Alcohol en je lichaamfactsheet factsheet

Commentaren

Transcriptie

Alcohol en je lichaamfactsheet factsheet
Alc oh olve rslavin g
Alcoholverslaving is een ziekte
Alcoholverslaving is een chronische, vaak
progressieve ziekte die gekenmerkt wordt
door een fysieke en mentale afhankelijkheid
van alcohol. Het staat ook bekend als
alcoholafhankelijkheid.
Alcoholverslaving kan het gevolg zijn
van aanleg, een psychische stoornis,
langdurig zwaar alcoholgebruik, of een
combinatie van deze factoren. Recent
onderzoek op het gebied van genetica
en neurowetenschap heeft bepaalde
genetische kenmerken geïdentificeerd
waarvan men denkt dat ze verband houden
met alcoholverslaving. Het verband tussen
genetica en alcoholverslaving wordt nog
altijd onderzocht.
Er is geen remedie voor alcoholverslaving,
maar verslaafden kunnen met veel
doorzettingsvermogen voor langere tijd
nuchter blijven. Maar voordat mensen met
alcoholverslaving aan hun genezing kunnen
werken, moeten ze eerst toegeven dat ze
een drankprobleem hebben.
voortekenen
Hieronder staan enkele van de tekenen dat
iemand wellicht een drankprobleem heeft
(dit is geenszins een uitputtende lijst).
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Je gedwongen voelen om te drinken.
ooit in staat zijn om de hoeveelheid
N
alcohol die je drinkt te beperken.
e noodzaak om grotere hoeveelheden
D
te drinken om het gewenste effect te
bewerkstelligen.
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft
de Alcohol Use Disorders Identification
Test (AUDIT) instrument (Test voor het
vaststellen van abnormaal alcoholgebruik;
in het Engels) ontwikkeld, een handige test
voor artsen om de kans op alcoholverslaving
te bepalen. De AUDIT-vragenlijst kan
worden gebruikt voor het bepalen van de
risico’s die horen bij drinken.
Ontwenningsverschijnselen
(misselijkheid, zweten, hyperventileren en
rillingen) als je niet drinkt.
oeten drinken om je goed of normaal
M
te voelen.
e interesse in activiteiten, hobby’s of
D
relaties verliezen.
et hebben van black-outs: vergeten wat
H
er gebeurde wanneer je dronken was.
Alleen of in het geheim drinken.
Sommige mensen hebben ernstige
alcoholproblemen zonder dat ze
de tekenen en symptomen van
alcoholverslaving vertonen.
talkingalcohol.com
is een site die helpt bij het maken van
geïnformeerde keuzes met betrekking
tot alcohol.
andere websites
Op deze Engelse sites vind je meer
informatie die misschien nuttig is. SABMiller
is echter niet verantwoordelijk voor de
inhoud van deze sites.
P20050305144452740.htm
■■
■■
■■
■■
■■
dult Children of Alcoholics World
A
Service Organization, Inc.www.
adultchildren.org/
lcoholics Anonymous Worldwide www.
A
aa.org/
arconon, Johannesburg, South
N
Africa www.stopaddiction.co.za/
■■
ew South Wales Government
N
Alcoholinfo, Dependence, Disease and
Treatment www.alcoholinfo.nsw.gov.au/
dependence__disease__and_treatment
HS Choices (UK), Caring for an
N
Alcoholic www.nhs.uk/Livewell/alcohol/
Pages/Caringforanalcoholic.aspx
IAAA, Collaborative Studies on
N
Genetics of Alcoholism (COGA) www.
niaaa.nih.gov/ResearchInformation/
ExtramuralResearch/SharedResources/
projcoga.htm
© talkingalcohol.com
g
in
ig
t
if
g
r
e
lv
o
h
o
Alc
Iemand met alcoholvergiftiging
heeft snel medische hulp nodig
Alcoholvergiftiging is het resultaat van
het drinken van gevaarlijke hoeveelheden
alcohol. Het kan dodelijk zijn. Overlevenden
kunnen blijvende hersenschade hebben.
voortekenen
Wanneer iemand buitensporige
hoeveelheden alcohol consumeert,
vertraagt de ademhaling en blijven de
hersenen verstoken van zuurstof. De
worsteling van de hersenen met een
overdosis alcohol en gebrek aan zuurstof
veroorzaakt uiteindelijk de uitval van
de lichaamsfuncties die ademhaling en
hartslag reguleren. Wanneer dat gebeurt,
kan het slachtoffer overlijden.
■■
Geestelijke verwarring
■■
Moeilijk wakker te maken
■■
Verdoving, bewustzijnsverlies, coma
■■
Braken
■■
Stuiptrekkingen
Snel en veel drinken is vooral gevaarlijk
omdat mensen een dodelijke hoeveelheid
alcohol kunnen consumeren voordat ze
het bewustzijn verliezen. Het beste is om
altijd met mate te drinken en deelname te
vermijden aan drankspelletjes waarbij veel
en snel gedronken moet worden.
Met name minderjarige en onervaren
drinkers zijn kwetsbaar voor
alcoholvergiftiging.Alcoholvergiftiging
wordt in het algemeen geassocieerd met
het drinken van excessieve hoeveelheden
alcohol in korte tijd.
erschijnselen die duiden op mogelijke
V
alcoholvergiftiging zijn:
■■
■■
angzame of onregelmatige ademhaling
L
(met tussenpauzen van meer dan acht
seconden)
lauw-getinte huid, bleke huid en/of
B
koude, klamme huid
■■
Lage lichaamstemperatuur
■■
Een sterke alcoholgeur
Mensen kunnen ook aan alcoholvergiftiging
lijden zonder dat ze deze symptomen
vertonen. Als jij vermoedt dat iemand
alcoholvergiftiging heeft, haal dan meteen
medische noodhulp.
talkingalcohol.com
andere websites
is een site die helpt bij het maken van
geïnformeerde keuzes met betrekking
tot alcohol.
Op deze Engelse sites vind je meer
informatie die misschien nuttig is. SABMiller
is echter niet verantwoordelijk voor de
inhoud van deze sites.
■■
■■
Laat nooit mensen liggen om hun ‘roes
uit te slapen’ - dit kan fataal zijn. Iemands
bloedalcoholgehalte kan verder toenemen,
ook nadat iemand bewusteloos is geraakt.
