P70CM Manual.12L.021106

Commentaren

Transcriptie

P70CM Manual.12L.021106
English
Français
Español
Deutsch
Italiano
Nederlands
Svenska
Dansk
Suomi
Norsk
Polski
P70CM
Русский
Get More Done Today ™
D
C
E
A
B
Geachte klant,
Bedankt voor het kopen van een Fellowes persoonlijke
papiervernietiger. Sinds zijn introductie in 1990 als eerste van
zijn soort op de markt, hebben wij vele verbeteringen doorgevoerd in onze persoonlijke shredder. We zijn ervan overtuigd
dat u hiermee een product in handen hebt met de best mogelijke
prijs/prestatieverhouding in zijn klasse. We hopen dat het
product zal voldoen aan uw verwachtingen, of deze zelfs zal
overtreffen.
Nederlands
Voor jarenlang veilig en efficiënt gebruik verzoeken wij u deze
informatie over uw nieuwe papiervernietiger even door te
nemen. Mocht deze handleiding niet al uw vragen beantwoorden of mocht u commentaar willen leveren op dit product, dan
is uw telefoontje of brief altijd welkom.
Hoogachtend,
James Fellowes
Voorzitter en president-directeur
Inhoud
Productprofiel . . . . . . . . . . . . . . .
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Klaarmaken voor gebruik . . . . . . .
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problemen oplossen . . . . . . . . . . .
Beperkte garantie . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.28
.28
.29
.29
.30
.30
.31
27
Productprofiel
Dit product is ontworpen om papier, nietjes en creditcards te
versnipperen. Het is niet bestemd voor het versnipperen van paperclips,
kettingformulieren, plaketiketten, transparanten, kranten, karton of
kunststofmaterialen (behalve creditcards). Door het apparaat toch voor
deze materialen te gebruiken kan onherstelbare schade optreden.
Doorvoercapaciteit per keer*
Snippergrootte
Maximale papierbreedte
Aanbevolen dagcapaciteit
Maximale bedrijfscyclus
Automatische afkoelingsperiode
Confetti-snede
7 vellen
3,9 x 48 mm
230 mm
10-20 verwerkingsgangen
2 minuten
20 minuten
Nederlands
* Op basis van A4-papier (70 g/m2) waarbij de papiervernietiger bij nominale netspanning en gemiddelde
luchtvochtigheidswaarden werkt. Zwaarder papier, hogere vochtigheid of een andere spanning dan de nominale
netspanning kan de doorvoercapaciteit verlagen.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Bij het klaarmaken van de papiervernietiger voor gebruik
• Controleer de papiervernietiger op schade of defecten; enkele papiersnippers in de
opvangbak zijn een normaal gevolg van testen en betekenen niet dat er sprake is van
een defect.
• Voorkom het aanraken van de blootliggende snijmessen aan de onderzijde van de
snipper/confetti-snede snijkop.
• De contactdoosverbinding moet worden aangebracht in de nabijheid van het apparaat en
moet makkelijk toegankelijk zijn.
• Deze versnipperaar heeft een stuur-/stroomschakelaar (D) die in de AAN-positie (I) moet
staan om de versnipperaar te laten werken. Zet in geval van nood de schakelaar in de UITstand (0). De versnipperaar wordt dan onmiddellijk stilgelegd.
• Plaats de papiervernietiger niet naast of boven een warmtebron of water.
Bij het bedienen van de papiervernietiger
• Houd handen en losse objecten (sieraden, stropdassen,
losse kleding etc.) uit de buurt van de invoeropening van
de papiervernietiger.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de papiervernietiger.
• 7 vellen per doorvoer om papieropstoppingen te vermijden.
Wanneer de machine niet wordt gebruikt
• Schakel de papiervernietiger altijd uit en neem de stekker uit het stopcontact.
• Neem de stekker uit het stopcontact voordat u de opvangbak leegt.
• Open nooit de kop van de papiervernietiger: u kunt een elektrischeschok oplopen.
