke tørringen manuelt ved
at
trykke
på
tørreknappen.
Programmet vil da springe tørringen
over den dag. Den næste dag starter
programmet tørringen igen på det
programmerede tidspunkt.
4.3.5 Midlertidig afvigelse fra programmet
Når programmet til Ultimate Climate er
aktiveret, afgør dette hele tiden, på
hvilket tidspunkt og på hvilket niveau
varme og tørring tændes og slukkes.
Det er muligt at afvige fra
programindstillingerne. I dette tilfælde
kan man ændre indstillinger manuelt,
mens programmet fortsætter. Den
manuelle indstilling håndhæves, indtil
det tidspunkt, hvor programmet
tænder eller slukker varmen i
madrassen.
DK12
4.3.6 Gendan fabriksindstillingen
Tryk 10 sekunder på indstillingsknappen SET. Man hører nu en dobbelt
tone. Alle indstillinger er nu sat tilbage
i den position, som de havde ved
fabriksindstillingen.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK13
5. Nyttige tips
En ny madras kan umiddelbart virke
lidt stiv. Derfor følger madrassen ikke
altid sengebundens første justeringsbevægelser optimalt.
Vi anbefaler, at du lægger dig på
madrassen, når de første justeringsbevægelser finder sted. Stivheden
forsvinder af sig selv efter et par
dage.
Læg tæpper eller dyner ned i
fodenden, så madrassen kan tørre
helt. Fodenden varmes ikke under
tørringen. Hvis dynen også skal tørres,
skal den blive liggende på sengen.
Madrassen er udstyret med en
sikkerhedsafbryder. Den slukker for
varmen, hvis varmeniveauet bliver for
højt. Når madrassen er kølet
tilstrækkeligt
af,
tændes
der
automatisk for varmen igen.
Sluk programmet midlertidigt, hvis du
skal på ferie eller er hjemmefra
gennem længere tid (se 4.3.3 side
12). Så bruger madrassen ikke
unødvendig strøm.
DK13
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK14
6. Fejlsøgning
Madrasopvarmningen arbejder med
27 Volt lavspændingsstrøm, og den er
beskyttet mod overophedning. Hvis
den funktionerer dårligt, er det
irriterende, men det bliver aldrig
farligt.
Din seng reagerer ikke på din
fjernbetjening
Batterierne i fjernbetjeningen kan være
næsten brugt op.
Løsning:
Kontroller fjernbetjeningens display for
at se, om symbolet for fladt batteri
vises. Udskift batterierne, hvis det er
nødvendigt.
Din seng reagerer ikke på din
fjernbetjening
Signalet
fra
fjernbetjeningen
modtages ikke. I et meget stort rum
eller for eksempel på grund af en
dyne, der hænger ned over sengen,
kan det ske, at signalet fra
fjernbetjeningen ikke når frem til
kontrolboksen.
Løsning:
Ret fjernbetjeningen mod kontrolboksen under sengen og sørg for, at
for eksempel en dyne eller noget
andet, som kan være i vejen for
signalet, bliver fjernet.
DK14
Fodzonen bliver ved med at være
kold under tørringen
Der er ikke noget i vejen. Fodzonen
bliver altid ved med at være kold under
tørringen.
Madrassen er kold/bliver ikke varm
Madrasclips mellem sengebund og
madras har sandsynligvis ingen eller
dårlig kontakt. Måske har en
madrasclips løsnet sig, da du redte
sengen, eller også står sengen i
siddeposition, selv om ingen sidder på
den (herved kan en madrasclips også
have løsnet sig).
Det er muligt, at stikforbindelsen
mellem toplaget og støttelaget er løs
(se også monteringsvejledningen).
Løsning:
Sæt sengen i flad position og
kontrollér, om der sidder noget
mellem
madrasclipsene.
Læg
madrassen midt på sengebunden og
tryk på madrasclipsene, indtil du hører
et
klik.
Kontrollér
desuden
stikforbindelsen
under
madrasbetrækket.
Madrassen er påfaldende varm
Den termiske sikring er sandsynligvis
aktiveret. Det kan f.eks. være sket,
hvis du har efterladt sengen i
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK15
siddepositionen, eller hvis der ligger
vasketøj eller en dyne på madrassen.
Herved bortledes varmen ikke godt
nok under tørringen.
Løsning:
Sæt sengen i flad position. Fjern det,
der ligger på sengen og lad sengen
køle af. Opvarmningen vil automatisk
blive aktiveret igen, når den rette
temperatur er opnået.
Fjernbetjening og seng reagerer ikke
Sengen og fjernbetjeningen giver
ingen reaktion, når man benytter dem.
Løsning:
Træk stikket ud af stikkontakten i 10
sek. og/eller tag batterierne ud af
fjernbetjeningen i 1 minut.
Strømudfald
Ved strømudfald eller hvis stikket er
blevet trukket ud, fortsætter den
aktuelle tid i ca. 30 minutter. Efter en
længere afbrydelse skal tiden indstilles
på ny (se kapitel 4.1: indstilling af
aktuel tid). De øvrige indstillinger
gemmes.
Kontakt
din
tvivlstilfælde.
forhandler
ved
DK15
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK16
7. Monteringsvejledning
Indledning
Når du tager din Auping Royal seng i
brug eller afmonterer den, f.eks. med
henblik på rengøring eller flytning, skal
du montere eller installere Ultimate
Climate systemet igen, enten helt eller
delvist. I dette kapitel er beskrevet,
hvordan det samlede system
installeres. Gør i den forbindelse brug
af det vedlagte montagekort og/eller skabelon.
7.1 Beskrivelse
stik Euro, UK eller USA
A. Transformator
B. Kontrolboks
C. Madrasclips
D. Fjernbetjening
7.2 Sikkerhed
Ultimate
Climate
opfylder
gældende EU-direktiver.
de
På undersiden af kontrolboksen findes
en skematisk afbildning af tilslutningsdiagrammet.
Brug kun Ultimate Climate madrassen
i kombination med en Auping Royal
sengebund.
Kontrollér, om tilslutningsspændingen
til transformatoren er i overensstemmelse med netspændingen i din
bolig.
7.3 Montering
Du skal kun fjerne betrækket, hvis du
vil vaske det, eller hvis du formoder, at
stikket D (se fig. 9) ikke sidder godt
fast.
fig. 5
DK16
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK17
A. Placering af selve madrassen
B. Installation af komfortlaget
fig. 6
fig. 8
Sæt sengen i en flad position. Placer
madrassen (A) på sengebunden (se
fig.6).
Vær
opmærksom
på
madrasclipsenes position!
Anbring komfortlaget (B) på madrassen
med varmeelementet ("this side up")
opad, så de to kabler mødes i samme
hjørne (se fig. 8). Læg komfortlaget
stramt uden rynker eller folder på
midten.
fig. 7
Tryk, med to hænder på madrassen,
hvor madrasclipsene er placeret (se
fig.7).
Madrassen klikker hørligt fast.
fig. 9
Tryk stikkene (D) sammen, indtil du
hører et klik. Fold kablet og stikket
fladt imod madrassen. Anbring
DK17
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK18
betrækket (C). omkring komfortlaget
og lyn betrækket fast (se fig. 8).
E. Kontrolboksen fastgøres på
sengebunden
C. Tilslutning af kabler
fig. 10
Tilslut kablerne fra madrasclipsene til
kontrolboksen (se fig. 10. Følg
tilslutningsskemaet på kontrolboksens
underside.
D. Strømtilslutning
fig. 12
stik Euro, UK eller USA
fig. 11
Kontrolboksen til Ultimate Climate
tilsluttes den centrale transformator til
Auping Royal sengebunden. (se fig.
11).
DK18
Fastgør kontrolboksen på sengebunden med klemmen (se fig. 12).
Bemærk:
Kontrolboksen
skal
monteres, således at det infrarøde øje
vender mod fodenden af sengen. Når
det er tale om en dobbeltseng skal
man altid sørge for, at kontrolboksene
sidder på ydersiden.
Anbring ikke nogen ledninger foran det
infrarøde øje. Dette er vigtigt for at
være sikker på, at signalet fra den
infrarøde fjernbetjening bliver godt
modtaget.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK19
8. Rengøring og vedligeholdelse
Vi anbefaler, at du beskytter din
værdifulde madras med et Molton
stræklagen. Hvis der alligevel kommer
pletter på madrassen, kan du i kapitel
9 (Tips til pletfjerning) se, hvordan de
skal fjernes. Hvis det ikke lykkes for
dig at fjerne pletterne, så kan du enten
sende madrasbetrækket til rensning
(lejlighedsvist), eller du kan vaske det i
vaskemaskinen ved 60° C (140° F),
(kun Cool version), og endelig har du
også mulighed for at anskaffe dig et
nyt betræk (mod ekstra betaling).
Kontrollér med jævne mellemrum, om
madrassen viser tegn på slitage eller
beskadigelser.
Kontakt din forhandler med det
samme,
hvis
du
konstaterer
beskadigelser.
Sluk for madrasvarmen, inden du
påbegynder rengøringen. Tænd ikke
for madrassen efter rengøringen, hvis
den stadig er våd.
Tag betrækket af madrassen, inden du
påbegynder rengøringen. Brug ikke
blegemiddel eller andre kemiske
stoffer. Lad betrækket tørre godt efter
rengøringen. Se på mærket med
rengøringsvejledningen.
Luft
madrassen
med
jævne
mellemrum, men ikke i fuldt sollys eller
i fugtig luft.
Fjern støv med en blød børste. Brug
ikke støvsuger eller tæppebanker.
DK19
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK20
9. Tips til pletfjerning
Chokolade, kaffe, te
Tilsæt 1 spiseskefuld mildt opvaskemiddel og 1 spiseskefuld eddike til en
1/2 liter håndvarmt vand (tilsæt
ligeledes 1 teske citronsaft, når det
drejer sig om tepletter). Vrid en klud
hårdt op og dup pletten her med.
Æg, mælk
Dup pletten i lang tid med koldt vand.
