downloaden - Chon Kyong sluit zich aan bij de United Tang Soo Do

Commentaren

Transcriptie

downloaden - Chon Kyong sluit zich aan bij de United Tang Soo Do
1
Voorwoord
Ter informatie wil ik u een informatieboekje aanbieden over de gang van
zaken bij onze club.
In dit boekje wil ik zaken behandelen over betalingen, regels & etiquette,
benamingen gebruikt bij de trainingen, beknopte wedstrijdregels, examen
eisen en andere wetenswaardigheden.
Sa Bum John.B.Correljé
Sa Bum John B. Correljé is geboren op 04-02-1958 te Schoonhoven.
Toen hij in Canada woonde heeft hij een tijdje aan
Judo gedaan. Op zijn 16de kwam hij in aanraking met
Tae Kwon Do. Op zijn 20ste kreeg hij zijn zwarte
band hierin. Na dat enkele Tae Kwon Do clubs
onenigheid hadden met de Budo Bond besloot men
om verder te gaan met Tang Soo Do. Daar Sa Bum
John beter zijn handen en verdediging wilde
gebruiken heeft hij een tijdje op Boksen gezeten.
Momenteel is hij een Sa Dan in Tang Soo Do dat wil
zeggen een vierde Danner. Hij is een verwoed
verzamelaar over van alles op gebied van
krijgskunsten. En is hier ook altijd mee bezig.
Enkele andere hobby’s zijn gitaar spelen, reizen,
lezen en op de PC werken.
Kyo Sa J.B.Correljé sr.
Kyo Sa J.B.Correljé sr. Is geboren op 12-06-1935 te Malang Nederlands
Indïe. De Kyo Sa heeft veel aan sport gedaan in zijn jeugd. Hij heeft jaren
gebokst, gevoetbald en aan Judo, Jiu Jitsu, Tai Chi Chuan en
Yoga gedaan. Op 43 jarige leeftijd kwam hij in aanraking
met Tang Soo Do. Hij beoefent het nog tot de dag van
vandaag. Hij is op dit moment een Sam Dan Derde
Danner.
2
Kyo Sa Aart(Maarthen) Lopulalan (2d Dan)
Kyo Sa Aart Lopulalan is geboren op 5 maart 1958 te Goes. Op
jonge leeftijd vertrok hij naar Leerdam, waar hij in aanraking
kwam met diverse sporten zoals o.a. kempo, voetballen en
badminton. Toen hij trouwde ging hij in Schoonhoven wonen.
Hier was net Sa Bum Nim John B. Correljé begonnen met
lesgeven in het Tang Soo Do. Nadat hij was wezen kijken
wist hij wat zijn passie was. Meteen de volgende les melde
hij zich aan voor de trainingen. Kyo Sa Aart is een echte
technicus daarom moet elke techniek 100% perfect zijn.
Zijn Specialiteiten zijn de Hyung’s (loopvormen) & Jang
Bong Hyung’s (Lange Stokken vormen.) Hij is ook
Nederlands Kampioen geweest met de Hyung’s.
Kwan Jang Nim Richard Byrne (9de Dan)
Kwan Jang Nim Byrne is voorzitter van de
United Tang Soo Do Congress , de
internationale organisatie waar wij bij zijn
aangesloten.
Hij begon met Tang Soo Do in 1969 op de
bekende Osan Air Force Base, Korea.
Hij heeft niet alleen zwarte band in Tang
Soo Do, maar ook in Shotokan Karate en
Tae Kwondo. Hij was Wereldkampioen
Professioneel Shoot-Fighting (een soort
worstelen) en kwam deed veel mee in
Japan. Hij is ook bekend om zijn
spectaculaire breektechnieken.
Hij heeft namelijk 3 wereldrecords Breken,
namelijk 10 planken met een Soo Do,
8 planken met een Bahl Deung Cha Gi en
15 planken met een Pahl Kup.
Vanaf 1997, heeft Kwan Jang Nim Byrne
meer dan 1000 leerlingen tot zwarte band
gepromoveerd. Veel van deze leerlingen
zijn het Tang Soo Do gaan verspreiden
door op verschillende plaatsen les te geven. Sommige hebben zelfs de rang van Sa
Bum Nim gekregen.
3
Wat is Tang Soo Do?
Tang Soo Do Betekend Letterlijk De Weg van de Hand Van T’ang (een Chinese
Dynastie). Hiermee wordt bedoeld ongewapend vechten.
Zoals bij alle krijgskunsten is het moeilijk de precieze wortels van het Tang Soo Do
terug te vinden in het verleden. In Korea zijn de krijgskunsten te traceren tot 2000
voor Christus.
Waarschijnlijk is het ontstaan uit puur zelfbehoud tegen dieren en vijandige
stammen.
Tang Soo Do is één van Korea’s oudste krijgskunsten. Tang Soo Do is beïnvloed
door Koreaanse en Chinese invloeden.
Het is een samengestelde stijl bestaande uit:
☯ 60% Soo Bahk Do
☯ 30% Noord Chinese Stijl (Ne Ga Ryu stijl)
☯ 10% Zuid Chinese stijl (Wa Ka Ryu stijl).
De beginselen van het moderne Tang Soo Do zijn terug te leiden tot de periode van
de drie Koninkrijken.
De drie Koninkrijken zijn:
* Silla (57 voor Chr. tot 935 na Chr.) in het zuidoosten
* Paekche (18 voor Chr. tot 660 na Chr.) in het zuidwesten
* Koguryo (37 voor Chr. tot 668 na Chr.) in het noorden.
Silla was een van de kleinste koninkrijken. Om zich beschermen tegen de grotere
koninkrijken werden enkele jonge edellieden in China tijdens de T’ang Dynastie
getraind in de krijgskunsten. Toen ze weer terugkwamen in Silla, trainde ze
anderen, ze werden ook wel de Hwa Rang genoemd.
Het was de bedoeling van China om geheel Korea in te nemen, maar de Hwa Rang
waren degene die Paekche en Koguryo overwonnen en de Chinezen kon
tegenhouden om hen te overheersen.
De T’ang periode is één van de rijkste periodes in de Chinese geschiedenis. In deze
periode werd er veel getraind in de verschillende disciplines van de krijgskunsten,
er werden heel mooie kunstvoorwerpen gemaakt maar men was ook bezig met
literatuur en muziek. Tijdens de T’ang periode werden de drie leren,
Confucianisme, Boeddhisme en Taoïsme, de hoeksteen van de keizerlijke
ideologie.
4
De Hwa Rang werden geselecteerd door onderlinge wedstrijden, alleen de beste
werden gekozen. Ze leefde met elkaar en studeerde kunst, cultuur en militaire
vaardigheden (zowel gewapend als ongewapend).
Het ongewapende gedeelte noemt men ook wel Soo (hand) Bahk (hard) oftewel
Harde Hand.