Als alchoholvergiftiging onbehandeld blijft,
dan kan het volgende gebeuren:
■■
■■
■■
■■
■■
et slachtoffer kan stikken in het eigen
H
braaksel
e ademhaling wordt langzamer,
D
onregelmatig en kan zelfs stoppen
et hart klopt onregelmatig en kan
H
stoppen
e lichaamstemperatuur daalt
D
(hypothermia)
e bloedsuikerspiegel daalt
D
(hypoglycaemia)wat epileptische
aanvallen kan veroorzaken
■■
Hersenbeschadiging
■■
Dood
■■
tudent Emergency Medical
S
Services Foundation (SEMFS) www.
semsfoundation.org/index.php?s=7978
ayo Clinic – signs and symptoms of
M
alcohol poisoningwww.mayoclinic.com/
health/alcohol-poisoning/DS00861
IAAA, Facts About Alcohol Poisoning
N
www.collegedrinkingprevention.
gov/OtherAlcoholInformation/
factsAboutAlcoholPoisoning.aspx
© talkingalcohol.com
ik
u
r
b
e
lg
o
h
o
lc
a
ig
Ove rm at
Snel en langdurig drinken is
onverantwoord en gevaarlijk.
Of het nou ‘comazuipen’, ‘alcoholmisbruik’
of ‘overmatig drinken’ genoemd wordt:
alle drinkpatronen die leiden tot snelle of
langdurige dronkenschap brengen sociale,
psychologische en lichamelijke risico’s met
zich mee, en moeten worden vermeden.
Er bestaat geen algemene
wetenschappelijke of medische definitie van
overmatig drinken. Het gaat erom wat er
gedaan kan worden om het te voorkomen.
Snel of langdurig drinken kan gevaarlijk
zijn. Het kan bijdragen aan of de oorzaak
zijn van:
■■
Alcoholvergiftiging
■■
Ongelukken, waaronder auto-ongelukken
■■
■■
ersenschade of schade aan het
H
zenuwstelsel
Maag en darm schade
■■
Risicovol gedrag (zoals onveilige seks)
■■
Alcoholverslaving
■■
Beroerte of hart- en vaatziekten
■■
Slechte werk, school- of studieprestaties
■■
Arbeidsverzuim
Door je aan drinkrichtlijnen te houden,
vermijd je de risico’s van overmatig
alcoholgebruik.
Alcoholmisbruik heeft niet alleen invloed
op de mensen die drinken, maar ook
op mensen die met hen te maken
hebben of van hen afhankelijk zijn. Als
iemand die teveel drinkt niet in staat
is om verantwoorde keuzes te maken,
dan kunnen degenen die niet of wel
verantwoord drinken, met problemen te
maken krijgen die variëren van luidruchtig
gedrag tot ongelukken als gevolg van rijden
onder invloed.
Overmatig
alcoholgebruik kan
leiden tot sociale,
psychologische
en psychische
schade.
talkingalcohol.com
andere websites
is een site die helpt bij het maken van
geïnformeerde keuzes met betrekking
tot alcohol.
Op deze Engelse sites vind je meer informatie die misschien nuttig is. SABMiller is
echter niet verantwoordelijk voor de inhoud
van deze sites.
■■
■■
■■
enters for Disease Control and
C
Prevention (US), Quick Stats: Binge
Drinking www.cdc.gov/alcohol/factsheets/binge-drinking.htm
ollege Binge Drinking www.
C
collegebingedrinking.net/about-us.html
■■
■■
■■
arconon, Johannesburg, South
N
Africa, Alcohol and Binge Drinking
www.stopaddiction.co.za/
P20050319093711354.htm
IAAA (US), College Drinking:
N
Changing the Culture www.
collegedrinkingprevention.gov/
SW Office of Drug & Alcohol Policy,
N
Australia – Binge Drinking www.
alcoholinfo.nsw.gov.au/preventing_abuse_
and_harm/binge_drinking
International Center for Alcohol Policies,
Extreme Drinking www.icap.org/
PolicyIssues/ExtremeDrinking/
© talkingalcohol.com
Kan k e r
Alcohol kan een aantal typen
kanker veroorzaken.
Ons risico op kanker wordt door vele
factoren beïnvloed, waaronder ons
genenpakket, wat we eten en drinken,
onze levensstijl, hormonen, straling, stress,
ontbreken van sociale steun, onze werken leefomgeving en factoren die op dit
moment nog niet bekend zijn
Met name in de laatste jaren is veel
onderzoek gedaan naar alcoholconsumptie
als mogelijke oorzaak van kanker
en sommige organisaties hebben
geconcludeerd dat alcoholgebruik
bepaalde soorten kanker kan veroorzaken.
De Internationale Organisatie voor
Onderzoek naar Kanker (IARC), onderdeel
van de Wereldgezondheidsorganisatie, is
bijvoorbeeld tot de conclusie gekomen dat
mond-, keel-, strottenhoofd-, slokdarm-,
lever-, darm- en borstkanker veroorzaakt
worden door alcoholgebruik en dat de
risico’s toenemen naarmate er meer
alcohol geconsumeerd wordt. Alcohol
kan ook een rol spelen bij andere vormen
van kanker, waaronder long-, maag-,
alvleesklier- en baarmoederkanker.
Uit studies van het National Toxicology
Program (NTP) uit de Verenigde Staten
is gebleken dat het risico op kanker met
betrekking tot alcoholgebruik het meest
voorkomt bij rokers en overmatige drinkers.
Aan de andere kant lijken sommige
onderzoeken te wijzen op een verminderd
risico bij matig alcoholgebruik op blaas-,
nier-, eierstok- en prostaatkanker, evenals
op non-Hodgkinlymfoom (NHL). Niettemin
moedigen we mensen niet aan om
vanwege mogelijke gezondheidsvoordelen
alcohol te drinken.
in het kort
■■
■■
■■
■■
talkingalcohol.com
andere websites
■■
is een site die helpt bij het maken van
geïnformeerde keuzes met betrekking
tot alcohol.
Op deze Engelse sites vind je meer
informatie die misschien nuttig is. SABMiller
is echter niet verantwoordelijk voor de
inhoud van deze sites.