OPMERKING: Gebruik nooit brandbare synthetische olie of smeermiddelen
op petroleumbasis, of spuitbussen van welke soort dan ook, in of in de directe
omgeving van de machine. Gebruik geen perslucht uit spuitbussen op de
papiervernietiger.
28
Klaarmaken voor gebruik
• Suggestie: Plaats de plastic afvalzak (Fellowes onderdeelnummer 36052) in de nylon
opvangbak.
• Om veiligheidsredenen werkt deze papiervernietiger alleen als de kop in de juiste positie op
de opvangbak is geplaatst. Positioneer de sleuf aan de zijkant van de snijkop (A) gelijk met
het stelnokje aan de zijkant van de opvangbak (B), en plaats de kop in deze positie op de
opvangbak.
Bediening
Uw papiervernietiger is gemakshalve uitgerust met een sensor voor automatisch starten
(C). Dit betekent het volgende: als de stuur-/stroomschakelaar (D) op automatisch (I) staat,
begint de versnipperaar te werken als u papier invoert en stopt hij 1 of 2 seconden nadat het
papier erdoorheen is gegaan. Aangezien de sensor voor automatisch starten geen onderscheid kan maken tussen papier en andere objecten, kan deze voorziening potentieel gevaarlijk zijn voor kinderen en huisdieren. Zet de papiervernietiger daarom
altijd uit zodra u klaar bent. Neem de stekker uit het stopcontact als de papiervernietiger
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
Om te verwerken
Nederlands
• Steek de stekker in het stopcontact met de stuur-/stroomschakelaar (D) in de (O) stand.
• Zet de bedieningsschakelaar in de stand voor automatisch starten [I] ten teken dat de
machine klaar voor gebruik is.
• Plaats het papier recht in de invoeropening (E) tot de machine automatisch begint te werken.
Zie het gedeelte Productprofiel voor informatie over papierbreedte, verwerkbare materialen,
papiercapaciteit, etc.
• Laat de papiervernietiger nooit langer dan 2 minuten achter elkaar werken. Als u langer
doorgaat zal de machine zich na 4 minuten zelf uitschakelen om af te koelen.
• Zet de bedieningsschakelaar in de Uit-stand [O] zodra u klaar bent met versnipperen. De
machine blijft 1 to 2 seconden werken om snippers uit het snijmechanisme te verwijderen.
Als de machine vastloopt, bijvoorbeeld door overbelasting, zet de bedieningsschakelaar dan
Uit-stand [O] en leeg indien nodig de opvangbak.
1) Zet de bedieningsschakelaar in de terugloopstand [R] en probeer, terwijl u de schakelaar
in deze stand houdt, het vastgelopen papier uit de machine terug te laten lopen.
2) Als de papiervernietiger in de terugloopmodus vastloopt, zet dan de bedieningsschakelaar
in de stand voor automatisch starten [I] en probeer opnieuw te versnipperen.
3) Als de papiervernietiger weer vastloopt, schakel dan met de bedieningsschakelaar langzaam heen en weer tussen de terugloopstand [R] en de stand voor automatisch starten [I]
om het vastgelopen papier alsnog te verwerken.
Als het niet lukt om het vastgelopen papier op deze wijze te verwijderen, schakel de
papiervernietiger dan uit, neem het netsnoer uit het stopcontact. Neem de kop van de machine
van de opvangbak af en verwijder voorzichtig eventueel papier dat zich onder de snijcilinders
bevindt; leeg de opvangbak; plaats de kop en de opvangbak dan weer terug, en herhaal de
procedure voor het opheffen van de vastlooptoestand.
29
Onderhoud
Nederlands
Leeg de opvangbak regelmatig om te zorgen dat de snijmessen goed blijven functioneren. Wanneer het versnipperde materiaal tot 5 cm onder de snijkop komt, schakel de
machine uit en neem de stekker uit de wandcontactdoos; verwijder dan de kop van de
machine en leeg de opvangbak.
