De auto-accu

Commentaren

Transcriptie

De auto-accu
5
PRAKISCHE TIPS voor de auto!
De auto-accu
De accu - het hart van de auto - tip 5
Als u de motor van een auto het “brein" zou noemen, dan zou de accu het “hart" zijn
(eigenlijk is het een “loodaccumulator voor voertuigen", maar we zeggen gewoon “accu").
Want de accu is het middelpunt van de elektrische installatie van uw auto, en zijn stroomvoorziening zorgt ervoor dat de auto rijdt: zonder deze “kist met loden platen" werkt er
helemaal niets. Om te voorkomen dat uw auto-accu u plotseling in de steek laat, hebben we
voor u in deze praktijktip enkele wetenswaardigheden verzameld die het “hart" van uw
auto lang en sterk zullen laten kloppen.
Pluspool
De auto-accu – Tip 5
1/4
Minpool
positieve plaat
(pluspool)
isolerende
tussenlagen
auto-accu
Voor de auto!
Dwarsdoorsnede van een auto-accu
negatieve plaat
(minpool)
1. Opslag en transport
• Auto-accu's bevatten zuur, daarom moet u ze rechtop bewaren en ervoor zorgen dat ze
niet kunnen omvallen of kantelen. En u moet ze voorzichtig transporteren.
• Bewaar accu's op een koele, schone en droge plaats. Anders kunnen er lekstromen ontstaan die de accu ontladen.
• Bewaar een accu nooit in ontladen toestand.
• Laat het afdekplaatje op de pluspool zitten.
• Accu's die lange tijd niet worden gebruikt, ontladen zich vanzelf. Als de accu niet op
tijd wordt bijgeladen, kunnen de platen permanent beschadigd raken. Als u uw auto
gedurende langere tijd niet gebruikt, vergeet dan niet om één keer per maand de accu
op te laden (zie punt 4).
2. Accucontrole
• Controleer regelmatig het zuurpeil van de accu. Nieuwe accu's zijn gevuld met zuur met
een dichtheid van 1,28 - 1,23 kg/l en worden in opgeladen toestand geleverd. Bij een zuurgraad van minder dan 1,21 - 1,18 kg/l moet u de accu zeker opladen.
• Afhankelijk van het type accu en de inbouwpositie, kunt u de stand aan de buitenkant
aflezen aan de hand van de markeringen op het doorzichtige gedeelte, of door de dopjes
los te schroeven en in de accu te kijken. Hiervoor is de regel: het vloeistofpeil moet 5 mm
boven de platen staan. Is dit niet het geval, vul de accu dan alleen bij met gedestilleerd (!)
water. Verbruikt uw accu veel vloeistof, laat dan de dynamoregeling controleren.
• Controleer of de klemmen goed vastzitten en maak de aansluitpolen schoon.
• Controleer daarna of de aansluitklemmen stevig vastzitten op de polen, reinig zo nodig de
plus- en de minpool en vet ze in met een speciaal vet voor accupolen - dit is een zuurbestendig vet.
• Controleer de accu onder belasting.
• Sluit een voltmeter aan op de accupolen, start de motor en lees de spanning af. Bij een
volle accu mag deze tijdens het starten niet lager worden dan 10 V. Stort de spanning
meteen volledig in, dan is de accu defect - zeker als hij meer dan 4 jaar oud is.
3. De accu inbouwen en verwijderen
• Zet de motor af en schakel alle stroomverbruikers uit.
• Let er tijdens het werken op dat u geen kortsluiting veroorzaakt met het gereedschap of
met een ander voorwerp.
• Haal de accukabels los, begin altijd met de massa-aansluiting (minpool).
• Schroef daarna de accubevestiging los, kantel de accu iets voorover (afhankelijk van het
type auto) en verwijder de accu uit de auto.
• Verwijder de beschermkap van de pluspool van de nieuwe accu pas vlak voor gebruik.
• Verwijder het vuil op de plaats waar de nieuwe accu moet worden bevestigd, en monteer
de nieuwe accu in omgekeerde volgorde: Zet de accu op zijn plaats en schroef de accubevestiging weer vast.
2/4
• Zorg dat de accuklemmen goed vastzitten.
De auto-accu – Tip 5
• Voor u de accukabels weer bevestigd - dit keer begint u met de pluspool - moet u de accupolen en de accuklemmen schoonmaken en insmeren met vet voor accupolen.
Voor de auto!
• Gebruik (zo mogelijk) de losse onderdelen van de oude accu, zoals de accupoolhouder,
poolafschermingen, ontluchtingsreservoirs, hoekstukken, pluggen en slangen.
• Ontluchtingopeningen moet u open laten, zowel bij de nieuwe accu als tijdens het inleveren van de oude accu.
4. De accu opladen
• Zorg voor voldoende ventilatie met frisse lucht.
• Zeer belangrijk: Maak eerst de plus- en minkabels los, en haal de accu uit de auto.
• Controleer het zuurpeil en vul eventueel bij met gedestilleerd water (zie boven).
• Sluit vervolgens de accu aan op het laadapparaat (ongeveer een dag lang). Gebruik voor
het opladen alleen een geschikt type gelijkstroom-laadapparaat. U mag ook een snellader
gebruiken, maar dit mag geen gewoonte worden, omdat bijvoorbeeld accu's die lang niet
worden gebruikt of die nieuw zijn, niet geschikt zijn voor snelladen.
• Sluit de pluspool van de accu aan op de positieve uitgang van het laadapparaat. Sluit daarna de minpool van de accu aan op de negatieve uitgang.
• Schakel het laadapparaat pas in na het aansluiten van de accu.
• Let op: stop met laden als de temperatuur van het zuur hoger wordt dan 55 °C .
• De accu is opgeladen als twee uur lang de laadspanning niet meer is gestegen of als de
zuurdichtheid twee uur lang niet meer is toegenomen.
• Na het laden moet u eerst het laadapparaat uitschakelen.
De auto-accu – Tip 5
3/4
• Monteer de accu weer in de auto en sluit hem weer aan op het boordnet.
Voor de auto!
Uw auto-accu in de winter
Stroombehoefte van de motor
Accucapaciteit
Zo reageren auto-accu's op kou
Fabrikanten zorgen ervoor dat nieuwe accu's ook onder slechte weersomstandigheden voldoende reserves overhouden om goed te blijven werken. Nieuwe accu's
komen pas bij een omgevingstemperatuur van -24 tot -28 °C in de problemen.
Maar hoe kouder het is, hoe langzamer ook de chemische reacties in de auto-accu
zullen verlopen. Een temperatuur van -20 °C halveert bijvoorbeeld de energie van
elke auto-accu. En het “hart" van uw auto moet juist in koude jaargetijden de
meeste energie leveren (de transmissie- en motorolie zijn bijvoorbeeld extra dik
en bemoeilijken het starten).
De auto-accu – Tip 5
4/4
Daarom is het raadzaam om voordat de buitentemperatuur gaat zakken uw garage
of onderhoudsmonteur te laten kijken naar de koude-startcapaciteit van de accu.
Dat is vooral van belang voor auto's die ouder zijn dan 4 jaar - anders kunt u op
een vroege winterse dag voor een onaangename verrassing komen te staan, en
natuurlijk net wanneer er geen startkabels of behulpzame collega-automobilisten in
de buurt zijn.
Voor de auto!

Vergelijkbare documenten