De Hwa Rang stelde een erecode samen waaraan men zich moest houden.
De Erecodes van de Hwa Rang zijn:
1. Wees trouw aan je vaderland en gemeenschap
2. Eer je ouders, ouderen en je leraar.
3. Houd vriendschap in ere en eer je broeders en zusters
4. Trek je nooit terug in de Strijd.
5. Handel in de strijd naar eer en geweten.
Tegenwoordig worden deze codes in iets andere vorm gehandhaafd door de
verschillende Tang Soo Do organisaties.
Deze Zijn:
1. Trouw aan je Vaderland.
2. Gehoorzaamheid aan je Ouders.
3. Heb elkaar lief in een relatie.
4. Wees behulpzaam voor je broers en zussen.
5. Wees behulpzaam voor Ouderen.
6. Wees trouw aan je Leraar en de leerlingen.
7. Wees trouw aan je vrienden.
8. Weet het verschil tussen goed en kwaad.
9. Trek je nooit terug in de Strijd.
10. Maak altijd af waar je aan begonnen bent.
Het verenigde Silla werd uiteindelijk verslagen door Koning Wang Kun. Deze
vestigde de Koryo Dynastie (918- 1392). Tijdens deze periode werd er veel
getraind in de verschillende disciplines van de krijgskunsten. Soo Bahk was heel
populair in deze periode.
In 1392 werd de Yi dynastie gevestigd, tijdens de Yi was er weinig aandacht voor
de krijgskunsten, men was meer bezig met literatuur, muziek en kunst. Er werd
door overheersende klasse neergekeken op de gevechtskunsten.
Het enige wat wel gewaardeerd werd was boogschieten.
De Yi dynastie duurde tot de Japanse bezetting 1910. Tijdens de Yi dynastie werd
het land aangevallen door Japan en twee keer door China.
5
Hierdoor begon men zich toch weer te verdiepen in de krijgskunsten. Tijdens deze
periode werd de Muye Dobo Tongji geschreven.
Één van de eerste krijgskunstboeken. Er worden verschillende wapens in
beschreven zoals verschillende soorten zwaarden en speren, hellebaarden enz.,
maar ook een ongewapende vorm van vechten, “Kwon Bup” genaamd.
Door de Japanse bezetting werden de Koreaanse krijgskunsten verboden. Wel kon
men de Japanse krijgskunsten Judo( Yu Do) en Kendo (Gum Do) beoefenen.
Daarom werden de Koreaanse krijgskunsten in het geheim beoefend.
Op zevenjarige leeftijd was Kwan Jang Nim Hwang Kee op een festival waar een
gevecht uitbrak, een man verweerde zich tegen 7 of 8 aanvallers die hij versloeg
met geweldige beentechnieken. Toen de Kwan Jang Nim navraag deed bleek het te
gaan om de Koreaanse krijgskunst Tae Kyun. De Kwan Jang Nim was zo onder de
indruk dat hij deze man naar zijn huis volgde en hij vroeg of hij de man zijn
leerling mocht worden. De man weigerde daar hij hem te jong vond. Elke dag ging
hij op de heuvel bij het huis van de man zitten en kopieerde zijn bewegingen en
technieken. En trainde op deze manier zichzelf.
Toen hij bij spoorwegen werkte werd hij in China te werk gesteld, hier bestudeerde
hij Wu Shu bij Meester Kuk Jin Yang. De trainingen van Meester Yang bestonden
uit Seh Bop (de methode om houdingen te oefenen), Bo Bop (de methode om
staptechnieken te trainen) en Ryun Bop (de methode om het lichaam in conditie te
brengen). Ze trainende ook de “Toi Ship Ee Rho” en “Tae Kuk Kwon” loopvormen
en hun uitleg.
Hij bestudeerde het Okinawa Karate in boeken die hij las in de bibiotheek van de
spoorwegen waar bij hij werkte. Deze boeken hebben een grote invloed op de Tang
Soo Do stijl gehad. Er is daarom veel terug te vinden in de Hyung’s (Pyung Ahn’s ,
Bassai, Kong San Kun) van het Karate. Er is wel degelijk een verschil, hij maakte
gebruik van Hur Ri Dwul Gi (het gebruik van de heup bij de verschillend
technieken) en lange beentechnieken, iets wat bij het traditionele Karate niet
voorkomt en zijn uitleg verschilde.
Door de ontdekking van de “Muye Dobo Tongji” kwam hij in aanraking met het
Soo Bahk Ki, welk hij om doopte naar Soo Bahk Do.
Toen Korea in 1945 bevrijd werd van de Japanners starten verschillende koreaanse
Grootmeesters een School, Kwan’s genaamd. Enkele Grootmeesters hadden in
Japan Japanse krijgskunsten bestudeerd. Hun Stijlen hadden verschillende namen
zoals Kong Soo Do, Tae Soo , Hwan Soo, Kwon Bop en Tang Soo Do.
Kwan Jang Nim Hwang Kee noemde zijn stijl in eerste instantie Hwan Soo, in
navolging van Kwan Jang Nim Won Kuk Lee noemde hij zijn stijl Tang Soo Do.
6
KWAN
Song Moo Kwan
Han Moo Kwan
Chang Moo Kwan
Moo Duk kwan
Oh Do Kwan
Kang Duk Won
Jung Do Kwan
Ji Do Kwan
Chung Do Kwan
OPRICHTER
Byung Jik Ro
Kyo Yoon Lee
Byun In Yoon
Hwang Kee
Choi Hong Hi
Jong Pyo Hong & Chul Hee Park
Yong Woo Lee
Kyung Suk Lee & Sang Sup Chun
Won Kuk Lee
Wat betekent Moo Duk Kwan?
Moo Duk Kwan Betekent “Instituut der Krijgskunst”. “Kwan” betekent
School of onderwijsinstelling en “Moo Duk” betekent hetzelfde als
BUDO oftewel Krijgskunst. Oftewel de Moo Duk Kwan is een School
waren men kan leren vechten, zowel ongewapend als gewapend. Dit is de
Tang Soo Do stijl die wij beoefenen.
All Tang Soo Do Organization
De A.T.O. is de nationale non-profit organisatie waar we bij aangesloten
zijn. De organisatie is opgericht op 13 juni 2004. Opgericht om de
verschillende Tang Soo Do beoefenaars van de verschillende bonden
nader tot elkaar te brengen.
Tang Soo Do Vereniging Chon Kyong
De Tang Soo Do Vereniging Chon Kyong is opgericht op 1 januari 2004.
Opgericht om het Tang Soo Do te promoten in Schoonhoven en
omgeving. “Chon Kyong ” betekent “respect”. Respect is wat iedereen
wil krijgen. Maar het is ook belangrijk om respect te geven. Want wie
geen respect heeft voor een ander zal het ook niet krijgen.