Smeer het machine regelmatig om te zorgen dat de machine goed blijft functioneren. Als u de machine op, of bijna op, zijn maximale capaciteit gebruikt, is het
aanbevolen hem maandelijks te smeren. Gebruik daarvoor Fellowes Powershred
Lubricant (artikelnummer 35250), of een andere plantaardige olie in een bus met
een lang verlengstuk (geen spuitbus!).
• Schakel de machine daarbij Uit-stand [O], en breng de olie via de papierinvoeropening (1)
aan.
• Zet de bedieningsschakelaar in de stand voor automatisch starten [I]; de snijcilinders zullen
dan gedurende 2 seconden proefdraaien.
• Zet de bedieningsschakelaar in de terugloopstand [R] en houd de schakelaar 3 tot 5
seconden ingedrukt.
• Herhaal het schakelen tussen de automatische modus [I] en de terugloopmodus [R] drie keer.
N.B.: Gebruik nooit brandbare synthetische olie of smeermiddelen op petroleumbasis, of spuitbussen van welke soort dan ook, in of in de directe omgeving van
de machine.
Problemen oplossen
Mocht zich een probleem met uw papiervernietiger voordoen, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor probleembeschrijvingen en oplossingen. Neem contact op met de Afdeling
Klantenservice van Fellowes als u het probleem niet op deze wijze kunt oplossen. Maak bij
een poging om een probleem op te lossen de kop van de papiervernietiger nooit open.
Daardoor kunt u aan gevaarlijke elektrische spanningen worden blootgesteld en zal de
garantie vervallen.
Probleem
Oplossing
De papiervernietiger start niet, of stopt
tijdens het versnipperen.
• Zorg dat de papiervernietiger op de
netspanning is aangesloten, en dat de
bedieningsschakelaar in de stand voor
automatisch starten staat [I].
• Als het papier lijkt te zijn vastgelopen, volg
de instructies in het gedeelte Bediening.
• Controleer de positionering van de kop.
Volg de instructies in het gedeelte
Klaarmaken voor gebruik.
• Laat de machine gedurende 4 minuten
afkoelen alvorens opnieuw te proberen.
30
De papiervernietiger piept, knarst of presteert
onder zijn capaciteit.
Kijk of de opvangbak vol is. Smeer de snijcilinders. Volg de instructies in het gedeelte
Onderhoud.
De papiervernietiger blijft enkele seconden
doorwerken nadat het versnipperen klaar is.
Geen actie vereist. Dit is een zelfreinigende
functie.
Klantenservice
Fellowes heeft een gratis toegankelijke telefonische helpdesk voor klanten in de
Verenigde Staten, Canada, Mexico en Australië. Mocht u in een ander land wonen of om
andere redenen geen gebruik kunnen maken van deze helpdesk, neem dan contact op met
de dichtstbijzijnde Fellowes vertegenwoordiging of dealer, of stuur eventueel een brief of
e-mailbericht. De telefoonnummers van onze klantenserviceafdelingen en andere contactgegevens vindt u op de achterkant van deze handleiding.
Beperkte garantie
Nederlands
Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garandeert gedurende 3 jaar vanaf de datum van aankoop door
de eerste gebruiker dat de snijcilinders van de papiervernietiger vrij zijn van defecten in
materiaal en fabricage. Fellowes garandeert gedurende 1 jaar vanaf de datum van
aankoop door de eerste gebruiker dat alle andere onderdelen van de machine vrij zijn van
defecten in materiaal en fabricage. Indien enig onderdeel tijdens de garantieperiode defect
blijkt te zijn, zal uw enige en uitsluitende garantie bestaan uit reparatie of vervanging, ter
beoordeling van Fellowes, van het defecte onderdeel.