■■
■■
■■
■■
merican Cancer Society, Alcohol Use
A
& Cancer www.cancer.org/Cancer/
CancerCauses/DietandPhysicalActivity/
alcohol-use-and-cancer
ommige onderzoeken en organisaties
S
concluderen dat er een oorzakelijk
verband bestaat tussen alcoholgebruik
en de ontwikkeling van mond-, keel-,
strottenhoofd-, slokdarm-, darm-, borsten leverkanker.
ok kan alcoholgebruik in verband
O
staan met long-, maag-, alvleesklier- en
baarmoederkanker.
et risico op kanker in relatie tot
H
alcoholgebruik is het grootst bij rokers en
overmatige drinkers
olgens sommige onderzoeken zou
V
matig alcoholgebruik het risico op
blaas-, nier-, darm-, eierstok-, en
prostaatkanker, en non-Hodgkinlymfoom
kunnen verminderen.
ancer Council NSW, Alcohol and
C
Cancer www.cancercouncil.com.au/
editorial.asp?pageid=1775
International Agency for Research on
Cancer (IARC) www.iarc.fr/
IARC, Consumption of Alcoholic
Beverages and Ethyl Carbamate,
Monograph No. 96 www.apps.who.int/
bookorders/anglais/detart1.jsp?sesslan=
1&codlan=1&codcol=72&codcch=96
ancer Research UK, Alcohol and
C
Cancer: The Evidence www.info.
cancerresearchuk.org/healthyliving/
alcohol/howdoweknow/
© talkingalcohol.com
Diabet e s
Diabetici moeten voorzichtig zijn met alcohol.
Mensen die diabetes hebben, moeten
zeer voorzichtig zijn met alcohol.
Alcoholconsumptie kan het bloedsuiker
doen stijgen of zakken, afhankelijk van
hoeveel je drinkt en van andere factoren.
Bij sommige diabetici kan overmatig
alcoholgebruik ervoor zorgen dat het
bloedsuiker gevaarlijk laag zakt.
Volgens de American Diabetes Association
is matig alcoholgebruik (voor mannen niet
meer dan twee consumpties per dag en
voor vrouwen niet meer dan één) voor
sommige diabetici aanvaardbaar, onder de
voorwaarde dat hun arts ermee instemt.
De organisatie adviseert dat mensen met
diabetes de bloedglucose goed controleren
voordat ze alcoholhoudende dranken
nuttigen en wanneer ze bij voorkeur
koolhydraten eten.
Andere diabetici mogen in het geheel
geen alcohol drinken omdat het hun
ziekte verergert. Diabetici met hoge
triglyceridewaarden (een bepaald soort
vet in het bloed) mogen bijvoorbeeld
helemaal geen alcohol drinken omdat
dit het vermogen van de lever kan
aantasten om glucose af te breken, wat de
triglyceridewaarden kan verhogen
Sommige diabetici moeten niet drinken
helemaal omdat alcohol kunnen hun
toestand nog erger. Bijvoorbeeld, moeten
diabetici met een hoog niveau van
triglyceriden (een bepaald type vet in het
bloed) niet drinken alcohol, omdat het
kan de lever het vermogen om glucose,
die op hun beurt het bloed kunnen
verhogen triglyceride niveau metaboliseren
beïnvloeden.
Alcoholconsumptie kan ervoor zorgen
dat diabetesmedicijnen niet goed
werken, waardoor er gevaarlijk instabiele
bloedsuikerwaarden kunnen ontstaan.
Alcohol en het ontstaan van diabetes
Volgens sommige onderzoeken kan matig
alcoholgebruik een licht beschermend
effect hebben tegen het ontstaan van
diabetes type 2. Aan de andere kant zorgt
ook gematigd alcoholgebruik bij sommige
mensen met diabetes type 2 voor lage
bloedsuikerwaarden.
Pancreatitis (alvleesklierontsteking)
Alvleesklierontsteking is een aandoening
die in verband staat met diabetes.
Langdurig zwaar alcoholgebruik kan
bijdragen aan alvleesklierontsteking, dat
weer kan leiden tot diabetes.
Alcoholgebruik kan
de werking van
diabetesmedicatie
belemmeren.
talkingalcohol.com
andere websites
is een site die helpt bij het maken van
geïnformeerde keuzes met betrekking
tot alcohol.
Op deze Engelse sites vind je meer
informatie die misschien nuttig is. SABMiller
is echter niet verantwoordelijk voor de
inhoud van deze sites.
■■
■■
merican Diabetes Association, Alcohol
A
www.diabetes.org/food-and-fitness/
food/what-can-i-eat/alcohol.html
aker IDI Heart & Diabetes Institute,
B
Healthy Eating and Type 2 Diabetes
www.bakeridi.edu.au/health_services/
health_fact_sheets/healthy_eating_
type_2_diabetes/
■■
■■
■■
■■
attleDiabetes.com, How Does Drinking
B
Alcohol Effect Diabetes and Raising
Blood Sugars? www.battlediabetes.com/
drinking-alcohol-and-diabetes
anadian Diabetes Association,
C
Alcohol + Diabetes www.diabetes.ca/
for-professionals/resources/nutrition/
alcohol/
iabetes Australia, Alcohol and Diabetes
D
www.diabetesaustralia.com.au/en/
Living-with-Diabetes/Eating-Well/
Alcohol/
iabetes UK, Alcohol and Diabetes www.
D
diabetes.org.uk/Guide-to-diabetes/
Healthy_lifestyle/Alcohol_and_diabetes/
© talkingalcohol.com
Kat e r
Als je blijft drinken totdat je dronken
wordt, kun je een kater krijgen
Hoewel verreweg de meeste mensen
verantwoord met alcohol omgaan, drinken
sommige mensen soms te veel. Wanneer
dit het geval is, kan het lichaam reageren
met fysieke symptomen die vaak worden
aangeduid met de term ‘kater’.
Meestal begint een kater binnen een paar
uur na het stoppen met drinken. Hij is het
hevigst wanneer het bloedalcoholgehalte
(BAG) tot nul is gedaald en hij kan tot 24
uur aanhouden.
Katers zijn al eeuwen een bekend
verschijnsel, maar de precieze biologische
factoren die hem veroorzaken, worden
nog niet volledig begrepen. Aan de
andere kant weten we hoe ze veroorzaakt
worden - door te veel drinken; en hoe ze te
vermijden – door verantwoord met alcohol
om te gaan.
Bekende symptomen van een kater zijn
hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid,
een onbestemd gevoel, verminderde
eetlust, dorst en overgevoeligheid voor licht
en geluid.
Wat gebeurt er wanneer je een
kater hebt
Omdat alcohol direct via de maag door
het lichaam wordt geabsorbeerd, kan
buitensporig drinken het maagslijmvlies
irriteren en misselijkheid veroorzaken.
Bij overmatig drinken kan de alcohol zorgen
voor de afscheiding van maagzuur. Als zich
in de maag te veel maagzuur ophoopt, kan
je lichaam hierop reageren door te braken.
Bekende symptomen van een kater zijn
hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid,
een onbestemd gevoel, verminderde
eetlust, dorst en overgevoeligheid voor licht
en geluid.