Frugt, sodavand, saftevand
Aftør i længere tid med varmt vand.
Eller strø salt på pletten, og lad det
virke i nogen tid. Rens igen med vand.
Honning, marmelade, sirup
Dup pletten med vand, tilsat et
miljøvenligt opvaskemiddel.
Blæk
Dup pletten med vat, der er dyppet i
ren alkohol eller sprit.
DK20
Rødvin
Strø salt på pletten og lad det virke et
stykke tid. Fjern derefter pletten ved at
anvende håndvarmt vand eller tilsæt 1
spiseskefuld mildt opvaskemiddel og
1 spiseskefuld eddike til en 1/2 liter
håndvormt vand. Opvrid en klud hårdt
og dup pletten her med.
Blod, urin, m.v.
Dup først pletten, så den meste
fugtighed forsvinder. Rens først med
koldt vand – bagefter rengøres med
vand tilsat et miljøvenligt opvaskemiddel.
Lakrids
Skrab forsigtigt lakridsen af. Dup
derefter pletten med en klud, der er
hårdt opvredet i ammoniakvand. Hvis
nødvendigt, kan der efterbehandles
med vand og en ren rengøringsklud.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK21
10. Bortskaffelse af emballage og produkt
Auping investerer kontinuerligt i bedre
produktionsprocesser og forsøger
gennem brug af bæredygtige
materialer at belaste miljøet mindst
muligt.
Alle madrasser er produceret uden
anvendelse af PVC og således, at der
ikke opstår unødigt affald.
Emballagen består af pap og
polyethylenfolie, som på ansvarlig vis,
ligesom din seng til sin tid, skal
destrueres i overensstemmelse med
de lokale myndigheders anvisninger.
DK21
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK22
11. Auping Garanti
Varemærket Auping giver garanti for
årelang problemfri funktion. Auping
gør brug af de bedste kvalitetsmaterialer med lang levetid. Hvert
eneste produkt er fremstillet med
største omhu og gennemgår en
omhyggelig kontrol, inden det forlader
fabrikken.
Auping giver livslang garanti på
materiale- og fabrikationsfejl på alle
sengebunde (hermed skal forstås:
spiralbunde og stålrammer) med
undtagelse af motorerne, gasfjedrene,
elektronikken og dele af plast (f.eks.
tekstilkanter og Comfortslides®). På
materiale- og fabrikationsfejl på
sidstnævnte og på madrasser og
dyner ydes der 5 års garanti.
På puder ydes der en garanti på 2 år.
På øvrige artikler ydes der 5 års
garanti. Garantiperioden træder i kraft
på datoen, der står på fakturaen. Det
er dog en betingelse, at der er tale om
korrekt montering og vedligeholdelse
ifølge instruktionerne, og at der er tale
om normal daglig brug. Hvis der
konstateres materiale- eller fabrikationsfejl, er Auping forpligtet til at
udbedre sådanne fejl i henhold til
Auping’s garantibetingelser.
DK22
Hvis defekten ikke kan udbedres,
erstatter Auping omkostningsfrit
produktet inden for garantiperioden
med det samme produkt eller et
lignende produkt, såfremt det ikke
længere kan leveres. Det er kun
Auping, der afgør, om en fejl afhjælpes
i form af udskiftning, reparation eller
godtgørelse.
Garantikrav i tilfælde af defekter/
beskadigelser som følge af uhensigtsmæssig handling (for eksempel
overbelastning), forkert eller ukyndig
brug eller som følge af normal slitage
afvises. Afhængigt af reklamationens
art kan kombinationer med ikkeAuping produkter medfører begrænsninger i garantikravet.
Et garantikrav skal først anerkendes af
Auping som velbegrundet. I tilfælde af
en velbegrundet reklamation vil Auping
udskifte det defekte produkt eller de
defekte dele, uden at fakturere
materialeomkostninger. Afhængigt af i
hvilket land der gøres garantikrav
gældende,
omfatter
det
ikke
automatisk godtgørelse af forsendelse
af defekte produkter til Auping
fabrikken eller Auping leverandøren for
undersøgelse af reklamationen eller
for reparation. Det samme gælder for
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK23
returforsendelse af erstatningsprodukter eller reparerede produkter.
Selve reparationen er gratis inden for
garantiperioden.
Der kan kun ydes garanti ved fremvisning af den originale faktura.
Garantien gælder kun for den
oprindelige køber. Anmeldelse skal
ske hos Auping forhandleren, hvor
produktet oprindeligt er købt, også
selvom man i mellemtiden er flyttet til
et andet land.
Garantien bortfalder, hvis produktet på
et tidspunkt demonteres eller
monteres af personer, som Auping
ikke betragter som kvalificerede,
medmindre brugsanvisningen ‘do-ityourself’
indeholder
montageforskrifter, og disse nøje er blevet
fulgt.
Auping garantien gælder i alle lande,
hvor Auping er repræsenteret. Auping
forbeholder sig retten til ikke at yde
garanti på Auping produkter, som
transporteres til lande, hvor Auping
ikke er repræsenteret.
DK23
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina DK24
DK24
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S1
Auping Ultimate Climate
DK24
1.
Inledning
2
2.
Beskrivning
2.1 Hur madrassen är uppbyggd
2.2 Fjärrkontroll
3
3
3
3.
Säkerhetsanvisningar
4
4.
Användning
4.1 Innan du börjar använda madrassen
4.2 Allmänt
4.3 Sätta på och stänga av madrassen
6
6
6
7
5.
Bra tips
13
6.
Om madrassen går sönder
14
7.
Installationsguide
7.1 Beskrivning
7.2 Säkerhet
7.3 Montering
16
16
16
16
8.
Rengöring och underhåll
19
9.
Tips för hur man tar bort fläckar
20
10.
Hur man kasserar förpackningen och produkten
21
11.
Aupings garanti
22
Produkten uppfyller gällande riktlinjer om CE-märkning.
S1
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S2
1. Inledning
Bruksanvisningen
innehåller viktig
information.
Spara den på
ett säkert ställe.
Bruksanvisningen förklarar hur man
använder Ultimate Climate-systemets
funktioner på bästa sätt. Systemet har
separata värmezoner för kropp och
fötter som kan justeras var för sig. Du
kan värma upp madrassen innan du
går och lägger dig och ställa in den på
önskad värme när du sover. Dessutom
har systemet en torkfunktion. Alla de
här funktionerna kan programmeras
att komma igång automatiskt.
Ultimate
Climate-systemet
har
konstruerats enbart för användning
med Auping Royal-spiralbottnar.
Madrassystemet har tre olika delar
själva madrasskärnan, bäddmadrassen och madrassöverdraget.
Madrasskärnan avlastar kroppen,
medan bäddmadrassen ökar komforten för optimal vila. Det är här
värmesystemet finns.
S2
Madrassöverdraget
fästs
med
dragkedja och är avtagbart. Beroende
på vilket material som väljs kan
överdraget kemtvättas då och då
(”warm” och ”cool”) eller tvättas i
maskin (endast ”cool” överdrag).
Madrassens avancerade design gör
att du aldrig behöver vända på den.
Hur varm madrassen blir beror också
på ett antal externa faktorer, bl.a. hur
tjockt täcket är och hur varmt det är i
sovrummet.
Ultimate Climate-systemet använder
27 volts lågspänning och är därför
mycket säkert att använda.
I installationsguiden finns information
om hur du monterar hela Ultimate
Climate-systemet, till exempel om du
flyttar till en ny bostad.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S3
2. Beskrivning
2.1 Hur madrassen är uppbyggd
A. Uppvärmningsbar fotzon
B. Uppvärmningsbar kroppszon
C. Avtagbart madrassöverdrag
D. Bäddmadrass med värmesystem
E. Madrasskärnan
Vikt
Ultimate Climate
- storlek 90x200 cm: 30 kg
Genomsnittlig energiförbrukning
- 14 kWh/år (vid användning på
genomsnittsstyrka varje dag i sex
månader)
bild 1
2.2 Fjärrkontroll
1. Knappar för nollställning av tid
2. Knapp för att bekräfta inställning
3. Programmeringsknapp
4. Torkningsknapp
5. Knapp för uppvärmning av fotzon
6. Knapp för uppvärmning av kroppszon
Se bruksavisningen för Auping Royal
M4+IR/M5-spiralbotten för en förklaring av de andra knapparna.
bild 2
S3
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S4
3. Säkerhetsanvisningar
■ Läs anvisningarna noga innan du
börjar använda madrassen
■ Endast tillverkaren, dess serviceavdelning eller en jämförbart
kvalificerad person bör byta ut
skadade sladdar. Detta är viktigt för
att undvika fara.
■ Sätt inte på madrassen om sladden,
transformatorn eller madrassen har
skadats. Felaktiga delar bör bytas ut
av tillverkaren.
■ Ultimate Climate-madrassen ska
bara användas med en Auping Royalspiralbotten där alla komponenter/
delar har monterats på rätt sätt och
i rätt syfte.
■ Sätt inte på värme- eller
torkningsfunktionen om madrassen
är våt, t.ex. efter att du har tagit bort
fläckar (se avsnitt 9).
■ Kontrollera att transformatorns
anslutningsspänning är samma som
nätspänningen i din bostad.
■ När madrassen är på ska den inte
täckas över med t.ex. en annan
madrass eller en stor mängd tvätt.
■ Kontrollera att sladdarna inte kan
komma i kläm. Lägg transformatorn
och kontaktdonet i den särskilda
lådan för detta ändamål (tillval) eller
på en plats med tillräckligt med
utrymme och bra ventilation. De här
delarna ger ifrån sig värme och får
inte övertäckas eller placeras i
närheten av andra apparater som
avger värme.
■ Använd bara madrassen som en
toppmadrass.
■ Stäng av strömmen till madrassen
innan du rengör den. Dra ut
kontakten ur eluttaget.
S4
■ Den högsta värmenivå som kan
användas på natten är 4 (d.v.s. högst
4 stolpar på fjärrkontrollen ska vara
på).