Deze garantie zal niet van toepassing zijn in geval van onoordeelkundig gebruik, misbruik,
of niet-geautoriseerde reparatie. ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF DIE VAN
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, IS HIERBIJ IN TIJDSDUUR BEPERKT TOT DE VAN TOEPASSING ZIJNDE GARANTIEPERIODE ZOALS HIERBOVEN BEPAALD. Fellowes zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade of
incidentele schade die aan dit product kan worden toegeschreven. Deze garantie geeft u
specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u daarnaast andere rechten die verschillen. De
tijdsduur, termen en condities van deze garantie zijn over de gehele wereld geldig, behalve
daar waar, ten gevolge van plaatselijke wetten, andere beperkingen, restricties of condities
van kracht kunnen zijn.
Neem voor meer informatie, of om service onder deze garantie te verkrijgen, contact op met
de dichtstbijzijnde Fellowes vertegenwoordiging, aangegeven op de achterzijde van deze
gebruikershandleiding.
Garantieverlener: Fellowes, Inc.
31
7°°°°
˜}ˆÃ…
4HIS PRODUCT IS CLASSIlED AS %LECTRICAL AND %LECTRONIC %QUIPMENT 3HOULD THE TIME COME FOR YOU TO DISPOSE OF THIS PRODUCT PLEASE ENSURE THAT YOU DO SO IN ACCORDANCE WITH THE
%UROPEAN 7ASTE OF %LECTRICAL AND %LECTRONIC %QUIPMENT 7%%% $IRECTIVE AND IN COMPLIANCE WITH LOCAL LAWS RELATING TO THIS DIRECTIVE
&OR MORE INFORMATION ON THE 7%%% $IRECTIVE PLEASE VISIT WWWFELLOWESINTERNATIONALCOM7%%%
Ài˜V…
#E PRODUIT EST CLASSÏ DANS LA CATÏGORIE i ²QUIPEMENT ÏLECTRIQUE ET ÏLECTRONIQUE w ,ORSQUE VOUS DÏCIDEREZ DE VOUS EN DÏBARRASSER ASSUREZVOUS DÐTRE EN PARFAITE CONFORMITÏ
AVEC LA DIRECTIVE EUROPÏENNE RELATIVE Ë LA GESTION DES DÏCHETS DÏQUIPEMENTS ÏLECTRIQUES ET ÏLECTRONIQUES $%%% ET AVEC LES LOIS DE VOTRE PAYS LIÏES Ë CETTE DIRECTIVE
0OUR OBTENIR DES PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR CETTE DIRECTIVE RENDEZVOUS SUR
WWWFELLOWESINTERNATIONALCOM7%%%
-«>˜ˆÃ…
3E CLASIlCA ESTE PRODUCTO COMO %QUIPAMIENTO %LÏCTRICO Y %LECTRØNICO 3I LLEGASE EL MOMENTO DE DESHACERSE DE ESTE PRODUCTO ASEGÞRESE QUE LO HACE CUMPLIENDO LA $IRECTIVA