Zoals een belangrijk spreekwoord van Confucius zegt: “wat gij wilt dat u niet
geschiedt doet dat ook een ander niet.”
Op 7 Mei 2004 was de start van Nieuwpoortse afdeling.
United Tang Soo Do Congress
De United Tang Soo Do Congress is opgericht door
Grootmeester Richard Byrne (9de Dan) en is een
internationale organisatie om het Traditionele Tang Soo
Do te promoten. Sinds 19 April 2008 is onze vereniging
aangesloten bij de UTC.
7
Het ATO Embleem
De handen in het midden symboliseren de
vriendschap, het respect en samenwerking tussen
de verschillende Tang Soo Do Scholen,
Verenigingen, Organisaties en Bonden.Ook wordt
verwezen naar het Um en Yang teken in de
Koreaanse Vlag het land van herkomst van het
Tang Soo Do.
Um en Yang symboliseert de tegenstrijdige
elementen in de natuur.(zoals man & vrouw, water
& vuur, goed & kwaad enz.) het één kan niet zonder de ander en ze vullen
elkaar aan.
Het Han Gul boven in betekent Tang Soo Do ,Links staat Chung Jik
(eerlijkheid), rechts staat Chon Kyong (respect) en het onderste is Hyop
Dong wat samenwerking betekent. De band met rode streep symboliseert de
Tang Soo Do meestergraad band, dit is iets waar we met ze allen naar
streven.
Met ALL TANG SOO DO wordt bedoeld alle Tang Soo Do stijlen.
Het geheel betekent: door eerlijk en respectvol met elkaar om te gaan
streven we naar een hogere graad van perfectie, samenwerking en
vriendschap en een betere wereld door Tang Soo Do.
Het Knopen van de Tti
8
Filosofie
Tang Soo Do Moo Duk Kwan Grondbeginselen
VERANTWOORDELIJKHEID.
OPRECHTHEID.
RECHTVAARDIGHEID.
Sleutelbegrippen in het Tang Soo Do
Chon Kyong
Respect
Chung Jik
Eerlijkheid
Kyum Son
Nederigheid
Yong Gi
Moed
Chung Shin Tong Il
Concentratie
In Neh
Uithoudingsvermogen
Him Cho Chung
Krachtcontrole
Shin Chook
Spanning & ontspanning
Wan Gup
Snelheidscontrole
Vijf benodigdheden om de Geestelijke Toestand te Trainen
1. Eén met de Natuur.
2. Weet wat er in je omgeving gebeurd.
3. Ervaring.
4. Geweten.
5. Cultuur.
Elf punten die Geestelijke training Benadrukken
1. Respecteer de natuur
2. Geestelijke concentratie
3. Hoffelijkheid
4. Nederigheid
5. Erkentelijk
6. Zelf opoffering
7. Ontwikkelen van moed
8. Wees rein
9. Wees sterk van binnen & mild van buiten
10.Uithoudingsvermogen
11.Het kunnen lezen.
9
Vijf Benodigdheden om het Lichamelijke Vermogen te ontwikkelen
1. Contact houden met de natuurlijke omgeving.
2. Contact houden met de verschillende lichamelijke condities.
3. Geschikte voeding.
4. Geschikte oefening.
5.
Geschikte rust.
Tien punten om het Lichamelijke Vermogen te ontwikkelen
1. Door de mond uitademen, in verband met extra kracht uit de
2. Dan Jun. (Ki Hap)
3. Het concentreren op je doel.
4. Constante balans tijdens beweging.
5. Flexibiliteit van het lichaam.
6. De correcte spierspanning voor maximale kracht.
7. Hoge en lage snelheidstechnieken.
8. Doelgerichtheid van de technieken.
9. Het instellen op de juiste afstand.
10. De juiste ademhaling voor het uithoudingsvermogen.
11. Het in conditie brengen van de handen en voeten.
Regels & Etiquette
Tijdens de Trainingen, wedstrijden etc. dient de beoefenaar een schone en
verzorgde Tobok te dragen, met bij dragers graduatie behorende Tti
(band) d.w.z. in de Nationale Bond aangegeven kleuren.
De Tti dient op oorspronkelijke wijze te zijn geknoopt.
Op de Tobok dienen zich geen andere kentekenen/emblemen te bevinden,
dan die op TANG SOO DO duiden.
Het lichaam dient verzorgd te zijn, nagels van handen en voeten schoon
en kort, zodat men elkaar hiermede niet kan verwonden. Eventuele
verwondingen dienen goed verzorgd en verbonden te zijn.
Geen sieraden, zoals ringen, armbanden en kettingen dragen tijdens de
trainingen.
Snoepen etc. is tijdens de lessen eveneens niet toegestaan. Het betreden
van de Do Jang (trainingsruimte) met straatschoeisel is verboden.
De trainingen onderbreken of de Do Jang verlaten, zonder toestemming te
hebben verkregen is niet toegestaan.
10
Men dient tijdig op de trainingen aanwezig te zijn en bij te laat komen
zich correct te verontschuldigen en 25 keer op te drukken.
Wanneer men niet oefent, bijvoorbeeld bij het uitrusten of naar uitleg van
de leraar luistert, zal men dit doen volgens de regels, d.w.z. op de
voorgeschreven wijze in de kleermakerszit of staande, zonder ergens
tegenaan te leunen.
Tijdens de oefeningen of sparring mag niet worden gesproken in de Do
Jang , opdat men met de grootst mogelijke concentratie te werk kan gaan.
Cursisten die misbruik maken van het geleerde, zich schuldig maken
aan wangedrag of de goede naam en de eer van het TANG SOO DO in
opspraak brengen kunnen tijdelijk of
voorgoed de toegang tot de TANG SOO DO
vereniging worden ontzegd.
De hoger geclassificeerde of gegradueerde
leerlingen zullen de minder gevorderden in
alle vriendelijkheid en tact behulpzaam zijn
en de vooruitgang bevorderen.
Men dient alle instructies van de leraar stipt
en aldus naar beste vermogen op te volgen.
Groetceremonie
Bij het betreden van de Do Jang: voeten naast elkaar, rechter vuist naar
links op de borst(op het Hart), linkerhand langs het lichaam. Lichte
buiging maken naar de voorkant van de Do Jang waar de Koreaanse
vlag(Kuk Gi), de Chon Kyong vlag(Kwan Gi) en de All Tang Soo Do
Organisatievlag hangen.
Bij het Commando “Chul Sa” gaat iedereen naar zijn plaats.
Bij het innemen van de plaatsen staat de hoogst gegradueerde rechts
vooraan, aflopend naar links per rij.
Dit dient eveneens het geval te zijn wanneer twee beoefenaars zich
tegenover elkaar opstellen bij b.v. Dae Ryun (sparring). Indien de Sa
Bum Nim (leraar met 4de Dan of hoger) of Kyo Sa Nim (leraar met
zwarte band, maar onder de 4de Dan) niet het commando geeft, is de
hoogst gegradueerde rechts voor aan de aangewezen persoon om dit te
doen.