■ Använd inte bäddmadrassen utan
överdraget.
■ Stick inte in skarpa föremål i
madrassen som t.ex. nålar.
■ Madrassen är inte lämplig för barn,
människor med nedsatta förmågor
eller personer som inte känner av
värme.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S5
■ Låt inte barn använda produkten som
leksak.
■ Använd bara de reservdelar som
särskilt anges. Använd endast
artikelnummer 51.96.71 (värmeelement) med artikelnummer 51.96.98
(kontrollenheten). Använd fjärrkontrollen med artikelnummer
51.96.96 till systemet. Artikelnumret
finns på madrassetiketten och
fjärrkontrollens ytterhölje.
■ Obs! Om du använder en
förlängningssladd måste den tillåtna
nätspänningen vara minst samma
som
den
som
anges
på
transformatorn.
Använd
bara
godkända förlängningssladdar.
S5
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S6
4. Användning
4.1 Innan du börjar använda
madrassen
Ställ in rätt tid innan du börjar använda
madrassen
Hur du ställer in tiden
Tiden ändras inte automatiskt till
sommar- respektive vintertid. Du
måste manuellt ställa in tiden igen.
1. Tryck ner programmeringsknappen
(P) och släpp upp den igen.
2. Tryck på SET-knappen för att
bekräfta. Tidsangivelsen börjar
blinka på panelen.
3. Ändra timangivelsen genom att
trycka på ”+” respektive ”-”. Tryck
på SET för att bekräfta.
4. Använd sedan knappen ”+”
respektive ”-” för att ställa in
minuterna. Tryck på SET igen för
att bekräfta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Knappar för nollställning av tid
Knapp för att bekräfta inställning
Programmeringsknapp
Torkningsknapp
Knapp för uppvärmning av fotzon
Knapp för uppvärmning av
kroppszon
bild 3
Du kan sköta värme- och torkningsfunktionerna manuellt eller automatiskt.
Funktionerna är programmerbara och
det här avsnittet förklarar hur
programmeringen går till.
4.2 Allmänt
Använd fjärrkontrollen när du värmer
upp madrassen (bild 3).
bild 4
S6
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S7
Du kan justera fot- (G) och
kroppszonens (H) värmenivå var för
sig (bild 4).
Antalet stolpar på fjärrkontrollens
panel
visar
den
förinställda
värmenivån. Det tar ungefär två
timmar att värma upp madrassen till
den förinställda värmenivån. Kom ihåg
det så att du sätter på värmen i god
tid innan du går till sängs.
Värmen kan högst vara på i 12 timmar.
Efter 12 timmar stängs värmesystemet automatiskt av.
Man förlorar ungefär en kvarts liter
vätska varje natt när man sover.
Madrassen suger i stort sett upp all
denna fukt. Sätt på torkningsfunktionen när du stiger upp på
morgonen för att hålla madrassen i
bästa skick.
4.3 Sätta på och stänga av madrassen
Du kan ställa in Ultimate Climatesystemet så att det slås på och av
automatiskt. Ultimate Climate-systemet
är redan programmerat vid leveransen.
Du kan dock programmera in dina egna
inställningar.
4.3.1 Kontrollera värmen
manuellt (på/av)
Sätta på
1. Tryck ner uppvärmningsknappen
för fot- eller kroppszonen.
Symbolen på panelen börjar blinka.
2. Tryck ner knappen flera gånger för
att ange önskad värmenivå. Den
högsta värmenivå som kan
användas på natten är 4 (d.v.s.
högst 4 stolpar ska visas på
panelen).
3. Tryck på SET för att bekräfta den
värmenivå du har valt. En ton hörs
som bekräftar att värmen har satts
igång.
Stänga av
Tryck ner uppvärmningsknappen för foteller kroppszonen och håll den nere i 2
sekunder. En ton hörs två gånger som
bekräftar att värmen har stängts av.
Symbolen visas inte längre på panelen.
4.3.2 Förprogrammerade inställningar
Ultimate Climate-systemet är förprogrammerat vid leveransen. När du sätter
på programmet värms madrassen upp
och torkar enligt inställningarna i
tabellen på sidan 8.
S7
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S8
Slå på värmen
Kroppszon
Fotzon
Slå av värmen
Slå på torkning
Aktuell tid
21.00
Nivå 4
Nivå 4
09.00
11.00
00.00 ställ in tiden
4.3.3 Egna inställningar/justering av
inställningar
Även om Ultimate Climate-systemet har
förprogrammerade inställningar vid
leveransen (se avsnitt 4.3.2 Förprogrammerade inställningar) kan du
alltid justera dessa inställningar som det
passar dig, t.ex. om du tycker att
värmen i kroppszonen är för låg. Det här
avsnittet beskriver vilka inställningar du
kan programmera själv.
Obs! Om du inte håller nere de aktuella
knapparna i mer än 10 sekunder när
du ställer in ditt program, kommer
programmeringscykeln stanna utan att
de ändrade inställningarna sparas.
Stolparna visas inte längre på panelen
och lamporna släcks. Tryck i så fall på
programmeringsknappen för att starta
om programmeringscykeln. Tryck ner
programmeringsknappen P för att
avbryta programmeringen.
De inställningar som du hade gjort
innan du avbröt programmeringen
kommer inte att sparas.
S8
A. Ändra värmenivå och tiden
för att slå på och av
värmen
1. Tryck ner programmeringsknappen
(P) och släpp upp den igen.
2. Tryck ner uppvärmningsknappen
för den fot- eller kroppszon som du
vill ändra. Symbolen på panelen
börjar blinka. Beroende på de
tidigare inställningarna visas ”on”,
”off” eller ”AUTO” på panelen.
Ändra inställningen genom att
trycka på + respektive - knappen.
on HEAT = programmet körs en
gång
on AUTO = programmet slås varje
dag på och av vid de
inställda tiderna
off HEAT = programmet är av
3. Välj ”on” för att köra programmet
en gång.
4. Ställ in värmenivån för kroppsrespektive fotzonen genom att
trycka på ”+” och ”-” flera gånger.
5. Tryck på SET en gång för att
ändra tiden för programmets start.
”On” visas på panelen.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S9
6. Ändra tiden för programmets start
genom att trycka på ”+” respektive
”-”. Ställ först in timangivelsen för
programmets start. Tryck på SET
för att bekräfta.
7. Använd sedan knappen ”+”
respektive ”-” för att ställa in
minuterna. Tryck på SET igen för
att bekräfta. ”Off” visas på panelen.
8. Ändra tiden för när programmet
ska slås av genom att trycka på ”+”
respektive ”-”. Ställ först in
timangivelsen för när programmet
ska slås av. Tryck på SET för att
bekräfta.
9. Använd sedan knappen ”+”
respektive ”-” för att ställa in
minuterna. Tryck på SET igen för
att bekräfta. En ton hörs som
bekräftar att programmet har
sparats.
B. Ställa in värmeprogrammet att
starta varje dag
Du kan också ställa in programmet så
att det körs varje dag.
1. Tryck ner programmeringsknappen
(P) och släpp upp den igen.
2. Tryck ner uppvärmningsknappen
för fot- eller kroppszonen.
3. Välj ”on AUTO”.
4. Ställ in värmenivån för kroppsrespektive fotzonen genom att
trycka på ”+” och ”-” flera gånger.
5. Tryck på SET en gång för att ändra
tiden för programmets start.
”On” visas på panelen.
6. Ändra tiden för programmets start
genom att trycka på ”+” respektive
”-”. Ställ först in timangivelsen för
programmets start. Tryck på SET
för att bekräfta.
7. Använd sedan knappen ”+”
respektive ”-” för att ställa in
minuterna. Tryck på SET igen för
att bekräfta. ”Off” visas på panelen.
8. Ändra tiden för när programmet
ska slås av genom att trycka på ”+”
respektive ”-”. Ställ först in
timangivelsen för när programmet
ska slås av.
Tryck på SET för att bekräfta.
9. Använd sedan knappen ”+”
respektive ”-” för att ställa in
minuterna. Tryck på SET igen för
att bekräfta. En ton hörs när
programmet har ställts in.
Det inställda programmet kommer nu
att börja och sluta vid de inställda
tiderna varje dag.
S9
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S10
C. Knappar för manuell torkning
(på/av)
Tryck ner torkningsknappen för att sätta
i gång torkningsfunktionen. En ton hörs
som bekräftar att torkningsfunktionen
har satts på och lamporna under
sängen börjar blinka. Huvud- och
fotänden på Auping Royals spiralbotten
höjs automatiskt med 10 cm. Du kan
avbryta
torkningen
innan
den
automatiskt stängs av efter 2 timmar
och 45 minuter genom att när som helst
trycka ner torkningsknappen och hålla
den nere i 2 sekunder. En ton hörs två
gånger
som
bekräftar
att
torkningsfunktionen har stängts av.
Huvud- och fotändens upphöjda position
visar att madrassen har torkats.
D. Ändra tiden för torkningsfunktionens start
1. Tryck ner programmeringsknappen
(P) och släpp upp den igen.
2. Tryck
ner
torkningsknappen.
Symbolen på panelen börjar blinka.
Beroende
på
de
tidigare
inställningarna visas ”on dry”, ”off
dry” eller ”on AUTO” på panelen.
Tryck på + respektive - knappen för
att ändra inställningen.
S10
on dry =
programmet körs en
gång
off dry = programmet är av
on AUTO = programmet slås varje
dag på och av vid de
inställda tiderna
3. Välj ”on dry” för att köra
programmet en gång.
4. Tryck på SET en gång för att ändra
tiden för programmets start. ”On”
visas på panelen.
5. Ställ in tiden för programmets start
genom att trycka på ”+” respektive
”-”. Ställ först in timangivelsen för
programmets start. Tryck på SET
för att bekräfta.
6. Använd sedan knappen ”+”
respektive ”-” för att ställa in
minuterna. Tryck på SET igen för att
bekräfta. En ton hörs som bekräftar
att programmet har sparats.
