Schroder International Selection Fund Asian Smaller

Commentaren

Transcriptie

Schroder International Selection Fund Asian Smaller
Vierde kwartaal 2009
Alle compartimentgegevens en meningen van Schroders zijn per 31
December 2009
www.schroders.nl
Schroder International Selection Fund
Asian Smaller Companies
A Acc aandelen
Beleggingsbeleid en
risicoprofiel
Vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van Aziatische (ex Japan) kleine bedrijven.
Kleine bedrijven zijn bedrijven die op het moment van de aankoop inzake marktkapitalisatie de kleinste
30% van de Aziatische markt (ex Japan) vormen.
Beleggingen in aandelen zijn onderworpen aan het marktrisico en, in voorkomend geval, aan het
valutarisico. Dit compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten in het kader van het
beleggingsproces. Dit kan de koersvolatiliteit van het compartiment verhogen door marktgebeurtenissen te
versterken.
Overzicht
Schroder ISF Asian Smaller Companies richt zich op twee typen ondernemingen. Ten eerste de echt
kleine, maar snel groeiende ondernemingen. ‘Klein’ heeft hierbij niet alleen betrekking op de beurswaarde,
maar op verschillende criteria waaronder omzet, vermogen en winst. Doel is groei te ontdekken die door
de markt als geheel onder¬gewaardeerd of niet begrepen wordt. Dit is voor het compartiment het
aantrekkelijkste beleggingssegment, omdat het goed groeipotentieel voor de lange termijn biedt.
Piang Sze Chua
Performance in %
Ook wordt gekeken naar ondernemingen in een overgangssituatie, die vaak ‘klein’ in termen van
beurswaarde zijn omdat ze uit de gratie zijn. Op basis van inzicht in de vooruitzichten van deze
ondernemingen kan de beheerder koersdalingen benutten om aandelen tegen een aantrekkelijke prijs te
kopen in afwachting van het moment waarop de bredere markt hun waarde gaat erkennen. Dankzij een
gedisciplineerde beleggingsaanpak en de ondersteuning van een uitgebreid, zeer deskundig team is de
beheerder in staat deze interessante kansen op te sporen en op lange termijn superieure rendementen te
genereren.
140 %
120 %
100 %
80 %
Asian Smaller Companies
MSCI AC FE ex-Japan Gross TR
60 %
40 %
20 %
0%
-20 %
-40 %
12.04 03.05 06.05 09.05 11.05 02.06 05.06 08.06 11.06 02.07 05.07 08.07 11.07 02.08 05.08 08.08 11.08 02.09 05.09 08.09 11.09
12/2004
12/2005
12/2006
12/2007
12/2008
12/2009
Performance in %
Asian Smaller Companies
MSCI AC FE ex-Japan Gross TR
3 maand
1 jaar
18,4
6,5
Beta (%) Volatiliteit
(%)
3 jaar
3 jaar p.j.
5 jaar
5 jaar p.j.
101,2
3,2
1,1
---
---
0,89
30,11
69,4
15,1
4,8
---
---
---
30,74
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Alle rendementsgegevens van het compartiment zijn gebaseerd op de verschillen in nettovermogenswaarde, netto-inkomsten herbelegd. Ingeval er een aandelencategorie
gecreëerd wordt na de lanceringsdatum van het compartiment, wordt gebruik gemaakt van een gesimuleerd historisch rendement, dat gebaseerd wordt op het rendement
van een bestaande aandelencategorie binnen het compartiment, waarbij rekening gehouden wordt met het verschil in Totale Onkostenratio (Total Expense Ratio).
Doordat de performance van het fonds op een ander waarderingsmoment wordt berekend dan die van de benchmark, kunnen er performanceverschillen tussen het fonds en de benchmark ontstaan.
Bron: Schroders
De 10 grootste posities
Holding
1. Lee & Man Paper Manufacturing
2. Dah Sing Banking
3. Beijing Enterprises Water Group
4. China Agri-industries Holdings
5. Guangzhou Pharmaceutical
6. KGI Securities
7. China Lilang
8. Regent Manner International
9. Citic 1616
10. Singapore Airport Terminal Services
Totaal aantal aandelen =
86
%NCW
2,1
2,0
1,9
1,9
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,7
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue de Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Vierde kwartaal 2009
Tel: (352) 341 342 212 Fax: (352) 341 342 342
Voor uw eigen zekerheid worden alle telefoongesprekken opgenomen.
Schroder International Selection Fund
Asian Smaller Companies
A Acc aandelen
Spreiding van het vermogen in %
Fonds
Sector
Land
Index
21,86
Luxe consumptiegoederen
22,30
China
19,58
28,14
14,53
Geldwezen
14,76
Zuid-Korea
32,65
21,09
13,75
Industrie
14,49
Taiwan
10,01
18,85
10,35
Basisconsumptiegoederen
9,43
7,57
3,46
1,13
Maleisië
3,09
Thailand
7,34
4,37
Andere sectoren
3,61
3,11
Indonesië
0,17
Telecommunicatiediensten
7,18
7,66
Singapore
4,21
Materialen
Andere netto-activa
13,83
15,05
Informatietechnologie
Gezondheidszorg
32,42
Hongkong
7,50
Filipijnen
10,97
4,11
Andere netto-activa
0,00
4,40
0,00
2,22
0,00
0,69
4,11
0,00