11
Bij het commando Cha Ryot (attentie) staat een ieder correct rechtop
met gesloten voeten en de handen omlaag langs het lichaam.
Bij Kuk Gi Bay Ray (groet voor vlag/embleem) neemt men dezelfde
houding aan in de richting naar de voorkant, zoals bij het betreden van de
Do Jang. Dus, rechterarm met vuist naar links voor de borst.
Iedere TANG SOO DO beoefenaar aanwezig in de Do Jang, al of niet
actief op dat moment volgt deze regels op. Ieder ander eventuele
aanwezige in de Do Jang gaat staan.
Bij het commando Paro neemt ieder weer de gewone Cha Ryot houding
aan.
An Jo: de deelnemer gaat op zijn plaats zitten in de kleermakerszit(het
commando kan ook Chak Suk zijn).
Muk Nyum: betekent meditatie, waarbij men de ogen sluit en de
polsen/vuisten op de knieën legt. De rug recht, goed overeind zitten en
bovenlichaam zo breed mogelijk, zodat de longen goed zuurstof krijgen.
Probeer geheel ontspannen te zijn. Adem in door de neus zodat de
ingeademde lucht, verwarmd en bevochtigd wordt.
Probeer geheel tot rust te komen en alle spanningen buiten te sluiten,
zodat je ontspannen aan de training kan beginnen.
Na het commando Paro, E La Sut gaat men weer correct staan en de
hoogst gegradueerde rechts vooraan geeft nu het commando Cha Ryot
aan en het hierop volgende: Sa Bum Nim Kay Kyung Ye (groet in dit
geval dus naar de leraar met een 4de Dan of hogere Dangraad) of Kyo Sa
Nim Kay Kyung Ye (groet in dit geval naar de leraar met een Dangraad
onder de 4de Dan).
Hierna buigen alle deelnemers voor de leraar. Het trainingsprogramma
kan nu een aanvang nemen.
De verplichte buiging tijdens het betreden van de Do Jang, drukt een
gevoel van respect uit voor deze, daar men zich hier geestelijk en
lichamelijk gaat oefenen.
Met de buiging naar de leraar drukt men gevoel van eerbied en respect uit
voor zijn meerdere.
12
Wanneer twee beoefenaars onderling met elkaar gaan oefenen, maken
zij voor en na de oefening of gevecht, een staande buiging naar elkaar.
Ook hiermede drukt men een gevoel van respect uit voor de ander.
Wanneer men tegenover een hoger gegradueerde partner staat, legt men
vol vertrouwen de eigen veiligheid in diens handen.
Echter wanneer men tegenover een lager gegradueerde staat, mag men
nooit een gevoel van superioriteit laten blijken, doch eerbied tonen voor
de wil en kundigheid van de ander.
Wanneer men eenmaal in de Do Jang aanwezig is, spelen rang en stand
geen rol meer, evenmin politieke of religieuze overtuiging. Het enige doel
dat telt is: een goed TANG SOO DO beoefenaar te worden, zowel
lichamelijk als geestelijk.
Aan het einde van de les wordt weer dezelfde volgorde van groeten
gevolgd, echter na het groeten van de leraar wordt nu door een ieder de
rechter vuist opgeheven en met luidde stem “TANG SOO” uitgesproken.
Bij het verlaten van de Do Jang wordt wederom naar de voorkant van de Do Jang
op de voorgeschreven wijze gegroet.
Commando’s gebruikelijk tijdens de Training:
Cha Ryot
Kuk Gi Bay Ray
Chul Sa
Chak Suk / An Jo
Muk Nyum
E La Sut
Pa Ro
Kyung Ye
Kyo Sa Nim Kay Kyung Ye
Sa Bum Nim Kay Kyung Ye
Shio
Tora
Dwi Ro Tora
“Tang Soo”
Attentie
Groet voor Vlag / embleem
Opstellen
Zitten
Meditatie
Sta Op
Terugkeren / komen
Groeten / buigen
Groet de leraar met Dangraad onder
de 4de Dan
Groeten voor leraar met 4de Dan en
hoger
Rust
Draaien
Achterwaarts draaien 180ºC
Wordt gebruikt na uitleg leraar en na
de groet ceremonie
13
Kyo Dae
Kam Sa Ham Nyda
Shi Jak
Wisselen
Dank U wel
Begin
Internationale Tang Soo Do Terminologie:
Tang Soo Do
Moo Duk Kwan
Soo Bahk Do
Kwan Jang (Nim)
Sa Bum (Nim)
Kyo Sa (Nim)
You Dan Ja
Nim
Cho Dan
Ee Dan
Sam Dan
Sa Dan
Jéja
You Kŭp Ja
Cho Bo Ja
Dan
Kŭp
Kwan
Do Jang
Kwan Gi
Kuk Gi
Naam van de door ons beoefende
krijgkunst
Naam van de internationale
Organisatie, Instituut der krijgskunde
Zeer oude naam van de Koreaanse
gevechtskunst
Grootmeester, hoofd van de
Moo Duk Kwan (Hwang Kee)
Meester, instructeur met 4de Dan en
hoger
Leraar met zwarte band, maar onder de
4de Dan
Zwarte Bander geen leraar
Een term, die respect uitdrukt zoals b.v.