Det är bäst att använda torkningsfunktionen när du har stigit upp på
morgonen.
Torkningsfunktionen
värmer upp madrassen till högsta
nivån, vilket gör så att fukten i
madrassen avdunstar.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S11
E. Ställa in värmeprogrammet att
starta varje dag
Du kan också ställa in programmet så
att det körs varje dag.
1. Tryck ner programmeringsknappen
(P) och släpp upp den igen.
2. Tryck ner torkningsknappen.
3. Välj ”on AUTO”.
3. Välj ”off heat” eller ”off dry” genom
att trycka på ”+” respektive ”-”.
4. Tryck på SET för att bekräfta. En
ton hörs som bekräftar att
programmet har stängts av.
4. Tryck på SET en gång för att ändra
tiden för programmets start. ”On”
visas på panelen.
5. Ställ in tiden för programmets start
genom att trycka på ”+” respektive
”-”. Ställ först in timangivelsen för
programmets start.
Tryck på SET för att bekräfta.
6. Använd sedan knappen ”+”
respektive ”-” för att ställa in
minuterna. Tryck på SET igen för
att bekräfta. En ton hörs som
bekräftar att programmet har
sparats.
F. Stänga av ett program
1. Tryck ner programmeringsknappen
(P) och släpp upp den igen.
2. Tryck ner uppvärmningsknappen
för fot-/kroppszonen eller den
torkningsknapp som du vill stänga
av. Symbolen på panelen börjar
blinka.
G. Stänga av alla funktioner
samtidigt
Håll nere strömbrytaren som sitter
utanpå madrassen i 7 sekunder. En
ton hörs två gånger. Alla aktiva
funktioner har nu stängts av.
H. Stänga av alla program
samtidigt
Det är bäst att stänga av alla program
när du åker bort eller inte kommer att
använda sängen under en längre tid.
Håll samtidigt ner ”-” och ”+” i två
sekunder. Alla program har nu stängts
av.
S11
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S12
Håll ner ”-” och ”+” i 2 sekunder för att
sätta igång programmen igen.
4.3.5 Tillfälliga ändringar av
programmet
När du sätter på Ultimate Climatesystemets program avgör det vid
vilken tid och på vilken nivå värme- och
torkningsprocessen ska slås av och
på. Det är dock möjligt att du vill ändra
dessa programinställningar. I så fall
kan du göra inställningarna manuellt
medan programmet fortsätter att gå i
bakgrunden.
De manuella inställningarna gäller tills
programmet automatiskt slår på eller
av madrassen nästa gång.
Exempel 1. Byta från att värmeprogrammet slås på automatiskt till att
det slås på manuellt
Om du går och lägger dig runt kl.
23.00 i vanliga fall kan du ställa in
Ultimate Climate-systemet så att
värmen slås på klockan 21.00. När du
går och lägger dig kan du skruva ner
värmenivån något eller sätta den på 0
för hand. Uppvärmningen fortsätter på
denna nivå tills programmet slår av
värmefunktionen, t.ex. kl. 08.00 nästa
morgon.
S12
Exempel 2. Avbryta automatisk
torkning
Det kan hända att du är kvar i sängen
när det automatiska torkningsprogrammet startar. Det kan t.ex.
hända om du är sjuk eller vill sova
längre än vanligt. I så fall kan du
stänga av torkningsprocessen för
hand genom att hålla nere
torkningsknappen i ungefär två
sekunder. Programmet hoppar då över
torkningsprocessen den dagen. Nästa
dag sätter torkningsprogrammet
återigen igång på det inställda
klockslaget.
4.3.6 Återställ fabriksinställningarna
Håll nere SET-knappen i 10 sekunder.
En ton hörs två gånger. Alla egna
inställningar tas bort och fabriksinställningarna återställs.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S13
5. Bra tips
En ny madrass kan kännas lite stel i
början, och därför kanske inte
omedelbart formas perfekt efter
spiralbottnen.
Vi rekommenderar att du ligger ner på
madrassen när du först justerar
spiralbottnen. Efter ett par dagar
försvinner madrassens stelhet.
Vik ner filtarna eller täcket till sängens
fotände så att madrassen kan torka
ordentligt. Sängens fotände värms
inte upp under torkningsprocessen.
Låt täcket ligga kvar på madrassen
om du vill att det också ska torka.
Madrassen har ett nödstopp som
stänger av torkningsprogrammet om
temperaturen blir för hög. Värmen
sätter igång igen automatiskt när
madrassen har kallnat tillräckligt.
Stäng av programmet tillfälligt när du
reser bort eller inte kommer att
använda madrassen under en längre
tid (se 4.3.3 H, sidan 11). På detta
sätt undviker du att madrassen drar
onödig ström.
S13
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S14
6. Om madrassen går sönder
Madrassvärmen använder 27 volts
lågspänning och skyddas mot
överhettning. Ett fel kan vara
irriterande, men är aldrig farligt.
Om sängen inte reagerar på
fjärrkontrollen
Batterierna i fjärrkontrollen kan vara
urladdade.
Lösning:
Kontrollera om symbolen för tomt
batteri visas på fjärrkontrollens panel.
Sätt i nya batterier om det behövs.
Om sängen inte reagerar på
fjärrkontrollen
Kontrollenheten tar inte emot signalen
från fjärrkontrollen. I ett mycket stort
rum eller om signalen hindras av t.ex.
ett täcke, kan det hända att signalen
från fjärrkontrollen inte når fram till
kontrollenheten.
Lösning:
Rikta fjärrkontrollen mot kontrollenheten under sängen och kontrollera att
det inte är någonting som blockerar
signalen.
Fotzonen förblir kall under torkning
Det är normalt eftersom fotzonen alltid
är kall under torkning.
S14
Madrassen är kall/värms inte upp
Det kan vara glapp i kontaktdonet
under madrassen. Det är möjligt att
kontaktdonet lossnade när du
bäddade sängen eller när sängen var i
sittposition utan att någon satt i den
(det kan också göra att kontaktdonet
lossnar helt).
Kontakten mellan bäddmadrassen och
sängbotten kan ha lossnat (se också
installationsguiden).
Lösning:
Ändra sängens position till liggande
och se till att lakanet inte har fastnat
mellan
kontaktdonen.
Lägg
madrassen precis på mitten av
sängbottnen
och
tryck
ihop
madrassens kontaktdon tills du hör ett
klick. Kontrollera också kontakterna
under madrassöverdraget.
Madrassen är för varm
Nödstoppet kan ha aktiverats. Det kan
vara fallet om du har lämnat sängen i
sittpositionen eller om en hög med
tvätt har legat på sängen så att
madrassen inte kan släppa ifrån sig
den värme som uppkommer under
torkningsprocessen.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S15
Lösning:
Ändra sängens position till liggande.
Ta bort allt som ligger på madrassen
och låt den svalna. Värmen sätter
automatiskt igång igen när rätt
temperatur nås.
Fjärrkontrollen och sängen reagerar
inte
Sängen och fjärrkontrollen reagerar
inte när du trycker ner knapparna.
Lösning:
Dra ut kontakten ur eluttaget och
vänta 10 sekunder innan du sätter i
den igen och/eller ta ut batterierna ur
fjärrkontrollen och vänta en minut
innan du sätter i dem igen.
Strömavbrott
Vid strömavbrott eller om man drar ut
kontakten ur eluttaget, kommer
programmet att sättas igång igen i ca
30 minuter vid den aktuella tiden. Om
avbrottet varar längre än en timme
måste tiden ställas in igen (se avsnitt
4.1. Hur du ställer in tiden). De andra
inställningarna ändras inte.
Kontakta din återförsäljare om du har
några frågor.
S15
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S16
7. Installationsguide
Inledning
Innan du börjar använda din Auping
Royal-säng eller om du har tagit isär
den för att rengöra eller flytta den
måste du bygga ihop och installera
Ultimate Climate-systemet igen helt
eller delvis. I det här avsnittet
beskriver vi hur man monterar hela
systemet. Använd installationskortet
och/eller den mall som medföljer.
A. Transformator
B. Kontrollenhet
C. Kontaktdon
D. Fjärrkontroll
7.2 Säkerhet
Ultimate Climate-systemet uppfyller
gällande direktiv om CE-märkning.
På kontrollenhetens undersida finns ett
kopplingsschema.
7.1 Beskrivning
Europeisk, brittisk eller amerikansk kontakt
Använd bara Ultimate Climatemadrassen tillsammans med en
Auping Royal-spiralbotten.
Kontrollera
att
transformatorns
anslutningsspänning är samma som
nätspänningen i din bostad.
7.3 Montering
Du behöver bara ta bort överdraget om
du vill tvätta eller kemtvätta det, eller
om du tror att kontakt D (se bild 9) inte
sitter i ordentligt.
bild 5
S16
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S17
A. Lägga madrassen i rätt läge
B. Installera madrassen
bild 6
bild 8
Fäll ner sängen i liggande position.
Lägg madrassen (A) på spiralbotten
(se
bild
6).
Kontrollera
att
kontaktdonen sitter rätt!
Lägg bäddmadrassen (B) ovanpå
madrasstommen med värmeelementet
(”denna sida upp”) vänt så att de två
små sladdarna hamnar i samma hörn
(se bild 8). Lägg bäddmadrassen precis
i mitten utan veck eller rynkor.
bild 7
Tryck med båda händerna på
madrassen på den plats där
kontaktdonen sitter (se bild 7).
Madrassen ansluts med ett hörbart
klick.
bild 9
Pressa samman kontakterna (D) tills
du hör ett klick (se bild 9). Vik sedan
sladden och kontakten platt mot
madrassen. Lägg överdraget (C)
S17
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S18
ovanpå bäddmadrassen och dra igen
dragkedjan (se bild 8).
E. Fästa kontrollenheten på botten
C. Ansluta madrasstommens kontaktdon
bild 10
Anslut sladdarna från madrassens
kontaktdon till kontrollenheten (se bild
10). Följ kopplingsschemat på
kontrollenhetens undersida.