Index bron: MSCI
De andere netto-activa bestaan uit Zuivere cash (beschikbare middelen), Schulden en vorderingen, Niet-gerealiseerde waardeveranderingen op niet-verhandelbare
termijncontracten/termijncontracten/swaps & opties en kortetermijnbeleggingen met een resterende looptijd van 1 maand of minder.
4,53% van het compartiment bestaat uit contanten of beleggingen op korte termijn met één maand of minder tot de vervaldag. Een eventuele negatieve kaspositie wijst op een lening van tijdelijke aard
om tijdsverschillen m.b.t. de rescontre te dekken.
Administratieve
bepalingen
De Morningstar ratings zijn afkomstig van
Morningstar.
Introductiedatum van het Fonds
16/09/2005
Fondsvermogen (Miljoen)
USD 67,9
Basisvaluta
USD
Morningstar
«
Reuters
LU0227179875.LUF
Bloomberg
SCHASAALX
Beheersvergoedingen (per jaar)
1,50 %
Performance Fee
15% van de outperformance van het fonds tem opzichte van de MSCI AC Far East ex Japan index, op
basis van high water mark.
Sicav-beheerder
Schroder Investment Management (Singapore) Ltd, 65 Chulia Street 46-00, OCBC Centre, Singapore
049513, Singapore
Gegevens van derden zijn eigendom van de desbetreffende, bovenvermelde derde partij en worden u enkel verstrekt voor intern gebruik. Deze informatie mag niet worden gereproduceerd of verspreid
in welke vorm dan ook en mag niet worden gebruikt om welke financiële instrumenten of producten of indexen dan ook te creëren. Deze gegevens worden verstrekt zonder enige garanties van welke
aard dan ook. De eigenaar van gegevens van derde partijen noch enige andere partij die is betrokken bij de publicatie van dit document kan aansprakelijk worden gesteld voor fouten. De voorwaarden
van de specifieke verklaringen van afstand van de derde partij staan vermeld in de gebruiksvoorwaarden voor de website www.schroders.nl.
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies is een compartiment van Schroder International Selection Fund, een beleggingsinstelling gevestigd te Luxemburg. Het compartiment is
op grond van artikel 1:107 van de Wet op het financieel toezicht opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Raadpleeg het volledige prospectus indien u meer
informatie wenst alvorens u belegt. De rechten en verplichtingen van de belegger en de juridische relatie met het compartiment worden uiteengezet in het volledige prospectus. Het volledige prospectus,
het vereenvoudigd prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen van het compartiment kunnen kosteloos worden verkregen bij Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof,
L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg en alle distributeurs.Het Schroder ISF Asian Smaller Companies valt niet binnen Europese richtlijn 2003/48/EG (Belasting van spaarinkomsten in de
vorm van rentebetalingen), zoals omgezet in de Luxemburgse wetgeving.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Registernummer Luxembourg B 37.799.
Schroder Investment Management (SIM) Benelux N.V., De entree 260, 18th floor, 1101 EE Amsterdam Zuidoost Tel: +31 20 301 65 60, Fax: +31 20 301 65 61

Vergelijkbare documenten

Schroder International Selection Fund Middle East

Schroder International Selection Fund Middle East 10. Singapore Airport Terminal Services Totaal aantal aandelen =

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund Indian Equity

Schroder International Selection Fund Indian Equity Index bron: MSCI De andere netto-activa bestaan uit Zuivere cash (beschikbare middelen), Schulden en vorderingen, Niet-gerealiseerde waardeveranderingen op niet-verhandelbare termijncontracten/term...

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies is een compartiment van Schroder International Selection Fund, een beleggingsinstelling gevestigd te Luxemburg. Het compartiment is op ...

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies is een compartiment van Schroder International Selection Fund, een beleggingsinstelling gevestigd te Luxemburg. Het compartiment is op ...

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies is een compartiment van Schroder International Selection Fund, een beleggingsinstelling gevestigd te Luxemburg. Het compartiment is op ...

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies is een compartiment van Schroder International Selection Fund, een beleggingsinstelling gevestigd te Luxemburg. Het compartiment is op ...

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies is een compartiment van Schroder International Selection Fund, een beleggingsinstelling gevestigd te Luxemburg. Het compartiment is op ...

Nadere informatie