%UROPEA SOBRE 2ESIDUOS DE %QUIPAMIENTO %LÏCTRICO Y %LECTRØNICO 7ASTE OF %LECTRICAL AND %LECTRONIC %QUIPMENT 7%%% Y LAS LEYES LOCALES RELACIONADAS CON ESTA DIRECTIVA
0ARA MÈS INFORMACIØN ACERCA DE LA $IRECTIVA 7%%% VISITE WWWFELLOWESINTERNATIONALCOM7%%%
iÀ“>˜
$IESES 0RODUKT IST ALS %LEKTRO %LEKTRONIKGERÊT 'ERÊT KLASSIlZIERT 7ENN 3IE DIESES 'ERÊT EINES 4AGES ENTSORGEN MàSSEN STELLEN 3IE BITTE SICHER DASS 3IE DIES GEMʔ DER
7%%% ­ÕÀœ«i>˜ 7>ÃÌi œv iVÌÀˆV> >˜` iVÌÀœ˜ˆV µÕˆ«“i˜Ì® 2ICHTLINIE DIE 2EGELUNGEN FàR DIE 3AMMLUNG UND 6ERWERTUNG VON %LEKTRO UND
%LEKTRONIKGERÊTEN VOR GIBT UND IN ÃBEREINSTIMMUNG MIT DER LOKALEN 'ESETZGEBUNG IN "EZUG AUF DIESE 2ICHTLINIE TUN
-EHR )NFORMATIONEN ZUR 7%%%2ICHTLINIE lNDEN 3IE HIER WWWFELLOWESINTERNATIONALCOM7%%%
Ì>ˆ>˜
1UESTO PRODOTTO Ò CLASSIlCATO COME $ISPOSITIVO %LETTRICO ED %LETTRONICO !L MOMENTO DELLO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO EFFETTUARLO IN CONFORMITË ALLA $IRETTIVA %UROPEA SULLO
3MALTIMENTO DEI $ISPOSITIVI %LETTRICI ED %LETTRONICI 7%%% E ALLE LEGGI LOCALI AD ESSA CORRELATE
0ER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA $IRETTIVA 7%%% CONSULTARE IL SITO WWWFELLOWESINTERNATIONALCOM7%%%
ÕÌV…
$IT PRODUCT IS GECLASSIlCEERD ALS EEN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH APPARAAT )NDIEN U BESLUIT ZICH TE ONTDOEN VAN DIT PRODUCT ZORG DAN AUB DAT DIT GEBEURT IN OVEREENSTEMMING
MET DE %UROPESE RICHTLIJN INZAKE AFVAL VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN !%%! EN CONFORM DE LOCALE WETGEVING MET BETREKKING TOT DEZE RICHTLIJN
6OOR MEER INFORMATIE OVER DE !%%!RICHTLIJN KUNT U TERECHT OP WWWFELLOWESINTERNATIONALCOM7%%%
-Üi`ˆÃ…
$ENNA PRODUKT ÊR KLASSIlCERAD SOM ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING .ÊR DET ATT DAGS ATT OMHÊNDERTA PRODUKTEN FÚR AVFALLSHANTERING SE DÌ TILL ATT DETTA UTFÚRS I ENLIGHET
MED 7%%%DIREKTIVET OM HANTERING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING OCH I ENLIGHET MED LOKALA BESTÊMMELSER RELATERADE TILL DETTA DIREKTIV
