brochure - Literatuur en Samenleving

Commentaren

Transcriptie

brochure - Literatuur en Samenleving
ENGELS
AAN DE VU
=
ENGLISH IN
THE WORLD
ENGELS AAN DE VU
De Engelse taal ontwikkelt zich steeds verder als het
communicatiemiddel in een internationale context:
gesprekspartners over de hele wereld gebruiken Engels
om te communiceren met Engelstaligen, maar steeds
vaker communiceren niet-Engelstaligen onderling ook in
het Engels. Daardoor verandert het Engels zelf ook. De
Engelstalige literatuur verandert net zo hard, door de
globalisering en de belangrijke rol van visuele media in
onze cultuur. Engelse taal en literatuur gaat dus allang
niet meer over BBC English en Shakespeare alleen. Aan
de VU bestuderen we Engels op een manier die past bij
de nieuwe ontwikkelingen: we kijken naar de plaats van
Engelse literatuur in de moderne samenleving, en naar
de actuele ontwikkelingen van het Engels als
internationaal communicatiemiddel.
Engels kun je aan de VU op twee manieren studeren:
vanuit het perspectief van de literatuur of vanuit het
perspectief van de taal. Kies je voor het
literatuurperspectief, dan bestudeer je de Engelstalige
literatuur vanuit twee actuele invalshoeken: visuele
cultuur en de rol van literatuur in sociale en politieke
veranderingen. Kies je voor het taalperspectief, dan
bestudeer je alle facetten van structuur en gebruik van
de Engelse taal, en bekijk je vooral de rol van het Engels
als internationaal communicatiemiddel. Het voordeel van
deze opzet is dat je je meteen kunt verdiepen in het
aspect van Engels dat jou het meest interesseert. Welk
perspectief je ook kiest, je wordt in beide gevallen
opgeleid tot een professionele spreker en schrijver van
de Engelse taal die analytisch kan kijken naar de
belangrijke rol van Engels in de eenentwintigste eeuw.
En in beide gevallen kun je ook kiezen voor een carrière
als leraar of lerares Engels.
ENGELS:
LITERATUUR EN SAMENLEVING
GA OP WERELDREIS IN
DE ENGELSTALIGE LITERATUUR
Het BA-programma Engels: Literatuur en samenleving biedt de
unieke kans om een klassieke opleiding Engelstalige literatuur te
combineren met twee actuele specialisaties. Natuurlijk lees je de
Britse klassiekers zoals William Shakespeare, Jane Austen, Charles
Dickens, Oscar Wilde, en Virginia Woolf. Maar daarnaast bestudeer
je hedendaagse romans uit verschillende Engelstalige landen, zoals
Ierland, Amerika en Canada. Dit doe je vanuit twee vernieuwende
invalshoeken: Engelstalige literatuur in een veranderende wereld, en
Engelstalige literatuur in een visuele cultuur.
ENGELSTALIGE LITERATUUR
IN EEN VERANDERENDE WERELD
Hoe reageert literatuur op grote veranderingen in de samenleving? Denk aan de
aanslag op de Twin Towers en de roman Extremely Loud and Incredibly Close. In deze
specialisatie ontdek je hoe literatuur ook zelf sociale veranderingen kan veroorzaken.
Zo speelde Uncle Tom’s Cabin een belangrijke rol in de afschaffing van de slavernij.
Literatuur heeft de kracht om lezers op een andere manier naar de wereld te laten
kijken. De roman 1984 heeft bijvoorbeeld de zorg over een alleswetende overheid
aangewakkerd. Met andere woorden, literatuur staat niet los van de wereld, maar er
juist middenin. Het bestuderen van Engelstalige literatuur betekent dus ook het
bestuderen van de grote sociale ontwikkelingen in verschillende Engelstalige landen.