Omdat alcohol eigenschappen heeft
die ervoor zorgen dat er meer urine
geproduceerd wordt, moet je bij overmatig
alcoholgebruik vaker naar de wc. Alcohol
werkt de aanmaak van anti-diuretisch
hormoon tegen, dat ervoor zorgt dat de
urine geconcentreerd blijft. Als je te veel
alcohol drinkt, scheiden je nieren water
af in je urine, in plaats van het op te laten
nemen door het lichaam. Hierdoor moet
je vaker plassen en raak je uitgedroogd.
Symptomen van lichte tot matige uitdroging
zijn dorst, zwakte, duizeligheid, hoofdpijn
en een licht gevoel in je hoofd.
Ze lijken dus erg op de symptomen van een
kater. Door veel urineren raakt je lichaam
ook noodzakelijke zouten en kalium
kwijt. Dit kan leiden tot vermoeidheid en
misselijkheid.
Glycogeen is voor het lichaam de
belangrijkste bron van opgeslagen energie.
Alcohol breekt glycogeen af in de lever
en verwijdert het via urine uit het lichaam.
Het verlaagde glycogeenniveau kan ervoor
zorgen dat je je moe en zwak voelt totdat
het lichaam zijn glycogeenvoorraad heeft
aangevuld.
Wanneer de lever alcohol afbreekt,
produceert het een giftige substantie
die acetaldehyde heet. Acetaldehyde
wordt weer afgebroken door het enzym
glutathion. Wanneer er te veel alcohol
geconsumeerd is en de lever het niet meer
kan bijhouden, kan de acetaldehyde zich
ophopen in het lichaam totdat de lever in
staat is het af te breken. Hierdoor kun je
hoofdpijn krijgen en je misselijk voelen.
1/2
talkingalcohol.com
andere websites
■■
is een site die helpt bij het maken van
geïnformeerde keuzes met betrekking
tot alcohol.
Op deze Engelse sites vind je meer
informatie die misschien nuttig is. SABMiller
is echter niet verantwoordelijk voor de
inhoud van deze sites.
■■
■■
■■
lcohol Hangover Research Group www.
A
alcoholhangover.com/
rinkFocus.com, Preventing Hangovers
D
www.tree.com/food-dining/hangoverprevention.aspx
■■
HS choices, Hangover Cures www.nhs.
N
uk/Livewell/alcohol/Pages/Hangovers.
aspx
ightlife Tips: Avoiding a Hangover
N
www.10best.com/interests/nightlife-tipsavoiding-a-hangover/
hoenix House, Hangover Clues the Day
P
After www.factsontap.org/factsontap/
naked_truth/hangover_clues.htm
© talkingalcohol.com
Overmatig alcoholgebruik kan de
productie van glutamine beletten, een
van nature in het lichaam voorkomend
stimulerend middel. Wanneer je stopt
met drinken, kan je lichaam reageren
door extra glutamine aan te maken. Deze
verhoogde glutamineproductie kan het
brein stimuleren en zorgen voor een
slapeloze nacht. Je kunt een onbestemd
gevoel hebben en je vermoeid voelen.
Hoewel er veel verhalen de ronde doen
over middelen tegen katers, kun je het
beste veel water drinken en je lichaam
de tijd te geven zich te herstellen. Wees
voorzichtig met het gebruik van middelen
als aspirine, ibuprofen en paracetaml
(acetaminophen). Ze kunnen bijwerkingen
veroorzaken (maagbloeding, mogelijke
nier- en leverschade) die worden verergerd
wanneer er alcohol in je systeem zit.
Voor katers geldt bij uitstek dat voorkomen
beter is dan genezen. Let erop hoeveel je
drinkt, neem genoeg water en drink nooit
op een lege maag.
Voorkomen is de beste remedie voor
een kater. Wees voorzichtig met
alcoholhoudende dranken, drink veel
water en onthoudt dat je het beste alcohol
kunt drinken op een volle maag.
2/2
talkingalcohol.com
andere websites
■■
is een site die helpt bij het maken van
geïnformeerde keuzes met betrekking
tot alcohol.
Op deze Engelse sites vind je meer
informatie die misschien nuttig is. SABMiller
is echter niet verantwoordelijk voor de
inhoud van deze sites.
■■
■■
■■
lcohol Hangover Research Group www.
A
alcoholhangover.com/
rinkFocus.com, Preventing Hangovers
D
www.tree.com/food-dining/hangoverprevention.aspx
■■
HS choices, Hangover Cures www.nhs.
N
uk/Livewell/alcohol/Pages/Hangovers.
aspx
ightlife Tips: Avoiding a Hangover
N
www.10best.com/interests/nightlife-tipsavoiding-a-hangover/
hoenix House, Hangover Clues the Day
P
After www.factsontap.org/factsontap/
naked_truth/hangover_clues.htm
© talkingalcohol.com
n
e
t
a
v
d
e
lo
b
n
e
t
Har
Matig alcoholgebruik is goed voor
hart en bloedvaten
Voor sommige mensen, voornamelijk
mannen van middelbare leeftijd, oudere
mannen en vrouwen na de menopauze,
biedt matig alcoholgebruik enige
bescherming tegen hartaanvallen, harten vaatziekten, ischemische beroerte en
overlijden met een cardiovasculaire oorzaak.
Medisch onderzoek heeft aangetoond
dat matig alcoholgebruik helpt om de
hoeveelheid ‘high-density lipoproteins’
(HDL, ook bekend als ‘goede cholesterol’)
in het bloed te verhogen. Ook zou alcohol
andere positieve effecten hebben op het
bloed en bloedvaten.
Medisch onderzoek heeft aangetoond dat
matig alcoholgebruik een gunstige invloed
kan hebben op het hart en de bloedvaten,
deels omdat het de aanmaak van ‘highdensity lipoproteins’ (HDL, ook wel bekend
als ‘goede cholesterol’) in het bloed
stimuleert, en andere positieve effecten
heeft op het bloed en de bloedvaten.
Langdurig zwaar alcoholgebruik is echter
in verband gebracht met hemorragische
beroerte, hartfalen en hartritmestoornissen.
De hoeveelheid betrouwbaar
wetenschappelijk bewijs voor de positieve
effecten van matig alcoholgebruik op
de gezondheid van hart en bloedvaten
is de afgelopen 30 jaar toegenomen, en
de uitgevoerde onderzoeken zijn in ten
minste 25 landen herhaald. Volgens deze
onderzoeken kan gematigd alcoholgebruik
voor sommige mensen een beschermende
factor zijn tegen hart- en vaatziekten. Het
bewijs wijst er ook op dat het verband het
sterkst is wanneer men niet te veel, en
regelmatig drinkt, dus dagelijks of op de
meeste dagen van de week.
talkingalcohol.com
andere websites
is een site die helpt bij het maken van
geïnformeerde keuzes met betrekking
tot alcohol.