&ÚR MER INFORMATION OM 7%%%DIREKTIVET BESÚK GÊRNA WWWFELLOWESINTERNATIONALCOM7%%%
>˜ˆÃ…
$ETTE PRODUKT ER KLASSIlCERET SOM ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR .ÌR TIDEN ER INDE TIL AT BORTSKAFFE DETTE PRODUKT BEDES $E S’RGE FOR AT G’RE DETTE I OVERENSSTEMMELSE MED
DET %UROPISKE DIREKTIV OM AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR 7%%% OG I HENHOLD TIL DE LOKALE LOVE DER RELATERER TIL DETTE DIREKTIV
&OR YDERLIGERE OPLYSNINGER OM 7%%%DIREKTIVET BEDES $E BES’GE WWWFELLOWESINTERNATIONALCOM7%%%
ˆ˜˜ˆÃ…
4ÊMÊ TUOTE LUOKITELLAAN SÊHKÚ JA ELEKTRONIIKKALAITTEEKSI +UN TUOTE POISTETAAN KÊYTÚSTÊ SE ON HÊVITETTÊVÊ SÊHKÚ JA ELEKTRONIIKKALAITEROMUSTA ANNETUN %9N DIREKTIIVIN
7%%% JA DIREKTIIVIIN LIITTYVÊN KANSALLISEN LAINSÊÊDÊNNÚN MUKAISESTI
62 ,ISÊTIETOJA 7%%%DIREKTIIVISTÊ ON OSOITTEESSA WWWFELLOWESINTERNATIONALCOM7%%%
œÀÜi}ˆ>˜
$ETTE PRODUKTET KLASSIlSERES SOM ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (VIS DU HAR TENKT Ì BORTSKAFFE DETTE PRODUKTET VENNLIGST SE TIL AT DU GJ’R DETTE I OVERENSSTEMMELSE MED DET
EUROPEISKE 7%%%DIREKTIVET 7ASTE OF %LECTRICAL AND %LECTRONIC %QUIPMENT OG IF’LGE LOKALT LOVVERK FORBUNDET MED DETTE DIREKTIVET
&OR MER INFORMASJON OM 7%%%DIREKTIVET VENNLIGST BES’K WWWFELLOWESINTERNATIONALCOM7%%%
*œˆÃ…
5FO QSPEVLU [PTUB’ [BLMBTZmLPXBOZ EP HSVQZ VS[ŕE[FŴ FMFLUSZD[OZDI J FMFLUSPOJD[OZDI 8 DFMV QP[CZDJB TJŢ [VƒZUFHP TQS[ŢUV CŢEŕDFHP X 1BŴTUXB QPTJBEBOJV OBMFƒZ
QPTUŢQPXBŗ [HPEOJF [ &VSPQFKTLŕ %ZSFLUZXŕ X TQSBXJF [VƒZUFHP TQS[ŢUV FMFLUSZD[OFHP J FMFLUSPOJD[OFHP 8&&&
PSB[ [ MPLBMOJF PCPXJŕ[VKŕDZN QSBXFN
8JŢDFK JOGPSNBDKJ [OBKE[JFDJF 1BŴTUXP OB TUSPOJF XXX XXXGFMMPXFTJOUFSOBUJPOBMDPN8&&&
,ÕÃÈ>˜
ǣȍțțȜȓ ȖȕȒȓșȖȓ ȘșȍȟȟȖȢȖȤȖȞȜȏȍțȜ ȘȍȘ ȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȜȓ Ȗ ȫșȓȘȠȞȜțțȜȓ ȜȎȜȞȡȒȜȏȍțȖȓ ǩȜȐȒȍ ȝȞȖȒȓȠ ȏȞȓȚȭ ȡȠȖșȖȕȖȞȜȏȍȠȪ ȒȍțțȜȓ ȖȕȒȓșȖȓ ȝȜȔȍșȡȗȟȠȍ ȜȎȓȟȝȓȥȪȠȓ
ȟȜȎșȬȒȓțȖȓ ǣȖȞȓȘȠȖȏȩ ǤȏȞȜȟȜȬȕȍ ȜȎ ȡȠȖșȖȕȍȤȖȖ ȜȠȣȜȒȜȏ ȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȜȐȜ Ȗ ȫșȓȘȠȞȜțțȜȐȜ ȜȎȜȞȡȒȜȏȍțȖȭ 8BTUF PG &MFDUSJDBM BOE &MFDUSPOJD &RVJQNFOU 8&&&
Ȗ