ENGELSTALIGE LITERATUUR
IN EEN VISUELE CULTUUR
Een verhaal wordt zelden of nooit verteld met enkel woorden: vroeger werden romans
voorzien van illustraties; tegenwoordig hebben boeken een afbeelding op de kaft. Maar
de relatie tussen woord en beeld gaat verder dan dat. Hetzelfde verhaal kan worden
verteld in zowel een roman als een film – of zelfs verschillende films, denk aan Pride
and Prejudice. Het stripboek is de fase van de superhelden ontgroeid en behandelt nu
zaken als de Holocaust in Maus. Het computerspel Resident Evil heeft intussen al zeven
romans voortgebracht. De bestudering van literatuur is daarmee onlosmakelijk
verbonden met kennis over visuele cultuur. Onze studenten hebben een filmclub
opgericht om ook buiten de colleges over dit onderwerp te blijven doorpraten.
Je sluit het BA-programma af met een scriptie waarvan je zelf het onderwerp bepaalt.
Sommige studenten schrijven over standaardwerken als Macbeth en The Picture of
Dorian Gray. Anderen over de hernieuwde belangstelling voor vampierverhalen als
Twilight of de verschillen tussen de roman en de televisieserie Game of Thrones.
BEROEPSPERSPECTIEVEN
Dit brede scala en onderwerpen vertaalt zich in uiteenlopende beroepsperspectieven
na afronding van de opleiding. Denk onder andere aan
• docent Engels
• het schrijvers- en uitgeversvak
• de (literaire) journalistiek
• culturele instellingen als theater, musea en bibliotheken.
Een beroepsperspectief dat door onze studenten veel gekozen wordt is dat van docent
Engels in het voorgezet onderwijs. Wist je dat er een tekort is aan docenten Engels?
Je kunt in het derde jaar van je opleiding de ‘schoolvakminor’ doen; na het volgen van
onze tweejarige educatieve Master ben je dan volledig bevoegd om les te geven.
PROF. DR DIEDERIK OOSTDIJK,
DOCENT
Diederik Oostdijk (NL) is
sinds 2011 hoogleraar
Engelstalige letterkunde.
Hij is gespecialiseerd in
Amerikaanse literatuur en
Amerikanistiek en
publiceert vooral over
oorlogsliteratuur,
Amerikaanse poëzie en de
Koude Oorlog. Hij is vooral geïnteresseerd in hoe
literatuur grote historische gebeurtenissen beschrijft. In
2011 publiceerde hij de meest omvangrijke studie over
Amerikaanse oorlogspoëzie over de Tweede
Wereldoorlog, Among the Nightmare Fighters: American
Poets of World War II. Hij is net terug van een sabbatical
op het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS)
in Wassenaar waar hij een boek schreef over het
Netherlands Carillon, een monument dat Nederland
tijdens de Koude Oorlog aan Amerika gaf. Hij doceert in
de bachelor over uiteenlopende onderwerpen, maar
vooral over moderne Engelstalige letterkunde, en in de
Master doceert hij een cursus over poëzie en visuele
kunst. Ook doceert hij een cursus over Anne Frank en
Amsterdam voor de Amsterdam Summer School,
waarvoor hij ook in de adviescommissie zit.
DR KRISTINE STEENBERGH,
DOCENT
Kristine Steenbergh (NL) is
specialist op het gebied van
de literatuur en cultuur van
de Engelse Renaissance, in
het bijzonder van het
theater van Shakespeare en
zijn tijdgenoten. Ze
onderzoekt de
cultuurgeschiedenis van
emoties: haar proefschrift Wild Justice (2007) ging over
de relatie tussen gender en wraak in de Engelse
Renaissance; momenteel werkt ze dankzij een VENIonderzoeksbeurs van NWO aan een boek over de rol van
compassie in het vroegmoderne Engelse theater. In de
opleiding Literatuur en Samenleving geeft zij met veel
plezier de cursus over de Engelse literatuur van de
Renaissance. In haar werkcolleges discussieer je samen
met je medestudenten over de interpretatie van teksten
en krijg je veel individuele aandacht voor praktische
vaardigheden als analytisch lezen en academisch
schrijven. Kristine Steenbergh is redacteur van het
wetenschappelijke tijdschrift Cultural History (Edinburgh
University Press) en een van de directeuren van ACCESS:
Amsterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotion and
Sensory Studies. DR ANITA RAGHUNATH, DOCENT
Anita Raghunath (UK) is a lecturer in English Literature.