meneer of edelachtbare
Eerste Danner
Tweede Danner
Derde Danner
Vierde Danner
Leerling
Leerling met gekleurde band
Beginner
Rang, drager van zwarte (donker
blauwe)band
Graad, drager van een gekleurde band
onder zwarte (donker blauwe band)
School
Trainingsruimte
Vlag van een Tang Soo Do school
Nationale vlag van Korea
14
To Bok
Tti
Ki Cho / Kibon
Pyung Ahn
Hyŭng
Dae Ryun
Il Soo Sik Dae Ryun
Ee Soo Sik Dae Ryun
Sam Soo Sik Dae Ryun
Kibon Ho Sin Sul
Ho Sin sul
Soo Ki
Jok Ki
Kibon Suryun
Chak Chuk Churigi
Mahk Ki
Kong Kyuk
Chi Gi
Cha Gi
Ki Hap
Chon Kyong
Chung Jik
Kyum Son
Trainingskleding
Band
Basis
Vrede en vertrouwen
Vorm, Patroon
Sparring
Eén stapstechnieken
Twee Stapstechnieken
Drie stapstechnieken
Basis Zelfverdediging
Zelfverdediging
Handtechnieken
Voettechnieken
Rechtlijnige basis exercitie
Kruisvormige basis exercitie
Blokking
Aanval
Slag
Schop
Schreeuw
Respect
Eerlijkheid
Nederigheid
Telling:
Nederlands
Een
Twee
Drie
Vier
Vijf
Zes
Zeven
Acht
Negen
Tien
Koreaans
Ha Na
Tul
Set
Net
Ta Sot
Yo Sot
IL Gop
Yo Dol
Ah Hope
Yohl
Sino-Koreaans
Il
I of Ee
Sam
Sa
Oh
Yuk
Chil
Pal
Ku
Sip
15
Schoppen /Trappen:
Ahp Cha Gi
Yup Cha Gi
Dwi Cha Gi
Bahl Deung Cha Gi
Dull Ryo Cha Gi
Pahkeso Ahnu Ro Cha Gi
Ahneso Pahku Ro Cha Gi
Peet Cha Gi
Ahp Podo Oll Ri Gi
Yup Podo Oll Ri Gi
Ee Dan Cha Gi
Dwi Oh Cha Gi
Dwi Dull Ryo Cha Gi
Yup Hu Ri Gi
Ahp Mi Ru Cha Gi
Mu Rup Cha Gi
Ne Ryo cha Gi
Voorwaartse trap met de bal van de voet
Zijwaartse trap
Achterwaartse trap met de hiel
Wreeftrap
Voorwaarts naar binnen gerichte hoektrap
Trap van buiten naar binnen
Trap van binnen naar buiten
Diagonale binnen/ buitenwaartse hoektrap
Voorwaartse opzwaaiende trap met gestrekt
been
Zijwaartse opzwaaiende trap met gestrekt
been
Gesprongen trap op de plaats
Gesprongen vliegende trap
Achterwaarts ingedraaide hieltrap
Zijwaartse hoektrap/ hieltrap
Voorwaartse duwtrap
Kniestoot
Trap van boven naar beneden
Handtechnieken:
Chung Kwon
Kap Kwon
Pahl Kup
Ha Dan Mahk Ki
Chung Dan Mahk Ki
Sang Dan Mahk Ki
Soo Do
Yuk Soo Do
Chu Kyo Kong Kyuk
Kwon Do
Kwan Soo
Chang Kwon
Ahneso Pahku Ro Mahk Ki
Pahkeso Ahnu Ro Mahk Ki
Mi Ru Mahk Ki
Vuiststoot (voorzijde)
Knokkelslag (bovenzijde vuist)
Elleboog
Laagblok
Middenblok
Hoogblok
Meshand
Binnenzijde meshand
Opstoot
Hammervuist (zijkant van de vuist)
Speerhand
Handpalm
Blokking van binnen naar buiten
Blokking van buiten naar binnen
Duwblok
16
Basisstanden (Ki Cho Ja Seh)
Ja Seh
Chun Bi Ja Seh
Chun Gul Ja Seh
Hu Gul Ja Seh
Ki Ma (Rip) Ja seh
Sa Ko Rip Ja seh
Kyo Cha Rip Ja Seh
Han Bal Seo Ki Ja Seh
Houding (stand)
Gereedstaande houding
Voorwaarts leunende houding
Achterwaarts leunende Houding
Paardenzit stand (houding)voeten naar
binnengedraaid
Zijwaartse stand (houding) voeten naar buiten
gedraaid.
Kruisbeen stand
Kraanvogelstand
Anatomie van de Mens
Nuun
I Ma
In Chung
Tuck
Mok
Pahl
Pahl Kup
Myung Chi
Hur Ri
Oog
Voorhoofd
Tussen neus en lip
Kin
Keel
Arm
Elleboog
Solar Plexus
Heup
Dar Ri
Mu Rup
Jok
Bahl
Ko Whan
Chu Mok
Soo
Sohn
Dan Jun
Been
Knie
Voet (Chinees)
Voet (Koreaans)
Kruis
Vuist
Hand(Chinees)
Hand (Koreaans)
Ki-centrum
gelegen in de
onderbuik
Hyung’s (stijlvormen)
Over Hyung’s of stijlvormen wordt vaak makkelijk gedaan, maar ze
hebben wel degelijk een doel. Het zijn vaak eeuwenoude vormen, die
afgestemd zijn op de graduatie van de jé ja (leerling) en zeer goed om je
basis technieken te leren, je ademhaling,je balans , het wisselen van de
standen ,het wisselen van richting en het verbeteren van je concentratie.
Een Hyung stelt een schijngevecht voor tegen meerdere tegenstanders.
Vaak zit er meer achter een bepaalde techniek dan men in eerste instantie
zou denken.
17
Tijdens een Examen wordt er daarom streng naar de uitvoering van de
Hyung’s gekeken.
Onderdelen welk het Karakter of Persoonlijkheid van een
Hyung bepalen:
volgorde der Hyŭng technieken
2. Krachtcontrole
3. Inspanning & ontspanning
4. Snelheid & ritmecontrole
5. Richting der bewegingen
6. Geesteshouding
7. Kracht der technieken
8. Begrip der Hyung technieken
9. Duidelijke kenmerken van een Hyung
10. Perfecte beëindiging van een Hyung
11. Nauwkeurigheid der bewegingen
12. Doelbewustheid
13. Balans
14. Uitstraling
1.
Soorten Tang Soo Do Hyung’s
Wa Ka Ryu Stijl
invloeden van Zuid Chinese scholen.
Karakter:
Snelheid, agressiviteit, dynamische actie en spontaniteit.
Ki Cho Hyung’s
Basisvormen.
Pyung Ahn Hyung’s
Veilig en Vreedzaam. Deze naam is bedoeld om aan te geven dat een ieder
die deze vormen beheerst, in staat is zichzelf te beschermen en
opgewassen te zijn in elke onvoorziene situatie.
Bassai Dae
Doorbreek de vesting (verdediging, aanval)
Bij waakzaam en bekwaam gebruik van de handen, in geval van vastgepakt te
zijn, kan men de aanvaller in een onhoudbare situatie brengen.
18
Jin Do
Geeft een kraanvogel op een rots aan.
Een aantal bewegingen in deze vorm worden uitgevoerd op één been, hetgeen
de kraanvogel op de rots symboliseert.
Lo Hi
Kong Sang Kun =beeld de adelaar uit.
Ne Ga Ryu stijl
Invloeden van Noord Chinese scholen.
Karakter:
Weloverwogen, stabiliteit, vloeiende beweging en een rustige beheerste kracht.
Ki Ma Hyung (Nai Han Ji)
Betekende ijzeren paard.
Bijna alle bewegingen tijdens deze vorm worden uitgevoerd in een houding,
zoals men een paard berijdt, de paarden zitstand.
Sip Soo (Jit Deh)
Betekent 10 handen.Een ieder die deze vorm beheerst, behoeft geen problemen te
hebben tegen een aanval van 10 personen.