Op deze Engelse sites vind je meer
informatie die misschien nuttig is. SABMiller
is echter niet verantwoordelijk voor de
inhoud van deze sites.
■■
■■
■■
ustralian Government, Alcohol and
A
Heart Disease www.therightmix.gov.
au/resources/documents/P01994C_
Alcohol_-__Heart_Disease.pdf
ritish Heart Foundation, Alcohol www.
B
bhf.org.uk/heart-health/prevention/
healthy-eating/alcohol.aspx
Heartwww.drinkingandyou.com/site/uk/
health/heart.htm
■■
■■
■■
arvard School of Public Health, Alcohol,
H
The Bottom Line www.hsph.harvard.edu/
nutritionsource/what-should-you-eat/
alcohol/
IAAA (US), Alcohol Alert, Alcohol and
N
Coronary Heart Disease www.pubs.
niaaa.nih.gov/publications/aa45.htm
orld Health Organization Global Status
W
Report on Alcohol (2010) www.who.int/
substance_abuse/publications/global_
alcohol_report/en/index.html
Drinking & You, Alcohol and the
© talkingalcohol.com
Leve r
Overmatige alcoholconsumptie
kan de lever beschadigen
De lever breekt alcohol af zodat het uit het
lichaam verwijderd kan worden.
Langdurig zware alcoholconsumptie kan
de lever beschadigen en deze verhinderen
om alcohol goed te verwerken.
Leverziekten die in verband
worden gebracht met overmatige
alcoholconsumptie zijn leververvetting
(ook wel steatose genoemd),
leverontsteking en levercirrose. Hoewel
sommige symptomen van deze ziekten
gering zijn, kunnen andere gevolgen
zeer ernstig zijn, zoals zware geelzucht,
stollingen in het bloed en mogelijk de
dood. Langdurig overmatig alcoholgebruik
speelt ook een rol bij hepatocellulair
carcinoom, een vorm van leverkanker.
Leverziekten die in verband worden
gebracht met alcoholconsumptie, komen
normaal gesproken voor bij alcoholisten en
mensen die een langdurige geschiedenis
van alcoholmisbruik hebben. Het risico
van leverziekten neemt toe met de duur
van alcoholgebruik en naarmate er meer
alcohol wordt geconsumeerd.
Actie
ondernemen
Wat is cirrose?
Cirrose is waarschijnlijk het meest bekend
als de leverziekte die in verband gebracht
wordt met alcoholmisbruik.
Het is een aandoening waarbij levercellen
worden omgezet in littekenweefsel.
Naarmate er meer littekenweefsel ontstaat,
verandert de structuur van de lever, wat
de werking ervan beïnvloedt.Levercirrose
kan ernstige gevolgen hebben voor de
gezondheid, waaronder de dood.
Als je een bestaande leveraandoening
hebt, zoals hepatitis, of als je om andere
redenen, zoals corpulentie, een verhoogd
risico op leverziekten hebt of je gebruikt
bepaalde medicijnen, praat dan met je
huisarts om te weten of het überhaupt veilig
is om alcohol te drinken.
De gevolgen
van sommige
leverziekten
kunnen ernstig zijn.
talkingalcohol.com
andere websites
is een site die helpt bij het maken van
geïnformeerde keuzes met betrekking
tot alcohol.
Op deze Engelse sites vind je meer
informatie die misschien nuttig is. SABMiller
is echter niet verantwoordelijk voor de
inhoud van deze sites.
■■
merican Liver Foundation, AlcoholA
Related Liver Disease www.
liverfoundation.org/abouttheliver/info/
alcohol/
■■
■■
■■
■■
ritish Liver Trust, What About Alcohol?
B
www.britishlivertrust.org.uk/home/
the-liver/diet--liver-disease/what-aboutalcohol.aspx
ational Digestive Diseases Information
N
Clearinghouse, Cirrhosis www.digestive.
niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/cirrhosis/
IAAA (US), Alcoholic Liver
N
Diseasewww.pubs.niaaa.nih.gov/
publications/aa64/aa64.htm
atient UK, Alcohol and Liver Disease
P
www.patient.co.uk/showdoc/23068925
© talkingalcohol.com
Medic i jn gebruik
Het mixen van alcohol met
medicijnen kan gevaarlijk zijn
Het mixen van alcohol en medicijnen kan
gevaarlijk zijn, of je nu voorgeschreven
medicijnen slikt, of een middeltje van
de drogist. Met name oudere mensen
moeten voorzichtig zijn. Zij gebruiken vaker
medicijnen en hebben over het algemeen
een zwakkere gezondheid.
Er bestaan veel medicijnen die nooit met
alcohol gemixt mogen worden. Bij andere
moet je voorzichtig zijn in combinatie
met alcohol.
Actie
ondernemen
Wat kan er gebeuren?
■■
■■
■■
Er zijn veel
medicijnen die
nooit in combinatie
met alcohol
gebruikt mogen
worden.
e effecten van de medicijnen
D
kunnen gevaarlijk versterkt worden.
Alcohol kan het effect van slaap- en
kalmeringsmiddelen versterken. Dit kan
leiden tot verhoogde versuftheid, coma
en zelfs de dood.
e bijwerkingen van medicijnen kunnen
D
erger worden. Zo kan het mixen
van alcohol en aspirine het risico op
maagzweren verhogen.
e medicijnen kunnen minder effectief
D
worden. Het mixen van alcohol en
diabetesmedicatie kan tot gevolg
hebben dat deze medicatie niet goed
werkt waardoor de bloedsuikerwaarden
gevaarlijk laag worden. Alcohol kan
ook invloed hebben op de werking van
medicijnen tegen retrovirussen, die
gebruikt worden tegen HIV/AIDS.
Lees altijd de etiketten en bijsluiters van
Lees altijd de etiketten en bijsluiters van
medicijnen. Sommige medicijnen mogen
nooit gemixt worden met alcohol. Met
andere moet je voorzichtig zijn. Overleg
altijd met je huisarts of apotheker om
te weten of je alcohol kunt drinken in
combinatie met jouw medicatie.
Neem niets zomaar aan. Denk eraan dat
alle mensen anders reageren op medicijnen,
alcohol en de combinatie daarvan.
talkingalcohol.com
andere websites
■■
is een site die helpt bij het maken van
geïnformeerde keuzes met betrekking
tot alcohol.
Op deze Engelse sites vind je meer
informatie die misschien nuttig is. SABMiller
is echter niet verantwoordelijk voor de
inhoud van deze sites.