She specializes in 18th-century literature, but also has a
special fondness for Gothic literature and postcolonial
literature. Dr Raghunath wrote a book called The Birth of
Britishness: Colonial Identity and the Nation, which tries to
locate the origin of British national identity in the empire’s
colonial past. In the bachelor she teaches on a variety of
different topics, but generally on British literature in the
18th and 19th century and postcolonial literature in the
20th century and beyond. In the master, she teaches a course about how the idea of
Gothic originated, and how it has been applied in contemporary culture. Dr Raghunath
heads the Internationalization Committee at the Faculty of Humanities, which tries to
stimulate international exchanges for both students and staff members.
ANNE VERHOEF, STUDENT
Dit is een interessante
opleiding met docenten die
altijd voor je klaar staan. Er
is veel aandacht voor zowel
je academische als sociale
ontwikkeling binnen het
beroepsveld.
ENGELS: HET MIDDEL VOOR
INTERNATIONALE COMMUNICATIE
BESTUDEER DE INS AND OUTS VAN
DE TAAL DIE IEDEREEN NODIG HEEFT
Als je ervoor kiest om Engels vanuit het perspectief van de taal te
bestuderen, bieden we je twee specialisaties die aansluiten bij de
ontwikkelingen in het Engels van de eenentwintigste eeuw. Je krijgt
de unieke kans om vakken op het gebied van de Engelse taal te
combineren met algemene vakken over communicatieprocessen en
taalgebruik, of met vakken Taalwetenschap. Daarmee kun je je richten
op het gebruik van de Engelse taal in bedrijven en organisaties, of op
Engels in het onderwijs. Uiteraard is er in de beide specialisaties naast
de inhoudelijke vakken ook veel ruimte voor het ontwikkelen van je
interculturele vaardigheden en je eigen Engelse taalvaardigheid. Je
wordt dus zelf ook een professionele taalgebruiker van het Engels.
ENGELS IN BEDRIJVEN EN ORGANISATIES
Leven en werken in een internationale en multiculturele omgeving wordt steeds
gebruikelijker. Veel mensen vinden werk in het buitenland of krijgen een baan bij een
multinational of internationale organisatie in Nederland. Met deze specialisatie word
jij de deskundige die kan adviseren over de manier waarop mensen met diverse talige
en culturele achtergronden effectief met elkaar kunnen communiceren in het Engels.
Je onderzoekt hoe communicatieprocessen verlopen en maakt kennis met de vele
soorten Engels die gesproken worden in verschillende gebieden in de wereld zoals
Azië en Afrika. Denk hierbij ook aan het nieuwe English as a Lingua Franca: dit is een
soort Engels dat gebruikt wordt in internationale communicatie tussen sprekers met
andere moedertalen. Doordat je leert welke algemene principes een rol spelen bij
communicatieprocessen en welke specifieke ontwerpkeuzes belangrijk zijn voor
verschillende tekstsoorten, weet je wat er nodig is voor effectieve schriftelijke,
mondelinge en non-verbale communicatie. Je weet ook wanneer je moet kiezen voor
traditionele media of juist voor digitale. Zo kun je op allerlei gebieden de juiste
afweging maken als een boodschap van de ene naar de andere cultuur moet worden
overgebracht. Denk bijvoorbeeld aan de Engelstalige communicatie rond Koningsdag:
die is pas effectief als niet alleen het woord letterlijk wordt vertaald, maar ook het
gedachtengoed achter deze Nederlandse traditie duidelijk wordt.
ENGELS IN HET ONDERWIJS
De specialisatie Engels in het onderwijs is vooral geschikt als je interesse hebt om
docent Engels te worden of een ander soort beroep nastreeft in het onderwijs,
bijvoorbeeld dat van toetsdeskundige. Denk bij ‘onderwijs’ niet alleen aan het
voorgezet onderwijs maar ook aan andere educatieve instellingen, zoals het hbo,
taalbureaus en het Ministerie van Onderwijs (OCW). Door het gebruik van het Engels
als internationale voertaal verandert ook de methode van Engels doceren, Engels
leren en Engels toetsen. Kennis op dit gebied, en de vaardigheid om in het Engels om
te kunnen gaan met verschillende culturen, is essentieel in de huidige tijd. Je
combineert de vakken Engels met vakken die je inzicht geven in de manier waarop taal
en taalstructuur in elkaar zit. Ook maak je kennis met andere thema’s uit de algemene
taalwetenschap, zoals kindertaalverwerving en tweedetaalverwerving. Je bestudeert
dan hoe het komt dat volwassen mensen een tweede taal op een andere manier leren
dan kleine kinderen hun moedertaal verwerven. Die kennis kun je gebruiken als je je
verdiept in de verschillende methoden die er zijn om een vreemde taal te onderwijzen.