Enkele door ons gebruikte Hyung’s
*Ki Cho Hyung Il Bu
*Ki Cho Hyung Ee Bu
*Ki Cho Hyung Sam Bu
*Pyung Ahn Cho Dan
*Pyung Ahn Ee Dan
*Pyung Ahn Sam Dan
*Pyung Ahn Sa Dan
*Pyung Ahn O Dan
*Chil Sung Ro Hyung’s
Wapen Hyung’s
*Joong Bong Hyung Il Bu
*Joong Bong Hyung Ee Bu
*Joong Bong Sam Bu
*Dan Gum Hyung Il Bu
*Jang Gum Hyung
*Bassai
*Naihanji Cho Dan
*Chinto
*Naihanji Ee Dan
*Sip Soo
*Naihanji Sam Dan
*Lo Hi
*Kong Sang Kun
*Sei Shan
*Jang Bong Hyung Il Bu
*Jang Bong Hyung Ee Bu
*Jang Bong Hyung Sam Bu
*Dan Gum Hyung Ee Bu
19
Examen eisen Kupgraden
Voordat men aan examen mag meedoen moet men aan de volgende eisen
voldoen.
Men moet bij zijn met de maandelijkse contributie.
Het examengeld moet betaald zijn.
Het examen formulier moet duidelijk en geheel ingevuld worden
en ± 2 weken van te voren worden ingeleverd bij de leraar.
Leer het geen je voor het examen moet kennen goed ook je theorie zie
examen vereisten.
Zijn er toch nog vragen omtrent een examen vraag het gerust bij de Sa Bum.
20
Voor 9de Kup (Geel)
Hyŭng
Il Soo Sik Dae Ryun
Dae Ryun
Ki Cho Hyŭng Il Bu
6 series
Minstens 3x Sparring
Basis Kennis
Basis conditie
Theorie Formulier
Opgegeven oefeningen.
Voor 8ste Kup (Geel & witte streep)
Hyŭng
Ki Cho Hyŭng I(Ee) Bu
Il Soo Sik Dae Ryun
12 series
Dae Ryun
Minstens 4x Sparring
Basis Kennis
Theorie Formulier
Kyok Pa (Breken) 2cm Hout
Pahl Kup
Opgegeven oefeningen.
Basisconditie
Voor 7de Kup (Groen)
Hyŭng
Il Soo Sik Dae Ryun
Dae Ryun
Basis Kennis
Kyok Pa (2cm Hout)
Basisconditie
Ki Cho Hyŭng Sam Bu
18 Series
Minstens 6x Sparring
Theorie Formulier
Soo Do
Opgegeven oefeningen.
Voor 6de Kup (Groen & Witte Streep)
Hyŭng
Pyŭng Ahn Cho Dan
Il Soo Sik Dae Ryun
24 Series
Dae Ryun
Minstens 8x Sparring
Basis Kennis
Theorie Formulier
Kyok Pa (2cm Hout)
Chung Kwon
Basisconditie
Opgegeven oefeningen.
21
Voor 5de Kup (Blauw)
Hyŭng
Il Soo Sik Dae Ryun
Dae Ryun
Basis Kennis
Kyok Pa (2cm Hout)
Basisconditie
Pyŭng Ahn Ee Dan
30 Series
Minstens 10x Sparring
Theorie Formulier
Ahp Cha Gi ,Yuk Soo Do
Opgegeven oefeningen.
Voor 4de Kup (Blauw & witte streep)
Hyŭng
Pyŭng Ahn Sam Dan
Il Soo Sik Dae Ryun
36 Series
Dae Ryun
Minstens 10x Sparring
Basis Kennis
Theorie Formulier
Kyok Pa (2cm Hout)
Yup Cha Gi
(4cm Hout)
Chung Kwon
Basisconditie
Opgegeven oefeningen.
Voor 3de Kup (Rood)
Hyŭng
Il Soo Sik Dae Ryun
Dae Ryun
Basis Kennis
Kyok Pa (2cm Hout)
(4cm Hout)
Basisconditie
Pyŭng Ahn Sa Dan
44 Series
Minstens 15x Sparring
Theorie Formulier
Dull Ryo Cha Gi
Yup Cha Gi
Opgegeven oefeningen.
Voor 2de Kup (Rood & witte streep)
Hyŭng
Pyŭng Ahn O Dan Hyung
& Chil Sung Ee Ro Hyung
Il Soo Sik Dae Ryun
52 Series
Dae Ryun
Minstens 15x Sparring
Basis Kennis (benamingen)
Theorie Formulier
Kyok Pa (2cm Hout)
Dwi Cha Gi
(4cm Hout)
Dull Ryo Cha Gi
Basisconditie
Opgegeven oefeningen.
22
Voor 1ste Kup (Rood & zwarte streep)
Hyŭng
Bassai Hyung
& Jang Bong Hyung Il Bu
Il Soo Sik Dae Ryun
60 Series
Dae Ryun
Minstens 15x Sparring
Basis Kennis (benamingen)
Theorie Formulier
Kyok Pa (2cm Hout)
Kap Kwon
(4cm Hout)
Ne Ryo Cha Gi
Basisconditie
Opgegeven oefeningen.
Beknopte uitleg van de Wedstrijdregels:
Correcte Technieken waarvoor men 1 punt krijgt!
a. Een handtechniek naar het hoofd(niet achterhoofd) of
Lichaam(niet Rug).
b. Elke trap, correct uitgevoerd naar hoofd of lichaam,
uitgezonderd achterwaarts ingedraaide en gesprongen trappen.
Technieken waarvoor men 2 punten krijgt!
a. Achterwaarts ingedraaide trappen naar hoofd of lichaam.
b. Hoog gesprongen trappen naar hoofd of lichaam, waarbij beide benen
van de aanvaller boven de band dienen te zijn.
c. Dit geldt eveneens voor een gesprongen actie met Kap Kwon, en
Chung Kwon.
d. Iedere toegestane techniek voorafgegaan met een correct blok.
Contact is niet toegestaan, mits van een gecontroleerde touché spraken is
op het lichaam bij volwassene.
Aanvallen onder de band, technieken naar rug of achterhoofd zijn niet
toegestaan. Ook zijn open hand technieken niet toegestaan.
De gebruikelijke wedstrijdduur is 2 minuten (eventueel 3 minuten). Het is
gebruikelijk dat ieder in eigen gewicht en graduatie vecht. Soms kan het echter
nodig zijn bij te weinig deelnemers in één poule dat poules gecombineerd worden.
23
Het Opvouwen van de To Bok
Het is belangrijk je To Bok netjes op te vouwen want hierdoor blijft je To
Bok zoveel mogelijk kreukvrij en men weet dat je alles bij je hebt (broek,
jasje & band). Na het trainen de To Bok in de was of netjes uit hangen.
Niet op een rolletje of op een hoopje gooien in verband met
schimmelgroei en je To Bok gaat stinken en met zo iemand zou jij ook
niet willen trainen.
1. Jasje gladstrijken,
neerleggen met de
mouwen gespreid.
2. Mouwen naar
binnen vouwen.
3. Jasje dubbel
vouwen.
4. Broek gladstrijken.
5. Punt naar binnen
vouwen.