■■
■■
■■
lcohol Screening.org, AlcoholA
Medication Interactions www.
alcoholscreening.org/Learn-More.
aspx?topicID=8&articleID=37
rugs.com, Drug Interactions Checker
D
www.drugs.com/drug_interactions.html
■■
ldercare Team, When Seniors Combine
E
Drugs and Alcohol www.eldercareteam.
com/public/739.cfm
niversity of Rochester Health Service,
U
Alcohol-Drug Interactions www.
rochester.edu/uhs/healthtopics/Alcohol/
interactions.html
IAAA (US), Harmful Interactions: Mixing
N
Alcohol With Medicineswww.pubs.niaaa.
nih.gov/publications/Medicine/medicine.
htm
© talkingalcohol.com
Zwan ge rsc h ap
Tijdens de zwangerschap moet alcoholgebruik – ook
in kleine hoeveelheden – vermeden worden.
Zwangere vrouwen kunnen beter geen
alcohol drinken, of van tevoren medisch
advies inwinnen. Momenteel bestaat er
namelijk geen consensus over hoeveel
alcohol zwangere vrouwen kunnen nemen
zonder dat de foetus risico loopt.
Als een vrouw tijdens de zwangerschap
alcohol drinkt, komt dat via de
bloedsomloop terecht in de placenta en het
bloed van de foetus.
Dit kan de ontwikkeling van de foetus
beïnvloeden en een breed spectrum van
geboorteafwijkingen door alcoholgebruik
veroorzaken (Foetal Alcohol Spectrum
Disorder, FASD), waaronder Foetaal
Alcohol Syndroom (FAS).
Er is momenteel
geen
overeenstemming
over de
hoeveelheid
alcohol die voor
vrouwen veilig is
te consumeren
tijdens de
zwangerschap.
Mensen met FAS kunnen
gezichtsafwijkingen, een vertraagde groei
en/of hersenbeschadigingen hebben.
Andere geboorteafwijkingen die in verband
staan met alcoholgebruik tijdens de
zwangerschap zijn hart- en nierafwijkingen,
verminderd gehoor en gezichtsvermogen,
hazenlip, verminderde hersenontwikkeling
en het verslechterd functioneren van het
centraal zenuwstelsel.
Er is overtuigend wetenschappelijk bewijs
dat bij overmatig alcoholgebruik tijdens
de zwangerschap het kind een aanzienlijk
risico loopt om levenslange schade op te
lopen, bijvoorbeeld door FAS.Vooral in het
vroege stadium van de zwangerschap is
veel drinken gevaarlijk, maar ook na de
derde maand blijven er risico’s bestaan.
1/2
talkingalcohol.com
andere websites
is een site die helpt bij het maken van
geïnformeerde keuzes met betrekking
tot alcohol.
Op deze Engelse sites vind je meer
informatie die misschien nuttig is. SABMiller
is echter niet verantwoordelijk voor de
inhoud van deze sites.
■■
■■
■■
■■
■■
ational Health Service (UK), Pregnancy
N
and Alcohol www.nhs.uk/change4life/
Pages/pregnancy-and-alcohol.aspx
IAAA (US), Drinking and Your Pregnancy
N
www.pubs.niaaa.nih.gov/publications/fas/
fas.htm
■■
ational Organization on Fetal Alcohol
N
Syndrome (US) www.nofas.org/
etwork Action Team, Girls, Women,
N
Alcohol and Pregnancy (Canada) www.
fasdprevention.wordpress.com/about/
ANCA Western Cape (Africa), Foetal
S
Alcohol Syndrome www.sancawc.co.za/
master/article.php?id=14
he Center For Adoption Medicine, FASD
T
Links www.adoptmed.org/topics/fetalalcohol-spectrum-links.html
© talkingalcohol.com
In sommige onderzoeken lijkt aangetoond
te worden dat matig alcoholgebruik
tijdens de zwangerschap geen nadelige
effecten op de foetus heeft. De medische
wetenschap heeft echter nog niet
vastgesteld wat een veilige mate van
alcoholgebruik zou kunnen zijn. In ieder
geval kan alcoholgebruik tijdens elke
zwangerschapsfase de hersenontwikkeling
van de foetus beïnvloeden.
Bij sommige onderzoeken is ontdekt dat
zwaar alcoholgebruik in verband kan
worden gebracht met onvruchtbaarheid,
vooral bij vrouwen boven de 30.
Zwaar alcoholgebruik van de vader kan ook
bijdragen aan problemen bij hun kinderen,
zoals hart- en vaatziekten, een laag
geboortegewicht en problemen met het
immuunsysteem.
Actie
ondernemen
Praat met je huisarts of een professionele
zorgverlener voordat je alcohol drinkt
tijdens de zwangerschap.
2/2
talkingalcohol.com
andere websites
is een site die helpt bij het maken van
geïnformeerde keuzes met betrekking
tot alcohol.
Op deze Engelse sites vind je meer
informatie die misschien nuttig is. SABMiller
is echter niet verantwoordelijk voor de
inhoud van deze sites.
■■
■■
■■
■■
■■
ational Health Service (UK), Pregnancy
N
and Alcohol www.nhs.uk/change4life/
Pages/pregnancy-and-alcohol.aspx
IAAA (US), Drinking and Your Pregnancy
N
www.pubs.niaaa.nih.gov/publications/fas/
fas.htm
■■
ational Organization on Fetal Alcohol
N
Syndrome (US) www.nofas.org/
etwork Action Team, Girls, Women,
N
Alcohol and Pregnancy (Canada) www.
fasdprevention.wordpress.com/about/
ANCA Western Cape (Africa), Foetal
S
Alcohol Syndrome www.sancawc.co.za/
master/article.php?id=14
he Center For Adoption Medicine, FASD
T
Links www.adoptmed.org/topics/fetalalcohol-spectrum-links.html
© talkingalcohol.com
Be roe rt e
Alcoholconsumptie kan het risico op een
beroerte verhogen of verlagen
Bij een beroerte wordt de bloedtoevoer
naar de hersenen onderbroken. Hierdoor
sterven er in de hersenen cellen af, wat kan
leiden tot blijvende invaliditeit (zowel fysiek
als geestelijk) of zelfs de dood.
Een beroerte kan veroorzaakt worden
door een bloedprop die de doorstroom
van het bloed naar de hersenen
belemmert (ischemische beroerte) of
door een lekkend bloedvat, waardoor het
bloed niet meer naar de hersenen kan
stromen (hemorragische beroerte). De
meest voorkomende vorm van beroerte,
ischemische beroerte, is verantwoordelijk
voor bijna 80% van alle gevallen.
De relatie tussen alcoholgebruik en beroerte
is complex. Zwaar alcoholgebruik wordt in
verband gebracht met een verhoogd risico
op beroerte, terwijl matig alcoholgebruik dit
risico juist zou doen afnemen.