Je sluit deze specialisaties af met een scriptie waarin je zelf een actueel vraagstuk
onderzoekt. Sommige studenten doen onderzoek op het gebied van taalbeleid, door
bijvoorbeeld te kijken welk Engels taalbeleid universiteiten zouden moeten voeren om
hun studenten goed voor te bereiden op een internationale carrière. Anderen schrijven
een scriptie over vertaalvalkuilen bij bedrijfscommunicatie, of doen onderzoek naar de
effectiviteit van verschillende onderwijs- of correctiemethoden.
BEROEPSPERSPECTIEVEN
Tijdens je studie krijg je regelmatig
een kijkje in de beroepspraktijk door
gastcolleges van onder andere
vertalers, ondertitelaars en een
taaldocent Engels bij het Ministerie
van Defensie. Op die manier krijg je
goed zicht op de arbeidsmarkt, en het
soort banen waarin je later terecht
kunt komen. Daarbij kun je denken
aan
• Engelse taaladviseur
• vertaler
• tekstschrijver
• beleidsmaker
• docent Engels
• toetsdeskundige
• specialist op het gebied van
taalontwikkeling (taal leren)
Als je graag verder wilt studeren of
interesse hebt in het onderwijs, kun je
in het derde jaar van de specialisaties
Engels in bedrijven en organisaties en
Engels in het onderwijs de
‘schoolvakminor’ doen, met vakken
over Engelse literatuur. Na het volgen
van de tweejarige educatieve Master
aan de VU ben je dan volledig bevoegd
om Engels te doceren. Andere
masters staan ook voor je open; denk
daarbij aan een master als Schrijven
en Vertalen, of Taal en Communicatie
in Organisaties.
PROF. DR MIKE HANNAY, DOCENT
Mike Hannay (UK) is professor of English language and is
specialised in the relationship between sentence and
text: how can you organize the information in a sentence
so that you improve the coherence of the text and make it
easier to read? He is particularly interested in differences
between English and Dutch, and has co-written and
edited a range of textbooks and dictionaries for the Dutch
and German-speaking markets, including as editor-inchief the Van Dale English handwoordenboeken,
Zakenbrieven in zeven talen, Effective writing in English, Writing in English, Van woorden
weten and Van tekst naar text. He is a member of the Nationaal Kwaliteitsinstituut
tolken en vertalen, a committee which advises the Raad voor Rechtsbijstand on codes
of practice, testing, and professional training for translators and interpreters in the
framework of new legislation. More locally, he is involved in shaping the university’s
language policy, which focuses on measures to improve the Dutch and English
language skills of staff and students across the campus.
Mike Hannay incorporates insights from new linguistic research into advanced training
programmes in writing, translating and text editing. Over the last 15 years he has
given a range of invited courses and workshops in the Benelux, Germany, Spain and
Brazil, including workshops for the translation departments of the European
Commission.
DR LAURA RUPP, DOCENT
Dr Laura Rupp (NL) doceerde aan de University of Essex
in Engeland, en is nu verbonden aan de Vrije Universiteit.
Zij geeft onderwijs en doet onderzoek op het gebied van
taalvariatie en taalverandering, Global English, en
Engelse uitspraak. Haar huidige onderzoek is naar het
gebruik van ‘English as an International Language in
Higher Education’, waaraan ook onderzoekers aan
universiteiten in de UK, China, Japan en Australië
deelnemen. Zij is betrokken bij het ‘Schooltalenproject’
(voor meer hoger opgeleide docenten in het voortgezet onderwijs) en ‘Community
Engagement aan de VU’ (waarbij VU-studenten hun studiekennis inzetten om het
welzijn van andere gemeenschappen in de maatschappij te verbeteren). Zij werkt nauw
samen met verschillende organisaties buiten de faculteit, waaronder het
Taalcentrum-VU, de Lerarenopleiding van de VU en het Ministerie van Defensie.