ȚȓȟȠțȩȣ ȕȍȘȜțȜȏ ȟȏȭȕȍțțȩȣ ȟ țȓȬ
ǣșȭ ȝȜșȡȥȓțȖȭ ȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȜȗ ȖțȢȜȞȚȍȤȖȖ Ȝ ȒȖȞȓȘȠȖȏȓ 8&&& ȝȜȔȍșȡȗȟȠȍ ȝȜȟȓȠȖȠȓ ȏȓȎȟȍȗȠ
XXXGFMMPXFTJOUFSOBUJPOBMDPN8&&&
ÀiiŽ
ƗNjNJǕ NJdž LJLjdžǔǕDŽ ƼǓDŽƸǀ NJƸDžǀDŽdžǃƾǃǑDŽdž ǏǛ ƝǂƼǁNJLjǀǁǕǛ ǁƸǀ ƝǂƼǁNJLjdžDŽǀǁǕǛ ƛDždžLJǂǀljǃǕǛ ƨƼ LJƼLjǓLJNJǏljƾ LJdžNj ƿǑǂƼNJƼ DŽƸLJdžLjLjǓǎƼNJƼ ƸNjNJǕ NJdž LJLjdžǔǕDŽ LJƸLjƸǁƸǂƼǓljƿƼ DŽƸ ƹƼƹƸǀǏƿƼǓNJƼ ǕNJǀ
ǁǐDŽƼNJƼ NJƾDŽ ƸLJǕLjLjǀǎƾ ljǖǃnjǏDŽƸ ǃƼ NJƾDŽ ƛNjLjǏLJƸǔǁǒ ƥƻƾƺǓƸ ljǍƼNJǀǁǐ ǃƼ NJƸ ƗLJǕƹǂƾNJƸ ƝǂƼǁNJLjǀǁdžǖ ǁƸǀ ƝǂƼǁNJLjdžDŽǀǁdžǖ ƛDždžLJǂǀljǃdžǖ 8&&&
ǁƸǀ ljǖǃnjǏDŽƸ ǃƼ NJdžNjǛ NJdžLJǀǁdžǖǛ DŽǕǃdžNjǛ
LJdžNj ljǍƼNJǓƽdžDŽNJƸǀ ǃƸNjNJǒ NJƾDŽ džƻƾƺǓƸ
ƙǀƸ LJƼLjǀljljǕNJƼLjƼǛ LJǂƾLjdžnjdžLjǓƼǛ ljǍƼNJǀǁǐ ǃƼ NJƾDŽ ƥƻƾƺǓƸ 8&&& LJƸLjƸǁƸǂƼǓljƿƼ DŽƸ ƼLJǀljǁƼnjNJƼǓNJƼ NJƾDŽ ǀljNJdžljƼǂǓƻƸ XXXGFMMPXFTJOUFSOBUJPOBMDPN8&&&
/ÕÀŽˆÃ…
#V àSàO &MFLUSJLTFM WF &MFLUSPOJL &LJQNBO PMBSBL T‘O‘nBOE‘S‘MN‘ſU‘S #V àSàOà CFSUBSBG FUNF [BNBO‘ HFMEJţJOEF MàUGFO CVOVO "WSVQB &MFLUSJLTFM WF &MFLUSPOJL &LJQNBOMBS‘O
"U‘MNBT‘ 8&&&
:ÚOFUNFMJţJ WF CV ZÚOFUNFLMF JMHJMJ ZFSFM LBOVOMBS VZBS‘ODB ZBQ‘ME‘ţ‘OEBO FNJO PMVO
8&&& :ÚOFUNFMJţJ IBLL‘OEB EBIB GB[MB CJMHJ JÎJO MàUGFO XXXGFMMPXFTJOUFSOBUJPOBMDPN8&&& TJUFTJOJ [JZBSFU FEJO
âiV…
5FOUP WâSPCFL KF LMBTJmLPWÈO KBLP FMFLUSJDLÏ B FMFLUSPOJDLÏ [BżÓ[FOÓ 1P TLPOŘFOÓ KFIP äJWPUOPTUJ [BKJTUŞUF KFIP MJLWJEBDJ W TPVMBEV TF 4NŞSOJDÓ &4 P PEQBEV [
FMFLUSJDLâDI B FMFLUSPOJDLâDI [BżÓ[FOÓDI 0&&;
B W TPVMBEV T NÓTUOÓNJ QżFEQJTZ LUFSÏ T UPVUP TNŞSOJDÓ TPVWJTÓ
7ÓDF JOGPSNBDÓ P TNŞSOJDJ 0&&; OBKEFUF OB TUSÈOLÈDI XXXGFMMPXFTJOUFSOBUJPOBMDPN8&&&
-œÛ>Ž
4ENTO PRODUKT JE KLASIlKOVANâ AKO ELEKTRICKÏ A ELEKTRONICKÏ ZARIADENIE !K NASTANE AS ZLIKVIDOVA TENTO PRODUKT ZABEZPE TE PROSÓM ABY STE TAK UROBILI V SÞLADE S
%URØPSKOU SMERNICOU O ODPADE Z ELEKTRICKâCH A ELETRONICKâCH ZARIADENIACH 7%%% A V ZHODE S MIESTNYMI ZÈKONMI VZ AHUJÞCIMI SA NA TÞTO SMERNICU
0ODROBNEJÝIE INFORMÈCIE O 3MERNICI 7%%% NÈJDETE NA WWWFELLOWESINTERNATIONALCOM7%%%
՘}>Àˆ>˜
%Z A TERMÏK %LEKTROMOS ÏS ELEKTRONIKUS BERENDEZÏS BESOROLÈSÞ (A ELJÚNNE AZ ID AMIKOR KI KELL DOBNIA A TERMÏKET AKKOR KÏRJàK GONDOSKODJON ARRØL HOGY EZT AZ %URØPAI