6. Broek dubbel
vouwen.
7. Broek op jasje
leggen.
8. Broek + jasje
oprollen tot een rolletje.
9. Tti (band)om het
rolletje knopen.
Trainingsplaatsen & Trainingstijden:
Zie Bijlage.
Contributie
Zie Bijlage
Gezinskorting:
Bij gelijke betaling aan het begin van de maand:
bij 3 personen, bij 2 vol betalende personen 3de voor halfgeld
bij 4 personen, bij 2 vol betalende personen 3de& 4de voor halfgeld
24
Betalingen moeten gelijk geschieden aan het begin van de maand
anders gelden de kortingen niet.
Automatische betalingen aan begin van de nieuwe maand.
Contante betalingen kunnen alleen aan het begin van het nieuwe
kwartaal. Contante betalingen alleen per kwartaal.
Automatische Betalingen:
Zelf te regelen Automatische maandelijkse Overboeking
Het Rekeningnummer is ABN-AMRO Bank 43.26.14.370
t.n.v. Chon-Kyong
Laat ook de maand vermelden die je betaalt en voor wie, dat is altijd makkelijk als
je het later wilt terugzoeken.
Opzeggingen:
Er kan alleen maar schriftelijk worden opgezegd, dit staat ook in het
inschrijfformulier dat u ondertekend heeft. Als u een tijd niet geweest bent wordt er
niet van uitgegaan dat u geen lid meer bent van de Vereniging, dus de lesgeld
betaling gaat gewoon door. Ook het mondeling meedelen aan de trainer geldt niet
officieel als opzegging, altijd schriftelijk. (opzegformulieren verkrijgbaar bij de
leraar)
Men moet rekening houden met een opzegtermijn van tenminste een maand en het
resterende lesgeld bij de leraar betaalt hebben.
Het Doel van het Tang Soo Do Trainingsprogramma
1. Het ontwikkelen van de concentratie van de leerling en geestelijke
zelfdiscipline om daadwerkelijk te werken aan een positieve houding.
2. Benadruk de belangrijkheid van het fit en gezond zijn en ontwikkel en
behoudt een gezonde manier van leven door lichamelijke fitheid,
gewichtscontrole en flexibiliteit.
3. Het ontwikkelen van vaardigheden en kennis over zelfverdediging niet
alleen door stoten, trappen blokken maar wat nog belangrijker is door het te
voorkomen of te ontwijken door het zich bewust zijn van onszelf en onze
omgeving.
4. Het vergroten van zelfvertrouwen en zelfachting om te doen wat goed is, en
niet toe geven aan druk van anderen en verantwoordelijk te zijn voor je
eigen beslissingen en acties. Door aardig te zijn wil niet zeggen dat je een
“doetje” bent.
25
5. Weten hoe belangrijk het is om realistisch te zijn, wees geduldig, en met
de juiste houding en inspanning, kan je bijna alles bereiken.
6. Zo goed zijn als je kunt zijn.
7. Weten dat we allemaal fouten kunnen maken maar door er van te leren en
de fout te herstellen zal het niet langer een fout zijn maar leerervaring.
8. Respecteer en waardeer leven en bezit, orde en gezag, ouders, ouderen en de
autoriteiten zonder onderdanig te zijn.
9. Trots zijn maar niet arrogant, nederig maar niet zwak.
10. Weten dat er een juiste plaats, een juiste tijd, een juist iets en een juiste
persoon voor alles en iedereen in het leven is. Waardeer goede vrienden en
familie maar verwacht niet te veel terug, want dan kan je niet teleurgesteld
worden.
11. Balans hebben in hetgeen we nodig hebben en hetgeen we bezitten.
12. Waardeer de tijd die je hebt en maakt er het beste van. We zijn hier maar
voor een korte tijd. Koester de tijd die we hebben en verspil hem niet.
13. Weet dat je beter af bent dan je jezelf realiseert en wees meer tevreden
met je zelf zonder de pot onder aan de regenboog te willen vinden.
14. Het realiseren van een goede gezondheid en geluk is het enige wat
echt telt.
Beschermend Materiaal
Het is belangrijk om beschermend materiaal te dragen, denk maar aan een
gebitsbeschermer, als je per ongeluk een tik op tanden krijgt ben je ze kwijt,
wat zonde is je heb niet voor niets die beugel gedragen. En een bitje is nog
altijd goedkoper dan een bezoek aan de tandarts. Vuistjes en een
kruisbeschermer zijn verplicht bij wedstrijden.
En worden aangeraden bij de trainingen.
Master Rexer (USA)
Master Corney & Master Mantell (Engeland)
26
Master Edmondson (Engeland)
Master Trudgill (Wales)
Ja Seh
Cha Ryot Ja Seh
Han Bahl Seo Gi Ja Seh
Chun Bi Ja Seh
Hu Gul Ja Seh
Chun Gul Ja Seh
Kima Ja Seh
27
Cha Gi's
Ahp Cha Gi
Yup Cha Gi
Bahl Deung Cha Gi
28
Dwi Cha Gi
Ahneso Pahkuro Cha Gi
Pahkeso Ahnuro Cha Gi
29
Belangrijke Sites en Telefoonnummers:
www.alltangsoodo.org
www.tangsoodochonkyong.nl
www.grandmasterbyrne.com
Sa Bum J.v. d. Schee(Voorzitter A.T.O.)
Tel: 0182-374341
Sa Bum John B.Correljé
v.d.Heijdenstraat 34
2871ZG Schoonhoven
Tel: 0182-386578
[email protected]
Kyo Sa J. B.Correljé
v.d.Heijdenstraat 14
2871ZG Schoonhoven
Tel: 0182-385496
Telefoon Sportzaal Beregrachtpad
Tel.: 0182-385104
Nawoord
Wanneer iemand suggesties of aanmerkingen heeft om de kwaliteit van het Tang
Soo Do te verbeteren of andere vragen bel me dan of kom gerust bij mij langs!
Sa Bum John B. Correljé
Tang Soo !!!