D. Nätanslutning
Europeisk, brittisk eller amerikansk kontakt
bild 12
Skruva fast kontrollenheten på bottnen
med vinkeljärnet (se bild 12).
Obs! Kontrollenheten ska fästas så att
den infraröda lampan är vänd mot
sängens fotände.
bild 11
Ultimate Climate-systemets kontrollenhet kopplas till huvudtransformatorn på
Auping Royal-spiralbottnen (se bild 11).
S18
Om du har en dubbelsäng är det viktigt
att se till att kontrollenheterna alltid
placeras på utsidan. Se till att
sladdarna inte hamnar framför den
infraröda lampan. Detta kan försämra
mottagningen av den infraröda
signalen från fjärrkontrollen.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S19
8. Rengöring och underhåll
Vi rekommenderar att du skyddar din
madrass med ett flanellakan. Avsnitt 9
innehåller information om hur du tar
bort fläckar (Tips för hur man tar bort
fläckar). Om du inte får bort en fläck
kan du kemtvätta överdraget (då och
då) eller tvätta det i maskin i 60° C om
du har ett överdrag i stickat material.
Du kan också byta ut överdraget (mot
en extra kostnad).
Innan du börjar tvätta madrassen
måste du stänga av värmen. Sätt inte
på den igen förrän madrassen har
torkat helt.
Ta bort madrassöverdraget från
madrassen innan du tvättar det.
Använd inte blekmedel eller andra
frätande medel. Låt överdraget torka
ordentligt
efter
tvätt.
Följ
anvisningarna på tvättetiketten.
Vädra madrassen regelbundet, men
inte i direkt solsken eller fuktigt väder.
Avlägsna damm med en mjuk borste.
Använd inte dammsugare eller
mattpiska.
Kontrollera regelbundet att madrassen
inte är utsliten eller har några skador.
Kontakta din återförsäljare omedelbart
om madrassen har några skador.
S19
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S20
9. Tips för hur man tar bort fläckar
Choklad, kaffe och te
Tillsätt en matsked milt rengöringsmedel
och en matsked vinäger till 0,5 liter
ljummet vatten (tillsätt även en tesked
citronjuice för tefläckar). Blöt en trasa i
lösningen och torka bort fläcken.
Rödvin
Strö salt över fläcken och låt verka en
stund. Tvätta sedan bort med ljummet
vatten eller blanda en matsked milt
rengöringsmedel och en matsked
vinäger med 0,5 liter ljummet vatten.
Ägg och mjölk
Torka bort fläcken med kallt vatten.
Urin, blod med mera
Torka upp så mycket fukt som möjligt.
Fukta med kallt vatten och tvätta sedan
med vatten blandat med biologiskt
rengöringsmedel.
Frukt, saft och juice
Behandla med varmt vatten eller strö
över salt och låt det verka en stund. Ta
sedan bort med varmt vatten.
Honung, sylt och sirap
Torka bort med vatten och ett biologiskt
rengöringsmedel.
Bläck
Badda fläcken med bomull som har
dränkts i ren alkohol eller denaturerad
sprit.
S20
Lakrits
Skrapa försiktigt bort lakritsen från
madrassen. Torka sedan med en trasa
som har doppats i en lösning av vatten
och ammoniak. Efterbehandla med en
ren trasa och vatten vid behov.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S21
10. Hur man kasserar förpackningen och produkten
År efter år har Auping investerat i
renare tillverkningsprocesser som
mildrar miljöeffekterna så mycket som
möjligt genom att använda hållbara
material.
Alla madrasser görs av CFC-fria
material. De tillverkas utan onödigt
slöseri med resurser.
Förpackningen görs av kartong och
etenplast. Kassera materialen på ett
ansvarsfullt sätt i enlighet med alla
lokala föreskrifter.
S21
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S22
11. Aupings garanti
Namnet Auping garanterar att du kan
använda produkten i flera år och vara
helt tillfredsställd. Alla Aupings
produkter tillverkas av hållbara
material av hög kvalitet och med
största
omsorg.
Produkterna
inspekteras också grundligt innan de
skickas från fabriken.
Royal Auping ger en livstidsgaranti
mot material- och tillverkningsfel i
sängbottnarna (d.v.s. spiralbottnar
och sängramar i stål), men garantin
gäller ej för motorer, justeringsmekanismer, elektroniska delar och
plastdelar (som Comfortslides® och
tygändar). På de produkterna, liksom
på madrasser och täcken, ger vi i
stället fem års garanti mot materialoch tillverkningsfel.
För kuddar gäller två års garanti.
Garantin börjar löpa den dag som
anges på kvittot. Garantin gäller
endast om våra installations- och
underhållsinstruktioner har följts och
om produkten används på vanligt sätt
i hemmet. Vid material- och
tillverkningsfel åtar sig Royal Auping
att kostnadsfritt åtgärda felen enligt
villkoren i Aupings garanti. Om det inte
går att reparera felet ersätter Royal
Auping produkten kostnadsfritt inom
S22
garantitiden med en likadan produkt
eller, om produkten inte längre
tillverkas, med en liknande produkt till
samma värde. Det står Royal Auping
fritt att bestämma om ett giltigt
anspråk ska åtgärdas genom
reparation, utbyte eller ersättning.
Royal Aupings garanti gäller inte
anspråk för fel till följd av felaktig
användning (t.ex. om sängen
överbelastas) eller normal förslitning.
Om en Auping-produkt används
tillsammans med en produkt som inte
har tillverkats av Auping, kan garantin
komma att begränsas eller bli ogiltig
beroende på anspråkets natur.
Alla garantianspråk måste först
bekräftas vara giltiga, antingen av den
godkända återförsäljaren i kärandens
land eller av Royal Auping. Royal
Auping tillhandahåller de reservdelar
som behövs för att åtgärda felet, utan
att käranden behöver betala för
materialet eller till en rabatterad
kostnad om nedskrivning ska ske
enligt garantin.
Beroende på vilket land det gäller är
det inte säkert att garantin
automatiskt inkluderar kostnad för
försändelse av bristfälliga produkter
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S23
till Royal Auping eller dess godkända
återförsäljare
för
undersökning
och/eller
reparation
eller
för
återtransport av ersättningsprodukter
eller reparerade produkter till den som
har påtalat felet. Inom garantiperioden
kommer dock reparationen som sådan
att vara kostnadsfri.
Villkoren för garantin kan variera
beroende på vilket land det gäller.
Kontakta
din
lokala
Aupingåterförsäljare för mer information.
Royal Auping förbehåller sig rätten att
ogiltigförklara garantin om Royal
Auping-produkter flyttas till länder
utanför Royal Aupings distributionskanaler.
Inköpsbevis måste bifogas vid alla
garantianspråk. Garantin gäller endast
för den ursprunglige (första) köparen.
Meddelande om garantianspråk ska
framställas
till
den
Aupingåterförsäljare från vilken produkten
ursprungligen förvärvades, även om
det inte är i det land där den som
framställer anspråket nu bor.
Med undantag för de fall där denna
handbok innehåller ”gör det själv”instruktioner för montering av
produkten eller delar av produkten,
och dessa har följts i minsta detalj, blir
garantin ogiltig om produkten vid
något tillfälle har nedmonterats eller
återmonterats av personer som inte
har godkänts av Royal Auping och som
Royal Auping har bekräftat är
behöriga.
Aupings garanti gäller i de länder där
Royal Auping är representerat.
S23
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina S24
S24
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES1
Auping Ultimate Climate
S24
1.
Introducción
2
2.
Descripción
2.1 Estructura del colchón
2.2 Mando a distancia
3
3
3
3.
Instrucciones de seguridad
4
4.
Uso
4.1 Puesta en uso
4.2 General
4.3 Activación y desactivación
6
6
6
7
5.
Consejos de uso
13
6.
Fallos
14
7.
Instrucciones de instalación
7.1 Descripción
7.2 Seguridad
7.3 Montaje de los componentes
16
16
16
16
8.
Limpieza y mantenimiento
20
9.
Sugerencias para quitar manchas
21
10.
Eliminación del embalaje y de producto
22
11.
Garantía de Auping
24
Este producto cumple con las directivas CE vigentes.
ES1
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES2
1. Introducción
ES2
Estas instrucciones contienen
información importante. Por ello, le
recomendamos
que conserve
este documento
cuidadosamente.
El colchón Ultimate Climate se
compone de tres capas: la capa de
soporte, el capa de confort y la funda.
La capa de soporte asegura el
soporte del cuerpo. La capa de
confort aporta el máximo confort en
posición tumbada. En esta capa está
incorporado el sistema de calentamiento. La funda del colchón puede
cerrarse con cremallera y, en función
de la tela elegida, puede limpiarse en
seco puntualmente (en “caliente” y
“frío”), o puede lavarse a máquina
(sólo en “frío”).
Este manual de instrucciones explica
como puede aprovechar al máximo las
posibilidades del sistema de colchón
Ultimate Climate.
Este sistema tiene una función de
calentamiento con la que se pueden
programar de forma independiente la
temperatura del cuerpo y la de los
pies. El colchón se puede precalentar
antes de ir a dormir, y puede ajustarse
al nivel deseado mientras está
tumbado sobre él. Además, el sistema
ofrece una función de secado. Todas
esas funciones son programables. El
Sistema Ultimate Climate ha sido
diseñado exclusivamente para usarlo
en combinación con los somieres
Auping Royal.
El calor/la temperatura del colchón a
determinado nivel depende de varios
factores ambientales (espesor del
edredón y la temperatura en el
dormitorio).
El sistema Ultimate Climate funciona
con baja tensión de 27 Voltios, lo que
ofrece un uso seguro.
En las instrucciones de instalación
puede leer cómo debe montar el
sistema completo Ultimate Climate,
por ejemplo en caso de una mudanza.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES3
2. Descripción
2.1 Estructura del colchón
A. Zona de los pies calentable
B. Zona corporal calentable
C. Funda con cremallera
D. Capa de confort
E. Soporte
Peso
Ultimate Climate
- dimens. 90x200 cm: 30 kg
Consumo energético medio
- 14 kWh/año (uso: todos los días a
potencia media durante medio año)
fig. 1
2.2 Mando a distancia
1.