ELEKTROMOS ÏS ELEKTRONIKUS BERENDEZÏSEK HULLADÏKIARØL SZØLØ 7%%% IRÈNYELV SZERINT TEGYE MEGFELELVE AZ IRÈNYELVHEZ KAPCSOLØDØ HELYI TÚRVÏNYEKNEK IS
! 7%%% )RÈNYELVRE VONATKOZØ TOVÈBBI INFORMÈCIØKÏRT KÏRJàK KERESSE FEL A WWWFELLOWESINTERNATIONALCOM7%%% INTERNETES CÓMET
*œÀÌÕ}ÕiÃi
%STE PRODUTO ESTÈ CLASSIlCADO COMO %QUIPAMENTO %LÏCTRICO E %LECTRØNICO 1UANDO CHEGAR A ALTURA DE ELIMINAR ESTE PRODUTO CERTIlQUESE DE QUE O FAZ EM CONFORMIDADE COM A
$IRECTIVA RELATIVA A 2ESÓDUOS DE %QUIPAMENTOS %LÏCTRICOS E %LECTRØNICOS 2%%% E EM OBSERVÉNCIA DA LEGISLAÎÍO LOCAL RELATIVA A ESTA DIRECTIVA
0ARA OBTER MAIS INFORMAÎÜES SOBRE A $IRECTIVA RELATIVA A 2ESÓDUOS DE %QUIPAMENTOS %LÏCTRICOS E %LECTRØNICOS 2%%% VISITE O ENDEREÎO WWWFELLOWESINTERNATIONALCOM7%%%
63
Declaration of Conformity
Fellowes, Inc.
Yorkshire Way, West Moor Park
Doncaster, South Yorkshire, DN3 3FB England
declares that the products
Models S701CM / P70CM
conform with the requirements of the Restriction of Hazardous Substances Directive (2002/95/EC), the Low Voltage
Directive (73/23 EEC) and the Electromagnetic Compatibility Directive (89/336 EEC) and the following harmonized
European Normes (EN Standards) and IEC Standards.
Safety: EN60950 ‘Information Technology Equipment’
EMC: Standards
EN 55014-1: 2006
EN 55014-2: 2001 (A1)
EN61000-3-2 : 2006
EN61000-3-3 : 2005 (A2)
-Itasca, Illinois, USA
June 30, 2008
_____________________
James Fellowes
67
Help Line
Australia
+1-800-33-11-77
Canada
+1-800-665-4339
Mexico
+1-800-234-1185
United States
+1-800-955-0959
Fellowes
Australia
+ 61-3-8336-97000
Benelux
+ 31-(0)-76-523-2090
Canada
+ 1-905-475-6320
Deutschland
France
Italia
Japan
Korea
Malaysia
+ 49-(0)-5131-49770
+ 33-(0)-1-30-06-86-80
+ 39-071-730041
+ 81-(0)-3-5496-2401
+ 82-2-3462-2884
+ 60-(0)-35122-1231
Polska
+ 48-(22)-481-96-12
Espana
+ 34-91-748-05-01
Singapore
United Kingdom
United States
+ 65-6221-3811
+ 44-(0)-1302-836836
+ 1-630-893-1600
© 2008 Fellowes. Printed in China. Form No. 402677 Rev B