Er is een complexe
relatie tussen
alcoholgebruik en
een beroerte.
Verhoogd risico
Door zwaar of overmatig alcoholgebruik
kan je bloeddruk toenemen. Onderzoek
wijst uit dat dit het risico op beide soorten
beroerte (ischemisch en hemorragisch) kan
doen toenemen.
Actie
ondernemen
Als je vragen hebt over de invloed van
alcoholconsumptie op jouw risico op
een beroerte, neem dan contact op met
je huisarts.
Drink geen alcohol vanwege de
gezondheidseffecten ervan; voor een
goede gezondheid kun je beter gezond
eten en genoeg bewegen.
Verminderd risico
Sommige onderzoeken wijzen uit dat matig
alcoholgebruik preventief werkt tegen
ischemische beroertes doordat het de
waarden van ‘high-density lipoprotein’cholesterol (HDL, ook bekend als ‘goede
cholesterol’) in het bloed verhoogt, en de
kans op bloedstolsels verkleint.
talkingalcohol.com
andere websites
is een site die helpt bij het maken van
geïnformeerde keuzes met betrekking
tot alcohol.
Op deze Engelse sites vind je meer
informatie die misschien nuttig is. SABMiller
is echter niet verantwoordelijk voor de
inhoud van deze sites.
Risk Factors www.strokefoundation.
com.au/stroke-risk-factors-generalinformation
■■
■■
■■
■■
■■
merican Stroke Association (US) www.
A
strokeassociation.org/STROKEORG/
eart and Stroke Foundation (Canada)
H
www.heartandstroke.com/site/c.
ikIQLcMWJtE/b.3483933/k.CD67/Stroke.
htm?src=home
■■
he Heart and Stroke Foundation (South
T
Africa) www.heartfoundation.co.za/
he Internet Stroke Center (US) www.
T
strokecenter.org/patients/stroke_types.
htm
he Stroke Association (UK), Alcohol and
T
Stroke www.stroke.org.uk/information/
our_publications/factsheets/f13_alcohol.
html
National Stroke Foundation (Australia),
© talkingalcohol.com
m
o
o
r
d
n
y
S
l
o
h
o
lc
Foetaal A
Foetaal Alcohol Syndroom (FAS)
is een geboorteafwijking als gevolg
van alcoholinname door de moeder
gedurende de zwangerschap.
Er is overtuigend wetenschappelijk bewijs
dat bij overmatig alcoholgebruik tijdens de
zwangerschap het kind een aanzienlijk risico
loopt om levenslange schade op te lopen.
Als een zwangere vrouw drinkt, komt de
FAS is een
geboorteafwijking
die voorkomt bij
sommige kinderen
van vrouwen
die tijdens de
zwangerschap
alcoholverslaafd
zijn of overmatig
drinken.
alcohol via haar bloedbaan en de placenta
in het bloed van de foetus terecht.
Dit kan de ontwikkeling van de foetus
beïnvloeden en leiden tot Foetaal Alcohol
Spectrum Disorder (FASD). FASD verwijst
naar uiteenlopende geboorteafwijkingen,
waaronder FAS.
FAS omvat verschillende genetische en
aangeboren afwijkingen en komt voor
bij sommige kinderen van vrouwen die
verslaafd zijn aan alcohol of overmatig
drinken. Vaak voorkomende afwijkingen
zijn achterblijvende groei, voor en na de
geboorte, specifieke gezichtskenmerken
en beschadigingen aan het centrale
zenuwstelsel.
leeftijd, roken en drugsgebruik, zijn ook
van invloed op aangeboren afwijkingen.
Het drinken van alcohol tijdens de
zwangerschap kan behalve tot FAS
ook tot andere foetale aandoeningen
leiden, zoals afwijkingen aan hart of
nieren, slechtziendheid en slechthorendheid,
hazenlip en andere beschadigingen aan
de hersenen of het centrale zenuwstelsel.
Actie
ondernemen
Praat met uw arts vóór u alcohol drinkt
tijdens uw zwangerschap.
Naar schatting komt FAS voor bij 0,5 tot 3
op de 1.000 geboortes. Over het algemeen
komt FAS vaker voor bij bevolkingsgroepen
met een lage sociaaleconomische status
en bij vrouwen aan de zelfkant van de
maatschappij.
Niet alle vrouwen die alcoholverslaafd zijn
of overmatig drinken krijgen kinderen met
FAS. Andere factoren, zoals voeding, hogere
talkingalcohol.com
andere websites
■■
helpt mensen bij het maken van bewuste
keuzes over alcohol.
Op deze Engelse sites vind je meer
informatie die misschien nuttig is. SABMiller
is echter niet verantwoordelijk voor de
inhoud van deze sites.
■■
■■
■■
NHS Change 4 Life
http://www.nhs.uk/change4life/Pages/
pregnancy-and-alcohol.aspx
NIAAAUS National Institute on Alcohol
Abuse and Alcoholism, Drinking and
Your Pregnancy
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/
DrinkingPregnancy_HTML/pregnancy.htm
■■
National Organization on Fetal
Alcohol Syndrome
http://www.nofas.org/
The Center For Adoption Medicine,
FASD-links
http://www.adoptmed.org/topics/fetalalcohol-spectrum-links.html
US Centers for Disease Control,
Fetal Alcohol Spectrum Disorders
http://www.cdc.gov/ncbddd/fasd
/index.html
© talkingalcohol.com
l
o
h
o
lc
A
&
n
e
m
Wo
Het vrouwelijk lichaam reageert anders
op alcohol dan dat van mannen
De meeste risico’s en voordelen van
alcoholconsumptie gelden evenzeer voor
vrouwen als voor mannen. Vrouwen raken
echter eerder onder invloed, omdat het
vrouwelijk lichaam anders op alcohol
reageert dan dat van mannen. Ook kan
overmatig drinken voor vrouwen risicovoller
zijn dan voor mannen; een voorbeeld
hiervan is een verhoogd risico voor hun
persoonlijke veiligheid
Een vrouwelijk lichaam is anders dan
dat van een man. De volgende factoren
zijn van invloed op geslachtsspecifieke
verschillen in de hoeveelheid alcohol
die de bloedsomloop bereikt, het
bloedalcoholgehalte (BAG).
■■
■■
■■
Het is onmogelijk om precies te
voorspellen hoe iemand op alcohol zal
reageren omdat iedere persoon en elke
situatie uniek is (bijv. lengte, gewicht,
hoeveelheid en tijdstip van voeding,
genetica, medicijngebruik, gezondheid).