30
Inhoud
VOORWOORD....................................................................................................................................................................................... 1
SA BUM JOHN.B.CORRELJÉ............................................................................................................................................................. 1
KYO SA J.B.CORRELJÉ SR. ............................................................................................................................................................... 1
KYO SA AART(MAARTHEN) LOPULALAN (2D DAN).................................................................................................................. 2
KWAN JANG NIM RICHARD BYRNE (9DE DAN) ........................................................................................................................... 2
WAT IS TANG SOO DO? ..................................................................................................................................................................... 3
WAT BETEKENT MOO DUK KWAN? ............................................................................................................................................. 6
ALL TANG SOO DO ORGANIZATION ............................................................................................................................................ 6
TANG SOO DO VERENIGING CHON KYONG............................................................................................................................... 6
UNITED TANG SOO DO CONGRESS ............................................................................................................................................... 6
HET ATO EMBLEEM........................................................................................................................................................................... 7
HET KNOPEN VAN DE TTI ................................................................................................................................................................ 7
FILOSOFIE............................................................................................................................................................................................. 8
TANG SOO DO MOO DUK KWAN GRONDBEGINSELEN .......................................................................................................... 8
SLEUTELBEGRIPPEN IN HET TANG SOO DO............................................................................................................................................ 8
VIJF BENODIGDHEDEN OM DE GEESTELIJKE TOESTAND TE TRAINEN ................................................................................................... 8
ELF PUNTEN DIE GEESTELIJKE TRAINING BENADRUKKEN ..................................................................................................................... 8
VIJF BENODIGDHEDEN OM HET LICHAMELIJKE VERMOGEN TE ONTWIKKELEN ..................................................................................... 9
TIEN PUNTEN OM HET LICHAMELIJKE VERMOGEN TE ONTWIKKELEN.................................................................................................... 9
REGELS & ETIQUETTE...................................................................................................................................................................... 9
GROETCEREMONIE ......................................................................................................................................................................... 10
COMMANDO’S GEBRUIKELIJK TIJDENS DE TRAINING: ..................................................................................................... 12
INTERNATIONALE TANG SOO DO TERMINOLOGIE: ............................................................................................................ 13
TELLING: ............................................................................................................................................................................................. 14
SCHOPPEN /TRAPPEN:..................................................................................................................................................................... 15
HANDTECHNIEKEN: ........................................................................................................................................................................ 15
BASISSTANDEN (KI CHO JA SEH)................................................................................................................................................. 16
ANATOMIE VAN DE MENS ............................................................................................................................................................. 16
HYUNG’S (STIJLVORMEN) ............................................................................................................................................................. 16
ONDERDELEN WELK HET KARAKTER OF PERSOONLIJKHEID VAN EEN HYUNG BEPALEN: ................................ 17
SOORTEN TANG SOO DO HYUNG’S............................................................................................................................................. 17
WA KA RYU STIJL............................................................................................................................................................................... 17
NE GA RYU STIJL ................................................................................................................................................................................ 18
ENKELE DOOR ONS GEBRUIKTE HYUNG’S ............................................................................................................................. 18
31
WAPEN HYUNG’S .............................................................................................................................................................................. 18
EXAMEN EISEN KUPGRADEN ....................................................................................................................................................... 19
VOOR 9DE KUP (GEEL) ......................................................................................................................................................................... 20
VOOR 8STE KUP (GEEL & WITTE STREEP) ............................................................................................................................................. 20
VOOR 7DE KUP (GROEN) ...................................................................................................................................................................... 20
VOOR 6DE KUP (GROEN & WITTE STREEP) ........................................................................................................................................ 20
VOOR 5DE KUP (BLAUW).................................................................................................................................................................... 21
VOOR 4DE KUP (BLAUW & WITTE STREEP) .......................................................................................................................................... 21
VOOR 3DE KUP (ROOD) ........................................................................................................................................................................ 21
VOOR 2DE KUP (ROOD & WITTE STREEP) ............................................................................................................................................. 21
VOOR 1STE KUP (ROOD & ZWARTE STREEP)......................................................................................................................................... 22
BEKNOPTE UITLEG VAN DE WEDSTRIJDREGELS:................................................................................................................ 22
CORRECTE TECHNIEKEN WAARVOOR MEN 1 PUNT KRIJGT!................................................................................................................. 22
TECHNIEKEN WAARVOOR MEN 2 PUNTEN KRIJGT!............................................................................................................................... 22
HET OPVOUWEN VAN DE TO BOK .............................................................................................................................................. 23
TRAININGSPLAATSEN & TRAININGSTIJDEN: ......................................................................................................................... 23
CONTRIBUTIE .................................................................................................................................................................................... 23
GEZINSKORTING:................................................................................................................................................................................. 23
AUTOMATISCHE BETALINGEN:............................................................................................................................................................ 24
OPZEGGINGEN: ................................................................................................................................................................................. 24
HET DOEL VAN HET TANG SOO DO TRAININGSPROGRAMMA......................................................................................... 24
BESCHERMEND MATERIAAL........................................................................................................................................................ 25
JA SEH................................................................................................................................................................................................... 26
Ahp Cha Gi .................................................................................................................................................................................... 27
Yup Cha Gi .................................................................................................................................................................................... 27
Bahl Deung Cha Gi ....................................................................................................................................................................... 27
Dwi Cha Gi .................................................................................................................................................................................... 28
Ahneso Pahkuro Cha Gi ................................................................................................................................................................ 28
Pahkeso Ahnuro Cha Gi ................................................................................................................................................................ 28
BELANGRIJKE SITES EN TELEFOONNUMMERS: ................................................................................................................... 29
SA BUM J.V. D. SCHEE(VOORZITTER A.T.O.) ..................................................................................................................................... 29
SA BUM JOHN B.CORRELJÉ ................................................................................................................................................................. 29
KYO SA J. B.CORRELJÉ ....................................................................................................................................................................... 29
TELEFOON SPORTZAAL BEREGRACHTPAD .......................................................................................................................................... 29
NAWOORD........................................................................................................................................................................................... 29
TANG SOO !!!....................................................................................................................................................................................... 29
INHOUD ................................................................................................................................................................................................ 30
kwan Jang Nim Byrne, Sa Bum v.d. Schee, Sa Bum Correljé & Sa Bum Mitchell
32
Grootmeester Byrne
Grootmeester Tate (Canada)
Grootmeester Giacobbe

Vergelijkbare documenten

examenformulier - Samjoko Tang Soo Do

examenformulier - Samjoko Tang Soo Do aan en het hierop volgende: Sa Bum Nim Kay Kyung Ye (groet in dit geval dus naar de leraar met een 4de Dan of hogere Dangraad) of Kyo Sa Nim Kay Kyung Ye (groet in dit geval naar de leraar met een ...

Nadere informatie

De Tang Soo Do Bijbel van Kwan Jang Nim Hwang Kee

De Tang Soo Do Bijbel van Kwan Jang Nim Hwang Kee ☯ 60% Soo Bahk Do ☯ 30% Noord Chinese Stijl (Ne Ga Ryu stijl) ☯ 10% Zuid Chinese stijl (Wa Ka Ryu stijl). De beginselen van het moderne Tang Soo Do zijn terug te leiden tot de periode van de drie K...

Nadere informatie

Benamingen - Chon Kyong sluit zich aan bij de United Tang Soo Do

Benamingen - Chon Kyong sluit zich aan bij de United Tang Soo Do commando kan ook Chak Suk zijn). Muk Nyum: betekent meditatie, waarbij men de ogen sluit en de polsen/vuisten op de knieën legt. De rug recht, goed overeind zitten en bovenlichaam zo breed mogelijk...

Nadere informatie