2.
3.
4.
5.
Botones de ajuste de la hora
Botón de confirmación
Botón de programación
Botón de secado
Botón de calefacción de la zona de
los pies
6. Botón de calefacción de la zona
corporal
Puede encontrar más información
sobre los demás botones en el manual
de instrucciones de Auping Royal
M5/M4+IR.
fig. 2
ES3
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES4
3. Instrucciones de seguridad
■ Previo uso, lea detenidamente el
manual de instrucciones.
■ Si se daña el cable de alimentación
sólo podrá ser reemplazado por el
fabricante o su servicio técnico, u
otra
persona
debidamente
cualificada, para prevenir riesgos.
■ Use el colchón Ultimate Climate
exclusivamente en combinación
con un somier de malla Auping
Royal con todos los elementos
montados de manera correcta y
para los fines correctos.
■ Compruebe que la tensión de
alimentación del transformador
corresponde a la de su vivienda.
■ Procure que los cables no queden
atrapados. Coloque el transformador y el enchufe en una caja
guardacables o en un lugar donde
haya suficiente espacio y ventilación. Estos componentes expiden
calor, por lo tanto, no los tape y no
los mantenga en la proximidad de
aparatos que emitan calor.
■ Desconecte la corriente eléctrica
antes de limpiar la cama.
ES4
■ La posición máxima admitida para
su uso durante la noche es la
posición 4 (máximo 4 barras
indicadoras en el mando).
■ No conecte el colchón Ultimate
Climate si están deteriorados el
cable eléctrico, el transformador o
el colchón. Pida al fabricante que
reemplace los elementos defectuosos.
■ No active la función de secado o de
calentamiento si el colchón no está
mojado, por ejemplo, después de
limpiar las manchas (ver capítulo 9).
■ Una vez conectado el colchón
Ultimate Climate, no lo cubra, por
ejemplo, con otro colchón o con
una carga de ropa lavada.
■ Utilice el colchón únicamente como
colchón superior.
■ Utilice la capa de confort intercambiable siempre con su funda
correspondiente.
■ Nunca pinche en el colchón con
objetos punzantes, por ejemplo
alfileres.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES5
■ No utilice el colchón Ultimate
Climate para niños, personas
enfermas o que sean sensibles al
calor.
■ No permita que los niños utilicen el
producto como un juguete.
■ Utilice únicamente los componentes prescritos. Utilice el número
de tipo 51.96.71 (elemento
calefactor) solamente con el
número de tipo 51.96.98 (control).
Para manejarlo, utilice el mando
con el número 51.96.96. El número
de tipo está indicado en la etiqueta
y en el alojamiento del control.
■ Tenga en cuenta que cuando utiliza
un cable de extensión, su carga es
mayor o igual que lo mencionado
en el transformador. Utilice un
cable aprobado.
ES5
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES6
4. Uso
4.1 Puesta en uso
Antes de utilizar el colchón Ultimate
Climate hay que programar la hora
actual
Programación de la
hora actual
Cuando se pasa del horario de verano
al de invierno (y viceversa) se tiene
que actualizar manualmente la hora
actual.
1. Pulse el botón de programación P y
suéltelo.
2. Pulse el botón de confirmación
SET. En la pantalla comenzará a
parpadear el indicador de hora.
3. Actualice la hora pulsando los
botones + o --. Confirme la hora
programada pulsando el botón SET.
4. A continuación, programe los
minutos con los botones + o -.
Confirme los minutos programados
pulsando de nuevo el botón SET.
1.
2.
3.
4.
5.
Botones de ajuste de la hora
Botón de confirmación
Botón de programación
Botón de secado
Botón de calefacción de la zona de
los pies
6. Botón de calefacción de la zona
corporal
fig. 3
Es posible calentar y secar el colchón
de forma manual o automática. Estas
funciones se pueden programar. En
este capítulo describimos cómo puede
ajustar las funciones de calentamiento
de forma manual y automática.
4.2 General
Con el mando a distancia (véase la
fig. 3) puede usted programar la
calefacción del colchón.
ES6
fig. 4
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES7
El calentamiento de la zona de los pies
(G) y de la zona corporal (H) (fig. 4), se
puede ajustar por separado.
La cantidad de franjas indicadoras de
temperatura del mando a distancia
reflejan el nivel de calefacción. El
calefactor del colchón tarda unas dos
horas en alcanzar el nivel de
calentamiento programado. Tenga
esto en cuenta y active la función de
calentamiento a tiempo.
El tiempo máximo de calentamiento es
de 12 horas, después se apaga de
forma automática.
El cuerpo humano pierde aproximadamente un cuarto de litro de líquido
durante la noche. Gran parte de esta
cantidad es absorbida por el colchón.
Activando la función de secado nada
más levantarse de la cama, el colchón
se conservará en óptimas condiciones.
4.3 Activación y desactivación
Puede programar el Ultimate Climate
de modo que se active y desactive
automáticamente. El Ultimate Climate
ha sido programado en la fábrica. Sin
embargo, también puede adaptar los
ajustes a sus preferencias.
4.3.1 Activación/desactivación
manual de la calefacción
Activación
1. Pulse el botón de calefacción
correspondiente a la zona de los
pies o a la zona corporal. En la
pantalla empezará a parpadear el
símbolo correspondiente.
2. Programe la temperatura de la
calefacción pulsando varias veces.
La posición máxima para el uso
nocturno es 4 (4 “franjas indicadoras de temperatura” como
máximo en la pantalla).
3. Pulse SET para activar la
temperatura a la potencia selec-cionada. Se oirá una señal
acústica, a modo de confirmación
de que se ha activado la
calefacción.
Desactivación
Pulse durante 2 segundos el botón de
calefacción correspondiente a la zona
de los pies o a la zona corporal. Se
oirá una señal acústica doble, a modo
de confirmación de que se ha
desactivado la calefacción.
Desaparecerá el símbolo de la
pantalla.
ES7
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES8
4.3.2 Ajustes de fábrica
Como ejemplo, el Ultimate Climate ha
sido programado en la fábrica. Cuando
active el programa, el colchón calienta y
seca automáticamente, según los
ajustes reflejados en la siguiente tabla.
Inicio calentar
Zona corporal
Zona de los pies
Fin calentar
Inicio secado
Hora actual
21.00
posición 4
posición 5
09.00
11.00
00.00
4.3.3 Ajuste/modificación de las
preferencias personales
Aunque el Ultimate Climate está
programado en fábrica (ver capítulo
4.3.2: Ajustes de fábrica) siempre
podrá adaptar estos ajustes a sus
preferencias personales. Por ejemplo
si desea subir el nivel de
calentamiento de la zona corporal. En
este capítulo se expone cómo y
cuáles ajustes puede modificar.
Atención: Si al programarlo no
presiona ninguna tecla durante más de
diez segundos, el ciclo de
programación se detendrá sin guardar
los cambios de la configuración.
En ese caso, pulse el botón de
programación para comenzar de
nuevo el proceso de programación. Si
ES8
desea cerrar anticipadamente el
proceso de programación, pulse el
botón de programación P. No se
guardarán los ajustes hechos hasta el
momento.
A. Modificación de la potencia
de calefacción, de la hora
de comienzo y de la
hora de finalización.
1. Pulse el botón de programación P y
suéltelo.
2.Pulse el botón de calefacción
correspondiente a la zona de los
pies o a la zona corporal, cuya
potencia de calefacción quiera
modificar. En la pantalla empezará a
parpadear el símbolo correspondiente. En función de la programación anterior, aparecerán en la
pantalla los símbolos “on”, “off” o
“on AUTO”. Esos ajustes se pueden
modificar con los botones + o --.
on HEAT =
el programa se ejecuta
una sola vez
on AUTO = el programa se ejecuta
todos los días, a la
hora programada
off HEAT = programa desactivado
3. Seleccione “on” para ejecutar el
programa una sola vez.
4. Ajuste la potencia de la calefacción
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES9
de la zona de los pies y de la zona
corporal pulsando las veces
requeridas los botones + o --.
5. Pulse una sola vez el botón de
confirmación SET para modificar la
hora de comienzo. En la pantalla
aparecerá “on”.
6. Actualice la hora de comienzo
pulsando los botones + y --. Ajuste
la hora de comienzo en primer
lugar.
Confirme la hora programada
pulsando el botón SET.
7. A continuación, programe los
minutos con los botones + o --.
Confirme los minutos programados
pulsando de nuevo el botón SET. En
la pantalla aparecerá “off”.
8. Actualice la hora de finalización
pulsando los botones + o --. Ajuste
la hora de finalización en primer
lugar.
Confirme la hora programada
pulsando el botón SET.
9. A continuación, programe los
minutos con los botones + o --.
Confirme los minutos programados
pulsando de nuevo el botón SET. Se
oirá una señal acústica, a modo de
confirmación de que se ha
guardado el programa.
B. Ejecución diaria del programa de
calefacción
También puede usted hacer que el
programa se ejecute todos los días.
1. Pulse el botón de programación P y
suéltelo.
2. Pulse el botón de calefacción
correspondiente a la zona de los
pies o a la zona corporal.
3. Seleccione “on AUTO”.
4. Ajuste la potencia de la calefacción
de la zona de los pies y de la zona
corporal pulsando las veces
requeridas los botones + o --.
5. Pulse una sola vez el botón de
confirmación SET para modificar la
hora de comienzo.
En la pantalla aparecerá “on”.
6. Ajuste la hora de comienzo
pulsando los botones + o --. Ajuste
la hora de comienzo en primer
lugar.
Confirme la hora programada pulsando el botón SET.
7. A continuación, programe los
minutos con los botones + o --.
Confirme los minutos programados
pulsando de nuevo el botón SET. En
ES9
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES10
la pantalla aparecerá “off”.
