Arbeidsovereenkomst cao Glastuinbouw

Commentaren

Transcriptie

Arbeidsovereenkomst cao Glastuinbouw

										                  

Vergelijkbare documenten

Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij

Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij 9. Pracownik oświadcza, że zna i akceptuje regulamin wewnętrzny obowiązujący w firmie pracodawcy. Regulamin ten stanowi integralną część niniejszej umowy o pracę. Pracodawca może jednostronnie doko...

Nadere informatie