Maar als vrouw loop je een groter
gezondheidsrisico wanneer je evenveel
drinkt als een man. Daarom raden
regeringsrichtlijnen voor gematigd
alcoholgebruik bij vrouwen lagere
hoeveelheden alcohol aan dan bij mannen.
Vrouwen moeten ook nooit proberen om
net zoveel te drinken als mannen.
et vrouwelijk lichaam heeft gemiddeld
H
10% meer vetcellen dan het gemiddelde
mannenlichaam. Lichaamsvet bevat
weinig water en alcohol wordt door water
in het lichaamsweefsel geabsorbeerd
voordat het in de bloedsomloop komt.
Zwangerschap
Zwangere vrouwen moeten ofwel geen
alcohol drinken of eerst vooraf medisch
advies inwinnen. Momenteel bestaat er
geen consensus over hoeveel alcohol
zwangere vrouwen kunnen nuttigen zonder
dat de foetus gevaar loopt.
Borstvoeding
Vrouwen die borstvoeding geven, moeten
voorzichtig zijn met het consumeren
van alcohol, als ze überhaupt alcohol
consumeren. Volgens de United States
Dietary Guidelines (Amerikaanse
dieetrichtlijnen, 2010), mag een moeder
één alcoholconsumptie nemen, indien
het kind gewend is aan borstvoeding en
ten minste drie maanden oud is. Ze moet
daarna wel minstens vier uur wachten met
het geven van borstvoeding.
Een alternatief is om voor het nuttigen van
een alcoholconsumptie de moedermelk af
te kolven, en de gekolfde melk later aan het
kind te voeden.
rouwen produceren minder van
V
een enzym dat de alcohol in de maag
afbreekt.
mdat vrouwen kleiner zijn, hebben ze
O
minder bloed om de alcohol te verdunnen
wanneer het in de bloedbaan komt.
1/2
talkingalcohol.com
andere websites
is een site die helpt bij het maken van
geïnformeerde keuzes met betrekking
tot alcohol.
Op deze Engelse sites vind je meer
informatie die misschien nuttig is. SABMiller
is echter niet verantwoordelijk voor de
inhoud van deze sites.
■■
■■
arconon, Johannesburg, South Africa,
N
Alcohol and Women www.stopaddiction.
co.za/P20050305162548020.htm
ational Breast and Ovarian Cancer
N
Centre (Australia) www.canceraustralia.
nbocc.org.au/
■■
■■
■■
■■
IAAA (US), Alcohol: A Women’s
N
Health Issue www.pubs.niaaa.nih.gov/
publications/brochurewomen/women.
htm
etwork Action Team, Girls, Women,
N
Alcohol and Pregnancy (Canada)www.
fasdprevention.wordpress.com/about/
ew South Wales Government, NSW
N
Health, Women www.alcoholinfo.nsw.
gov.au/family_wellbeing/women#nsw
usan G. Komen for the Cure www.
S
komen.org/KomenNewsArticle.
aspx?id=64424524
© talkingalcohol.com
Borstkanker
Borstkanker komt vaker voor bij vrouwen
dan bij mannen.
Er bestaan vele risicofactoren voor
borstkanker. Denk aan familiegeschiedenis,
BMI, lengte, leeftijd waarop de menstruatie
begint, leeftijd bij de eerste zwangerschap,
borstvoeding, leeftijd bij de menopauze, of
iemand hormoonvervangingstherapie heeft
ondergaan, roken en alcoholconsumptie.
Sommige organisaties, zoals de
Internationale Organisatie voor Onderzoek
naar Kanker (IARC), zijn tot de conclusie
gekomen dat alcoholconsumptie
borstkanker kan veroorzaken, waarbij
het risico toeneemt naarmate er meer
geconsumeerd wordt.
Hoewel alcohol een duidelijke risicofactor
is voor borstkanker, is niet helemaal
bekend hoe alcoholconsumptie precies
borstkanker kan veroorzaken.
Er wordt veel onderzoek gedaan naar
het verband tussen alcoholconsumptie
en borstkanker. Recente onderzoeken
wijzen uit dat er een sterker verband
bestaat tussen alcoholconsumptie en
een minder vaak voorkomende vorm van
borstkanker (lobulair carcinoom), dan
tussen alcoholconsumptie en het meest
voorkomende type borstkanker (
ductaal carcinoom).
Zowel alcohol als
hormoonvervangingstherapie zijn
risicofactoren voor een bepaald type
borstkanker. Naar verluidt lopen vrouwen
die gedurende meer dan vijf jaar
hormoonvervangingstherapie hebben
ondergaan en alcohol consumeren,
waarschijnlijk een verhoogd risico op
borstkanker. Of en hoe deze twee factoren
met elkaar in verband staan en het risico
beïnvloeden, is niet helemaal duidelijk.
2/2
talkingalcohol.com
andere websites
is een site die helpt bij het maken van
geïnformeerde keuzes met betrekking
tot alcohol.
Op deze Engelse sites vind je meer
informatie die misschien nuttig is. SABMiller
is echter niet verantwoordelijk voor de
inhoud van deze sites.
■■
■■
arconon, Johannesburg, South Africa,
N
Alcohol and Women www.stopaddiction.
co.za/P20050305162548020.htm
ational Breast and Ovarian Cancer
N
Centre (Australia) www.canceraustralia.
nbocc.org.au/
■■
■■
■■
■■
IAAA (US), Alcohol: A Women’s
N
Health Issue www.pubs.niaaa.nih.gov/
publications/brochurewomen/women.
htm
etwork Action Team, Girls, Women,
N
Alcohol and Pregnancy (Canada)www.
fasdprevention.wordpress.com/about/
ew South Wales Government, NSW
N
Health, Women www.alcoholinfo.nsw.
gov.au/family_wellbeing/women#nsw
usan G. Komen for the Cure www.
S
komen.org/KomenNewsArticle.
aspx?id=64424524
© talkingalcohol.com

Vergelijkbare documenten

Foetaal Alcohol Syndroom

Foetaal Alcohol Syndroom door extra glutamine aan te maken. Deze verhoogde glutamineproductie kan het brein stimuleren en zorgen voor een slapeloze nacht. Je kunt een onbestemd gevoel hebben en je vermoeid voelen. Hoewel e...

Nadere informatie

Lever PDF 0.14Mb - TalkingAlcohol.com

Lever PDF 0.14Mb - TalkingAlcohol.com met fysieke symptomen die vaak worden aangeduid met de term ‘kater’. Meestal begint een kater binnen een paar uur na het stoppen met drinken. Hij is het hevigst wanneer het bloedalcoholgehalte (BAG...

Nadere informatie