Laura Rupp is auteur van de Uitspraakgids Engels voor professionals.
SAADET ERTAS, STUDENT
Tegenwoordig is een goede kennis van de Engelse taal en
cultuur essentieel; het is namelijk de internationale taal
op veel gebieden. Tijdens mijn opleiding heb ik de
mogelijkheid gehad om de Engelse taal vanuit diverse
invalshoeken te bestuderen. Een van de interessantste
vakken was het vak ‘Fonetiek’; dat is een onderdeel van
taalkunde en bestudeert de uitspraak van de taal. Zelf heb
ik in mijn minorruimte ook gekozen voor de Educatieve
Minor en sta ik nu als docente Engels voor de klas. Het
onderdeel fonetiek of spreekvaardigheid is een van de onderdelen die mijn leerlingen
erg leuk vinden. Uit mijn scriptie onderzoek kwam ook naar voren dat leerlingen meer
Engels willen spreken in de klas; als docent probeer ik dan zoveel mogelijk de Engelse
taal in te zetten tijdens mijn lessen. Omdat ik de taal vanuit diverse opzichten heb
bestudeerd, probeer ik ook in mijn lessen alle vaardigheden aan bod te laten komen.
Naast mijn parttime baan als docente Engels, volg ik ook de master Vertalen. De
opleiding Engels heeft mij een scala aan mogelijkheden geboden waardoor ik goed
voorbereid de arbeidsmarkt in ben gegaan. Het docentschap is dan ook het beste wat
mij is overkomen.
PROF. DR ALAN CIENKI, DOCENT
Alan Cienki (USA) worked at
Emory University in Atlanta
from 1989-2006, after which
he moved to the
Netherlands for a position
at the Vrije Universiteit in
English Linguistics. Now as
Professor of Language Use
and Cognition, he is
coordinator of our new Master’s specialization in English
on Multimodal Communication. In 2013 he also accepted
a part-time appointment as professor at Moscow State
Linguistic University in Russia, where he founded and
directs a lab for research on Multimodal Communication
and Cognition. In the English section in Amsterdam he
teaches courses on language and interaction and on
multimodal communication. Based in cognitive
linguistics, his current research focuses on spoken
language and gesture and the ways in which they reflect
speakers’ thought processes. He has recently co-edited
the volume Metaphor and Gesture and the two-volume
handbook Body–Language–Communication.
Alan Cienki is regularly invited to give lectures abroad,
and in the past five years these have included plenary
talks at international conferences in Brazil, China,
Estonia, France, Germany, Poland, Russia, the United
Kingdom, and the United States.
STUDEREN IN EEN
INTERNATIONALE OMGEVING
Engels aan de VU betekent ook studeren in een levendige
internationale omgeving. Er zijn tal van geweldige
mogelijkheden om een of twee semesters aan
universiteiten in het buitenland te studeren, waaronder
Sheffield, Londen, Dublin, Perth in Australië,
Grahamstown in Zuid-Afrika en Emory in de US. We
bieden onze studenten ook andere mogelijkheden om
internationale ervaring op te doen. Zo laten we je
bijvoorbeeld kennis maken met de internationale
onderzoeksprojecten waar we aan deelnemen. De
cursussen die we in het Engels aanbieden, trekken
veelvuldig buitenlandse studenten. Met hen vorm je een
‘international classroom’.
CONTACT
Kies je voor het literatuurperspectief?
Dan bestudeer je de Engelstalige
literatuur binnen de opleiding Literatuur
en samenleving (L&S) van de VU.
Kijk voor meer informatie op
WWW.VU.NL/LITERATUUR-ENSAMENLEVING en
HTTP://LITERATUURENSAMENLEVING.NL
Kies je voor het taalperspectief? Dan
bestudeer je de structuur van de Engelse
taal en zijn rol als internationaal
communicatiemiddel binnen de opleiding
Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW) van de VU.
Kijk voor meer informatie op
WWW.VU.NL/BA-CIW en
WWW.VU-CIW.NL Profiel Talen en
Organisaties en profiel Toegepaste
Taalwetenschap.

Vergelijkbare documenten