8. Actualice la hora de finalización
pulsando los botones + o --. Ajuste
la hora de finalización en primer
lugar.
9. A continuación, programe los
minutos con los botones + o --.
Confirme los minutos programados
pulsando de nuevo el botón SET.
Oirá una señal acústica cuando se
guarde el programa.
El programa se ejecutará todos los
días a la hora programada.
C. Función de secado activación/
desactivación manual
Pulse el botón de secado para activar
la función de secado. Se oirá una
señal acústica, a modo de
confirmación de que se ha activado la
función de secado, y los pilotos
situados debajo de la cama
empezarán a parpadear. Automáticamente, se elevarán 10 cm la zona de
los pies y la zona de la cabeza. Si
desea detener la función de secado
antes del apagado automático
después de 2 horas y 45 minutos,
presione simplemente la tecla de
secado durante 2 segundos en
cualquier momento. Se oirá una señal
acústica doble, a modo de confirmación de que se ha desactivado la
ES10
función de secado. En las secciones
de los pies y de la cabeza, que se
encuentran
elevadas,
podrá
comprobar que el colchón se ha
secado.
D. Modificación de la hora de
comienzo de la
función de secado
1. Pulse el botón de programación P y
suéltelo.
2. Pulse el botón de secado. En la
pantalla parpadeará el símbolo
correspondiente.
En función de la programación
anterior, aparecerán en la pantalla los
símbolos “on dry”, “off dry” o “on
AUTO”. Esos ajustes se pueden
modificar con los botones + o --.
on dry = el programa se ejecuta
una sola vez
off dry = programa desactivado
on AUTO= el programa se ejecuta
todos los días, a la hora
programada.
3. Seleccione “on dry” para ejecutar el
programa una sola vez.
4. Pulse una sola vez el botón de
confirmación SET para programar
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES11
la hora de comienzo. En la pantalla
aparecerá “on”.
5. Ajuste la hora de comienzo
pulsando los botones + o --. Ajuste
la hora de comienzo en primer
lugar.
Confirme la hora programada
pulsando el botón SET.
6. A continuación, programe los
minutos con los botones + o --.
Confirme los minutos programados
pulsando de nuevo el botón SET. Se
oirá una señal acústica, a modo de
confirmación de que se ha
guardado el programa.
La función de secado se ha creado
para activarla cuando usted se levanta
de la cama por la mañana. La función
de secado calienta siempre el colchón
a la temperatura máxima. De esa
manera desaparece toda la humedad
del colchón.
E. Ejecución diaria del programa de
secado
También puede usted hacer que el
programa se ejecute todos los días.
1. Pulse el botón de programación P y
suéltelo.
2. Pulse el botón de secado.
3. Seleccione “on AUTO”.
4. Pulse una sola vez el botón de
programación SET para modificar
la hora de comienzo.
En la pantalla aparecerá “on”.
5. Ajuste la hora de comienzo
pulsando los botones + o --. Ajuste
la hora de comienzo en primer
lugar.
Confirme la hora programada
pulsando el botón SET.
6. A continuación, programe los
minutos con los botones + o --.
Confirme los minutos programados
pulsando de nuevo el botón SET.
Se oirá una señal acústica, a modo
de confirmación de que se ha
guardado el programa.
F. Desactivación de programas
1. Pulse el botón de programación P y
suéltelo.
2. Pulse el botón de calefacción
correspondiente a la zona de los
pies o a la zona corporal, o el botón
de secado que quiera usted
desactivar.
En la pantalla empezará a
parpadear el símbolo correspondiente.
3. Seleccione con los botones + o -ES11
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES12
las funciones “off heat” u “off dry”.
Pulsando de nuevo durante 2
segundos los botones - y + se
activarán todos los programas.
4. A continuación pulse el botón SET
para confirmar los ajustes. Se oirá
una señal acústica, a modo de
confirmación de que se ha
desactivado el programa.
G. Desconexión simultánea de
todas las funciones
Mantenga pulsado el botón del
interruptor externo durante 7 segundos. Se oirá una señal acústica doble.
Se habrán desactivado todas las
funciones que estaban activas.
H. Desactivación simultánea
de todos los programas
Si se va a ir de vacaciones o va a
estar fuera de casa durante un cierto
tiempo, es mejor que desactive todos
los programas. Pulse las teclas + y -simultáneamente durante 2 segundos.
Todos los programas se desactivarán.
ES12
4.3.5 Cambio incidental del programa
Si el programa del Ultimate Climate
está programado, las configuraciones
introducidas son permanentes y las
horas introducidas de activación y
desactivación del calentamiento y el
secado rigen para todos los días. Sin
embargo, puede que desee que se
active o desactive a una hora que no
sea la preprogramada. En tal caso,
siempre es posible modificar los
ajustes manualmente sin que cambie
la programación definitiva. El ajuste
manual se conservará hasta que
llegue la hora de la activación o de
desactivación, según sea el caso,
fijada en el programa.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES13
Ejemplo 1: Cambio del precalentamiento programado al calentamiento manual
Si está acostumbrado a acostarse
alrededor de las 23:00 horas, puede
programar el Ultimate Climate para
que comience el precalentamiento a
las 21:00 horas.
Cuando se acueste, podrá reducir el
nivel de calentamiento o incluso
ponerlo a cero.
El calentamiento continuará en esta
posición más baja hasta que llegue la
hora de desactivación del calentamiento, por ejemplo a las 8:00 horas
de la mañana.
4.3.6 Volver a los ajustes de
fábrica
Pulse durante 10 segundos el botón
de programación SET. Se oirá una
señal acústica doble. Se reactivarán
todos los ajustes de fábrica.
Ejemplo 2: Interrumpir el secado
automático
Puede suceder que el programa de
secado comienza estando todavía
acostado. Por ejemplo, por causa de
enfermedad o porque no necesita
madrugar.
En tal caso, se apaga la función de
secado manualmente, pulsando la
tecla de secado. El programa saltará
el proceso de secado para este día.
El día siguiente, el programa iniciará el
secado de nuevo a la hora programada.
ES13
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES14
5. Consejos de uso
Un colchón nuevo tiene cierta rigidez
la cual desaparecerá después de
haberlo usado unos dias. Como
consecuencia de ello, su colchón
nuevo no seguirá de forma óptima los
primeros movimientos de regulación
del somier de malla.
Por este motivo le recomendamos que
se tumbe encima del colchón las
primeras veces que vaya a regular la
posición de la cama.
Doble las mantas o el edredón hacia
los pies de la cama para que todo el
colchón se seque. La parte de los pies
no se calienta durante la fase de
secado. Si desea que el edredón
también se seque, extiéndalo sobre la
cama.
El colchón está provisto de un
interruptor de seguridad, el cual
desconecta el sistema calefactor en el
momento que la temperatura supere
cierto nivel. Cuando el colchón se
haya enfriado lo suficiente, el sistema
calefactor será conectado automáticamente.
ES14
Desactive el programa cuando se vaya
de vacaciones o su estancia fuera de
casa dure un largo período de tiempo
(ver 4.3.3 H, página 12). De esta
forma el colchón no consumirá
energía innecesaria.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES15
6. Fallos
La calefacción del colchón funciona
con una corriente de 27 voltios de
baja tensión y está protegida del
sobrecalentamiento. Un mal funcionamiento puede ser molesto, pero nunca
peligroso.
La cama no reacciona al mando
Puede que las pilas del mando estén
casi agotadas.
Solución:
Compruebe en la pantalla del mando si
el símbolo de la batería indica que las
pilas están agotadas. Si es necesario,
cambie las pilas.
La cama no reacciona al mando
El sistema de control de la cama no
recibe la señal del mando. Puede
ocurrir que la señal del mando no
llegue al sistema de mando de la
cama si la estancia donde se
encuentra la cama es muy grande o si
los laterales de ésta están cubiertos
con un edredón.
Solución:
Dirija el mando hacia la caja de control
de la cama por debajo de ésta o quite
el edredón u otros objetos que puedan
impedir el paso de la señal.
La zona de los pies no se calienta
durante el proceso de secado
No pasa nada. La zona de los pies se
mantiene siempre fría durante el
proceso de secado.
El colchón está frío/no se calienta
El acoplamiento debajo del colchón
probablemente no hace contacto o
mal contacto. Tal vez, al hacer la
cama, se ha soltado un acoplamiento
o bien, la cama se encuentra en la
posición de sentado sin que alguien
esté sentado en ella (de esta forma
también puede ser que un acoplamiento se haya soltado).
Puede ser que la conexión entre el
colchón y el somier esté suelta (ver
las instrucciones de instalación).
Solución:
Ponga la cama completamente
horizontal y compruebe que entre los
acoplamientos no se encuentra ningún
objeto. Coloque el colchón exactamente en el medio del somier y
apriete el acoplamiento hasta que oiga
un clic. Controle también la conexión
del enchufe debajo de la funda en el
cochón.
ES15
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES16
El colchón está demasiado caliente
La protección térmica está probablemente activada. Esto puede ocurrir
cuando haya dejado la cama en la
posición de sentado. O por ejemplo, si
ha dejado un montón de ropa o un
edredón sobre el colchón, lo que
impide la evacuación del calor durante
el secado.
Corte de la alimentación eléctrica
Después de un corte de electricidad o
al quitar el enchufe, la hora actual
seguirá vigente unos 30 minutos. Si
ocurre una interrupción más larga, se
debe volver a programar la hora (ver
capítulo 4.1: Programar la hora
actual). Los demás ajustes permanecerán intactos.
Solución:
Ponga su cama en posición plana.
Quite las prendas del colchón y deje
que se enfríe. El sistema calefactor se
activará automáticamente cuando
alcance la temperatura correcta.
En caso de duda, consulte a su
distribuidor.
No reaccionan ni el mando ni la cama
Ni el mando ni la cama reaccionan al
usarlos.
Solución:
Quite el enchufe durante 10 segundos
y/o extraiga las pilas del mando
durante 1 minuto.
ES16
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES17
7. Instrucciones de instalación
Introducción
Cuando estrene o desmonte su cama
Auping Royal, por ejemplo para
limpiarla o desplazarla, tiene que
montar e instalar (de nuevo) el sistema
Ultimate Climate.
En este capítulo se describe cómo
montar el sistema completo.
Para el montaje, haga uso de la tarjeta
de montaje incluida y/o la plantilla.
A. Transformador
B. Caja de control
C. Anclajes
D. Mando
7.2 Seguridad
El Ultimate Climate cumple con las
directivas CE vigentes.
En la parte inferior de la caja de
control figura el esquema de
conexiones.
7.1 Descripción
enchufe europeo, RU o EE.UU.
Use el colchón Ultimate Climate
exclusivamente en combinación con
un somier de malla Auping Royal.
Compruebe que la tensión de
conexión
del
transformador
corresponde con la corriente de la red
de su vivienda.
7.3 Montaje de los componentes
Solamente debe quitar la funda si
desea lavarla o seco puntualmente si
cree que el enchufe D (ver fig. 9) no
está conectado correctamente.
fig. 5
ES17
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES18
A. Colocar la capa de sustentación
B. Instalar la capa de confort
fig. 6
fig. 8
Ponga la cama en posición plana.
Coloque la capa de sustentación (A)
encima del somier (ver fig. 6). ¡Ponga
atención a la posición de los anclajes
del colchón!
Coloque la capa de confort (B) sobre la
capa de sustentación, quedando el
elemento calefactor ("this side up")
hacia arriba de modo que los dos
cables se junten en la misma esquina
(ver fig. 8). Coloque la capa de confort
en el medio quedando perfectamente
estirado.
fig. 7
A la altura de los anclajes del colchón,
presione con las dos manos sobre la
capa de sustentación.
Oirá un clic en señal de que la capa de
sustentación queda fijada.
fig. 9
Conecte los enchufes (D) hasta que
oiga un clic (ver fig. 9). A continuación,
ES18
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES19
coloque el cable con el enchufe contra
la capa de sustentación, procurando
que quede completamente plano.
Ponga la funda (C) sobre el capa de
confort y cierre la cremallera.
E. Fijar la caja de control al somier de
malla
C. Conectar los cables de los anclajes
del colchón
fig. 10
Conecte los cables de los anclajes del
colchón a la caja de control. Siga el
esquema de conexiones en la parte
inferior de la caja de control.
fig. 12
Fije la caja de control al somier de
malla con la pinza (ver fig. 12).
D. Conectar la alimentación eléctrica
enchufe europeo, RU o EE.UU.
fig. 11
La caja de control del Ultimate Climate
se conecta al transformador central
del somier Auping Royal (ver fig. 11).
Atención: el cajetín de control se
tiene que montar con el ojo infrarrojo
dirigido hacia la zona de los pies.
Si pone dos camas juntas, asegúrese
de que los cajetines de control estén
siempre colocados en el lateral
exterior de cada cama. No ponga
cables delante del ojo infrarrojo. Así se
garantizará una buena recepción de la
señal del mando a distancia.
ES19
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES20
8. Limpieza y mantenimiento
Le aconsejamos que proteja su valioso
colchón con un protector de colchón.
No obstante si se producen manchas,
lea el capítulo 9 (Sugerencias para
quitar manchas). Si no puede eliminar
las manchas, puede lavar en seco
(puntualmente) la funda del colchón,
lávela en la lavadora a 60° (140°) si
tiene la funda de tejido de punto, o
incluso puede cambiarla (con un coste
extra).
Desenchufe la corriente de la cama
antes de efectuar su limpieza. No
conecte la corriente después de su
limpieza hasta que esté totalmente
caliente.
Para limpiar la funda, quítela del
colchón. No usar lejía u otros
productos abrasivos, después de
haber limpiado la funda, délela secar
bien. Observe las indicaciones de
limpieza en la etiqueta.
Airee el colchón de vez en cuando,
pero no lo exponga al sol o a la humedad.
Limpie el polvo con un cepillo suave.
No es recomendable limpiar el polvo
con una aspiradora o con un sacudidor.
ES20
Inspeccione regularmente si el
colchón presenta desgaste o daños.
Cuando se detecte algún daño,
póngase inmediatamente en contacto
con su distribuidor.
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES21
9. Sugerencias para quitar manchas
Chocolate, café, té
Mezclar una cucharada de detergente
para ropa delicada y una cucharada
de vinagre con 1/2 litro de agua
templada (para las manchas de té se
puede añadir también una cucharadita
de zumo de limón). Impregnar un paño
en la mezcla y humedecer la mancha
con el paño sin frotar.
Vino tinto
Pulverizar la mancha con sal y dejar
actuar algún tiempo. A continuación
eliminar con agua templada o mezclar
una cucharada de detergente para
ropa delicada con una cucharada de
vinagre con 1/2 litro de agua
templada. Impregnar un paño en la
solución y eliminar la mancha.
Huevo, leche
Humedecer bien con agua fría.
Sangre, orina, etc.
Con un paño seco, absorber la
humedad. A continuación, tratar la
mancha con agua fría. Seguidamente,
limpiar con agua mezclada con un
detergente biológico.
Fruta, limonada, zumo de fruta
Tratar bien con agua caliente o
pulverizar sal y dejarlo actuar algún
tiempo para a continuación eliminarla
con agua caliente.
Miel, mermelada, membrillo
Eliminar, humedeciendo con agua
mezclada con un detergente biológico.
Tinta
Eliminar la mancha, humedeciéndola
con un algodón, impregnado en
alcohol puro.
Regaliz
Primero, eliminar el regaliz del
colchón, raspándolo con cuidado. A
continuación, humedecer la mancha
con un paño impregnado de agua con
amoníaco. Si es necesario, tratar la
mancha a continuación con un paño
limpio mojado en agua.
ES21
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES22
10. Eliminación del embalaje y de producto
Auping invierte continuamente en
procesos de producción más limpios
usa materiales duraderos, procurando
de este modo perjudicar lo menos
posible el medio ambiente.
Los colchones están fabricados con
materiales libres de CFC. El colchón
se fabrica de tal manera que no se
producen residuos innecesarios.
El material usado para el embalaje
está compuesto de cartón y de
plástico de polietileno. Retirar el
material de embalaje y la cama vieja
de manera responsable y según las
normas vigentes en su país.
ES22
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES23
11. Garantia de Auping
La marca Auping es garante de largos
años de funcionamiento sin problemas. Auping utiliza materiales
duraderos de alta calidad. Cada
producto se fabrica con el mayor
cuidado y se controla con precisión
antes de que abandone la fábrica.
Auping concede garantía de por vida
sobre defectos de material y
fabricación a todos los canapés de
muelles (entendiéndose: canapés de
muelles de malla metálica y
armazones de acero), con exclusión
de los motores, los muelles de gas,
los elementos electrónicos y elementos de plástico (como Comfortslides®
y los extremos tapizados). Sobre
defectos de material y fabricación de
estos últimos y de colchones y
edredones se conceden 5 años de
garantía a base de una amortización
anual del 20% del valor de compra.
Esto significa que, si se producen
defectos de material o fabricación, el
primer año a partir de la fecha de
factura se compensarán todos los
gastos de sustitución o reparación. En
los siguientes 4 años, cada año se
compensaría un 20% menos.
Para almohadas se mantiene un plazo
de garantía de 2 años. Sobre los
demás artículos se conceden 5 años
de garantía completa. El plazo de
garantía se inicia el día de la fecha
mencionada en la factura. Todo esto,
a condición de que se hayan seguido
correctamente nuestros consejos de
montaje y mantenimiento y que se
trate de un uso doméstico normal. Si
se producen defectos de material o
fabricación, Auping se compromete a
reparar gratuitamente dichos defectos
de acuerdo con sus condiciones de
garantía. Si el defecto no puede
repararse, Auping reemplazará el
producto en el plazo establecido en la
garantía, sin gastos, por uno igual, o,
si ya no está disponible, lo sustituirá
por un producto equivalente. Sólo
Auping puede decidir si el defecto se
subsanará por sustitución, reparación
o compensación monetaria.
Se desestimarán las reclamaciones de
garantía sobre defectos/deterioros
surgidos por una actuación inefectiva
(por ejemplo, por sobrecarga), un uso
erróneo o indiscriminado o por
desgaste normal. En ciertos casos,
dependiendo del carácter de la
reclamación, la combinación con
productos que no sean de Auping
puede limitar el derecho a garantía.
La reclamación de garantía debe
primero ser reconocida como legítima
por Auping. En caso de reclamación
ES23
3859_bw.qxp:bw 30-10-2008 14:23 Pagina ES24
legítima, Auping sustituirá el producto
o los elementos defectuosos sin
cargar en cuenta gastos de material, o
cargando gastos reducidos si se trata
de garantía a base de amortización.
Según en qué país se realice la
reclamación de garantía, ésta incluirá
o no automáticamente la compensación de los gastos de envío de los
productos defectuosos a la fábrica o
al distribuidor de Auping, para la
investigación de la queja o para la
reparación. Lo mismo es válido para la
devolución de los productos sustituidos o reparados. Dentro del plazo
de garantía, la propia reparación será
gratuita, pero los gastos de
desplazamiento se cargarán en
cuenta.
Sólo se puede apelar a la garantía
previa presentación de la factura
original. La garantía sólo es válida
para el comprador original. La
reclamación debe realizarse en el
concesionario de Auping donde se
adquirió el producto originalmente,
incluso si el comprador, en el
intermedio, se ha mudado a otro país.
La garantía caduca si el producto ha
sido en algún momento desmontado o
montado por personas que Auping no
considere cualificadas, a no ser que
ES24
las instrucciones contengan instrucciones de montaje ‘do-it-yourself’ y se
sigan éstas al pie de la letra.
La garantía de Auping es válida en
todos los países donde la empresa
está representada. Auping se reserva
el derecho de negar la garantía sobre
sus productos que se trasladen a
países donde no exista representación
de Auping.